Læsetid: 5 min.

DF er klar til at betale prisen for dyrere dagpenge

’Det er som et skakspil lige nu: Man prøver at placere brikkerne bedst muligt i forhold til senere i spillet, hvor det bliver afgjort,’ lyder det fra Kristian Thulesen Dahl inden Dansk Folkepartis årsmøde. Partiformanden lægger ikke skjul på, at dagpengene er en af de vigtigste brikker i dette spil
En del flere, end vi forventede, har mistet dagpengeretten og er ved at løbe tør for de midlertidige foranstaltninger. De har brug for et håb om, at de faktisk godt kan stykke nogle job sammen, som atter giver dem ret til dagpenge, siger Christan Thulesen Dahl.

Sigrid Nygaard

19. september 2014

Sidste år nåede Kristian Thulesen Dahl om søndagen dårlig nok at få sagt farvel og tak til Dansk Folkepartis årsmødeltagere i Herning, før han måtte hasteindlægges med blindtarmsbetændelse. Men i år skulle Dansk Folkepartis formand være mere end fit for fight. Når Dansk Folkeparti den kommende weekend atter holder årsmøde i den midtjyske by vil Kristian Thulesen Dahl endda benytte lejligheden til at sende »hilsner« – som han udtrykker det – til de to regeringspartier som samtidig afholder deres respektive henholdsvis kongres (S) og landsmøde (R).

Ikke overraskende kommer hilsnerne blandt andet til at handle om de dagpengeregler, Kristian Thulesen Dahl personligt opfandt i 2010, men som han nu kræver lempet. I et interview med Information understreger Dansk Folkepartis formand dog, at en eventuel kommende Venstreledet regering vil blive mødt af det samme krav. Og Kristian Thulesen Dahl er sikker på, at Venstre nok skal lytte til dette og for dens sags skyld andre krav.

»Jeg håber for det første, at Dagpengekommissionen kommer med anbefalinger til et konjunkturbaseret dagpengesystem, hvor sikkerhedsnettet altså er det samme under både høj- og lavkonjunkturer. Med andre ord skal sikkerhedsnettet være mere fintmasket i en lavkonjunktur for at give den samme tryghed. Og for det andet håber jeg, at vi, her og nu, for 2015 og 2016 kan lave en midlertidig afkortning af genoptjeningsperioden. En del flere, end vi forventede, har mistet dagpengeretten og er ved at løbe tør for de midlertidige foranstaltninger. De har brug for et håb, nemlig håbet om, at de faktisk godt kan stykke nogle job sammen, som atter giver dem ret til dagpenge.«

– I Dagpengekommissionens kommissorium hedder det, at anbefalingerne ikke må indebære ’højere strukturel ledighed, lavere strukturel beskæftigelse, svækkelse af de strukturelle offentlige finanser eller den finanspolitiske holdbarhed.’ Det lægger en dæmper på eventuelle forbedringer?

»Hvis Dagpengekommissionen kommer med en model for et konjunkturbaseret dagpengesystem, så kan det godt være, at modellen tager udgangspunkt i, at den skal være provenuneutral. Men der vil være nogle stilleskruer, som vi politikere kan skrue på, og som får økonomiske konsekvenser afhængig af, hvordan vi indstiller disse. Vi er ikke bundet af Dagpengekommissionens økonomiske rammer. Vi kan spørge: Hvad koster det at holde fast i de to år som bunden men ellers lade dagpengeperioden være højere, eller længere, i en lavkonjunktur. Hvis det koster mere end i dag, må vi tage ansvaret for at finde de penge.«

– Så dagpengereglerne kan kun blive dyrere end i dag?

»Ja. Det nuværende system er bunden, og så må vi kigge på, hvordan vi bygger noget ovenpå i en lavkonjunktur«

– Er det ikke lige hårdt for folk at ryge ud af dagpengesystemet uanset om der er høj- eller lavkonjunktur?

»Vi må kunne forlange noget mere af hinanden, hvis der er perioder med behov for arbejdskraft. Så er mulighederne for at skaffe et job større, og så må man måske acceptere et job uden for ens normale arbejdsfelt eller lidt længere væk. Hvorimod man skal have lidt længere snor i en lavkonjunktur for, at sikkerhedsnettet i virkeligheden bliver betragtet som et sikkerhedsnet. Det er min pointe: Det handler om man føler tryghed. Og skal man føle den samme grad af tryghed i forskellige økonomiske situationer, så skal man have et sikkerhedsnet, som er mere fintmasket i en lavkonjunktur«.

– Hvad kommer et konjunkturbaseret dagpengesystem til at koste?

»Det kommer helt an på, hvordan man skruer op og ned.«

– Hvordan får Dansk Folkeparti bedst Venstre med på den – og andre – ideer efter et eventuelt regeringsskifte. Du har tidligere fortalt, at frygten for at den daværende VK-regering ville »samarbejde bredt«, fik Dansk Folkeparti til, forud for folketingsvalget i 2007, at overveje at kræve regeringsdeltagelse. Alligevel afviser Dansk Folkeparti i dag på forhånd enhver snak om en kommende regeringsdeltagelse.

»Det politiske indhold må være det afgørende for et parti og ikke, om partiet kommer i regering. SF’s regeringsdeltagelse illustrerer, hvordan regeringsmagten blev et mål i sig selv, hvilket gjorde det i orden at file på holdningerne for at få denne. Men SF fandt ud af, at det der med at komme med ind i det politiske maskinrum alligevel ikke var nok i forhold til, hvad man havde solgt ud af. Ethvert parti må overveje, om det i løbet af 14 dage kan få så meget hentet hjem under regeringsforhandlingerne, at det er ok at være bundet i fire år. Og den overvejelse må bero på, om dem, du forhandler med, er villige til at give dig nok. Når jeg derfor svarer, som jeg gør, skyldes det en stille reflektion over, at der tror jeg ikke, de andre partier er i dag. Jeg tror simpelthen ikke, at de vil give Dansk Folkeparti de nødvendige indrømmelser.«

– Den analyse må også have været gældende i 2007. Hvad har ændret sig?

»Udgangspunktet dengang var det samme: Hvor placerer Dansk Folkeparti sig, så vi får mest politik gennemført? Men i forhold til dengang kan jeg se nye muligheder. Det er som et skakspil lige nu: Man prøver at placere brikkerne bedst muligt i forhold til senere i spillet, hvor det bliver afgjort. Alle partier prøver at opstille brikkerne bedst muligt«.

– Men hvordan kan du på forhånd – uden at kende valgresultatet – udelukke, at Dansk Folkeparti får mest mulig indflydelse ved at komme i regering?

»Jo, men sagen er ... Nu må du ikke misforstå det. Jeg er ikke skræmt af, at Dansk Folkeparti kommer i regering. Tværtimod. Vi vil gerne tage ansvar, og vi vil også gerne tage det ultimative ansvar i forhold til at sidde på regeringstaburetterne. Og på det tidspunkt vi vurderer, at det giver den største indflydelse, så er det det, vi går efter.

– Hvorfor udelukke det?

»Jeg svarer bare ærligt på spørgsmålet: Hvis der kommer et regeringsskifte, hvor ser jeg så, at Dansk Folkeparti får størst indflydelse. Men du har da ret i, at hvis du vender tilbage i næste uge og siger, at Venstre er klar til at give ind på de afgørende krav, så er situationen en anden. Men indtil det sker, er jeg ret usvækket i min tro på, hvor Dansk Folkeparti skal placere sig for at få størst mulig indflydelse. Jeg lover det: Hvis jeg ser en åbning, så skal jeg nok sige det«.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Folketingsvalget er forbi, men magten skal stadig holdes i ørerne.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement. Første måned er gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Som altid, parat til at sælge sig til den side som giver størst gevinst, hvilken ideologi er det?

Filo Butcher, Peter Taitto og lars abildgaard anbefalede denne kommentar
Flemming Scheel Andersen

Kristian Thulesen Dahl kan uhindret profitere politisk af genopretning af sit eget partis vælgersvigt og efterfølgende svækkelse af dagpengene, alene fordi venstrefløjen af magtbegær undlader at føre venstrefløjspolitik og svigte sine vælgere endnu grovere.
Det må være uendeligt let for DF at lyve bare en smule mindre end de andre og score vælgere , støt og roligt.

Hans forslag til at løse op for eget miskmask er lige så indholdsløst , som det plejer med et konjukturbestemt dagpengesystem............så har han jo heller ikke lovet for meget og man kan altid regulere og trylle evt. fordele væk igen.
Skrevet igen og igen, så er det intet at bruge en begrænsning af dagpengene til i højkonjuktur, da alle undersøgelser og al sund fornuft fortæller at beskæftigelsen øges, når jobbene er der.
Og at en begrænsning i lavkonjuktur, hvor systemet skal vise sin værdi under strees, kun kan overbevise ikke bare de berørte, men alle og systemets svaghed og dermed forstærke lavkonjukturen og medføre unødige lidelser og tab for de berørte.

Altså med mindre man hænger fast i forestillingen om at de ledige ikke gider arbejde, hvis det kan undgåes, og kan sultes til aktivitet af værdi. Denne forestilling fra gammel til hænger Dahl så fast i tilsyneladende.
Ellers ville han forstå værdien af at hæve barren og indføre et system der ikke blot var en smule bedre end det absolutte nulpunkt han selv har været primus motor for, og i stedet indføre noget værdifuldt til virkelig forbedring for samfundet, hans parti og ham selv.

Men igen, hvorfor skulle han risikere en aktiv indsats, når venstrefløjen er helt bestemt i at forære ham de stemmer de kan, ved deres forfejlede overgang til neoliberalisternes rækker.

Bjarne Bisgaard Jensen, June Beltoft, Lillian Redam, Per Torbensen, Steffen Gliese, Henrik Christensen, Hans Larsen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Og hvad DF's chedideolog, Søren Krarup, som så sent som i gårt udtalte i et radio-program at velfærdsstaten var totalitær og at den fratog det enkelte menneske initiativet. Netop ved at sørge for at alle blev forsørget af den social-totalitære stat. Hvad med ham? Thulesen Dahl....

Ude i kommunerne har DF stemt for skattelettelser, nedskæringer, også ift. ældreområdet, børnehaverne mm.
DF er et yderst hyklerisk parti - efter min mening...

Tommy Knudsen, Dorthe Jørgensen, Lillian Redam, Lise Lotte Rahbek, Leif Jørgensen, Carsten Mortensen, Mette Hansen, Benny Larsen, Steffen Gliese, René Bjerregaard, lars abildgaard, Tue Romanow og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Kære Kristian Thulesen Dahl - Hvorfor hedder det et "sikkerhedsnet" og ikke en forsørgelsespligt.
Der er huller i et net. Det er der ikke i den grundlovssikrede ret, når det er et faktum, at samfundet ikke kan opfylde sin forpligtigelse til, at alle kan forsørge sig selv.
Hullerne i et net skal administreres, kontrolleres, gradueres. Det skal en betingelsesløs ret ikke. Derved spares millioner på overflødig administration, penge der kan bruges direkte på at opfylde retten - den individuelle ret - også for børn.
Det må tiltale en rationelt tænkende politiker og menneske som dig.

Per Klüver, Lillian Redam, Tue Romanow og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Flemming Nielsen

DF betaling for at gå ind i tvivlsomme forlig, som siden viste sig at være både dårligt organiseret og økonomisk uansvarlige.
Kommune regionen og politireform, alt sammen VK reformer, betalt med stramninger for udlændinge. Der udelukkende har skabt fattigdom i Danmark og uro i de sociale boligmasser, fjernelse af forebyggelse i boligforeningerne tilskud til ungdomsklubber osv. Hvem var det der pressede på så Hash salget i Christiania blev spredt ud til alle banderne i boligområderne.

Hvor DF betaling for at stemme som V ville, havde fået indført loft over kontanthjælp start hjælp 250 timer reglen osv. Der havde gjort forældrene i de udsatte områder ”Ghettoerne” så fattige, så de ikke havde penge til at betale deres børns fodbold, ja sport, skak eller andre interesser, så de unge hang på gadehjørnerne, lavede ballade hærværk og fik en gave fra VKO, hash handlen at leve af, da de lukkede Christianias pusher strit. Bande fænomenet og skyderi i gaderne når hvalpene skulle forsvare deres territorier.
Hvad fik de som betaling?
Uvirksomme stramninger, i stedet for indflydelse på de forlig de deltog i var udelukkende VK reformer.

Dagpengene deres egen forslag, som de ikke vil stå ved, populister der løber efter flokken og skifter mening, Medens de sidder og spiser flæsk i vejler og vil forbyde strejkeretten, om folk er medlem af en polsk fagforening. Alt efter hvor de populistiske vinde blæser fra. Salg GS af dong aktier også en kovendingen efter samme princip, vi går efter flokken og lytter til prutterne. Politiker må ikke være populære folket skal ikke ledes, mener Dansk Fup. Gang på gang har de skiftet holdning for at følge vælgerne!
Hvad fik de som betaling?
Uvirksomme stramninger, i stedet for indflydelse på de forlig de deltog i var udelukkende VK reformer.

Der kommer ca. 6o flygtninge fra Syrien om dagen pt. det svare til da Bosnien krigen var værst. Fogh blev valgt efter at have omfavnet Dansk Fups politik. De blev valgt på at forhindre den opreklamerede store mængde indvandre der kom til landet under Nyrup.
Hvornår kommer de resultater som Dansk Fup pralede af i Nullerne, sammen med Fogh?
Kæmpede DF ikke allerede fra 1695 under Nyrup for at bremse flygtninge strømmene? Som de godt nok misvisende kalder indvandre.

De har fyldt æteren med varm luft i 15 20 år

Politireformen. Hvor politiet i flere tilfælde ikke havde folk til at hjælpe borgerne ved alarm opkald, som de andre partier ikke ville være med til, fordi økonomien, og bygningerne ikke var på plads. Dansk Fis var med på alt, bare de kunne få deres grænsebomme eller lignende som betaling.

Sikrede krigen i Irak med 1 mandat, resten af folketinget var imod 90 - 89. osv. Er det andet end varm luft, at lade sig købe for intet, til intet. Hvad har DF gjort for Danmark?

Nu skal der nok komme en Blå kampanile om at årsagen til der kommer så mange fra Syrien til dk. Skyldes de mange penge asylsøgerne får, på grund af de radikales blødhed, eller deres indre nationale ret til at få familiesammenføres.

LA og fleres drømme om at lave lejre i nærområderne, hmm til de 600 der kommer til DK om dagen, og så returnere dem, hvad så med de millioner der er i lejrene i nærområderne, vil de lande der er nærområderne modtage flere flygtninge fra DK, hmm jeg siger ikke det er tude dumt, men det er uintelligent propaganda spin.

Hvad har Svenskerne gjort siden nogen ønsker de skal bruge 15 - 20 år på et parti som DF, der ikke bestiller andet end at lukke varm luft ud. Hvad har DF tilført Danmark, ud over brok over udlændinge?

Michael Reves, Karsten Aaen, Per Klüver og Mette Hansen anbefalede denne kommentar
Kristoffer Larsen

To år er rigeligt og ledigheden er jo også lav for tiden.

Selv LO er vil ikke længere end to år.

Hos LO kalder cheføkonom Jan Kæraa-Rasmussen det også fornuftigt at holde fast i den aktuelle dagpengeperiode på to år, som blev vedtaget med genopretningsaftalen fra 2010. Til gengæld så organisationen gerne en kortere genoptjeningsperiode på eksempelvis et halvt år.

http://www.business.dk/oekonomi/oekonomer-afviser-lempelse-af-reglerne-o...

I Norge er der også en dagpengeperiode på 104 uger og optjening på 52 uger.

Problemet med de langtidsledige skal løses på anden måde og her er det en gruppe der har været ledige i årevis og ikke 'bare' 52 uger.

Flemming Scheel Andersen

60 x 365 x 10 år plus div . familesammenføringer, er i løbet af et par årtier mere end en fordobling af det fatale resultat de Radikales katastrofale indstilling til flygtninge/invandrerpolitikken vi har været vidende om de sidste 4 årtier, hvor de har forfulgt deres våde drømme om er multikulturelt samfund, med rigelig arbejdskraft til underbudspriser.

Gå aldrig tilbage til en fuser....
Heller ikke når deres tal ser uskyldige ud.......fup og fidus

Rune Petersen, Preben Haagensen og Per Torbensen anbefalede denne kommentar
Kristoffer Larsen

Dansk politik er et teater. Der var sagen om børnechecken og østarbejdere. Her viste tallene der var meget få med børn i østlandene og så var der alle de danskere der fik fra udlandet.

Med dagpengene taler man om noget man ikke ved og som en dagpengekommission er sat ned til at gennemgå.

Men.

Man har indført en midlertidig ordning så selv dem der mister dagpengeretten i 2015 har op til endnu et år på en af disse ordninger.

Langt. langt de fleste er i arbejde igen efter få måneder og den tunge gruppe langtidsledige der ikke er kommet i arbejde hjælper man hverken med kortere optjeningskrav eller længere ydelser.

Dertil er ledigheden historisk lav og faldende. Tallene viser også, at en meget stor del af de ramte har været på offentlige ydelser i årevis, så hvorfor skal det pakkes ind?

Dele af fagforeningerne hidser sig op, selvom deres tal fra a-kasserne viser rekordlav ledighed, Jones Dahl lyver når han siger at over 34.000 har mistet deres forsørgelse o.s.v.

Løkke må grine sin bagdel i laser.

Flemming Nielsen

Flemming Scheel Andersen
Elsker at tale om noget han ikke har forstand på som politik og især hvad radikale står for. Den, der kun læser aviser, er ligesom en ekstremt nærsynet person, der nægter at bruge briller. han er fuldstændig afhængig af tidens fordomme og modeluner, fordi han aldrig ser eller hører andet. Hvad en person tænker på egen hånd er i bedste fald sølle og monotont.
Citat Eienstein

Alle Dagpenge satser Europa

http://jyllands-posten.dk/politik/ECE4807885/danskere-scorer-de-bedste-d...

Flemming Scheel Andersen

Benægtelser af undladelssynder, der er åbenbare for alle, så som dagpengeskandalen der blot var de to nye neoliberalistpartiers i regeringens eksperiment, giver blot folk bestyrket lyst til at flygte over til DF.
Så vidt jeg kan se på galluptallene, så er det dem der griner højest, af regeringen målbevidste selvdestruktive stivnakkede benægtelser af virkeligheden.

Kom nu mere ved til bålet med statistikker fra Norge, Spanien eller hvad

Flemming Scheel Andersen

Flemming Nielsen

Forresten tror jeg ikke dine udvalgte aviser indeholder mere sandhed, fordi du foretager udvælgelsen.
Det kan kun forvanske resultatet af en i forvejen tvivlsom kilde.

Flemming Nielsen

Flemming Scheel Andersen. Beklager jeg henter ikke min viden om politik aviserne. Jeg er radikal tillidsmand og har beskæftiget mig med politik løngere tid end du sikkert har levet Radikale udlændingepolitik ligger nærmest EL men dem kender du sikkert heller ikke. Vil du vide noget op R så prøv www.radikale.dk. Blandt andet har jeg været opstillet til byrådet hvad har du på dit CV. Hvad er forskelle på liberal, socialliberal og rød økonomisk politik?

Flemming Scheel Andersen

Flemming Nielsen

Din nedladende holdning gør det overflødigt at fortælle du er Radikal, det kan selv de mest fatsvage opfatte ud af din tone i dine indlæg, uden at kere sig om indholdet.
Alle andre er dumme , eller uoplyste, læser enten for få aviser eller nogen du ikke kan lide.
Pyt nu med det, det kan du jo ikke selv gøre for, måske vokser du fra det når du får øjne.

Den Radikale udlændingepolitik har jeg beskrevet min holdning til og du har ikke bidraget med et eneste lille gram argumentation imod denne beskrivelse.
Hvem der er jeres nærmeste naboer i den fejlbygning vedkommer ikke mig det fjerneste i min kritik af de radikale.

Jeg vil endelig ikke i mere kontakt med de Radikale end jeg behøver og kan sagtens selv finde deres sludder på hjemmesiden.

Jeg må dog sige jeg simpelt hen ikke tror nogen kan være Radikal i så lang tid, som jeg har levet uden at have taget uoprettelig skade i både selvopfattelse og indføling med andre.
Kan du bekræfte denne teori yderligere

Karsten Aaen, Erik Jensen , Anne Eriksen, Lise Lotte Rahbek og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
Kristoffer Larsen

EL/SF og nu DF råber op uden de bidrager med noget. Konjunkturbestemt periode siger DF. Men i.f.t. hvad når ledigheden i dag er lav og der er forlænget med op til to år. EL/SF taler om genoptjeningsperiode, men det vil jo ikke hjælpe dem der ikke har været i arbejde i årevis.

Den bedste sikring er visheden om en stor bevægelse på arbejdsmarkedet og mange jobåbninger.

Flemming Nielsen

Flemming Scheel Andersen, Nej min ven, du demonstrere det tydelig du ikke har ide om hvad du taler om og det demonstrere du ganske tydelig ved at demonstrere din uvidenhed ved at undlade at svare på simple politiske grundlæggende idelogiske spørgsmål.

Ja når man har viden så bliver man arrogant og bedrevidende, over for folk der ikke kan følge med, de klare sig med tro, ikke fordi de er dumme, men fordi de ikke gider sætte sig ind i tingene, altså overvindere sig selv og tro at aviser fortæller en sandheden. tja men kun den sandhed som den idelogi avisen har. Politik er ikke de enkeltsager som aviserne skriver om, Det ligger lige som i ordet, at vide bedre, de gør man når man sætter sig ind i tingene. Men du lukker af for viden da du er for klog til at lytte. Hvad er forskelle på liberal, socialliberal og rød økonomisk politik?

Flemming Scheel Andersen

Flemming Nielsen

Næ, jeg skylder ikke dig nogen svar på nogen grundlæggende ideologiske spørgsmål, så du kan godt droppe din skolemesterfacon.

Men tak for indrømmelsen af din bedrevidenhed:

>i>Ja når man har viden så bliver man arrogant og bedrevidende

Jeg kan tilføje til din overraskelse at du demonstrerer at viden ikke er nødvendig, men tro på den rækker i dit tilfælde.

Det ville så klæde dig istedet for at forsøge at nedgøre andre, at redegøre for de Radikales politik på indvandrerområdet, hvis det er denne du er talsmand for, selvom jeg godt kan se at opgaven må være uoverstigelig.

Dine mere eller mindre ligegyldige perfide personlige kommentarer gider jeg ikke svare på mere

Karsten Aaen, Erik Jensen , Jørn Petersen og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
Flemming Nielsen

Flemming Scheel Andersen
Du har helt ret jeg har glemt mere om politik end du ved, og jeg er ikke ked af at være arrogant bedrevidende skolemester. Sandheden har aldrig skræmt mig. Men du er da svær ked af, at erkende du ikke ved ret meget om politik.
Hvad er forskelle på liberal, socialliberal og rød økonomisk politik?

Flemming Nielsen - samfundet består af individer med helt reelle, individuelle skæbner.
Når politikere kun ser på regneark og baserer deres politiske indgriben i samfundets strukturer på, hvordan de TROR, verden ser ud i 2020, så er de enten naive fjolser eller bevidste kynikere.
Selvfølgelog skal politikere opstille retningslinier og forme stukturer for fremtidens samfund - men når man skaber strukturer, der udelukkende har negative konsekvenser for den økonomisk svageste del af befolkningen - der så f.eks. ovenikøbet via skatten f.eks. betaler til, at børn af velstillede forældre allerede i en ung alder kan bo i ejerlejlighed, så de undgår berøring med andre socilagrupper - så burde man holde kæft og skamme sig langt ind i helvede.
Tænk hvis den våde drøm om en fantastisk økonomi i 2020 ikke holder - hvordan forsvarer man så, at man gik reformamok? nå nej - det vil vel gå som sædvanligt: de ansvarlige politikere er forlængst løbet af pladsen til lukrative poster andetsteds i systemet eller klassikeren - de undskylder sig med, at udviklingen viste sig at gå anderledes, end de troede !

Erik Jensen , Anne Eriksen, Lise Lotte Rahbek, Benny Larsen, Peter Hansen, Steffen Gliese, Rune Petersen, Preben Haagensen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Flemming Nielsen

Radikale indvandre politik er den der er i EU, er det så svært væk med rets forbeholdet så har vi samme fremmed politik som resten af EU.
Det kunne du have læst ved a trykke på radikales link.

Flemming Scheel Andersen

Flemming Nielsen

Giv mig så bare en grund til at svare dig??
Og den kan ikke være dit vindende væsen eller mit behov for at bevise noget overfor en forvirret Radigal der ikke kan forsvare egne politikker, men foretrækker at trække debatniveauet ned i sølet??

Og jeg er IKKE din ven, hvem der måtte have bildt dig det ind, og skylder dig ikke svar på noget.

Flemming Nielsen

Hardis
Du taler som om vi levede i sidst århundrede i dag har en familie hvor begge parter arbejder råd til at købe lejlighed til deres studerende børn. Vi har i dag en stor middelklasse og nogle få der ikke kan klare sig selv de skal hjælpes. Middelklasse kan klare sig selv. Der er ingen grund til at flytte penge rundt blandt rige mennesker.

Flemming Nielsen

Herdis Weins
Det er noget sludder, at tro politik er noget med regneark, de mange reformer der er gennemført er resulrat af mange års politiskudviklingsarbejde, som jeg selv har deltaget i, det der udvikles hos radikale skal så tilpasses S SF i det tilfælde i det sorte Thorn derefter skal det tilpasse alle der vil være med i forliget, derefter skal det igennem udvalg ministerierne for at få det gjort til jura osv. Den med regneark politik er også tro i stedet for fakta.

Flemming Scheel Andersen

Flemming Nielsen

Da du ikke kender til dit eget partis meget velvillige indstilling til flygtninge/indvandrere, eller ikke vil være den bekendt offentlig, så vil jeg rette op på din beskedenhed og tillade mig at kombinere dette beviselige ønske om lempelse,r i dette tilfælde for asylansøgere, med de Radikales udtalte ønske om at forøge udbuddet af arbejdskraft.
Til sammen underbygger det så fint, min påstand om at det Radikales venstres venlige flygtninge indvandrerpolitik og udtalte ønsker om et multietnisk samfund, falder fint i tråd med mit postulat omkring politikken.

Fra:
Resolutioner vedtaget på Radikale Venstres landsmøde 2013:

"Ventetid med mening – værdig husning af asylansøgere
Radikale Venstre vil nedlægge asylcentrene. Asylansøgerne skal i stedet
placeres i egne boliger eller bofællesskaber i større danske byer, hvor
mulighederne for fritidsaktiviteter, beskæftigelse samt deltagelse i
foreningsliv vurderes gode. 14
For de, der på grund af deres psykiske eller fysiske tilstande ikke er i stand
til at bo for sig selv, skal et opholds-, modtage- eller udslusningscenter være
et tilbud, ligesom der også skal være opholdscentre for børn og unge samt
kvindecentre.
Ved at huse asylansøgere i større byer undgår man isolation af ansøgerne
og fremmer deres muligheder for at opnå kendskab til det danske samfund
og dets sociale og demokratiske spilleregler, samtidig med at de har bedre
mulighed for at vedligeholde egne kompetencer.
Kommuner, hvis forhold vurderes passende til at huse asylansøgere,
pålægges at modtage disse. Fordelingen af ansøgere skal bl.a. ske på basis
af kommunens forhold, screening og match imellem asylansøgerens behov
og kommunen samt asylansøgerens familiære forhold.
Radikale Venstre ønsker en evaluering af asylaftalen fra 2012
Regeringen indgik i september 2012 en asylaftale med Liberal Alliance og
Enhedslisten. Aftalen skulle give asylansøgere nye muligheder. Vi vil sikre,
at disse muligheder også kan udnyttes i praksis.
Derfor ønsker Radikale Venstre en evaluering af asylaftalen fra 2012 med
fokus på, om den virker efter hensigten. Evalueringen skal derfor også
undersøge, om der er uklarhed om retsgrundlaget for de asylansøgere, der
ønsker at bo og arbejde uden for asylcentrene, herunder om kravet om at
medvirke til egen hjemsendelse modarbejder ønsket om at undgå
nedbrydning af asylansøgere.
Mere retssikkerhed i sager om statsborgerskab
Radikale Venstre vil arbejde for, at der hurtigt udarbejdes en egentlig lov til
erstatning for indfødsretscirkulæret, og at ansøgerne gives adgang til basale
retsgarantier som f. eks. begrundelse og klageadgang, hvis de får afslag på
statsborgerskab."

Lutter lempelser, som falder fint i tråd med 4 årtiers Radikal indvandrerpolitik og som står i skærende kontrast til de indskrænkninger de samme Radikale har stået for på de øvrige sociale ydelser.

Sov bare roligt videre

Anne Eriksen, Rune Petersen og Preben Haagensen anbefalede denne kommentar
Flemming Nielsen

Hvor er det du ser den store forskel fra sådan som det er i dag? min dreng Ud over vi gerne vil have asylcentrene ind til byen er det som det er i dag. flygtninge der underskriver en aftale om frivillig hjemrejse kan i dag bo og arbejde uden for centrene vedtaget med LA i 12. Vi taler ikke om kriminelle men mennesker, der er blevet tvunget til at flygte fra deres land.

Flemming Nielsen

Ps hvad er det du har imod, vi behandler vores medmennesker ordentligt? Flygtninge skal være personlig forfulgte eller ikke have mulighed for at vende hjem på grund af krig, det er kriteriet for en asylsøger, det er indre national FN lov,

Flemming Scheel Andersen

Flemming Nielsen

Glem nu bare alle dine hovedløse stråmænd det gider jeg ikke.
Sotér dem selv fra og prøv at forholde dig til det jeg skriver istedet for det du håbede på jeg skrev.

Jeg skrev min opfattelse af de Radikales flygtninge/indvandrer politik.
Har du intet at indvende imod den udlægning, eller skal den så bare stå til troende??

Kan du ikke forholde dig til det er det fint med mig, gamle dreng.
Nat nat, jeg skal nok være her for dig imorgen

Flemming Nielsen

Til min kloge ven Flemming Scheel Andersen, Hvad er forskelle på liberal, socialliberal og rød økonomisk politik?
Der ikke kan svare på Hvor er det du ser de indskrænkninger, på det sociale område? dem der er strammet op over for er de arbejdsparate der får et uddannelsespålæg eller et job. alle andre på overførsels overenskomster har det samme, men reguleringen er ændret så de ikke følger lønnen men inflationen, og de ældre har fået forhøjet deres Checks med 5000 om året + fattigdoms ydelserne er fjernet. skift du bare emne igen. Det er ikke noget problem.

Flemming Scheel Andersen

Flemming Nielsen

Hvis det virkeligt passer at du ikke kan få øje på forringelser i de sociale ydelser i de sidste tre år, så har du bekræftet min teori fra 23.54 fuldstændig.

Jeg skal ikke forvirre dit overbelastede kredsløb mere, men vil håbe på en opklaring i den nærmeste tid, så du ikke dør i synden.

Og jeg vil inderligt håbe at dit virke ikke vil skade landets indbyggere yderligere.

Flemming Nielsen

Flemming Scheel Andersen
Har du nogle eks på de besparelser? og hvem er det gået ud over. de arbejdsparate der ikke hade meldt sig i en arbejdsløshedskasse og er kommet på SU.

Det er som et skakspil lige nu: Man prøver at placere brikkerne bedst muligt i forhold til senere i spillet, hvor det bliver afgjort

Tja, det er jo lige kernen af problemet, ikke? Politikere der træffer deres beslutninger på baggrund, ikke det mandat de har fået fra vælgerne, men udelukket på hvad der kan tiltrække flest "likes" lige meget hvor de kommer fra.

Hvis det kun var DF der gjorde sådan, men det er jo dem allesammen!

Uden undtagelse, nu hvor EL også er blevet stor og fornuftig og "realpolitisk"

Anne Eriksen, Lise Lotte Rahbek, Peter Hansen og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
Claus E. Petersen

Sammen med Enhedslisten er Dansk Folkepart efter min mening et parti der efter bedste evne forsøger at fremstå og fremvise deres inderste sjæl.
At man ikke kan lide deres politiske mål er helt efter bogen, men de gemmer ikke et skjult ønske om at nå i mål hos hverken EU, NATO eller en skjult dagsorden, bag eufemismer som vi kender det fra de Radikale, Sosserne og Venstre, hvor dagpengereformen jo blot er endnu et middel til at nå målet om at nå og indfri EU's konvergenskriterier (og dermed øget Dansk indflydelse), og indsatsen i Irak og Afghanistan er en måde at opnå indflydelse i NATO på det "hårde" plan, som igen sikrer øget Dansk indflydelse.
Det første omtales som midlet til at øge beskæftigelsen og det andet omtales som en art spredning af den danske folkesjæl, som om Irak og Afghanistan var en Morten Korch film..

Men..

Helt ærligt, vil i hellere have at Danmark ender som svenskerne, som ingen tager alvorligt nogen steder, og som ingen indflydelse har i hverken EU eller FN, og som NATO ikke vil have inden for døren under nogen omstændigheder?
De (svenskerne) er ved at være så humane at de er ude af stand til at stå selv, men Gud i himlen kan næsten ikke beskylde een eneste svensk politiker for at have slået først, sidst eller midt i mellem.
Eller vil i være med i første række når det bliver afgjort hvor og hvordan verden skal se ud, og om Danmark skal have en placering i første eller bagerste række
Husk på at der ikke findes en naturlov som eksekverer "retfærdighed" eller "moral". Der er kun nuet og brug af samme.

Claus E. Petersen, vi vil bare have lov til at indrette et samfund, som passer til os. Dine socialdarwinistiske fantasier må du udleve på Østfronten.
Der er ingen tvivl om, at europæisk samarbejde er absolut nødvendigt, men der er heller ingen tvivl om, at centraliseringen er den gale vej at gå. F.eks. er hele rettighedsdelen af den fri bevægelighed en katastrofe: blot fordi folk arbejder i et andet land kan og skal de ikke opnå rettigheder på linje med statsborgerne (eller dem med lovligt, fast ophold), det må hjemlandet hænge på, ligesom det også er dér, man fortsat skal betale sin skat. Sådan er det jo helt traditionelt - man betaler skat, hvor man bor, ikke hvor man arbejder.

Vi havde et fuldt ud dækkende og godt system, som kunne håndtere næsten 400.000 arbejdsløse på langt bedre vilkår end i dag, fordi administrationen var begrænset. Det var en langt bedre forretning for Danmark - og så havde man dem klar, da der blev brug for dem igen.

Mht. at folk skal føle tryghed, mon så ikke det, der mere end noget andet har skabt utryghed, er, at folk hver 2. dag kan læse på forsiden af Ekstra Bladet, at "40.000 er faldet ud af dagpengesystemet" og at SF/EL/fagbevægelsen (vælg selv) kræver, at der straks skal findes en løsning på problemet.

Det er vel ikke anderledes end, at mange også mener, kriminalitet er det største samfundsproblem, fordi kriminalitet altid har været godt medie-stof og derfor får utrolig meget omtale.

Ved en familiesammenkomst for nylig talte jeg med en person, hvis ægtefælle står til snart at bruge sine dagpenge op. Hun vidste ikke engang, at der fandtes noget, der hedder den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, og hun er altså både højtuddannet og i øvrigt meget veloplyst.

Når medier og venstrefløjs politikere samt fagbevægelsen hele tiden blæser diskussionen om dagpenge op til det helt store, og når folk ikke engang kender til de i øvrigt ret dyre midlertidige foranstaltninger, der er lavet, så er det da ikke så mærkeligt, at der opstår utryghed.

Hvis man nu bare holdt op med at kalde det "falde ud af dagpengesystemet" men i stedet kaldte det "bruge sine dagpengeklip op", lige som man gør med SU-systemet, så ville mange mennesker nok indse, at 2 år med fuld dagpengesats og 1 års genoptjening faktisk er et ganske glimrende sikkerhedsnet.

Som Kristoffer skriver, har vi nu samme dagpengesystem som Norge, og jeg har altså aldrig hørt om, at nordmændene føler sig specielt utrygge. Det her handler efter min opfattelse om, at nogle partier prøver at kapre stemmer fra hinanden, og ikke om at løse et reelt samfundsproblem.

Leif Jørgensen

Min indre dansker!

Tjah, DF med KTD har vi nu 2 stk. Radikale! Så DF må siges at være radikale light! Det var aldrig sket med Pia.
? er så bare hvor meget KTD kan skræve før bukserne sprænger og bliver et apendix til venstre, ligesom under Anders Fogh. (Throw a bone to the doggie)

@Flemming Nielsen

Selv om du ikke læser aviser, og selv om du har været stillet op til et byråd. Selv om du tror, du besidder stor viden, og du samtidig erkender, at du er arrogant, fordi du tror, du er bedrevidende. På trods af dine korrektioner af egen tekst, og på trods af, at disse korrektioner ikke øger forståelsen af dine udgydelser synderligt. På trods af alt det, skal du naturligvis have ret til at udstille dine betragtninger, men du spolerer lidt din politiske pondus ved at udstille din primitivitet yderligere, når du slutter en diskussion med sætningen "Og så løb haren".

Til dit gentagne spørgsmål "Hvad er forskelle(n) på liberal, socialliberal og rød økonomisk politik?"

Prøv Google

Karsten Aaen, Per Torbensen, Erik Jensen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

DF ved godt at S og B er bundet af en aftale. Så "Tulle" kom igen efter et valg hvor du har peget på Lars Løkke Rasmussen som statsminister og dermed IKKE får hvad du nu foregiver befolkningen at du ønsker. DF er verdensmestre i få billige stik hjem ved fedtspil og ved at lurepasse. Desværre hopper store dele af befolkningen på deres fup, sågar lønmodtagere falder for deres snak og glemmer så hvem der var arkitekten bag forringelserne ang. dagpenge.

Flemming Scheel Andersen

Karl Rølle

Og alligevel, Karl, er virkeligheden at DFs velvilje til lydhør og at ændre på begåede fejltrink for mange synes mere tiltalende end S og Rs bedrevidende og virkelighedsfjerne facon, jævnfør galluptallene.
Det er ikke fordi DF er dygtige, men fordi regeringen er dummere og mindre lydhøre.

Sider