Nyhed
Læsetid: 2 min.

Lækket lovudkast giver efterretningstjeneste adgang til teleselskaber

Regeringen foreslår i lækket lovudkast, at FE’s Center for Cybersikkerhed skal have fysisk adgang til teleselskaber i Danmark for at kunne indsamle oplysninger – uden en dommerkendelse. Meget betænkeligt, mener teleindustrien
Indland
11. december 2014

Når som helst og uden en dommerkendelse skal Center for Cybersikkerhed, der er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), kunne få fysisk adgang til teleselskaber i Danmark.

Det lægger regeringen op til i et lækket lovudkast, som it-eksperten Poul-Henning Kamp har offentliggjort.

»Center for Cybersikkerhed kan til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til udbyderes lokaliteter med henblik på indsamling af oplysninger,« lyder det i lovudkastet.

Derudover skal Center for Cybersikkerhed »efter anmodning« have »adgang til teleinfrastruktur, der benyttes af udbyderne«.

Det skal ske, for at Center for Cybersikkerhed kan føre tilsyn med, om telebranchen lever op til nogle ikke nærmere definerede sikkerhedsregler, som centret ifølge lovudkastet selv fastsætter.

Men det er stærkt betænkeligt, mener Jakob Willer, der er direktør i brancheorganisationen Teleindustrien.

»Det strider mod almindelige retssikkerhedsmæssige principper, og det er meget vanskeligt at se, hvad begrundelsen skulle være for at indføre et sådant indgribende instrument på et område, hvor der er behov for at styrke gennemsigtighed og tillid til myndigheder og aktører,« skriver han i en mail til Information.

Jakob Willer forklarer, at han kender til lovudkastet, fordi branchen er blevet inviteret til »dialog« med Center for Cybersikkerhed. Han understreger, at der er tale om et »foreløbigt udkast«, samt at telebranchen er »glade for at være blevet inddraget på et tidligt tidspunkt i processen.«

»Og det er da muligt, at man har lyttet til vores input og bekymringer. Det har vi da en forhåbning om,« skriver han til Information.

Ifølge lovudkastet er formålet med forslaget generelt at »fremme net- og informationssikkerheden i samfundet«. Da den lækkede version ikke indeholder såkaldte lovbemærkninger, er det ikke muligt at fastslå de konkrete detaljer. Det er eksempelvis uklart, hvilke oplysninger Center for Cybersikkerhed vil kunne indhente.

Alligevel er Jesper Lund, der er næstformand i IT-Politisk Forening, foreløbig stærkt kritisk over for forslaget.

»Min frygt er, at der menes adgang til indholdet af borgeres kommunikation,« siger Jesper Lund.

I en skriftlig kommentar til Information understreger Forsvarsministeriet, at der er tale om et foreløbigt udkast:

»Forsvarsministeriet har som led i arbejdet med lovforslaget ønsket at inddrage telebranchen og har derfor haft inviteret branchen til en dialog om et foreløbigt udkast til lovforslag. Branchen fremkom i den forbindelse med en række input og bemærkninger, som nu indgår i det videre arbejde frem mod et mere endeligt lovforslag. Forinden et endeligt lovforslag fremsættes, vil der desuden skulle gennemføres en mere formel høringsproces, hvor også en bredere kreds vil få lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til lovforslaget.«

Ifølge regeringens nuværende lovprogram er det planen, at forsvarsminister Nicolai Wammen (S) fremsætter det endelige lovforslag for Folketinget til februar.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anne-Marie Krogsbøll

Mon ikke de også har adgang til DAMD? Er der overhovedet noget tilbage, som er privatsfære i vores samfund?

Jeg vil opfordre alle til ikke længere at deltage i befolkningsundersøgelser, og bede om at få deres data slettet. Løftet om "strengt fortroligt" holder ikke. Det fremgår af Ugeskrift for læger i går, at denne type databaser via Rigsarkivet sandsynligvis er stort set åbne for rigtigt mange, som de ikke er tiltænkt: http://ugeskriftet.dk/nyhed/rigsarkivet-forskere-kan-faa-adgang-til-ulov....

Jeg husker forargelsen over tilstandene i filmen "De andres liv". Men har vi efterhånden noget som helst at lade det gamle Østtyskland høre? Hos os sniger overvågningen sig bare ind under maskeringen "forskning".

Bjarne Nielsen, Enrico Smith, Karsten Aaen, Lene Christensen, lars abildgaard, Kim Kristensen, Kurt Nielsen, David Zennaro, Marianne Christensen, Kaj Julin, Michael Madsen, Anne Eriksen, Søren Roepstorff, Hans Hansen, Carsten Mortensen, Steffen Gliese, Dennis Berg, Jorgen Hansen, Bill Atkins og Rune Petersen anbefalede denne kommentar

Demokratiet skal forsvares hver eneste dag af dig

Og i dette tilfælde mod statens ønske om at sikre efterretningtjenestens uhindrede adgang til teleselskaber. Med argumenter om at sikre vores frihedsidealer, afskaffer man dem.

Intet er sikkert, hvis vi ikke forstår at værdsætte og løbende arbejde for at bevare og om muligt forbedre vores frihed og demokrati. 1930'erne viste, hvad der kan blive den yderste konsekvens af politisk magtesløshed, letsindighed eller ligegyldighed.

Tillad mig som mulig parallel at henlede opmærksomheden på bogen ”En tysker historie - erindringer 1914-1933”, som blev skrevet af Sebastian Haffner og som var hans helt personlige tidsbillede af det forliste kejserdømme Tyskland og landets udvikling (afvikling) op til årene lige før 2. Verdenskrig.

Bogen afslører tankerne hos en prøjsisk embedsmands søn, som fra krigsbegejstret 10-årig dreng i 1914 bevæger mod et Nazistisk rædselskabinet mod sin vilje. Efterhånden som Nazisterne fik magt som de havde agt, gled dele af den tyske befolkning over i et uhørt medløberi, som efterhånden førte til, at alle blev det enkelte individs værste fjende. Ingen turde tro på nogen og det gjaldt langt ind i familierne. Et af Nazisternes midler var bl.a. et efterretningsvæsen og herunder Gestapo, som havde uhindret adgang til alt og alle.

Det er forfatterens opfattelse at Tyskland fra udbruddet af 1. Verdenskrig langsomt men sikkert bevægede sig mod Nazisternes overtagelse af magten i 1933. I den forbindelse er det værd at huske, at Nazisterne med parlamentariske midler indførte det ultimative diktatur. Under hele processen forholdt de afgørende demokratiske kræfter sig passive. Tilsyneladende håbede alle demokratisk sindede, at der var tale om en ond drøm. Når demokareterne var vågne, håbede de på, at andre udefra ville gøre en ende på uhyrlighederne. Det skete som bekendt ikke og verdenen bevægede sig ind i en ny verdenskrig.

Forfatteren beskriver det chokerende skred, der skete i det tyske folks humanisme og kultur. Vi kender alle slagtningen af den jødiske del af befolkningen. Jøderne var blot en befolkningsgruppe ud af mange, som Nazityskland ville udrydde og rent faktisk så godt som udryddede. Forfatteren beskriver, hvordan Nazismen greb ind i den dommeruddannelse, som han var i gang med og hvorledes han for en tid måtte sælge sin sjæl for at kunne færdiggøre sin uddannelse.

På s. 189 skriver han således om konsekvenserne af Nazisternes magtovertagelse: ”Den situation, de ikke-nazistiske tyskere i sommeren 1933 befandt sig i, er givetvis en af de værste, noget menneske kan komme ud for: nemlig at være blevet løbet over ende, kombineret med eftervirkninger af det chok, det var at blive overrumplet så eftertrykkeligt. Nazisterne havde os, på nåde og unåde, i deres hule hånd. Alle forsvarsværker var faldet, enhver kollektiv modstand var blevet umulig, individuel modstand var blot en anden form for selvmord. Vi var forfulgt langt ind i vores privatlivs kringelkroge, på livsområder herskede der deroute, en spredt flugt ingen vidste hvor ville ende. Samtidig blev man dagligt opfordret til: ikke at overgive sig, men: at skifte side. En lille pagt med djævlen og man ville ikke længere høre til de tilfangetagne og jagede, men til de sejrende og forfølgende. Det var den enkleste og groveste fristelse. Mange faldt for den”.

I Nazityskland var det ikke tilstrækkeligt for Nazisterne at have magten. Man ønskede også at eje den enkelte borgers sjæl.

Hvordan ønsker danskerne, at vores demokrati skal udvikle sig? Skal staten uhindret have adgang til den enkelte danskers sjæl for at beskytte vores frihed?

Peter Poulsen, Bjarne Nielsen, torben - nielsen, Peter Jensen, Torben Kjeldsen, randi christiansen, lars abildgaard, Henrik Christensen, Niels Engelsted, Kim Kristensen, Kurt Nielsen, Carsten Pedersen, Jakob Lilliendahl, David Zennaro, Michael Madsen, peter fonnesbech, Anne Eriksen, Michal Bagger, Janus Agerbo, Søren Roepstorff, Hans Hansen, Dennis Berg, Carsten Mortensen, Bill Atkins, Jorgen Hansen, Rune Petersen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Her er et link til lovudkastet:

http://www.version2.dk/blog/cfcs-nye-magter-75498

HAHA! Så kom den! :D

Lige så forventeligt, som amen i kirken, når logningsbekendtgørelsen blev dømt ude... Fucking narrehatte og pisrøve i folketinget.

Jens Wolff, Bjarne Nielsen, arne poulsen, Lene Christensen, lars abildgaard, Henrik Christensen, Kurt Nielsen, Michael Madsen, peter fonnesbech, Anne Eriksen, Janus Agerbo, Søren Roepstorff, Jorgen Hansen og Rune Petersen anbefalede denne kommentar

Hvad er det for nogle politikere vi stemmer på igen og igen, hvornår er nok så nok?

Det her er igen så grænseoverskridende at samtlige politikkere der bare tænker disse tanker burde smides ud af folketinge på hoved og røv for at overtræde grundloven.

Findes der en eneste af de klaphatte vi har på tinget der kender grundloven?
Findes der en eneste der ikke bare meler sin egen kage?
Og så lige embedsmændene - vorherre til hest, det er derfra denne rævekage kommer.

Forslag, fyr Kedeldragten (Kettel) og alle hans kolleger på sammeniveua og 3 niveauer under, så er der ligesom ryttet lidt op i de magtsyge sataner og så kan vi starte på en frisk.

Bjarne Nielsen, Enrico Smith, Lene Christensen, Rune Petersen, Henrik Christensen, Kurt Nielsen, Michael Madsen, peter fonnesbech, Anne Eriksen, Søren Roepstorff, Hans Hansen, Peter Taitto og Carsten Mortensen anbefalede denne kommentar

Kurt Loftkjær skriver, i den forbindelse er det værd at huske, at Nazisterne med parlamentariske midler indførte det ultimative diktatur.

Ovenstående kræver en uddybning. DNSAP opnåede aldrig den nødvendige folkelige opbakning bag den magt de fik (max. 34% af stemmerne). De blev tildelt magten af et svagt (forræderisk) borgerligt-socialdemokratisk rigsdagsflertal med Hindenburg i spidsen.

...hvilket absolut også er værd at huske.

Niels Duus Nielsen, arne poulsen, Rune Petersen, lars abildgaard, Henrik Christensen, Niels Engelsted, Kurt Nielsen, Anne-Marie Krogsbøll, David Zennaro, Anne Eriksen, Michal Bagger, Søren Roepstorff, Per Torbensen og Carsten Mortensen anbefalede denne kommentar

Og det er de naiveste forsvar for disse love, der fremføres: jamen, vi lever jo i et demokrati, så det vil ikke blive misbrugt. Lige om lidt lever i et diktatur, og så skal den slags oplysninger ikke være at finde.
Det er måske på tide at sørge for, at vi igen kommer til at leve i et demokrati! Hvis I kan, skal I få diskussioner i gang om jeres lokale folketingskandidater, forsøge at få opstillet lokale, troværdige mennesker, der først og fremmest er ude på at stække administrationen og ansatte folk med anden baggrund end DJØF - eller i det mindste den klassiske del af DJØF: advokater.
Det er fuldkommen uhyrligt. Man opfører sig, som om vi var i en krigssituation, hvad vi også mere eller mindre er, men som vi også må insistere på bliver bragt til slutning.
Og stem nej til ophævelsen af retsforbeholdet, det siger vist sig selv.

Bjarne Nielsen, Enrico Smith, Lene Christensen, randi christiansen, Per Klüver, Kim Kristensen, Kurt Nielsen, Anne-Marie Krogsbøll, David Zennaro, Michael Madsen, Janus Agerbo og Carsten Mortensen anbefalede denne kommentar

Var det Abraham Lincoln der engang sagde - intet fremmed land kan ramme os nu, intet land kan overtage os nu. Hvis landet skal ødelægges -kan det kun ske indefra.
Hvad vi har vidst længe, men nu kan se her - Alle borgere er skyldige, alle borgere er potentielle fjender af "systemet" indtil det modsatte er bevist.

Jeg kan godt forstå at visse "vågne" borgere kan se ligheden med forrige århundrede - det er nøjagtigt de samme mekanismer.

Bjarne Nielsen, Lene Christensen, Rune Petersen, Kurt Nielsen, David Zennaro, Michael Madsen, Anne Eriksen, Hans Hansen, Bill Atkins og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Så vidt jeg husker er FE en tjeneste der skal arbejde med efterretninger udenlands, medens PET skal arbejde med efterretninger indenlands, - så hvordan FE kommer ind i det billede virker ret uforståeligt.

Som det påpeges er lovforslaget meget ukonkret i sin tekst, så hvad loven vil omfatte er yderst usikkert for såvel teleindustrien som borgerne der benytter telekommunikationen.

Umiddelbar kan man frygte at vi i al stilfærdighed "sejler" efter den Amerikanske model; "Du er skyldig indtil det modsatte er bevist", hvilket også stemmer gnaske godt overens med den lukkethed som især forsvarsministeriet og statsministeren har stået for igennem lang lang tid på det område.

Lad os nu beholde vore retsprincipper om såvel en dommerkendelse begrundet i en berettiget mistanke, og hvis FE egentlig skulle og havde lyst til at forsvare disse principper for danskerne for udefrakommende overvågning af fremmede, ville det naturligvis være godt, - men uklarheden omkring indholdet i lovforslaget står i øjeblikket meget i vejen for dette, og derfor skaber det mistænksomhed mod statens hensigter!

Bjarne Nielsen, Michael Madsen, Lene Christensen, Kurt Nielsen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Det er fuldommen vanvittigt, hvad vore politikere har gjort imod det folk, der vælger dem! Det er DEM, der skal kontrolleres, så de ikke tiltager sig magt som den, vi nu diskuterer. Når magt kan misbruges, vil den blive misbrugt, derfor skal man afmontere magten i et demokrati og sikre, at kun en rigtig majoritet besidder den.
De har involveret os i krige, der har gjort Danmark til et primært terrormål, hvor enhver forstandig regering absolut ville være trukket i den modsatte retning og sikret, at vi var så tæt på neutrale som muligt. Danske unge mænd og kvinder skal ikke udsættes for krigsfare i fremmede lande, NATO er en forsvarsalliance, ikke en imperialistisk magt. Når vi bliver trukket med i den retning, må vi følge Schweiz og Sverige.
I stedet skal vi hele tiden høre på, at vi er en lille åben økonomi - hvornår har vi bedt om at blive det? - som må tilpasse sig. NEJ! Vi er et lille land, der kan holde sig ude af alle rævestregerne og fortsætte opbygningen af et blandingsøkonomisk samfund, hvor store dele af de nødvendige opgaver holdes ude af markedet, så vi kan være sikre på, at de bliver udført optimalt fremfor mest hensigtsmæssigt.
Det er jo præcis ideen med at have de uomgængelige aktiviteter i offentligt regi, så de ikke er underlagt arbitrære forestillinger om effektivitet.

Bjarne Nielsen, Michael Madsen, Lene Christensen, Henrik Christensen, Kurt Nielsen, Anne-Marie Krogsbøll, Marianne Christensen og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar
peter fonnesbech

Det er slemt nok , det vi ved, og som bliver lækket fra tid til anden,
men jeg gruer for alt det vi ikke ved,

og måske aldrig eller meget sent får at vide !

Michael Madsen, Lene Christensen, Rune Petersen, randi christiansen, Janus Agerbo, Kurt Nielsen, Steffen Gliese, Anne-Marie Krogsbøll og Søren Roepstorff anbefalede denne kommentar

Center for Cybersikkerhed, DAMD basen og vore journal oplysninger og kræfter, der ønsker at alle borgere skal have deres fingeraftryk samt DNA profiler registreret, hvad bliver det næste - hvad er tilbage?

Bjarne Nielsen, lars abildgaard, Kurt Nielsen, Anne-Marie Krogsbøll og Marianne Christensen anbefalede denne kommentar
Vibeke Rasmussen

Så længe der er borgere – flertallet er jeg bange for – som møder tiltag som det her nævnte, og alle andre overvågningstiltag, med et skuldertræk og et naivt: "Jamen, det synes jeg da er i orden. Jeg har ikke noget at skjule, så jeg har ikke noget at frygte", får Pogo også i denne sammenhæng ret med sit, "We have met the enemy and he is us"!

Bjarne Nielsen, Niels Duus Nielsen, Kurt Nielsen, Anne Eriksen, Søren Roepstorff, Peter Taitto og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Folk burde virkelig være klogere - det er den ulykkelige evne med at sætte sig selv i parentes og regne med, at det kun går ud over de andre.
Man kan frygte, at det er den samme bestikkende tankegang, der ligger bag den manglende indsats imod klimakatastrofen.

Marianne Christensen

Det er meget at se hvordan man kan indføre loven uden at krænke paragraf 72 i grundloven.

Anne-Marie Krogsbøll

Jo mere man tænker over disse ting, jo mere skræmmende bliver det. Jeg kan ikke lade være med at tænke over, at man i DAMD tvangsregistrerer 98,5 % af befolkningen, men at man hemmeligholder begrundelsen for, at de sidste 1½ % IKKE skal registreres. Mon ikke disse 1½ % omfatter samfundets magthavere - politisk og økonomisk? Hvem har ellers råd til gruppe 2-sikring?

Jeg har ikke kunnet få begrundelse for dette eller aktindsigt i begrundelsen fra sundhedsministeriet. Ministeriet skriver bl.a. til mig :
"Ministeriet kan oplyse, at det er ministeriets vurdering, at dokumentet indeholder interne faglige vurderinger. Der gives dog ikke aktindsigt i disse oplysninger med henvisning til offentlighedslovens § 29, stk. 1, 2. pkt., hvorefter oplysninger om interne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning, er undtaget fra aktindsigt.

Ministeriet har overvejet, om der efter reglen om meroffentlighed alligevel bør gives aktindsigt i de undtagne dokumenter, jf. offentlighedslovens § 14, stk. 1, hvorefter det i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt skal overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af lovens undtagelsesbestemmelser, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt mv.

Ministeriet har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side hensynet til de beskyttelsesinteresser, der ligger bag undtagelsesbestemmelserne i offentlighedslovens § 23, stk. 1, og § 24, stk. 1, (den interne og politiske beslutningsproces), og på den anden side den berettigede interesse, du som journalist må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. På baggrund af denne afvejning finder ministeriet ikke, at oplysninger bør udleveres. "

Hvordan kan begrundelsen for at undtage samfundts magthavere for registrering være for "følsom" til at vi almindelige borgere kan tåle at se den?

Ombudsmanden tygger lige nu på ministeriets afslag.

Jonathan Smith, Bjarne Nielsen, Niels Duus Nielsen, randi christiansen, lars abildgaard, Tue Romanow, Niels Engelsted, Kurt Nielsen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Vibeke Rasmussen

Anne-Marie Krogsbøll, måske de 1½ % dækker over de kongelige? Efter sigende har dronningen inviteret et halvt hundrede mennesker til jul … og det skulle så kun være den nærmeste familie!

Skrevet kun halvt i spøg.

Desuden, som de kongeliges kritiker par excellence, Trine Willemann, både morsomt og sørgeligt sandt siger: "Kongerøgelse virker som fjolletobak på politikerne". Det kunne måske være forklaringen på, at netop de skal friholdes fra "meroffentlighed"?

Bjarne Nielsen, Karsten Aaen, Rune Petersen, randi christiansen, Niels Engelsted, Kurt Nielsen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Vibeke: Tak for buddet på baggrunden for hemmelighedskræmmeriet :-) Hvis det bare var så vel, at det kun er de kongelige - jeg kunne nu forestille mig, at de kongelige er så "hemmelige", at de slet ikke er i en sygesikringsgruppe.....

Bjarne Nielsen, randi christiansen, Kurt Nielsen og Vibeke Rasmussen anbefalede denne kommentar

Forsvarets Efterretningstjeneste bor fortsat formelt på Kastellet, den stjerneformede bastion midt i København, der meget passende ikke er anlagt som et forsvarsværk mod indtrængende nabolande, men bygget som danske kongers sidste værn mod undersåtterne.

Bjarne Nielsen, Niels Duus Nielsen, Rune Petersen, randi christiansen, Michal Bagger, Torben Arendal, Niels Engelsted, Anne-Marie Krogsbøll, Kurt Nielsen, Anne Eriksen, Søren Roepstorff, Torben Selch, Vibeke Rasmussen og Peter Taitto anbefalede denne kommentar

Tja, politikerne følger jo bare hvad de får at vide fra USA via NATO. Nogle af indlæggene indikere at vores politikere er *?+!# og det der er være og man undre sig over at de bliver genvalgt år efter år. Først der er ingen reelle alternativer. Dernæst er alle politikere besat af en magtsyge der gør at dem der vælger dem, betyder ingenting, den dag de er valgt. Tilsidst, en politiker omgås sandheden så lemfældigt at det er utroligt.

Bjarne Nielsen, Rune Petersen, Steffen Gliese og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar

Sikke da en sort dag.

Sikke nogle julegaver de lægger under træerne de paranoide sataner.

Anne-Marie Krogsbøll
Bjarne Nielsen og Marianne Christensen anbefalede denne kommentar

Hvor stammer denne udvikling fra, Torben Lund? Det er en kilde til undren, hvordan folkevalgte politikere kan ende med at distancere sig så meget fra befolkningen i så lille et land som vores.

Marianne Christensen

Anne-marie krogsbøll

Jeg er ved at forsøge noget andet.
For det første at undersøge om jeg har sundhedsdata, der ikke burde være der i registeret (jeg bor i region syddanmark).
For det andet at få sundhedsministeriet til at slette mine data inden de overdrages til rigsarkivet (Hvis der er nogen)

Det bliver spændende at se, hvad de svarer, ---hvis de da svarer på min henvendelse:-)

Bjarne Nielsen, Kurt Nielsen, Peter Taitto og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

hej Marianne.
Godt med "civil ulydighed" (sådan bliver det sikkert opfattet i ministeriet) på dette område, inden det er for sent (hvis det ikke allerede er for sent). Må det gribe om sig, for det er nok det eneste, der har en chance for at gøre indtryk - argumenter gør det tilsyneladende ikke. Ministeren har direkte udtalt, at han mener, at det er en borgerpligt at forære samfundet disse data, så det er nok tæt på landsforræderi at forsøge at unddrage sig. Så er det jo, det atter undrer mig, hvorfor det ikke er en borgerpligt for HELE befolkningen.
Jeg vil gerne høre, hvad svar du får.

Anne-Marie Krogsbøll

Der er sørme også gode nyheder i dag!!!: http://ugeskriftet.dk/nyhed/endelig-dom-data-i-damd-slettes

Det var uventet! Så er det bare spændende, om Rigsarkivet og ministeren også må rette ind, eller om der kan konstrueres smuthuller af hensyn til rigets sikkerhed.

Bjarne Nielsen, Kurt Nielsen, Rune Petersen, Marianne Christensen og Michael Kongstad Nielsen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Rigsarkivet kan vel ikke gøre krav på de ulovlige data, da deres tilstedeværelse i Rigsarkivet også ville være ulovlig.

Bjarne Nielsen, Anne-Marie Krogsbøll og Marianne Christensen anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Michael: Jeg håber, at du har ret, for det ville da være det eneste anstændige. Men det lyder ikke til, at Rigsarkivet selv opfatter det sådan.

"Selv om en omfattende mængde journaloplysninger er trukket ulovligt ud af de praktiserende lægers computer til Dansk Almen Medicinsk Database (DAMD), vil der blive lavet en kopi til Rigsarkivet. Og når kopien er lavet, kan forskere herefter frit søge om adgang til oplysningerne.
Det siger vicedirektør i Rigsarkivet, Kirsten Villadsen Kristmar, til ugeskriftet.dk"
http://ugeskriftet.dk/nyhed/rigsarkivet-forskere-kan-faa-adgang-til-ulov...

Hvis den holdning vinder, så er vi lige vidt.

Michael Kongstad Nielsen

Anne-Marie Krogsbøll: jeg er ikke sikker på, at Rigsarkivet, v/ Kirsten Villadsen Kristmar, har ret. Det må komme an på en juridisk prøvelse. Hun henviser til 75-års-reglen, og muligheden for dispensation, men måske er der særlige regler for ulovlige data, som Villadsen Kristmar ikke var opmærksom på, da hendes udtalelse faldt før Datatilsynets afgørelse.

Anne-Marie Krogsbøll

Åh, hvor jeg håber, at du har ret Michael. Det er jo helt absurd ellers.

Kurt Nielsen og Michael Kongstad Nielsen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Men tanker er stadigvæk toldfri - næste skridt bliver tankekontrol. Hvem tror I styrer udviklingen? Tror I, den er selvkørende, eksponentielt eskalerende efter inertiens love ... eller hvad? Ondets rod er privatkapitalisering på og indbyrdes konkurrence om naturgrundlaget, som er fælleseje.

Anne-Marie Krogsbøll

Opdatering: http://ugeskriftet.dk/nyhed/patienterne-er-taberne. Her kan man se en af fortalerne for DAMD udtale følgende:
"Man kan provokerende spørge sig selv om den snævre tolkning af tilladelser nu også er til gavn for vores patienter. Meget tyder på at konsekvensen bliver, at mulighederne for et behandlingsmæssigt løft af kvaliteten i almen praksis bliver forringet, at der bliver mere administrativ bøvl og flere omkostninger i sundhedsvæsenet. Patienterne er taberne og lægerne får mere bøvl."

Så meget for respekten for, at lovlighed og tilladelser skal være i orden. Det lader til, at målet har helliget midlet, da man valgte at tolke tilladelserne mindre "snævert".

Jeg har i øvrigt ikke kunnet se, at Information overhovedet har dækket slagsmålet om DAMD på det seneste. Er der nogen, der ved hvorfor? Eller er det mig, der har overset det?

Anne Eriksen, Bjarne Nielsen og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar

Anne-Marie Krogsbøll - Jeg har ikke observeret noget nyt - hvilket tyder på, at data på basen slettes (så man ikke kan se dem mere) - men - overføres til Rigsarkivet " så det kan blive brugt til de behandlingsmæssige løft"!
Nu er det snart jul og så glemmer folk det nok...

Anne-Marie Krogsbøll

Anne: Ja, du har nok ret. Selv om jeg ikke har i sinde at glemme det lige med det samme.
Jeg undrer mig stadig over, at Information (avisen) ikke interesserer sig for dette emne - hvis det da ikke er mig, der har overset det.

Michael Kongstad Nielsen

Der var en god udsendelse (indslag) om DAMD i Radio24Syv i dag, ca. 12:45 min. inde i dette link:
http://www.radio24syv.dk/programmer/aflyttet/
(hvis det virker).

Michael Kongstad Nielsen
Anne Eriksen, Peter Taitto og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Rigtigt god udsendelse, tak for linket.
Her er noget, som muligvis kan forklare, hvorledes disse forskere opfatter problemet, og hvorfor man helst ikke skal give patienterne mulighed for at sige fra - det giver - sådan som jeg læser det - bøvl! Bøvl med skæve data og bøvl med, at der skal konstrueres programmer, der kan finde ud af at sortere dem fra, som siger nej tak til at afgive data. Det er fra et projekt, der hedder Electronic Health Indicator Data (eHID), som jeg aldrig har hørt om før, men som det ser ud til at Danmark er en del af. Jeg kunne forestille mig, at DAMD er et skridt på vejen ind i dette fælles internationale projekt, men det er lidt svært at gennemskue. Det er en lang og tung skrivelse, dette er kun en bid vedr. "opting out": EMR betyder vist Electronic Medical Record.
"http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2003/action1/docs/2003_1_19_frep_...
Project title: Electronic Health Indicator Data (eHID)
Project number: 2003129
Contract number: 2003129
Programme: Public Health and Risk Assessment, Health and
Consumer Protection. Strand I: Health Information
Priority 2.2.5: eHealth
Directorate General SANCO
European Commission
LEAD AUTHORS: Douglas M Fleming, project leader1
Catherine Elliott, project facilitator2
Michael Pringle, scientific officer2
1Royal College
Opting out.
This issue potentially influences both numerators and denominators.
Increasing opportunities are being given for persons to ‘opt out’ of
arrangements for anonymous interrogation of their EMR. Interestingly this
option is not available in Denmark or Catalonia. The programme of site visits
disclosed that this option was often stated in information publicity on the use
of data for research and was sometimes displayed as a poster in the GP’s
waiting room. Enquiry suggested that such opt out was infrequent. This
choice is made by some patients because of personal sensitivity about their
health record, but generally reflects a suspicion that confidentiality might be
breached. The right to opt out has been established legally in England (NHS
Summary Care Record 2008) and was available in most but not all
countries. A person may also choose not to allow the use of identifiable data.
He may also choose not to permit the sharing of information with other
healthcare providers. The means whereby information is protected is based
on an exclusion code in the EMR which prevents record search. The
concept of a ‘sealed envelope’ containing sensitive information has been
suggested as a means of giving extra security.
In England, the use of anonymised data is governed by a facility called the
Secondary Uses Service and individuals cannot opt out of this (Information
Centre 2008). In this context, anonymisation involves the destruction of any
means whereby the identity of the person can be reconstructed, though it
does not negate the possibility of accumulating data about an individual in
sequential data extractions. In brief the single patient identifier is encrypted
consistently so that new data relating to that patient can be associated with
their previous data, but the encrypted identifier cannot be applied to the
original source to identify the particular patient.
Similar guidance on the use of EMR is given by most member state
governments and the interpretation of data from whatever source has to be
made in the light of the bias it may cause. In most countries the patient’s
right as to the content of the record is a) to see it; b) to request removal of
inaccurate information; and c) to refuse to allow its use for any other purpose
save that of immediate medical management by the doctor who generated
the record. It is the third right which presents the problem for the use of
records for epidemiology and applies whether the limitation is total or
selective. If it is total, interrogation programmes have to be written to exclude
data from the person opting out and these affect both the numerator and
denominator in any rate calculation. If it is selective, the complexities of
determining which data entries or laboratory test results are excluded cannot
be accommodated in analytical routines to measure rates. The primary issue
surrounding the transfer of data is the potential to harm the patient and that
cannot happen if the data are truly anonymised and information entered in
free text is not transferred to research institutes,
Some of the issues surrounding confidentiality are illustrated by the example
of a person from whom a specimen is taken for establishing influenza
diagnosis by virology. He may be willing for data about influenza illnesses to
be included in some collective analyses but be quite unwilling for information
regarding HIV infection to be included. However, if the influenza specimen
was shown to contain a drug resistant influenza virus, it is vitally important
from a public health perspective that information relevant to an immune
compromised state can be identified. Selective data sets at the minimum
produce bias; failure to record information may lead to patient safety being
compromised; the lack of critical information because of ungrounded fears
about breaching confidentiality prevents accurate assessment of problems
for public health management.
Apart from the issues surrounding procedures to allow individual patient optout,
the program of site visits disclosed a tendency for some doctors to be
sensitive to patient pressure in the way selected items of information were
recorded. Such pressure may be exerted for advantages with regard to
claims for sickness insurance or for personal gain. Equally there are dangers
from doctors maintaining records in ways that are also related to personal
gain perhaps in justifying the costs of further investigation or even achieving
treatment targets by such manoeuvres as preferentially recording
information on favourable results and suppressing unfavourable ones. It is
fundamental to efficient use of the records that we can be united on the
purpose of the record and the basis for which it is constructed. For the
purpose of this project we need to work on the basis that the EMR is a true
and reliable record of doctor-patient interaction. However we flag up the
dangers inherent in allowing the record to be substantially influenced by
secondary issues."

Anne-Marie Krogsbøll

Desuden synes jeg, at jeg i nogen grad har fået bekræftet mine mistanker om, at befolkningsundersøgelserne heller ikke mere er "heller" i forhold til disser problematikker. Mon ikke vi er mange, der oprindeligt tilmeldte os, fordi vi fik den opfattelse, at der var tale om ren offentlig forskning, og at fortroligheden omkring data var absolut?
Fra Herlev/Østerbro har jeg fået dette svar:
.... "Herlev/Østerbroundersøgelsen er langt overvejende finansieret af danske fonde uden nogen tilknytning til medicinalindustrien. På samme måde er langt hovedparten af al forskning udelukkende drevet af danske forskere ansat på danske hospitaler (Herlev hospital og Rigshospitalet som de vigtigste) og universiteter (Københavns Universitet som det vigtigste). Alle forskere, der bruger data på de nu over 100.000 deltagere (hvoraf jeg også selv er en af dem), får kun adgang til anonymisere data. På samme vilkår har vi også samarbejde med visse udenlandske forskere, som oftest er ansat på hospitaler eller universiteter og i nogle få tilfælde i medicinalfirmaer. Dette er alle akademiske samarbejder og vi sælger ikke data/biologisk materiale til private firmaer. Jeg håber at dette svarer på dine spørgsmål. "...
Jeg tolker dette som, at der ikke er 100% vandtætte skodder mellem befolkningsundersøgelsen og andre aktører indenfor området - men det er (fuldt bevidst?) formuleret lidt tåget. Lederen af denne befolkningsundersøgelse har desuden rigtigt mange medicinalfirmakasketter på, så hvordan sikrer man, at det ikke kommer til at præge hvilken forskning, der bliver udført?

Fra MONICA har jeg fået dette svar:
...." Jeg kan ikke huske, at vi har solgt data til medicinalindustrien. Vi har samarbejdet med medicinalfirmaer om konkrete projekter, typisk har de udført blodprøveanalyser gratis til brug for projektet, fx måling allergi-antistoffer i blodprøver. Interessen fra medicinalindustrien for denne type data er mig bekendt meget lille. Vi har ingen henvendelser i nyere tid fra medicinalindustrien om at få udleveret vores data. Når det meldes ud i pressen, at der er store muligheder i at ”sælge” data fra fx DAMD, så tror jeg at ideen oversælges. Måske for at promovere databaserne og sikre støtte til dem politisk. Men muligheden er der jo. Her hos os vil jeg ikke kunne udelukke, at vi kan indgå samarbejder med medicinalindustrien, men det vil kun være i et videnskabeligt samarbejde, hvor vi selv er interesseret i projektet og dets resultater. Forskningen skulle gerne gøre os klogere og komme befolkningen og patienterne til gode i den sidste ende. " ...
Altså igen ikke vandtætte skodder, sådan som jeg læser det. Jeg har bedt om svar på, hvordan dette samarbejde omkring gratis prøveanalyser konkret har udformet sig, men har endnu ikke fået svar. Hvis f.eks. blodprøver udleveres til medicinalfirmaer, der tilbyder at analysere dem gratis, hvd sker der så bagefter med disse blodprøver? Og hvordan kan man sikre den mulighed for sletning, som deltagerne blev lovet ved indrulleringen i undersøgelsen, hvis f.eks. blodprøver er givet videre til medicinalfirmaer?

Når lederen af Herlev-Østerbro-undersøgelsen i tidens løb har haft rigtigt mange medicinalfirmakasketter på (det er lidt uklart for mig, hvor mange han har på aktuelt), også mens han har været leder af befolkningsundersøgelserne, hvorledes kan man så sikre, at medicinalfirmaernes interesser ikke smitter af på, hvilke forskningprojekter data fra befolkningsundersøgelserne indgår i?
F.eks. har Danmark deltaget i den såkaldte "Jupiter Trial"="Justification for the Use of Statins in Primary Prevention" om det gavnlige i statinbehandling til visse patientgrupper. Danmark har stillet patienter til rådighed og lederen af Herlev-Østerbro-undersøgelsen var Danmarks deltager i projektet. Projektet var sponsoreret af Astra Zeneca, og fik deres aktier til at stige. Lederen af befolkningsundersøgelsen har økonomiske bånd til bl.a. Astra Zeneca. Denne undersøgelse har været udsat for kritik, se bl.a. her:
http://www.overgangsalderen.net/forum/showthread.php?11012-Ny-kolesterol...! (der er en gennemgang af sagen - jeg kan i øvrigt ikke vurdere kvaliteten af indlægget).

Er de danske patienter i dette projekt hentet fra befolkningsundersøgelserne?
Er befolkningsundersøgelserne i virkeligheden et stort tag selv-bord for medicinalindustrien? Selv hvis de ikke kan få fingre i data direkte, så kan de bruge disse data indirekte ved at hyre læger tilknyttet projekterne til at stå for forskningsprojekter. Hvis det er tilfældet, så er det ikke givet, at det er de for befolkningen mest gavnlige forskningprojekter, der bliver udført - men derimod de projekter, der giver mulighed for størst økonomisk gevinst for medicinalfirmaerne. Eller for regionerne, som kan lave forskellige aftaler med medicinalfirmaerne, som kan skæppe i budgetterne.

Så længe hele dette dataområde område er totalt i kaos og uden fungerende lovgivning, tror jeg, man gør klogt i at sige nej til befolkningsundersøgelser og bede om at få sine data slettet.

To be continued....når jeg får svar her og der fra.

Anne Eriksen, Kurt Nielsen og randi christiansen anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

I følge metroexpress i dag står det også sløjt til med datasikkerheden hos Danmarks statistik: http://www.b.dk/globalt/forskere-har-brudt-datafortrolighed-88-gange-paa...