Regeringen vil udvide bankers adgang til SKAT’s data om borgere

Banker og andre finansielle virksomheder skal have udvidet deres mulighed for digital adgang til SKAT’s oplysninger om borgerne. Det fremgår af et lovforslag fra skatteminister Benny Engelbrecht (S). Selv om adgangen kræver tilladelse fra den enkelte borger, mener flere organisationer, at borgerne i praksis ikke får et reelt valg
10. november 2014

Banker og andre finansielle virksomheder skal have mulighed for at indhente data fra SKAT om borgere, der modtager rådgivning fra virksomhederne. Det fremgår af et nyt lovforslag, som efter planen behandles i Folketinget tirsdag.

De data, som de finansielle virksomheder ifølge loven vil kunne indhente, omfatter oplysninger fra borgerens årsopgørelse og det såkaldte indkomstregister, hvor løn og arbejdstid indberettes, samt oplysninger om eventuel gæld til det offentlige. Det vil ifølge regeringen spare den finansielle sektor for en større administrativ byrde.

Jesper Lund, der er næstformand i IT-Politisk Forening, er kritisk over for lovforslaget. Han mener ikke, at det offentlige skal være en ’databank’, hvor private virksomheder kan hente personfølsomme oplysninger om borgerne: »Det vil betyde, at bankerne kommer til at vide mere om dig, end du formentlig selv ved,« siger han.

Før virksomhederne kan indhente oplysningerne, skal borgeren give sit samtykke. Men det er en »illusorisk begrænsning«, skriver Advokatrådet i et høringssvar til loven. Organisationen påpeger særligt konsekvenserne for personer, der står i en svag situation over for en bank, som ønsker deres samtykke. Den bekymring deler IT-Politisk Forening.

Øger risiko for misbrug

På nuværende tidspunkt har finansielle virksomheder, der yder lån, mulighed for at indhente data fra SKAT om deres nuværende kunder, når det sker i en »konkret kreditgivningssituation«.

Men med lovforslaget vil det også i »rådgivningssituationer« blive muligt for virksomhederne at indhente oplysninger om dels nuværende kunder, men også borgere, der blot er potentielle kunder. Forslaget udvider dermed den gruppe af finansielle virksomheder, der kan indhente oplysninger.

Birgitte Kofod Olsen, der er formand for Rådet for Digital Sikkerhed, påpeger, at når data spredes med lovforslaget, vil det formentlig betyde en øget risiko for misbrug: »Derfor skal der være meget styr på sikkerheden i virksomhederne, når de lader deres medarbejdere tilgå skatteoplysninger.«

Det har ikke været muligt at få et interview med skatteminister Benny Engelbrecht (S), men i en skriftlig meddelelse udtaler ministeren: »Man skal huske på, at vi med lovforslaget sikrer kunden en lettere måde, hvorpå han kan give banken de relevante oplysninger«.

Ministeren henviser til, at bankerne efter gældende regler skal indhente visse oplysninger om borgerens økonomi.

Prøv Information gratis i 1 måned

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Forsiden lige nu

Kommentarer

Brugerbillede for Steffen Gliese
Brugerbillede for Bob Jensen

"Hvis du gerne vil have en konto i vores bank skal du indvillige i at vi kan søge oplysninger hos skat nårsomhelst vi ønsker det uden at spørge dig yderligere herom, ellers kan du ikke have en konto her i banken. Med din underskrift på ansøgningen indvilliger du heri" (eller nogen anden bank, for de laver de samme betingelser)
Ja borgerne vil ikke have noget reelt valg

Brugerbillede for Torben Nielsen
Brugerbillede for Steffen Gliese
Brugerbillede for Dorthe Andersen

Ville skifte til den nye Coop bank. Skulle ikke have hverken lån eller kassekredit, bare en almindelig konto med tilknyttet dankort. Det er kun muligt, hvis jeg vil give tilladelse til, at de kan hente mine skatte oplysninger. Det er almindelig rutine hos dem. Det vil jeg ikke, så har ikke skiftet bank.

Brugerbillede for Hugo Barlach

Tja, Ivan - jeg har en fin cd fra DDR-tiden, der bekræfter din observation om socialdemokratiet. Den indledes med værket: "Die Partei hast immer recht" og går over i en besyngelse af Ulbricht. Socialdemokratiet vender magtdispositionerne imod egen offentlighed til fordel for lobbykraturet herhjemme. Offentligheden gider de slet ikke beskæftige sig med...

Med venlig hilsen

Brugerbillede for Henrik Christensen

Det kan i så fald lige så godt blive som i Sverige, hvor skatteforhold er offentlige... da der ikke er nogen effektiv beskyttelse i praksis alligevel, så kan vi lige så godt spare bøvlet i både tid og penge. Så kan vi også få lidt klarhed over, hvem der har hvad i løn, fradrag og betaler hvad i skat. Det tjener mange andre formål også, adskillige fluer med eet smæk....

Brugerbillede for odd bjertnes

Dagens afsnit af Benny Bagvendt-serien'. Det er så simpelt som Peter hansen siger med det samme, og ikke meget at tilføje. Det er i hans jobbeskrivelse at arbejde for - hvis noget skal ændres - at staten har større indsigt i private firmaer end private firmaer har indsigt i staten. Han behøver ikke være nervøs for at kriminelle ikke skal få et lille liberal-velsignet forspring. Det har de altid alligevel, for de arbejder samvittighedsfuldt efter deres jobbeskrivelser.

Brugerbillede for Kjeld Hansen

Borgerne i det digitaliserede Danmark er langt langt mere overvåget og kontrolleret af staten og efterhånden tillige private virksomheder end borgerne i det tidligere DDR nogen sinde har været det.

- Men bare rolig. Det bliver langt være endnu ind i fremtiden :-(

Vi bevæger os stille og roligt hen i mod det totalitære samfund uden nogen almindelig borger opdager det. Bare et lille bitte ubemærket stykke hver dag.

Brugerbillede for Anders Hald

Kan kun anbefale at der via lovgivning sikres BORGERNE ADGANG til ALLE OPLYSNINGER OM BANKERNE så man - før man opretter konto - kan vælge sit pengeinstitut på oplyst grundlag.

Dette ud fra synspunktet om at "relationen" kunde/pengeinstitut bør gå begge veje.
Men vil se om det vil blive sådan - før jeg tror det...

Forslaget fra "sorte Benny" falder iøvrigt godt i tråd med "blå Bjarne" - og partiet hedder vist "suicidal-kammeraterne".

Så rigtig mange gange tak for kaffe...!

Brugerbillede for Steffen Gliese

Det er jo den omvendte verden, vi har fået i løbet af nogle årtier! Tidligere gik al politik ud på at sikre borgerne imod private menneskers rovdrift på deres penge, deres arbejdskraft og deres frihed. Hvis velfærdssamfundet skal bestå, er det de ting, der skal kæmpes for igen.

Brugerbillede for John Michael Foley

Talrige offentlige myndigheder har fået alvorlig kritik af deres mangelfulde IT-sikkerhed og lemfældige omgang med befolkningens personfølsomme og fortrolige oplysninger. Skat, Erhverstyrelsen og Politiet er blot nogle af de mange eksempler på at staten kompromitterer befolkningens oplysninger, som de burde stå som garanter for. Nu vil man så give bankernes adgang til f.eks. Skat's databaser. Så er "ladeporten" for alvor åben for hackere og cyberkriminelle, med statens velsignelse.

Brugerbillede for Lise Lotte Rahbek
Brugerbillede for Kurt Loftkjær

Samkøring af data mellem uvederhæftige institutioner

Stadig flere penge institutter og herunder Danske Bank prøver at påtvinge deres kunder at overdrage samkøringsrettigheder mellem pengeinstitutioner, som aldrig skulle være samlet under en ejer. Nogle af disse institutioner har efter min opfattelse misrygtet deres virksomheder og bragt vores samfundet i økonomiske krise.

Hvis man ikke følger bankernes ønsker om adgang til oplysninger i datterselskaber, bliver man straffet økonomisk.

Nu er regeringens skatteminister Benny Engelbrecht parat til at give bankerne adgang til brugernes data i Skat til lidt af hvert under overskriften, at det hele bliver lettere for bankkunderne. Blot skal bankkunden give tilsagn.

Historien viser, at det tilsagn vrister bankerne ud af kunderne med pisk eller gulerod.

Historien viser også at bankerne herudover kører sit helt eget løb. Nu har den almindelige bankkunde aldrig været det store problem. Det er bankerne selv, som er problemet. Gentagne gange ser vi banker påtage sig risikobetonede lån til "store" bankkunder. Gentagne gange ser vi, at bankerne kaster sig ud i egne spekulationer. Der er også eksemler på, at der er finansielle virksomheder, som rådgiver "store" kunder om skattely.

Og selv om pengene strømmer ud af det danske samfund mhp. at søge ly i f.eks. Luxembourg, så er mener jeg for nyligt at have hørt fra skatteministerens egen mund, at det er ham ubekendt.

Den danske stat sælger samtidig ud af arvesølvet og forsikre os om, at virksomheder ikke kan gå i skattely, hvorefter det sker.

Hvor naiv må man være, når man har ansvaret for det danske samfunds økonomi?

Et andet ikke uvæsentligt problem, er at stadig flere enkeltpersoner får adgang til persondata, som ikke beskyttes på en forsvarlig måde. Og man kan ikke selv kontrollere, hvem der bruger den enkelte persons data.

Personligt har jeg har oplevet, at en politimand på Bornholm misbrugte sin adgang til personlige data til at videregive data om mig, som blev brugt i forbindelse med et trusselsforløb, som aldrig blev opklaret. Statsadvokaten lod aldrig sagen komme for retten, da den pågældende politimand blev dømt for nogle andre mindre forhold, se evt. http://www.information.dk/152270 .

Store dele af Folketinget og herunder Benny Engelbrecht glemmer at folket har givet dem magten til låns og ikke ejendom. Demokratiet er ikke en legeplads for selvoptagede politikere, embedsmænd og politikernes venner. Det er for folket en dybt seriøs affære.

Brugerbillede for Kristian Løwenstein

Jamen, så lad det da bare gå begge veje, og udvid borgernes ret til indsigt i bankernes interne driftsregnskaber og skatteforhold, så vi er sikre på at alle har orden i papirerne.

Så kan den enkelte borger og måske fremtidige kunde også bedre vurdere om vedkommende vil handle med denne bank eller om han/hun bør holde nallerne fra hvad der jo hurtigt kan vise sig at være en tidsindstillet spekulativ finansbombe med forkærlig for skattespekulation og finansiering af storsvindlere.

Der er helt sikkert en del bankkunder, der gerne vil have haft lidt mere indsigt i bankernes data inden man købte aktier i nullerne.

Brugerbillede for Espen Bøgh

Sådan noget må og skal ikke ske nærmest pr. automatik, og ja bankerne kommer let til at vide mere om det enkelte individ, og det i sig selv er ikke behageligt, men tanken om hvordan banken så vil bruge det efterfølgende må være langt mere ubehageligt.

Ordningen vil også vær med til at "Zombie-gøre" befolkningen overfor sig selv og deres eget liv, som andre helt og holdent vil kunne skalte og valte med efter behag med den slags lovgivning.

At det skulle komme fra socialdemokrattene er helt uhørt, og alligevel ikke, og det tjener slet ikke socialdemokraterne til ære at fremsætte den slags forslag, - tværtimod!

Brugerbillede for Bill Atkins

Undrer mig lidt over nogle debattørers associationer til DDR? I DDR var bankerne folkeejede. Jeg går ind for åbne skattelister for alle over hele linjen, fra top til bund. I modsætning til...

Borgerlige ordførere: Åbne skattelister er ren gabestok og hetz.

http://politiken.dk/indland/politik/ECE1847274/borgerlige-ordfoerere-aab...

Brugerbillede for Leo Nygaard

Jeg bliver lidt forvirret. Der er uorden i de politiske begreber.

Umyndiggørelsen af befolkningen er jo det, der beskrives i flere indlæg.
"Zombiegørelse" "Staten overtage alt" "selvoptagede politikere, embedsmænd og politikernes venner" "overvåges i hoved og r..!" "værre end borgerne i det tidligere DDR" - og så videre.
Befolkningen behandles som børn i den udvidede folkeskole. NPM er pædagogerne.
SFO-folk beklager sig over frafald i SFO`en. Jobcentret indrykker store annoncer for at "virksomhederne får øjnene op for dets eksistens"(min avis).

Hvem i den politiske verden har udtrykt sin klare modstand mod udviklingen - for folkets personlige frihed, anti stat, anti bureaukrati, familiens suverænitet, osv.
Sosserne har tegnet billedet i 50 år. De andre følger med som det tynde øl.
Er socialisme, som EL vil ha` det, svaret - eller er LA`s liberalisme ??

Er der andre, der er forvirrede.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for martin  sørensen

velkommen til det kapitalistiske DDR-Danmark

Arbejder og bønder regeringen ( reelt DJØFF ØF ØF ØFERE, og handelsfolk) er gået sammen med storkapitalen IMOD folket, man måber. og tænker er de alle gået fra forstanden,

Bankerne skal da ikke som en Starzi sammen med jobcenteret ( jobcenteret ER danmarks Starzi organisation) kunne kontrolere os alle i hoved og røv, hvad er det for et land, ikke siden DDR har vi set vandvid på dette plan,

Brugerbillede for Bill Atkins

Delingen af den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt, sammen med, offentlighedsloven, en kontrollerende presse og ytringsfriheden, ses som grundlaget for vores demokrati. En meget stor spiller i det demokratiske system udgøres af pengemagten, som er uden for offentlighedens indsigt. Det bør der laves om på. Offentlige skattelister er en løsning.

Brugerbillede for Robert  Kroll

Hvad med banker, der reelt er filialer af udenlandske pengeinstitutter - så kan man i udlandet bede sin danske filial om at skaffe skatteoplysninger om danskere og danske virksomheder til brug for f eks vurdering af f eks danske virksomheders, deres ansattes og danske forretningsfolks økonomi, konkurrenceevne m v og dermed hjælpe egne lokale kunder til skade for dansk eksport o s v ?

Og ikke alle danske banker er "moralsk/etisk" lige gode - der er da nogle danske banker, som bestemt ikke bør have mulighed for at se skatteoplysninger.

Og den med, at der skal foreligge samtykke fra kunden, er da helt "til grin" - enten er kunden tvunget til at give samtykke eller også "glemmer" banken bare , at der mangler et samtykke ?

Og nogle pengeinstitutter har etableret arbejdspladser i lande med lavere lønninger for at spare penge - så kan men vel fra disse arbejdspladser i udlandet - hvor databeskyttelsen måske er særdeles ringe - sidde og tappe oplysninger ud ?

Hvis banken vil have særlige oplydsninger (herunder skatteoplysninger) , så må proceduren i hvert enkelt konkret tilfælde være, at den må bede kunden om at fremskaffe dem .

Brugerbillede for Søren 2 Jensen

Det bekymrer mig at de fleste folketingsmedlemer er ligeglade med beskyttelsen borgernes personlige data.
Det er mig meget imod at private virksomheder skal have lov til at snage i mine skattepapirer (mon det næste bliver mine sunhedsoplysninger?), men jeg ser gerne at alle virksomheders regnskaber og skatteoplysninger bliver offentlig tilgænglige.
Beskyttelsen af borgernes data er noget staten skal værne om, og ikke give til højre og venstre.
Statens forvaltning af borgernes data skal efter min mening kun ske i 100% statsregi og de ansatte skal være tjenestemands ansatte.

Om vi skal have offentlige skattelister på alle borgere er jeg ikke færdig med at tage stilling til, men med hensyn til virksomheder tror jeg det er en god ide.

Brugerbillede for Bente Petersen

Bankerne kan jo bare spoerge den enkelte person, som de vil vide mere om ... og baserest paa hvad svar, de faar, kan de saa bestemme om de vil give laan eller overhovedet have den person til kunde. Vi lever I et frit land... spoerg vaek... jeg kan vaelge at svare eller ikke, vaere aerlig eller ikke, banken kan vaelge at handle med mig eller ikke.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Palle Skov

Kære Benny Engelbrecht.
Megen lovgivning har til nu været indrettet efter markedets ønsker og behov. Sådan behøver det ikke at være nu efter den 1. november, hvor vi alle - eller næster alle - har fået hver vores digitale postboks.
I det konkrete tilfælde ville finansieringsinstitutternes behov kunne imødekommes ved ganske simpelt at adressere resultatet af personforespørgslen direkte ned i borgerens eBoks, hvorefter det er borgeren selv, der bestemmer at udlevere oplysningerne til banken eller afbryde rådgivningsdialogen med banken. Teknologien findes allerede, det er blot et spørgsmål om at tilføje forskellige relevante programmer et par kodelinier mere.
Det er mine og dine data, det drejer sig om, og det er naturligvis dig og mig, der nu, uden tekniske og økonomiske udfordringer, har fået mulighed for at se disse data, og bestemme over dem.
Med venlig hilsen

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Palle Skov

Kære skatteminister Benny Engelbrecht.
Da vi nu har passeret den 1. november, og alle danskere (med få undtagelser) er blevet udstyret med en digital postkasse vil jeg opfordre dig til at omtænke løsningen af bankernes ønske, således af løsningen udvikles på folkets og ikke på markedets præmisser. Løsningen kunne f.eks. være at resultatet af bankens rekvirering af oplysninger fra SKAT lander i borgerens eBoks, og ikke i banken !
Det er så op til den enkelte borger at beslutte, om han/hun fortsat ønsker finansiel rådgivning.
En sådan ordning kunne på sigt udvides til at enhver borger modtager en kopi i sin eBoks af oplysninger som myndigheder og især markedet udsøger på den enkelte.
Med venlig hilsen

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Leo Nygaard

Peter Hansen 12.00 . "Et system, der baserer sig på, at firmaerne betaler en årlig (høj) afgift for retten til at drive virksomhed i Danmark."
Afgift + skat, hvis de tjener noget. Så har du effektivt nedlagt dansk erhvervsproduktion, og støttet Kina og andre der sviner uden respekt for verdensklimaet.
Bill bifalder, men bekræfter ideens tåbelighed - ved at ville gøre landet til en ø i verdenshavet.
Det rabler for jer.
Men det er et sidespring udenfor emnet.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Kjeld Hansen

Inden der er gået 10 år har vi "alle" accepteret et central DNA register med en digital DNA profil på hver enkelt borger i dette land. Og så er der ikke lang vej til, at f.eks. forsikringsselvskaber får adgang.

- Til den tid er det da kun rimeligt, at der kan beregnes en "anstændig" tarif på din livsforsikring og meget mere.

Eller du for rabat, hvis forsikringsselskabet får adgang til en total overvågning af dine vaner med f.eks. indkøb, motion og meget mere. Starten ser vi allerede, hvor der f.eks. gives rabat, hvis du installere en tyverialarm - Vagtfirmaet er sikkert ejet af forsikringsselskaberne eller endnu bedre en verdensomspændende kapital fond.

- Eneste formål er at skabe frygt og suge dine lommer tomme.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Kjeld Hansen

Der går sikkert ikke mange årtier, så kan de dårligst fungerende borgere få udbetalt en bonus til deres efterladte, hvis de frivilligt lader sig sove inde og derved spare starten for en masse udgifter til kontanthjælp og pleje.

- Thjaaaa, hvem ved? Kun fatasien sætter grænser :-(

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Steffen Gliese

Næ, Leo Nygaard, du skal huske, at det erstatter den indkomstskat, som virksomhederne i dag skal afregne for deres medarbejdere, plus den jordskat, som du hellere vil have, men som jeg finder umådelig skadelig for både miljøet og folks mulighed for at indrette sig med en personlig økonomi. Det er også meget virkningsfuldt, fordi virksomhederne vil kunne være sikre på ikke at blive væltet af konkurrence på laveste fællesnævner.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Leo Nygaard

Peter - Jamen det er jo en anden snak. Dog kan jeg ikke forstå din modstand mod jord- og resurseskat for alle borgere. Ligefrem "skadelig for både miljøet og folks mulighed for at indrette sig med en personlig økonomi." ???? Lige modsat !
"...en årlig (høj) afgift" kan netop være jordleje. Ikke bare for erhverv, men for alle borgere.
Væk med skat på arbejde, både erhverv og personlig - og moms, som jo også beregnes på lønandelen.
Overskudsgivende firmaer bør beholde overskuddet til gavn for de ansatte. Derimod skal hammeren falde, hvis pengene trækkes ud af selskabet.
Men nu er vi i gang med en "revolution ".

anbefalede denne kommentar

Sider