Læsetid: 5 min.

74-årig russisk bedstemor stævner Justitsministeriet

Justitsministeriet bliver nu stævnet af en russsisk bedstemor, der ikke kan få visum til at besøge sin datter og børnebørn i Danmark før i 2017. Selv om udlændingeloven nu er blevet ændret på netop dette punkt, har den 74-årige kvinde ikke fået gavn af lovændringen
15. september 2014

Procesbevilingsnævnet har nu givet en russisk bedstemor, Liudmila Vizhulina fra St. Petersborg, fri proces til at stævne Justitsministeriet i Danmark. Med stævningen vil bedstemoren have ophævet den femårige karantæne, hun i 2012 er blevet pålagt i forhold til at få visum til Danmark. Hvis ikke karantænen bliver ophævet, kan den nu 74-årige bedstemor først i 2017 igen få visum til Danmark og dermed mulighed for at besøge sin datter og børnebørn, som er hendes eneste tilbageværende familie.

»Vi har hele tiden ment, at fem års karantæne var en urimelig hård sanktion henset til, at Liudmila Vizhulina ikke har forsøgt at blive længere i Danmark, end hendes visum tillod,« siger bedstemorens danske advokat Tage Siboni.

Den russsiske bedstemors stævning, som den 9. september blev sendt til Københavns Byret, er seneste udvikling i en sag, der efterhånden har stået på i tre år. Som Information tidligere har beskrevet, besøgte den dengang 72-årige Liudmila Vizhulina tilbage i december 2011 sin datter og børnebørn i Danmark. Mens hun opholdt sig i Danmark på et tre måneders visum, søgte datteren på sin mors vegne om familiesammenføring. Det fik hun afslag på, og derfor rejste Liudmila Vizhulina til Sankt Petersborg, inden hendes visum udløb.

Familien måtte gerne søge om opholdstilladelse, mens Liudmila Vizhulina opholdt sig i Danmark. Men hvad, de ikke vidste, var, at en sådan ansøgning udløste fem års visumkarantæne. Dengang indeholdt udlændingeloven nemlig en regel, der kunne straffe udlændinge, der ved at søge om opholdstilladelse prøvede at forlænge deres ophold i Danmark i længere tid, end deres visum gav lov til.

Selv om bedstemoren altså ikke opholdt sig længere i Danmark, end hendes visum tillod, men tværtimod pænt rejste hjem til St. Petersborg, inden det udløb, fik hun i 2012 afslag på et nyt besøgsvisum netop med henvisning til reglen om den femårige karantæne.

Da Information i 2012-13 skrev om sagen, kritiserede seniorjurist Eva Ersbøll fra Institut for Menneskerettigheder (IMR) ministeriets beslutning om at give bedstemoren femårig karantæne for at være »helt ude af proprotioner« i forhold til, at den russiske kvinde jo var rejst rettidigt hjem. Ifølge Eva Ersbøll gav den uforholdsmæssig hårde sanktion også problemer i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel otte om retten til familieliv.

Advokat Tage Siboni vurderer, at bedstemorens sag har været en medvirkende årsag til, at udlændingeloven lige før jul blev ændret, så karantænereglen ikke længere kan bruges i den slags sager.

»Men når Folketinget nu har ændret karantænereglen, forekommer det endnu mere urimeligt, at den ældre russiske kvinde fortsat ikke kan få ophævet karantænen. Heldigvis er Procesbevillingsnævnet enig med os i, at sagen nu bør prøves for domstolen,« siger advokaten, der anser sagen for at være principiel: »Justitsministeriet siger selv, at der alene i 2012 var omkring 180 tilfælde, hvor karantænereglen blev brugt. På fem år er der altså tale om ca. 900 sager, og hvis bare nogle af disse sager minder om min klients, vil en domstolsafgørelse kunne få betydning for ganske mange.«

IMR finder det »glædeligt«, at karantænereglen ikke længere kan anvendes i sager som den om den russiske bedstemor. »Det ligger helt i tråd med, hvad vi tidligere har udtalt i den konkrete sag om den russiske bedstemor,« siger jurist Lucienne Jørgensen fra IMR og opfordrer Justitsministeriet til at lave overgangsregler, så personer, der har fået karantæne før lovændringen, alligevel kan få visum.

Hensynet til Danmarks image

Siden Liudmila Vizhulina i 2012 fik afslag på visum, har Justitsministeriet fastholdt, bl.a. i svar til Folketinget og breve til advokat Tage Siboni, at den femårige karantæne ikke strider mod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Alligevel har ministeriet relativt upåagtet med virkning fra januar i år ændret reglen om den femårige karantæne i forbindelse med en ændring af udlændingeloven, der skal gøre det lettere for dansk erhvervsliv at få udenlandske specialister til landet. Da daværende justitsminister Morten Bødskov (S) i oktober 2013 fremsatte ændringsforslaget til udlændingeloven, sagde han udtrykkeligt om ændringen af reglerne om karantæne, at »reglerne ikke skal anvendes i tilfælde, hvor det vil udgøre en åbenbart uforholdsmæssig reaktion.«

Men i lovbemærkningerne lægges der en anden argumentation frem. I stedet for, at Justitsministeriet har gjort sig overvejelser om proportionaliteten i forhold til den femårige karantæne i sager af samme type som den om den russiske bedstemor, nøjes ministeriet med at tilslutte sig en anbefaling fra en tværministeriel arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen, hvor repræsentanter for erhvervslivet havde deltaget, anbefalede at ændre karantænereglen. Den skulle kort fortalt ikke anvendes, hvis udlændingen udrejser i overensstemmelse med sit visum. Ifølge lovbemærkningerne skete det på baggrund af et overraskende argument, der i hvert fald ikke inddrager hensynet til rettigheder for personer i samme situation som den russiske bedstemor:

»Hvis internationale medier omtaler en sag, hvor en udlænding pålægges karens (karantæne, red.) som følge af en ansøgning om opholdstilladelse, selv om udlændingen har haft til hensigt at overholde reglerne og ikke har benyttet ansøgningen om opholdstilladelse til at forlænge sit ophold i Danmark ud over sit visums gyldighed« ville dette »kunne medvirke til at tegne et billede af Danmark som et svært tilgængeligt land«.

Og som det også hedder: »Efter arbejdsgruppens opfattelse vil denne regel i nogle tilfælde kunne fremstilles som uproportional, hvilket muligvis kan påvirke Danmarks image i negativ retning«.

Med andre ord sørgede Justitsministeriet altså for ikke at tage stilling til, hvorvidt reglen faktisk er uproportional, som vurderet af seniorforsker Eva Ersbøll – hvilket logisk set burde føre til en ændring af afgørelsen i Ludmila Vizhulinas sag. I stedet blev reglen altså ændret med henvisning til, at den kunne fremstilles som uproportional, hvilket ville kunne skade Danmarks omdømme

Ubøjeligt ministerium

I april bad advokat Tage Siboni Justitsministeriet om at bekræfte, at karantænen for hans klient Ludmila Vizhulina ikke længere var gældende, når udlændingeloven var ændret, og karantænereglen ikke længere skulle tages i anvendelse i sager som den om den russiske bedstemor. Tage Siboni henviste til, at efter efter »almindelig dansk og international retsopfattelse« bortfalder strafferetlige sanktioner, hvis handlingens strafbarhed ophæves.

Men sådan så Justitisministeriet ikke på sagen. Ministeriet afviste tre måneder senere at ophæve karantænen med henvisning til, at lovændringen »finder anvendelse på visumansøgere, der overskrider visumbetingelserne efter lovens ikrafttræden den 1. januar 2014. De nye regler om tildeling af karensperioder finder således ikke anvendelse på Deres klients sag.«

Da Tage Siboni ikke har kunnet finde andre sager om visumkarantæne end den russiske bedstemor, der har været nævnt i spørgsmål i Folketinget forud lovændringen, finder han det nærliggende at gå ud fra, at hans klients sag »har medvirket til lovændringen også ud over det i lovbemærkningerne omtalte hensyn til Danmarks image,« som han siger.

»Man ville aldrig finde på at straffe danskere, fordi de sender en ansøgning, men i øvrigt retter sig efter reglerne, når de får et nej. Men det er dét, man har gjort ved min klient, som er en ældre kvinde uden anden familie end sin datter og børnebørn her i Danmark. Man kan dårligt tænke sig en hårdere straf end en sådan karantæne,« siger Tage Siboni, der nu afventer Kammeradvokatens svar på stævningen.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritiske, seriøse og troværdige.

Se om du er enig – første måned er gratis

Klik her

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer