Baggrund
Læsetid: 5 min.

Søskendepar er født i Danmark, men skal udsendes til Nordirak

Hvis forældrene til niårige Ibrahim og syvårige Özlam for 14 år siden var flygtet til Norge i stedet for Danmark, ville familien nu kunne have fået ophold af hensyn til børnenes tarv. Men sådan spiller klaveret ikke i Danmark
En irakisk familie med to børn fra Allerød er blevet udvist af Danmark, selv om begge børn er født her i landet.

Jakob Dall

Indland
21. februar 2015

»Vi finder endvidere ikke, at dine klienters børn har en sådan tilknytning til Danmark, at hensynet til barnets tarv taler for at give dine klienter og børnene opholdstilladelse.«

Sådan skriver Udlændingestyrelsen i slutningen af januar i et afslag på humanitær opholdstilladelse til en advokat, der repræsenterer en flygtningefamilie i Allerød.

Selv om Fadhel Amins og hans ægtefælle Howaida Rostoms to børn på ni og syv år begge er født i Danmark, og ifølge styrelsen derfor »har opnået en vis tilknytning til Danmark i kraft af, at de går i skole og taler dansk«, så afviser styrelsen altså, at hensynet til børnenes tarv kan udløse en humanitær opholdstilladelse til familien.

I stedet mener styrelsen, at børnene på trods af deres opvækst i Danmark »fortsat har en stor del af deres formative år foran sig«, og styrelsen vurderer derfor, at børnene »kan fortsætte deres opvækst og skolegang i Irak«. Derfor skal familien ifølge styrelsen »udrejse af Danmark senest den 21. februar 2015«, som styrelsen skriver.

Familien har for længe siden fået afslag på asyl – selv om FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, dengang henstillede til, at alle fra den voldsramte Kirkuk-provins, som familien flygtede fra, havde krav på at få ophold i lande som Danmark. Det har heller ikke været muligt for familien at få humanitær opholdstilladelse, og derfor har de længe skullet udvises. Men i adskillige år har det ikke kunnet lade sig gøre at udvise dem til det nordlige Irak, fordi faren og moren ikke vil samarbejde med de danske myndigheder om udsendelse.

Dertil kommer i øvrigt, at området omkring byen Kirkuk, hvorfra faren og moren i sin tid er flygtet, siden efteråret er blevet inddraget i krigen mod IS. Ifølge Information.dk’s opdaterede oversigt er der således fra koalitionens side gennemført 127 flyangreb mod IS-mål i nærheden af Kirkuk.

Information har for knap et år siden besøgt familien og beskrevet det faktum, at det var så godt som umuligt at se i den lange række af afgørelser og afslag, som familien havde modtaget fra myndighederne, at hensynet til børnenes tarv konkret havde været inddraget i myndighedernes overvejelser.

Siden da har myndighederne ændret praksis, og derfor er afslaget fra januar anderledes formuleret end de forrige afgørelser. I det nye afslag bruger styrelsen nemlig flere af de i alt 11 sider på at forholde sig til børnenes tarv, således som Danmark er forpligtet til ifølge FN’s Børnekonvention. Dermed kan afgørelsen for den irakisk-turkmenske familie i Allerød bruges som et fingerpeg om, hvilke elementer de danske udlændingemyndigheder lægger vægt på, hvis en konkret hensyntagen til børnenes tarv skal kunne ændre et tidligere givet afslag på humanitær opholdstilladelse.

Hvis man forestiller sig, at Fadhel Amin og Howaida Rostom i stedet var flygtet til Norge i stedet for Danmark i henholdsvis 2001 og 2004, ville familien nu kunne have fået ophold ud fra hensyn til børnenes tarv, som vi senere skal se.

Psykiske lidelser underordnet

I afslaget opridser Udlændingestyrelsen en række faktuelle forhold vedrørende familiens to børn. Således skriver styrelsen om den niårige Ibrahim, at han er født i Danmark i 2005, går i 2. klasse på den lokale folkeskole, har en børnepsykiatrisk forstyrrelse og desuden har visse neurologiske vanskeligheder og derfor behov for socialpædagogisk støtte i skolen. Desuden er Ibrahim psykisk belastet af familiens situation, men han lider ikke af alvorlige behandlingskrævende sygdomme.

Om den syvårige lillesøster Özlam noterer styrelsen, at hun er født i Danmark i 2007. Hun går i den lokale folkeskole, og selv om hun er psykisk belastet af familiens situation, lider heller ikke hun af alvorlige behandlingskrævende sygdomme.

Ifølge udlændingeloven kan der gives humanitært ophold til udlændinge, hvis væsentlige helbredsmæssige eller humanitære omstændigheder, herunder hensynet til familiens enhed, taler derfor. Men styrelsen mener ikke, at sådanne forhold gør sig gældende i denne sag.

»Vi finder endvidere ikke«, fortsætter styrelsen således, at det, at niårige Ibrahim »lider af den børnepsykiatriske forstyrrelse ’socialangsttilstand’, har neurologiske vanskeligheder og behov for pædagogisk støtte i skolen udgør sådanne væsentlige helbredsmæssige eller humanitære omstændigheder.«

Styrelsen har lagt til grund, at børnene »kan udsendes til Irak« sammen med deres forældre, og at børnene »således i overensstemmelse med intentionen i FN’s Børnekonvention kan opvokse i et familiemiljø i Irak.«

Selv om børnene foreløbig har opholdt sig hele deres liv i Danmark, kan det ifølge styrelsen ikke føre til, at de »gives opholdstilladelse efter bestemmelsen om egne forhold under henvisning til barnets tarv«.

Et afslag er heller ikke i strid med Børnekonventionen, vurderer styrelsen: »Vi bemærker således, at det efter vores opfattelse hverken kan udledes af national praksis eller af Danmarks internationale forpligtelser, herunder FN’s Børnekonvention, at børn af afviste asylansøgere uden opholdsgrundlag, der har opholdt sig i hhv. 9 og 7 år i et andet land, har et selvstændigt afledt krav på opholdstilladelse på baggrund af egne forhold.«

Den turkmenske familie har som skrevet ikke ønsket at samarbejde med de danske udlændingemyndigheder om udsendelse, og det tillægger styrelsen stor vægt, fordi familien dermed opholder sig ulovligt i Danmark. Alene af den grund kunne familiens ønske om humanitær opholdstilladelse afslås, skriver styrelsen, men selv om man ser bort fra dette forhold, ville det ifølge styrelsens afslag til familiens advokat ikke ændre noget:

»Selv om dine klienter ikke var udviste af landet med indrejseforbud, finder vi efter en konkret vurdering af samtlige oplysninger i sagen, at der ikke foreligger sådanne ganske særlige grunde«, der kunne føre til en opholdstilladelse, skriver styrelsen.

Kom til Norge, min far

I december udsendte den norske regering efter længere tids intern diskussion en regulær forskrift, der tydeliggør, hvordan de norske udlændingemyndigheder konkret skal inddrage hensynet til barnets tarv. Forskriften udgør en opstramning af reglerne, og ifølge specialrådgiver Rannveig Åsheim fra Redd Barna i Oslo ville den turkmenske familie i Allerød formentlig have kunnet få opholdstilladelse i Norge, hvis de oprindelig var flygtet dertil.

»Redd Barna går ikke ind i enkeltsager, og hver sag skal vurderes individuelt, men i denne sag ser det ud til, at familien ville have kunnet få ophold i Norge,« siger hun.

I forskriften fra december fastslår den norske regering, at i udgangspunktet vil der »foreligge stærke menneskelige hensyn, når en familie med barn har opholdt sig i Norge i omkring 4,5 år eller længere, og barnet har gået mindst et år i skole«.

Og selv om større børn antages lettere at få tilknytning til et land end yngre børn, der er mere hjemme hos familien, så kan tilknytningen for børn, der har gået i børnehave og skole og deltaget i andre aktiviteter, ligeledes være stærk, hedder det i forskriften.

Den norske forskrift anerkender, at der kan være en konflikt mellem hensyn til barnets tarv og såkaldt indvandringsregulerende hensyn. Bl.a. skal det være lettere for familier, der samarbejder med norske myndigheder, at få ophold end for familier, der ikke gør, lige som spørgsmålet om lovligt/ulovligt ophold og overskredne udrejsefrister kommer ind i billedet.

Men som det også hedder i forskriften:

»Hvis forældrene har sandsynliggjort deres identitet og været ’tilgængelig’ for en tvangshjemsendelse, bør ulovligt ophold og overskredet udrejsefrist tillægges mindre vægt i afvejningen i forhold til hensyn, som taler for at barnet gives opholdstilladelse i Norge.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Marianne Rasmussen

Det lugter langt væk af de danske myndigheders sædvanlige og dybt ulykkelige manipulationer med ulykkelige mennesker!

"...området omkring byen Kirkuk, hvorfra faren og moren i sin tid er flygtet, siden efteråret er blevet inddraget i krigen mod IS. Ifølge Information.dk’s opdaterede oversigt er der således fra koalitionens side gennemført 127 flyangreb mod IS-mål i nærheden af Kirkuk."

Så ud over at der ikke tages hensyn til barnets tarv, skal familien også sendes retur til et sådant helvede på jord. Disse mennesker og deres børn er allerede psykisk nedbrudte af den konstante angst, de har levet i her, men nej - nu er der valg på trapperne, og så skal der lefles for den laveste fællesnævner.

Vi kan ikke være det her bekendt.

Pia Qu, Britta Hansen, Peter Hansen, Peter Taitto, Carsten Mortensen, Hans Paulin, lars abildgaard, Helge Rasmussen, Lykke Johansen, Rune Petersen, Henrik Christensen, Karsten Aaen, Jens Jørn Pedersen, Lene Christensen, Anne Eriksen, Mads Kjærgård, Bjørn Pedersen, Hans Larsen, Per Hansen, Morten Lind, Christel Gruner-Olesen, Tue Romanow, Olav Bo Hessellund, Steffen Gliese, Niels Erik Nielsen og Per Meinertsen anbefalede denne kommentar

@Marianne: Jeg er enig med dig, undtagen det med laveste fællesnævner. For det er jo faktisk ikke en fællesnævner, der er tale om. Vi er netop *ikke* fælles om at være ubegribeligt dumme, umenneskelige og dermed bange for fremmede. Der er bare uhyggeligt mange der er det, og det er denne masse, politikerne er en del af. Ja, jeg tror ikke engang de skyldige politikere lefler for denne masse; jeg tror de er en del af den selv. Ingen med sin menneskelighed i funktion ville jo stemme for den slags politik - eller arbejde med at føre den ud i livet, som de gør i Udlændingenævnet. Det kan vi andre jo slet ikke gøre, uanset hvor meget vi blev betalt for det.

Pia Qu, Britta Hansen, Henrik Christensen, Marianne Rasmussen, Niels Duus Nielsen, Jens Jørn Pedersen, Mads Kjærgård og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Bjørn Pedersen

Så længe børnenes forældre kan agere lydige, underdanige, extremistiske sunni-muslimske IS-undersåtter, er hensynet til "barnets tarv" åbenbart opfyldt...

Mads Kjærgård

"eller arbejde med at føre den ud i livet, som de gør i Udlændingenævnet. Det kan vi andre jo slet ikke gøre, uanset hvor meget vi blev betalt for det."

De ser jo på disse sager, som var det sække med kartofler, der skulle lægges i bunker, for som Heinrich Himler sagde, så er den slags hårdt arbejde, der tærer på folk, men det skal jo gøres! Jeg tror at hvis man engagerer sig personligt, så kan man ikke holde til det! Kender en meget sød jurist, der har arbejdet med disse sager, og for hende gjaldt det bare om at nå månedens kvote! Så mange afslag som muligt, det var målet! Tror ikke at hun er noget ondt menneske, var blot offer for en instrumentel handlemåde, hvor man ikke reflekterer over konsekvenserne af det man gør! Det er set før i historien, SS fx var jo andet end blot KZ-lejre, det var også en enorm bureaukratisk organisation, hvor der arbejdede masser af kontorfolk og akademikere, som blot gjorde hvad de skulle, uden at reflektere over det og uden egentlig også at have mulighed for at gøre noget, med mindre de selv havde lyst til en tur i KZ-lejr. http://www.information.dk/93233
Måske er det langt ude, at nævne SS, men der er ligesom noget i luften i disse dage Anno 2015.

Peter Hansen, Carsten Mortensen, Rune Petersen, Henrik Christensen, Karsten Aaen, Marianne Rasmussen, Jens Jørn Pedersen, Anne Eriksen og Lene Christensen anbefalede denne kommentar
Jens Jørn Pedersen

Er det man kalder at radikalisere?

Der er noget galt - en familie med mindre børn, som har opholdt sig her i mange år.

Jeg tænker, om man gør nok i af hjemsende kriminelle og hvis - at hindre at de opholder sig her ulovligt, f.eks?

Jannik Sørensen

Hvad skulle egentlig forhindre, at familien udrejste for efterfølgende at søge asyl og ophold i Norge?

Marianne Rasmussen

@Per Hansen:

Du har helt ret i, at ordet "fællesnævner" ikke var det helt rigtige lige her, men du forstod alligevel meningen. :-)

Jeg har selv været tæt på og hjulpet i en lignende sag, men dem der sidder i udlændingestyrelsen og handler med "kartoffelsække", som Mads Kjærgård kalder det, har ingen anelse om, hvor umenneskeligt hårdt sådan en sag slider på de involverede - både børn og voksne, som givetvis aldrig har gjort noget forkert ....... bortset fra at flygte fra krig og gru til et land, hvor 'statsapparatet' er blevet for 'fattigt' til at være medmenneskeligt.

Britta Hansen, Peter Hansen, Carsten Mortensen, Niels Duus Nielsen, Christel Gruner-Olesen og Henrik Christensen anbefalede denne kommentar

Ciitat:
"Den turkmenske familie har som skrevet ikke ønsket at samarbejde med de danske udlændingemyndigheder om udsendelse, og det tillægger styrelsen stor vægt, fordi familien dermed opholder sig ulovligt i Danmark. Alene af den grund kunne familiens ønske om humanitær opholdstilladelse afslås"

Ja - det er hårdt!
...og meget hårdt når der er børn i spil. Jeg tror det var en radikal der fornylig udødeliggjorde ordene: 'sådan er det jo'
Og arbejdsløse har også børn!

ellen nielsen, Steffen Gliese og Henrik Nielsen anbefalede denne kommentar
Troels Brøgger

Skam Skam og atter skam.......jeg holder med Mads Kjærgårds sammenligning med nazismen. Tænk at det lille land skulle ende sådan.

Christel Gruner-Olesen, Peter Hansen, Steffen Gliese, Niels Duus Nielsen og Lykke Johansen anbefalede denne kommentar

Nu skal jeg ikke kommentere den konkrete sag, som jeg ikke har noget kendskab til. Men hvorfor er det så galt at irakere bor i Irak og at danskere bor i Danmark? Hvis sagen er behandlet i et domstolslignende nævn med en dommer som formand og alle aspekter er taget under overvejelse, hvordan kan alle så konkludere, at beslutningen er forkert? I virkeligheden er det en form for rascisme, når man uden videre gå ud fra, at det er bedre at bo i Danmark end i et hvilket som helst andet land. Hvorfor har forældrene ikke medvirket til sagens belysning og dermed forsinket sagsbehandlingen med de konsekvenser, som dette giver ikke mindst for børnene.

Preben Haagensen, Jannik Sørensen, ellen nielsen, Troels Ingvartsen, Else Damsgaard, Martin Skriver og Henrik Nielsen anbefalede denne kommentar

@Bjørn Pedersen,

Bjørn Pedersen: "Så længe børnenes forældre kan agere lydige, underdanige, extremistiske sunni-muslimske IS-undersåtter, er hensynet til "barnets tarv" åbenbart opfyldt..."

Ærligt talt, Bjørn Pedersen, hvis ikke du har en meget dyb Insight i denne konkrete sag, så er det da noget underligt og komplet udokumenteret vrøvl, du fører frem.

Til din orientering er det i øvrigt netop tolkningen af forhold omkring børnenes tarv i Børnekonventionen af 1989, som Danmark underskrev i 1991, der ligger til grund for, at lande som Norge, Sverige, Finland, Forbundsrepublikken og så videde ikke udviser børn på dette grundlag, og det har således intet at gøre med humanitær opholdstilladelse.
Og Børnekonventionen vægtes juridisk set tungere end nationale lovgivninger og nationale praksis på området.

- Er det mere, du har misforstået?

Søren Kristensen

Vær nu lidt kreative. Hvis vi sender dem tilbage nu, kan vi måske bruge pigen (og måske også drengen) som fotomodel på bagsiden af COVER om nogle år, og hvis ikke er det sandsynligvis kun fordi de har det godt. Jo, det kører for os i Danmark i disse år og den suppedas vi har siddet i lige siden folkestyrets repræsentanter sendte os på krigsstien, på en falsk udmelding og som tak for USA´s støtte til bekæmpelse af nazismen under 2. verdenskrig, giver selvfølgelig nogle dilemmaer på den lange bane. Ærgerligt nok er det altid børnene det går ud over, men sådan er det og hvis ikke vi sender familier som denne hjem til deres fædreland, hvordan kan vi så samtidig hævde at krigen i Irak er slut eller som Bush sagde: Mission accomplished? Børn, og ikke mindst deres forældre, skal selvfølgelig hjem hvor de hører til. Det siger sig selv.

Jeg er opmærksom på at ovennævnt, og nogle vil måske hævde ironiske, indlæg er blotte for empati med den konkrete familie, men omvendt så kender jeg dem ikke og det er måske, alt andet lige, meget godt. Jeg kender så heller ikke fotomodellen, som "vi" bragte forleden. Tingene sker ligesom bare for os og lige om lidt gider jeg ikke engang kommentere på dem, fordi det hele er for langt ude eller også er jeg bare ved at blive for gammel? Jeg ved det ikke, håber bare snart det bliver sommer, så man kan komme ud i naturen og høre fuglene synge. Går ud fra at de også har fugle i Irak. Ellers må vi sende dem nogle, når de er kommet på plads.

Marianne Rasmussen

Det her er det, de vil sende dem tilbage til i netop Kirkuk:

http://nyhederne.tv2.dk/udland/2015-02-22-medie-islamisk-stat-henretter-...

Louise Rasmussen

Det er uden tvivl en tragedie for de to børn og situationen lyder meget grim.

Men familien har aldrig haft lovligt ophold og har - sandsynligvis efter råd fra deres advokat - spekuleret i at undlade at udrejse som foreskrevet, og på den måde at manipulere sig til en opholdstilladelse trods manglende asylmotiv.

Enkeltsagen er grim, men jeg håber alle kan blive enige om, at systemet simpelthen ikke kan hænge sammen, hvis der dannes præcedens for, at man kan opnå ophold ved at ignorere afslag på opholdstilladelse gennem 14 år.

Endelig må jeg stille mig undrende over for, at et forældrepar vælger at sætte hele to små uskyldige i verden uden opholdsgrundlag og med en truende udsending hængende over hovedet. Det er jo ikke, som om denne udvisning kommer som lyn fra en klar himmel - de er blevet udvist, inden børnene overhovedet var undfanget.