Nyhed
Læsetid: 5 min.

Rigspolitiet tilbageholdt oplysninger om psykisk syg før voldsom tvangsudsendelse

Hidtil har Rigspolitiet forklaret en voldsom tvangsudsendelse af en psykotisk algerier i maj 2012 med, at Udlændingestyrelsen ikke udsatte fristen. Nu viser det sig, at Rigspolitiet selv undlod at oplyse styrelsen om mandens sygdom
Indland
21. august 2014

Mystikken breder sig i sagen om en voldsom udsendelse af en psykisk syg mand fra Algeriet, som Information tidligere har beskrevet. I et aktuelt svar til Folketingets Retsudvalg fra justitsminister Karen Hækkerup (S) kommer Rigspolitiet med en vigtig indrømmelse:

Selv om Rigspolitiet i maj 2012 var klar over, at den algeriske mand var psykisk syg og afventede plads på sygehuset, blev denne viden ikke delt med Udlændingestyrelsen, om end det var styrelsen, der havde kompetencen til eventuelt at udsætte fristen for udsendelsen.

Den nye oplysning skal ses i lyset af, at Rigspolitiet tidligere har forklaret, at man iværksatte den planlagte tvangsudsendelse af algerieren, fordi Udlændingestyrelsen ikke greb ind og udsatte fristen. Men i og med at Rigspolitiet ikke delte sin viden om mandens sygdom med styrelsen, har styrelsen åbenbart savnet et grundlag for eventuelt at udsætte udrejsefristen.

Ifølge de nugældende regler skal Rigspolitiet ved »den mindste tvivl« om, at udlændingens fysiske eller psykiske helbred kan være »til hinder« for en planlagt udsendelse, tilkalde en læge, der herefter skal tage bestik af situationen. »Finder Rigspolitiet herefter, at udsendelse ikke vil være mulig, må Rigspolitiet forelægge sagen for Udlændingestyrelsen. Rigspolitiet har oplyst, at Rigspolitiet i den konkrete sag ikke har forelagt sagen for Udlændingestyrelsen,« hedder det i Justitsministeriets svar.

Stærk mand udsendelse

Som tidligere beskrevet i Information blev tvangsudsendelsen af den psykisk syge mand i maj 2012 planlagt som en såkaldt »stærk mand udsendelse«. Selv om både Rigspolitiet, de deltagende betjente og ledelsen af institutionen Ellebæk på forhånd vidste, at algerieren var psykisk syg og afventede behandling, blev manden en tidlig morgen vækket i sin celle af fire betjente fra Rigspolitiet.

Uden nærmere forklaring holdt betjentene manden nede med magt, mens han blev iført ble, beskyttelseshjelm, maske, fikseringsbælte om hofte og håndled og fik benene hægtet sammen med plasticstrips. Først da den psykisk syge blev kørt mod lufthavnen, blev han oplyst om, hvad der skulle ske.

Folketingets Ombudsmand har tidligere kritiseret, at begrundelsen for politiets omfattende magtanvendelse over for algerieren ikke fremgår af den udsendelsesrapport, som den ansvarlige betjent har pligt til at skrive. Der mangler derfor et grundlag for at vurdere, hvorfor politiet startede »fra toppen i magtbarometret«, som Klavs Kinnerup Hede fra Ombudsmandens kontor har formuleret det.

At Rigspolitiet ikke orienterede Udlændingestyrelsen om mandens psykiske tilstand, får Claus Juul, jurist hos Amnesty International, til at undre sig:

»Er den manglende orientering udtryk for en fejl, eller er det tværtimod udtryk for, at politiet på baggrund af praksis ikke anser psykisk sygdom som alvorlig nok til at dele deres viden,« spørger han.

For professor Jens Vedsted-Hansen fra Aarhus Universitet ser det ud til, »at politiet har en vis vurderingsmargin med hensyn til muligheden for udsendelse«, som han siger.

»Dette kriterium er måske ikke helt heldigt, fordi der nok ofte vil indgå juridiske elementer i en sådan vurdering, som i princippet hører hjemme hos Udlændingestyrelsen snarere end hos politiet,« tilføjer han.

Rigspolitiet medgiver fejl

I et tidligere svar fra justitsministeren har Rigspolitiet medgivet, at der blev begået fejl under tvangsudsendelsen af algerieren, som først lykkedes i andet forsøg. Efter »en nærmere evaluering« af forløbet mener Rigspolitiet således, at »der burde være forsøgt indhentet yderligere oplysninger«. Disse »yderligere oplysninger«, som Rigspolitiet altså undlod at indhente, skulle ifølge ministerens svar være brugt til »en eventuel revurdering af den planlagte fremgangsmåde for iværksættelsen af udsendelsen«. Dette har Justitsministeriet siden taget »til efterretning«.

Ifølge Claus Juul er dét »det tætteste, man kommer en indrømmelse« fra Justitsministeriet:

»Når man kender til ministeriets sprogbrug og traditionelle modvilje mod at indrømme fejl, så er budskabet ikke til at misforstå: Den konkrete udsendelsesforretning blev behandlet forkert, og det vil man ikke gøre igen,« lyder hans fortolkning.

Det fremgår ikke af Karen Hækkerups tidligere svar, hvorfra Rigspolitiet skulle indhente disse yderligere oplysninger, men der synes ikke at være mange muligheder: Enten kunne det være fra algerierens beskikkede advokat, fra institutionen Ellebæk eller fra Hillerød Sygehus. Med det aktuelle svar fra Karen Hækkerup er det næppe Udlændingestyrelsen, Rigspolitiet fejlagtigt undlod at indhente yderligere oplysninger fra, da styrelsen jo åbenbart ikke kendte til mandens sygdom. Hvorfra Rigspolitiet så skulle have indhentet yderligere oplysninger fra, er fortsat uoplyst.

Psykose opdaget tilfældigt

Det var en læge fra Amnesty Internationals danske lægegruppe, der nærmest ved en tilfældighed i begyndelsen af maj 2012 opdagede, at algerieren var psykotisk. Efter en undersøgelse af manden meddelte AI-lægen det til Ellebæk den 9. maj. Ifølge sagens oplysninger kendte institutionen dog allerede på dette tidspunkt til mandens tilstand, og institutionens psykiater havde indstillet ham til indlæggelse på Hillerød Sygehus. Mens algerieren ventede på en ledig plads på hospitalets psykiatriske afdeling, planlagde og iværksatte Rigspolitiet »stærk mand« udsendelsen, der i første omgang blev forsøgt gennemført den 24. maj. Det fremgår også af sagens oplysninger, at den ansvarlige udsendelsesleder var bekendt med, at algerieren var psykisk syg.

Benny Ehrenreich var den læge fra AI-lægegruppen, der undersøgte algerieren og orienterede ledelsen af Ellebæk om diagnosen. Efter at være orienteret om de seneste oplysninger i sagen er Benny Ehrenreich personligt ikke i tvivl om, at algerieren endte med at blive udsendt i stedet for undersøgt, fordi udsendelsen skulle »ekspederes, inden der kom for meget formalia ind over«.

»Jeg er ikke i tvivl om, at der er sket et utilstedeligt overgreb mod en psykisk syg og angst mand,« mener Benny Ehrenreich i dag.

Johanne Schmidt-Nielsen (EL) stillede de første spørgsmål til justitsministeren om den voldsomme udvisning for adskillige måneder siden:

»Gennem et års tid har vi fået oplysninger drypvis, og det er bekymrende, at Rigspolitiet på denne måde putter med oplysningerne,« siger hun og tilføjer, at »den brutale udsendelse« er »en uanstændig måde« at behandle en psykisk syg person på.

»Hidtil har Rigspolitiet forsøgt at skubbe ansvaret bort fra sig selv og placere det hos Udlændingestyrelsen, der jo kunne have stoppet udsendelsen. Men nu viser det sig, at Rigspolitiet ikke har forelagt styrelsen oplysningerne om mandens diagnose, og at han afventede indlæggelse. Det er en meget alvorlig fejl, at Rigspolitiet ikke fremlægger sådanne nye oplysninger, men fejlen kommer kun frem i dagens lys, fordi Amnesty får kendskab til mandens sygdom,« siger Johanne Schmidt-Nielsen.

I et af de tidligere svar til Folketinget har Justitsministeriet »noteret sig«, at »erfaringerne fra den konkrete sag« bruges i Rigspolitiets undervisning for, at »tilsvarende situationer så vidt muligt kan undgås fremover«. Rigspolitiet har dog flere gange over for Information afvist at oplyse hvilke konkrete erfaringer fra »stærk mand« udsendelsen, der indgår i undervisningen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben Lindegaard

Politiet er fuld af løgn som sædvanligt- - lorteland.
Jyllandsposten har et indlæg om Udlændingestyrelsen, der totalt opfører sig som de skrankepaver, de er.

Man savner både Mogens Glistrup og Buster Larsen.

Steffen Gliese

Det er fuldkommen utilstedeligt, at man foretager udsendelser, som der ville kunne være tvivl om. Så vigtigt er det ikke at få folk ekspederet ud af landet.

Pia Qu, Christel Gruner-Olesen, lars abildgaard, Niels Mosbak, Gert Romme og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar

Nu kommer jeg ikke meget i Danmark, men i de europæiske lande, som jeg færdes i, er man i en vis grad opmærksom på Danmark, og mange af landene regner dansk flygtninge-og udlændingepolitik for den mest barske i Europa.

Men hvis det virkelig viser sig, at der er embedesmænd i Rigspolitiet, der mener, at de er sat til at tolke lovreglerne, bør de omgående stoppes, stilles for en tjenestemandssag, og bortvises uden løn og pension. Og så man derefter se på, hvordan man kan stille ansvarlige politikere til ansvar, for de/hun skal i hvert fald heller ikke kunne fortsætte med løn og efterfølgende pension.

At tvangsudsende en svært syg mand til en uvis skæbne.
Det havde mere humant at smide ham i havet!

Lars R. Hansen

Ingen tvivl om verdens syge alle må have ophold i Danmark, især kriminelle, der under ingen omstændigheder må tvangshjemsendes til Algeriet, hvis socialistiske styre ikke kan betros at tage vare på deres egne borgere, nej, her må Danmark træde til...

Peter Andersen

Alle verdens syge er måske lige at overdrive, Lasse.

Lars R. Hansen

Altså selvfølgelig kun dem som indfinder sig, Peter.

Det er interessant, at der også i dette alvorlige emne tales om "alverdens flygtninge". Det er faktisk denne bedega-opfattelse, jeg hyppigt hører hos frisøren, når jeg er på mit årlige 2-4-dages besøg.

Er det virkelig sådan, at der også findes oplyste danskere, der i fuld alvor tror, "at Danmark tager imod alverdens flygtninge"?

Jeg husker selvfølgelig godt, hvor denne fordrukne skrøne kommer fra? Og selv om sandheden kan være irriterede, så er det altså en kendsgerning, at mange europæiske lande tager endnu mod flere flygtninge end Danmark - også i forhold til landets indbyggerantal.
Og kendsgerningen er endvidere også sådan, at de fleste lande har en mere - grænsende til langt mere -human flygtningepolitik end Danmark. Bl.a. mit opholdsland, der bestræber sig på, hurtigst muligt skaffer flygtninge egen bolig og job.

Jeg fatter i hvert fald ikke, at flygtninge kan være en resource for nogle lande, der förstår at nyttiggøre dem. Og en belastning for andre lande, der taler om at integrere, men i praksis mistænkeliggør dem, og støder dem fra sig.

Og hvorfor skal flygtninge absolut gøres til "danskere", - det er da ikke ligefrem noget at prale af. Andre lande ser netop fordelen i, at de har en anden kultur.

Pia Qu, Bent Weinreich, Christel Gruner-Olesen og Tue Romanow anbefalede denne kommentar

Det er interessant, at der også i dette alvorlige emne tales om "alverdens flygtninge". Det er faktisk denne bedega-opfattelse, jeg hyppigt hører hos frisøren, når jeg er på mit årlige 2-4-dages besøg.

Er det virkelig sådan, at der også findes oplyste danskere, der i fuld alvor tror, "at Danmark tager imod alverdens flygtninge"?

Jeg husker selvfølgelig godt, hvor denne fordrukne skrøne kommer fra? Og selv om sandheden kan være irriterede, så er det altså en kendsgerning, at mange europæiske lande tager endnu mod flere flygtninge end Danmark - også i forhold til landets indbyggerantal.
Og kendsgerningen er endvidere også sådan, at de fleste lande har en mere - grænsende til langt mere -human flygtningepolitik end Danmark. Bl.a. mit opholdsland, der bestræber sig på, hurtigst muligt skaffer flygtninge egen bolig og job.

Jeg fatter i hvert fald ikke, at flygtninge kan være en resource for nogle lande, der förstår at nyttiggøre dem. Og en belastning for andre lande, der taler om at integrere, men i praksis mistænkeliggør dem, og støder dem fra sig.

Og hvorfor skal flygtninge absolut gøres til "danskere", - det er da ikke ligefrem noget at prale af. Andre lande ser netop fordelen i, at de har en anden kultur.

Christel Gruner-Olesen, Steffen Gliese, lars abildgaard og Niels Mosbak anbefalede denne kommentar
Lars R. Hansen

Fakta er, også for Bodega-Gert, der bliver klippet under sine årlige besøg i landet, at Danmark giver et større antal flygtninge asyl end gennemsnittet i EU, målt pr. indb., samt at Danmark har en betydeligt højere anerkendelsesprocent end gennemsnittet i EU - det er fakta.

At Danmark ude i verden skulle have et særligt dårligt rygte og en særlig stram flygtningepolitik i - bygger på uvidenhed om forholdene i en række øvrige EU-lande - og det implicitte forslag om en lempeligere dansk politk fra Bodega-Gert begrundet i omdømmepleje må kaldes ganske lidt humanistisk, altså at øge adgangen for bekvemmelighedsflygtninge for at pudse glorien, ja vel nærmest afstumpet.

Steffen Gliese

Lasse Johansen, det er vist ikke andre end dig, der er afstumpet i dit syn på andre mennesker. Du skulle skamme dig! Du lever i et land, hvor du stort set ikke behøver bekymre dig om noget som helst - det er trods alt det, der kendetegner den overvældende arbejdende majoritet - men storhedsvanviddet og manglen på almindelig medfølelse med syge og forfulgte får mig til at tænke, at du slet ikke har fortjent al den herlighed.

Steffen Gliese

Det er i øvrigt interessant, hvordan markedslogikken og begærligheden fremelsker netop det synspunkt,som Lasse Johansen lægger for dagen - fordi kapitalismen værst af alt udbytter vore ædleste egenskaber, generøsiteten og empatien. Disse kommer i den perverterede økonomistiske udgave til at handle om at få ved at opfylde andres behov; men i sig selv er der tale om en generøs impuls i mennesket på linje med det, der kan iagttages i andre dyr, som misbruges i en dybt anstødelig "byttehandel".

Lars R. Hansen

Peter,

hvad får dig til at tro, at den udviste algier skulle have det bedre i Danmark end hjemme?

Og hvorfor synes du, at det er en god gerning at ødelægge Danmark som danskernes hjemland med en udlændingepolitik, der vil gøre danskerne til mindretal over få generationer?

Lars Kristensen

Giv nu den danske befolkning mulighed for at tage imod flygtninge i eget hjem, i stedet for at flygtningene skal holdes indespærret i flygtningelejre.

Selv har jeg intet imod at have et par flygtninge boende, de vil fint kunne være med i mit bofællesskabs fællesarbejde, uden at de bliver udnyttet.

Helene Nørgaard Knudsen

Læs det her "Uden nærmere forklaring holdt betjentene manden nede med magt, mens han blev iført ble, beskyttelseshjelm, maske, fikseringsbælte om hofte og håndled og fik benene hægtet sammen med plasticstrips. Først da den psykisk syge blev kørt mod lufthavnen, blev han oplyst om, hvad der skulle ske.".

Det er fanme ækelt! Få jer et job i et af CIA's tortur fængsler.

Pia Qu, Peter Andersen, Gert Romme og Torben Lindegaard anbefalede denne kommentar
Helene Nørgaard Knudsen

Som psykisk syg med dom i Danmark har man ikke skyggen af rettigheder.

@Lasse Johansen.

Du kommenterer mit indlæg uden i øvrigt at forholde dig til, hvad jeg skrev.
jeg har faktisk ikke sammenlignet Danmarks flygtningepolitik med et gennemsnit - heller ikke er EU-gennemsnit. Det jeg stilfærdigt har gjort opmærksom på, er, at der er lande i EU, der tager imod flere - faktisk mange flere flygtningen end Danmark, og det gælder både i antal og i forhold til populationen.

Peter Andersen

Jeg tror ikke de sygeste overhovedet kommer til Danmark.
Derimod er det nok de stærkeste.

Helene Nørgaard Knudsen

Det er måske den slags metoder Politiet lærer hos firmaer som blackwater?