Nyhed
Læsetid: 4 min.

Forskere i brechen for Svanholms skovlandbrug

Planloven beskytter landdistrikternes store industrilandbrug, men blokerer for nyt landbrugssystem med høj bæredygtighed og fremtidsperspektiv, mener landbrugsforskere
Signe og Lars Gerlach planlægger sammen med Mira Illeris og Esben Schultz at starte et bæredygtigt eksperiment med skovlandbrug efter permakultur-princippet på storkollektivet Svanholms jorde på Hornsherred. Men Planloven har indtil videre blokeret for eksperimentet.

Ulrik Hasemann

Indland
6. marts 2015

Fra forskningsside appelleres der nu om, at der ikke siges nej til det bæredygtige eksperiment med skovlandbrug efter permakultur-princippet, som økologiske landmænd søger at etablere på storkollektivet Svanholms jorde på Hornsherred.

Et skovlandbrug som det planlagte er ifølge forskerne »et meget interessant og seriøst bud på et produktivt og klimavenligt fremtidigt landbrug.«

Som beskrevet i Information i onsdags støtter Frederikssund Kommune projektet, ligesom lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening gør det, men Naturstyrelsen har som den eneste gjort indsigelse, fordi projektet indebærer, hvad der i planlovens forstand er ’spredt bebyggelse i det åbne land’ – konkret seks små, bæredygtigt opførte og indrettede boliger på hver 80 kvadratmeter i tilknytning til skovlandbruget.

Hvis Naturstyrelsen fastholder sit nej, kan projektet ikke gennemføres i den planlagte form.

»Der er fremtid i at tænke skove ind i landbruget. Flere af mine kolleger arbejder på forskellig vis med træers inddragelse i landbruget,« siger seniorforsker Mette Vaarst, Internationalt Center for forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) samt Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

Store potentialer

Forskerne peger på, at netop skovlandbruget rummer en række unikke perspektiver, når det handler om at opnå både høj produktivitet, høj bæredygtighed og fornyet liv på landet.

»Hvis man forstår at designe skovlandbruget rigtigt, så er der afgrøder at høste i mange lag og gennem hele vækstsæsonen, lige fra et permanent grønt og spiseligt ’gulv’ til frugter og nødder langt oppe i luften,« siger Mette Vaarst.

To af folkene bag det planlagte skovlandbrug på Svanholm, Esben Schultz og Mira Illeris, driver allerede en mindre skovhave ved Svanholm, hvor ikke mindre end 150 forskellige plantearter leverer fødevarer eller evne til at binde kvælstof og øge jordens frugtbarhed.

»Dertil giver et skovlandbrug foder til dyr og ikke mindst gode levemuligheder i udkanten af skovområder for bestøvere, som er ved at forsvinde fra vores nuværende landbrugslandskaber. Træerne rummer også store fordele for det omkringliggende landbrug, fordi de beskytter mod fordampning og er et godt værn mod storme og ekstreme vejrforhold,« påpeger Mette Vaarst med henvisning til de uberegnelige vand- og vejrforhold, der ventes at følge med klimaændringerne.

EU-Kommissionen gav sidste år penge til et tværeuropæisk forskningsprojekt om skovlandbrug, kaldet Agforward, med det formål at fremme udviklingen i landdistrikterne, men ifølge Mette Vaarst er der indtil nu næsten ikke arbejdet med skovlandbrug som bæredygtig udviklingsmulighed for landbruget herhjemme.

»Derfor er det enormt vigtigt at være nysgerrig overfor det. Jeg tror, det er en af vejene frem.«

Svanholm-projektet, der tænkes etableret på en skrånende mark på 11 hektar, skal omfatte seks samarbejdende minilandbrug, drevet af seks familier i hver sit hus, der som bevidst del af projektet skal placeres i landbruget for at kunne give optimale stofkredsløb, minimalt energiforbrug m.m. Beregninger viser, at de deltagende familier ikke blot bliver klimaneutrale, men direkte hjælper klimaet ved totalt set at trække CO2 ud af atmosfæren via den tætte bevoksning samt boligerne, der skal drives uden fossil energi.

Utidssvarende lov

Projektet, som et enstemmigt byråd i Frederikssund bakker op, fordrer et kommuneplantillæg, og det er i høringen om dette, at Naturstyrelsen har sagt stop. Den lille mark ligger i landzone, og i landzone må man ifølge styrelsen ikke opføre boliger, med mindre det sker i tilknytning til allerede eksisterende bebyggelse. Derfor nej til Svanholms skovlandbrug.

Mette Vaarst og hendes kolleger finder, at planloven og fortolkningen af den på dette punkt ikke længere er tidssvarende.

»I Danmark har vi tænkt i landbrugsindustrielle spor gennem det sidste halve århundrede og forandret vores landbrug og landskab til nutidens monokulturelle stordrift. Vores lovgivning er tænkt sammen med den udvikling,« påpeger hun.

Planlovens forbud mod spredt bebyggelse i det åbne land passer således fint med de store industrilandbrugs vidtstrakte marker med blot én afgrøde, men sikrer ikke dermed et mere varieret landskab eller mangfoldig natur, endsige bæredygtighed af landbrugsdriften.

»Inden for planlovens rammer kan man få lov til disse store monokulturer. Jeg mener, det vil være klogere at tænke i samlede systemer, som faktisk kan bidrage til at skabe nogle varierede landskaber og velintegrerede landbrugssystemer, sådan som skovlandbruget er ét bud på. Det er jo en vej frem mod mere lokale og bæredygtige fødevaresystemer og mere attraktive steder at bo som et godt svar på landdistrikternes affolkning.«

Ifølge Mette Vaarst er der stor interesse blandt hendes forskerkolleger for at tænke i nye former for landbrug og landskaber, hvori træer indgår som energiafgrøder, plantager sammen med husdyr eller endnu mere integrerede gårdsystemer.

»I praksis kræver det rigtig meget planlægning og mod at kaste sig ud i – træer tager jo tid,« siger hun.

Mira Illeris og Esben Schultz har arbejdet praktisk med at udvikle skovhaveprincipperne i en årrække. Den 17. marts skal Frederikssund Kommune og Naturstyrelsen mødes for at drøfte det ny projekts skæbne.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Held og lykke...

Ivonne Cordes

- men det er OK at bygge megaindkøbscentre. Og at bygge penthouselejligheder ovenpå vandet i de større byers dyrebare havneområder.

"Intern kamp i regeringen om nye megacentre", http://www.information.dk/492285