Politiforbundet: ’Så luk da bare hele politikorpset!’

Politiforbundets formand Claus Oxfeldt er ærgerlig over Enhedslistens forslag, som han mener er et udtryk for dyb mistillid til danske politibetjente. Desuden er det et alvorligt angreb på borgernes retssikkerhed, lyder det
Enhedslistens forslag om at udstyre betjente med et kamera i en forsøgsordning møder kraftig modstand fra Politiforbundet.

Enhedslistens forslag om at udstyre betjente med et kamera i en forsøgsordning møder kraftig modstand fra Politiforbundet.

Nils Meilvang
22. oktober 2014

Enhedslistens forslag om at afprøve kropskameraer i to danske politidistrikter, som Information skrev om i gårsdagens avis, bliver stærkt kritiseret af Politiforbundets formand Claus Oxfeldt. Forslaget er »simpelthen for langt ude« og et udtryk for en dyb mistillid til det danske politi, forklarer Oxfeldt til Information:

»Nu må det simpelthen stoppe, det her vanvid. Jeg er virkelig ærgerlig over det, sagt ligeud. Vi har sågar lagt os fladt ned og sagt ja til at indføre ID-numre på uniformerne, fordi vi ikke har noget at skjule. Også selv om det er helt ude af proportioner. Men det er åbenbart ikke nok. Den her debat om kropskameraer handler udelukkende om mistillid til politiet.« siger Claus Oxfeldt.

Politiformanden udtalte sig kritisk om at indføre kropskameraer i Danmark allerede 26. august, da Information første gang skrev om de små kameraer, der påmonteres politibetjentens vest og optager interaktionen med borgerne. Claus Oxfeldt er særligt skuffet over Enhedslistens retsordfører Pernille Skipper, fordi hun ifølge ham ikke vil forholde sig til de etiske problemstillinger med kameraovervågningen: »Det føles som at tale til en dør. Jeg har siddet i Go’morgen Danmark og rejst den ene problemstilling efter den anden, men hun affejer dem bare. Pernille Skippers lovforslag handler om at få dømt nogle flere politibetjente. Men hvis man har SÅ lidt tillid til politiet, så luk da politiet og find en anden løsning. Det lever fuldstændig op til Enhedslistens partiprogram – og det må du gerne skrive.«

Borgernes retssikkerhed

De politiske fortalere for at afprøve kropskameraer i Danmark, som tæller Enhedslisten, SF, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative, fremhæver positive erfaringer fra amerikansk og engelsk politi. Claus Oxfeldt mener dog, at partierne helt har overset borgernes retssikkerhed i sagen:

»Man ser fuldstændig bort fra hensynet til borgerne i et forsøg på at få skovlen under politiet. For så skal alt og alle vel optages – selv civilbetjente og PET skal vel gå med synlige kameraer. Bliver det næste så, at også læger, sygeplejersker og socialrådgivere skal gå med kameraer? De bliver jo også beskyldt for at lyve eller lave fejl.«

»Hvis du var blevet udsat for et voldsomt røveri, og politiet optog afhøringen af dig, ville du så bryde dig om, at politiet lå inde med sådan en video, hvor du var fuldstændig færdig og ude i tovene? Ville du bryde dig om det? Det er jo den slags problemstillinger, man slet ikke tager stilling til,« spørger Claus Oxfeldt.

– Enhedslisten vil gerne nedsætte en styregruppe, hvor I også er inviteret med, der skal undersøge de her etiske spørgsmål. Både hvad angår politiet og borgernes retssikkerhed. Er det ikke godt nok?

»Det er for nem en løsning: Det må styregruppen bare løse. Det bliver vel standardsvaret fremover. Faktum er, at kropskameraer i Danmark er at skyde gråspurve med kanoner, og det vil være forfærdeligt for borgernes retsstilling. Jeg har undersøgt sagen i USA, og her siger det amerikanske politiforbund også, at der er masser af etiske udfordringer med kropskameraerne. Der er også et stort ressourcespørgsmål – for det koster penge at lagre alt det her data. De her ting burde politikerne undersøge, inden de satte gang i et forslag, der er så juridisk uholdbart,« fastslår Claus Oxfeldt.

Skipper: ’Oxfeldt misforstår’

Enhedslistens retsordfører Pernille Skipper afviser kritikken fra Politiforbundets formand.

»Det er beklageligt, at Claus Oxfeldt tager en politisk uenighed meget personligt. Jeg vil godt sige meget klart, at det absolut ikke handler om at få flere betjente dømt for noget, de ikke har gjort. Det handler om retssikkerhed for borgerne – og sådan set også for de betjente, der bliver anklaget for noget, de ikke har gjort,« siger Pernille Skipper.

Retsordføreren siger, at hun deler flere af Politiforbundets betænkninger ved at indføre brugen af kropskameraer i politiet:

»Claus Oxfeldt har rejst nogle etiske problemstillinger om personfølsomme oplysninger, og det synes jeg er fuldt berettiget. Det er derfor, vi vil lave en forsøgsordning, hvor Politiforbundet og andre interessenter er med til at rette reglerne til. Og ellers vil jeg bare rose Claus Oxfeldt for hans nyfundne omsorg for borgernes retssikkerhed. Det håber jeg vil vare ved på andre områder i fremtiden.«

 

Prøv Information gratis i 1 måned

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Forsiden lige nu

Kommentarer

Brugerbillede for ellen nielsen

...Og ellers vil jeg bare rose Claus Oxfeldt for hans nyfundne omsorg for borgernes retssikkerhed. Det håber jeg vil vare ved på andre områder i fremtiden.«

Pernille Skipper's bemærkning er godt nok grov!

Men Politiforbundets formand Claus Oxfeldt hører jo også til gruppen af offentlige ansatte, som skal udføre Folketingets flere og flere love med færre og færre resurcer
i en mere og mere kompliceret tid,
så de er nemme ofre for kritik, da dem som skal handle, også ind imelllem begår fejl!

Hvilken uddannelse har Pernille Skipper mon?

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Tom Paamand 

Jeg er helt enig med politiet i denne sag - det drejer sig om at beskytte borgernes retssikkerhed, så generelt at optage hvad borgerne går og foretager sig er et for voldsomt indgreb. Og jeg vil især støtte politiet, når de snarest drager den naturlige konsekvens af synspunktet, og kræver et fuldt stop for alle de overvågningskameraer, der nu er spredt over hele landet.

Bortset fra sådant sofisteri, der viser hvad for en glidebane vi er bragt ud i, har politiet så absolut et problem. Det er nu standard, at politiet bryskt nægter at vise ID eller blot fortælle nummer eller navn, både under anholdelse og transport. Og at fremtidens politiudrustning vil indbefatte gaffatape er helt sikkert - så numre og kameraer kan dækkes.

Brugerbillede for Dennis Berg

"Bliver det næste så, at også læger, sygeplejersker og socialrådgivere skal gå med kameraer?"

Jeg så gerne, at alle politikere og topembedsmænd blev tvunget til det. Transparens er ikke ligefrem en styrke ved vores magtapparat.

Brugerbillede for Niels Engelsted
Brugerbillede for Jorgen Hansen

Den gjorde ondt hr. Oxfeldt - hva ba? Nu er du nød til at erkende hver evig eneste brodne kar I har blandt de 10.700 der render rundt i jeres uniform. Naturligvis har vi (i dette tilfælde mig) mistillid til dig og dine medlemmer fordi jeg kender til så mange af jeres "fejl" kalder du det. Jeg kalder det bevidste overtrædelser af love og regler. Jeg har flere fra denne og sidste måned. Det vil være dejligt hvis man (mig) som borger kan bruge en betjents kamera som dokumentation for dårlig og ulovlig behandling. Meeen bare vent, der sker det samme som med betjente - de forsvinder pludselig og kan ikke huske hvem der er eller hvor de har været...

Du og dine kolleger er selv ude om at jeg (vi) ikke har tillid til jer - I har nemlig ikke mere gjort jer fortjent til det. Prøv at holde loven og interesser jer for jeres arbejdsgivere - borgerne, i stedet for at tænke på at tjene penge til mester.

Brugerbillede for Alan Strandbygaard

Jeg mener humlen ligger begravet ved, at det er almindelig kendt, at venstrefløjsaktivister får en større opmærksomhed end højrefløjsaktivister.

Idéen med kameraerne skal være medvirkende til at sikre en mere retfærdig og neutral behandling af politiet? Politiet skal jo ikke gøre forskel. Alle er lige for loven.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Bjarne Nielsen

Der bør ikke være noget at frygte for de politifolk, der passer deres arbejde og udviser den fornødne respekt over for medborgerne. Forudsat at der indføres rimelige procedurer og optagelserne kun bruges som bevismateriale i fx klagesager.

Hvis man efter en hændelse kan dokumentere præcis, hvad der er sagt eller gjort i en komfrontation med borgere, vil det med sikkerhed føre til adfærdsændringer, da det ikke ser ret godt ud at have optaget på video, at en politimand taler groft nedladende eller fornærmende til medborgere eller bruger unødig magt og brutalitet.
I dag kommer enhver tvivl altid politiet til gode, og hvilken dommer vil nogensinde dømme en politimand ud fra en vidneforklaring fra en fuld grønlænder, en somalisk flygtning eller en demonstrant?
Og i de sjældne tilfælde, hvor delinkventen selv slå hovedet ind i varmeapparatet, risikerer ingen politifolk at blive beskyldt for at have skubbet.

Selvom der er forskelle, minder det lidt om formanden for dyreetisk råd, der energisk kæmper for retten til sex med dyr. Altså en advokat for de zoofile.
For det her handler ved reelt om retten til at tale grimt til folk eller tage lidt hårdt fat, uden efterfølgende påtale?

Brugerbillede for Søren  List

Claus Oxfeldts bekymring har intet med borgernes retssikkerhed at gøre.
Den handler om at politiets grovheder over for borgerne nu kan dokumenteres.

Som ovenfor anført, så bruger politiet, i vid udstrækning, selv kameraer til at dokumentere borgernes
adfærd, i forbindelse med deres forskellige aktioner.

Brugerbillede for Gert Romme

Jeg ved ikke, om kropskameraer er løsningen på noget som helst. Men jeg ved - i øvrigt fra mange sager gennem tiderne, at ordensmagten i Danmark har haft alt for let ved at putte sig med f.eks. dårlige hukommelser, i stedet for at påtage sig ansvaret, der hvor de faktisk har et.

Og ja, min tillid til dansk politi kan faktisk være på et meget lille sted, og den har den skatteyderansatta og betale embedsmand hr. Claus Oxfeldt, i hvert fald ikke gjort noget for at forbedre gennem disse udtalelser.

For mig er sager krystalklar. Hvis landets embedsmænd f.eks. ikke vil arbejde under de vilkår, som deres arbejdsgivere, skatteborgerne, tilbyder dem, er de i deres gode ret til at forlade jobbet.
Noget helt andet er så, om arbejdsgiveren har foretager ensidig ændring i aftalevilkårene, for så er det jo fagretslig sag. Men den slags har til gengæld en tidsmæssig overskuelig rækkevidde.

Men hele den useriøse og utilladeligt spontane tone, der er i hr. embedsmand Claus Oxfeldt indlæg, syntes jeg, bør få konsekvenser for hr. embedsmand Claus Oxfeldt arbejdsmæssige situation for skatteborgerne.

Brugerbillede for Lise Lotte Rahbek

Jeg bryder mig ikke om overvågning
Punktum.

Så vidt jeg kan se, har Oxfeldt ret i, at kamera-forslaget har bund i, at Ø og andre borgere ikke har tillid til politiet.
Denne tillidsgrøft kan og skal ikke fyldes ud med videooptagelser. jeg hader den tankegang, for det eneste der sker er, at temperamenterne bliver flyttet udenfor kameraernes rækkevidde.

Det, der skal til, er at politiet rydder op i egne rækker, når borgerne klager over rå opførsel og overtrædelse af retssikkerheden.
Intet mindre.
Slut med betjente som ikke kan huske og som ikke lige kan finde egen røv med begge hænder. Vi ved sgu godt, at politikfolk kan være pressede og gå over gevind. Det kan ALLE. Men så indrøm det dog og lug ud i de politimænd, som der gentagne gange er problemer med.

Overvågning - pfftt. Symptombehandling.

Brugerbillede for Simon Winther

Synes efterhånden at Claus Oxfeldt minder om et hysterisk barn der ikke vil lege hvis han ikke må bestemme...
Kære Claus, jeg har haft meget få møder med politiet og mit totale synderegister består af to mindre fartbøder. Men de gange jeg har overværet politiets interaktion med borgerne, er stort set alle mine bange anelser blevet bekræftet, og derfor har du ret i en udtalelse; Vi har ikke længere tillid til politiet.
Desværre er løsningen på det problem ikke at sætte sig ned og surmule mens man mumler noget vrøvl om at så kan vi lige så godt opløse politiet. Og det er trist at det er dit go-to forsvar, i stedet for at anerkende problemet og adressere det ved;
1) Ikke at overdrive magtanvendelsen.
2) Overholde gældende lovgivning.
3) Forsvare borgernes rettigheder i stedet for at trampe på dem.
Og til at dokumentere den håndtering af problemet, kan jeg ikke forestille mig noget bedre redskab end et body-cam på den enkelte betjent. Desuden vil det kunne hjælpe de betjente som evt. skulle blive klaget over uden grundlag.

Og bare som en note til sidst.
Dit argument om overtrædelse af borgernes privatliv med kameraer, er så tydeligt hævet op af hatten og brugt til lejligheden er det grænser til det pinlige. Politiet har ingen skrupler ved at videoovervåge gud og hver man i alle andre sammenhænge.

Brugerbillede for Robert  Kroll

Uden at forholde sig til de aktuelle argumenter for og imod kropskameraer, så må man vel erkende, at overvågningen i vores samfund bliver stadig mere omfattende, og at den stadige forøgelse af overvågningen sker med bred støtte i befolkningen.

Vi kan ikke lide skattesnyd, hvidvaskning af penge, sort arbejde, socialbedrageri , underbetalt arbejde, overfald i tog og busser, på natklubber, restauranter, og på taxichauffører /buschauffører o s v - og svaret er øgede kontrolbeføjelser (uden retskendelser) og mere videoovervågning med fuld støtte fra alle vælgere.

Udviklingen går stille og langsomt i retning af mindre "privat-rum" og større "gennemsigtighed/transparens" begrundet i behovet for større retssikkerhed og bekæmpelse af kriminalitet, dårlig opførsel o s v.

Al hidtil vedtagen overvågning har været begrundet med gode argumenter, og fremtidig ny overvågning vil også være begrundet med gode argumenter - ellers reagerer vælgerne.

Så med gode argumenter vil vi også fremover øge "gennemsigtigheden" i almenvellets interesse.

Sådan er det bare ? Næste generation vil altid være villig til at gå lidt længere end forrige generation m h t overvågning - det er en drypvis udvikling.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for David Zennaro

Jeg er heller ikke begejstret for overvågning, så jeg er også skeptisk over for forslaget. Men jeg har heller ikke meget tillid til politiet. Og den tillidskrise tager hverken politiets ledelse eller politikerne alvorligt. Hvis man gjorde det, ville man måske kunne undgå denne slags forsøg. Men det er nok for meget at håbe på. Og Claus Oxfeldts automatreaktion, som vi har set mange gange efterhånden får heller ikke en til at tro på fremskridt. Hvis man er en ordentlig politibetjent, så må man da have et ønske om at få ryddet op, men det ser ikke sådan ud.

Brugerbillede for Ole Nielsen

Igennem årene har det jo vist sig, at selv yngre politifolk ofte lider af svigtende hukommelse.
Hvor man ikke lige erindrer hjem det gjorde dette eller hint.
Det kan ske for alle.
Men det er lidt problematisk, når politifolk er overrepræsenterede.
Hvad angår hukommelsestab.
Så når politiforbundet ikke selv vil rydde op.
Så må der f.eks. kameraer til.
Hvad hjælper numre på uniformerne.
Det forbedrer vil ikke hukommelsen?

Brugerbillede for Anton Weye Tranberg

@Lise Lotte Rahbek
Jeg deler så absolut din modvilje mod overvågning. Men jeg tror ikke at det I dette tilfælde er symptombehandling. Den adfærdsændring hos politiet man efterspørger var jo kommet for længst hvis der havde været reel vilje til forandring. Det her er jo problematikker som Carl Madsen og Scherfig skrev om.
Jeg tror man kunne løse en stor del af de meget alvorlige retsikkerheds problemer som en overvågning af denne natur giver teknisk. Det er muligt at gemme optagelser I et krypteret format, hvor det krævede en dommerkendelse at få udleveret nøglen. En dobbletmetode, så kameraet bade streamede og optog til disk ville forhindre "mistede" optagelser.
Londons metropolitan police er allerede begybdt, og I løbet af 2 år vil alle 16000(!) betjente have kameraer. De generelt set glade for ordningen, der beskytter betjentene mod falske anklager, letter domsfældelse og giver dem en mulighed for at finde frem til betjente der ikke gør deres arbejde ordentligt.

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-27313500

Brugerbillede for Ditte Jensen

Overtrædelse af borgernes privatliv ved brug af kropskameraer ?

Hvis Oxfeldt bekymrer sig så meget om borgernes privatliv og retssikkerhedsbeskyttelse, så kunne han kæmpe for at afskaffe de dybt ulækre og antidemokratiske terrorlove, der giver mulighed for stasi-agtig overvågning og aflytning af politiske modstandere og uskyldige borgere generelt.

Brugerbillede for Anders Feder
Brugerbillede for Erik Pørtner  Jensen

"Vi har sågar lagt os fladt ned og sagt ja til at indføre ID-numre på uniformerne, fordi vi ikke har noget at skjule"....
Et sådan kommentar omkring politiets ubegrænsede samarbejdsvilje er jo lige til årets revy! Komiske Ali har ikke levet forgæves...

Brugerbillede for Morten Jespersen

Et problem med kropskamera til politiet er at de peger væk fra betjenten, og selv om de optager lyd kan de ikke give dokumentation for betjentens kropssprog og fysisk fremtoning generelt. Derfor er det måske mere vigtigt at befolkningen bliver mere opmærksom på at dokumentere. De fleste har i dag en telefon med et kamera. Brug det.

Er man interesseret i foto-rettigheder for både presse og borgere, kan man i øvrigt besøge Carlos Millers PINAC http://photographyisnotacrime.com/

Brugerbillede for Rasmus Kongshøj

Nej hvor er Oxholm dog hysterisk og skinger. Selvfølgelig handler forslaget om mistillid til politiet. Mistillid er den eneste ansvarlige holdning overfor folk, som man giver våben og ret til at udøve magt over borgerne.

Det er naivt at have tillid til magt, for selvfølgelig vil magten på et eller andet tidspunkt blive misbrugt, hvis ikke der er mekanismer, der forhindrer det. Det gælder både for politibetjente, politikere, virksomhedsledere, sagsbehandlere og dommere, hvilket historien i øvrigt er fuld af eksempler på.

Forslaget om kropskameraer er en rigtigt god idé. Det er jo ikke meningen at alt skal lægges ud på Youtube. Optagelserne skal selvfølgelig kun kunne tilgås som led i efterforskningen af en klagesag, eller som bevis i en straffesag. Det vil gøre det langt lettere at få klarlagt sagens faktiske omstændigheder, og vil kunne skaffe solid dokumentation, i stedet for den evindelige påstand mod påstand, som gør at alt for mange klagesager løber ud i sandet.

For de dygtige og samvittighedsfulde betjente, vil kropskameraer være et stort fremskridt, idet de let vil kunne slippe for grundløse anklager. De eneste, der kommer til at lide under en ordning med kropskameraer, er de kriminelle betjente, som misbruger deres stilling, og som nu ikke længere vil kunne gemme sig bag pludseligt opstået hukommelsestab eller lodret løgn. - Men den slags mennesker har intet at gøre i politiet i forvejen, så det vil kun være godt, hvis man kunne få dem luget ud.

Så langt vil det nok sjældent komme. Kropskameraerne vil nemlig have en pædagogisk effekt på de betjente, der i dag ikke kan finde ud af at følge reglerne. De betjente, der mangler fornuft og samvittighed til at opføre sig ordentligt, vil i det mindste holde sig i skindet, hvis deres magtmisbrug bliver dokumenteret, og kan bruges mod dem.

I øvrigt er Oxholms modstand mod kameraerne noget malplaceret. Mig bekendt har politiet intet imod at andre arbejdsgivere overvåger deres ansatte. Og hvis det er i orden, at en kassedame overvåges, så hun ikke tager af kassen, så må det da bestemt også være i orden, hvis en politibetjent overvåges for at sikre han ikke tæver sagesløse.

Samtidig er det ret så morsomt at politibetjentenes talsmand vælger at tage forbrydernes parti i denne sag, ved at modsætte sig at kriminelle betjente bliver fanget. Man skulle tro, at politibetjente var glade for lov og orden, men det gælder tilsyneladende ikke dem selv.

Brugerbillede for Sune Olsen

Oxfeldt:

"Bliver det næste så, at også læger, sygeplejersker og socialrådgivere skal gå med kameraer?"

Forskellen på disse og politiet er at politiet er de eneste med det privilegium at håndhæve statens voldsmonopol. Det er en magt og et ansvar der langt der overstiger alt andet og slet ikke kan sammenlignes med de af Oxfeldt nævnte stillinger. Og derfor er blind tillid langt fra nok, dette privilegium bør følges af kontrol.

Brugerbillede for Jørn Boye

Jeg lædte om en færdselsbetjent i australien, han standsede en tilsløret kvinde (man kunne kun se øjnene), han bad hende fjerne sløret, så han kunne konfrontere fotoet i kørekortet med hendes ansigt.
Det nægtede hun, hvorefter at han noterede biklens nummer og navnet på kørekortet, og fortalte hende, at hun ville høre nærmere.
Da hun kom hjem klagede hun over betjenten, hun sagde at han havde tiltalt hende med ukvemsord, og flået sløret fra hendes ansigt mod hendes vilje.
Heldigvis kunne betjentens kropskamera,vise hvad der var sket, og at kvindens anklage var grundløs.
Hun fik 6 måneders ubetinget fængsel for falsk anklage mod betjenten.
Hvis der ikke var et kropskamera, havde det været påstand mod påstand eller værre, at betjenten var blevet dømt.

Brugerbillede for Steen Sohn

Her taler Pernille Skipper for Berlingske Fond:

http://www.b.dk/nationalt/pernille-skipper-se-hoer-sagen-har-paavirket-h...

- Enhedslistens Pernille Skipper, der er formand for Folketingets arbejdsgruppe for medieetik, forklarer, hvordan Se & Hør-sagen har påvirket danskernes og ikke mindst politikernes syn på de danske medier. Pernille Skipper taler som en del af Den Berlingske Fonds årlige internationale konference.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Jorgen Hansen

I øvrigt: Vær opmærksom på, at ved færdselsovertrædelser, så har politiet i dag videofilmet dig og du må ikke se videofilmen før du - hvis du ønsker og ikke er kender - ender i retten, fordi det indgår i politiets bevisførelse, som du kun i begrænset omfang har adgang til. Så det er ikke nok at der bliver lavet video optagelser af et personligt kamera, det skal også være klart hvem der kan tilgå disse data. Ellers er vi lige vidt og det hjælper ikke en bjælde. HUSK DET. Så en lov om personligt kamera på en betjent er IKKE nok, vi skal som kontaktet borger have indsigt efter dataloven, hvad vi ikke har i dag på bevismat. som er optaget af politiet.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Jorgen Hansen

Jeg er ikke bekendt med loven (er nogen af jer) men hvis jeg har et personligt kamera på mig, connectet til min mobil eller laptop, må jeg så bruge den når jeg sidder i min bil eller er på mit eget område og bliver kontaktet af en betjent?
Hvordan det ser ud i det offentlige rum er jeg heller ikke helt sikker på, men måske nogen kan bidrage med lidt lovgivningsindsigt her?

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Ole Chemnitz Larsen

Bortskaffer beviser for strafbare forhold

til ulovlig fordel for de ansvarlige myndighedspersoner

og til skade for de forurettede borgere.

Dette viser dokumenter fra København Polit, Anklagemyndigheden, herunder Rigsadvokaten, samt Justitsministeriets departement.

Fakta, der indikerer, at borgerne ikke bør have tillid til det akademiske lag, herunder især Djøf-laget.

Dokumenter, der er underskrevet af jurister.

Brugerbillede for Jørn Boye

Jorgen Hansen
Du må gerne filme på din egen grund, også hvis der er politi. Du må også filme i din bil, hvis du bliver stoppet af politiet, da din bil regnes, i lovens forstand, som din egen grund (det gælder kun for foto og film). Du må også filme politiet på offentlig vej, men du må ikke filme dem på privat grund, - hvis grunden ikke er din egen.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Ole Chemnitz Larsen

Alan Strandbygaard: "Alle er lige for love."

Nej Allen:

Fakta viser desværre, at nogle ministre og embedsmænd står over loven.

Blandt andet fordi Københavns Politi, Anklagemyndigheden, herunder Rigsadvokaten samt Justitsministeriets departement dækker over dem igen og igen.

Alt fremgår af de ansvarlige myndighedspersoners egne dokumenten.

Set i dette lys var Erik Ninn-Hansens uheld, at der ikke blev dækket tilstrækkeligt over ham, herunder især ikke af Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.

Brugerbillede for Steffen Gliese

Det er utroligt, at det danske politi ikke kan forstå, at de skal være kunne hævet over kritik, og at borgerne derfor har et fuldt berettiget krav til, at deres magtmonopol bliver dokumenteret. Det er jo ikke særskilt for det danske poitikorps! Tværtimod har det danske politikorps haft held til at undgå at blive kigget i kortene, selvom det er det første, et demokratisk samfund må gøre overfor de mulige kilder til anvendelse af ubeføjet magt, der går over gevind. Det handler ikke om mistillid, det handler om, at "Cæsars hustru må ikke kunne mistænkes". Kontrol med magten er der alt for lidt af, mens der er alt for meget kontrol med alle andre.

Brugerbillede for Claus Jensen

Jeg kan forstå, at den ifølge Ellen Nielsen højtuddannede over enhver mistanke Claus Oxfeldt har "studeret" forholdene i USA. Har han også studeret de tusindvis af sager om politivold, det kolossale taserproblem, raceproblemerne, systemisk politikorruption osv. de har i USA?

Jeg kan anbefale ham at gå på Youtube og søge på TYT (The Young Turks) og deres serie om politivold. Selvom værterne i sag efter sag slår knuder på sig selv for at undskylde politiet som en helhed, der blot har fået et dårligt ry på grund af nogle få brodne kar, er de tvunget til at konkludere, politivold og korruption er systemisk og endemisk.

Det viser sig, at i så godt som samtlige sager dokumenteret på video, lyver politiet konsekvent om hændelsesforløbet.

I langt størstedelen af sagerne er årsagen til volden mangel på fuldstændig underkastelse for politiet. TYT konkluderer, at den værste forbrydelse i politiets øjne, værre end mord og voltægt, er mangel på respekt for ordensmagten. Dette fremkalder omgående reaktion i form af tortur, tæv og henrettelse i sag efter sag. (Og det er uanset om man er sort, hvid eller brun, Mosbak, selvom det selvfølgelig er værre, hvis man er det første)

I et tilfælde vover en kvindelig betjent at stoppe og booke en anden betjent som kører racerløb på en befærdet vej med op til 125 miles i timen - ikke i embeds medfør. Hun blev efterfølgende udsat for omfattende harrassment, overvågning, trusler, firs (tror jeg, det var) ulovlige indbrud i hendes private elektroniske data, altsammen fra hævngerrige politifolk.

Hvis det er USA, Claus Oxfeldt tager som forbillede, kunne han passende forholde sig til noget af det.

Brugerbillede for ellen nielsen

De politiske fortalere for at afprøve kropskameraer i Danmark, som tæller Enhedslisten, SF, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative, fremhæver positive erfaringer fra amerikansk og engelsk politi....

Claus Jensen
Politikerne har tilsyneladende undersøgt forsøgene i udlandet....
I øvrigt har jeg ikke udtalt mig om højtuddannede,
men fået undersøgt, at Pernille Skipper hører til den ofte udskældte gruppe af jurister.
Hun har desuden ingen erhververfaring, hvilket andre politikere tit og tæt udskældes for...

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Claus Jensen

Ellen Nielsen,

Jeg ved ikke, hvor du vil hen med at politikerne tilsyneladende har sat sig ind i sagen. Er det godt eller dårligt?

Men jeg forstår nu på dig at i en sag om bogernes rettigheder og om den juridiske holdbarhed ved et forslag, diskvalificerer det at have en baggrund som uddannet jurist?

Nu du konstaterer, at et bredt spektrum af partier går ind for det her, hvilke tanker, om nogen, vækker det så hos dig at Oxfeldt retter alt skytset mod EL og Pernille Skipper personligt?

"Claus Oxfeldt er særligt skuffet over Enhedslistens retsordfører Pernille Skipper, fordi hun ifølge ham ikke vil forholde sig til de etiske problemstillinger med kameraovervågningen: »Det føles som at tale til en dør .... Det lever fuldstændig op til Enhedslistens partiprogram – og det må du gerne skrive.«

For mig falder det ganske godt i tråd med mine erfaringer om politiets og dets fjendebilleder på venstrefløjen - samt den gentagne dokumentation af, at de slet ikke kan styre sig, når de bliver præsenteret for sådan et fjendebillede. Hverken på gaden eller i Go’morgen Danmark. Forskellen er blot, at Oxfeldt ikke kan trække sin knippel for åben skærm.

Brugerbillede for Kjeld Hansen

Hvis der var Venstre, som stillede forslag til betjente blev udstyret med kropskamera ville politiforbundets formand Claus Oxfeldt sikkert have kaldt forslaget fremragende og et slag for retssikkerheden...

- Men sådan er verden jo så forunderlig. Tra la la.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Claus Jensen

Ellen Nielsen:

Oxfeldt siger , han har undersøgt sagen i USA. "Undersøgelsen" bestod efter alt at dømme i at spørge det amerikanske politiforbund, hvad de syntes om sagen:

"Jeg har undersøgt sagen i USA, og her siger det amerikanske politiforbund også..."

Det er altså Oxfeldt, som synes USA og tilstandene, som hersker der, er de mest sammenlignelige med danske forhold. Eller er det blot er en refleks hos alle myndighedspersoner, politikere og andet godtfolk, som vi ikke skal lægge noget særligt i, at spørge USA, hvad vi her i Danmark skal mene om en given sag?

Ole Nielsen:

Jeg er, som alle her ved, en sober og vederhæftig debattør, og vil derfor helt afholde mig fra forestillinger om futtoge med Johanne og Pernille.

anbefalede denne kommentar

Sider