Læsetid: 10 min.

Hvornår er barnets tarv nok til at give ophold?

Nu foreligger de første afgørelser, efter at udlændingemyndighederne har rettet ind efter FN’s Børnekonvention og er begyndt at inddrage barnets tarv ved tildeling af opholdstilladelse på grund af særlige forhold. En sammenligning af to sager viser, hvorfor én børnefamilie fik ophold, mens en anden fik afslag
Efter otte år på et asylcenter og med bunker af afslag på ophold – som tidligere beskrevet i Information – fik den indiske kvinde Binderpal, hendes datter Loveleen og sønnen Tanveer endelig opholdstilladelse i Danmark i december 2014. De kom til Danmark i 2006.

Tor Birk Trads

9. februar 2015

Den 15. december 2014 sendte Udlændingestyrelsens 3. Kontor et brev til asylcentret i Kongelunden på Amagers sydspids med en god nyhed til en enlig indisk mor og hendes to mindreårige børn: »Du meddeles opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1 (ganske særlige grunde).«

I brevet brugte 3. Kontor det meste af en side til detaljeret at udlægge, hvordan disse »ganske særlige grunde«, heriblandt »hensynet til barnets tarv og hensynet til familiens enhed«, havde ført til en opholdstilladelse, selv om familien, som tidligere beskrevet i Information, i årevis havde fået det ene afslag efter det andet.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.

Prøv en gratis måned og få:
  • Alle artikler på information.dk
  • Annoncefrit information.dk
  • E-avis mandag til lørdag
  • Medlemsfordele
0,-
Første måned/herefter 200 kr/md. Abonnementet er fortløbende.
Prøv nu

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • lars abildgaard
  • Tue Romanow
lars abildgaard og Tue Romanow anbefalede denne artikel

Kommentarer

Det er godt, at man i Danmark endelig medtager FN´s Børnekonvention af 1989, i sine juridiske afgørelser. Danmark underskrev faktisk konventionen i 1991. Men disse 2 sager viser, at der i Danmark samtidig er en vis åbenhed for fortolkning, trods konventionen egentlig er glasklar og entydig.

I sagen omkring den afghanske familie bør man nok undersøge følgende artikler:
- Artikel 3.
- Artikel 4.
- Artikel 6.
Forholder yndighederne korrekt til ovennævnte artikler, kommer følgende i anvendelse:
- Artikel 10.
Desuden fremgår det ikke af artiklen, om myndighederne har overholdt Artikel 12-15, og hvordan man mener, man har overholdt andre artikler med disse som udgangspunkt.

Mandatar Torben Wilken

Udlændingestyrelsen har ikke ændret sagsbehandlings-teknik. Formålet med sagsbehandlingen skal ikke afdække rettighederne, men alene finde forhold, der kan bruges som begrundelse til at give et afslag. Sagerne kan derfor ikke sammenlignes som her og der kan ikke drages nogen konklusioner ud fra dem som tænkt. Sagen fra Kongelunden har elementer af svigt fra myndighedernes side og det løser man ved at give ophold.
Sagen fra Jelling er ikke oplyst nok. Hvorfor flygtede de først til Iran. Det er vigtigt i bedømmelsen af, om de kan tvangs-udsendes til Afghanistan. Situationen her er enkel. Hvilke dokumentationer har Udlændingestyrelsen eller politiet for nationalitet ? Jeg tror ikke der er nogen af dem der har et Afghansk nationalitetspas som det kræves, hvis personer skal kunne tvangsudsendes hertil jævnfør 3-parts aftalen fra Genever mellem UNCH - Danmark og den daværende provisoriske regering i Kabul. En indrejsetilladelse foranstaltet gennem den Danske Ambassade i Kabul er ikke tilstrækkelig og vil falde ved en domstols-prøvelse her i landet.
"Styrelsen er klar over, at forældrene for mange år siden flygtede til Iran, og at ingen af de tre børn er vokset op i Afghanistan, hvortil de nu skal udvises... Det yngste barn er født i Danmark i 2011, men styrelsen mener, at »han fortsat har langt hovedparten af sine formative år foran sig, og at han kan fortsætte sin opvækst i Afghanistan.« Det yngste barn kan ikke have Afghansk statsborgerskab, det er knapt 4 år.
"At de to ældste børn ikke er opvokset i Afghanistan, men derimod i Iran, tillægger styrelsen ikke betydning, »da børnene er afghanske statsborgere og deres forældre er født og opvokset i Afghanistan". Nej de er statsløse og den yngste skal derfor have dansk statsborgerskab (infødsret).
Forståelse for familien er her ikke nok. Der skal special viden til. Indsigts-viden og den har de færreste som behandler disse sager desværre og derfor går det så galt for de fleste.
Mandatar Torben Wilken DNM

@Torben Wilken:

At børnene skulle være statsløse, forstår jeg ikke, for ifølge den afghanske statsborgerskabslovgivning, Artikel 9 nr. 2, så anerkendes personer, der fødes af afghanske statsborgere i eller udenfor afghansk territorium, også som afghanske statsborgere.

"2. A person born from parents holding citizenship of the IEA abroad or within the territory of the IEA is considered to be a citizen of the IEA."

(IEA = The Islamic Emirate of Afghanistan)
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=404c988d4&page=se...

Så familien skal vel blot henvende sig til de afghanske myndigheder med henblik på at få børnene registreret som statsborgere.

Mandatar Torben Wilken

@Jan Hansen
Det er fortsat således, at disse personer der har levet i Afghanistan, ikke nødvendigvis er statsborgere i Afghanistan og ikke har haft noget nationalitetspas som bevis på statsborgerskab. 3-partsaftalen med /FN's Flygtningehøjkommissariat UNHCR foreskriver i aftalen netop, at aftalen kun omfatter Afghanske Statsborgere. Disse mennesker, der er flygtet ud af Afghanistan, har ikke noget nationalitetspas, for så kunne de udrejse normalt og det er de ikke. Dette er arkilesenen i denne sag. Da man ikke kan tvinge dem til et statsborgerskab, de ikke selv ønsker, må Danmark acceptere dette. De er derfor "Statsløse" og skal håndteres som sådan. Nogle tror naturligvis at Danmark efterlever reglerne. Men sandheden er desværre en helt anden. Formålet "Helliger midlet", her udmøntet i, at man lukker øjnene for sandheden/realiteten og myndighederne skriver frejdigt "Afghansk Statsborger" i disse personers papirer. Der kan være rigtig mange og dybt alvorlige grunde til, ikke at ville rejse tilbage til Afghanistan. Landområdet Afghanistan er fortsat et "kludetæppe" af små områder, styret af selvbestaltede Hær-fører, der udøver sin magt med militær vold. De er kyniske og giver ikke nogen reel beskyttelse for andre end sig selv og familien. Derfor er en tvangs- tilbagesendelse til Afghanistan et overgreb i henhold til FN´s beskyttelses konventioner.

@ Mandatar Torben Wilken:

Jeg vil nu stadig mene, at der er tale om afghanske statsborgere - desuagtet at de aldrig har haft et afghansk pas eller har mulighed for at få det, fordi de ikke kan rejse tilbage.

FNs konvention om statsløse er ganske klar - man er statsløs, hvis ingen nationer anerkender en som statsborger i medfør af sin lovgivning. Dvs. at man ikke efter hjemlandets lovgivning er eller kan blive statsborger der (eller i andre lande, naturligvis).

I modsat fald kunne enhver jo bare rejse til et andet land, smide sit pas væk og erklære sig selv for statsløs. Det ville ikke være holdbart i længden, og det harmonerer næppe med hverken tanken eller ånden bag FNs konventioner om statsløse og bekæmpelse af statsløshed.

leif mortensen

En tragiske artikel, tragiske menneskeskæbner
...men Jeg forstår ikke at man kan være i landet i 8 år efter at man har fået afslag på asyl...
Enhver kan jo forstå at:
- det ødelægger dem der venter i et center
- det ødelægger systemets autoritet og dermed befolkningens forståelse og opbakning.
Resultatet er det samme hver gang, ødelagte menneskeskæbner, flere ansøgere primært fra fattige muslimske lande, voksende utilfredshed hos den herboende befolkning, voksende pres på systemet, færre og færre ressourcer per person, øget splid "dem/os", mere opbakning til DFs retorik, som nu fanebæres af S og endda SF.
Altsammen fordi vi ikke kan sige nej og erkende at vi ikke kan være hele verdens social kontor og da slet ikke hvis de alle skal behandles i DK, som har noget nær verdens højeste leveomkostninger. Dømt til at blive meget værre end nu af selvsamme grund...