Nyhed
Læsetid: 2 min.

Førende islamforsker foreslår statsstøtte til danske moskeer

Danmark har en unik mulighed for at fremme en moderat, europæisk version af islam, siger den franske islamforsker Olivier Roy, der foreslår, at staten skal støtte moskeer i Danmark. Ideen støttes af biskop Kjeld Holm og imam Fatih Alev, mens regeringen blankt afviser
Indland
18. februar 2015

Weekendens terrorangreb bør få den danske regering til at gå forrest i bestræbelserne på at etablere en dansk version af islam, om nødvendigt ved hjælp af statsstøtte til moskeer, imam-uddannelse, lønninger og drift.

Sådan lyder den internationalt anerkendte islamforsker Olivier Roys råd til Danmark oven på terroraktionerne i lørdags.

»Danmark bør etablere et statsstøttet islamisk trossamfund, der kan promovere en moderne version af islam,« siger den franske professor, der er verdensberømt for sine bøger om politisk islam.

Han mener, at en statsstøttet moderne version af islam vil appellere til den voksende muslimske middelklasse i Danmark, især de mange unge muslimer, som føler sig hjemløse i dag. »Hvis ikke Danmark udnytter muligheden for at udvikle en moderat dansk udgave af islam, overlader I scenen til radikale islamistiske organisationer og konservative imamer udsendt fra lande som Saudi-Arabien og Tyrkiet,« advarer han.

En stor opgave

Forslaget om et statsstøttet islamisk trossamfund i Danmark støttes varmt af blandt andre Aarhus-biskop Kjeld Holm og imam Fatih Alev.

»Det er der god ræson i, for så kan staten f.eks. støtte et moskebyggeri og til gengæld få indflydelse på, hvilket indhold der kommer i moskeen,« siger Kjeld Holm.

»Det er så befriende at høre det forslag,« siger Fatih Alev. »For det kræver enorme ressourcer at klæde moskeer på, så de kan aktivere og fastholde de unge, blandt andet fordi mange imamer, som kommer hertil fra udlandet, ikke taler dansk,« siger han.

Manu Sareen (R), minister for børn, integration, ligestilling og sociale forhold, afviser imidlertid ideen. Han mener, at udgangspunktet er forkert.

»Det er rigtigt nok, at moskeerne ikke er gode til at få fat i de unge mennesker, men jeg tror ikke på, at det er der, det er bedst at sætte ind. Der, hvor de skal udfordres, er i det danske uddannelsessystem,« siger han.

Også hos Islamisk Trossamfund bliver ideen mødt med skepsis.

»Det vil bare bekræfte følelsen af at være forfulgt hos dem, der allerede oplever at være ekskluderet fra fællesskabet, hvis der kommer en statssanktioneret version af islam,« siger talsmand Imran Shah.

LÆS: ’Danmark har en unik chance for at gøre det rigtige’

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

olivier goulin

Og så skal staten også til at ansætte imamer og blande sig utidigt, når disse udtrykker deres udmyge tvivl på, at Koranen virkelig er dikteret af Allah selv?

/O

Anne Eriksen, Helene Kristensen, Henrik Nielsen og Erik Jensen anbefalede denne kommentar

Modsat - Statsstøtten til folkekirken skal fjernes og trossamfundene ligestilles - Lighed for grundloven !
Det må KIRKE- og MOSKE ministeren kunne gå ind for, når hans stilling bliver nedlagt efter folkekirkens frigørelse.

Anne Eriksen, Søren Blaabjerg, Jan Kauffmann, Martin Schou, Mads Berg, Viggo Helth, Carsten Hansen, Rasmus Kongshøj, Rune Petersen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar
Simon-Matti Hørlyck Campbell

"Danmark har en unik mulighed for at fremme en moderat, europæisk version af islam, siger den franske islamforsker Olivier Roy, der foreslår, at staten skal støtte moskeer i Danmark."

Han må forstå at Danmark ikke længere gør noget, før nogen andre har gjort det først. Det er ligger en klar beslutning om at Danmark ikke længere skal være foregangsland, men baggangsland.

Vi vil langt hellere investere i overvågning, som så kan bruges til at identificere de mennesker der sprænger sig selv i luften. Vi skal jo gerne have lidt terrorisme, det er jo gratis reklame for landet.

Lars Bo Jensen, Rune Petersen og olivier goulin anbefalede denne kommentar
Svend-Erik Hansen

Opret en fælles teologi uddannelse i Danmark for præster, imamer, rabinere, katolske præster osv. og sæt en fuldførelsen af en sådan som krav for officiel religiøs virke i Danmark.
Dermed er de fundamentalistiske vinde fra Saudi Arabien, Vatikanet og Israel dæmpet til et praktisk muligt niveau.

Martin Madsen, Mads Berg, Viggo Helth, Henrik Nielsen, Torben Selch og Rune Petersen anbefalede denne kommentar

Danmark bygger på de kristne værdier og folkekirken er direkte nedfældet i grundloven. Godt nok har vi religionsfrihed i Danmark, men en stats betalt moske. ALDRIG. Islam skal ALDRIG få medindflydelse på udviklingen af hverken Danmark eller resten af Europa.

ALDRIG.

Nod Rhoen, Jan Kauffmann, Henrik Nielsen, Preben Haagensen, Per Torbensen, Bent Nørgaard og Martin Schou anbefalede denne kommentar

Den arabiske og dermed delvis den muslimske verden har da givet verden visdom gennem digter og filosofer. Men for flere tusind år siden. De har intet bidraget med i nutidens verden med andet ind arrogance, hovmod og ballade. Hvis det ikke var for olien var særligt den arabiske verden sygnet hen i komplet armod.

Nod Rhoen, Martin Schou, Kim Øllgaard, Henrik Nielsen, Preben Haagensen, Katrine Visby og Bent Nørgaard anbefalede denne kommentar

Det er næsten lidt som den vanskelige elev i klassen der får sin vilje.
Hvad så med de buddhistiske templer, de hinduistiske og de jødiske synagoger?
De opfører sig pænt og larmer ikke - skal de så ikke have lov til at få et tempel?
Jeg synes ikke at fordi man råber højest, skal man have lov til at fylde mest.

Så kunne landet til sidst blive bedækket med religiøse symboler.
Jeg tror at historien har vist os at religioner bare har ført til mere krig og uro.
Ikke flere religiøse symboler og fanatisme tak.

Anne Eriksen, Nod Rhoen, Helene Kristensen, Jan Kauffmann, Martin Schou, Jan Mogensen, Henrik Nielsen, Preben Haagensen, morten Hansen, ellen nielsen og Herman Hansen anbefalede denne kommentar

Lige præcis Katrine Visby. Budisme og hinduisme med flere er fredelige og upolitiske religioner. Hvorimod islam skaber ballade og agere politisk alle steder, hvor de etablere sig.

Martin Schou, Henrik Nielsen, Preben Haagensen og ellen nielsen anbefalede denne kommentar

Godt nok lidt visionsløst at bare hyle nej nej...

Morten Kjeldgaard, Mads Berg, Peter Hansen og Torben Selch anbefalede denne kommentar

Gaaaabbb, Chris.

Hvad med en eller anden form for oplysning til folket om hvor skadelig og indskrænkende religion kan være?
Religionen påstår at have patent på sandheden og mener sig således i stand til at anvise nøje regler for livsførelse og kultur. Se f.eks. radikal islam eller ortodoks jødedom. Her er regler for alt. Hvad man skal spise, hvornår man skal spise det. Hvilken person man skal ægte. Hvornår man skal have samkvem. Kvinder må ikke gå på samme fortov som mænd. Kvinden skal passe hjemmet osv.
Så hellere dyrke noget åndelighed i form af musik, litteratur, teater, kunst eller lignende.

Svend-Erik Hansen, Anne Eriksen, Nod Rhoen, Søren Blaabjerg, Jan Kauffmann, Martin Schou, Mads Berg, Viggo Helth, Frank Hansen, Kim Øllgaard og Henrik Nielsen anbefalede denne kommentar
Finn Årup Nielsen

Katolikker, det jødiske samfund, den russiske, norske og tyske kirke har klaret sig uden statsstøtte, - så vidt jeg da ved. Hvad med Scientology? Ville de også skulle have statsstøtte?

Nod Rhoen, Martin Schou, Kim Øllgaard, Henrik Nielsen og Preben Haagensen anbefalede denne kommentar

Folkekirken er en fin ordning, men den har nu ikke indfanget de virkeligt 'hellige' endnu. Så der vil ikke være meget ideologisk der ændres ved at et dansk kirkeministerium udsiger at det og det muhammed-citat er ugyldigt eller forældet. Der vil blot ske det at muhammedanisme vil blive en slags kriminalitet.

Ærlig tale er bedst. Og det er forbavsende at det kan være gangbart i officiel dansk diskurs at nogen mennesker kan være 'født som' kommunister, muslimer, kristne, tandlæger, WHATEVER.
Der findes naturligvis kvaliteter og handicaps som er genetiske og medfødte, men muslim er ikke blandt dem !
'Jøde' derimod er .. som etnicitet - og som opdragelse.
Der fødes kun 'mennesker' - alt derudover er opdragelse, uddannelse og anden ekstern påvirkning.

Når man skal indskærpe det så ydmygt et sted som her, og sikkert endda få det slettet igen ^^, -- 150 år efter Charles Darwin, - så begynder man at fatte Erasmus Montani problem med den flade jord så sent som omkr. år 1800 ;-D

Organiseret overtro A stötter organiseret overtro B. Quelle surprise!

Den franske revolution fik indfört metersystemet. Det fandt vi ud af at anvende, men efter mere end to hundrede år mangler vi stadig at adskille kirke og stat.
Hvad siger det om Danmark som moderne nation? Pröv den her:

“In every country and in every age, the priest has been hostile to liberty. He is always in alliance with the despot, abetting his abuses in return for protection to his own. It is error alone that needs the support of government. Truth can stand by itself.”
Thomas Jeffersons, 1814

Nod Rhoen, Søren Blaabjerg, Martin Schou, Mads Berg og Viggo Helth anbefalede denne kommentar
Ole Brockdorff

§ 4 i Danmarks Riges Grundlov siger klart og tydeligt, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Hverken islam eller andre trosretninger kan derfor modtage statsstøtte, medmindre der gennemføres en regulær grundlovsændring med efterfølgende folkeafstemning blandt de 4,1 millioner vælgere, og dermed også en forudgående bred folkelig debat.

Jeg vil godt se hvilket parti på Christiansborg, der tør stille op med et forslag om statsstøtte til en beviseligt dokumenteret lovreligion som islam, blot fordi en tilfældig politisk korrekt fransk islamforsker og en kættersk dansk biskop anbefaler ”en statsstøttet moderne version af islam”. Undskyld, men det er helt til grin og ganske skammeligt, at en kristen dansk biskop kan tilslutte sig et så useriøst forslag.

Biskop Kjeld Holm glemmer nemlig lige i sit fine embede, at vi ganske rigtigt har religionsfrihed i Danmark – men ikke religionslighed – for den kristne danske kirke har ifølge Danmarks Riges Grundlov forrang, og det burde Aarhus-biskoppen vide mere end nogen anden, inden han begynder at lege talsmand for ”en moderat dansk udgave af islam” eller han nu fremover vil ”promovere en moderne version af islam”.

Under alle omstændigheder kan biskop Kjeld Holm og imam Fatih Alev drømme nok så meget om regulær statsstøtte fra de danske skatteydere til ”en dansk version af islam”, for politikerne på Christiansborg kan som nævnt ikke ligestille islam med den kristne danske folkekirke, uden først at spørge vælgerbefolkningen gennem en folkeafstemning.

Men indtil en sådan grundlovsændring er gennemført med et flertal blandt vælgerbefolkningen, ja, da må landets moskéer nøjes med de kommunale støtteordninger og fritidsordninger, der allerede eksisterer til driften af deres moskéer, og det er trods alt millioner af kroner om året fra skatteyderne.

Nod Rhoen, Kim Øllgaard og Henrik Nielsen anbefalede denne kommentar

Hvert år har der i politiske kredse( minus DF og K) været en voksende erkendelse af behovet for en teologisk og DANSK uddannelse i islam og hvert år konkludere muslimerne også, at det ikke på nuværende tidspunkt er realistisk med en dansk imamuddannelse. Nu skriver vi 2015... Er det klogt, at lader arabisk/engelsk sproget imamer uden forståelse for, at være muslim i en dansk kontekst, være åndelige vejledere for ofte forvirrede og søgende unge, der ikke magter at finde en ståplads i et kapitalisiske samfund, hvor penge ses som vejen til Gud, og åndelig religion er en privatsag.

Læs også analysen herunder som udbygger artiklens pointe. Flere gode links.

http://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/politisk-flertal-ser-positivt...

http://www.religion.dk/fra-bloggen/analyse-er-tiden-til-en-dansk-imam-ud...

Skulle staten gå i spidsen for at forny islam - den islam, som gennem 1400 år ikke har været i stand til at forny sig selv?
Et dybt knæfald for denne beduinkultur.
At Kjeld Holm støtter tanken, forbavser ingen.
Hvis tanken slår igennem, beviser det kun, at man kan få sin vilje gennem voldsanvendelse.

Nod Rhoen, Jan Kauffmann, Martin Schou og Jan Mogensen anbefalede denne kommentar

Islam vil ikke kunne fornyes, før man indefra i muslimske kredse (f.eks. de førende islamiske lærestole) tager en debat om koranens indhold, ufejlbarlighed og guddommelige oprindelse.
Og da en sådan tanke er at betragte som frafald og dermed underlagt dødsstraf, ligger det ikke lige i kortene, at det vil finde sted.
Efter at vi i den vestlige verden har fået anbragt kirken som en slags galionsfigur uden direkte indflydelse på magtstrukturen, skulle vi så begynde at indføre en lovreligion, som fastlægger hellige, uanfægtelige love i stedet for vores verdslige lovgivning.
I stedet skulle man sørge for at opløse de muslimske parallelsamfund, der findes herhjemme. Jeg kan godt forestille mig, at de folk, der er flygtet fra den voldelige, undertrykkende islam i deres hjemland, finder det ubehageligt at komme til at bo i en indvandrerghetto, hvor bander påser de religiøse forskrifter, så kvinder f.eks. skal gå tildækkede og er underlagt muslimsk æreskodeks. Man er dog endnu ikke begyndt at piske folk, men det kommer vel en dag med Kjeld Holms billigelse.

Erik Jensen , Nod Rhoen og Helene Kristensen anbefalede denne kommentar

Vi har nok trosfrihed men ikke fuld religionsfrihed under grundloven, idet der tages det forbehold, at religionsdyrkelsen ikke mod stride mod den offentlige orden. Det førte til at der i den lov, som regulerer trossamfund, er stillet visse krav til et trossamfunds anerkendelse. Et af de centrale krav er at det skal være muligt at forlade en tro. Apostasi må derfor hverken være ulovligt eller føre til sanktioner mod frafaldne.

I betragtning af at apostasi er underlagt dødsstraf i koranen samt at asylansøgere, der er konverteret til kristendommen, groft chikaneres i asylcentrene, så virker det lidt besynderligt af Islam er blevet anerkendt som trossamfund i Danmark med de rettigheder, herunder skattefritagelse, som dette medfører.

Nod Rhoen, Jan Kauffmann og Martin Schou anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Nej tak til flere statsstøttede religioner.

Det er den ganske forkerte vej.

1 statsstøttet religion er allerede 1 for neget,

Nod Rhoen, Søren Blaabjerg, Martin Schou og Kim Øllgaard anbefalede denne kommentar

@Herman Hansen

Jeg tror f, det tværtimod er på grund af olien, at de arabiske lande er stagneret politisk og kulturelt.

Hvad med at staten tager sine opgaver på sig; giver ordentlige ressourcer til uddannelsesverdenen, til kriminalforsorgen, socialforvaltningerne og integrationsarbejdet? Som det ser ud nu, spares der alle vegne - og konditionerne for den enkelte er særdeles krævende, hvilket naturligvis forstærkes hvis man er socialt og kulturelt marginaliseret eller i forlegenhed. Hvad med at vi udskrev os af krigen mod terror og i stedet anerkendte Palæstina, trak os ud af bombningerne i Irak, beklagede vores bidrag til Libyens deroute og i det hele taget gav os til at arbejde for en progressiv og fredsorienteret politik i Vestens magtorganer? Måske ville vi dén vej rundt bringe risikoen for både voldskriminalitet og sågar reel terrorisme væsentligt ned ... og samtidig give alle mennesker i Danmark bedre vilkår. Og det ville blive helt unødvendigt for staten at skulle blande sig økonomisk og strukturelt i religiøse spørgsmål, som vitterligt hører civilsamfundet til.

Der bør i stedet indføres en uddannelse for enhver verdensreligion i DK, og kun disse uddannede personer må prædike for deres respektive menigheder. Dem der er imod må åbenbart have en anden dagsorden. BUM - problem løst eller rettere - problem identificeret.

Jørn Petersen

Religioner - ideologier og andet af den slags møg, hører ikke til på vores "fælles" budget.

De må ligesom den lokale skakklub søge deres midler på de vilkår der er for foreninger og klubber.

Det er et overgreb at man lader børn være fødte medlemmer af kirke samfundet også selv om forældrene forlængst har meldt sig ud af tvangsordningen.

Hvad de vil gøre i Frankrig må de jo selv om, men her i Danmark har vi én statsreligion. Der er ikke tradition for at skulle støtte andre religioner, men der er religionsfrihed. De må finansiere sig selv. Man kan desuden, i al stilfærdighed stille sig selv spørgsmålet; "Hvad vil der så ske med de midler de så ville "spare" ved at blive finansieret af samfundet? Går de så via imamer direkte videre til terrorisme? Ikke en ønskværdig situation.

At en dansk biskop tilkendegiver sin støtte til noget sådant, vidner om utilgivelig inkompetence, eller om kynisk spekulation i en renæssance for religiøs magt med islam som løftestang. Usmageligt. Vi ved alle, at jo mere oplyst et samfund bliver, jo mindre væsentlig bliver religionen, idet den er og altid har været en narresut som overvejende har haft til formål at holde de fattige nede, og samtidig være en platform for de i toppen af en given religion til at bringe sig mere eller mindre på niveau med samfundets overklasse.

Religionen er træng, i Danmark. Og vi ser, med islam i Danmark et tydeligt eksempel på en kultur der ligger århundreder bagud for vor egen - oplysningsmæssigt/ udviklingsmæssigt, det spejler sig tydeligt i deres forhold til religionen, at de ikke "har smidt den endnu".

Jeg mener absolut ikke Danmark skal være skueplads for et tilbagefald i religiøs henseende - uanset hvilken religion der er tale om - Keld Holm med flere (få).

Desuden er der jo tale om en grundlovsfæstning at vi kun har én statsreligion - og dermed kun én støttet religion (ellers falder begrebet statsreligion jo til jorden i forhold til vor definition gennem årene).

Og lad os så få frikadeller tilbage i institutionerne, og stop for leflen med at vore kyllinger skal være velsignet af en imam. Jeg ønsker ikke en fremmed religions velsignelse over den mad jeg skal spise i mit eget kristne land.

Til regeringen: Stå Fast på jeres blanke afvisning. Bliver i presset, så tag en folkeafstemning (omkring grundloven i øvrigt, men det vil være at åbne sluserne for alle religioner - ellers ville det jo være diskrimination for nogle).

Søren Blaabjerg

Folk søger mod religioner og føler sig bundet af dem, fordi de føler, at uden deres religion ville de befinde sig i en ensom og ulykkelig tilstand af åndeligt hjemløshed. Religion i traditionel forstand er en sutteklud (som Thomas´s i "radiserne"). Derfor: skrot religionernes hærgen og overtro, men rodlsøhed er ikke svaret. I stedet for religionerne bør vi i fællesskab stå sammen om noget helt andet og langt mere universelt, nemlig MEDMENNESKELIGHED, der ikke er nogen "tro", men en gensidig forpligtelse, der kræver at blive taget alvorligt. Kort sagt: lad religiøse forestllinger og ritualer blive en privatsag, som man kan dyrke i foreningsregi, hvis man har lyst, og forbyd samtidigt al religiøs indoktrinering af børn, men sæt dette vigtige fag på skoleskemaet i stedet.

Til Frank Hansen

Det ville være rart at vide hvad lovgivningen nøjagtigt siger.
Hvordan ser bestemmelsen ordret ud?
Har du et link til den lov/bekendtgørelse om godkendelse trosretninger?

Det er et spørgsmål om
grundlovens § 4
"Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten."
kan fortolkes i retning af at andre religioner kan understøttes som mindretalsreligion eller lignende.

Ole Brockdorff - 18. februar, 2015 - 01:00 :
" § 4 i Danmarks Riges Grundlov siger klart og tydeligt, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Hverken islam eller andre trosretninger kan derfor modtage statsstøtte, medmindre der gennemføres en regulær grundlovsændring med efterfølgende folkeafstemning blandt de 4,1 millioner vælgere, og dermed også en forudgående bred folkelig debat."
Og Inge Balling - 10.50.
Dette har været debatteret ifb med folkekirke spørgsmål.
Uden at ville være juridisk paragrafrytter på den gamle tekst : §4 kan ikke være økonomisk støtte. Det vil nemlig omfatte hele landets skatteborgere og dermed stride imod § 68 : "Ingen er pligtig at yde personligt bidrag til anden gudsdyrkelse end den, der er hans egen"
Det er jo tydeligt økonomisk støtte.
Videre siger § 69 : " De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov".
Det må betyde at folketinget kunne støtte andre, som man støtter folkekirken.

Måske er alt dette det, biskop Holm lægger til grund.
Men det er en sag for statsjurister.

Carsten Hansen

Der bliver aldrig en pølse af det skind.