Nyhed
Læsetid: 8 min.

Forsvarer: Forskellige hashdomme er en glidebane

Straffesagerne mod pusherne på Christiania er baseret på politiets antagelser, og Københavns Byret har vurderet de seks sager fuldstændig uens. De forskellige domme er et anslag mod princippet om lighed for loven, lyder kritikken
Størrelsen på Københavns Byrets retslokaler afgjorde, at man måtte dele den store sag om hashsalg op i seks mindre sager.

Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Indland
28. marts 2015

Af tekniske årsager blev de 78 personer, der sidste år blev tiltalt for at medvirke i den organiserede hashhandel på Christiania, delt op i seks sager. Nu har seks forskellige domsmandsretter vurderet sagerne på hver deres måde, og det er endt med seks forskelligartede domme.

Advokat Hugo Steinmetz, der har været forsvarer i to af sagerne, mener, at byretten har rodet sig ud i problemer med princippet om lighed for loven, fordi der er truffet forskellige afgørelser i det, der overordnet set er den samme sag.

»Det skulle have været kørt som én stor sag, når anklagemyndigheden påstår, at det er den samme generelle bevisførelse. Nu har vi fået forskellige domme ud fra de samme beviser,« siger Hugo Steinmetz.

Han henviser til, at anklagemyndigheden fra starten har meddelt, at sagerne var tilrettelagt og bygget op omkring den samme overordnede bevisførelse for, hvordan og hvor meget hash, der blev solgt i Pusher Street. Men blandt andet med henvisning til, at man ikke kunne finde et lokale, der var stort nok til at føre komplekset som én sag, blev det ved opdelingen efter både by- og landsrettens bestemmelse.

»Det er noget pjat. Man kunne have lejet Forum, hvis det var det, det handlede om,« siger Hugo Steinmetz, der sammen med forsvarerne for de øvrige tiltalte fra starten har protesteret mod at dele sagen op i seks, når nu politiet har ment, at det var én og samme sag.

Forskellige domme

I Københavns Byret har man fra starten set på komplekset som seks forskellige sager. Det siger dommer Jens Bech Stausbøll, som er domhusets talsperson: »Hvis vi får forskellige afgørelser, fortæller det blot, at det er komplicerede sager. Dommerne er ikke bundet af hinanden, men skal dømme efter de beviser, der er fremlagt. Hvordan de ser på beviserne, er der ingen regler for,« siger han.

Og det var da også, hvad dommer Kim Gabriel indledningsvis sagde til de tiltalte i mandags, da han oplæste dommen, der var den anden i rækken af de seks: »Nu må I ikke tro, at dommen var afgjort på forhånd, fordi der var truffet afgørelse i den første sag i sidste måned. Vi er ikke bundet af den afgørelse, som i øvrigt også er blevet anket,« sagde dommeren.

I alle seks sager har anklagerne tegnet et billede af hashhandlen på Christiania som så organiseret, at de tiltalte også skulle dømmes for medvirken, selvom de i perioder beviseligt ikke var til stede. Det er en del af den overordnede bevisførelse, som har været den samme i alle seks sager, og som også beskriver, hvor meget hash der i gennemsnit menes at være solgt pr. bod. De anklagede er reelt tiltalt for at medvirke fra den første gang, de blev observeret af politiet i forbindelse med hashhandlen, til politiets sidste observation. De har ifølge anklageren nemlig med deres indsats, uanset hvor omfattende den var, medvirket til, at handlen kunne fortsætte kontinuerligt.

Hugo Steinmetz mener, denne praksis åbner for »en glidebane«. »De dømte er måske alle skyldige, men man ved ikke i hvor meget. Tillid i et retssystem bygger på, at tingene er bevist. Men i disse sager sjusser man sig frem«, siger advokaten, der på den baggrund glæder sig over, at de fleste af de dømte vælger at anke deres domme.

»I Landsretten må vi så ned i det juridiske, blandt andet om man kan dømmes for noget, man ikke har været med til.«

Markant forskel

Beviserne er fremkommet ved, at politiet overvågede og sendte hemmelige agenter ind i Pusher Street og aflyttede de tiltalte gennem halvandet år.

I to af dommene har retten fulgt anklagerens opfattelse, mens det af den tredje dom fremgår, at det kun er personer med et overordnet ansvar for en bod, der skal dømmes for hele perioden, selvom den ene beviseligt var i udlandet halvdelen af tiden. De andre tiltalte, der havde en underordnet rolle, bliver ikke dømt for de perioder, hvor de ikke er blevet observeret.

I den fjerde dom går man mere specifikt ind på den enkeltes rolle og deltagelse og når frem til, at flere af de tiltalte ikke kan dømmes for så omfattende en medvirken, som anklageren forlangte. Det samme sker i den femte dom for to af de tiltaltes vedkommende.

I narkosager er det afgørende for udmåling af straf, hvor meget der er blevet solgt. For at finde ud af dét, undersøgte politiet gennem video-overvågning, hvor mange kunder, der var i en bod, og hvor meget kunderne købte. Størrelsen af køb pr. kunde blev analyseret ud fra næsten 2.000 sager, hvor personer var blevet pågrebet uden for Christiania med hash i lommen, som politiet mente måtte være købt på fristaden. På den måde nåede politiet frem til et gennemsnitligt dagligt salg, som de mente kunne gælde for alle boderne i fire af sagerne uanset størrelse og placering.

Både måden at undersøge på og politiets efterfølgende beregninger er under retssagerne blevet stærkt kritiseret af forsvarerne. Og i de fem første afgørelser mener retten da også, at metoderne er behæftet med stor usikkerhed. Men domsmandsretterne når frem til forskellige resultater, når de skal forholde sig til den usikkerhed.

Mængden af hash, der dagligt skulle være solgt fra hver af boderne, mener retterne enten er henholdsvis 750 gram, 500 gram eller 350 gram. Og i den fjerde og femte dom når retten frem til seks forskellige resultater afhængig af hvilken bod, der er tale om. Anklageren mente, at der var solgt mindst 1.000 gram om dagen.

»Retten har så trukket lidt fra den mængde, anklageren mente, der var solgt, ja ja, men der kunne måske trækkes mere fra. Man har sjusset sig frem. Det er ikke bevist, hvor meget der blev solgt. Man skønner noget og dækker sig ind med den juridiske formulering, at det er ’ubetænkeligt’ at konkludere på den måde,« siger advokat Hugo Steinmetz.

Også fortjenesten pr. solgt gram hash er forskellig, nemlig henholdsvis 10, 15 eller 20 kroner. Og det sidste er afgørende for, hvor meget de tiltalte skal betale tilbage til staten, som konfiskeret fortjeneste. I den fjerde dom skønner retten sig i stedet frem til en fortjeneste for hver af de tiltalte.

Retspraksis

Advokat Steen Beck var også forsvarer i to af sagerne. Han er positivt overrasket over onsdagens dom, der var den fjerde i rækken.

»Den virker mere nuanceret. Her har man set, at tingene ikke var ens i de mange boder. Både konstruktion og omsætning var forskellig, så der er sket en mere individuel bedømmelse af de tiltalte. I dommen i mandags blev alle skåret over én kam,« siger Steen Beck.

Den sidste dom, der faldt i går, blev den strengeste, hvad angår straf. I den sag, der i modsætning til de andre sager kun drejede sig om én bod, var der nemlig blevet fundet et regnskab for en hel måned, som politiet mente kunne anvendes for hele tiltaleperioden på 16 måneder. Ud fra det regnskab skulle ti personer være ansvarlige for salg af 1.550 gram hash om dagen. Altså et halvt kilo mere, end politiet kunne regne sig frem til i de andre sager. Retten dømte dem for salg af et kilo om dagen.

Som noget nyt har anklagerne også ment, at en joint skulle opfattes som et hashprodukt. Tidligere retspraksis har bygget på politiets undersøgelser af joints, som blev fundet under ransagninger, og nået frem til, at en joint indeholdt 0,33 gram hash. Men i disse sager har anklageren ment, at også tobakken i jointen skulle tælles med, sådan at den påståede mængde solgt hash blev større.

I den første dom har retten tilsluttet sig den opfattelse og dømt efter det, mens den anden og femte dom siger, at dette vil være brud med retspraksis, og derfor har undladt at dømme efter det. Den tredje dom siger, at den følger anklagerens påstand, men siger samtidig, at det ikke har haft betydning for strafudmålingen. Det fremgår ikke af den fjerde dom, hvordan man forholder sig til det spørgsmål, mens retten i den sjette og sidste dom ikke vil tælle tobakken med.

I den første dom mente retten, at sælgerne i boderne måtte have tjent en million kroner, som skal betales tilbage til staten. I de andre domme når retten hovedsageligt frem til mindre beløb.

For sælgerne i Christianias hashboder har fængselsstraffen indtil nu ligget på mellem to og et halvt års fængsel og op til fem års fængsel, hvis der var tale om en tiltalt, der havde en ledende funktion. De såkaldte bodmedarbejdere, der hjalp til i boden og for eksempel hentede mad til sælgeren, har typisk fået fængselsstraffe på op til et år og ni måneder. Men i den sidste sag, hvor de tiltalte blev dømt for at have solgt mere end i de andre sager, lød den højeste straf på fem år og seks måneders fængsel. Retten mente også, at en af de tiltalte havde tjent 2,7 millioner kroner på hashhandlen, som skal betales tilbage til staten.

Anklageren er tilfreds

Anklagemyndigheden er stort set tilfreds med de afsagte domme. Variationerne i dommene bliver blandt andet forklaret med, at der har været forskelle omkring de enkelte tiltaltes forhold, herunder i hvor lang en periode, de er blevet observeret.

»De tiltalte skal dømmes individuelt. Det er godt, at dommerne dømmer efter deres overbevisning om, hvad der er ret og vrang,« siger advokaturchef for organiseret kriminalitet i Københavns Politi, Poul Gade.

Det at gøre tiltalte ansvarlige for noget, de ikke konkret har udført, fylder ikke meget i dansk retspraksis. I Pusher Street-sagerne har anklagerne sammenlignet med voldsepisoder, hvor personer, der ikke har grebet ind, er blevet dømt som medgerningsmænd. Og i 2004 blev 20 personer dømt for at være en del af et vagtkorps i Pusher Street. De blev også dømt for en samlet periode, uanset om de havde deltaget i hele perioden eller ej. Men i dén sag fandtes også vagtskemaer og telefonaflytninger, hvoraf det blandt andet fremgik, at vagterne blev beordret på arbejde, selvom de mente, at de var syge. Dengang kunne Statsadvokaten ikke finde lignende tidligere eksempler på anvendelse af bestemmelsen om medvirkensansvar. Det kan advokaturchef Poul Gade heller ikke i dag.

»I Blekingegade-sagen lykkedes det for eksempel ikke at få banden dømt kollektivt for mordet på en politibetjent, fordi det ikke kunne bevises, at de alle havde været indstillet på om nødvendigt at slå nogen ihjel«, siger han.

I Pusher Street-komplekset derimod siger alle de nu afsagte domme overvejende, at de tiltalte var vidende om og accepterede, at de indgik i en kriminel virksomhed, der fortsatte, når de ikke selv var til stede.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

"I Pusher Street-komplekset derimod siger alle de nu afsagte domme overvejende, at de tiltalte var vidende om og accepterede, at de indgik i en kriminel virksomhed, der fortsatte, når de ikke selv var til stede."

Det kan ikke undre at anklagemyndigheden er tilfreds; der er jo tale om en langt mere normativ end juridisk proces. Det kunne være interessant at se samme 'retsprincipper' udfoldet i f.eks. skatteunddragelsessager.

Ervin Lazar, Henning Pedersen, David Zennaro, Carsten Søndergaard, søren ploug, Morten Rasmussen, Karsten Aaen, Dorte Sørensen, Claus Jensen, Jakob Silberbrandt og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar

Generelt er det et stort juridisk problem i DK at anklagemyndigheden og politiet stort set er den samme! Anklagemyndigheden sidder nemlig lige ved siden af politiet. Og det er politiet som efterforsker, og som rejser anklager, og som også, via deres politi-advokater, eller politi-anklagere, står i retten og plæderer, taler for, strengere og lange straffe. Og så undrer det mig heller ikke, at dommeren (dommerfuldmægtigen?) ofte dømmer som politiet vil have det. Ofte er det jo nemlig dommere, som enten a) lige kommer fra universitet eller b) har arbejdet hos anklagemyndigheden hos politiet. Dette er er en skændsel for det danske demokrati!

David Zennaro, Jakob Silberbrandt, Mark Strøm, Claus Jensen, Janus Agerbo og Tor Thrysøe anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Ja det er rigtigt at der er sammenfald mellem anklagemyndigeden og politiet. I Sydeuropa fx i Italien og Frankrig har man en undersøgelsesdommer, der er uafhængig af politiet. Man må sige at dette system på papiret er langt mere uafhængigt, men i virkeligheden, i alle tilfælde i Italien, er dybt korrupt. Derimod er det naturligvis skidt at dommerne er udnævnt af justitsministeriet, som også har politiet under sig. Det må kunne rettes.

Som jeg flere gange tidligere har gjort opmærksom på, så skrider det hele under det danske retssamfund, og det er faktisk gået meget stærkt gennem de sidste 15 år.

Og i samme periode er retssikkerheden blevet skærpet ganske betydeligt i EU-lande der er 100% med i EU´s retslige samarbejde. Således nedlægges sager på stribe, hvis beviset ikke er stærkt nok, og indicier er blevet synonym med en vis by i Rusland. Og endelig er brugen af isolation nærmet blevet umuligt.

Dette stille selvfølgelig store men sunde krav til politiet og offentlig anklager, der skal være toptrimmede for at kunne klare opgaven. Og derfor giver fortsat flere lande deres politistyrke en længerevarende politi-akademisk uddannelse - nu også samtlige svenske län.

Og så til sagen - eller til ikke-sagen. For den danske regering ønsker at danskerne skal stemme visse retslige forbehold væk i forsøg at kunne blive i EU´s politisamarbejde. Men en række af forbeholdene er ikke til afstemning - bl.a. netop disse stærkt øgede krav til bevisførelse.
- Altså regering og en række partier selekterer simpelt hen elementer ud, som danskerne skal stemme om, men bl.a. de elementer der sikrer borgerne en høj retssikkerhed, ønsker politikerne fortsat at beholde. jeg håber virkelig, danskerne kan gennemskue dette, og stemmer nej.

Jacob Mathiasen, David Zennaro, Martin Skriver, Morten Jespersen, Mark Strøm, Karsten Aaen og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar
Ole Chemnitz Larsen

Bortskaffer tilsyneladende fældende beviser mod ministre og embedsmænd.

Hvem har gjort det?

Københavns Politi.

Som udgangspunkt strafbar misbrug og forsømmelse,

der fremgår af Københavns politis egne dokumenter og kernen af gældende strafferet, der er enkel.

Som almindelig borger føler jeg mig nu langt tryggere end før.

Politimyndighed, hvis I skal bruge flere skatemillioner til at overvåge en ligegyldig bums på Christiania et ekstra antal måneder, så I kan idømme ham en tilsvarende højere bøde, så er I altid velkomne med raslebøssen ved min dør.

Ved grundloven gik politiet fra kongen, og over til staten, Ikke folket! - Så Danmark et frit land, eller et åbent statsfængsel?

Allan Skrubbeltrang

Lighed for loven er i Danmark desværre kun på papiret, virkeligheden er en helt anden. En nævner Italien som et korrupt land, ja men Danmark er godt med, vi er bare bedre til at pakke det pænere ind, så det på overfladen ånder idyl.

Martin Skriver

Christiania-aktionen er endnu et sørgeligt eksempel på, at regeringen viderefører VK-regeringens politik. Stik imod de løfter, den blev valgt på.
Og det er også endnu et tydeligt bevis på Enhedslistens absolutte mangel på indflydelse.

Mark Strøm, Karsten Aaen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

LIghed for loven betyder ikke, at alle dømmes ens, men at enhver tværtimod har ret til at få sin sag individuelt bedømt.

Esben Harding

Der er vel næppe noget nyt i at lignende sager for forskelligt udfald, hvorfor man heldigvis har mulighed for at få sin sag efterprøvet i landsretten.

I JP i går (vist nok en premium-artikel) var der en meget meget lang og flot opsat! tosiders artikel, hvor politiet fik en hel masse taletid. Og ja, jeg regner anklagerne med til politiet her!Og hvor det helt klart blev sagt (fra en politimands side), at det her, aktionen i Christiania, var en måde at få normaliseret forholdene i Christiania på! Altså kan dette kun være et politisk projekt. Og bestemt politisk at man skal sætte så voldsomt ind mod den handel på Christiania som artiklen handler om.

Hvorfor er politiet ikke massivt til stede i Nordsjælland ved de rige menneskers byggearbejder...

@ Peter Hansen - jo, lighed for loven betyder netop dette! at cirka ens sager også gerne skulle have det samme udfald: altså at man får cirka den samme dom for et kriminelt forhold. Ifølge den avisartikel i JP var der altså 1 eller 2 personer som blev dømt for hele periodens aktivitet, selvom de bevisligt ikke var tilstede, en var i Paris i flere uger og måneder. De fik samme dom som de personer som bevisligt havde været tilstede. Fordi politiet mente de havde godtgjort og bevist, at der var og er tale om organiseret kriminalitet. Og så blev der desuden også brugt civile agenter, agent provocateurs, i den her sag - det troede jeg ikke politiet måtte bruge i DK.

Og nu vil politiet så til at kropsvisitere folk inde på Christiania for at se om de har en joint på sig eller flere - alt sammen som led i den normalisering af Christiania som især socialdemokraterne jo ønsker sig!

Henrik Bjerre

Alle ved at pusherstreet er organiseret kriminalitet, hvor der ofte forekommer grov vold. Hvis man fleurter med det, og ved et uheld får 3 år og ikke 1 år som var det rette - så er det bare ærgerligt efter min mening. Der er intet der forhindrer en i at være en mere uorganisret privatpusher der nøjes med en mindre fortjeneste. Når man går efter pusherstreet er det fordi man vil have flere kriminelle penge. "If you cannot do the time - don't do the crime."

Endelig burde hash'en legaliseres og decentraliceres så alle førtidspensionister der ønsker det kunne blive pushere. Modtage f.eks. 20 gram om ugen med posten fra staten, mod at få deres pension sat 2.000 - 3.000 kr. ned om måneden. Det bliver ligesom så surt at være gangster hvis man er nødt til at slå stribevis af "uautoriserede statspushere" til lirekassemænd (når mange af dem oven I købet er det i forvejen) for at kunne kontrollere markedet.

Steffen Gliese

En afløsning for pølsevogne og aviskiosker, Henrik Brøndum?

Henrik Bjerre

@Peter Hansen

Lige præcis!

Steffen Jørgensen

I de pågældende sager er der ikke tvivl om de anklagedes skyld. Spørgsmålet er, om strafudmålingen er korrekt. Her rummer det danske retssystem en ankemulighed.

Strafudmålingen bør lyde: Samfundstjeneste med henblik på fremstilling af hamp, (THC/CBD) til hash produktion og oplysning. For politiet har ikke tid til ligegylde indbrud, butikstyverier osv.
Orr bagmandspolitiet mangler "vodka". - Så forstå det dog Helle.