Baggrund
Læsetid: 4 min.

Professor: Legen må aldrig blive et middel

Slut med ’krig’ mellem fortalerne for fri leg og tidlig indlæring blandt småbørn, siger professor Dion Sommer. Hans nye studie viser, at børn får ringe udbytte af målstyret læring. Men Sommers studie anklages for at være for ’selektivt’
Når legen ikke er til for legens skyld, går det galt. Det viser en ny stor undersøgelse, som Dion Sommer, professor i udviklingspsykologi, står bag.
Indland
24. januar 2015

Når små børnehavebørn får stukket en iPad i hænderne og bliver præsenteret for et program, hvor de skal finde de rigtige svar for at lære forskellige sproglige begreber, er det et eksempel på styret læring, der kan virke direkte modsat hensigten med at gøre små børn parate til skolen.

Et ny studie foretaget af professor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet Dion Sommer af 400 internationale forskningsprojekter, viser, at den form for »instruktionspædagogik« – modsat den pædagogik, hvor den voksne tager udgangspunkt i det hele barn og den legende læring – kan være skadelig for børns indlæring.

»I det øjeblik man har en målsætning om, hvad børn skal lære og nogle programmer, hvor man trinvist følger op på de mål, går det galt, og man skader barnets læring sidenhen. Vi skal ikke længere ud ad den vej, hvor vi bruger didaktisk leg og test af, hvor børn er nået til. Det har vi set i andre lande, og det er den tendens, der er på vej herhjemme,« siger Dion Sommer, der mener, at »religionskrigen« mellem de forskellige pædagogiske retninger må slutte nu.

»Mit studie handler om, hvad der er forskningsmæssigt belæg for, er bedst for børns læring. Det handler ikke om tro eller holdninger,« siger han.

Den pædagogik, hvor for eksempel sproglige eller matematiske færdigheder leges ind gennem hverdagens gøremål eller legen, er langt at foretrække, viser studiet.

»Den frie leg, hvor pædagogerne slet ikke interesserer sig for, hvad børnene foretager sig, kan være næsten lige så skadelig som den tidlige instruktionspædagogik. Der skal være en moderat indblanding fra den voksne, der f.eks. siger, ’skal vi ikke lege cirkus i dag?’. Der sker den sproglige kommunikation gennem, at man snakker og forhandler om, hvordan man laver cirkus. Mens den matematiske læring sker, når man tæller sig frem til, hvor mange stykker pap, man skal bruge til kulisserne,« forklarer Dion Sommer.

Der er ikke noget samlet overblik over, hvor udbredt det er blandt danske daginstitutioner at bruge systematiske læringskoncepter og test til at vurdere børns sociale evner eller sproglige forståelse.

Kommunernes Landsforening tilbyder forskellige evalueringsredskaber til kommuner og daginstitutioner, der går ud på at teste og vurdere hvert enkelt barns færdigheder og kompetencer. De benyttes blandt andet, når man kontrollerer, om børn lærer dét, de ifølge læreplanerne skal for at blive skoleparate.

Tidlig start – senere tab

Det nye studie, som er omtalt i den netop udkomne bog, Læring, dannelse og udvikling, omhandler blandt andet forskningsprojekter, hvor man har sammenlignet førskolebørn, der har været udsat for en struktureret og tidlig indlæring med børn, hvor det pædagogiske fokus har været på det hele barn.

På tre udvalgte områder som sprogforståelse, matematik og naturfag, som er det, man senere måler i de internationale PISA-test af børns færdigheder i skolen, klarer børn, der har været udsat for styret indlæring tidligt i førskolealderen, sig dårligere.

»Det er skræmmende, at når det gælder de selvsamme mål, som man stiller op for, hvad man vil opnå med børnene inden skolestart, der opnår man det modsatte resultat. Jo tidligere man sætter ind med målrettet læring, jo dårligere resultater. I stedet for ’tidlig start – tidlig læring’ får man ’tidlig start – senere tab’,« siger Dion Sommer.

Urolige børn

Konsekvensen af for megen målstyret pædagogik er desuden, at børn bliver mere urolige, mister motivationen for at lære og bliver præstationsangste, påpeger Dion Sommer.

»Et langtidsstudie, der har fulgt en gruppe børn gennem 40 år, viser, at man får syv gange så mange urolige børn med adfærdsvanskeligheder hos dem, der er vokset op med tidlig målstyret pædagogik, modsat børn som er vokset op med en helhedspædagogik med legende læring i fokus,« sige Dion Sommer.

En af fortalerne for mere tilrettelagt og struktureret pædagogik og mindre fri leg, er professor ved Institut for uddannelse og forskning ved Aarhus Universitet, Niels Egelund.

Han mener, at Dion Sommer har været for »selektiv« i sin udvælgelse af de gennemgåede forskningsresultater.

»Blandt andet viser OECD’s undersøgelser, at det er en fordel at starte så tidligt som muligt med indlæring. Dernæst viser undersøgelser lavet til Skolerådets formandskab, at afdækning af børns kompetencer og indsats over for det, de ikke har fået lært i dagtilbuddene, er med til at forbedre deres skoleparathed og senere skoleresultater,« siger Niels Egelund.

Brug hverdagen

Men Dion Sommer mener, at hans omfattende studie tilbageviser netop OECD’s undersøgelser.

»OECD’s undersøgelser som blandt andet ligger til grund for de pædagogiske læreplaner, vi har indført herhjemme, er primært foretaget af økonomer. Det er en politisk organisation, der benytter sig meget lidt af eksisterende, pædagogisk forskning, Jeg har læst de undersøgelser, Niels Egelund henviser til. De udgør en meget lille del i forhold til de langt flere undersøgelser, der konkluderer, at tidlig målstyret læring er skadeligt,« siger Dion Sommer.

I pædagogernes fagforening BUPL er man enig i, at et snævert fokus på indlæring er skadeligt for små børn.

»Der kommer rigtig mange pædagogiske koncepter fra f.eks. USA i disse år, som lægger op til, at man arbejder mere målrettet med børns læring. Det vigtige er, at det ikke må stå alene. Vi opfordrer for eksempel til, at sådan noget som sprogforståelse bliver inddraget i alt det, der foregår i et barns hverdag. Et barn lærer rigtig meget sprog, når man sidder sammen om et bord og spiser frokost og taler om, hvad man spiser, eller når man står i garderoben og tager tøj på,« siger faglig sekretær med ansvar for nul til seksårsområdet i BUPL Lasse Bjerg Jørgensen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Karsten Olesen

Man kan f. eks. bruge bogstavklodser - klodser med et bogstav på hver side.

Næste skridt derefter kan være ture i byen, hvor det gælder om at læse butiksskiltene.

Begge dele har den fordel, at de begynder i barnets umiddelbare omgivelser.

Når butiksskiltene kan læses, får omverdenen pludselig "dybde".

Helge Rasmussen

Leg=læring

Søren Kristensen, randi christiansen, lars abildgaard og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Egelund blev aldrig jurist eller økonom ... men PISA-helvedet hjalp lidt på det.

Mere interessant er det vel at Dion Sommer også selv falder i den utilitaristiske gryde når helhedsorienteret leg (oplevelsesorienteret pædagogik) iagttages som et læringsmæssigt middel.

Leg kan ikke eksekveres eller leveres, den opstår når den kan. Leg er et magisk fænomen, som ikke kan måles - men naturligvis kan det misbruges og myrdes i indtjeningsliderlighedens navn.

Viggo Okholm, Jørn Andersen, Olav Bo Hessellund, Niels Duus Nielsen, Helene Kristensen, Lise Lotte Rahbek, søren ploug, Morten Lind, Henrik Christensen, Bill Atkins, lars abildgaard, Anne Eriksen, Helge Rasmussen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Der findes ikke noget, der hedder "læring", Helge Rasmussen, det er en ideologi, der her får dødsstødet.

Steffen Gliese

"Læring" er jo den tanke, at man kan bruge barnets egen lærelyst målbevidst til at lære det, som andre synes, det skal lære. Dermed fordærves begge ingredienser. Hvis barnet er fri til at lære, hvad der optager det, om eftermiddagen udenfor skoletiden, kan det stå igennem at skulle lære, hvad andre fortæller det, at det nødvendigvis må knokle sig til. Sådan har det jo fungeret, indtil nogen fandt på, at man kun kan lære, hvis man er motiveret. Heldigvis er man ikke bundet af det, selvom det selvfølgelig er sjovere, når det også er med en oplevelse af lyst, man gør skolearbejdet. Men tysk grammatik er nu engang ikke sjov at terpe, bortset fra måske 1%. Til gengæld er man glad, når man kan den og kan bruge sine sproglige færdigheder.

Niels Duus Nielsen, Vibeke Hansen, Morten Lind og Helge Rasmussen anbefalede denne kommentar
Helge Rasmussen

@Peter Hansen
24. januar, 2015 - 10:29

"Slut med ’krig’ mellem fortalerne for fri leg og tidlig indlæring blandt småbørn, siger professor Dion Sommer. Hans nye studie viser, at børn får ringe udbytte af målstyret læring."
Står der i underrubrikken.

Hvad vil du foreslå at sætte i stedet for ordet læring?

Helge Rasmussen

Leg er at lære.

Som Søren Kragh-Jacobsen - en gang sagde - Voksne er børn der er blevet sindsyge.

Niels Duus Nielsen, Lise Lotte Rahbek, Karsten Aaen og søren ploug anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Ingenting, Helge Rasmussen. Vi levede fint med ikke at have noget før. Men dér var vi heller ikke inficerede endnu af angelsaksisk pædagogik.

Steffen Gliese

Leg er at simulere og erfare.

Morten Lind, Henrik Christensen og Helge Rasmussen anbefalede denne kommentar

De lærde professorer slår som sædvanlig hinanden med undersøgelser, for at få indflydelse på midler og mål.
Imens kan vi andre tænke vores, og hver især prøve at få indflydelse på institutionernes fremturen.
Svært at stå imod, for hvem vil anklages for bagstræb og konservatisme.

Professor kæft, trit og retning med efternavnet Egelund udtalte i P1s Orientering (14.8.2014):
"Jeg kan ikke gå i takt derfor skal jeg ikke være politiker".
Men han er ikke ét øjeblik i tvivl om at børn skal lære at gå i takt ...
»Der er brug for, at man i højere grad markerer over for nogle elever, at deres adfærd er helt uacceptabel. Efter min mening er mulighederne, man har for at straffe eleverne, for få og små. Det gør, at man i dag ser nogle adfærdsformer i skolen, som er helt utilstedelige, og som det er svært at gribe ind over for«, siger Niels Egelund. "
Om nogen har Egelunds evindelige brægen om mere struktur, plan, styring og nu også straf ødelagt barndommen for danske børn.
Jeg græmmes ...

( http://politiken.dk/indland/uddannelse/ECE2197524/savnes-mere-disciplin-... )

Viggo Okholm, Lillian Redam, randi christiansen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

At indbygge læring i leg er fx:
- at børnene leger med instrumenter for musikkens skyld, ikke styret af et mål om at kunne navnene på en række instrumenter.
- at de dufter til ting for at opleve glæden ved fx rosernes duft, men ikke styret af et formål om at lære dufte.
Legen er ikke et påskud for at lære, men en måde som børn oplever på og lærer igennem.
Læs flere eksempler fra en børnehave i Amman, Jordan:
http://www.videnomlaesning.dk/2013/06/derfor-er-faglig-laesning-hot/

Jørn Petersen

Legen er naturens måde at sikre børnene får den rigtige erfaring.

Læring er at sikre sig at børnene bliver ødelagt.

Se på verdenen omkring jer og fortæl hvad i tror der er sket, er naturen gået amok eller har mennesket fået den ide at de er naturen.

Steffen Gliese

Ruth Mulvad, det lyder nu også lidt for flagrende. Børn vil jo gerne vide noget, hvad ting hedder, hvordan ord udtales, og hvad de betyder - men det kommer jo ligesom af sig selv. Børn vil gerne kunne, hvad voksne kan, men deres vej til det er ikke ved at blive trænet - som helt små - men ved at prøve sig frem og erfare på egen hånd.

Niels Duus Nielsen, randi christiansen og Vibeke Hansen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Inden børn bliver mast ind i de voksnes klaustrofobiske rum, leger de sig til viden om verden. Børn er kærlige og socialt højt udviklede væsener, som for at passe ind i konkurrencesamfundet maltrakteres på det groveste. Nogle af de børn - der ikke på forskellig vis går til grunde pga de overgreb, som de er udsat for fra sindssyge voksne (arvesynden) - leverer kreative modstykker, som bringer os videre i levende live, som sikrer artens overlevelse.

randi christiansen

Og det gælder også for børn at : De neoliberale kapitalisters miljø-og socioøkonomiske politik er verdensomspændende vold mod sagesløse. Mennesker, som har, hvad de skal bruge, og som lever i retfærdige samfund, begår ikke terror. At den lektie endnu ikke er lært er ansvarspådragende tungnemt.

Lise Lotte Rahbek

Øhe.. jeg har da osse min legeplads, hvor der ikke står nogle pædagoger og fortæller mig, hvad jeg skal gøre.
I så fald ville det jo ikke være en legeplads..

randi christiansen

Man ku osse sammenligne leg med fri grundforskning - men den er jo - helt i forlængelse af herskende psykotiske bundlinjefiksering - også under pres.

Jørn Andersen, Olav Bo Hessellund og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

En polsk psykolog satte sig som mål at; HVIS hans barn fandt en kærlighed til et emne af egen vilje ville han bevise at det unikke/geniet kunne fremelskes;

Vel vidende at ; Kan selv/vil selv - lagde han ting og sager i skabe/gemt, men ikke mere end at de kunne findes;

Et skab med døren på klem. indeholdt et skakspil, med flotte udskårne brikker - her fandt han sin datter lege med spillet;

Udspurgt om hun ville lære at spille spillet, var svaret entydigt og et rungende; JA

Lang historie kort - hun lærte et utal af åbninger, og som tolvårig, smadrede hun byens noble herrer en efter en, som pludselig havde ondt både det ene og andet sted -

Kærlighed til legen - hemmeligheden om at man fandt sin egen skat begravet i et skab - så er man også villig til at tage en hånd der kan guide

Kåre Wangel, Torben Selch, randi christiansen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Noget for noget-pædagogik for begyndere i "Livets Skole"
(Den gren skal tidligt krøges, som god krog skal blive)

"Den grænseløse kærlighed,
den eneste hele man har,
er den mellem børn og forældre.
Den som børnene skænker.
Den som forældrene tar.

Slægtled som ikke har levet -
som andre har levet på -
stakler, som selv var bestjålne,
stjal vore liv som små.

Ikke fordi de vidste.
Ikke fordi de trode.
Ikke af onde viljer.
Bare af mangel på gode.

Det er som alt liv vender bagud,
et kærlighedsløst perspektiv
af gamle som lever for unge -
og lever på deres liv.

Hvorfor er barnet så gavmildt
og gror sig så gerrig siden?
Der går et uendeligt offertog
af kærlighed bagud i tiden.

Den som vil standse den understrøm,
som leder vort livsløb galt,
må kunne bygge livet,
må kunne leve livet,
må kunne la' livet leve -
og ikke ta' sig betalt." (Piet Hein)

Viggo Okholm, Tommy Mortensen og randi christiansen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Vi ved det jo godt, men arvesynden er den sværeste at lægge bort. Når et flertal fatter essensen i økologisk permakultur, har vi en chance for at fJerne ondets rod.

Søren Kristensen

At lege er at lære :)

Jørn Petersen

Søren Kristensen

Sikkert en meget alm. antagelse men helt forkert.

At lege er en undersøgelse af omgivelserne baseret på nysgerrighed og lyst. Det medfører ofte latter og gråd. Altså er det vel rimeligt at antage det er sociale egenskaber som barnet udvikler mest og som barnet derfor skal støttes i, evnen til at give udtryk for sine følelser på en god måde, hvor latter og gråd gradvist bliver erstattet af en sproglig formulering.

At lære er en voksen skabt konstruktion som kun har til formål at bibringe den lærende "sandheden" og som vel er en konstruktion man først bør anvende når den lærende stiller krav der om.
Læring er derfor det barnet kan modtage når det har tilegnet sig sine grundlæggende sociale egenskaber.

Tommy Mortensen

Den græske filosof Platon (født 428/427 f. Kr) skrev: "Lege for guderne, er det højeste, hellige mennesket har at stræbe efter."

Tommy Mortensen

Den græske filosof Platon (født 428/427 f. Kr) skrev: "Lege for guderne, er det højeste, hellige mennesket har at stræbe efter."

Dejligt med lidt modvægt til Niels Egelund. Dion Sommer har et andet livssyn, som jo nok er en blanding af de to tidligere "høvdinger" i pædagogikken nemlig Stig Brostrøm og Erik Sigsgaard.
Men børn er og bliver børn med forskellig baggrund evner og intelligenser. De sidste kan ændres over tid, men for at det kan ske kræver det tryghed og udfordring og et barn/ menneske som aldrig får lov til at lege magiens leg uden anden styring end glæden, kan få det svært i appetitten på livet. Selvfølgelig kan børn ikke undgå konfrontationen med samfundets mål, men hvis dette samfund tror man får et mere effektivt og lykkeligt menneske ud af bl.a. Egelunds forestilling om livet, tror jeg man tager alvorligt fejl. Jeg siger stakkels barn og hermed menneske. Et meget subjektivt indlæg fra mig indrømmet.