Embedsmænd: Juridisk grundlag for Irak-krig var politisk bestillingsarbejde

Facit var på forhånd lagt fast ’fra højeste sted i regeringen’, da embedsmænd i Udenrigsministeriet i 2003 konkluderede, at det var lovligt for Danmark at gå i krig i Irak. Det fortæller embedsmændene nu selv i ny bog
18. oktober 2014

Det var politisk bestillingsarbejde, da jurister i Udenrigsministeriets Folkeretskontor i 2003 erklærede dansk deltagelse i Irakkrigen for lovlig. Det fortæller flere af juristerne nu i bogen Mørkelygten af den prisbelønnede journalist Jesper Tynell.

»Der blev sagt: ’Kom nu ikke og sig, at det ikke kan lade sig gøre’. Så markant var ønsket. (…) Det fremgik ganske klart, at det var ønsket fra højeste sted i regeringen. Vi skulle ikke komme og sige, at det ikke kunne lade sig gøre. Og det er klart, at med det i baghovedet så var der ingen tvivl om, hvad facit skulle være,« siger en af de involverede embedsmænd, der ligesom sine kolleger bliver citeret anonymt i bogen.

Udlægningen fra embedsmændene står i skarp kontrast til den daværende regerings forsikringer om, at der var tale om en strengt juridisk vurdering, da Udenrigsministeriet i et afgørende notat konkluderede, at krigen var folkeretligt lovlig.

Daværende udenrigsminister Per Stig Møller (K) understregede eksempelvis over for Folketinget, at der ikke var tale om »politisk bestillingsarbejde«, men om embedsmændenes »ærlige overbevisning«. Reelt var embedsmændenes overbevisning imidlertid, at det var »tydeligt, at det ikke er vandtæt«, som en embedsmand siger, mens en anden siger, at ministeriet var på »tynd is«.

Regeringen fik klar besked om denne tvivl, understreger embedsmændene, men det fik hverken Folketinget eller offentligheden at vide.

Tidligere minister afviser

Jens Elo Rytter, der er professor i forfatningsret på Københavns Universitet, har læst embedsmændenes udtalelser og finder sagen særdeles alvorlig:

»Det ligner reelt vildledning af Folketinget, at udenrigsministeren over for Folketinget solgte notatet som en uvildig juridisk vurdering,« siger Rytter, der ikke er overrasket over, at embedsmændene var under politisk pres.

Den vurdering deler Anders Henriksen, der er lektor i folkeret på Københavns Universitet: »Når man nærlæser ministeriets retlige analyser er det ret oplagt, at deres valg af fortolkning er influeret af det politiske ønske fra regeringstoppen.«

Per Stig Møller afviser til gengæld embedsmændenes påstande: »Jeg sagde til medarbejderne, at det skulle være et fuldstændigt rigtigt papir. De fik ingen politisk ordre fra mig. Ingen som helst,« siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V).

Udenrigsministeriet ønsker ikke at kommentere embedsmændenes udtalelser, men henviser til den undersøgelseskommission, der skal redegøre for, på hvilket grundlag regeringen i 2003 besluttede, at Danmark skulle deltage i krigen i Irak.

Prøv Information gratis i 1 måned

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Forsiden lige nu

Kommentarer

Brugerbillede for Rasmus Kongshøj

Undrer det nogen?

Den slags statsautoriserede ekspertudtalelser er intet andet end politiske partsindlæg. Ligesom den hærskare af fine kommissioner, der har brugt stabler af papir på at finde ud af, at det er nødvendigt at slagte velfærden, og forgylde Overdanmark.

Gid vore kære ledere dog havde modet til at sige "Ja! Vi gør det her fordi vi vil det, fordi det stemmer med vores ideologi", i stedet for hele tiden at prøve at dække sig ind bag smagsdommere og såkaldte eksperter.

Brugerbillede for Ole Chemnitz Larsen

Ulovlig statsmagten står over loven/borgernes vilje.

Og embedsmændene/lovens/folkestyrets tjenere står i kø for at behage

ulovlig statsmagt.

Sådan er det bare.

Dette viser fakta på fakta, forstået som de ansvarliges egne dokumenter, der ofte viser, at tjenerne er villig til begå strafbare forhold for at behage/dække over strafbare forhold begået af den administrative elite.

På dette område synes især Justits- og Skatteministeriet at være i udbrud.

Brugerbillede for Erik Karlsen

Det kan da godt være, at Per Stig Møller havde nogenlunde rent mel i posen. Jeg er langt mere tilbøjelig til at tro, at en vis forhenværende Nato-generalsekretær havde sine smudsige fingre langt nede i den samme pose mel.

Brugerbillede for Robert  Kroll

Man kan ikke kan forvanske love og traktater - alle juridisk kyndige kan revidere andre juristers argumenter og konklusioner.

Så at hævde, at udenrigsministeriets jurister har lavet et bestillingsarbejde virker usandsynligt al den stund, at alle juridiske professorer, lektorer samt advokater (med speciale i statsret/ international ret/forlkeret) har kunnet checke de juridiske vurderinger og afsløre dem "på stedet".

Det er vigtigt at finde sandheden i denne sag, men er journalister fødte sandhedsvidner med høj moral o s v ? - bare tænk på Se & Hør sagen samt News of the World.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Jette Andersen

"Per Stig Møller afviser til gengæld embedsmændenes påstande: »Jeg sagde til medarbejderne, at det skulle være et fuldstændigt rigtigt papir. De fik ingen politisk ordre fra mig. Ingen som helst,« siger han."

Efter denne udtalelse må spørgsmålet jo så være, hvor ofte der blev/bliver opereret med urigtige papirer...

Brugerbillede for Ole Chemnitz Larsen

Hvis der som udgangspunkt foreligger lovbrud, kan forsøg på "lovliggørelse" medfører en overtrædelse af 2. led i Straffelovens § 155, fordi skriverierne kan være til uberettiget fordel for dem, der stod bag det første lovbrud, svarende til korruption.

Skriverier, der er en udbredt praksis blandt især jurister, når de første lovbrud er begået.

Har selv modtaget en bunke breve af denne type, herunder 5 breve fra daværende departementschef Peter Loft i Skatteministeriet.

Brugerbillede for Kjeld Hansen

Bestillingsarbejde eller ej. Der var ikke nogen, som havde sat sig bare en lille smule ind i den daværende debat, som ikke var klar over, at hele grundlaget for krigen var forfalsket og udelukkende byggede på grove løgne.

- Dybt tragisk for demokratiet og folkestyret, at det ikke fik et politisk og retslig efterspil for de involverede politikere, som støttede løgnen.

Nærmest en blanco check til politikerne, at de kan gøre nøjagtig hvad der passer dem uden konsekvenser.

Brugerbillede for Espen Bøgh

AFR's ivrighed for at sende danske soldater i krig bør ikke komme bag på nogen.

Senere viste han også sin ivrighed for krigsdeltagelse som NATO generalsekretær, hvorved NATO reel blev misbrugt i kampagnen mod Libyen, der ligger helt udenfor NATOs sfære.

AFR's rolle som stærk mand ved begge lejligheder viser problemet med stærke mænd, "de har det mere end svært med demokrati", som jo står i vejen for deres rolle som stærk mand, så der handles på trods af demokratiet, "det skal bare lige bøjes lidt her og der"!

AFR's kommentar til spørgsmålet om Libyen krigen, som jeg senest læste det var; "at det var en klar succes", og afviser bestemt enhver anden udlægning.

AFR's selvforståelse hviler på tesen om , "at man ikke kan tage fejl", som en livsforståelse, hvilket kan virke meget underligt på andre mennesker.

Brugerbillede for Mads Olsen

Jeg har ikke svært ved at tro det er rigtigt, at embedsmændene blev presset til at levere Fogh-regeringens ønskede konklusion. Men jeg har sgu svært ved at respektere en flok embedsmænd, som først lader sig tryne og derefter kun vil udtale sig anonymt. Hvis man vil af med sin dårlige samvittighed, bliver man nødt til at stå frem og møde konsekvenserne med åben pande. Juridisk er det også ubrugeligt. Skvatmikler.

Brugerbillede for randi christiansen

Justitia, ved vi, er en skrøbelig kvinde, som kan manipuleres og voldtages af behændige folk - og bliver det. Smuthuller i loven bliver samvittighedsløst anvendt. Seneste historie i den boldgade handler om afr's gode ven gwb, som var så forhippet på at komme i krig med irak, at han skjulte oplysninger om saddams kemiske våben > de var der, men var leveret af usa, dengang saddam var allieret mod iran.

Vi ved, at der sker ting magtens korridorer, som ikke er i orden - vi ved bare ikke hvad og af hvem. Magtens gyser.

Brugerbillede for Lars B. Jensen
Brugerbillede for Kjeld Hansen

Der mangler et ministerium for folketinget, hvis eneste opgave det er at levere juridisk uvildig verificering til folketingets 179 medlemmer.

- Folketingets medlemmer skal sgu da ikke google sig til indsigt og forståelse over indholdet af det politiske arbejde på Christiansborg.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Jesper Oersted

Bogen bygger på "anonyme kilder", ja den er god! Regeringen, under hvilken embedsmændene skulle have lavet bestillingsarbejde, sidder der ikke længere. Det betyder, at de pågældende embedsmænd naturligvis kan stå frem med navns nævnelse, uden risiko for repressalier. Når det ikke gør det, så må det være fordi de ikke står ved deres udtalelser til bogens forfatter. Meget utroværdigt. Det ligner virkeligt et venstrefløjs-bestillingsarbejde.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Ole Nielsen

Undertegnede hæfte sig ved, at udenrigsministeriet og Lidegaard ingen kommentarer har.
Hvornår har Lidegaard ingen kommentarer haft.
Om nogle år så han nok heller ingen kommentarer til hans private Iraq krig.

Per Stig Møller er en lille forpjusket mand.
Først imod krigen.
Men bagefter banket på plads Fogh. Så han pludselig var han for krigen.
Alle ved at grundlaget for krigen var løgnagtigt.
Men de fleste var ligeglade. Så ligeglade at Fogh blev genvalgt.

Per Stig er som sagt en lille mand.
Som nu forsvarer sin eftergivenhed.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Peter Jensen

"Gid vore kære ledere dog havde modet til at sige "Ja! Vi gør det her fordi vi vil det, fordi det stemmer med vores ideologi""

Gid vi dog ophørte med at kalde vore folkevalgte repræsentanter, vore tjenere, for vore ledere. Det går jo helt, helt galt når vi på dén måde fordrejer optikken - og de udråbte 'ledere' kan slet ikke forvalte ledelsesopgaven, thi samfundsudvikling og folkelig magtrepræsentation handler slet ikke om ledelse, men om samarbejde og deltagelse. Intet under at korrumperingen er allestedsnærværende; den lever i sproget og besætter vore udsyn til de demokratiske fordringer.

Brugerbillede for Claus Jansson

For tiden hersker der jo en del debat omkring Danmark og eftervirkningerne ved tabet af Slesvig/Holsten i 1864.

Der har været referencer til vores neutralitet i 1. og 2. verdenskrig, fodnote politikken i EF osv osv. I forlængelse af denne debat er det så værd at huske, at vores udenrigspolitik og dermed også vores forsvarspolitik blev markant ændret efter 9-11 og den daværende danske regerings samarbejde med USA.

Vi blev inddraget i en krig i Irak der på mange områder den dag i dag sætter begrænsninger for vores gøren og laden samt vores samspil med omverdenen.... ligeledes blev vi inddraget i en krig i Afghanistan og som direkte konsekvens af tidligere Irak krig nu igen i mellemøstens konflikter i Syrien og Irak.

Vi - den danske befolkning og vælger som politikerne er ansvarlige overfor - bliver fyldt med usandheder, fordi det tjener det politiske miljø og dens målsætning at gøre noget andet end det befolkningen måtte ønske. Derfor er vores demokrati i fare, når embedsværket ikke er uvildigt.

Hvis politikere får embedsværket til at udføre bestillingsarbejde så danskerne bliver ført bag lyset og inddraget i en krig, der ligeledes sker på et løgnagtigt grundlag, så er det ikke mindre end landsforræderi. Man er underlagt helt enkelte betragtninger, når man bevidst inddrager fæderlandet i en krig, der kan resultere i samfundsomvæltning eller helt/delvist tab af suverænitet og menneskeliv.

Som afledt hændelse af disse løgne overfor befolkningen, så har unge danske soldater mistet liv og lemmer... og sandsynligvis har Fogh Rasmussen fået sin betaling herfor ved da han blev udnævnt til øverste leder for NATO.

Jeg vil uden tøven sætte et X på en underskriftsindsamling det kaldte til en undersøgelsesdomstol og mulige rigsretssager mod de daværende politikere og deres embedsfolk.

Tak til Jesper Tynells fortsatte skarpe og dybdegående journalistiske linje, som fortsat leder til afsløringer af misbrug.