Interview
Læsetid: 8 min.

Mogens Jensen om TTIP-aftale: En progressiv løftestang til hele verden

Handelsaftalen TTIP mellem USA og EU kritiseres for kunne udvande de europæiske miljøstandarder og arbejdstagerrettigheder. Men det er noget vrøvl, mener den danske handels- og udviklingsminister Mogens Jensen (S). Tværtimod vil en aftale betyde bedre arbejdstagerrettigheder og mere bæredygtighed i verdenshandlen, mener han
Handelsminister Mogens Jensen (S) imødegår kritik af frihandelsaftalen, TTIP: ’Vi vil gerne have, at den her aftale skal sætte standarden for andre aftaler, vi laver ude omkring i verden. Det er også derfor, at den skal være progressiv, og vi skal have høje ambitioner for, hvad der kan opnås, når det gælder arbejdsmiljøforhold, menneskerettigheder etc.’

Cecile Smetana

Indland
8. januar 2015

Kritikken af den handelsaftale, der i disse år forsøges forhandlet på plads mellem USA og EU, er voldsom og kommer fra mange forskellige røster i de europæiske lande. Mange frygter, at en handelsaftale vil blive på forbrugerens bekostning, mens amerikanske og europæiske virksomheder vil få nye muligheder for at påvirke politikere og lovgivning efter deres eget hoved og ønsker. Særligt er den såkaldte ISDS-mekanisme (Investor-state Dispute Settlement, red.), hvor firmaer kan sagsøge stater, en torn i øjet på de kritikerne.

Den danske handels- og udviklingsminister, Mogens Jensen (S), forstår imidlertid ikke kritikken. Han mener, at debatten er præget af myter, og håber derfor, at flere snart vil få øjnene op for, at aftalen mellem EU og USA også er en måde at højne standarder for samhandel på områder som miljø, rettigheder og bæredygtighed.

»Aftalen skal bruges til offensivt at løfte standarder. Ikke alene i samhandlen mellem EU og USA, men også i den tredje verden og i landene omkring os. Så jeg ser det som et progressivt redskab til at kunne gøre det,« siger Mogens Jensen, der peger på, at handelsaftalen mellem USA og EU skal danne præcedens for fremtidig global samhandel.

»Vi får ikke bedre miljøstandarder eller bedre arbejdstagerrettigheder, hvis du skal tage udgangspunkt i en handelsaftale lavet i Asien eller i Latinamerika. Det kan kun ske, hvis Europa og USA bliver enige om at højne standarden, og jeg synes, at flere burde se det her som en mulighed for at have en progressiv løftestang – ikke alene i forholdet mellem EU og USA, men sådan set på verdensplan.«

En nødvendig infrastruktur

Derfor ser Mogens Jensen mere den aktuelle debat som frygten for forandring end reel kritik med hold i virkeligheden. Noget han har oplevet før.

»Jeg ser lidt den igangværende debat, som noget jeg oplevet i min pure ungdom, da man skulle bygge en bro mellem Salling og Mors. Mange var advarslerne, og mange var myterne om, hvad der ville ske i Sallingsund, at muslingerne og østerserne ville forsvinde, og Nykøbing Mors ville uddø i løbet af få år. Og man så det samme gentaget med Storebæltsforbindelsen, og igen med Øresundsforbindelsen og nu med Femern – hvor du har en masse myter, der bliver bragt op. Men det viser sig så, at når vi har fået de broer, er der jo ingen der vil af med dem igen. Og i dag løfter de det formål, de skulle: nemlig at skabe mere mobilitet, bekvemmelighed og udvikling i landet.«

»Og jeg har det på lidt samme måde i forhold til denne debat. Jeg mener, at den her aftale er en helt nødvendig infrastruktur, vi er nødt til at have mellem Europa og USA set i forhold til de kæmpe men også forholdsvis ens markeder, vi er. Der bør være en aftale, og vi bør være ledende i forhold til at få løftet en sådan aftale op og hævet standarderne – det er mit udgangspunkt for det arbejde, vi laver.« – Og så spørger jeg, om det ikke kan være med til at sænke vores egne standarder i Danmark og EU?

»Det vil jeg godt fuldstændig afvise, at der kan blive tale om. Udgangspunktet for den her aftale er, at landenes ret til selv at regulere politisk skal bestå. Aftalen kan ikke på nogen måde stå over den regulering og lovgivning, vi i forvejen har i EU. Det er der ikke mandat til i sådan en aftale, så det kommer ikke til at ske,« forsikrer Mogens Jensen, der samtidig gør opmærksom på, at ethvert element i en fremtidig handelsaftale, der går længere end EU’s Lissabon-traktat, ville skulle sendes til afstemning i samtlige EU-lande.

»Skulle man i sidste ende komme frem med til et resultat, der går imod det mandat, som EU-Kommissionen har fået, skal aftalen ikke alene godkendes i det europæiske råd (EU’s stats- og regeringschefer, red.), men også i hvert enkelt EU-lands nationale parlament. Så der er mulighed for at bremse aftalen.«

»Så jeg synes generelt, at folk skal holde op med at lave en masse mytemæssige benspænd og i stedet være med til at skubbe på, og sørge for at bidrage til, at aftalen bliver et progressivt fremskridt for verdenshandlen.

ISDS: Beskyttelse af investering

Mogens Jensen medgiver, at der kan findes masse af eksempler på områder, hvor vi regulerer forskelligt i EU og i USA, men garanterer, at det ikke får nogen betydning for en fremtidig aftale. EU og USA skal kun harmonisere regler og reguleringer der, hvor man i forvejen er enige.

»Det er ikke en aftale, hvor man skal sænke standarderne hverken i USA eller i EU, men derimod søge at få lavet fælles regler dér, hvor man i forvejen er enige om standardernes kvalitet og niveau – for der, hvor vi er enige, er der jo ikke grund til at have to forskellige systemer og regler,« svarer Mogens Jensen, der samtidig forsikrer, at de områder – eksempelvis omkring genmodificeret fødevarer – hvor der er uenighed, de bliver ikke en del af aftalen.

– Og presset fra amerikanske lobbyister?

»Jeg kan ikke se forskellen fra i dag, hvor du allerede har amerikanske interessegrupper, der forsøger at påvirke den politiske proces i Europa. Og det er sådan set helt fint, så længe det bare foregår rigtigt.«

Mogens Jensen deler heller ikke bekymringen om, at den såkaldte voldgiftsdomstol, ISDS, skulle kunne få betydning for fremtidig europæisk lovgivning. Kritikken – eller frygten – går på, at amerikanske virksomheder i fremtiden ville kunne sagsøge EU og EU’s enkelte medlemsstater i tilfælde hvor ny lovgivning – eksempelvis skrappere miljøkrav – skader amerikanske virksomheders interesser.

»Det vil jeg klart afvise. En mekanisme, der fungerer sådan, vil ikke blive accepteret af nogen danske eller andre europæiske regeringer,« siger Mogens Jensen, der gerne vil forklare, hvad ISDS skal kunne:

»Den mekanisme skal bruges som en garanti for, at der ikke kan foregå diskriminering af din virksomhed eller ekspropriation mod dine investeringer, bygninger, eller hvad du måtte have i et andet land. Og det vigtigste i den sammenhæng er sådan set ikke at få en ISDS-mekanisme mellem Europa og USA. Vi har allerede pålidelige retssystemer og tiltro til hinandens systemer.«

Når det ifølge Mogens Jensen alligevel er vigtigt at få ISDS med i aftalen, så skyldes det, at selve handelsaftalen mellem EU og USA skal danne præcedens for andre handelsaftaler med eksempelvis Kina eller afrikanske lande, hvor tiltroen til de lokale retssystemer ikke er stor.

»Hvis vi laver en state of the art-aftale, som vi kan få alle andre lande til at se op til og følge, så er vi nødt til at have det med. Vi vil gerne have, at den her aftale skal sætte standarden for andre aftaler, vi laver ude omkring i verden. Det er også derfor, at den skal være progressiv, og vi skal have høje ambitioner for, hvad der kan opnås, når det gælder arbejdsmiljøforhold, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder i den her type aftaler – også når det gælder respekten for ejendomsretten og respekten for intellektuelle rettigheder eksempelvis. Hvis ikke vi har de her ting med i en aftale mellem vores store markeder, så bliver det svært at få med i andre aftaler med andre lande og regioner.«

EU har i forvejen mere end 1.300 sådanne investeringsbeskyttelsesaftaler med lande og regioner rundt om i verden, og Danmark alene har indgået aftaler om 37 voldgiftsaftaler som ISDS. Så der er hverken noget nyt eller mystisk over en ISDS domstol, mener Mogens Jensen.

»Kritikken må vel bygge på, at de eksisterende aftaler, som vi har haft i mere end 30-40 år, ikke fungerer. Og derfor siger jeg til kritikerne, at skulle vi så ikke sammen få lavet et sæt regler, der lever op til kravene i nutidens Europa, så reglerne ikke bredt kan fortolkes, men kun anvendes der, hvor der er behov for dem.«

Opgør med myterne

Mogens Jensen mener ikke, at han negligerer de bekymringer, som aftalen giver. Han er bare ikke enig i kritikken.

»Jamen, jeg lytter jo til alle bekymringer og forsøger sådan set også at forstå hvert enkelt argument. Det er sundt at få endevendt alle disse ting. Dét, jeg bekymrer mig om, er, om vi når nogen vegne i forhold til at få løftet det kapitel, der handler om bæredygtighed. For det, synes jeg selv, er så væsentligt, og det er også et område, hvor jeg – hvis jeg skal være helt ærlig – kan se nogle forbedringsmuligheder i USA. Europa, som jeg ser det, står lidt stærkere i forhold til implementeringen af ILO’s konventioner og hele den dagsorden. Og der kan jeg da håbe på, at den her aftale også kan være med til at løfte standarderne i USA, så der har jeg en offensiv dagsorden,« lyder det fra Mogens Jensen, der dog først og fremmest frygter, at »de mange myter« helt vil tage livet af en fremtidig handelsaftale.

– Er der overhovedet noget, der kan gøre dig bekymret ved en sådan aftale?

»Min største bekymring er sådan set, at myter kan dræber den her aftale. At der bliver skabt så mange myter, at folk til sidst er i tvivl om, hvad der er op og ned. Og så ved man jo godt, at når folk er usikre på noget, så ender de med at sige nej. Så jeg synes, at det er vigtigt at slå fast med syvtommersøm, at der er ingen fra den danske regerings eller EU-Kommissionens side, som ønsker at påføre nogen noget ondt med den her handelsaftale. Det handler i sidste ende om at få afsat nogle flere europæiske varer i USA og give adgang til flere amerikanske varer i EU på en sådan måde, at det både skaber jobs, og få lavere priser til gavn for forbrugerne – og mere idealistisk, kunne man sige, sætte nogle standarder for handel, der hviler på bæredygtighed og højere standarder for kvalitet, end det vi har i dag.«

»Det handler ikke om, at de onde kapitalister bare vil tjene flere penge og svine verden til. Det her handler om, at vi er nogle politikere, virksomheder, fagforeninger og et civilsamfund, der selvfølgelig gerne vil have at vi kan handle så frit som muligt ude omkring i verden, uden at der er lagt unødigt meget told eller forhindringer i vejen for den her handel – og samtidig sikre, at det sker på et så bæredygtigt grundlag som overhovedet muligt. Det er det TTIP skal være.«

»Det her er ikke nogen trylleformel på at skabe bæredygtighed i verden, men handel kan godt være et bidrag til det.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

John Christensen

Bemærk især Mogens Jensens "vi" i artiklen.

TTPI som murbrækker for Vestlig imperialisme - øhhh..........NEJ TAK!

Investorer løber en risiko, og det tager de sig godt betalt for. THAT' S ABOUT IT!

FRI handel min bare.....

God dag der ude

Bodil Waldstrøm, Peter Hansen, Janus Agerbo, morten Hansen, Rasmus Kongshøj, Jens Falkesgaard, Thorbjørn Thiesen, Stig Bøg, Morten Lind, Karsten Aaen, peter fonnesbech og Lene Christensen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

NEJ! Det handler om at begrænse handel og anden udbytning af verdens ressourcer og menneskelig bundet indsats. Der er intet progressivt ved at slide sig op i mange daglige timer for penge, og det burde ministeren om nogen vide og kæmpe for. Arbejde kan man altid finde på og oprette stillinger til, det store kunststykke er at slå bremserne i og fordele det, der allerede er eller i mindre målestok med færre arbejdstimer vil blive.

Bodil Waldstrøm, Kurt Nielsen, Rasmus Kongshøj, Jens Falkesgaard, Thorbjørn Thiesen, Morten Lind, Preben Haagensen, Anne Eriksen, Karsten Aaen, Lene Christensen og Toke Andersen anbefalede denne kommentar
Allan Nørgaard Andersen

Mogens Jensens stærkeste argument for at vi skal tro på at TTIP er et godt instrument til at sikre velstand og velfærd, er åbenbart at han selv er et godt menneske, der ikke vil nogen noget ondt. I stedet for at bedyre dette og i øvrigt stille guld og grønne skove i udsigt, kunne han jo have valgt at gå direkte i kødet på det væsentligste kritiskpunkt: at ISDS-mekanismen er uden for demokratisk og politisk kontrol, men alligevel har mulighed for at blokere staters lovgivning med henvisning til at det kunne skade virksomheders indtjening.
Til det siger Mogens Jensen kryptisk: »Det vil jeg klart afvise. En mekanisme, der fungerer sådan, vil ikke blive accepteret af nogen danske eller andre europæiske regeringer.«
Hvordan skal det forstås? At regeringerne ikke ville indføre denne mekanisme? Eller at man, hvis kritikken efter indførelsen viser sig at være berettiget, ikke vil acceptere den - men så er det vel for sent?
En anden kritik går på at varer, produceret under billigere forhold i USA pga. lavere lønninger, ringere arbejdsmiljøkrav og lavere miljøkrav vil kunne udkonkurrere europæiske varer. Her synes at Mogens Jensens tvingende argument igen at være at vi skal tro på ham, når han bedyrer at kapitalister, da aldrig kunne finde på at opføre sig som kapitalister og benytte sig af sådan en konkurrencefordel.
Ærgerligt at Mogens Jensen ikke kan afvise kritikken med andet end at han ikke forstår den. Det kunne jo netop være problemet.

John Christensen, Bodil Waldstrøm, Kurt Nielsen, Peter Hansen, Ivan Breinholt Leth, Janus Agerbo, morten Hansen, Torben K L Jensen, June Beltoft, Svend-Erik Hansen, Rasmus Kongshøj, Morten Rasmussen, Jens Falkesgaard, Anders Vang Nielsen, Per Klüver, Britta Hansen, Jacob Jensen, Steffen Nielsen, Stig Bøg, Benjamin Lau Jensen, Morten Lind, Bjarne Andersen, Preben Haagensen, Peter Poulsen, Henrik Christensen, erik winberg, Emil Urhammer, Torben Nielsen, Anne Eriksen, Karsten Aaen, lars abildgaard, peter fonnesbech, Lene Christensen, Rune Petersen, Morten Pedersen, Sabine Behrmann, Kaj Julin, Peter Jensen, Torben Selch og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

Det er velgørende, at læse Mogens Jensens argumentation.

Især det normsættende i en række fælles standarder gældende i både EU & USA er et overbevisende argument. Det bliver ganske enkelt klodens mest købedygtige marked, så selvfølgelig vil producenter overalt i verden ønske at producere til dette marked - og altså opfylde de vedtagne standarder.

Og de standarder bliver med garanti højere end hvis producenterne i f. ex. Asien, Sydamerika, Afrika, Rusland eller Mexico selv skulle sætte dem.

Frank Hansen og Hans Jørn Storgaard Andersen anbefalede denne kommentar
Toke Andersen

TTIP vil være et gigantisk skridt tilbage på samtlige områder hvor lovgivning og kultur i dag balancerer mellem virksomhedernes mulighed for at producere, udvikle markeder og tjene penge, og så beskyttelse af borgere, miljø og demokrati. Både med og uden ISDS.

Mogens Jensen taler enten direkte mod bedrevidende - altså lyver os lige i ansigtet eller også er han så utroligt dum og uvidende at han ikke kan se hvor falsk og naiv analysen er.
Jeg antager det første. For det er nærmest umuligt at forestille sig en mand på hans post der ikke kan se problematikken.
Han ligner mere og mere en mand der er hentet til posten for med sit venlige gemyt og folkelige tække at tvinge denne bitre pille ned i vores hals.

Handel er et fint udviklingsredskab men strukturen og indholdet TTIP vil uden den mindste tvivl skabe et kapløb mod bunden. Dette vil måske nok skabe en beskeden økonomisk vækst i en begrænset periode, men på sigt vil meget være uopretteligt tabt og ødelagt.

Hvis viljen er til stede burde man i stedet mødes og diskutere muligheden for at fjerne diverse ondsindede eller protektionistiske regler og toldbarrierer. Meget ville være vundet og forbedret herved og TTIP ville være totalt overflødigt.

Peter Hansen, Janus Agerbo, morten Hansen, June Beltoft, Jens Falkesgaard, Britta Hansen, Thorbjørn Thiesen, Holger Madsen, Morten Lind, Bjarne Andersen, Preben Haagensen, Henrik Christensen, Torben Nielsen, Anne Eriksen, Karsten Aaen, peter fonnesbech, Lene Christensen, Rune Petersen, Lars Jorgensen, lars abildgaard, Claus Jensen og Niels Engelsted anbefalede denne kommentar

Et velfærdssamfund er ikke nogen selvfølge, og et velfærdssamfund er dyr i drift. Det er i markedsmæssig sammenhæng en urentabel og ineffektiv forretning.

Derfor nej tak.

Desuden er bagtanken en imperialistisk kontrol med "dem" og "vi" tankegang.
Systemet bygger på en toldmur, som skal holde andre ude, som ikke deler USA/EU tankegang - indtil de makker ret.

Obamas besøg i Kina - ifm. med hans yderligere samtaler med Japan/Australien/Sydkorea vedr. deres mulige TTP - viste det tydeligt. Kina var ikke med - og aftaler med Kina skulle ske "Under hensyn til den nuværende verdens orden".
Tydeligere kan det ikke siges.

Derfor Nej tak.

Kurt Nielsen, Janus Agerbo, June Beltoft, Rasmus Kongshøj, Jens Falkesgaard, Jacob Jensen, Stig Bøg, Morten Lind, Anne Eriksen, Karsten Aaen, Lise Lotte Rahbek, Rune Petersen, lars abildgaard og Claus Jensen anbefalede denne kommentar
Poul Brunhøj

At dette skulle komme fra en socialdemokrat, siger en del. det fortæller hvad der i dag er blevet mainstram i dansk politik. danske politikerer er tilsyneladende blevet så skråsikre på konkurence samfundets fortræffeligheder og de riges ubetingede samfundssind, at kritik ikke længere giver mening. Det er til alles bedste at de store firmaer sætter dagsordenen.
Hold da fast hvor bliver det sjovt at være lønmodtager, eller på understøttelse i fagre nye verden.

Kurt Nielsen, Henrik Larsen, Janus Agerbo, morten Hansen, Torben K L Jensen, June Beltoft, Carsten Mortensen, Jens Falkesgaard, Thorbjørn Thiesen, Benjamin Lau Jensen, Morten Lind, Bjarne Andersen, Preben Haagensen, Toke Andersen, Henrik Christensen, Karsten Aaen, lars abildgaard, Lene Christensen, Rune Petersen og Lars Jorgensen anbefalede denne kommentar

Der må være udkommet nogle nye hemmelige strategi-talking points til TTIP-dørsælgerne fra de inderste finanskamre i EU.

De problematiske ting i aftalen, såsom ISDS, er i virkeligheden slet ikke problemer mellem de højbårne nordvestlige kulturer. Vi er så smukt afstemt med hinanden, at der slet ikke brug for dem. De er der udelukkende af hensyn til det gode, opbyggelige eksempel, vi er nødt til at sætte for de moralsk laverestående civilisationer i Afrika, Asien og Sydamerika.

Ja, hele aftalen skal faktisk slet ikke ses som USA vs. EU standarder, men som Oplysningens forsvar mod de ringere standarder, vi ellers vil få presset ned over hovedet af skråpanderne i Syd.

USA og Europa er som repræsentanter for de dominerende søskendekulturer, allerede enige på alle væsentlige områder, det ligger simpelt hen i vores fælles DNA, men af en eller anden grund har enigheden blot ikke givet sig udslag i forligelige regler. En bagatel, der nu skal rettes op på i forbrødringens ånd, og fri os fra myter og ammestuesnak om væmmelige kapitalister.

Netop som man troede det gamle arbejderparti ikke kunne synke dybere, stiller Socialdemokratiet sig frejdigt i spidsen for en racistisk skræmmekampagne, hvis præmis om den grundlæggende uproblematiske frihed, lighed og broderskab tværs over Atlanten ville fornærme intelligensen selv hos en af de afrikanske eller asiatiske neanderthalere, vi foregår med et godt eksempel - men altså ikke hos partiets danske kernevælgere.

Kurt Nielsen, Janus Agerbo, morten Hansen, Morten Lind, Torben K L Jensen, Carsten Mortensen, Jens Thaarup Nyberg, Jens Falkesgaard, erik winberg, Thorbjørn Thiesen, Bjarne Andersen, Preben Haagensen, Peter Poulsen, Toke Andersen, Torsten Jacobsen, Henrik Christensen, Emil Urhammer, Torben Nielsen, Anne Eriksen, Karsten Aaen, Lene Christensen, Rune Petersen og lars abildgaard anbefalede denne kommentar
Torben Arendal

Manden er programmeret!

Janus Agerbo, morten Hansen, Morten Lind, June Beltoft, Dorthe Dencker, lars abildgaard, Lene Christensen og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
Lene Christensen

Åh, ti dog stille Mogens Jensen. Hvad har Margareth f........ Thatcher lovet dig, som vi andre skal betale. Du er jo totalt på overførselsinkomst resten af dit liv, som jeg skal betale.

Janus Agerbo, Morten Lind, June Beltoft, Svend-Erik Hansen, erik winberg, Torben Nielsen, lars abildgaard og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
Lars Jorgensen

Yes Minister! Siger jeg bare... Du skulle tage og kigge lidt på nogle af de skarpe kritikere ude fra den store verden og ikke nøjes med at lytte til de mange halvlærde neoliberale akademikere, der fortæller dig, hvad du skal mene. 'Salling og Mors' .. ha ha, den er fandeme go' du. Det er skræmmende, at der slet ikke bliver talt om de farer, der fx givetvis er ift. det amerikanske erhvervslivs efterhånden skræmmende indflydelse på politik og lovgivning. Ellers tak til import af den indflydelse!

http://robertreich.org/post/107257859130

Kurt Nielsen, Janus Agerbo, morten Hansen, Morten Lind, Torben K L Jensen, June Beltoft, erik winberg, Carsten Mortensen, Jens Falkesgaard, Britta Hansen, Steffen Gliese, Jacob Jensen, Mads Olsen, Torsten Jacobsen, curt jensen, Anne Eriksen, Torben Selch og Lene Christensen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Tror manden vi er idioter?

Handelsaftaler består imellem 2 parter. I dette tilfælde USA og Europa.
Manden siger, at vi skal have billigere varer.
Hvam skal betale prisforskellen på varen før, og varen efter handelsftalen - virksomhedsledelserne, funktionærerne, aktionærerne eller.. kunne det måske være de arbejdere, som rent faktisk fremstiller varerne, råvareleverancerne, transportarbejderne og affaldshåndteringen? Det tror jeg.

Min tiltro til politikerævl er nået nulpunktet.

Lars Lund, Lene Christensen, Janus Agerbo, morten Hansen, Ib Heinisch, Morten Lind, June Beltoft, Morten Rasmussen, Carsten Mortensen, Jens Falkesgaard, Dorthe Dencker, Thorbjørn Thiesen, Steffen Nielsen, John Christensen, Bjarne Andersen, curt jensen, Anne Eriksen, lars abildgaard og Torben Selch anbefalede denne kommentar

Hvor dum tror Mogens Jensen vi er?
Eller skal man snarere spørge:
Hvor dum er Mogens Jensen?

Det er svært at afgøre når tilliden til politikerne er så lang ti bund som den er. Det eneste vi ved er at man ikke kan tro på noget som helst en hvilken som helst politiker fortæller os.
Og ikke fordi vi ikke er i stand til at udvise tillid, men fordi vi gang på gang på gang har oplevet at de lyver for os. Dem allesammen, hele banden.

Så, kære Mogens Jensen,
den eneste måde du kan overbevise de mange tvivlere blandt os er ved at lægge alle kortene på bordet. Sværere er den jo ikke.

En aftale hvor vi ikke må vide hvad den skal indeholde før den er underskrevet, vækker ikke ligefrem tillid.
TTIP skal være åben for offentlig debat. Argumenter om vigtigheden af fortrolighed under den slags forhandlinger bider simpelt hen ikke på os.
Hvis forhandlingerne ikke kan tåle dagens lys kan vi ikke have tillid til dem. Ganske enkelt.

Lad være med at komme med åndsvage sammenligninger om brobygning og landlig modstand mod fornyelse, det klæder ikke en minister at kalde den befolkning der betaler has løn og pension for tosser. Det er faktisk dig der sidder med bevislasten, ikke vi der tvivler.

Men udover tomme floskler og klicheer har vi stadig til gode at høre fakta fra dig.

Kurt Nielsen, Lene Christensen, Janus Agerbo, morten Hansen, Morten Lind, Torben K L Jensen, June Beltoft, lars abildgaard, Carsten Mortensen, Jens Falkesgaard, Jacob Jensen, Benjamin Lau Jensen, Torben Nielsen, randi christiansen, Henrik Christensen, Emil Urhammer, Anne Eriksen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Jeg har min store tvivl vedr. GMO afgrøder og salg af samme - det vil brede sig i så tilfælde - til stor skade, også.
Der må ligge en plantet naivitet i Mogens Jensen, når han gør sig til talsmand for TTIP.
Efterhånden kan det være svært at se "effektiviteten" i flere valgte ministre.
Både denne og sidste regering har ikke været så heldige i valgene.

Thorbjørn Thiesen, curt jensen, Henrik Christensen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

ISDS: Beskyttelse af investering, Mogens Jensen medgiver, at der kan findes masse af eksempler på områder, hvor vi regulerer forskelligt i EU og i USA, men garanterer, at det ikke får nogen betydning for en fremtidig aftale. EU og USA skal kun harmonisere regler og reguleringer der, hvor man i forvejen er enige.

Mogens Jensen "glemmer" bekvemt Virksomhedernes kamp mod lovgivningen og Stat. Vi har lige i dag hørt at den amerikanske medicinalindustri via lobbyisme har fået forbudt det amerikanske sundhedsvæsen at forhandle medicinpriserne. Det betyder amerikanske patienter betaler 750 mia. $ mere end eksv. en dansk ordning ville have landet priserne på.

Kan Mogens Jensen garantere at vi i Danmark ikke får amerikanske tilstande på medicinmarkedet?

Bent Gregersen, Lene Christensen, Janus Agerbo, morten Hansen, Morten Lind, Torben K L Jensen, June Beltoft, Carsten Mortensen, Jens Falkesgaard, Steffen Gliese, Thorbjørn Thiesen, Rasmus Knus, lars abildgaard, Henrik Christensen, Preben Haagensen, Torben Nielsen, randi christiansen, Toke Andersen og curt jensen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Og hvad med såsæd og frø?
I USA og voksende i EU har de kæmpe firmaer, som står for en meget stor del af såsæd og frø-formering, og som har en forkærlighed for at frembringe hybrid-frø,
som IKKE kan bruges til stabil avling til næste års såning.
Istedet skal jordbrugeren købe nye frø hos producenten hvert år.

I EU har man fundet på denne fikse ide til fremme af frø-virksomheder og pro-TTIP:
"For at kvalitetssikre markedsført frø og sædekorn, skal det officielt certificeres. Ved certificering skaffes dokumentation for, at det markedsførte frø overholder de nationale og internationale mindstekrav til sortsrenhed, renhed, indhold af andre frø, spireevne og vandindhold, samt sporbarhed og mærkning."
http://fvm.dk/landbrug/indsatsomraader/planter/froe-og-planter/

Certificeres? Rend mig - Kan de stave til "civil ulydighed" og "plante-anarki" ?

Kurt Nielsen, Janus Agerbo, morten Hansen, Morten Lind, Torben K L Jensen, June Beltoft, Torben Nielsen, Morten Rasmussen, Carsten Mortensen, Jens Falkesgaard, Thorbjørn Thiesen, Jacob Jensen, Stoffer Grønnegaard, Torben Arendal, lars abildgaard, Henrik Christensen, randi christiansen, Anne Eriksen og curt jensen anbefalede denne kommentar

Bill Atkins:

Jeg tror såmænd, den mand ville garantere dig hvad som helst uden at blinke (se billedet, hvis i tvivl).

Kurt Nielsen, June Beltoft, Torben Nielsen, Carsten Mortensen, erik winberg, lars abildgaard og curt jensen anbefalede denne kommentar

Claus, jeg vil give dig ret. Han ligner en opkomling der jagter logens anerkendelse ... For enhver pris!

Torben Nielsen, Carsten Mortensen, Benjamin Lau Jensen og curt jensen anbefalede denne kommentar
Benjamin Skov Kaas-Hansen

Hvis ikke ISDS-mekanismen skulle benyttes, hvorfor så overhovedet inkludere den? For det første er hele formålet med denne ISDS-mekanisme helt forskruet. Intet bør være over, og intet bør være ved siden af, det demokratisk valgte parlament i et givent land. For det andet er selve implementeringen bundrådden med interessekonflikter en masse og komplet mangel på gennemsigtighed. Og for det tredie er der allerede et - stadigt voksende - hav af eksempler på mere eller mindre (mest mere...) kreativ brug af ISDS-klausuler i alkens handelsaftaler til at knægte demokratiske beslutningsprocesser. Også på sundhedsområdet. Eksempelvis i Slovakiet, hvor man søger at etablere en art offentlig sundhedsforsikring (1). Eller i Australian, hvor man gerne vil rygning til livs, blandt andet gennem såkaldt plain packaging, hvilket standardiserer indpakning af tobaksprodukter (2).

Ministeren skriver, "Men det viser sig så, at når vi har fået de broer, er der jo ingen der vil af med dem igen.". Det er måske korrekt. De beslutninger blev taget af politikere, der skal stå til ansvar over for befolkningen. Det er sådan, demokrati fungerer. Men ville det være i orden, hvis en international virksomhed, der gerne ville stå for færgedrift, kunne sagsøge den danske stat på grund af tabt indtjening som følge af disse beslutninger? Næppe. Tilsvarende med rygeforbud på udskænkningssteder. En masse mennesker var imod dette i starten, men nogle (efter min mening fornuftige) politikere besluttede på trods heraf at indføre et sådant forbud. Og nu er en overvældende majoritet glade for beslutningen. Men du kan tro, amerikanske (og sikkert også andre) tobaksproducenter ville finde en måde at søge "kompensation" for tabt indtjening via ISDS-systemet fra den danske stat, hvis det skete med TTIP. Er det ok, Mogens Jensen? Det lyder ikke særligt demokratisk i mine ører i hvert fald.

Det er da rigtigt, at man ikke formelt set gør det sværere at vedtage lovgivning i demokratiske parlamenter. Men de facto kommer sådanne trusler og reelle søgsmål til at snuppe den sidste rest af demokrati, vi har. Eller i det mindste kommer det til at koste knaster, hvis virksomhederne ikke er glade for den vedtagne lovgivning.

Jeg vil nødigt slå plat på tragedien i Paris, men ikke én eneste offentlig person har været uenig i udsagnet om, at vi for alt i verden må holde fast i de rettigheder, vi så hårdt har kæmpet for i årtier og -hundreder. Dette gælder vel i mindst lige så høj grad demokratiet?

Som et lille koriosum er det interessant, at Mogens Jensen er holdt op med stædigt at fastholde, at TTIP vil give anledning til en syndflod af nye arbejdspladser i Danmark. Måske han oven i købet har læst den udmærkede analyse af Jeronim Capaldo, som går i rette med de økonomiske sandhedsvidner, Kommissionen og ministeren tidligere har trukket af stalden (3).

(1) http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2013/03/28/achmea-ii-seizing-arbit...
(2) http://www.pmi.com/eng/media_center/company_statements/Pages/bilateral_i...
(3) http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-03CapaldoTTIP.pdf

Kurt Nielsen, Stig Bøg, Lene Christensen, Janus Agerbo, Morten Lind, Henrik Christensen, June Beltoft, Carsten Mortensen, Jens Falkesgaard, Anne Eriksen, Lise Lotte Rahbek, Torben Nielsen, Mads Olsen, Peter Poulsen, randi christiansen og Toke Andersen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Så der bliver altså ikke tale om, at virksomheder kan sagsøge stater for 'tekniske handelshindringer'? Det synes jeg ikke rigtig, at mogens jensen uddyber tilfredsstillende.

»Den mekanisme skal bruges som en garanti for, at der ikke kan foregå diskriminering af din virksomhed eller ekspropriation mod dine investeringer, bygninger, eller hvad du måtte have i et andet land. Og det vigtigste i den sammenhæng er sådan set ikke at få en ISDS-mekanisme mellem Europa og USA. Vi har allerede pålidelige retssystemer og tiltro til hinandens systemer.«

Elastik i metermål - og : 'pålidelige retssystemer og gensidig tillid' .... den får lige lov at stå et kort øjeblik, inden vi spørger indtil 'the american banksters', der ikke kan retsforfølges, fordi de i så fald standser finansiering af statsapparatet - en double bind - som amerikanske eksperter kalder det - og mht fx skattely, banker, som er for store til at falde, med hvad dertil hører af tvivlsomme redningsaktioner, ditto privatiseringer af offentlig ejendom (senest dong) - synes der ikke at være nogen smalle steder hverken her eller der mht at manipulere lovgivning efter den til enhver tid stærkeste pengemagts interesser. Tillid? Nej, ærlig talt mogens jensen, den er blevet solgt sammen med arvesølvet for længe siden.

Kurt Nielsen, Lene Christensen, Toke Andersen, Morten Lind, Torben K L Jensen, Henrik Christensen, June Beltoft, Jens Falkesgaard, Anne Eriksen, Jacob Jensen, John Christensen og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar

Mogens Jensen fortæller intet konkret, men udstiller blot sin politiske naivitet omkring disse forhandlinger, som han sikkert ikke reelt kender meget til når det kommer til stykket, og derfor får vi også "en sang fra de varme lande" ligesom EU ledere har givet os hidtil.

EU's ledere har lovet os mio. af arbejdspladser, - men hvor skal de dog komme fra(?), når vesten generelt har flyttet sine produktionshaller til Asien og primært Kina, hvor arbejdskraften er billigst så fortjenesten bliver størst muligt for ejerne.

På de Kinesiske arbejdskollektiver hvor "arbejdet gør fri" når tempoet er på sit højeste og tankerne er totalt væk og holdes yderligere væk med lange arbejdstider ud over hvad vi ellers kender fra Europa, og hvor de duelige beholdes, men også hvor de ikke længere funktionelle smides på porten, og må klare sig selv.

Sådan er liberalismen kære Mogens Jensen, - se det dog i det perspektiv som også er virkelighedens perspektiv!

Kurt Nielsen, Lene Christensen, Toke Andersen, Morten Lind, Henrik Christensen, June Beltoft og Jens Falkesgaard anbefalede denne kommentar

Jensen burde øjeblikkeligt, uden unødigt ophold undervejs, bæres over i Beskæftigelsesministeriet til et skærpet fysisk og mentalt udviklings- og arbejdsprøvningsforløb på et statsautoriseret Flobcenter for derefter at blive sendt ud i Produktionen eller Renovationen - hvis manden da kan afsættes i de kredse - for vi har nemlig et samfund, læser vi i dag i samme avis, der ikke vil kendes ved invalider - de koster og ser normalt ikke så pæne ud ...

Morten Lind, Henrik Christensen, Torben Nielsen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Mogens Jensen skriver sig ind i den siddende regerings topledelses ide om, at vi er bedre tjent med et lobbykratur end et egentligt demokrati. Under alle omstændigheder, når det drejer sig om at undgå enhver dialog med offentligheden. Altså dig og mig. Så hellere rette dialogen imod erhvervslivets organisationer, når det handler om, hvorledes socialdemokratiet finder sin inspiration til at 'udvikle' demokratiet herhjemme. Regeringen ønsker simpelthen ikke dialog med offentligheden. Den er kommet i vejen for business as usual på borgen. Det politiske segment i de traditionelt regeringsbærende partier bryder sig simpelthen ikke om deres egen offentlighed. Man behøver blot at nævne mørklægningsloven. Og Mogens Jensen retter ind efter erhvervslivet, mens han samtidig diskvalificerer størstedelen af arbejdstagerne. De er sammen med pensionisterne, de arbejdsløse, førtidspensionister og andet skravl ikke interessante nok for tiden.

Meen, vi kan jo ses på valgdagen. Man kunne jo finde på at stemme et protestvalg og dermed vise socialkammeraterne, at nu er Corydon, Gucchihelle og nu også Mogens Jensen ved at være lige lovligt for arrogante og ignorerende overfor, hvilke spor offentligheden gerne så det hjemmeværende demokrati udvikle sig i retning af. Vi så vel gene en dialog med lobbyisterne erstattet med en dialog med vælgersegmentet. Og når man ikke får dét, er et protestvalg på sin plads. Man kunne jo foreslå EL i al beskedenhed...

Med venlig hilsen

Kurt Nielsen, Lene Christensen, Morten Lind, Henrik Christensen, June Beltoft og Jens Falkesgaard anbefalede denne kommentar
John Christensen

NO TO CORPORATE OVERTAKE - FIGHT BACK!

God debat, mange gode bidrag.

God dag der ude

Mogens Jensen er en god imitator, og en venlig og sjov mand - han står her med en plan der er svær at sælge.
Afvis TTPI og følg istedet et FN spor vil jeg anbefale. Især for fredens skyld!

Lene Christensen, Morten Lind, Henrik Christensen og randi christiansen anbefalede denne kommentar

Man kunne spørge Mogens Jensen om, hvor han tror den europæiske industris arbejdspladser kommer til at ligge.
Præsident Barack Obamas forslag om at hæve grænsen fra 7,25 dollars - 43 kr. - i timen til 10,10 dollars - ca. 60 kr. - i timen i 2015 er ellers blevet stoppet i Kongressen, hvor forslaget nu ligger dødt. Men støtten til at hæve mindstelønnen er steget, skriver Wall Street Journal.

Henrik Christensen, Jens Falkesgaard og Rasmus Knus anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Mogens er jo kun bydreng - dukkeførerne i kulissen har fuld kontrol

Kurt Nielsen, Lene Christensen, June Beltoft, Torben Nielsen og Thorbjørn Thiesen anbefalede denne kommentar
Thorbjørn Thiesen

Den naivitet der udvises fra nogle europæiske politikere og særligt fra Mogens Jensen, eller er det ren og skær dumhed. Puddsigt nok har jeg læst et par artikler skrevet af et par kapaciteter jeg har mere tiltro til, end til en neolibeeralistisk socialdemokrat. Den omtalte aftale er til større farer for demokratiet end alt muligt andet. Læs artiklerne her: http://opinionator.blogs.nytimes.com/2014/03/15/on-the-wrong-side-of-glo...
http://robertreich.org/post/107257859130 det er blevet til tre artikler.
http://www.alternet.org/robert-reich-largest-most-disastrous-trade-deal-...
Disse artikler fortæller alle om de store risici der er ved at lade store koncerner blande sig i politik og politiske beslutninger. Vi bliver nød til at begrænse lobbyisterne. Det er en større fare for demokratiet end alt muligt andet.
God Week-end til Jer alle.

Kurt Nielsen, Lene Christensen, Torben K L Jensen, Henrik Christensen, Torben Nielsen, Steffen Gliese, Jens Falkesgaard, Jacob Jensen, Anne Eriksen, randi christiansen og Britta Hansen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Problemet er grundlæggende: tiltroen til staten som garanti for ordentlighed, sikkerhed og tryghed er på en eller anden måde forduftet - grundløst, for der er absolut intet, der taler imod denne opfattelse af det demokratiske samfund. Man er blevet lokket til at tro, at folk, der kun er ude på at tjene penge, er mere uhildede og udogmatiske i deres virke; men det er jo en løgn: folk, der kun tænker på at tjene penge, tilsidesætter alle de hensyn og de interesser, som et samfund i langt højere grad skal balancere end private menneskers penge på kistebunden.
Et demokratisk samfund skal tværtimod trække så mange værdier som muligt ind til fællesskabets gavn og på den måde holde styr på privat ressourceforbrug.

Lene Christensen, Jens Falkesgaard og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Britta Hansen

Hvis Mogens Jensen mener, at debatten er præget af myter, så henviser jeg til, at det er svært at undgå myter, når forhandlingerne er top-hemmelige, og der kun er kommet nyt om indholdene i kraft af investigativ journalisters arbejde: (I denne ARD dokumentation om TTIP afsløres, at chefforhandleren Karel de Grucht ikke engang selv kender de tal, han offentliggør. Da han sværmer om de hundretusindvis af arbejdspladser og den massive vækst, der skal skaffes via TTIP konfronteres han med sine egne tal: en vækst på 0,049%! Ses fra minut 14.30 inde i dokumentationen: https://www.youtube.com/watch?v=aSnAK4Ez37M)

Naturligvis, hvis Mogens Jensen anser TTIP inkl. ISDS-domstolene og kritikken deraf på niveau med '....da man skulle bygge en bro mellem Salling og Mors.', kan jeg bedre forstå, at han slår den hen.

Jensens argument at der ikke er nogen, 'som ønsker at påføre nogen noget ondt med den her handelsaftale. ....»Det handler ikke om, at de onde kapitalister bare vil tjene flere penge og svine verden til.' virker som en latterliggørelse af de borgere, der bekymrer sig over komplet lukkede forhandlinger samt et overflod af lobbyister (der er efter sigende mellem 15.000 og 27.000 af slagsen i Brussels alene!).

6-minutters video med engelsk tale: https://stop-ttip.org/what-is-the-problem-ttip-ceta/videos/

Desværre kun fundet på tysk: http://blog.campact.de/2014/10/die-schattenjustiz-der-konzerne-in-180-se...

NEJ TIL TTIP og ISDS!

Kurt Nielsen, Lene Christensen, Toke Andersen, Torben K L Jensen, Stig Bøg, Henrik Christensen, June Beltoft, lars abildgaard, Jens Falkesgaard, Steffen Gliese, Jacob Jensen, Claus Jensen, randi christiansen, Lise Lotte Rahbek og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

@Bill Atkins 08.01.2015.kl. 23:10
"Han ligner en opkomling der jagter logens anerkendelse ... For enhver pris!"

Ahr............Lad os nu bare holde os til almindelig pli.
Den kommentar hører ingen steder hjemme.

Denne overflod af lobbyister sender jo klare signaler om interessen og den økonomiske kobling, der også ses i de europæiske bankers fordele i TTIP. Også herhjemme ses der en stadig større vægt på erhvervenes vilkår og indtjening sammenholdt med den førte neo-liberalistiske politik, der klart sætter effektivitet og dermed indtjening (selvom man kalder det udnyttelse af skatteborgernes penge - smart)!
Fra det små til det store - pengenes magt og dem, der profiterer deraf - har overtaget den globale verdensdagsorden i konkurrence med den bæredygtige udvikling, som mange kæmper for.
Hvad kan stoppe det eller hvor dyrt bliver det?

Lene Christensen, Henrik Christensen og randi christiansen anbefalede denne kommentar

@Torben Lidegaard, jeg bliver bedt om at bedømme foto'et, og det er dét han - i respekt for Rorschach - ligner for mig, efter at have læst hans propagandistiske overfladiske udlægning af TTIP/ISDS, her og i tidligere artikler - men du mener da jeg skal udøver selvcensur?

....elitens øjeblikkelige hudløshed i forhold til debattens kynisme taget i betragtning....så, måske, men især hvis bemærkningen slører mit budskab ...22:38, hvilket du tydeligvis er ramt af; sløring.

Tegninger eller tekster?

Steffen Gliese

Den tankegang, der hele tiden føres til torvs af magthaverne i disse år, fører kun til opløsning og destabilisering. Politikerne undergraver deres egne positioner.

Lene Christensen, Bill Atkins og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Sos'erne har jo bekendt sig til konkurrencesamfundet, og selv om de påstår at konkurrere på vegne af de underpriviligerede, så er netop det, hvad vi endnu har tilgode at se. Forholder det sig sådan, at deres politik er udtryk for argumentet om, at lidt er bedre end ingenting, må det være deres budskab i stedet for floromvundne meldinger om at forsvare resterne af velfærdssamfundet og dermed til stadighed legitimere den demokratiske udhuling til fordel for penge-og konkurrencesamfundet. De har valgt side og dermed mistet opbakning fra de, som ikke lader sig forføre af tågesnak. Et spgsm er også i hvilket omfang, de selv lader sig omtåge. Resultatet er det samme : i første omgang vinder pengemagten - i næste taber alle. Pengemagten er ikke kompetent til at varetage samfundets miljø-og socioøkonomiske opgaver, og det er en katastrofe og ualmindelig ubegavet at tillade det og overse, at privatkapitalistiske interesser kun arbejder snævert for egen vinding og på ingen måde har sammenfaldende interesser med fællesskabet, men tværtimod må ses som undergravende for dette. Vi bevidner et tab, som er i fuld gang, men sos'erne vil eller kan åbenbart ikke se, at deres strategi stadig mere ligner overløber-og kollaboratørvirksomhed end hensiggtsmæssig og retfærdig miljø-og socioøkonomisk politik.

Kurt Nielsen, Benjamin Lau Jensen, Lene Christensen, Torben Nielsen, Henrik Christensen, Steffen Gliese, Anne Eriksen og Britta Hansen anbefalede denne kommentar
Torben Nielsen

Det tossede er, at man heller ikke kan stemme på Enhedslisten eller SF, uden derved at støtte Mogens Jensen og Co. Som socialist er jeg voldtaget, svinebundet og smidt i en grøft! Det synes jeg er dybt deprimerende!
Skulle nogen igen stille spørgsmålet, om det da var bedre hvis Lars Løkke var blevet statsminister, kan jeg kun svare med et rungende JA!

Og det er fanme deprimerende!

Henrik Christensen, Christian Lund, Lene Christensen, Lise Lotte Rahbek, Anne Eriksen og June Beltoft anbefalede denne kommentar

" Mogens Jensen deler heller ikke bekymringen om, at den såkaldte voldgiftsdomstol, ISDS, skulle kunne få betydning for fremtidig europæisk lovgivning. Kritikken – eller frygten – går på, at amerikanske virksomheder i fremtiden ville kunne sagsøge EU og EU’s enkelte medlemsstater i tilfælde hvor ny lovgivning – eksempelvis skrappere miljøkrav – skader amerikanske virksomheders interesser.

»Det vil jeg klart afvise. En mekanisme, der fungerer sådan, vil ikke blive accepteret af nogen danske eller andre europæiske regeringer,« "

Jamen har vi ikke allerede den slags tilstande her i Europa? Hvad med Vattenfall, der sagsøgte Tyskland for at ville udfase nogle af deres atomkraftværker?!

Og, helt ærligt, hvad hulen er det med broerne for en latterlig sammenligning?! Jeg kan ikke være den eneste som føler mig talt ned til her...

Spørgsmålet er, om Mogens Jensen overhovedet ved ret meget når det kommer til stykket. Eller om han bare bliver brugt som et redskab til formidling af det gode budskab qua hans sympatiske, og tillidsvækkende fremtoning.

Hvor naive tror de egentlig vi er?!!

Henrik Christensen, Lene Christensen, Steffen Gliese, randi christiansen, Anne Eriksen, Britta Hansen, Jacob Jensen og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar

"Mogens Jensen (S), forstår imidlertid ikke kritikken", no wonder!

Peter Hansen, 14:24, du rammer morgendagens tema :-)

http://www.information.dk/520971

Niels Engelsted

Europas valg er det simple mellem Marco Polo og Columbus. Silkevejen over Asien til Kina eller den farefulde caravelsejlads over Atlanterhavet. Vores politiske klasse er grundet de politiske realiteter i øjeblikket stemt for den italienske søfarer, men det kan ikke udelukkes, at økonomiske realiteter i sidste ende vil stemme for den italienske købmand.

'Hvor dumme' eller 'hvor naive' tror han vi er, bliver der jævnt hen spurgt i debatten her. Hvis man med 'vi' mener den danske befolkning som helhed, så er der god grund til at antage at 'vi' er på niveau med en flok retarderede muslinger. Og stort set alt, hvad vi har af medier til at gøre os klogere, bidrager til fordummelsen.

Steffen Gliese

Men, Niels Engelsted, ret beset er ingen af de to alternativer jo interessante! Når det handler om handel, er det ikke meget, hverken Kinas sjusk eller USA's oppustethed kan friste med. Var det Sydamerika, var det noget andet, eller var det Indiens sublime kogekunst.
Men i dette valg bør EU besinde sig på egne værdier i al sin regionale mangfoldighed.

John Christensen

Niels Engelsted...........sig mig står valget ikke snarere imellem Fællesmarkeder og så FRI handel?

Demokrati knytter sig til nationalstater, og det bør det også gøre i fremtiden. Derfor mener jeg at vi må stræbe efter FRI handel.

Fællesmarkeder ender som vi ved nu, med overstatslig styring - og det er UFEDT. Fordi det er udemokratisk, og uden legitimitet hos staternes befolkninger.

Hvad har vi brug for?

Det har ATTAC et udmærket bud på her:
Tiden er inde til at se i øjnene, at det internationale handelssystem og dets primære administrative institution, WTO, er i krise. Vi må erstatte dette globale, uretfærdige og undertrykkende handelssystem med et nyt, socialt retfærdigt og bæredygtigt handelssystem. Vi må beskytte kulturel, biologisk, økonomisk og samfundsmæssig forskellighed, gennemføre progressiv politik for at prioritere lokale økonomier og handel, sikre internationalt anerkendte økonomiske, kulturelle og sociale rettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder, og gøre krav på retten til selvbestemmelse og på respekt for nationale og lokale demokratiske beslutningsprocesser.

For at gøre dette har vi brug for nye regler, som er baserede på principperne om demokratisk kontrol med ressourcerne, økologisk bæredygtighed, lighed, samarbejde og på forsigtighedsprincippet." (Kilde: ATTAC, www.attac.org, 26. januar 2001)

Ganske fornuftige principper mener jeg, men så langt fra det som TTPI vil give os - så vidt jeg kan se!

Da globaliseringen var på tegnebrættet i 1990´erne og i 00´erne, blev vi også foregøglet at vi ville vinde på det, fordi vi var de andre så overlegne ift. udvikling og omstilling. Vi skulle leve af vores viden, so to speak.

Det kostede os arbejdspladser til 200.000 mennesker., plus akademikere i hobetal som ikke kan beskæftiges fornuftigt - og derfor blot måler og vejer i en rigid kontrol, af de der arbejder.
Absurd.
Fanden hytter sine egne - og skider på resten. Kapitalisme og business as usual.
Jeg gider det ikke længere!

TAG DET VÆK - ADRRRGH!

Min tilgang til TTPI, er blot én af flere vinkler på min overordnede tilgang til en - massiv modstand imod EU.

God dag der ude