Ny syrienkrigerlov kan også ramme rockere

Regeringen begrunder en ny lov, der vil give politiet mandat til at fratage danske statsborgere passet, med kampen mod jihadister. Men også danske rockere vil kunne rammes, oplyser Justitsministeriet
Mistanke om, at en person vil tage ’ophold hos en udenlandsk gruppe inden for rocker- eller bandemiljøet, der begår omfattende, grænseoverskridende kriminalitet’, nævnes i lovforslaget som eksempel på, hvad der vil kunne begrunde fratagelse af passet. 
 Arkiv

Mistanke om, at en person vil tage ’ophold hos en udenlandsk gruppe inden for rocker- eller bandemiljøet, der begår omfattende, grænseoverskridende kriminalitet’, nævnes i lovforslaget som eksempel på, hvad der vil kunne begrunde fratagelse af passet.
Arkiv

Jens Alstrup
28. januar 2015

Et omstridt lovforslag, der vil gøre det muligt at fratage danske statsborgere passet, alene på mistanken om, at de eksempelvis vil rejse ud for at deltage i udenlandske konflikter, vil kunne ramme langt bredere end hidtil kendt.

Mens regeringen i den offentlige debat har begrundet forslaget med ønsket om at stoppe tilslutningen af fremmedkrigere til grupperinger som Islamisk Stat og al-Qaeda, viser det sig nu, at også danske rockere risikerer at miste deres pas. Det fremgår af et svar fra justitsminister Mette Frederiksen (S) til Enhedslistens retsordfører, Pernille Skipper.

»Selv om baggrunden for lovforslaget er den aktuelle konflikt i Syrien og Irak, skal forslaget ses i en bredere sammenhæng,« lyder det i svaret, hvorefter mistanke om, at en person vil tage »ophold hos en udenlandsk gruppe inden for rocker- eller bandemiljøet, der begår omfattende, grænseoverskridende kriminalitet« nævnes som eksempel på, hvad der vil kunne begrunde fratagelse af passet.

Det skyldes, at sådanne ophold ifølge Justitsministeriet »vil kunne indebære eller forøge risikoen for, at de pågældende vil begå alvorlige strafbare forhold, herunder eksempelvis drab, frihedsberøvelse eller ildspåsættelse, i Danmark«.

Rockere udgør ikke samme fare

Jacob Mchangama, der er jurist og direktør i tænketanken Justitia og en af lovforslagets kritikere, undrer sig over, at lovforslaget rammer så bredt.

»Det er meget svært at se, at en rocker, der tager til Sverige, udgør den samme fare for staten som en person, der vender radikaliseret hjem fra Syrien,« siger Jacob Mchangama.

At lovforslaget også er rettet mod rockere har hidtil ikke fået nogen særlig opmærksomhed i den offentlige debat. Det har ikke tidligere været beskrevet i pressen. Og ingen steder i hverken Justitsministeriets pressemeddelelse om forslaget eller i justitsminister Mette Frederiksens skriftlige fremsættelse af forslaget nævnes oplysningen.

Forslaget præsenteres i stedet som »nye, håndfaste værktøjer til at sætte ind over for foreign fighters i Syrien og Irak,« som det lyder på Justitsministeriets hjemmeside.

Klassisk eksempel

Jacob Mchangama ser sagen som »et klassisk eksempel på, at man med henvisning til en konkret fare, typisk for terror, indfører lovgivning, der også rammer andre områder.«

»Det er jo de færreste, der ville have støttet en retssikkerhedsmæssigt problematisk lovgivning, hvor man kan tage passet fra folk, inden de overhovedet har begået noget kriminelt, bare for at få stoppet nogle rockere. Men nu sker det altså alligevel ad bagvejen,« siger Jacob Mchangama. Dermed kan der drages direkte paralleller til en række tidligere sager, heriblandt logning af borgernes personfølsomme data, Den Europæiske Arrestordre, som forpligter Danmark til at udlevere danske statsborgere til retsforfølgelse i andre EU-lande, og tv-overvågning, mener han.

»Det er alt sammen tiltag, der blev begrundet med frygten for terror, men som endte med at blive brugt mod alt muligt andet end terror,« siger Jacob Mchangama.

De nye oplysninger undrer også Enhedslistens Pernille Skipper.

»Jo mere vi graver i det her, jo mere uklart bliver det, hvad sigtet med lovforslaget egentlig er, og hvornår det kan ramme. Det betyder, at vi har et retssikkerhedsmæssigt problem,« siger Pernille Skipper.

»Det her skal ses i sammenhæng med, at det i forvejen er et meget lavt mistankekrav, regeringen foreslår. Man skal bare have en eller anden fornemmelse af, at en person måske har tænkt sig at tage et sted hen, og at det måske vil påvirke vedkommende på en måde, som måske kan gøre vedkommende til en trussel. Det er altså en hel masse måske’er, der kan føre til, at man mister sit pas og får udrejseforbud,« siger hun.

Information har forgæves forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Mette Frederiksen. Justitsministeriets presseafdeling henviser i stedet til retsordfører Trine Bramsen (S).

I en sms nøjes hun med at bekræfte, at forslaget kan ramme rockere. Trods gentagne opringninger var det ikke muligt at få yderligere kommentarer.

Prøv Information gratis i 1 måned

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Forsiden lige nu

Kommentarer

Brugerbillede for Carsten Mortensen

Hver dag sit lille dryp til nedbrydningen af det vi kendte som et retssamfund.
Tror politikere at de kan bytte sig til tryghed for frihed?
Eller hvad er det som driver dem?
Engang ville jeg blot være blevet pikeret over sådanne ideer, nu er jeg virkelig bekymret.

Brugerbillede for Jorgen Hansen

Der er flere og flere ting som ikke mere skal via en dommer. Det kaldes at sætte demokratiet ud af drift.
Andre steder kalder man også den slags for facisme - hvornår lærer vi danskere hvad det hedder?

Vil Mette Frederiksen stå ved at hun er en facist? Hvem tør spørge hende?

Brugerbillede for Bill Atkins

I følge Modkraft er også Antiracistisk Netværk og Libertære Socialister i kikkertsigtet...

Det har fået aktivister i det venstreradikale miljø til at frygte for en kriminalisering af antikapitalistisk, antifascistisk og revolutionært politisk arbejde

Brugerbillede for John Michael Foley

I terrorbekæmpelsens navn sættes befolkningens retssikkerhed gradvist men sikkert ud af kraft. Dette såkaldte anti-radikaliseringstiltag er blot et i en lang række af overvågningstiltag som politikerne har iværksat i den senere tid, og flere vil følge. Demokratiet som skulle beskyttes er trådt under fode. Overvågningssamfundet er en realitet.

Brugerbillede for Ditte Jensen

Dybt uhyggeligt - alle disse tiltag uden dommerkendelse. I ly af terrorlovene, er der taget endnu et skridt i retning af et totalitært styre (kriminalisering af politiske modstandere).
Ved at indføre antidemokratisk lovgivning - der virker undergravende på selve de værdier, Staten hævder at beskytte - svarer Staten igen, ved i stadig stigende grad at svigte det, der retfærdiggør dens eksistens.

Ismer som f.eks. højrenationalisme, fascisme, zionisme/nazisme kan trives et vist stykke tid, for derefter at ødelægge sig selv p.g.a. sin iboende stupiditet.

Brugerbillede for Peter Poulsen

Hvis det kunne afholde politikerne fra at deltage i visse udenlandske møder, ville det måske være et udemærket tiltag...
Enevælden varede herhjemme fra 1660-1848, altså små 200 år. Styreformer vare ikke evigt men tilpasses samfundets krav. Demokratiet synes at få en periode af lignende varighed, hvilket vel er meget godt klaret i betragtning af de store forvandlinger perioden har budt på. Nu er samfundet så ved at omstille sig til hvad man foreløbig, indtil nærmere afklaring, kan kalde det post-demokratiske samfund. Det er altså, sagt på kinesisk, 'interessante tider' vi lever i.

Brugerbillede for Jakob Lilliendahl

’Jeg bliver nødt til at stå på min ret til at definere, hvad der er socialdemokratisk’

- Og det er så nu mere eller mindre officielt socialdemokratisk politik, at indfører fascistisk lovgivning og lade være med at svarer på de kritiske spørgsmål, der måtte følger med.

Artiklen citatet er taget fra, antydes det at Mette Frederiksen (som beskæftigelsesminister) førte stangborgerlig politik, men bare det dog var det, der var tilfældet.. Damen fører fascistisk politik! Hun vil indfører politistats-klassesamfundet, uden lighed for loven! For denne paragraf skal jo ikke ramme "almindelige mennesker"

http://www.information.dk/518613

Brugerbillede for Ole Hansen

Jeg har aldrig forstået, hvorfor muslimer skulle kunne være en trussel for kristne. For Koranen er ret positivt stemt over for kristendommen. Muhammed baserer en ikke uvæsenlig del af sin "filosofi" på citater fra Bibelen. Derfor må terror i Vesten, udført af muslimer (IS-krigere eller andre muslimer) nødvendigvis have rod i noget andet en noget religiøst. Fx noget politisk, økonomisk, historisk, osv. Jeg ser ikke at de kan have et grundlag for at afsky os pba. religiøse overbevisninger.

Jeg tror ikke på hvad vi får fortalt om tingene, her i Vesten. Efter 9/11-eventet, gik jeg i gang med en grundig undersøgelse af sagen, og jeg stod, efter 2-3 års fuldtids-amatør-research af denne event tilbage med ultimativ mistillid til den officielle rapport, udarbejdet af den amerikanske regering.

Min tillid til Vesten, vesterlandske politikere, er næsten lig nul.

Brugerbillede for Lars Dahl

I aftes kørte det over skærmen her på ZDF i Tyskland, at der i Forbundsdagen dagligt opholder sig 3 lobbyister for hver politiker. Interessant er det, at lobbyisterne har adgang til områder, hvor offentligheden ikke kan komme ind. Mest interessant er det, at de er det i total anonymitet - ingen kan få at vide, hvem de er, hvad de laver, eller hvordan de arbejder.
Resultaterne ser vi som 'politiske' beslutninger.
Jeg har ingen illusioner om at det i Danmark er ret meget anderledes.

Brugerbillede for curt jensen

"Minority report" er ved at blive virkelighed.

Med hjælp af big data kan myndighederne analysere og mærke alle potentielle lovbrydere inden de selv er sig hensigten bevidst.

En gang, i en mere humanitær fremtid - hvis vi overlever så længe - vil man tilbageblikkende betragte "big data" som en af menneskehedens værste fejltagelser. Big data bliver allerede misbrugt i stor stil, både af private, profitorienterede aktører og myndigheder, og dette misbrug vil vokse eksponentielt med de teknologiske fremskridt.

Absolut skræmmende.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for georg christensen

Det er på tide, at vi Danskere rammer alle terroister, dem som ikke følger vores "lovgivning". Alle dem som i Danmark ikke retter sig efter danske love, om det er rockere, Finans spekulanter eller syrien krigere.

NB: Hvor mange danske liv, har "banditterne" i Danmark destrueret?
Hvor mange danske liv, har "spekulanterne" i Danmark destrueret?
Hvor mange danske liv, har "muslimerne og jøderne" i Danmark destrueret?

Mit klare svar er: Banditter og spekulanter, er de skyldige, de troende, ligegyltigt hvilken tro de tilhører forsøger alle, at følge med, medens "tomhovede" politikere bare forsøger at proffilere sig selv i deres egen "værdiløshed".

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Soren Riise

‘When bad men combine, the good must associate; else they will fall, one by one, an unpitied sacrifice in a contemptible struggle’ Burke (1770) -- or the paraphrasing "All that is necessary for the forces of evil to triumph is for good men to do nothing".

There is a problem to be solved as it should be evident that IS is an evil, violating civil rights of local population, as well as creating a further security issue in the region -- however a law affecting those involved by taking away passports is probably going to be ineffective for the very simple reason of that those joining IS as foreign fighters care very little about them selves and their own prospects in Danish society.

They already feel left out of the society they live in, and they value nor respect neither local laws or their further chances in that society -- they respect only two things; their faith and their family.

You can do nothing about their faith.

Hence the only opportunity is to influence them through their family and only a threat by their family or to their family will be taken serious.

So, some more thinking needs to be done on how to solve this evil.

anbefalede denne kommentar