Analyse
Læsetid: 4 min.

Straffelovrådet: Ophævelse af blasfemiparagraf kan udløse nye Muhammed-kriser

Regeringen bøjer sig for Straffelovrådets argumenter om, at en ophævelse af det danske blasfemiforbud vil kunne føre til voldelige protester i indland og udland
Indland
28. februar 2015

Nye Muhammed-kriser. Det er, hvad Straffelovrådet advarer om som følgen af en dansk ophævelse af forbuddet mod blasfemi. Forbuddet står i straffelovens §140, der foreskriver bøde eller fængsel i indtil fire måneder for »den, der offentligt driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse«.

Efter en anmodning fra Folketingets Retsudvalg bad den daværende VK-regering i januar 2011 Straffelovrådet om at belyse fordele og ulemper ved at ophæve paragraffen. Den udtalelse, som Straffelovrådet har afgivet den 6. oktober i fjor, offentliggjorde regeringen i torsdags.

Som en ulempe ved at fjerne blasfemibestemmelsen fremhæver Straffelovrådet: »Uden for Danmark, hvor baggrunden for en ophævelse af straffelovens § 140 vil kunne blive forenklet og eventuelt også bevidst fordrejet, vil der kunne være risiko for, at politiske eller religiøse ledere vil kunne udbrede en opfattelse om en ophævelse af straffelovens §140 som et religionsfjendtligt signal og i værste fald som et fjendtligt signal ikke alene mod religion generelt, men i særlig grad mod bestemte religioner.«

Man gætter nok ikke meget galt, hvis man forestiller sig, at det er islamistisk følsomhed, som Straffelovrådet har i tankerne.

Uro herhjemme

Også herhjemme ville en ophævelse af blasfemiforbuddet kunne føre til uro i form af protester mod blasfemiske handlinger, anfører Straffelovrådet. Rådet skriver:

»De personer, der føler sig krænket og derfor forstyrrer den offentlige orden eksempelvis ved hærværk, vold eller trusler, vil selvfølgelig under alle omstændigheder kunne straffes herfor. Men hvis den indledende offentlige spot eller forhånelse er strafbar efter straffelovens §140, vil det kunne virke præventivt i forhold til, at sådan spot eller forhånelse overhovedet finder sted med den deraf følgende risiko for, at personer, der føler sig krænket, forstyrrer den offentlige orden. Det vil endvidere give politiet mulighed for at gribe tidligt ind over for den offentlige spot eller forhånelse og dermed eventuelt afværge, at personer, der føler sig krænket, i en form for selvtægt begår hærværk eller vold eller fremsætter trusler.«

Straffelovrådet forklarer om ordensmagtens muligheder for at afstyre uro, at politiet »eksempelvis kunne anholde de personer, der foranstalter en sådan afbrænding, og beslaglægge de genstande, der bruges til en sådan afbrænding, herunder eksemplarer af Bibelen eller Koranen, som er ved at blive brændt«.

Det leder Straffelovrådet mod konklusionen: »Hvis straffelovens §140 ophæves, vil der derimod være tilfælde, hvor myndighederne ikke vil have samme mulighed for at gribe ind over for en offentlig afbrænding af Biblen eller Koranen eller for den sags skyld en offentlig urinering eller tilsvarende adfærd i forhold til Bibelen, Koranen eller andre hellige skrifter.«

Hvor alvorlige følgerne kan blive, fremhæver Straffelovrådet med ordene: »Afhængig af de nærmere omstændigheder vil sådanne offentlige afbrændinger mv. af Bibelen eller Koranen kunne give anledning til stærke reaktioner – herunder eventuelt voldelige reaktioner – både her i landet og i udlandet.«

Overlap med racisme

Straffelovrådet fremhæver, at en del blasfemiske udsagn eller handlinger også vil være forbudt efter den såkaldte ’racismeparagraf’, der forbyder trusler, forhånelse eller nedværdigelse på grund af en persongruppes »race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering«. Ifølge Straffelovrådet kan der imidlertid tænkes tilfælde, hvor forhånelsen ikke er rettet mod en persongruppe, men alene mod hellige skrifter eller genstande. Dér spiller blasfemiforbuddet i §140 en selvstændig rolle.

Som argumenter for at ophæve blasfemiparagraffen anfører Straffelovrådet, at det vil stille Danmark bedre til at kritisere lande, hvor retssystemet dømmer efter helt anderledes strikte bestemmelser om gudsbespottelse. Endvidere, at den nuværende paragraf kan give et misvisende billede af, hvordan retstilstanden er i Danmark, når realiteten er den, at der uhyre sjældent rejses tiltale for blasfemi.

Siden 1933 er tiltale kun rejst tre gange, sidste gang i 1971 i anledning af, at DR-tv bragte forfatteren Jesper Jensens sang om ’Øjet’ – den strenge overvågende Gud. Her frifandt retten under henvisning til, at sangen ikke var gudsbespottende, men blot vendt mod en bestemt form for seksualfornægtende kristendom.

Regeringen har valgt at lægge mest vægt på Straffelovrådets argumenter for at beholde blasfemiparagraffen. Justitsminister Mette Frederiksen (S) erklærede efter offentliggørelsen af rapporten:

»Straffelovrådets gennemgang viser, at blasfemibestemmelsen ikke er til hinder for kritik af religioner. Sådan er det – og sådan skal det være i et frit samfund. Men samtidig peger Straffelovrådet på, at hvis man afskaffer bestemmelsen, vil der kunne forekomme offentlige afbrændinger af hellige bøger som Bibelen eller Koranen, som myndighederne ikke vil kunne gribe ind over for. Jeg har svært ved at se, hvordan vi får et stærkere samfund, eller hvordan det ville kunne berige den offentlige debat, hvis man gjorde det lovligt at brænde hellige bøger af.«

Regeringens indstilling er et tilbagetog for de radikale, hvis daværende kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen i en dagbladskronik sidste år ivrede for en ophævelse af bestemmelsen.

»Vi er blevet klogere,« siger den radikale retsordfører, Jeppe Mikkelsen, til Kristeligt Dagblad.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Så har vi tabt til terroristerne. Trist.

Hans Larsen, Herman Hansen, Arne Hornborg, ellen nielsen, Robert Ørsted-Jensen, Preben Haagensen, Jannik Sørensen, Henrik Nielsen, Troels Ingvartsen og Jens Illum anbefalede denne kommentar
Søren Sørensen

Konklusionen må være at vi altså heller ikke kan forbyde organisationer der opnår deres mål gennem vold.
Tænk hvis de reagerede voldeligt på at blive forbudt.

...og bare lige sådan til info - der findes ikke bøger der er hellige. Bøger er blot ord på papir.

Carsten Pedersen, Thomas Jensen, Arne Hornborg, ellen nielsen, Preben Haagensen, Jannik Sørensen, Henrik Nielsen, Torben Nielsen, Troels Ingvartsen, Helene Kristensen og Jens Illum anbefalede denne kommentar

Radikale er ikke blevet klogere, de har skiftet holdning.

Jeg er ligeglad med en paragraf, som aldrig bli'r brugt. På en måde kunne det være et argument for ikke at kere sig om den. Til gengæld er de såkaldte argumenter for at beholde paragraffen modbydelige og med uhyggelige perspektiver. Bli'r nogen sure nok, så bli'r det, de ikke vil ha', forbudt. Sørgeligt.

Thomas Jensen, Arne Hornborg, ellen nielsen, Preben Haagensen, Henrik Nielsen, Torben Nielsen og Helene Kristensen anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

Og ballade koster penge. Pengene har talt.

Arne Hornborg, Jens Illum, Henrik Nielsen og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar
Henriette Bøhne

Det vil så sige, at det i princippet stadig er ulovligt for mig at lege påklædningsdukke med Kristus på "jesusdressup.com"?

Øv.

Rasmus Kongshøj, Henrik Nielsen og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar
Torben Nielsen

Er biblen en hellig bog?

På tide med voldelig ateisme og flagafbrænding...
Øh-er flag hellige? Eller hvad er meningen med en så latterlig handling? Findes der et helligt, ateistisk skrift vi kan himle op over?

Rasmus Kongshøj og Robert Ørsted-Jensen anbefalede denne kommentar

Torben Nielsen,

Ja, Toraen.

Muslimske organisationer og enkelt personer har ikke brugt muligheden i vores demokratiske system for at anlægge sag på baggrund af blasfemiparagraffen. Hvorfor egentlig ikke ?
Så paragraffen er stadig ikke brugt af nogen. Afskaffelse eller bevarelse har derfor ingen praktisk betydning.

Ethvert land i verden har en særlig sag at fremføre. Men Israel har særlige rettigheder. Og det er europæerne der har givet dem denne rettighed.
Muhammed-tegningerne var den absolutte afsløring af hykleriet. Hvor meget mere afsløret kan det blive ? Selv de mest dekadente burde ikke med sindsro kunne påstå, at jøderne her i landet har været udsat for noget der bare ligner den hetz af dæmoniserende og generaliserende udtalelser, som muslimerne har været udsat for.
Så ophæv bare den blasfemiparagraf ! Så kan alle blive mere ligeværdige (jøderne er på nuværende de bedst organiserede).
Slut med dobbeltmoralen og hykleriet !

Var der ikke noget med at den person som afholdt sexmesser i København og andre byer på et tidspunkt brændte Bibelen af offentligt?

Øh jo, Leo Nygaard. Muslimske organisationer anlagde sag mod JP efter både §140 og § 266b så vidt jeg husker. Rigsadvokaten vurderede her, at der ikke var grundlag for at rejse sigtelse mod JP eller Flemming Rose...

Ok Karsten, det har jeg overset - Men ingen retsafgørelse !

Aaen,

Indenfor juridiske kredse, har det været oplæg til konstant undring at Rose og JP ikke blev sigtet.
På forsiden af JP d. 30.9.2005:
"Det moderne sekulære samfund afvises af nogle muslimer. De gør krav på en særstilling, når de insisterer på særlig hensyntagen til egne religiøse følelser. Det er uforeneligt med et verdsligt demokrati og ytringsfrihed, hvor man må finde sig i HÅN, SPOT OG LATTERLIGGØRELSE."

H.C. (Hans Christian) Ebbe, Steffen Gliese og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Hvis man keder sig rigtigt meget, kan man altid debatere afskaffelse af en støvet lovparagraf der aldrig vil blive brugt.

Helt ærligt, hvor stort et problem er bibel- eller koranpissen eller -afbrænding, og vil man ikke kunne knalde de formastelige for at forstyrre den offentlige orden? Hvem tisser egentlig på bøger? Hvem brænder dem? Det minder lidt om den med dyresex.

Robert Ørsted-Jensen

også racisme paragraffen bør fjernes -

ellen nielsen

Hvor alvorlige følgerne kan blive, fremhæver Straffelovrådet med ordene: »Afhængig af de nærmere omstændigheder vil sådanne offentlige afbrændinger mv. af Bibelen eller Koranen kunne give anledning til stærke reaktioner – herunder eventuelt voldelige reaktioner – både her i landet og i udlandet.«

Det er et rent postulat!
Jeg vil påstå, at der IKKE vil komme stærke voldelige reaktioner ved f.eks. offentlige afbrændinger af bibler i hverken DK eller Europa!
Dem, som ønsker sig en bibel, vil anskaffe sig en anden med samme tekst!
Så det er ren forsøg på manipulation,
når Straffelovsrådet ikke tør skrive Koranen,
men ser sig nødsaget til udtale 'Biblen og Koranen!

Henrik Christensen

Der er argumenter til begge sider fra rådet. Regeringen vælger så den ene, den frygtsomme. Og tilsidesætter den proaktive ifht menneskerettigheder via bedre kritikgrundlag. Samtidig med indførelse af total overvågning med tilhørende frihedskrænkelse.

Lighederne til værdigrundlaget fra '40 er slående - og pinligt. Jeg skammer mig over min 'regering' mens jeg er bekymret over, om der overhovedet er de beskreve fordele ved dens valg...

Carsten Hansen

Andre lande har ikke et blasdemiparagraf,
Dette helt uden problemer.

"Man gætter nok ikke meget galt, hvis man forestiller sig, at det er islamistisk følsomhed, som Straffelovrådet har i tankerne."

Ja; Det er hele grunden.

Paragraffen burde afskaffes.

Carsten Mortensen

Hvis "mørkemænd" ikke skal begrænse "vores" ytringsfrihed - så har vi da altid blasfemiparagraffen.

Er satire det samme som blasfemi !!!
Tilsyneladende ikke men forskellen er hårfin, ligesom man godt må drille men ikke mobbe, så da en lettelse at vi har et straffelovråd der kan definere forskellen og hvor grænserne er, når vi ikke selv kan finde ud af det, for det kan jo ikke være rigtigt at det er halvdelen af den danske presse, deres forretnings interesser og deres satire ytringsfrihed, der skal bestemme hvor grænserne er.

Søren Sørensen

I Pakistan har de nogle effektive blasfemiparagraffer.

http://en.wikipedia.org/wiki/Blasphemy_law_in_Pakistan#The_blasphemy_laws

Bid mærke i straffene, hvor livsvarigt fængsel og dødsstraffen indgår.

I sandhed et civiliseret samfund, hvor troende mennesker kan gå i fred for krænkelser, vel vidende at retfærdig straf vil ramme de formastelige der drister sig til at fornærme religionen.

Pas nu på ikke at lovprise den frie presses alt for højt, for så stuerene er de altså heller ikke, når de omgås avisbudenes overenskomst og sender Muhammed ud at løbe med aviser, til en temmelig ussel betaling.
Så indrømmet jeg takker Thor og Odin for at vi har en blasfemi paragraf.

Søren Sørensen

Hvorfor har vi ikke pakistansk inspirerede blasfemiparagraffer i danmark?

Så ville der da ikke være nogle muslimer tilbage her i landet, i og med at deres hellige bog bespotter kristendommen. Den påstår jo at jesus ikke er guds søn - hvilket jeg har ellers forstået er et ret centralt dogme i kristendommen?
Blasfemi!

...pudsigt som det der blasfemibegreb kan eksplodere lige i hovedet på de der ønsker det indført?

Igen, de eneste der mener at en blasfemiparagraf er en god ide, er de der mener at det er en god ide at straffe andre for at fornærme fantasifostre.

Jeg talte med gud i går. Eller rettere hun henvendte sig til mig og fortalte en historie, så det var mest envejskommunikation. Her er et uddrag af det hun sagde:

>>Gå ud i verden og fortæl følgende: Alle de der siger at de har sandheder fra mig og at jeg har fortalt hvordan er djævlens medarbejdere. Alle de der siger at de har bøger der siger hvordan mennesket skal opføre sig er falske profeter og fremfører kun djævelens ideer. Brænd derfor alle de bøger der på står at de er udgivet på mine vegne eller indeholder mine tanker. De er falske og forsøger at lokke mennesket i uføre.

Jeg har jo givet mennesket evnen til at tænke kreativt, rationelt og logisk. At jeg så skulle have forfattet bøger som tilsidesatte denne skabning må i bedste fald beskrives som en løgn. Godt nok er jeg en spøgefugl, men jeg er ikke ondskabsfuld. Så en så tåbelig ide at jeg både skulle give menneske intelligens samt absolutte regler der kunne fortolkes på tusinde måder må betrages som enten et forsøg på at undertrykke andre mennesker eller resultatet af meget svagt begavede menneskers værk.

Moses der kom ned fra bjerget! Han var faret vild det fjols men ville ikke indrømme det, så han fandt på denne løgnehistorie.

Jomfru Maria! I skulle bare vide hvordan den flotte romerske centurion besnærede hende. Han kunne snakke bukserne af alle pigerne.<<

Og så en hel masse andre ting bla. nogen af meget privat karakter.

Christian Yde

Hvis ikke blasfemiparagraffen ophæves bør Kristne og Jøder jo stævne enhver der udgiver eller forkynder, eller på anden vis formidler, Koranens budskaber meldes til politiet efter denne paragraf.

Gengivet her:

"»§ 140. Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.«"

Steffen Gliese

Ikke at dele en tro er ikke at bespotte i nogen som helst kristen forstand. jeg er træt af folk, der har uforgribelige meninger om noget, de ikke har en stand forskid på.

Robert Ørsted-Jensen

Der er ingen blasfemi forbud i lande som Norge, Sverige, Holland, England, USA samt Spanien og Portugal og flere andre lande - så hvorfor bevare det hos os

Henrik Christensen, Rasmus Kongshøj og Carsten Hansen anbefalede denne kommentar
Søren Sørensen

Peter Hansen
Offentligt at udtale at jesus ikke er guds søn er definitivt at spotte kristendommen.

Det er en helt fundamental del af kristendommen at tro på at gud valgte at sende sin søn til jorden - at sige at jesus slet ikke er guds søn er at erklære kristendommen som løgn.

(Jeg tror du ville få meget svært ved at finde en inkvisitor der ikke med det samme havde afsagt en dødsdom over den formastelige der vovede at anfægte jesus guddommelige oprindelse.)

...og her har vi problemet med religioner i en nøddeskal. Da en religion altid mener om sig selv at det er den eneste rigtige måde at forstå verden på vil alle der ikke er del af den religion altid per deffinition være gudsbespottere.
I og med at de tror at det religionen står for er løgn.

Religioner er simpelthen skabt til at blive fornærmede - og på den baggrund af kollektiv fornærmelse at udkæmpe krige for at vise hvis gud der er stærkest...

Til gengæld må man ikke i Sverige drive hetz mot folkgrupp. Og det uanset om det er offentligt eller privat eller halvprivat! I England, og vist også i andre europæiske lande har man en lov, der forbyder hatespeech! mod personer og mod grupper af anden etnisk oprindelse end f.eks. engelsk mm. og mv.

Og I USA tager man hensyn til hinanden, måske også for meget hensyn, når man taler med hinanden. I USA ville man nemlig aldrig tegne Muhammed; man ville heller aldrig i USA kalde sorte mennesker for 'negre', italienerne for 'spicks' - eller siger at 'many of my best friends are Jewish or Blacks'. Fordi USA som nation har, igennem deres historie, erfaret hvordan ord kan bruges til at opfordre til vold mod andre. Og hvordan ord kan såre...og gøre ond...og krænke....
Derudover bør I huske på at stort set alle amerikanerne er meget imod nøgenhed og sex offentligt.
(og det er man sådan set stort set i alle lande - undtagen i de skandinaviske lande og måske også i Nordtyskland og Holland?)

Niels Bøjden, uanset om du har snakket med Vor Frue fra 2. sal ;) - ja så er jeg ganske overbevist om at det hun har sagt til dig er det hun ville sige til os alle :) - især det med Moses og den romerske centurion ;)

I går købte jeg en bog af Anders Jerichow. På bogudsalget. Den hedder Bladtegnere i et globalt minefelt. (gyldendal, 2011) På side 98 er er der en meget sigende tegning. Djævelen sidder og leger med mester jakel dukker. En af dem er en jøde og en af dem er en muslim. Og budskabet er klart: Djævelen er det som sætter religionerne op mod hinanden. (Jan-Bart Dieperink, Holland, har tegnet denne tegning). Og for mig at se har denne tegning ret.....

Christian Yde

@Peter Hansen: Jeg er lige så træt af folk som tilsyneladende ikke fatter en pointe selv mens den står lige lysende for dem, men tjek denne passage i Koranen:

"Sura 5 – 12. Allah har sluttet en pagt med Israels børn, og Vi har op­stillet tolv fyrster blandt dem. Allah sagde: ”Jeg er med jer; hvis I overholder bønnen og giver almisse og tror på Mine sendebud og understøtter dem og giver Allah et smukt lån, så vil Jeg tilgive jeres synder og føre jer ind i haver, i hvis bund der flyder strømme. Men om nogen af jer der­efter fornægter, så er han faret vild fra den rette vej. 13. Da de nu har brudt pagten, har Han forbandet dem [jøderne] og forhærdet deres hjerter. De flytter (skriftens) ord fra deres plads og glemmer en del af det, der forkyndtes for dem (1). Du iagttager stadig troløshed fra deres side, nogle få af dem undtagne. Dog, forlad dem og tilgiv dem! Allah elsker dem, der handler smukt. 14. Også med dem, der siger: ”Vi er kristne”. Nu er der kommet til jer fra Allah et lys og en klar bog, hvorved Allah leder dem, der følger Hans nåde, frelsens vej, og fører dem fra mørket til lyset efter sin vilje og leder dem ad den lige vej."

I øvrigt ville du vide, hvis du ellers er så oplyst som du insinuere, at Koranen er skrevet som et MODVÆRK mod Biblen og Toraen. Den er derfor fyldt med passager om, hvad rettroende muslimer bør gøre ved de ugudelige kristne og jøder...

Christian Yde

45. […] Men de, som ikke skifter ret efter (8) det, Allah har åbenbaret, de er ugudelige. 46. Efter dem (9) lod Vi følge Jesus, Marias søn, for at han skulle bekræfte Loven, der var gået forud for ham, og Vi gav ham Evangeliet, hvori der er vejled­ning og lys, til bekræftelse af Loven, der var gået forud, og til vejledning og formaning for de gudfrygtige. 47. Evangeliets folk skal skifte ret efter det, Allah har åbenbaret deri (10); de, der ikke skifter ret efter det, Allah har åbenbaret, de er de frafaldne.

- Det er da ret blasfemisk syntes jeg...

Dette er vel heller ikke helt stuerent:

"51. O, I troende, tag ikke jøder og kristne som venner, de er venner af hinanden. Den af jer, der gør dem til sine venner, er en af ​​dem. Gud vejleder ikke misdædernes folk. "

En mere:

"72. De er vantro, som siger: ”Gud er Messias, Marias Søn.” Messias sagde jo selv: ”O, I israelitter, tjen Allah, min og jeres Herre!” Den, der stiller nogen ved siden af Allah, lukker Allah ude fra Paradiset; hans opholds­sted bliver helvedesilden. For de ugudelige er der ingen hjæl­pere. 73. De er vantro, som siger: ”Allah er en af en trehed!” Der er ingen Gud foruden en eneste! Hører de ikke op med denne tale, skal en pinefuld straf ramme de vantro iblandt dem."

Vibeke Svenningsen

At vi har blasfemiparagraffen sender da signaler, om noget forbudt, som grundet mange års praksis ikke længere anses som forbudt. Det er et forkert signal at sende, når vi ikke har præcendens for at rejse tiltale efter eller dømme efter blasfemiparagraffen.

Robert Ørsted-Jensen og Carsten Mortensen anbefalede denne kommentar
Rasmus Kongshøj

Blasfemiparagraffen beskytter guder og religioner. Der er ingen god grund til at religioner skal nyde en bedre beskyttelse end alle mulige andre idéer. Vi beskytter jo heller ikke politiske holdninger eller filosofiske overbevisninger. Religionerne må finde sig i samme behandling, som alle andre udsættes for.

Blasfemiparagraffen bliver desuden heller ikke anvendt i praksis, og det giver derfor god mening at afskaffe den.

Anderledes forholder det sig med racismeparagraffen. Den beskytter i modsætning til blasfemiparagraffen mennesker, og skal derfor bevares.

Henrik Christensen, Robert Ørsted-Jensen, Vibeke Svenningsen og Carsten Hansen anbefalede denne kommentar

Jeg vil gerne dømmes for blasfemi. Men jeg gider ikke at købe paperbacks til kaminen, anmelde filmen, afmelde nyhedsbrevet eller dyrke tøjstilen. Når man alligevel er en omvandrende fornærmelse, hvad gør man så?
J.J. ---> http://youtu.be/wTIN-sfz4BA

Carsten Hansen

Der er nogen der påstår at ateismen også er en tro.
Derfor må ateismen ikke hånes.
Ingen er ateismens gud.
Ergo må Ingen hånes.

Carsten Hansen

Ergo må Ingen ikke hånes . Skulle der stå.

4 måneders fængsel, for at formærme Leonard Nimoys minde? Kalde Harry Potter for en falsk troldmand, og Slender Man for et computerspil? Nej, der er andre med en større fanklub.

Morten Balling

Det er nu ikke alle fjollede love som er upopulære:

Death has been prohibited in the Andalucian town of Lanjarón. The village, with 4,000 inhabitants, is to remain under this law until the government buys land for a new cemetery. The mayor who issued the edict explains that the awkward new law is his response to politicians urging him to find a quick fix for a long-lasting problem. The edict has become wildly popular amongst residents, and even amongst political opponents of the mayor who issued the law, and was received with a sense of humor from most.

Robert Ørsted-Jensen

Ja Torben - og fandeme om det ikke nu er 45 års siden - ham gud er i sandhed svær at døje med.

Robert Ørsted-Jensen

Thomas sry

Robert Ørsted-Jensen

Vi har i øjeblikket en historisk chance for at komme af med den der tåbelige paragraf - men som sædvanlig - når man har en socialdemokrat ved roret - ser man sådan en med en kniv i den ene hånd så kan man være sikker på at der er en gaffel i den anden

Lennart Kampmann

@ Carsten Hansen
Ateisme er ikke en tro. Ateisme er et standpunkt hvor man afviser at tro på gud. Ateisme er altså en afvisning.
Fald ikke for fristelsen at tro at troens modsætninger er en anden tro. Troens modsætning er ikke-tro.

Er vi ikke snart kommet derhen hvor vi kan sige at vi ikke længere tror på nisser og julemanden?
Kan vi fjerne loven der ikke tillader at man mener at nissetro er tåbeligt?

Religionerne er bange for blasfemi fordi religiøs magt er bygget på at man ikke griner af mænd i 1500-talskjoler eller anden form for historisk påklædning. Ateismen truer naturligvis lønansatte gejstlige, der har en pensionsopsparing at tænke på.

med venlig hilsen
Lennart

Robert Ørsted-Jensen

Men hvis du læser det korrekt Kampmann så Er Carsten i virkeligheden aldeles enig med dig - han anvender bare ironi

Lennart Kampmann

@ Robert Ørsted-jensen
Nogle gange er ironidetektoren ikke så fintunet.....

med venlig hilsen
Lennart

Carsten Hansen og Robert Ørsted-Jensen anbefalede denne kommentar

Hvad vedkommer det egentlig straffelovsrådet, at en afskaffelse ar blasfemiparagraffen kan føre til optøjer i udlandet? Om dette overhovedet er et problem må være en rent politisk vurdering, som skal foretages af folkevalgte politikere. Jurister og dommere kan tage af det juridiske.

Lennart Kampmann, Robert Ørsted-Jensen og Steffen Jørgensen anbefalede denne kommentar
Claus E. Petersen

Jeg vil næsten garantere for at et lignende råd ville være mindst ti gange så bekymrede for at indføre loven, hvis den altså ikke allerede fandtes, og at alle de der her forsvarer loven ville kæmpe med næb og kløer for at sikre at en sådan lov aldrig bliver en del af dansk lov.

Robert Ørsted-Jensen

>Dette er forbandet - det ville have været bedre at sende det der entydige signal der siger nej - vi vil ikke acceptere at man ikke skal have lov til at udtale sig og være blasfemisk - der er tværtimod ofte gode grunde til at være blafemisk - se bare her http://www.information.dk/525822#comment-986013

Carsten Hansen

Vi må altså ikke pisse fysisk på de "hellige" bøger.
Heldigvis må vi stadig pisse på indholdet af samme, rent verbalt eller på skrift.

Det første har jeg nu aldrig følt trang til.

Søren Sørensen

"Heldigvis må vi stadig pisse på indholdet af samme, rent verbalt eller på skrift."

Sandhedsværdien af det udsagn spørger du lige tegnerne fra Charlie Hebdo om, ikke?

...nåh nej, det kan du jo ikke...

...nå, jamen så Salman Rushdie eller nogle af tegnerne fra jyllandspostens konkurrence da - hvis du ellers kan komme forbi livvagterne...

Sider