Læsetid: 2 min.

Minister: Næppe snuptagsløsninger på MRSA-problem

Fødevareminister Dan Jørgensen regner med, at der komme nye løsningsforslag fra en ekspertgruppen om MRSA i slutningen af næste måned
Bakterier på kødet kan således teoretisk set smitte gennem rifter og sår på hænderne, hvis ikke der vaskes hænder efterfølgende, påpegede Dan Jørgensen, men understregede samtidig, at der ikke er risiko for at få bakterien ved at spise stegt eller kogt svinekød fra smittede svin.

Bakterier på kødet kan således teoretisk set smitte gennem rifter og sår på hænderne, hvis ikke der vaskes hænder efterfølgende, påpegede Dan Jørgensen, men understregede samtidig, at der ikke er risiko for at få bakterien ved at spise stegt eller kogt svinekød fra smittede svin.

Claus Fisker

30. oktober 2014

»Vi må indstille os på, at MRSA-problematikken er af en sådan karakter, at selv om vi sætter de bedste hjerner og største eksperter til at rådgive os, er der næppe nogen snuptagsløsninger, der vil løse problemet fra den ene dag til den anden. Uanset hvor store økonomiske omkostninger man er villig til at bære.«

Det sagde fødevareminister Dan Jørgensen (S) på et samråd i Folketinget i går, hvor han og sundhedsminister Nick Hækkerup (S) var indkaldt af Enhedslistens Per Clausen til at svare på spørgsmål om problematikken.

Myndighederne har taget initiativ til en screening af udbredelsen af svine-MRSA-bakterien i danske svinebesætninger, og selv om de fortsat afventer resultaterne, anslog ministeren, at de nye screeninger vil vise, at over 50 procent og op til 70 procent af svinebesætningerne i Danmark er inficerede med svine-MRSA.

»Det er naturligvis meget, meget alvorligt,« sagde fødevareministeren om de ventede resultater.

Dan Jørgensen regner desuden med, at den ekspertgruppe, som ministeren har nedsat til at arbejde med svine-MRSA-problematikken, allerede i slutningen af november vil kunne aflevere en række nye anbefalinger til tiltag, der skal være med til at håndtere problemet.

Gabende behov for mere viden

Til samrådet var kun to folketingsmedlemmer mødt op foruden Per Clausen, som selv stillede samtlige spørgsmål til de to ministre, der svarede for sig.

Dan Jørgensen havde forud for samrådet indhentet risikovurderinger fra blandt andre Statens Serum Institut (SSI) for at svare på spørgsmål om mulige smitteveje. Et omdiskuteret emne har igennem en længere periode været, hvorvidt mennesker kan smittes med svine-MRSA-bakterier via tilberedningen af kød. Men fødevareministeren fastholdt, at hverken SSI eller Danmarks Tekniske Universitet (DTU) mener, at kød er »en væsentlig« smittekilde for svine-MRSA. »Dog er der en teoretisk mulighed for at mennesker kan smittes via kød,« sagde ministeren.

Bakterier på kødet kan således teoretisk set smitte gennem rifter og sår på hænderne, hvis ikke der vaskes hænder efterfølgende, påpegede Dan Jørgensen, men understregede samtidig, at der ikke er risiko for at få bakterien ved at spise stegt eller kogt svinekød fra smittede svin.

Dan Jørgensen erkendte samtidig, at myndighederne generelt mangler viden om smitteveje i forbindelse med den resistente bakterie .

»Vi må sige, at der er et gabende behov for mere viden og solide videnskabelig undersøgelser, når det kommer til smitteveje,« sagde han.

MRSA-motorvej

Som Information tidligere har beskrevet tilsættes zink i foderet til smågrise i forbindelse med, at grisene vænnes fra at die ved soen. Denne praksis med at tilsætte zink slår visse bakterier ned, men agerer samtidig motorvej for svine-MRSA-bakterien, vurderer eksperter.

Forskningen viser således, at smågrises immunforsvar svækkes i højere grad ved tidlig fravænning af soens mælk, end hvis de får lov at drikke mælk i længere tid. Derfor taler visse eksperter om, at zinkniveauet kan nedbringes ved at lade smågrisene die i længere tid.

Enhedslistens Per Clausen har i forhold til zinkproblematikken spurgt ministeren om, hvorvidt en højere fravænningsalder for smågrise kan nedsætte behovet for tilsætning af zink i foderet.

Til det svarer ministeren i et skriftlig svar, at det »ikke kan udelukkes, at en højere fravænningsalder har betydning for risikoen for sygdom og dermed behovet for anvendelse af zink i foderet til smågrise med diarré«.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Lad dog de landmænd, der er fri for MRSA-bakterier i deres svinebesætninger, få lov at deklarere dette - så vi forbrugere har et valg.
Det er da os - og ikke fødevareproducenterne - der skal bestemme, hvad vi vil spise.

Torben Arendal, lars abildgaard, Gert Romme, Rune Petersen og Malan Helge anbefalede denne kommentar

Arne der er ikke nogen i Danmark som vil give 10 øre mere pr kg, fordi det kommer fra en MRSA fri besætning. 95 % af alle dansker ønsker kun at det skal være billigt. gerne meget billigt.

Kaare, der er et ret pænt stort - og stigende - salg af økologisk svinekød, både til os danskere og til eksport.
Og vi, der køber det, vil jeg mene, så det gerne deklareret fri for MRSA.
Det meste økologiske svinekød - hvis ikke det hele - er sandsynligvis fri for MRSA, men er blot ikke deklareret.
Det er urimeligt overfor os forbrugere, synes jeg, at hemmeligholde en sundhedsfarlig smitte. Netop dét kæmpes der jo om nu i retssalen.
Og det er vel ikke meget anderledes end Salmonella-fri kylling.

Torben Arendal, Karsten Aaen, Niels Duus Nielsen, lars abildgaard, Anne Eriksen, Rune Petersen, Torben Nielsen, Helene Kristensen og Malan Helge anbefalede denne kommentar

Selv om jeg i en anden tråd har bl.a. udtalt mig for transparens også i form af offentliggørelse af listen over smittede industrielle svineproduktionssteder (jeg vil ikke længere kalde dem for 'gårde'), så tror jeg dog, at der kun er en vej for til dels at afslutte diskussionen for én selv ved at gå forbi køddisken og hænge lidt længere ud i grøntsagsafdelingen.

Det massive kødforbrug i DK og i den industrialiserede verden medfører vilkår, der er til stor skade for dyrene, miljøet og menneskene. Der er kun én ud over mig, der kan stoppe det, og det er dig.

Niels Duus Nielsen, Anne Eriksen og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar

Nu er Danmark jo ikke det første land med MRSA, - Danmark er blot det land, hvor problemerne er enorme, og det er faktisk lykkedes andre lande at bekæmpe det.
.
I andre lande kan man bekæmpe svine-MRSA-bakterien ved at sætte dyrene ud i 6 måneder, medens man steriliserer stald og hele anlægget totalt. Og derefter, når myndighederne tillader dyr i staldene, så er skal der ekstrem renlighed til samt langt bedre plads til dyrene, så de ikke står så tæt sammen.

Jeg formoder, at det også er løsningen i Danmark, for jeg går da ud fra som en selvfølge, at ingen svineproducent med MRSA er i stand til at sælge noget som helst. Og det vil da også være ualmindelig ulækkert.

Brian Rosberg, Karsten Aaen og Rune Petersen anbefalede denne kommentar

Men i morgen holder vi alle sammen en stor fest, hvor vi fejrer Dan Jørgensens nye madkanon og den nyvalgte nationalret, stegt flæsk med sovs.

Niels Engelsted

Hvis landbruget skal undgå inficerede dyr, skal de producere på en mindre industriel måde end den nuværende. Hvis de skal producere på en mindre industriel måde, så stiger omkostningerne. Hvis omkostningerne stiger, falder indtjeningen. Hvis indtjeningen falder, begynder afbetalingen af gælden til bankerne at knibe. Kniber gældsafdragelsen i landbruget, får bankerne store måske uovervindelige problemer med balancen. Får bankerne problemer med balancen, viser stresstesten sig at have været helt utilstrækkelig. Viser stresstesten sig at have været helt utilstrækkelig, får Danmark problemer med rating og udenlandske långivere. Får Danmark problemer med ratingen og de udenlandske långivere skal den danske stat (og de danske skatteydere) hoste op med nye dyre bankpakker. Skal den danske stat hoste op med nye dyre bankpakker, bliver Corydon og Sass Larsen onde i sulet på Dan Jørgensen. Med andre ord, der er hul midt i spanden, kære Dan, og det er indlysende, at du har et stort, næsten uløseligt problem.

Jacob Jensen, Torben Arendal, Karsten Aaen, arne poulsen, Uffe Bundesen, Niels Duus Nielsen og Tue Romanow anbefalede denne kommentar

Engelsted:
Némlig. Det hele i en nøddeskal. Man kan endog hævde, at faktorernes orden er ligegyldig i din beskrivelse, da alle leddene er syge, og derfor gør de følgende led ligeså syge. Denne gang startedes der med syge svin. Næste gang kan det være en banks balance, der fører til problemer i landbruget enten direkte eller via en tur gennem Corydons sorte boks.
Hvert enkelt led i din "ligning" kan påvirkes negativt af flere forskellige forhold, og piller man ét sted, runger følgevirkningerne videre igennem systemet. Landbrug - banker -EU (stress-test) - Rating - Regering (overholdelse af EU-krav/landbrugsstøtte/bankpakker) - Folketing.
Det eneste sikre er, at bankerne altid er placeret centralt i problemkæden.
Det hele kører rundt (på kredit), og nu kan man ikke engang sælge svinene til Rusland, og forbrugerne i vores tilbageværende eksportmarkeder forbruger mindre. USA, EU, Japan, Canada, New Zealand og Australien er i dybe økonomiske problemer, de fleste stærkt forgældede, og alle vil eksportere til alle de andre.
Og det er bare nogle få af verdens problemer, og problemer koster altid penge.
Så jo, jeg tror, at du har ret, Engelsted, når du til sidst konkluderer, at Dan J. står med et næsten uløseligt problem, jeg vil endda påstå, at ordet "næsten" bør fjernes, for en evt. løsning vil involvere SÅ enorme ændringer i landbruget, hos forbrugerne, i Folketinget, hos regeringen, i bankerne osv., at det vil kræve en revolution med efterfølgende nye jordlove, ny landbrugslov, ny miljølov, ny Grundlov, nye love vedrørende hvert eneste ministeriums ressortområde. Noget jeg anser for aldeles illusorisk, sålænge flertallet af borgere ikke er sat på gaden og Coca Cola ikke trækker sig ud af Danmark p.g.a. den lave efterspørgsel.

Jacob Jensen, Niels Engelsted og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Karsten Olesen

Et andet gammelkendt middel til vask ved sårinfektioner er brun sæbe.

Brun sæbe virker, fordi det er stærkt , og opløser fedtmolekylerne i bakteriernes cellevægge.

Brun sæbe er bedre end almindelig, fordi det er en stærkere base.

Også mange planter, der kan dyrkes her i landet har antibiotisk virkning.

Pilekviste kan snittes, og benyttes opløst eller i foderet.

Vejbred er et gammelkendt middel mod betændelser i snitsår.

I urtehåndbøger kan man finde flere eksempler på infektions- og inflammationshæmmende stoffer.

Hvis man gennemfører større forsøg, bør resultaterne indrapporteres og registreres af den medicinske fagkundskab.

Jacob Jensen, Niels Engelsted, Torben Arendal og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Karsten Olesen

Rettelse: 2 linie skal være:

Brun sæbe virker, fordi det er stærkt basisk, og opløser fedtmolekylerne i bakteriernes cellevægge.

Der er en snuptagsløsning - og det det er denne her: Luk de inficerede besætninger. Og slå alle svin, grise og smågrise ihjel. Præcis som man gør når der er mund og klovsyge! Og giv landmanden erstatning. Præcis som man går når der er eller var mund og klovsyge!

Og det eneste danske svinebønder i de danske svinefabrikker har respekt for er hvis samtlige lande i denne verden indfører importforbud af al dansk svinekød. ps: økologiske svin synes ikke at være inficeret med MRSA.

Det lykkedes at få "styr" på salmonella - så mon ikke det hen ad vejen også lykkes at få styr på "svine-MRSA'en".

Hvis det lykkes, så får danske landmænd en konkurrencemæssig fordel i forhold til svineproducenterne i en række andre lande ( i og uden for EU)- og så kan de udvide afsætningen på eksportmarkederne, og dermed bliver der økonomisk basis for at øge produktionen i Danmark.

Ovenstående er i hvert fald et af flere mulige scenarier fremover.