Læsetid 3 min.

EL kræver højst tre vuggestuebørn for hver pædagog

Et ’trecifret’ antal millioner kroner på næste års finanslov skal sikre, at der er et fast minimum for antallet af pædagoger pr. barn i institutionerne. Organisationer og eksperter er enige i forslaget fra Enhedslisten, og heller ikke regeringen er afvisende
Der skal være et minimum for antallet af pædagoger i børneinstitutioner, mener Enhedslisten.

Der skal være et minimum for antallet af pædagoger i børneinstitutioner, mener Enhedslisten.

Sigrid Nygaard
18. september 2014

Forældre skal fremover vide sig sikre på, at der er et fast mindsteantal af pædagoger pr. barn i landets vuggestuer, børnehaver og fritidshjem.

Enhedslisten kræver i forbindelse med forhandlingerne om næste års finanslov, at der indføres såkaldte minimumsnormeringer for pædagogerne og er villig til at afsætte et »trecifret« millionbeløb til opgaven.

»I rigtig mange børnehaver og vuggestuer er pædagoger og medhjælpere til tider alene med op til 12 børn, og det siger sig selv, at når en pædagog står alene med ansvaret for fem børn, hvoraf tre skal have skiftet ble, og én er kommet til skade, så bliver der ikke tid til sprogstimulering, til den gode samtale med forældrene eller til at trøste et barn, der er er ked af det. Og det kan vi ikke byde vores børn,« siger Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen.

Kravet kommer, efter at pædagogernes fagforening BUPL har advaret om, at kommunerne i deres budgetter for 2015 planlægger at spare 100 millioner kroner på børneområdet. Det på trods af, at den daværende SRSF-regeringen og Enhedslisten i 2011 aftalte årligt at give kommunerne 500 millioner kroner, som skulle bruges til at ansætte 1.500 flere pædagoger.

I maj viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at der kun er kommet 396 ekstra pædagogiske stillinger ud af de 500 millioner kroner.

Og samme måned viste en undersøgelse fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA), at der mellem 2007 og 2012 skete et gennemsnitligt fald på seks procent i personalenormeringen i vuggestuer og børnehaver.

I 2012 var der i vuggestuerne (0-2 år) 3,8 børn pr. pædagog og 6,6 i børnehaverne (3-5 år). Et tal som dækker over store forskelle mellem kommunerne. Hvor de tilsvarende tal i Aarhus Kommune var 3,2 og 5,5 var de i Jammerbugt Kommune 4,5 og 7,9.

Nu foreslår Enhedslisten altså, at der højest må være tre børn pr. pædagog i vuggestuerne, seks i børnehaverne og ni på fritidshjemmene.

»En minimumsnormering vil sikre et rimeligt niveau for kvaliteten i vores daginstitutioner. På samme måde som vi kender det fra folkeskolens klassekvotienter. Der bliver sat en prop i, der forhindrer fortsatte nedskæringer på området,« siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Kravet støttes af BUPL og FOA

»Man kan altid diskutere, hvor man i givet fald skal sætte grænsen. Men det vigtigste ved at fastsætte et sådant minimum er, at man centralt lægger en bund for, hvor dårlig normeringen kan være i en institution. Det skal vel ikke være postnummeret, der afgør kvaliteten af daginstitutionerne,« siger BUPL’s formand, Henning Pedersen:

»Selv om vi ikke ønsker, at antaste det kommunale selvstyre, så er det nødvendigt gennem lovgivning at fastsætte, hvad man i hvert fald skal have af personale for at sikre en forsvarlig pædagogiske standard,« lyder det fra sektorformand i FOA, Jakob Sølvhøj.

R, S og SF støttede i 2011, kort før folketingsvalget, netop et beslutningsforslag fra Enhedslisten om minimumsnormeringer, hvori det hedder, at der er »behov for at fastsætte minimumsnormeringer for dagtilbud, ligesom vi har klassekvotienter for folkeskolen, sådan at vi sikrer, at der ikke opstår situationer, hvor normeringen er uforsvarlig«.

SF har netop i sit finanslovforslag for 2015 afsat 200 millioner kroner til flere pædagoger, der ledsages af kravet om, at kommunerne skal søge om pengene og dokumentere brugen af disse. Og Radikale Venstres gruppeformand, Camilla Hersom, er åben for Enhedslistens forslag om minimumsnormeringerne.

»Vi glæder os til forhandlinger og til at diskutere forslaget i detaljer med Enhedslisten – og afviser ingenting på forhånd,« siger Camilla Hersom.

Stor betydning

Ifølge Dion Sommer, professor i udviklingspsykologi på Aarhus Universitet, er det vigtigt at få sådanne minimumsnormeringer:

»Alle undersøgelser viser, at normeringerne har stor betydning for børnenes udvikling af stort set alt – intelligens, sprog og social udvikling. Så hedder den nye mantra selvfølgelig: Normeringer er også vigtige, men strukturer og ledelse kan skabe kvalitet. Men det er en absurd modstilling og et forsøg på at snakke om noget andet, fordi man ved, at normeringer koster penge. Jeg vil ikke kalde det omsorgssvigt, men kommunerne jonglerer med næste generations velfærd.«

Bliv opdateret med nyt om disse emner

Træt af forstyrrende annoncer?

Få Information.dk uden annoncer for 20. kr. pr. måned

Køb

Er du abonnent? Så slipper du allerede for annoncer. Log ind her

Forsiden lige nu

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Brugerbillede for Bill Atkins

Forslaget er vel blot et forsøg på at få kommunerne til at bruge de 500 mio. til det de er afsat til. nemlig ansættelse af pædagoger?

Danmarks befolkning er i frit fald med hensyn til til uddannelsesniveau. Vi er overhalet af bl.a. Rusland og Portugal. Mange udviklingsforstyrrelser kunne fanges i daginstitutionerne hvis normeringerne tillod det. Og det er nok også derfor at S gerne vil kunne tvinge belastede børn i daginstitutionerne. Hvis man tvinger børn i daginstitutioner skal der jo også være noget at byde på.

Det er simpelthen for ringe ureflekteret at bashe et forslag fordi det kommer fra Enhedslisten.

Brugerbillede for erik mørk thomsen
erik mørk thomsen

Og hvad skal medarbejderne lave, må alle ungerne sover middagsøvn?
Skal der mere deltidarbejde til, EL, for det er vil ikke mening, at medarbejder skal sidde og drikke kaffe i de timer?

Brugerbillede for Torben Loft

@ Erik Mørk Thomas,

.."Og hvad skal medarbejderne lave, må alle ungerne sover middagsøvn?
Skal der mere deltidarbejde til, EL, for det er vil ikke mening, at medarbejder skal sidde og drikke kaffe i de timer?.."

Det står alle frit for at dele deres meninger og holdninger, med resten, men når de (red. holdninger og meningerne), skriger til himlen på manglende indsigt, viden, forståelse (omtanke), og respekt, så bør man nok overveje om det man vil dele, giver mening for andre en en selv..
En gang "selfie", for egen skyld...

Henrik Christensen, Christian Lund, morten andersen, Peter Hansen, Viggo Okholm, Lillian Redam, Bill Atkins og Mikkel Thiemke anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Claus Petersen

Hvad med de 2 ugentlige bade til de ældre?
Det er der måske ikke brug for mere??....

Bill Atkins: "Danmarks befolkning er i frit fald med hensyn til til uddannelsesniveau. Vi er overhalet af bl.a. Rusland og Portugal." Dokumentation, tak - taler vi om folkeskolen, ungdomsudannelser, videregående uddannelser eller professionshøjskolerne?

Det er simpelthen for ringe ureflekteret, at man ikke må bashe et forslag, bare fordi det kommer fra EL, som Bill Atkins er medlem af...

Brugerbillede for Rune Stilling

For mig at se er der grundlæggende tale om en lappeløsning af et børneuvenligt system. Vi burde hellere se på, hvordan vi kan få både fædre og mødre til bruge mere tid sammen med deres små børn. Alt lige fra øremærket barsel for fædre, til bedre mulighed for deltid, omend ikke andet indenfor det offentlige.

Brugerbillede for Bill Atkins

En anden ting jeg gerne vil fremføre i samme forbindelse er at de udviklingsforstyrrelser, der opfanges allerede i vuggestue/børnehaverne spare samfundet for mia. af kroner i social indsats. Sært nok kan det sagtens lade sig gøre at lave den slags samfundsberegninger når vi taler om bilisme. I DR-nyhederne promoveres dd. at Storebæltsbroen over de næste 20 år vil give Danmark en indtægt på 370 mia. kr. !!! ...vel at mærke i sparet transporttid og øget konkurrence som bevirker lavere priser.

Lignenede beregninger indenfor socialindsatsen bør foretages.

@Claus Petersen, tak fordi du spørger til dokumentation. Det er der alt for mange der ikke værdsætter. :-)

Danmark sakker bagud i uddannelseskapløbet
http://www.ugebreveta4.dk/danmark-sakker-bagud-i-uddannelseskaploebet_19...

PS. Claus har du en dokumentation på at EL vil konvertere de to ugentlige bade til pædagogstillinger?

Brugerbillede for Bill Atkins

Anette, jeg tror ikke man skelner i diskussionen. Der er en fordelingsbrøk, sålede at der går (hvad ved jeg fra min tid som forælder) ca. 1 medhjælper pr. 2 pædagoger.

Brugerbillede for Lillian Redam

"I maj viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at der kun er kommet 396 ekstra pædagogiske stillinger ud af de 500 millioner kroner." Og 280 millioner afsat til tidlig indsats 'fordufter' også til analyseselskaber, konsulenter og 'eksperter' Altså, selv om politikerne afsætter penge til småbørnsområdet, så bliver de ikke brugt tilstrækkeligt dér. Jeg synes det er fantastisk, hvis det lykkes for EL at gennemføre minimumsnormeringer, det har været et stort ønske længe. Og det lønner sig økonomisk at øge kvaliteten af små børns opvækst - det har bl.a. økonomen Heckmann påvist: at investeringer i gode dagtilbud tjener sig selv ind mange gange sammenlignet med investeringer i indsatser senere i et livsforløb. Det giver altså god mening at investere i gode dagtilbud, fordi det garanterer afkast på længere sigt.
Som det er nu, kan man lave masser af planer for, hvad børn skal lære og opleve, men når man gang på gang står alene med måske 15 børn (i børnehaven) så handler det om at 'slukke ildebrande' langt mere end om at være en nærværende voksen, der handler i forhold til barnets behov, det være sig omsorg, opdragelse eller læring. Bedre forhold for småbørn vil afføde bedre samfundsborgere sidenhen.

Brugerbillede for Morten Kjeldgaard
Morten Kjeldgaard

Vuggestuer og børnehaver er efterhånden ren børneparkering, en nødløsning som tillader travle forældre at yde deres på arbejdsmarkedet.

Det undrer mig, at venstrefløjen så kritikløst æder idéen om at børn skal tilbringe deres barndom i børneinstitutioner. Det undrer mig, at dette er de samme folk som skriger op om "statsopdragelse" når skoletiden udvides til et timetal som er sammenlignligt med hvad det var i 60'erne.

Det er uden tvivl rigtig godt for børn at gå i børnehave, men det er også rigtig godt for børn at være sammen med deres forældre. Hvis man skal tale om "statsopdragelse" er det da præcis et system hvor børn fra 1 års alderen er i institution i 8-9 timer om dagen, til-og-med et system hvor politikerne nu vil tvinge forældre at anbringe deres børn i.

Hvorfor ikke udforske nye muligheder der kan tilfredsstille begge behov? Det kunne f.eks. være legestuer i lokalsamfundet hvor kvarterets børn og forældre i dagtimerne nogle dage om ugen kunne mødes og lave aktiviteter sammen, kombineret med "gammeldags" børnehaver de andre dage. Bare for at nævne et enkelt forslag. Det vi må efterspørge er fleksible løsninger på arbejdsmarkedet for småbørnsforældre, forlænget barselsorlov til flerbørnsforældre, mmm. , løsninger som gavner forældre, børn, og gennem dette også lokalsamfundene.

Brugerbillede for Torben Loft

@ Rune Stilling,

.." Alt lige fra øremærket barsel for fædre, til bedre mulighed for deltid, omend ikke andet indenfor det offentlige."..

Hvorfor det offentlige..?
Hvad med det private? Har deres børn ikk' ret og krav på det samme, som de børn af "offentlig" forældre..?

Brugerbillede for Claus Petersen

Bill Atkins - tak for dokumentationen, som jeg nu kan nærlæse i ro og mag.
Mine bekymringer går på, at den fokuserer jo ikke på vuggestuen, men folkeskolen som udgangspunkt (blandt andet, men ikke udelukkende).
Der er en udmærket kommentar fra E. M. Sørensen i samme notits:
Esben Munk Sørensen · Aalborg, Denmark

"Fin og tankevækkende analyse - men dog alligevel utilstrækkelig til at forstå baggrunden for problemet.
-Hvilke socio-kulturel baggrund har de som ikke får en uddannelse overhovedet og hvordan ser denne gruppe ud i dag sammenlignet med 60érne?.
-Hvilken rolle spiller det at håndværkeruddannelser for nogle årtier siden var adgangsbillet til en videregående uddannelse mens det i dag i overvejende grad er gymnasieforløb som er grundlag for videregående uddannelser - også de mellemlange.
-I hele dette spil er det måske afgørende at Folkeskolen er blevet en skole som prioriterer "pigeværdier" - mens klassiske drengeaktiviteter "fysik, kemi og matematik" i den boglige ende og metalsløjd, træsløjd i den praktiske ende er blevet nedprioriteret."

Vedr. dokumentation for at EL vil konvertere de 2 ugentlige bade til pædagogstillinger: det påstår jeg intetsteds - jeg skriver bare hvad med det finanlovsforslag fra sidste år? Er det gået i syltekrukken? Efter regeringen lavede forlig med blå blok og EL ikke bed til bolle (LO's udtryk, søg på H. Børsting), så beklagede EL sig over det, men har ikke - gentager IKKE - rejst kravet siden hen i den offentlige debat. Og ja, det HAR de haft alle muligheder for, når de har fået mikrofontid, men det har deres ordførere valgt ikke at nævne.
Men jeg vil da gerne se, hvis der er et klip med dem eller fra aviser, hvor de nævner, at det er med i dette års forslag til finanslovsforhandlinger - når det fyldte så meget sidste år, så må det jo logisk også blive nævnt, hvis det stadig er på tapetet. Hvis det ikke er på tapetet - så må jeg betragte det som havende været ren valgflæsk!

Brugerbillede for Bill Atkins

Hov Claus jeg ser lige du har misset pointen.
Du skriver: Rapporeten fokuserer jo ikke på vuggestuen, men folkeskolen og jeg siger: de udviklingsforstyrrelser, der opfanges allerede i vuggestue/børnehaverne spare samfundet for mia. af kroner i social indsats. senere hen i livet.

Brugerbillede for Viggo Okholm

Reelt set et udmærket krav. altså ca.3 voksne pr barn i det mindste en periode af dagen.

Der er jo sørme også krav om læreplaner m.v. i vuggestuer og det er ikke pædagoger og medhjælperes ide. En eller anden nævnte hvad man skulle når børnene sov. Ja der skal ryddes op, forberedes aktiviteter, forberedes eftermiddagsmad og så i øvrigt sover børn ikke lige læge eller samtidig. I øvrigt vil en normering i den klasse ikke betyde at der altid vil være vikarer til sygdom og møder ud af huset.

Brugerbillede for Claus Petersen

Ok, Bill - tak for informationen.
Ja, jeg missede lige pointen - fangede den ved 2. gennemlæsning og da jeg så din note.

Det er taget til efterretning! Jeg ser frem mod forhandlingerne med spænding - og nej, hvis det bliver med V igen, så bliver det med rædsel...

Brugerbillede for ellen nielsen

Jeg er enig i,
at der skal satses betydelig mere på børns trivsel
og udvikling i børnsinstiturioner!
Dét er Danmark eneste resurser for fremtiden.
Men det vil/må koste andre steder,
da skatteprocenten ikke han sættes op uden bagslag!
Så væk med sødsuppe-kulturen over for kriminelle, kriminelle udlændinge, sort arbejde, frynsegoder, fupmageri m.m.
og ind med solidariteten, at enhver betaler, hvad de skal til statskassen,
for så VIL der være penge til en opprioritering af vores børns trivsel!

Brugerbillede for Povl Thomsen

Hvis kommunerne nedlægger små institutioner og opretter nogle større, bliver det nemmere for dem at opfylde ELs krav. Så forslaget vil formentlig fremme sådan en udvikling.

Det synes jeg så er udmærket, for på den måde opnår man også bedre en større faglig kvalitet i den enkelte institution - et bredere pædagogisk miljø, bedre mulighed for at sikre, at der i den enkelte institution er personale med erfaring med børn med forskellige diagnoser etc.

Men sådan er forslaget sikkert ikke tænkt...

Brugerbillede for Henrik Christensen
Henrik Christensen

"kommunerne skal søge om pengene og dokumentere brugen af disse"

Her kan næppe opstå meget andet end bureaukratiske dæk-processer til djøffer hvilket spiser en meget stor del af en eventlig alt for begrænset sum.

Tænker det i stedet var langt mere effektivt at fjerne noget bureaukrati såsom individuelle læreplaner til alle, og så give ansvaret tilbage til dem der skal udføre opgaven.

Det kunne ske igennem en norm for hvad kvalitetsniveau man gerne vil have, og et minimumsniveau for hvilke resourcer det anses forsvarligt at nøjes med, blot for at sætte en vis bundgrænse for forvaltningsmæssig eller politisk inkompetence i opnåelse af kvalitet.

Uafhængigt tilsyn er formentlig også mere effektivt end endnu en ren skrivebordsproces....