Nyhed
Læsetid: 2 min.

Skilte forældre får begge ret til at få post om børnene

’Det er ikke at behandle forældre ligeværdigt, når kun den ene får besked fra kommunen om for eksempel tilbud i børnehaven,’ lyder det fra ligestillingsministeren om myndigheders praksis med kun at sende meddelelser om børnene til kun den ene forælder
’Det er jo en skandale, at de offentlige myndigheder simpelthen ikke er i stand til at håndtere, at et barn har to forældre,’ siger formanden for Foreningen Far, Jesper Lohse.
Indland
19. januar 2015

Ingen forældre skal fremover kigge forgæves i postkassen eller indbakken på computeren, når offentlige myndigheder sender besked om deres børn.

Ligestillingsminister Manu Saaren (R) »indskærper« over for kommunerne, at begge forældre skal have de samme oplysninger om deres barn, uanset om de bor sammen eller ej. I dag er de fleste børn nemlig typisk registret under moderens navn, så kun hun får post, der vedrører barnet, selv om forældrene deler forældremyndigheden. Men det er kønsdiskrimination, understreger Manu Saaren.

»Det er ikke at behandle forældre ligeværdigt, når kun den ene får besked fra kommunen om for eksempel tilbud i børnehaven. Vi er altså i 2015, og der er ikke en etter og toer i den sammenhæng. Begge forældre skal selvfølgelig have mulighed for at udøve forældreskabet på lige fod,« siger ligestillingsministeren som mener, at ændringen også vil have en »kraftig signalværdi«.

Manu Saaren har ikke en samlet oversigt over de offentlige myndigheders praksis på området, men får ofte henvendelser fra forældre, som ikke har adgang til – eller ikke modtager – de oplysninger om deres barn, som de mener at have ret til.

Ligebehandlingsnævnet har da også afgjort flere sager om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med manglende kommunikation fra kommunen til den ene af forældremyndighedsindehaverne. Nævnet har i sagerne fastslået, at kommunikation til kun den ene af forældrene er forskelsbehandling på grund af køn. Når forældrene har fælles forældreret kan begge da også eksempelvis bede en myndighed om aktindsigt i dennes oplysninger om barnet. Hvilket gælder, uanset om forældrene er gift, samlevende eller ingen af delene.

Klager fik medhold

Senest har Ligebehandlingsnævnet givet en klager medhold i, at kommunen skal sende orienterings- og indskrivningsbreve til begge forældre, når barnet skal begynde i skole.

Efter overgangen til digital post den 1. november til burde det ellers være en enkelt sag at sende posten til begge forældre, mener Manu Saaren.

»Efter vi er gået over til digital post, er problemet jo blevet meget tydeligt. Der ligger vi helt fremme teknologisk. Men alligevel hænger man stadig fast i en forældet kommunikation, med hensyn til hvem man skal henvende sig til omkring børnene,« siger ligestillingsministeren.

Foreningen Far har kritiseret, at en tredjedel af alle børn efterhånden har forældre, som ikke bor sammen, og hvoraf den ene derfor risikerer at gå glip af vigtige meddelelser fra skolen, fra skolefritidsordningen eller andre offentlige myndigheder om deres børn.

»Det er jo en skandale, og skandalen ligger i, at de offentlige myndigheder simpelthen ikke er i stand til at håndtere, at et barn har to forældre,« siger formanden for Foreningen Far, Jesper Lohse, og fortsætter:

»Baggrunden er, at de offentlige myndigheder historisk har sendt ud til moderen eller, hvis forældrene ikke bor sammen, til bopælsforældren. Bopælsforælderen er faktisk den eneste, myndighederne har registreret. Det er helt absurd, at ingen har opdaget, at det her faktisk rammer en tredjedel af de danske børn«.

Chefen for Kommunernes Landsforenings (KL) Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, Pia Færch, skriver i en kommentar, at KL »naturligvis« tager Ligebehandlingsnævnets seneste afgørelse om orienterings- og indskrivningsbreve til sig.

»KL forventer, at alle kommuner dermed er blevet opmærksomme på afgørelsen og justerer praksis, hvis man ikke hidtil har sendt brev til begge forældre.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Foreningen Far spørger hvornår? hvordan? og gælder det alt, også forældre intranet, SFO m.v.?

Henrik Christensen, lars abildgaard, Rune Petersen og Toke Andersen anbefalede denne kommentar
Toke Andersen

Det er virkeligt godt, men også virkeligt på tide.
Som Ministeren selv er inde på; det er egentligt utroligt, uforståeligt at det ikke er noget kommunerne kan finde ud af selv, som det mest naturlige i verden. Hvor svært kan det være?

Foreningen Far stiller gode spørgsmål for der er desværre stadig rigtig mange områder hvor børnene og den ene forælder, som regel faderen, diskrimineres groft.

Det gælder fx bopælspligten der giver al magt og næsten alle rettigheder til den ene forælder, selv om samværsfordelingen er 7/7 eller 50/50 og barnet således har to ligeværdige baser.
Det bliver til en bureaukratisk diskrimination af fader og børn. Fordi moderen i 99.99% af alle tilfælde får bopælspligten, enten overdraget af statsforvaltningen ved konflikt eller som del af fordelingen ved et brud.
Dette vil ofte være årsag til megen konflikt mellem forældrene gennem barnets opvækst.

Og hvad med børnepengene? Hvorfor bliver børnepengene kun udbetalt til den ene forælder ?
Hvor svært kan det være at dele beløbet i to og sende en halvdel til hver af forældrene ?

Det er faktisk en ganske rystende oplevelse at blive far i Danmark og forstå hvor meget der diskrimineres på dette område, hvor få rettigheder man har eller hvorledes strukturen er designet til at give kvinderne(eller den part der er bedst til at lyve og manipulere) alle fordelene.

Mogens Østergaard, Michael Buchardt, lars abildgaard og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det er et godt eksempel på, at top-down har overtaget i et grotesk omfang - at folk skal tilstedes rettigheder i stedet for, som det var: at ting, der ikke var forbudt, var tilladt. At der overhovedet kan opstå en situation, hvor begge forældre ikke har adgang til oplysninger om deres fælles barn, hvis de i øvrigt begge kendes ved det og deler det, er absurd.

lars abildgaard

Orientering om barnet m.v.

§ 23. En forælder, som ikke har forældremyndigheden, har ret til efter anmodning at få orientering om barnets forhold fra skoler, børneinstitutioner, social- og sundhedsvæsenet samt private sygehuse, privat praktiserende læger og tandlæger. Denne forælder har desuden ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, hvis disse findes på skoler og i børneinstitutioner. Der må ikke gives fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaveren.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte institutioner m.v. kan nægte at give konkrete oplysninger og udlevere dokumenter om barnets forhold, hvis det må antages at være til skade for barnet.

Stk. 3. Statsforvaltningen kan i særlige tilfælde efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden eller fra en af de i stk. 1 nævnte institutioner m.v. fratage den forælder, der ikke har forældremyndigheden, adgangen til at få orientering og få udleveret dokumenter efter stk. 1. Afgørelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor institutionen m.v. modtager meddelelse om afgørelsen.

forældreansvarloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=164267#Kap3