Læsetid: 6 min.

Herbergers afvisning af hjemløse EU-borgere er ulovlig

Ifølge nyt notat fra Socialministeriet er det ulovligt, når herberger afviser hjemløse EU-borgere, der har lovligt ophold i landet. Allerede i maj burde kommunerne have stoppet de ulovlige afvisninger, mener organisationer. Københavns Kommune vil nu ændre praksis
Landets kommuner har de seneste år nægtet socialt udsatte hjemløse EU-borgere adgang til offentligt finansierede herberger og natcafeer.

Landets kommuner har de seneste år nægtet socialt udsatte hjemløse EU-borgere adgang til offentligt finansierede herberger og natcafeer.

Sigrid Nygaard

20. december 2014

Det er ulovligt, når landets kommuner de seneste år har nægtet socialt udsatte hjemløse EU-borgere adgang til offentligt finansierede herberger og natcafeer. Det fremgår ifølge jurister af en ny orienteringsskrivelse fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Begrundelsen for afvisningen af de hjemløse EU-borgere har blandt andet været, at disse borgere ikke har opnået egentligt opholdsgrundlag i Danmark, da de eksempelvis ikke har dansk job eller ægtefælle.

Det har konkret betydet, at hjemløse EU-borgere i Danmark i årevis har været henvist til at overnatte i det fri eller på herberger og natcafeer, der er drevet af private hjælpeorganisationer.

»Nu står det endeligt klart, at hjemløse EU-borgere har ret til at overnatte på herberger og natcafeer. Den nye skrivelse viser helt tydeligt, at man i kommunerne har fortolket lovgivningen forkert, når man bare blankt har afvist EU-borgerne,« siger Maja Løvbjerg Hansen, der er jurist i NGO’en Gadejuristen, som hjælper socialt udsatte.

Har handlet i strid med loven

De seneste år har sociale organisationer, kommuner og stat diskuteret, hvem der har ansvaret for at hjælpe den voksende gruppe hjemløse EU-borgere.

Allerede i maj måned præciserede socialminister Manu Sareen (R) i et svar til Enhedslistens Pernille Skipper, at også hjemløse EU-borgere har ret til at overnatte på danske herberger og natcafeer.

Det fik dog ikke kommunerne til at ændre praksis. Men nu slår den nye orienteringsskrivelse fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold altså endegyldigt fast, at hjemløse EU-borgere har ret til at opholde sig på danske herberger, hvis de ellers opholder sig lovligt i landet. Og da alle EU-borgere som udgangspunkt har ret til at opholde sig tre måneder i Danmark, og seks måneder, hvis de er arbejdssøgende, betyder skrivelsen reelt, at danske kommuner igennem de sidste mange år har handlet i strid med loven, når de har pålagt deres herberger at afvise hjemløse EU-borgere.

»Den nye skrivelse gør det klart, at det simpelthen er forkert, at kommunerne afvise hjemløse EU-borgere på herberger og natcafeer. Jeg mener, at kommunen nu bør ændre praksis,« siger Nina Von Hielmcrone, der er lektor på Juridisk Institut på Aalborg Universitet.

Den nye skrivelse modtages med glæde af sociale organisationer, der samtidig undrer sig over, at det har kunnet tage så lang tid at nå dertil. For skrivelsen bekræfter blot den forståelse af loven, som har stået klart for organisationerne i årevis, lyder kritikken.

»Det er ærgerligt, at det har skullet tage så lang tid, at få en afklaring. Ikke mindst fordi tvivlen er kommet socialt udsatte til skade. Nu forventer vi, at kommunerne og herbergerne vil følge reglerne,« til Maja Løvbjerg Hansen fra Gadejuristen.

Også i Kirkens Korshær, der driver en række herberger og natcafeer i hele landet, er de tilfredse med den nye skrivelse fra Socialministeriet.

Men ifølge Maj Kastanje fra Kompasset, som er et rådgivningscenter under Kirkens Korshær, der rådgiver migranter, rummer skrivelsen stort set ingen nye oplysninger. Tværtimod er den blot en gentagelse af tidligere udmeldinger fra socialminister Manu Sareen.

»Problemet er, at Københavns Kommune ikke retter ind, men stadigvæk i strid med reglerne afviser hjemløse EU-borgere ved herbergerne,« siger Maj Kastanje.

Måtte sove udendørs

I frustration over Københavns Kommunes forsatte afvisning af hjemløse EU-borgere, valgte Kirkens Korshær i starten af december at klage over kommunen til Statsforvaltningen, der fører tilsyn med landets kommuner og regioner. Klagen rummer en skarp kritik af Københavns Kommunes ageren.

»(...) kommunens ulovlige adfærd har betydelige skadevirkninger for socialt udsatte mennesker, som har vanskeligt ved at sikre egne rettigheder,« lyder det i klagen, hvorefter det tilføjes, at den ulovlige praksis medfører et unødvendigt hårdt pres på de privat-finansierede hjemløsetilbud:

»Når Københavns Kommune mod bedre vidende instruerer og vejleder om, at lederen af § 110-institutioner (herberger og natcafeer. red.) skal afvise alle uregistrerede EU-borgere, der – i praksis – ikke kan fremvise gult sygesikringskort, betyder det også forskydninger i belastningen af alle institutioner, som tilbyder overnatning til hjemløse og andre, idet private tiltag, som ikke er underlagt Serviceloven, herunder Kirkens Korshærs natcafé for hjemløse, oplever et konstant og voldsomt pres.«

Desuden medfører Københavns Kommunes afvisningspolitik ifølge Kirkens Korshær, at hjemløse EU-borgere ofte er nødsaget til at sove i det fri.

»Vi er derudover vidende om et større antal mennesker som – med store sociale og helbredsmæssige konsekvenser – er henvist til at overnatte udendørs,« lyder det i klagen.

»Der er tale om en meget udsat gruppe hjemløse EU-borgere, som ligger inden for herbergernes målgruppe, og som er blevet uretmæssigt afvist. Og det vil de forsat gøre, hvis ikke Københavns Kommune retter ind,« uddyber Maj Kastanje, der mener, at kommunen har haft en økonomisk interesse i at fortolke loven restriktivt:

»Det vil jo lægge et yderligere pres på kommunens paragraf 110- tilbud, hvis de også skal tage imod de hjemløse EU-borgere, for de ved godt, at der er behov for tilbud til denne gruppe,« siger Maj Kastanje.

Hun tilføjer, at der ikke er tale om, at alle boligløse EU-borgere i Danmark nu får lov til at komme ind på danske herberger, men at det kun drejer sig om de hjemløse EU-borgere, der har psykiske eller sociale problemer og altså passer ind i herbergerne og natcafeernes målgruppe.

Jurist Nina Von Hielmcrone, der har gennemgået klagen, vurderer, at Kirkens Korshær har ret, når de pointerer, at Københavns Kommune fortolker lovgivningen forkert:

»Jeg synes, de har en god sag, for så længe EU-borgeren har lovligt ophold og passer ind i institutionens målgruppe, så må man ikke afvise dem, som man gør i dag,« siger Nina von Hielmcrone.

Lidt mere firkantet

I Københavns Kommune afviser administrerende direktør i Socialforvaltningen Anette Laigaard, at kommunen, som Kirkens Korshær hævder i sin klage, mod bedre vidende har afvist hjemløse EU-borgere. Hun understreger, at man efter den nye skrivelse vil lade kommunens herberger og natcafeer ændre praksis.

»Skrivelsen tydeliggør, at herbergerne som udgangspunkt ikke automatisk kan afvise EU-borgere, men i stedet skal foretage en konkret vurdering af den enkelte borgers situation,« siger Anette Laigaard.

– Men det betyder jo så også, at Københavns Kommune i flere år i strid med loven har afvist hjemløse EU-borgere?

»Meldingen har tidligere været, at udlændinge ikke har kunnet få adgang til danske herberger, og det har vi handlet efter. Der er ingen tvivl om, at det nu er tydeliggjort, at de udenlandske EU-borgere med sociale problemer nu har adgang til herbergerne, så nu sørger vi for at informere lederne på herbergerne om, at de skal vurdere hjemløse EU-borgere individuelt. Selvfølgelig følger vi lovgivningen,« siger Anette Laigaard.

Hun tror dog ikke, at ændringen får den store praktiske betydning.

»Det er jo langtfra alle EU-borgere, der nu får adgang til et paragraf 110- tilbud, men kun dem, der falder ind i målgruppen af borgere med sociale eller psykiske problemer. Det kommer ikke til at gælde for EU-borgere, der kommer for at lede efter arbejde eller som turister. Derfor tror jeg, der bliver tale om en meget lille gruppe,« siger Anette Laigaard.

Hun tilføjer, at Københavns Kommune gentagne gange har bedt om klare retningslinjer fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om, hvordan reglerne om hjemløse EU-borgeres rettigheder skal tolkes.

– Har Socialforvaltningen fortolket lovgivningen på området restriktivt for at spare udgifter til at hjælpe hjemløse EU-borgere?

»Nej, vi har gjort, hvad vi kunne ved at rykke ministeriet for at få en vejledning til, hvordan vi skal fortolke lovgivningen. Der har ikke været andre hensyn inde over.«

– Allerede i maj tydeliggjorde socialminister Manu Sareen i et svar til Folketingets Retsudvalg, at hjemløse EU-borgere har ret til ophold på danske herberger. Hvorfor har I ikke ændret praksis dengang?

»Fordi vi er nødt til at følge de vejledninger, vi får. Der stilles utroligt mange spørgsmål i Folketinget, og dem kan vi ikke indrette vores praksis efter. Vi er vi nødt til at følge de officielle vejledninger.«

– Synes du, at ministeriet har været for langsomme med at komme med en vejledning til kommunen?

»Det er et svært og tidskrævende område, og det tror jeg bare, man må respektere.«

– Er det ikke problematisk, at man i flere år har handlet i strid med loven?

»Det synes jeg ikke, vi har, og det drejer sig desuden om meget få personer, og dem, der ikke er kommet ind på herbergerne, har fået hjælp andre steder,« siger Anette Laigaard.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Pia Qu
  • curt jensen
Pia Qu og curt jensen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Anette Laigaard Uldimund..
Når ansvaret ikke lander på dit bord, hvorfor så undlade at medvirke til at placere det?
Leflen for dine bevillingsgivere er hvad det er!
De folk du beskytter ville aldrig lade være med at placere aben på dit bord..

Carsten Mortensen, Rune Petersen og lars abildgaard anbefalede denne kommentar
Morten Kjeldgaard

Hmm, var der ikke noget om en gammel historie om en gravid kone og hendes mand, der blev afvist i herberget, og måtte overnatte i stalden, hvor hun fødte? Synes jeg hørte noget om det forleden.

Preben Haagensen, Henrik Brøndum, Torben Kjeldsen, Grethe Brodersen, Naja Nic, Kim Houmøller, curt jensen, Thomas Holm, David Zennaro, Karsten Aaen, Max Johnson, Elisabeth Andersen, lars abildgaard, Britta Hansen, Mette Hansen, Rasmus Kongshøj og Claus Jørgensen anbefalede denne kommentar

Herbergene skal nok få deres hyr med at adskille turister og arbejdssøgende fra folk med sociale og psykiske problemer. Hvordan gør man lige det i praksis?

Arne Hornborg, Britta Hansen og Claus Jørgensen anbefalede denne kommentar

Vi oplyses om, at Københavns kommune "tolker lovgivningen forkert". Dette ufrivillig komiske nysprog dækker over det noget banale faktum, at Københavns kommune bryder loven. Den citerede formulering vil aldrig komme i spil i forbindelsen med hashhandel eller rapseri i Aldi; slig sproglig kreativitet er udelukkende forbeholdt de tilfælde hvor det er selve systemet der er lovbryderen. Det underliggende resonnement er at dem der har magt står over den gældende lovgivining, og at det de gør derfor per defination ikke blot kan være et "lovbrud".

Lars Dahl, Leif Høybye, Sven Elming, Michal Bagger, Henrik Christensen, Jens Kofoed, curt jensen, David Zennaro, Anne Eriksen, Karsten Aaen, Elisabeth Andersen, lars abildgaard, Peter Poulsen, Britta Hansen, Tue Romanow og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

Med alle de danskere man har fjernet forsørgelses grundlaget fra, burde der nok være råd til at huse de hjemløse eu borgere.

Kent Thomsen, Carsten Mortensen, Carsten Straarup, Rasmus Kongshøj, Henrik Christensen, Torben Kjeldsen, curt jensen, David Zennaro og Mette Hansen anbefalede denne kommentar

Et land er rigt, når det ikke har fattige,!

Dilma Rousseff, - præsident for Brasilien.

Carsten Mortensen, Sven Elming, Rasmus Kongshøj, Henrik Christensen, Torben Kjeldsen, Gert Selmer Jensen, Rune Petersen, curt jensen, Anne Eriksen, Gert Romme og lars abildgaard anbefalede denne kommentar

@Mette Hansen
Hvis du med 'vi' mener den danske stat, så har denne ingen indflydelse i andre landes forvaltning. Dit problem findes derfor ikke!

Spørgsmålet her handler kun indirekte om hjemløseproblemet. Det reelle problem er kommunernes lovbrud. Det er et udbredt træk hos myndighedspersoner at de tilsyneladende tror; at deres eksempel er uden betydning for borgerne. Den udemokratiske anvendelse af magt = ret princippet, blandt myndigheder og politikere, medføre nemlig at disse i stigende grad mister moralsk autoritet og dermed kommer til at save den gren over de selv sidder på.

Lars Dahl, Dana Hansen, Torben Kjeldsen og curt jensen anbefalede denne kommentar

Det juridiske grundlag er krystal klart.

Jeg ved, at grundlaget dels bygger på 2 sociale EU-regler om EU-borgernes og EU-arbejdskraftens frie bevægelighed, og dels på en FN konvention.

Og jeg undrer mig faktisk over, at en kommune kan have en direktør for det sociale område, der ikke kender til de mest elementære regler. Det virker i hvert fald ikke tillidsvækkende for kommunes ufrivillige sociale klienter, så spørgsmålet må derfor være:
- Er der meget af den slags Anette Laigaard?

Lars Dahl, lars abildgaard, Anne Eriksen, Rasmus Kongshøj, Henrik Christensen, Naja Nic, Tue Romanow, Rune Petersen og curt jensen anbefalede denne kommentar

Fattige reelt arbejdssøgende EU-borgere har stadig ikke ret ret til at komme ind på et herberg, da det at være fattig og uden tag over hovedet ikke kvalificerer til et ophold efter lovgivningen SEL§110. Der kræves tungere problemstillinger. Hvis de udenlandske hjemløse har tungere problemstillinger er de næppe reelt arbejdssøgende og har dermed ikke lovligt ophold og kan så heller ikke komme på et herberg. De skal henvises til udlændingestyrelsen som vil sørge for hjemsendelse.

Kent Thomsen, Arne Hornborg, Troels Ingvartsen og Kim Kristensen anbefalede denne kommentar

Jeg syntes på en måde det virker småligt at debatører her på tråden kan blive forarget over tanken om at hjemløse får et sted at sove. Jeg har aldrig forstået logikken bag folks aversion imod medmennesker der er ringere stillet end dem selv. "Denne person har langt mindre end jeg selv har, så derfor bliver jeg pisse misundelig"?

Lars Dahl, Leif Høybye, Carsten Mortensen, Keld Sandkvist, Sven Elming, Dana Hansen, Rasmus Kongshøj, Henrik Christensen, Naja Nic, Jens Kofoed, Tue Romanow, Gert Selmer Jensen, Rune Petersen og Elisabeth Andersen anbefalede denne kommentar

Jeg var under indtryk af, at den fri bevægelighed for arbejdstagere og turister i EU var betinget af de pågældendes selvforsøgerelse. Hvis ikke det er tilfældet, så åbner vi en ladeport for tiggere fra resten af EU. Dem, der er bofaste i Danmark, kan naturligvis fremvise det gule sundhedskort.

Kent Thomsen, Arne Hornborg, Troels Ingvartsen og Kim Kristensen anbefalede denne kommentar

citat: ....hjemløse EU-borgere har ret til at opholde sig på danske herberger, hvis de ellers opholder sig lovligt i landet. Og da alle EU-borgere som udgangspunkt har ret til at opholde sig tre måneder i Danmark, og seks måneder, hvis de er arbejdssøgende, betyder skrivelsen reelt, at danske kommuner igennem de sidste mange år har handlet i strid med loven, når de har pålagt deres herberger at afvise hjemløse EU-borgere....citat

Hjemløse EU-borgere kan da absolut afvises på herberger, hvis de opholder sig ulovligt i landet, altså har været her mere end 3 - 6 mdr.!

Kære Bo Møller,

Jeg tror, du misforstår noget.
Så vidt jeg ved, men jeg er økonom og ikke jurist, så har SEL. § 110 relation til forhold omkring personlig hjælp og pleje, og er altså ikke direkte relevant ved dette forhold. Men jeg vil give dig ret så langt, at man sagtens kan forestille sig at nogle borgere på herberge, også kan komme ind under SEL. § 110.

Men selv om vi holder os til hypotesen om, at SEL. § 110 teoretisk vil kunne komme i konflikt med de gældende EU-aftaler samt FN-traktat. Så vil SEL. § 110 tabe i det indbyrdes juridiske styrkeforhold mellem dem.

Og hvis nogen kommune anvender SEL. § 110 i dette sammenhæng, så vil de gøre det mod bedre vidende, for jeg tror simpelt hen ikke på, der i Danmark findes socialrådgivere, der ikke kan overskue de juridiske forhold omkring dette. Og hvis misforståelsen er på socialudvalgsformandsniveau, så syntes jeg det er ganske alvorligt.

Johnny Hedegaard

At overnatte på et §110-herberg er ikke gratis. Herberger er også forretning. Det koster xx-kroner pr. overnatning. De penge hentes oftest via kontanthjælpen eller via tilskud fra socialrådgiver. Som udgangspunkt må man ikke afvise hverken EU-borgere eller indfødte udelukkende pgr.a. manglende økonomi ved indskrivningen. Men når måneden er omme og betalingen udebliver, kan man med fuld ret udskrive vedkommende. Pengene for en måneds ophold er imidlertid tabt for institutionen. Mig bekendt er mere eller mindre tilfældigt besøgende EU-borgere ikke berettigede til kontanthjælp.

- Alle ansøgere til §110-ophold skal gennem en visitationssamtale. Både danske og ikke-danske. Og der kan være rigtig mange relevante begrundelser for ikke at indskrive en person. Det har intet med småborgerlig smålighed at gøre. Personalet har f.eks. også et ansvar for beboersammensætningen og de problematikker der evt. kan følge. Det er absolut ikke nogen hemmelighed, at misbrug er en stor del af hverdagen. Heraf følger at tålmodighed, samtale og næstekærlighed ikke altid er det første bud på en konfliktløsning beboerne imellem. Og det lønnede personale på herberger er absolut ikke en overrepræsenteret gruppe. Tværtimod.

- Der er mange, mange flere komplikationer forbundet med hjemløse udlændinge end blot det at ”det er synd for dem”. For det er det. For mig er der ingen tvivl om at man ikke lever som hjemløs og af almisser, hvis hjemlandet flyder med mælk og honning. Men det kunne jo også være interessant at komme til bunds i og afdække om der er hold i historierne om, at mange af udlændingene kommer i hold, organiseret fra hjemlandet.

ellen nielsen, Preben Rasmussen og Svend-Erik Hansen anbefalede denne kommentar
Johnny Hedegaard

Bo Møller skriver 14. dec. kl.14.49:
"Fattige reelt arbejdssøgende EU-borgere har stadig ikke ret ret til at komme ind på et herberg, da det at være fattig og uden tag over hovedet ikke kvalificerer til et ophold efter lovgivningen SEL§110. Der kræves tungere problemstillinger."
Det er fuldstændig korrekt.
End ikke danske statsborgere kommer ind på et §110-herberg udelukkende pgr.a. akut bolig- eller pengemangel.

Carsten Mortensen

Som jeg har læst mange kommentarer her, synes jeg det er på tide at støve en gammel traver af:

Det er nu forbudt for både rig og fattig at sove i trappeopgange og på banegårde.

Op i røven med om det er ulovlig.

Mennesker som udfører dette stykke *arbejde*, at afvise hjemløse til vinternattens brosten. Hele linjen fra top til bund i hierarkiet, burde straffes. De kunne jo tvinges til et gadeliv, en måned bare. Om sommeren selvfølgelig, de skulle jo nødigt miste livet.

Det er noget forbandet svineri at nogen over hovedet vælger at gøre det. Afvise folk til fortovet i nattekulden, Om så der var så proppet at de knapt kunne sidde skulle ingen afvises uanset hvor fan*** så i verden hvem kommer fra, om vinteren.

Hvis i ser nogen sove uden for på bænke i disse kolde vinter måneder, så væk dem og snak med dem. Virker de reelle så inviter dem hjem på sofaen. Det har jeg selv gjort et par gange. Og jeg har ALDRIG opdaget mit hjem tømt for værdi dagen efter. -ejer heller ikke guld og diamanter. Men har dog ret dyrt Hi-FI, PC, og instrumenter og musikproduktionsudstyr.
Tværtimod har jeg fået taknemmelighed, og nye venner.

INGEN GRÆNSER - INTET MENNESKE ER ILLEGALT!!

Pia Qu, Lars Dahl, Leif Høybye og Holger Madsen anbefalede denne kommentar

kære Gert Romme
Herberger er underlagt SEL §110 - du er på vildspor :) og resten af min tekst holder da også i henhold til lovgivningen. Det er da også givet at EU-borgere i nød har krav på hjælp, men det vil kun i meget få tilfælde være en opgave herbergerne skal løfte.