Baggrund
Læsetid: 5 min.

For fjerde gang: Vindmøller på land er billigst

Ingen anden energiteknologi i Danmark kan producere strøm så billigt som møller på land, fastslår Rockwool Fonden. Udviklingen fortsætter i møllernes favør, selv om kulkraft-værker har fået massiv støtte på EU-niveau i årtier
Én ting er, at danske vindmøller på land ifølge Rockwool Fonden og Energistyrelsen producerer billigere el end fossile kraftværker. Noget andet kan imidlertid være, hvad vindkraftens indmarch betyder for den gennemsnitlige produktionspris for el i det samlede danske energisystem. Også det ligger der nu vurderinger af.

Én ting er, at danske vindmøller på land ifølge Rockwool Fonden og Energistyrelsen producerer billigere el end fossile kraftværker. Noget andet kan imidlertid være, hvad vindkraftens indmarch betyder for den gennemsnitlige produktionspris for el i det samlede danske energisystem. Også det ligger der nu vurderinger af.

Morten Stricker

Indland
26. november 2014

Herefter kan næppe nogen være i tvivl: I dag præsenteres for fjerde gang inden for få måneder en rapport, der fortæller, at den billigste måde at producere strøm på er via vindmøller på land. Hvor strøm produceret i værker med fossil energi bliver stedse dyrere, så falder prisen for elproduktion ved vindkraft konstant. Faktisk koster strøm fra landmøller nu under halvdelen af strøm produceret på traditionelle kraftværker, såkaldt termisk produktion.

Det er Rockwool Fonden, der i samarbejde med professor i økonomi Anders Sørensen, Centre for Business and Economic Research på Copenhagen Business School (CBS), fremlægger den seneste analyse af omkostningerne ved forskellige måder at producere el på i Danmark. Analysen har også relevans internationalt, fordi Danmark er landet, hvor vindkraften er nået op på den højeste andel af elproduktionen, p.t. næsten 40 pct.

»Prisen for en megawatt-time lavet på vind er betydeligt lavere, end hvis den er produceret med kul, olie eller gas. Og forskellen er steget markant de seneste årtier,« konkluderer Rockwool Fonden, der har analyseret prisudviklingen fra 1998 til 2011.

»Mens el fra vind (i 2011, red.) kostede 270 kr. pr. megawatt-time, var omkostningen ved termisk produktion steget til knap 870 kr. Altså kostede termisk produceret el 220 pct. mere end el fra vind.«

Forklaringen er enkel:

»Mens råvarerne, særligt fossile brændsler, til den termiske produktion er blevet stadigt dyrere, så er vindmøllernes effekt øget markant.«

»Møllerne er blevet meget større, der er kommet bedre styr på at sætte dem op de rigtige steder, og effektiviteten af den enkelt vindmølle er steget. Det er hovedforklaringen på det massive fald i prisen fra 1998 til 2011.«

Til gengæld er f.eks. prisen på olie steget fra ca. 12 dollar pr. tønde i 1998 til knap 90 dollar som gennemsnit for 2013, oplyser analysen. Kulprisen er i samme periode næsten fordoblet.

Rockwoll-undersøgelsen bekræfter den analyse, Energistyrelsen præsenterede i juli med følgende konklusion:

»Ifølge analysen er det billigst at etablere landvind. Næstbilligst er havvindmøller, nye centrale værker på kul og naturgas samt nye decentrale værker på naturgas. Herefter følger nye centrale værker fyret med træpiller samt centrale værker ombygget fra kul til træpiller. Dyrest er decentrale værker på biomasse og solceller.«

Prisen for omstilling

Én ting er, at danske vindmøller på land ifølge Rockwool Fonden og Energistyrelsen producerer billigere el end fossile kraftværker. Noget andet kan imidlertid være, hvad vindkraftens indmarch betyder for den gennemsnitlige produktionspris for el i det samlede danske energisystem. Også det ligger der nu vurderinger af.

Professor Anders Sørensen har således for Rockwool Fonden beregnet, hvad den eksisterende vindkraft-udbygning har kostet samfundsmæssigt, mens konsulentvirksomheden Ea Energianalyse har estimeret den fremtidige samfundsmæssige værdi af den forventede vindkraftudbygning.

Anders Sørensens beregning er en ’kontrafaktisk’ analyse’, hvor dagens elsystem sammenlignes med et tænkt system, hvor vindkraften aldrig var blevet introduceret. Konklusionen på dette tankeeksperiment er umiddelbart overraskende:

»Produktionen af strøm ville være 14 pct. billigere i dag, hvis ikke vind var en del af ligningen.«

Forklaringen er, at et elsystem med mange møller, der producerer som vinden blæser, har brug for en ekstra kapacitet i form af kraftværker, der kan sættes i gang efter behov.

»Vi har et back-up-system, der leverer el, når det er vindstille. Vi har altså en massiv overkapacitet – og det koster,« siger Anders Sørensen.

Dagens eksisterende kraftværker med kul eller andet brændsel kører altså mindre, end de ville have gjort i et vindkraftfrit system, og derfor bliver deres produktion og rentabilitet ringere end ved fuld drift. Og det betyder – ifølge tankeeksperimentet – at den gennemsnitlige pris i det danske elsystem bliver 14 pct. højere, end den ville have været uden vindmøllerne.

»Isoleret set er vind ikke en dyr produktionsform,« gentager Anders Sørensen og gør opmærksom på, at han ikke har foretaget nogen vurdering af, om de estimerede 14 pct. er en rimelig pris for de andre fordele, vindkraften giver: mindre CO2, mindre forurening og mindre brændselsafhængighed. Ifølge analysen er CO2-udledningen fra det danske elsystem reduceret med næsten en tredjedel i løbet af de seneste to årtier, hvor vindkapaciteten samtidig er firedoblet.

Værdien

Ea Energianalyse har for Danmarks Vindmølleforening og Vindenergi Danmark vurderet den samfundsøkonomiske værdi for Danmark af en forventet udbygning med vindkraft frem til 2035. Analysen har medregnet, at det koster noget i form af reservekapacitet og gode elforbindelser til udlandet at sikre forsyningssikkerhed i et elsystem, hvor vindkraften ventes udvidet med 66 pct. i forhold til nu. Denne omkostning kalder Ea Energianalyse for vindkraftens ’integrationsomkostning’ og estimerer den til 150 kr. pr. megawatt-time, svarende til 15 øre pr. kilowatt-time.

»Selv med et samlet tillæg på 15 øre pr. kilowatt-time for omkostninger til vindintegration frem mod 2035 er landvind stadig den billigste VE-teknologi set fra samfundet side,« lyder konklusionen.

Prisen for vindkraftstrøm beregnes således i scenariet til 466 kr. pr. megawatt-time. Kul skal i 2035 ifølge regeringens klimastrategi være helt ude af det danske elsystem, men skulle kulkraftværkerne alligevel være der, ville prisen ifølge konsulentvirksomheden være 483 kr. pr. kilowatt-time.

De ’glemte’ omkostninger

Hverken Rockwool Fondens, Energistyrelsens eller Ea Energianalyses estimater af elproduktionspriserne medregner de forskellige energi- teknologiers såkaldte eksternaliteter, dvs. de eksterne omkostninger for bl.a. miljøet, klimaet, de begrænsede ressourcer og menneskers sundhed, som er forbundet med teknologierne, men som ikke i dag indgår i elprisen.

Det er til gengæld gjort i en aktuel undersøgelse lavet for EU-Kommissionen af rådgivningsvirksomheden Ecofys. Her finder man som gennemsnit for alle EU-lande, at elproduktion med kul og med landvind i dag er næsten på niveau – henholdsvis 558 og 596 kr. pr. megawatt-time – hvis man ikke regner de eksterne omkostninger med. Gør man imidlertid det, belastes prisen på el fra kulkraftværker med over 700 kr. pr. megawatt-time, mens eksternaliteterne for landmøller kun er godt 30 kr.

»I dag er kun ca. en tredjedel af omkostningerne ved kulkraft afspejlet i prisen, og dermed er teknologien meget dyrere, end hvad menigmand tror,« bemærkede Jan Hylleberg, administrerende direktør for brancheorganisationen Vindmølleindustrien, ved EU-rapportens offentliggørelse for nylig.

Rapporten konkluderer i øvrigt, at kul i perioden 1970-2007 har fået i størrelsesorden 2.830 mia. kr. i forskellige former for offentlig støtte i EU-landene, mens vindkraften anslås at have fået 130-180 mia. kr. i tiden 1990-2007.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jeg har set en anden mening,
Vinkraft

Lars Peter Rasmussen

15 øre per kilowatttime er vel en overkmmelig pris for art redde vores planets klima fra den sikre katastrofe... hvad er det så lige vi venter på?

Elisabeth Andersen, Jens Falkesgaard, Vibeke Hansen, Roald Andersen, Kurt Nielsen, Rasmus Kongshøj, Henrik Christensen, Gert Selmer Jensen og Niels Engelsted anbefalede denne kommentar

I går i TV2 News fokuserede "eksperten" på den tænkte beregning, hvori kulkraften skulle have kørt på fuldt kraft frem til i dag, der altså i tankerne skulle kunne give en fordel i pris på 14%.
Man er altså fløjtende lige glad med rapportens hovedkonklusioner, nemlig at vindenergi er den rigtige vej frem for Danmark.

Jens Falkesgaard, uffe hellum, Anne Eriksen, Kurt Nielsen, Henrik Christensen, Janus Agerbo, Rune Petersen, Niels Engelsted og Kristoffer Larsen anbefalede denne kommentar
Kristoffer Larsen

Mens den samlede pris på el er højere, når vindmøller sammen
med konventionelle kraftværker leverer strøm til danskerne,
så er den rene pris på el fra vindmøller lavere end den på el
fra fossile brændsler med den fordeling, der i dag er mellem el
produceret på møller og termisk produceret el.

http://en.rff.dk/files/RFF-site/Publikations%20upload/Diverse%20ukategor...

Helene Kristensen

Så mangler der bare en undersøgelse, der viser at disse monstre også er rentable i velhaverkvarterer. Sært nok skal de altid stilles op ude ved små landsbyer og naturområder, hvor de ikke generer de gode meningers liv og grund- og huspriser.

Kim Olsen, Torben Nielsen, Rasmus Kongshøj og Bo Carlsen anbefalede denne kommentar

Man glemmer udbygningen med solceller som regeringen brutalt har stoppet. Solenergi giver mindre behov for backup med sort energi idet der er perioder med sol hvor vinden ikke blæser.
Og se så at få integreret bedre med andre landes elnet. Der er altid steder hvor solen skinner eller vinden blæser.
Noget af det værste denne regering har lavet miljømæssigt var at stoppe den private investering i solcelle anlæg. På bare et år i 2012 blev opsat solcelleanlæg der dækker 2 procent af landets energi forbrug. Det kunne i dag have været 6 procent.

Jens Falkesgaard og Henrik Christensen anbefalede denne kommentar

Elforsyning som vinden blæser.
Det bliver som at leve i et afrikansk u-land.

Elmo Vinkel.
Regeringen har ikke stoppet private investeringer i solceller, de har sænket afregningsprisen til el-nettet, der åbenlyst var blevet for høj, med de hastigt faldende priser på solceller.
Samtidig blev ordningen udvidet til ikke kun at omfatte private husejere. Nu kan almennyttige boligafdelinger også installere solceller og få en garanteret pris på den strøm der sælges til el-nettet.
Altså en forbedring for alle andre end private husejere.

Rune Nielsen, Roald Andersen og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar

EU TILSKUD TIL KULKRAFT !!!!!!!

A kraft er vejen frem.

INTERESSANT at modstandere af den grønne omstilling stadig argumenterer imod grøn el-produktion ved at påstå at det ikke kommer til at ske før priserne kan konkurrere med fossil produktion.

Og et flertal af dronningens subjekter holder tilmed fast i denne overtro også.

Steffen Gliese, Jens Falkesgaard og Roald Andersen anbefalede denne kommentar

Her i Tyskland regner man med at den gennemsnitlige pris på elmarkedet (før skatter og afgifter) er faldet 2 cent (15 øre) pr. kWh pga. vindmøller og solkraft. I Tyskland er tilskuddet til solcelleanlæg også faldet markant, pga. de faldende produktionsomkostninger på kinesiske solcelleanlæg, mens landbaserede vindkraftanlæg næsten totalt har mistet tilskud. Så effektive og billige er de.

Det kommende nye atomkraftanlæg i Storbritanien kommer til at producere strøm til en tilskudsgaranteret pris, der ligger over hvad solcelleanlæg kan producere til uden noget tilskud i dag.

Om et par år vil der på en god sommerdag være solcelle-elproduktion i Tyskland, der langt overstiger behovet for el. 80 GW regner man med. Vores lille lokale kommune (ca. 1700 indb.) har sammen med fælleskommunale elselskaber og andelsselskaber for et par år siden investeret i et 3 MW solcelleanlæg. Andelsselskabet som vi er med i ville gerne investere i landbaserede vindmøller også, men dels er det enormt bøvlet godkendelsesmæssigt (i forhold til solceller) med lange, rigtigt lange, godkendelsesprocedurer, og de første 10 år giver en vindmølle i Tyskland for tiden ingen afkast.
Men en typisk vindmølle producerer i 20 år eller mere, så for os, der ikke er bange for langtidsinvesteringer, er det ikke noget problem. Vi satser på at blive væsentligt ældre end blot 10 år ældre, men desværre vil de fleste investorer se et afkast med det samme, så det går trægt med at få opstillet vindmøller på de vindblæste bakker i Eifel ... ja, ja, der står allerede mindst 1352 i Rheiland-Pfalz med 2,5 GW kapacitet, men der er altså også rigtigt mange forblæste bakker.

Det undrer mig, at analysen slet ikke omtaler det bidrag til fjernvarme, som fossile kraftværker kan levere gratis til samfundet som en del af afkølingsprocessen. Elektricitet produceret med vindkraft giver intet sådant bidrag, og det skal vel medtages i beregningen. Det er absurd at betragte elkraft som en isoleret branche, der ikke påvirker eller påvirkes af andre behov for energi.

Bo Carlsen, Thomas Koch og Thomas Christensen anbefalede denne kommentar

Mon det med i beregningerne, når naboerne til vindmøllerne får nedsat arbejdsevne p.g.a. søvnproblemer og andre gener af vindmølle-støj?

Den virkelige "game changer" bliver når effektiv energilagring bliver dagligdag. Mange tror ikke det kommer. Bliver ligesom ulven; og da bliver vind alt andet overlegent. Et bud er inden 2020.

Majbritt Nielsen

Kaare Thomsen
26. november, 2014 - 21:13
A kraft er vejen frem.
Gad vide om folk der bor omkring Fukushima(japan) siger til det? De skal først til at ryde op nu. Det tager tid, for deres affald og reaktor. Det kunne være spændende at se en beregning på hvad det koster at køre og afvikle et A-kraftværk. En fra vugge til grav-udregning. For at se om det kan betale sig.