Baggrund
Læsetid: 3 min.

FOA-top dumper formandens overenskomstresultat

Hovedbestyrelsen i Danmarks tredjestørste fagforbund, FOA, har vendt tommelfingeren ned til det overenskomstresultat, som formand Dennis Kristensen har forhandlet sig frem til med Kommunernes Landsforening. Arbejdsmarkedsprofessor er overrasket
Forleden afviste hovedbestyrelse den aftale om en overenskomst, som formand for fagforbundet FOA – Fag og Arbejde, Dennis Kristensen, havde forhandlet på plads med KL.

Thomas Tolstrup

Indland
13. marts 2015

Med et overvældende flertal på 46 stemmer imod og kun 12 for, mens en undlod at stemme, afviste hovedbestyrelsen i landets tredjestørste fagforbund, FOA, forleden det forhandlingsresultat om en ny overenskomst, som forbundsformand Dennis Kristensen havde forhandlet på plads med Kommunernes Landsforening.

Mens Dennis Kristensen erkender, at han er »blevet underkendt«, er professor ved Aalborg Universitet og arbejdsmarkedsforsker, Henning Jørgensen, »overrasket« over, at den ellers så stærke FOA-formand »ikke har haft føling med sin hovedbestyrelse«.

Den nye overenskomst blev forkastet af hovedbestyrelsen på trods af, at den indeholdt forbedrede muligheder for uddannelse for ufaglærte og højere løn for ufaglærte fra april næste år.

»Vores aftale med KL er blevet underkendt af hovedbestyrelsen, og det er naturligvis en kritik af det forhandlingsresultat, vi har fået forhandlet os frem til,« erkender Dennis Kristensen.

Forud for overenskomstforhandlingerne havde KL meddelt, at arbejdsgiverorganisationen gerne så en forenkling af overenskomstsystemet, så der ikke var så mange forskellige overenskomster, og her er FOA et af de fagforbund, som har flest forskellige overenskomster for medlemmerne.

»Derfor indledte vi forhandlinger med KL, hvor vi gjorde det klart, at vi var parat til at indgå en byttehandel, hvor vi fik færre overenskomster mod til gengæld at få erhvervsuddannelser til vores ufaglærte grupper af medlemmer,« forklarer Dennis Kristensen.

I FOA er der i dag omkring 45.000 medlemmer, som står uden uddannelse, og forhandlingsresultatet endte med, at der blev sat midler af til uddannelse af nyansatte medarbejdere og nuværende ansatte over en periode på 10 år.

Dennis Kristensen afviser, at »der er ballade« mellem sektorerne i FOA, selv om blandt andre repræsentanter for Kost-Servicesektoren og Social- og Sundhedssektoren støttede uddannelsesdelen af den nye overenskomst, og især det pædagogiske område – pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, dagplejere og omsorgsmedhjælpere – var kritiske.

»Den pædagogiske sektor mente, at det kostede dem for meget, og derfor ville den øvrige del af hovedbestyrelsen ikke stemme det igennem,« forklarer Dennis Kristensen.

– Men det er trods alt 46 ud af 59 medlemmer, som stemmer nej til det resultat, du har forhandlet dig frem til. Hvad siger det markante nej dig?

»Ja, det er rigtigt, men i selve afstemningen kan man ikke se indlæggene, der har været. Og ingen talte faktisk imod uddannelsesdelen. Den blev rost. Det faldt på, at det pædagogiske område følte, de betalte en for dyr pris,« siger Dennis Kristensen.

Få penge til uddannelse

At FOA’s hovedbestyrelse vælger at forkaste det forhandlingsresultat, som organisationens forbundsformand vælger at fremlægge for dem, overrasker Henning Jørgensen, professor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

»Dennis Kristensen har tidligere ikke haft nogen intern opposition, så det ser overraskende ud, hvis vi har fået den reelle forklaring på, hvorfor hovedbestyrelsen har stemt, som den har gjort. Dennis Kristensen er nærmest blevet fejret, som ham, der kunne profilere FOA’s medlemmer og som en politisk og faglig kraft, der har brugt medierne til dygtigt at fremme FOA’s sager. Han har haft en meget stor stjerne hos medlemmerne, og derfor er det så meget desto mere overraskende, at han tilsyneladende ikke har haft føling med sin hovedbestyrelse på så vigtigt et område, som overenskomsterne er,« siger Henning Jørgensen.

Ifølge Henning Jørgensen havde FOA fået forhandlet sig frem til, at fagforbundet skulle have næsten 15 millioner kroner ud af de 20 millioner kroner, der samlet var sat af til opkvalificering af ufaglært arbejdskraft.

»Det har helt og aldeles været et ‘Dennis Kristensen-projekt’. Men det må være den samlede ramme, man er utilfreds med, fordi beløbets størrelse jo gør, at det ikke er ret mange af FOA’s medlemmer, der over en treårig periode, som overenskomsten varer, vil kunne gå fra ufaglært til faglært,« siger Henning Jørgensen.

Med forkastelsen af FOA’s særlige del af overenskomstforhandlingerne, må FOA’s medlemmer nøjes med resultatet af det generelle overenskomstforlig for hele det offentlige område. Her har FOA ifølge Dennis Kristensen de seneste dage forhandlet om fordelingen af 0,4 procent af den samlede lønsum.

Resultatet af den forhandling skal FOA’s hovedbestyrelse diskutere på et møde på søndag, før medlemmerne ved en urafstemning skal godkende resultatet.

»Så vi er ved at være færdig. Desværre uden det uddannelsesperspektiv, som ellers ville have været rigtig, rigtig godt,« siger Dennis Kristensen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra KLs hovedforhandler, Michael Ziegler (K), borgmester i Høje-Taastrup.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Så må han jo træde tilbage.

Det kan du ikke mene - Dennis Kristensen er guld værd...
Synd, at KL har en så rigid holdning til betydningen af uddannelse, her i tiden med mere "effektivitet og nedskæringer"!

Niels Engelsted

Man kan virkelig ikke forlange, at pædagoger skal være solidariske med rengøringsfolk og Sosuer.
Og hvad skal de iøvrigt også med uddannelse?

"Det kan du ikke mene "

Jo det kan du bande på. Hvis ikke hovedbestyrelsen kan acceptere det som forhandleren leverer, må forhandleren stoppe. Dette så man også praktiseret hos PLO for et par år siden da lægernes organisation afviste formandens forhandlinger, hvorefter formanden (Dibbern) trådte tilbage.

En formand kan ikke leve med at blive desavoueret af sin hovedbestyrelse

Den mest visionære, fantasifulde, medievante, modige, suveræne fagforeningsboss har fået et spark. Af dem der ikke er vis...........................

Javist, men nogen gange er det jo hovedbestyrelsen, som trænger til udskiftning...

"Javist, men nogen gange er det jo hovedbestyrelsen, som trænger til udskiftning..."

Du ved også godt at verden ikke ser sådan ud. Så nu har Dennis Kristensen det problem at når han næste gang skal forhandle med KL vil KL sige: Hvorfor skal vi forhandle med dig? Du har jo ikke mandat til at forhandle. Det så vi jo sidste gang hvor det vi blev enige om blev underkendt af din hovedbestyrelse.

Dermed er Dennis Kristensen i den situation at enten skal han forsøge at forklare KL at han denne gang skam har et mandat til at forhandle eller også skal han bede sin hovedbestyrelse om en håndfæstning som han samtidig kan leve med. Det sidste bliver rigtigt svært da det derved indskrænker forhandlerens muligheder og handlerum.

Grunden til at et flertal i FOA hovedbestyrelse afviste aftalen: fra ufaglært til faglært, var at 35.000 ufaglærte medlemmer af FOA pædagogiske sektor ville få markant lønnedgang. Det handler altså ikke om faglært mod ufaglært. Eller for eller imod ret til uddannelse. Men om at aftalen betød at FOA ufaglærte pædagogiske medlemmer ville få lønnedgang ved overgang fra den nuværende overenskomst og til den nu afviste overenskomst.

For alle andre sektorer i FOA, særligt SOSU var der tale om en forbedring både på løn og uddannelse. Men ikke for de ufaglærte pædagogiske medlemmer. F.eks ville en pædagogmedhjælper med høj anciennitet, mange kvalifikations- og funktiostillæg ved jobskift overgå til den nu afviste overenskomst og gå markant ned i løn, miste sin anciennitet og alle sine tillæg.

Det samme ville ske for en dagplejer, hvis hun ville være uden dagplejebørn i blot en uge! Vi taler om markant lønnedgang på mellem 30 til 65.000 kr om året. Der ville være tale om en Cimber-finte af katastrofale konsekvenser, hvis FOA hovedbestyrelse havde sagt Ja til den aftale.

Den pædagogiske sektors medlemmer har med deres overenskomstmidler bidraget væsentligt til finansieringen af aftalen og løft af f.eks SOSU' rene. Men skulle de som tak samtidig acceptere enten markant lønnedgang ved jobskift eller lade sig stavnsbinde til deres nuværende job? Svaret er Nej!

Fagbevægelsen har haft et princip om at ingen skal efterlades alene på perronen. Det var det princip FOA hovedbestyrelse fastholdte. Siden hvornår har fagforeningers opgave været at forhandle medlemmerne ned i løn???

Desværre har pressen ikke forstået den grundlæggende problemstilling i denne sag. For eller imod markant lønnedgang for 35.000 medlemmer af FOA pædagogiske sektor. Man har kun været interesseret i FOA fobundsformand Dennis Kristensen udlægning af sagen. Pinligt! Og dermed fremstår flertallet i FOA hovedbestyrelse som bagstræberisk.
Men det er ikke flertallet der er pinlig. Det er dem der mod bedre viden ville virkeliggøre overenskomsten!
Hvad man har i udstillingsvinduet, skal man også have i baglokalet, plejer Dennis Kristensen at sige. Men det var åbenbart glemt denne gang.

Torben Nielsen, Niels Engelsted, Torben Kjeldsen, Rune Petersen og Henriette Bøhne anbefalede denne kommentar

Jan Hobys forklaring kræver unægtelig en modsat forklaring fra rette vedkommende.

Nu er det blandt andet mine ufaglærte medlemmer der vill få den markante lønnedgang, hvis den nu afviste overenskomst var blevet til virkelighed. Den modsatte forklaring har verdens pressen fået af FOA forbundsformand. Men det er min gengivelse som verdens pressen skulle have fortalt offentligheden om. Men flertallet har ikke ønsket at udstille uenighederne i FOA i offentligheden. Men forbundsformanden har ment det anderledes og fremstillet problemstillingen unuanceret.

Jan Hoby
"F.eks ville en pædagogmedhjælper med høj anciennitet, mange kvalifikations- og funktiostillæg ved jobskift overgå til den nu afviste overenskomst og gå markant ned i løn, miste sin anciennitet og alle sine tillæg. "
Lyder besynderligt. Altså hvis vedkommende skiftede til et tilsvarende job med samme funktion ?

Det lyder besynderligt Kjeld Smed. Det var derfor FOAhovedbestyrelse afviste overenskomsten. Man kan ikke have besynderlige overenskomster. Men det ville have været konsekvensen hvis den afviste overenskomst var blevet til virkelighed. Finansieringen af den afviste overenskomst, kom ved at overføre alle fra den pædagogiske sektor i FOA på en ny og ringer overenskomst ved jobskifte, arbejdsløshed eller midlertidigt fald i f.eks dagpleje børn. Besynderligt, men sandt. Spørgsmålet er om den historie kommer med i Arbejderhistorien.

Den rigtige udlægning: Derfor dumper FOA top formandens (første) overenskomstresultat, - nu som blog: http://modkraft.dk/blog/jan-hoby/derfor-dumper-foa-top-formandens-overen...