Venstrefløjen har stadig ikke forstået DF

Drømmen om, at DF går væk, hvis partiet bare får mere ansvar eller ministerposter, er som at sidde i skyttegraven og ønske nederlaget velkomment, siger forfatteren bag ’Frp-koden’, norske Magnus Marsdal. Venstrefløjen har stadig ikke forstået, at værdipolitik er mere end udlændinge, lyder det fra dansk centrum-venstre
Kristian Thulesen Dahl – der her holder 1. maj-tale i Bibliotekshaven i København – står stærkt som en solid jyde, folk har tillid til, mener Holger K. Nielsen. ’Han er den pæne mand – på en temmelig billig baggrund: en noget forpjusket Lars Løkke’.

Søren Bidstrup

Indland
19. juli 2014

Det er en slet skjult drøm blandt partiets modstandere på venstrefløjen, at Dansk Folkeparti vil miste sin styrke, den dag de for alvor kommer under ansvarets åg. Om det så bliver i form af endnu mere indflydelse i tilfælde af en ny borgerlig regering eller sågar de ministerposter, som partiets leder igen og igen understreger, at DF ikke er klar til.

Den strategi er helt absurd, siger den norske forfatter og journalist Magnus Marsdal, der har beskæftiget sig indgående med Dansk Folkeparti i forbindelse med sin bog Frp-koden om det norske Fremskrittspartis (Frp) evne til at kapre norske arbejderstemmer.

»Det at ønske sin fjende i regering, er som at sidde i skyttegraven og ønske nederlaget velkomment. Bare modstanderen vinder, så vil modstanderen tabe. Det er jo absurd, og et udtryk for egen svaghed, at man bare håber på, at modstanderen begår fejl,« siger Magnus Marsdal.

Frp beskrives trods fundamentale forskelle ofte som den norske pendant til Dansk Folkeparti. Og mens presset herhjemme vokser på Kristian Thulesen Dahl, der aftvinges svar på, hvilken politik hans parti vil føre som støtteparti for en eventuel ny borgerlig regering, danner Frp i øjeblikket regering med partiet Høyre i Norge. Men under den norske regeringsdannelse var der også stemmer i den norske debat, der håbede på, at et Frp i regering ville give partiet problemer, forklarer Magnus Marsdal.

»I fraværet af egne ideer og fremdrift, sagde mange på venstrefløjen: ’Bare lad Fremskrittspartiet komme i regering, så skal folk se, hvor uduelige de er. Men hvorfor skulle de være så meget mere uduelige end alle mulige andre? Det er ud over at være arrogant også en bagvendt strategi. I stedet må man jo italesætte, hvilke behov befolkningen har, som venstrefløjen selv mislykkes med at tage fat på,« siger Magnus Marsdal.

Ifølge Marsdal, der også er leder af den venstreorienterede analysevirksomhed Manifest, klarer Frp sig glimrende i regeringssamarbejdet med Høyre.

»De forsætter deres dobbeltkommunikation, som de altid har gjort: Leverer billig populisme ved f.eks. at øge afgiftsfriheden på vin, mens de med den anden hånd laver vigtige samfundsreformer, sænker formueskatten og arveafgiften, så de rigeste bliver rigere,« siger han.

S-dobbeltspil

Frp i Norge er et liberalistisk parti, mens Dansk Folkeparti herhjemme forsøger at distancere sig fra deres liberalistiske arv fra det danske Fremskridtsparti. I stedet gør DF stort indhug blandt skuffede socialdemokratiske vælgere ved at forsøge at indtage en position som et nyt nationalkonservativt, velfærdsparti.

Det undrer dog ikke Marsdal, at partiet lykkes med den bevægelse, selv om partiet stod bag både skattelettelser og efterløns- og dagpengereform i tiden som støtteparti for VK-regeringen.

»Selvmodsigelsen i Dansk Folkepartis retorik er ikke så meget værre end Socialdemokraternes egen. Socialdemokraterne har i 15-20 år lovet solidarisk, socialdemokratisk velfærdspolitik, alt imens de har indgået forlig om skatte- og pensionspolitik med den borgerlige blok. Dette dobbeltspil er ikke nyt, så hvis Socialdemokraterne kan slippe afsted med det, så kan DF vel også. Vælgerne tænker vel bare, at det er bedre at få et parti i blå blok, der trods alt slår et slag for den lille mand og hans pensionerede mor.«

I den danske centrum-venstre tænketank, Cevea, er analysechef Jens Jonatan Steen enig i, at store dele af venstrefløjen og Socialdemokraterne stadig ikke har forstået et pluk af Dansk Folkeparti. Tilmed er man ved at begå samme fejl som i 1990’erne, fordi man ikke har set, at en ny værdikamp har fået tag i befolkningen, og den handler om alt andet end udlændingepolitik.

»Dansk Folkeparti har igen og igen vist, at de er der, hvor danskerne har behov for tryghed,« siger Jens Jonatan Steen.

»De har for længst forstået, at værdikampen ikke blev parkeret sammen med udlændingepolitikken, men nu i høj grad foregår på den økonomiske dagsorden. Det er bare stadig ikke gået op for Socialdemokraterne og centrum-venstre, at finanspolitik er værdipolitik. Se bare på sagen om statens frasalg af DONG. Det var en helt afgørende værdipolitisk kamp,« siger Jens Jonatan Steen.

Som et eksempel på centrum-venstres manglede forståelse for den nye værdipolitik, peger Jens Jonatan Steen på en debat i DR2 Deadline, hvor Radikale Venstres politiske ordfører, Sofie Carsten Nielsen, »ophøjede« finansmarkedernes tillid til dansk økonomi, som et afgørende pejlemærke for regeringens politiske kurs.

Men over for regeringens snak om globale markeder, kreditvurderingsbureauer og EU’s fælles økonomiske kurs, stod Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, og insisterede på at tale om danskerne tillid til deres egen fremtid og skabelse af arbejdspladser i Danmark.

»Debatten handlede om noget abstrakt i form af markedernes tillid over for det nære og umiddelbare, menneskers tillid. DF sender det signal, at de sætter mennesker over markedet,« siger Jens Jonatan Steen.

»Socialdemokraterne har troet, at så længe man bare omfordelte, så kunne man overlade markedskræfterne til sig selv, og det ville tjene alles interesser. Det har været med til at slå Socialdemokraternes kompas i stykker – og også deres vælgeres kompas,« siger Jens Jonatan Steen, der samtidig peger på, at Dansk Folkeparti profiterer på en oplevelse blandt vælgerne af, at afstanden mellem befolkning og politikere er blevet for stor.

Holger K. og DONG

Det er tidligere udenrigsminister og SF-formand Holger K. Nielsen nu ikke enig i. »Jeg synes ikke, man kan sige, at Dansk Folkeparti profiterer på en generel politikerlede. Politikere har altid ligget lavt i troværdighedsmålinger, det er ikke noget nyt. Kristian Thulesen Dahl står stærkt som den pæne mand på en temmelig billig baggrund: en noget forpjusket Lars Løkke,« siger Holger K. Nielsen, der også mener, at den megen snak om jordskredsvalg, efter at DF fik hver fjerde stemme ved EP-valget for nylig, er overdrevet:

»Dansk Folkepartis vækst er meget stabil, mens vi ved jordskredsvalget i 1973 så et langt voldsommere skred. I forhold til Fremskridtspartiet fremstår Thulesen Dahl jo også som en solid jyde, folk har tillid til. At han får mange stemmer er ikke et udtryk for, at der er kommet en mere anarkistisk indstilling hos vælgerne.«

Til gengæld indrømmer Holger K. Nielsen, at venstrefløjen og ikke mindst han selv i sin tid som skatteminister og del af SF’s topledelse ikke forstod, at DONG var politisk sprængstof i en grad, så det endte med at sende SF ud af regeringen.

»Jeg syntes jo ikke som udgangspunkt, at DONG var et værdispørgsmål. Men det blev det jo. Og det er da klart, at vi fejlede, når man ser på det folkelige resultat af det. Så kan man sige, at det er en gammel diskussion om, hvorvidt staten skal samarbejde med det private, og aftalen om at få privatkapital ind i DONG, lå år tilbage. Men det blev lige pludselig en stor diskussion, og det har da også givet anledning til overvejelser hos mig. Dansk Folkepartis ageren i den sag var til gengæld ren populisme,« siger Holger K. Nielsen, der dog ikke nærmere ind på, hvilke overvejelser, DONG-sagen har givet ham.

DF vil fortsat vokse

Derudover mener Holger K. Nielsen, at venstrefløjen bør holde op med at være så optaget af Dansk Folkeparti.

»Jeg synes, man skal tage Dansk Folkeparti for, hvad de er. Et parti på Christiansborg, som jo hverken er særligt geniale eller det modsatte. De er efterhånden blevet et fuldstændig normalt parti, som man kan lave noget med på nogle områder, og på andre kan man ikke. Det er jo også den tilgang, mit parti har lagt op til over for DF,« siger han.

Magnus Marsdal derimod mener, at højrepopulistiske partier som Dansk Folkeparti vil blive ved med at vokse, så længe de gamle arbejderpartier står for den politik, de gør i dag. Og det skyldes primært EU.

»Jo mere den økonomiske politik fylder i dagsordenen, jo mere vil man se, at den socialdemokratiske elite er fastlåst til en politik, som er elitær. Det øger rummet for højrepopulisme,« siger han. Ifølge Marsdal fungerer EU som »en maskine, der producerer stadig større vælgermasser til partier om DF og andre højrepopulistiske partier i Europa«:

»Årsagen er, dels at EU’s traktater grundfæstner en neoliberal konsensuspolitik. Man påtvinger medlemslandene konkurrence og såkaldt budgetdisciplin, og regeringerne lader sig låse fast i økonomiske spørgsmål. Det andet problem er, at EU transformerer økonomisk politik, beskæftigelsespolitik osv., alt det, der altid har handlet om de rige mod de mange – til pludselig at handle om en overnational elite mod den brede befolknings rettigheder.« Reaktionen i de europæiske befolkninger så vel som i den danske er, at EU ses som et angreb fra fremmede magter, som den socialdemokratiske elite støtter.

»Så længe de gamle socialdemokratier er gift med Bruxelles, er de skilt fra deres egne befolkninger, og der søger befolkningerne nye markeder. EU var ment som et projekt, der skulle overvinde chauvinisme og samle det europæiske folk, men det er en medicin, som producerer sin egen sygdom.«

Paradokset er ifølge den norske forfatter, at EU er det eneste område, hvor idealismen stadig brænder i hjerterne på det socialdemokratiske lederskab.

»Socialdemokraterne har ikke tænkt sig at svigte EU og står last og brast med dette nederlagsdømte eliteprojekt. Men i alt som handler om retfærdig, økonomisk omfordeling og solidaritet – gamle socialdemokratiske værdier – er idealismen passé. Det er de blinde for, og dermed overlader de en hel del af virkelighedens verden til Dansk Folkeparti,« understreger Magnus Marsdal.

De stuerene

Er Dansk Folkeparti blevet normale, eller er danskerne blevet ekstreme? Hver fjerde dansker stemte på liste O ved Europaparlamentsvalget først på sommeren, og partiet er næststørst i mange meningsmålinger. 

Centrumvenstre har endnu ikke forstået, hvad der får partiet til at vokse. Og selv de borgerlige partier ser med frygt på, at vælgerne mister tillid til de gamle partier, mens DF løbende skifter politik uden at miste troværdighed og tilslutning.

Har partiet opnået sin ønskeposition som midterparti og fundet ud af, at værdipolitikken langt fra kan begrænses til indvandring, men rimer lige så godt på DONG og kapitalismekritik? Information søger svarene blandt partiets nye vælgere, i baglandet, blandt partiets topfolk og politiske modstandere.

Seneste artikler

 • ’DF skal være en faktor i dansk politik i mange år fremover’

  24. juli 2014
  Dansk Folkeparti skal have en ’unik rolle i dansk politik’, siger partiets formand, Kristian Thulesen Dahl. Derfor er han i gang med at placere partiet i midten af dansk politik. Men i virkeligheden mener han, at man slet ikke kan tale om højre-venstre-partier
 • Dansk Folkeparti screener folketingskandidater

  22. juli 2014
  Trods massiv fremgang i antallet af medlemmer holder Dansk Folkeparti stadig lokalforeningerne i stram snor og screener f.eks. alle folketingskandidater. Fornuftigt, lyder det fra forsker. Søren Espersen (DF) mener, at andre partier er alt for eftergivne
 • DF er stadig et borgerligt parti

  21. juli 2014
  Dansk Folkeparti promoverer sig som et midterparti, men partiet stemmer som et højrefløjsparti i folketingssalen, viser ny analyse. Det er svært at gøre politik op i sort og hvidt, siger DF’s Pia Adelsteen, der kalder partiet for et pragmatisk midterparti
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Lars Bo Jensen

Der kan ikke komme en artikel, med bare en svag mulighed for at vende det til noget negativt, uden at den der nu har vagten i DF inden for en time har postet et indlæg, som pressen så ukritisk videregiver.
Om det er overbelægning på sygehuse, hunde der ikke må bade eller en udlænding der er gået over for rødt lys, det er sådan set lige meget, DF er der og medierne videregiver det.
Det kan man ikke hvis man sidder i regering, så det vil være ødelæggende for DF at få den magt som deres stemmetal tilsyneladende berettiger dem til.
Prøv bare at se på hvordan det går de DF proteststemmer der efter kommunalvalget har fået reel indflydelse i kommunalbestyrelserne, det sejler jo rundt.
Det er ikke fordi jeg ønsker DF i regering, men Marsdal og Steen har ikke forstået, hvor ødelæggende det vil være for DF at komme i regering.

Helge Jørgensen, Bill Atkins, randi christiansen og Morten Kjeldgaard anbefalede denne kommentar
Brian Pietersen

det største problem er at vi ikke kan absorbere flere indvandrere........ så længe venstrefløjen vil det,,,,får DF mange af deres stemmer. det behøver jeg bare kigge på min omgangskreds og familiemedlemmer for at kunne konstatere. og så er DF ved at være mere socialdemokratiske end socialdemokratiet, der skal så heller ik meget til da der tydeligvis mangler socialdemokrater i det parti.

Flemming Scheel Andersen, Michael Reves, Torben Nielsen og Troels Ingvartsen anbefalede denne kommentar

Set fra ens egen ideologiske elfenbenstårn, er alle andre ødelæggende idioter. Så hvorfor ikke også DF.

Michael Kongstad Nielsen

Holger K. bliver ved med at tage fejl af DONG - sagen.

Artiklen har helt ret i analysen af, at S (og SF)´s fulde tilslutning til EU´s elitære og neo-liberale politik baner vejen for Dansk Folkeparti.

»Så længe de gamle socialdemokratier er gift med Bruxelles, er de skilt fra deres egne befolkninger, ... « ..så sandt, så sandt.

Og om DONG og debatten om finansmarkedernes tillid versus folks tillid:
» ... DF sender det signal, at de sætter mennesker over markedet,«

Thorbjørn Thiesen, Rasmus Kongshøj, Uffe Illum, Steffen Gliese, Helge Jørgensen, Michael Reves, lars abildgaard, Jesper Frandsen, Brian Pietersen og Rune Petersen anbefalede denne kommentar

Helt skudt at Inf. lægger en linie op om, at venstrefløjen/EL skal komme efter Dansk Folkeparti, og sætte alt ind på at få kabret idioterne i vælgerkorpset.

Flemming Nielsen

Så længe en artikel se så ensidig at den ser politik som to hold der bekæmper hinanden, og ikke tre og så en forpjusket høne uden andet at samles om end fælles frygt for alt nyt, som det reelt er i DK.
Venstrefløjen der her i artiklen ikke skilles op i socialisme som er EL og delvis SF mål. SF er gået 2 skridt frem mod det Skattefinaniseret fællesskab og et tilbage, og vil i følge deres program et ØD samfund styret af fagforeningerne. EL vil et kooperativ fællesskab med plan økonomi. SR vil det Skattefinaniseret fællesskab = det samfund vi har i dag. Det ser ud som om DF bliver ren underholdning, om partiet får omsat sin meningsmålings fremgang til MFer efter valget. Det tegner et billede af en ny omgang løsgænger, med den underholdning det giver. Jeg har et morsomt mareridt om partiet bliver større end V. Hvor længe mon en sådan regering vil bestå, med 10 DFer som ministre, og en sal fuld af nyvalgte kloge åger, uden styring til gruppemøderne, da ministrene ikke deltager i parti arbejdet, det går jo ikke for godt i kommunerne. Mon det ikke er der frygten for, at gå med i regeringen ligger? Tænk om DF skulle aflevere en ministerliste før valget! Danskerne er ikke så dumme som artikel skriveren tror.

Kristoffer Larsen

Brian Pietersen
19. juli, 2014 - 14:10
det største problem er at vi ikke kan absorbere flere indvandrere........ så længe venstrefløjen vil det

Ser man bort fra hende den tidligere radikale politiker der ville give asyl til fattige skal man vist lede længe efter deciderede naivister på venstrefløjen med indflydelse og som vil åbne portene.

Artiklen forfatter rammer iøvrigt plet med hans beskrivelse af DFs dobbelthed som jo skyldes populisme. Først fører man en politik der forringer den finanspolitiske holdbarhed med skattelettelser til de rigeste boligejere og så henter man det ind ved at afkorte dagpenge og reducere efterlønnen.

DF er bare ikke det eneste populistparti. SF og EL fortsætter med deres dagpengeridt som om langtidsledige der har været på offentlig forsørgelse i årevis bare skal have endnu flere år på dagpenge eller Pia Olsen Dyhr der mener at ufaglærte langtidsledige på 55 år over to år skal uddannes til faglærte. Man tager sig til hovedet over sådanne politiske statements uden substans.

Liberal Alliance mener omvendt, at stort set det eneste problem i Danmark er top- og selskabsskatten.

Disse partier har friløb fordi pressen og medierne er alt for konfliktsky og politikerne igen og igen kommer afsted med deres oneliners.

Dennis Lyngbæk-Førsterling, Tue Romanow og Sven Elming anbefalede denne kommentar
Carsten Straarup

Hmmmm.... Marsdal leverer så vidt jeg kan se en nådesløs skarp analyse af socialdemokratiets nedtur - og mulige undergang...

Thorbjørn Thiesen, Ernst Petersen, Rasmus Kongshøj, Torleif Hansen, Flemming Scheel Andersen, Steffen Gliese, Michael Reves, Dennis Lyngbæk-Førsterling og Marianne Christensen anbefalede denne kommentar
Flemming Nielsen

Hvordan det Carsten?
S har næsten samme antal stemmer som til valget. Så det må da være fra V DF henter sine stemmer.
Samlet er regeringen med støttepartier næsten lige så store som ved valget om du regner de tre nordatlantiske mandater med. Hvorfor betragter du S som et venstrefløjs parti, det er et midterparti, der samarbejder mest over midten og ikke meget med venstrefløjen, præsis derfor SF forlod regeringen..

Henrik Bjerre

Det centrale problem er her at Socialdemokratiet ikke kan forklare deres vaelgere at tiden med Danmark som et lille smoerhul ikke kommer tilbage. Danmark er noedt til at vaere med i EU og ligegyldig hvordan man skruer velfaerdssamfundet sammen, saa er der nogle faste jobs som tiggere og bumser, der i danskernes fravaer bliver overtaget af andre nationaliteter.

Artiklen citerer en mand med fingeren paa pulsen. Holger K. Nielsen skaerer igennem "Dansk Folkeparti er et parti som alle andre" og "ja vi fejlvurderede DONG-sagen".

Jeg kender ikke saa meget til Sofie Carsten Nielsen, men om hun virkelig laegger saa meget vaegt paa de internationale finansmarkeders tillid er jeg noget skeptisk overfor. De internationale finansmarkeder har meget stor tillid til dansk oekonomi, men kan ikke rigtig bruge denne tillid til noget. Det drejer sig om alt for faa penge. City of London saetter ubekymret kaffekassen i danske kroner natten over. Det har de gjort laenge og det vil de blive ved med at goere. At forskellige typer af analytikere tager hendes udtalelser meget alvorligt og perspektiver dem tyder desvaerre igen paa at vi bruger alt for mange ressourcer paa saadanne aktiviteter.

Kaere journalister, kommentatorer, analytikere og eksperter. Proev nu at faa lidt proportioner ind i jeres arbejde. Beskriv og analyser de vaesentlige politisk-oekonomiske omraader. Beskaeftigelsen, fertiliteten, de stigende antal psykiske arbejdsskader, nogle miljoe-omraader, retssikkerheden og de internationale kriser. Om statsministeren maaske faar et job i Bruxelles, hvem der er mere eller mindre populist, vurderinger af hvem der forstaar hvad, om presset oeges paa Kristian Thulesen-Dahl etc. er jo altsammen meget soedt - men af beskeden vaerdi.

"Det er dog underligt at alle vaegrer sig ved at gaa med en gammel hat, men ingen ved en gammel mening!" sagde en klog dansker (citeret efter hukommelsen).

Carsten Mortensen, Karsten Aaen og Morten Kjeldgaard anbefalede denne kommentar
odd bjertnes

'Socialdemokraterne har troet, at så længe man bare omfordelte, så kunne man overlade markedskræfterne til sig selv' ...
lige der løftede taget sig sørme lidt synes jeg.
'Socialdemokraterne har ikke tænkt sig at svigte EU og står last og brast med dette nederlagsdømte eliteprojekt¨.....
Socialdemokraternes solidaritet er altid ved det 'Internationale' - det er kodet adfærd. Nationernes anarkistiske præ-sovjettiske Europa er ikke nødvendigvis det mest attraktive spor heller.
Det nederlagsdømte er dermed betinget, og socaldemokraternes lasten brast er 'bare' :-) - religion.

Flemming Nielsen

Henrik hvor længe tror du DF kan bevare den Illusion, at udviklingen kan bremses ved at lukke grænsen og melde os ud af EU? Det er jo det du mened S ikke kan forklare sine vælgere, nogle ting skal vælgerne selv finde ud af, hvorefter de deler sig efter holdning.
Jeg ser Thorning som nutidens Stauning, (fra 1929 til 40 havde vi også en SR regering. Hvis hun kun blev voteret, på den politik regeringen har ført. Regeringen har drejet samfundet fra industrisamfundet, til middelklassens vidensamfund, (samtidig med genopretning efter VKs overophedning af økonomien) en lige linje fra Stavning til i dag. Stauning har vundet, arbejderne er blevet middelklasse, nu skal vi videre. Med Danmarks historiens mest veluddannede befolkning. Mon ikke snart vælgerne ser det?

Flemming Nielsen

Odd
Hmm. S går ind for en liberal markedsorienterede politik ganske som alle partier undtage EL gør, Omfordeling sker ved at finansiere fællesskabet over skatterne, der vil de blå reformere DK til et bruger og forsikrings finansieret samfund. Væksten har altid været vigtig for S. det er der pengene til fællesskabet tjenes.

Henrik Bjerre

@Flemming Nielsen

Nu er DF jo ganske succesrige for tiden - og som Holger K. Nielsen klogt bemaerker - maaske paa en billig baggrund af Lars Loekke Rasmussen. Jeg haaber ikke dit "haandklaedet i ringen" synspunkt - som ogsaa beskrives i artikelen reflekterer partiledelsens strategi?

Kristoffer Larsen

DF vil jo ikke ud af EU.

DF stiller sig bare bagved den hulkende David Cameron og hans hulkende "british natural interest". Fuldstændigt indholdsløst og romantisering af en tidligere storhed der ikke kommer igen.

DF er den dovne der aldrig har nogle selvstændige holdninger eller meninger der bygger på ansvar. De vil altid bare lægge i en eller anden medvind fra stemninger og mavefornemmelser. Som med DONG sagen.

Michael Kongstad Nielsen

Det er ikke svært at forklare vælgerne, at Danmark behøver det indre marked i et eller andet oomfang, men dertil og ikke længere. Problemet er, at politikerne aldrig har villet anerkende befolkningens forbehold. Men prøver hele tiden på at få befolkningen til at ombestemme sig. Senest euro-afstemningen i 2000, hvor det igen blev et nej. Siden kom de tre nej-er i 2005 til Forfatningstraktaten, men politikerne vil ikke forstå det. I følge det nuværende regeringsgrundlag vil regeringen arbejde for at afskaffe forsvarsforbeholdet og retsforbeholdet. De har ingen tillid til befolkningens dømmekraft. Så længe politikerne er gift med Bruxelles, er de skilt fra deres egen befolkning. Og så der ikke underligt, at folk vender dem ryggen.

Ib Hansen, Ernst Petersen, Søren 2 Jensen, Per Torbensen, Peter Hansen, Lise Lotte Rahbek, Rasmus Kongshøj, Jonathan Smith, Flemming Scheel Andersen, Uffe Illum, Nanna Wulff M. og Henrik Bjerre anbefalede denne kommentar
Brian Pietersen

Henrik.... vi kan ikke fortsætte med at vækste.... vi skal nærmere nedsætte befolkningstilvæksten voldsomt.

Søren 2 Jensen, Peter Hansen og Michael Reves anbefalede denne kommentar
Karsten Aaen

Dansk Folkepartis økonomiske politik springer - desværre - stadig ud af Fremskridtspartiets økonomiske politik. Sætte tæring efter tæring, havregrødsautomater mm. og mv. Pia Kjærsgaard har i en bog af David Trads sagt: Vi bliver stadig brandbeskattet i dette land. (Danskerne først, Gyldendal) Kristian Thulesen Dahl har indgået hvert eneste finanslovsforlig med VK-regeringen fra 2002-2010. Og DF har stemt for hver og en, ja hver eneste evige skattelettelse som VK-regeringen stod for. Og som gavnede de mest rige i dette land. Og så vidt jeg ved? stemte DF så ikke også for de afdragsfrie lån....hver evig eneste brik af økonomisk politik som VK-regeringen stod bag har DF altså stemt for. Og det mod at få indrømmelser på udlændinge-området.......

DF er altså for, i bund og grund, et økonomisk liberalistisk parti....

Glenn Lynge Andersen, Morten Kjeldgaard, Thorbjørn Thiesen, Peter Hansen, Rasmus Kongshøj, Flemming Nielsen og Brian Pietersen anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

@Brian Pietersen

Ja det kan vaere, men al erfaring viser at befolkningsvaeksten, som jo er suveraent stoerst i de fattige lande - foerst stopper i disse lande naar de bliver rige - saa man kan lige saa godt erkende at dette problem starter med at blive vaerre foer det bliver bedre.

Brian Pietersen

Henrik - jo flere vi er jo flere skal deles om pizzaen. . og vi er absolut også for mange danskere... vi har snart hverken fisk, fugle eller sommerfugle, bare for at nævne lidt der lider overlast pga. mennesker i overtal. da vi ik kan bruge vores fornuft, så må de blive sygdom, sult eller krig..det er også meget bedre end at styre sine hormoner.

Flemming Nielsen

Henrik Brøndum
Håndklæde i ringen synspunkt?
Hvad med lidt saglighed!
Hvem er det der slås?
På hvis vegne opgiver jeg?
Du svarede ikke på mit spørgsmål, men snakker uden om? artikel skribenten kender ikke meget til dansk politik. han virker som en skabs DFer. Læs mit første indlæg.

Henrik Bjerre

@Flemming Nielsen

Beklager det var ikke min mening at vaere uforskammet.
Nej jeg svarer ikke fordi jeg ikke ved hvad jeg skal svare. Hvorlaenge DF kan goere noget? Det gaetter jeg ikke paa - men min vurdering er laenge nok til at det skal tages alvorligt.

Henrik Bjerre

@Brian Pietersen

En mand med stor viljestyrke kan kontrollere sig selv, men at kontrollere et land er meget vanskeligere. En fyrste der faar folket imod sig kan risikere at blive afsat.

Torben Nielsen

Uhm! Mere pis på sos'ernes sukkermad ;o)

Marianne Christensen

Et samfund er kun et samfund når alle er med - og alle mødes med en vis form for respekt.

Når egoisterne tager over som det er sket under Helle Thorning og Vestager falder samfundet fra hinanden.

Det ved DF.

Ernst Petersen, Søren 2 Jensen, Per Torbensen, Peter Hansen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Flemming Nielsen

Henrik B
Jeg tror allerede i valgkampen vil DF afsløre sig selv, Hvordan vil de som en del af den blå blok forsvare deres politik, der er 4 partier og 4 holdninger, og da de sammen har ændret ordet kompromis til løftebrud, med god hjælp fra EL, har de skabt en boomerang der rammer dem selv i nakken. Så længe de blå ikke er enig om et fælles valgoplæg, vil det blive valgtemaet uanset hvor gerne de vil have udlændingedebatten op at stå igen. Kan du forestille dig befolkningen ignorere de nære ting, som hvad en fremtidig regering vil, uanset hvad farve aviserne giver den? Tror du vælgerne lader sig affeje af V der siger det finder vi ud af efter valget? Vælgerne er ikke dumme.

Marianne Christensen

Det handler om noget helt andet.

Om at mange mange danskere føler sig ekskluderet og udelukket fra fællesskabet.

Det forstår DF?

Søren 2 Jensen, Peter Hansen, Steffen Gliese og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Kristoffer Larsen

Marianne Christensen
19. juli, 2014 - 18:14
Det handler om noget helt andet.
Om at mange mange danskere føler sig ekskluderet og udelukket fra fællesskabet.

Øh? DF har været med i stort set eller forlig de sidste 13 år.

Michael Kongstad Nielsen

Marianne Christensen:
- det var vel fortsættelsen af den egoisme, der blev grundlagt under VK-O, der var overraskende. Men ellers enig.

Peter Hansen, Brian Pietersen og Uffe Illum anbefalede denne kommentar
Kristoffer Larsen

Tror du vælgerne lader sig affeje af V der siger det finder vi ud af efter valget? Vælgerne er ikke dumme.

Nu er V/DF mestre i tomgangssnak og har p.t. ca. 45 % af stemmerne. K og LA får uanset hvad ca. 10 % så den er hjemme bare Løkke og KTD kan køre den hjem med de sædvanlige oneliners. Indtil videre har afdækingen af hans tulliarder ikke rokket på opbakningen.

"Det skal kunne betale sig, at arbejde", "Det offentlige skal kunne køre længere på literen". (V)

"Vil skal sikre tryghed for danskerne" , "Det offentlige skal have muskelkraft", "Vi kan få værdipolitik igennem med Løkke". (DF).

Henrik Bjerre

@Flemming Nielsen

Jeg er enig i at den spaede oekonomiske fremgang og splittelsen i blaa blok giver socialdemokratiet langt bedre kort end for et aar siden. I afdelingen for gaetterier goer den knap saa markante udlaendigeprofil hos Kristian Thulesen Dahl maaske endda at DF bryder ud af blaa blok og samarbejder med SF, S og R. Hvis jeg var i Enhedslisten ville den tanke faa mig til at gyse selv i sommerheden og inspirere til at komme i arbejdstoejet.

Marianne Christensen

Ja.

Det handler om den måde du snakker om folk på.

For en arbejdsløs eller syg eller fyringstruet virker det som en rød klud at Frederiksen og co taler om incitamenter.

Tror røvhullerne da ikke på jeg ville arbejde, hvis jeg kunne eller hvis der var et arbejde.

De stempler mig som nasser. De forhøjer deres egne lønninger. De nedsætter deres egne skatter.

Prøv at snake med nogen som har søgt 800 job.
De hader s og sf og de radikale.

Tue Romanow, Ernst Petersen, Søren 2 Jensen, Peter Hansen, Rasmus Kongshøj, Steffen Gliese, Olav Bo Hessellund og Uffe Illum anbefalede denne kommentar
Flemming Nielsen

Kristoffer Larsen
Med andre ord så tror du vælgerne er dumme? Tror du virkelig ikke vælgerne vil undre sig over DF går til valg på EL værdier? Hvad vil V vælger sige til det, og tror du LA og K opgive de liberale værdier uden kamp? (valgkamp)
Jeg tror ikke vælgerne har tid til at tænke så meget over politik mellem valgene.

Marianne Christensen

Flemming Nielsen.

Vælgerne er ikke så dumme at de stemmer på s og sf igen.

Karriereplejerne. Hvor er alle de små sfere henne. Og hvad med liden Helles jobsøgning.

Har hun overhovedet gjort noget for arbejdløse Peter på Langeland.
jja hun har gjort det værre for ham.

Ernst Petersen, Søren 2 Jensen, Erik Jensen , Peter Hansen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Flemming Nielsen

Henrik B
Det er rigtig at T DAHL frier til S, men det er for at presse VK og LA, der for A Samuelsen regeringsfrieri. (holdningsændring) DF kan som de plejer deltage i de kompromiser de er enig i. så det ændre ikke noget. Det er varm luft eller stemmefiskeri. Da han ikke vil pege på Helle som statsminister. V har oplyst, de vil komme med en ny fremmedpolitisk udspil i august, så har han vel noget han kan betale DF med. OBS den bog som 2 journalister fra BT, udgiver til efteråret om Løkke de har allerede lanceret flere skandaler, jeg tror ikke De blå har en chance for at blive valgt..

Michael Kongstad Nielsen

DF og EL er enige om skepsis overfor EU og var de eneste modstandere af DONG´s delvise salg til verdens største finanssynder i skattely, Goldman Sachs (jeg fatter ikke, Holger K. stadig ikke kan se det vanvittige i den sag, som om han stadig lige er faldet fra himlen). Måske er DF mindre højreorienteret end norske Frp, så hvem ved hvad fremtiden bringer.

Per Torbensen, Ernst Petersen, Brian Pietersen og Uffe Illum anbefalede denne kommentar
Kristoffer Larsen

Flemming Nielsen
19. juli, 2014 - 18:31

Målingerne viser, at KTD og Johanne Schmidt-Nielsen er de mest 'troværdige'. DF og EL får tilsammen næsten 30 % af stemmerne.

DFs opbakning har været stigende siden valget i 2011.

Ja, jeg det er min opfattelse, at store dele af vælgerne er dysfunktionelle i deres stemmeafgivning og det spiller DF med sikkerhed på. Man kan ikke både kræve mere øget offentlig forbrug end regeringen, pege på Løkke og så endda som senest tale om skattelettelser i bunden (fremfor topskattelettelser).

Det er matematisk umuligt indenfor de næste fem-ti år med medmindre der sker store ændringer i den danske arbejdstyrke og deres kvalifikationer.

Sidste gang der var valgkamp hoppede mange på S og SFs 12 minutter selvom det var fuldkommen ukonkret og fagbevægelsen afviste en 38 timers arbejdsuge/mindre ferie. Det samme med deres 50 kroners pr. pakke cigaretter (ups -grænsehandel) o.s.v.

Den politiske dækning og interesse går mere op i Løkkes bilag eller italesættelsen af Thornings EU drømme. F.eks. har man talt om en reform af beskæftigelsesindsatsen i årevis og de borgerlige om besparelser på 4-10-16 milliarder og så lukke man et forlig på 48 timer efter der blev ro om Løkkes tøjudgifter.

Flemming Nielsen

Og så Kristoffer Larsen?

Michael Kongstad Nielsen

Marianne C., er dit svar 18.26 til mig?

Flemming Nielsen

Marianne Christensen
JA
Undskyld Kirsten

Michael Kongstad Nielsen

Hvad er det for en Kirsten, Flemming Nielsen skriver til 18.46?

Kristoffer Larsen

Flemming Nielsen
19. juli, 2014 - 18:54

At der ikke er rationelle grunde til så mange stemmer på DF. DF kan ikke skaffe dem en grænsebom, det er ikke muligt med andre end helt symbolske stramninger i udlændingepolitikken og kravet om det offentlige forbrug er direkte diametralt med Venstres og K/LAs politik.

I nullerne kunne Fogh trylle med finanserne p.g.a. boblepengene. Det gentager sig ikke. Der er strukturelt underskud i alle år frem mod 2020 og derefter massive underskud (trods finanspolitisk holdbarhed). Dertil er der ikke reelt ikke flere muligheder for at stramme på arbejdsmarkedsreformerne. Dem der er tilbage er enten for gamle til at arbejde eller også er de "nicht vermittelbar". Ligeledes er der ikke meget, at hente på skattereformer.

Flemming Nielsen

Kristoffer Larsen. Personlig glæder det mig at regeringen får en periode mere, DK har et langsigtede problem, som du skriver der hedder afhængighed af fremmed arbejdskraft. Så DF skifter nok kurs som de plejer, om de overlever så længe i dansk politik.

Carsten Straarup

Flemming!
Nu er du ude på den meeeget korte bane, synes jeg! Hvis du ser bort fra, hvad den komiske og ulyksalige Løkke-affære utvivlsomt har kostet Venstre nu og her, så er trenden klar: Med jordskælvsvalget i 1973 som eneste klare undtagelse i billedet, så har socialdemokratiets vælgertilslutning haft en nedadgående tendens i det 20. årh.'s anden halvdel - i særdeleshed de sidste 20 år.
Så spørger du hvorfor jeg betragter socialdemokratiet som et venstrefløjsparti?! Det skrev jeg strengt taget intet om! Men skulle jeg give en lynhurtigt definition ville den lyde 'venstredel af centrum' ... Men det er oplagt at med regeringen Thorning er den definition ophørt med at give mening...Dagpengereform i en tid med krise og reel arbejdsløshed; reel apati i forhold til social dumping; komplet defaitisme i forholdet til EU - i det omfang der overhovedet kan tales om selvstændig visionær tænkning hos vore dages socialdemokrati, så må det vel kaldes 'centrum-højre'...

Ernst Petersen, Søren 2 Jensen, Erik Jensen , Peter Hansen, Brian Pietersen, Flemming Scheel Andersen og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
Kristoffer Larsen

Flemming Nielsen
19. juli, 2014 - 19:31

Jeg håber også på regeringen fortsætter og Danmark ikke kommer til at blive ledet af en statsministers hvis luner en formiddag afgør om regionerne skal nedlægges eller ej. Løkke og hele kredsen om ham og Claus Hjorth Frederiksen er farlige for Danmark kombineret med DFs behov for populisme.

Carsten Straarup

Det er regeringens fortjeneste man fik udsat forkortelsen af dagpengeperioden og indført den særlige uddannelsesydelse/arbejdsmarkedsydelse.

Reelt set er størstedelen af de ramte dog ledige der også var ledige i lang tid inden 2010 så deres problem løses ikke ved en længere dagpengeperiode. Langt de fleste nyledige er også i arbejde igen inden der er gået 26 uger.

Flemming Nielsen

Carsten Straarup.
Ja men på trods af det så har de ikke været så langt nede som V nogle gange. S har været et socialliberalt midterparti med vægt på det sociale. Venstrefløjen er de socialistiske partier. Det glæder mig da du er klog nok til at se S ikke er et socialistisk parti. De sidste 100 år SR dannet regering i 35 år, så lig du rolig R mandater til S, så da vi har så meget fællestankegods. http://da.wikipedia.org/wiki/Socialdemokratisme

Flemming Nielsen

De sidste 100 år har SR dannet regering i 35 år

Steffen Gliese

Det er trist, Flemming Nielsen, at du slet ikke har forstået, hvori Danmarks ubeskrivelige internationale succes består.

Ernst Petersen, Brian Pietersen, Flemming Scheel Andersen og Flemming Nielsen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

SR-regeringens fortalere her i tråden begår netop den fejl, artiklen anklager dem for. Men værre endnu - de vil ikke se forandringen, der er med S siden slut-90-erne.

Ernst Petersen, Peter Hansen, Brian Pietersen, Steffen Gliese og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

En forandring, der startede med formandsopgøret mellem Svend Auken og Poul Nyrup Rasmussen. Den sidste fik mod på at stile efter formandsposten i 1991 godt hjulpet af Niels Helveg Petersen (R), og så begyndte ellers den socialdemokratiske "nedtur" mod neoliberalismen.

Karsten Aaen, Per Torbensen, Ernst Petersen, Peter Hansen, Brian Pietersen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Sider