Baggrund
Læsetid: 4 min.

Frederikshavn tier om regnefejl i sag om radioaktivt affald

Greenpeace klager over, at Frederikshavn nægter at oplyse om en markant regnefejl om grænseværdien for radioaktivt affald i den miljøvurdering, der er lavet om prøveboring efter skifergas. Manglende oplysninger undergraver borgernes tillid til myndighederne, mener professor
Protest ved byggepladsen, hvor Total vil bore efter skifergas i Dybdal i Vendsyssel.

Protest ved byggepladsen, hvor Total vil bore efter skifergas i Dybdal i Vendsyssel.

Indland
15. november 2014

Frederikshavn Kommune afviser at orientere offentligheden om, at grænseværdien for eventuelt radioaktivt affald fra olieselskabet Totals prøveboring efter skifergas i Vendsyssel er sat alt for lavt i den Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM), som kommunen i foråret har fået konsulentfirmaet Rambøll til at udarbejde.

»Frederikshavn Kommune agter fortsat ikke at melde noget officielt ud omkring den lavere værdi for undtagelsesniveauet i VVM’en – heller ikke på vores hjemmeside,« skriver landinspektør Lene Mortensen fra kommunens Center for Teknik og Miljø således i en mail til Information.

Derimod har kommunen ifølge Lene Mortensen mundtligt orienteret såvel Total som Rambøll om regnefejlen, dog uden at tage notater fra telefonsamtalerne.

Nu har Greenpeace klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over, at kommunens borgere og offentligheden ikke får den samme orientering som olieselskabet:

»Greenpeace finder det uacceptabelt – og dybt belastende for troværdigheden hos Frederikshavns Kommune og de involverede myndigheder – at offentligheden ikke direkte er blevet informeret om, at der i VVM-redegørelsen er anført en fejlagtig undtagelsesværdi,« skriver miljøorganisationen i sin klage.

Kommunen fastholder dog, at regnefejlen ikke er vigtig nok til at oplyse om:

»Kommunen vurderer, at der er tale om et forhold af mindre betydning i VVM’en, der ikke berettiger en offentliggørelse,« skriver kommunens teamkoordinator Jette Brønnum således i en mail til Information.

Der skal rettes op på fejl

Som Information tidligere har afdækket, er grænsen for, hvornår boreaffaldet fra prøveboringen skal håndteres som lavradioaktivt affald, angivet som det halve af, hvad den i virkeligheden er.

Såvel i kommunens udkast til VVM-redegørelsen, der har været sendt i høring hos myndigheder som blandt andre Energistyrelsen og Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS), og i den færdige redegørelse fra juni angives grænseværdien – som teknisk kaldes for ’undtagelsesniveauet’ – til 19,5 ppm. Men reelt er grænseværdien altså dobbelt så stor, nemlig ca. 40 ppm, og det har Lene Mortensen da også tidligere erkendt i en mail til Information:

»Det er korrekt, at undtagelsesniveauet er ca. 40 ppm og altså det dobbelte af, hvad vi skriver i VVM-redegørelsen. Fejlen er opstået ved, at vi i vores beregninger af undtagelsesniveauet har indregnet aktivitet fra U-234, hvilket ikke er korrekt.«

Den højere grænseværdi betyder kort fortalt, at mængderne af muligt lavradioaktivt affald fra Totals planlagte prøveboring i Dybdal formentlig vil blive mindre, end hvis grænseværdien var som angivet i VVM’en, fordi Frederikshavns Kommune vil håndhæve grænseværdien på ca. 40 ppm i stedet for de 19,5.

I begyndelsen af november overtog Miljøministeriet ansvaret for de kommende faser i efterforskningen af skifergas i både Nordjylland og andre steder i landet. Men ifølge kontorchef Sanne Kjær fra Naturstyrelsen er Frederikshavn Kommune fortsat den ansvarlige myndighed for VVM’en for fase ét, altså prøveboringen.

»Jeg vil ikke udtale mig om den konkrete sag, fordi den er påklaget. Men generelt er det klart, at hvis man opdager en fejl, så retter man op på den,« siger Sanne Kjær.

Kan styrke borgernes mistro

I klagen til Natur- og Miljøklagenævnet finder Greenpeace det »særdeles kritisabelt«, at regnefejlen om grænseværdien overhovedet kan opstå. Ifølge miljøorganisationen er det dog »betydeligt værre«, at regnefejlen ikke er blevet opdaget af Energistyrelsen eller SIS, der i to omgange har haft VVM-materialet fra Frederikshavn Kommune til gennemsyn og høring. Efter høringsfasen var færdig, har de to myndigheder tillige haft høringssvarene fra bl.a. lokale borgere, Dansk Naturfredningsorganisation og Greenpeace til kommentar.

Information har fået aktindsigt i de to myndigheders kommentarer, og det fremgår, at de to myndigheder har en lang række korrektioner på detaljeplan, f.eks. at diameteren på et bestemt indvendigt foringsrør skal være 9 5/8 tommer og ikke de i VVM’en angivne 12 5/8 tommer …

Regnefejlen om grænseværdien har ingen af dem fanget, og det er fortsat ikke oplyst, hvordan det har kunnet lade sig gøre at overse fejlen.

Når Greenpeace i klagen til Natur- og Miljøklagenævnet henviser til kommunens troværdighed, er det ikke grebet ud af den blå luft. Således har Det Danske Center for Miljøvurdering på Aalborg Universitet i en spørgeundersøgelse blandt borgere i de seks lokaliteter, der er er udpeget til at kunne rumme et slutdepot for atomaffaldet fra Risø, konstateret en udbredt mistillid til myndighedernes oplysninger. To ud af tre blandt 767 adspurgte borgere mente således, at myndighederne med vilje skjuler afgørende oplysninger om et slutdepots farlighed for borgerne.

Professor Lone Kørnøv fra Det Danske Center for Miljøvurderinger finder det uforståeligt, at Frederikshavn Kommune ikke af sig selv og med det samme har gjort opmærksom på regnefejlen i VVM:

»At stå ved, at man som myndighed selvfølgelig kan komme til at lave en fejl, vil kun kunne øge tilliden til kommunen. Jeg kan ikke se en eneste grund til, at man ikke skulle give borgerne de samme informationer om regnefejlen, som kommunen har givet til det firma, der skal gennemføre prøveboringen. Ved ikke at oplyse borgerne kan regnefejlen, som i sig selv ikke er særlig betydningsfuld, da vokse til et meget større problem, hvis den medvirker til yderligere at undergrave borgernes tiltro til myndighedernes oplysninger om radioaktivt affald,« siger Lone Kørnøv.

Professor i miljøret ved Aarhus Universitet Ellen Margrethe Basse mener ikke, at der i lovgivningen er en selvstændig pligt for en myndighed til at korrigere »enhver fejl«.

»Men derfor kan man da godt mene, at det ville være god praksis at rette en sådan regnefejl og dermed sikre sig, at den offentlige debat bygger på et så korrekt grundlag som muligt. Kommunen kunne godt informere om fejlen, selv om der ikke er en direkte retlig forpligtelse til at gøre det,« som Ellen Margrethe Basse siger det.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kennith Nielsen

Jeg tænker de hyggelige arrangementer og informationsmøder og middagen Total inviterede på har været ualmindeligt godt give ud. hvor er det bare i en hver henseende forkasteligt. Helt ærligt der sad 27 ud af 31 medlemmer i Frederikshavns byråd og stemte for den prøveboring, nu lader det rigtig meget til at der er mindst lige så mange der har travlt med at vaske hænder. Hvis de tal er så ubetydelige så lad os få dem på bordet så skal vi borgere nok selv vurdere om vi er enige.