Baggrund
Læsetid: 4 min.

For lav grænseværdi i miljøvurdering om skifergas

Selv om Frederikshavn Kommunes VVM-redegørelse om forsøgsboringen efter skifergas har været i høring flere gange, har ingen bemærket, at grænseværdien for det lavradioaktive affald er sat for lavt. Regnefejlen bidrager til borgernes usikkerhed, mener byrådsmedlem Ida Skov
Indland
7. oktober 2014

Da Frederikshavn Kommune i februar sendte et udkast til VVM-redegørelse (vurdering af virkninger på miljøet, red.) om den planlagte prøveboring efter skifergas i Dybdal i Vendsyssel i høring, indeholdt materialet en graverende fejl:

Grænseværdien for, om det materiale, som vil komme op dybt nede fra alunskiferen sammen med boremudder og –spåner, skulle behandles som radioaktivt eller ej, var angivet som 19 ppm.

I VVM-materialet, som ifølge landinspektør Lene Mortensen fra Frederikshavns Kommune forinden den offentlige høringsfase havde været i en teknisk høring hos bl.a. Energistyrelsen og Statens Institut for Strålebeskyttelse, angav grænsen for, »om et naturligt materiale med indhold af radioaktivt stof skal håndteres som radioaktivt«, til 0,5 Bq/g. Derefter hed det: »For naturligt uran svarer 0,5 Bq/g derfor til et uranindhold på 19,5 ppm.«

Sådan stod der også i den endelige VVM-redegørelse, som Frederikshavn Kommune udsendte i juni.

Men det er ikke korrekt. Grænseværdien er derimod det dobbelte, nemlig ca. 40 ppm, viser beregninger, som Statens Institut for Strålebeskyttelse har foretaget, således som Information tidligere har beskrevet.

»Det er korrekt, at undtagelsesniveauet er ca. 40 ppm og altså det dobbelte af, hvad vi skriver i VVM-redegørelsen,« siger Lene Mortensen fra Frederikshavn Kommune, der efter Informations henvendelse har været »i dialog med Energistyrelsen omkring værdien af undtagelsesniveauet«.

»Fejlen er opstået ved, at vi i vores beregninger af undtagelsesniveauet har indregnet aktivitet fra Uran 234, hvilket ikke er korrekt,« tilføjer hun.

Bidrager til usikkerhed

Ida Skov (EL) er et af de fire medlemmer i Frederikshavns byråd, der stemte mod prøveboringen, da sagen var til afstemning i juni. Regnefejlen i VVM-materialet bidrager til usikkerheden om, hvornår boreaffaldet fra prøveboringen og måske også fremtidige produktionsboringer er farligt, mener hun:

»At der kan være en så stor regnefejl, som ingen lægger mærke til, siger dels noget om, hvor usikkert det i det hele taget er med den slags beregninger, dels om hvor svært det er at gennemskue for almindelige borgere, når de, der har mest forstand på det, kan lave sådan en fejl,« siger Ida Skov.

Aage Olsen, der deltager som aktivist i protestlejren mod det franske olieselskab Totals kommende prøveboring i Vendsyssel, finder det »chokerende«, at regnefejlen optræder i VVM-materialet, uden at nogen myndighed har gjort sig den ulejlighed at kontrollere udregningen. Det bestyrker ikke tilliden, mener han.

»Vi oplever, at vores synspunkter bliver fejet af bordet af forvaltningen, når vi som lægfolk kommer med, hvad vi selv synes er en saglig kritik. Og så skal vi nu se, at kommunen ikke selv har ordentlig styr på fakta. Det er da chokerende,« siger han.

Også Tarjei Haaland fra Greenpeace, der har deltaget i høringsprocessen om VVM-redegørelsen, er overrasket over, at grænseværdien skulle være dobbelt så stor som tidligere.

»Hvis det er en fejl, er det da dybt pinligt. Men det bør undersøges nærmere, og jeg undrer mig over, at f.eks. Statens Institut for Strålebeskyttelse ikke skulle have lagt mærke til det, da de havde VVM-redegørelsen i høring,« siger han.

I forbindelse med en klage til Natur- og Miljøklagenævnet over kommunalbestyrelsens VVM-redegørelse har Greenpeace konstateret, at en ændring af »undtagelsesniveauet fra 19,5 til 41 ppm vil alt andet lige betyde en betragtelig reduktion af mængen af ophobet materiale, der vil skulle håndteres som radioaktivt affald«.

Tarjei Haaland opfordrer til, at der indhentes oplysninger om andre landes grænseværdi og håndtering.

»Når man laver byggearbejde i Norge, og der kommer alunskifer op fra fjeldet, så skal det alt sammen mig bekendt betragtes som radioaktivt affald ifølge norske regler,« siger han.

Hvorfor så ingen fejlen?

Også den pensionerede lektor og mag.scient Jens Bjørneboe, der skriver til hjemmesiden atomaffaldklarhed.dk, har regnet efter og er nået frem til »et uranindhold på ca. 40 ppm«, eller »ca. det dobbelte af, hvad der angives i VVM-rapporten fra Nordjylland«.

Det er Frederikshavn Kommune, der som myndighed er ansvarlig for indholdet af VVM-redegørelsen. Men Lene Mortensen har ingen forklaring på, hvorfor hverken kommunens tekniske forvaltning, Energistyrelsen, Statens Institut for Strålebeskyttelse, det franske olieselskab Total eller dets rådgiver, konsulentfirmaet Rambøl, har bemærket regnefejlen.

»Det er fint, at du har fundet ud af det, og vi kan kun beklage fejlen. Men jeg kan ikke forklare, hvad der er sket. Det er en beregning, der er udført forkert, og det er i hvert fald ikke noget, der er gjort bevidst. Vi har haft grænseværdien på 19,5 ppm i høring flere gange, men hverken Energistyrelsen eller Totals konsulent har bidt mærke i det,« siger hun og understreger, at »det er heldigt, at regnefejlen går den vej«, altså at grænseværdien er sat for lavt og ikke for højt.

»Det faktum, at undtagelses- niveauet i VVM-redegørelsen er sat for lavt, giver ikke grundlag for bekymring, da grænsen er sat halvt så lav, som den reelt bør være, og dermed er der opmærksomhed omkring værdien på et tidligere tidspunkt end ved 40 ppm,« skriver Lene Mortensen i en mail til Information.

Frederikshavn Kommune vil dog håndhæve undtagelsesniveauet på de ca. 40 ppm, oplyser Lene Mortensen:

»Der er ikke lovhjemmel til andet, så det betyder reelt, at overskridelse af grænsen for undtagelsesniveauet vil ske senere end ved de oplyste 19,5 ppm i VVM’en, da grænsen vil være fordoblet fra 19,5 ppm til den reelle på ca. 40 ppm.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her