Nyhed
Læsetid: 5 min.

Danskerne bekymrer sig om klimaet, men ændrer ikke vaner

Danskerne er langt mere bekymrede over klimaet end over den økonomiske krise, viser ny måling. Men det kniber med at ændre de personlige vaner for klimaets skyld. Politikerne må sige det højt og gøre det nemmere at ændre adfærd, siger forsker
Indland
19. maj 2015

Danskerne er langt mere bekymrede over klimaforandringerne end over f.eks. den økonomiske krise. De ønsker også en markant satsning på vedvarende energi for at sikre et fossilfrit Danmark i 2050. Men når det handler om selv at ændre vaner for at blive mere grønne og klimavenlige, kniber det. At spise mindre kød, flyve mindre og køre mindre i bil er ikke noget, der lokker voldsomt.

Det fremgår af en dugfrisk meningsmåling, foretaget af YouGov for Dansk Kommunikationsforening.

Administrerende direktør i Dansk Energi, Lars Aagaard, kalder det »bekymrende«, at danskerne åbenbart synes, klimaudfordringen kommer for tæt på, når det handler om at gøre noget »inden for ligusterhækken«.

Målingen fortæller, at 70 pct. af danskerne er bekymrede over klimaforandringerne, mens fem pct. slet ikke er bekymrede.

Men adspurgt om villigheden til at flyve mindre for klimaets skyld svarer kun ni pct., at de i høj eller meget høj grad er villige til det, 20 pct. siger ’i nogen grad’, mens 36 pct. slet ikke eller kun i ringe grad er villige til at dæmpe rejseaktiviteten med fly.

»Det er positivt, at danskerne bekymrer sig mærkbart om klimaet og sætter det højt på dagsordenen, men samtidig afslører undersøgelsen et paradoks,« siger Lars Aagaard, Dansk Energi.

»Vi har således gjort rigtig meget for at gøre elforsyningen mere klimavenlig med vind og sol gennem et langt sejt træk, men uden at forstyrre danskerne ret meget. Der kommer renere el ud af kontakten, og man oplever, at det bare er noget, politikerne fixer. Men når det begynder at handle om de valg, der træffes inden for ligusterhækken, det vil sige om vor egen levevis, så synes det at komme for tæt på.«

Professor Peter Gundelach, Sociologisk Institut, mener, at det ikke kun handler om, at den enkelte skal ændre forbrugsvaner, men også om de politiske rammer, man laver for klimavenlige vaneændringer.

»Hvis de mønstre, vi har i hverdagen, opleves som praktiske, mens det virker enormt besværligt at ændre vaner – f.eks. at skifte fra bil til offentlig transport – så gør man oftest, som man plejer.«

Når det handler om at bruge bilen mindre, er 13 pct. villige i høj eller meget høj grad. Blot 11 pct. af de adspurgte er villige til i høj eller meget høj grad at spise mindre kød.

Kun overgået af terror

På en liste over globale udfordringer udpeger 18 pct. af danskerne klimaforandringerne som den største, på niveau med fattigdom, hungersnød og vandmangel og kun overgået i alvor af international terrorisme, som 20 pct. sætter øverst på listen. Den økonomiske situation og finanskrisen ses kun som den alvorligste udfordring af fire pct. af de adspurgte.

Målingen fra YouGov peger i samme retning som en meningsmåling foretaget af Norstat og offentliggjort forleden af Altinget.dk. Her sagde godt 38 pct. af de adspurgte danskere, at »indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst«.

I dagens måling erklærer 67 pct. af de adspurgte sig enige i, at Danmark skal satse endnu mere på vedvarende energi for at gøre energiforsyningen fossilfri i 2050.

72 pct. mener tilsvarende, at Danmark skal gøre en global klimaindsats ved i størst muligt omfang sælge klimavenlig energiteknologi på det globale marked – kun fire pct. er uenige heri.

Den igangværende grønne omstilling af energisystemet foregår, set fra den almindelige danskers position, ’automatisk’: Det er i høj grad energisektorens aktører, der etablerer vindmøller, solcelleanlæg, biogasanlæg m.m.

Men når det handler om de aktiviteter, der ligger uden for energisektoren og vedrører de personlige valg og vaner, ligger det tungere med danskernes klimaengagement.

»Paradokset er, at vi ikke kan skærpe klimaindsatsen på energiområdet ret meget ud over det, der allerede er på vej, så nu skal vi ind over ligusterhækken og forholde os til transportvaner, valg af fødevarer osv. Og der kniber det,« siger Lars Aagaard fra Dansk Energi.

Han mener ikke, at velmenende opfordringer til individuel handling rækker.

»Det er det, vi gør i fællesskab via de rammer, politikerne lægger for os som individer og samfundssektorer, der kan få det til at rykke.«

Derfor handler ændrede forbrugsvaner ifølge Aagaard i høj grad om den politik, der formuleres på bl.a. transportområdet og landbrugs- og fødevareområdet.

For bøvlet

Professor Peter Gundelach er enig. Han og kollegerne Bettina Hauge og Esther Nørregård-Nielsen gennemførte for få år siden en større undersøgelse af specielt unges syn på klimaudfordringen.

»Et hovedresultat af den undersøgelse var, at de unge var bekymrede over klimaændringerne, men at det ikke var noget, der lå langt fremme i bevidstheden som noget meget vigtigt,« siger Peter Gundelach.

»Det handlede bl.a. om, at nogle af de handlinger, vi foretager os, er ret ’automatiserede’ – det er bare noget, vi gør. En anden faktor er, at den måde, samfundet er indrettet på, gør det vanskeligt at agere mere klimavenligt. Vil man f.eks. gerne nedbringe sit forbrug af kød, kan det være en barriere, at supermarkederne sælger i pakker, der er for store. For andre gjaldt det, at de bare var ligeglade, mens atter andre mente, at kun økonomiske sanktioner kan ændre adfærden.«

Det førte i undersøgelsen til den konklusion, at hvis varige ændringer i adfærd ønskes, så »må folk altså opleve mere klimavenlige handlinger i hverdagslivet som mulige. Derfor vil det være en opgave for beslutningstagerne at tage klimarelaterede initiativer, der matcher det lavpraktiske hverdagsliv.«

Om de politiske beslutningstagere siger Peter Gundelach, at det typisk opfattes sådan, at de røde er mere klimavenlige end de blå.

»Den politiske elite spiller faktisk en rolle, når det gælder kommunikationen om, hvordan vi skal opføre os. Så hvis den politiske elite i Danmark kunne blive enige om at sige, at det er vigtigt, at vi gør noget mod klimaforandringer, så vil det have stor betydning. Og hvis de kan ændre tingene strukturelt, dvs. gøre visse valg mere besværlige og andre lettere eller via f.eks. afgifter, så har det bred effekt. Der, hvor det opleves som en individuel beslutning, er det sværere. Ikke kun på grund af manglende motivation, men også på grund af oplevelsen af manglende muligheder – det er simpelthen for bøvlet og besværligt at handle klimavenligt,« siger Peter Gundelach.

Dansk Kommunikationsforening afholder i dag en heldagskonference i København om den svære klimakommunikation, hvor den ny meningsmåling præsenteres.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Ivonne Cordes

Det hele kan koges ned til vores indgroede vaner, og hvordan skal afgifter påvirke dem? Tag nu vores forbrug af kød, som af mange bliver udpeget til at være en langt større udfordring for klimaet end transportsektoren. Det er en viden som er meget svær at få ud i den almindelige mainstream bevidsthed. Hvorfor? Det er klart, at de negative konsekvenser af transport er langt mere åbenlyse. En bil forurener via udstødningen. Bøffen på din tallerken ligger bare helt uskyldigt der på tallerkenen. Og vi skal jo have mad. Og proteiner kan vi jo ikke undvære. Osv.

Det hele kan koges ned til vores indgroede vaner, og er svaret da at udfolde en række økonomiske instrumenter, som afgifter og momsfritagelse? Folk har jo for tilsyneladende for mange penge. De kan simpelthen åbenbart beslutte sig at betale mere for bøffen, flyrejsen osv.

Er svaret ikke snarere at arbejde på det kulturelle plan? Hvordan kan vi udvikle kulturelt bæredygtige fællesskaber? Tag bøffen igen. Det er jo for hulen en fuldstændig integreret del af selve rammerne for vores samvær. Det er grundet i kulturelle mønstre, som formentlig kan dateres tilbage til den tid, hvor flertallet af danskerne pludselig havde råd til noget som hidtil havde været betragtet som en ypperlig luksus. Som kun kunne nydes ved særlige lejligheder.

Sålænge det er kulturelt uacceptabelt IKKE at spise kød får vi ikke ændret dette mønster. Folk er villige til at gå langt for at leve op til de kulturelle forventninger. Se bare, hvor mange penge folk kaster efter bryllupper, konfirmationer osv. Selvom de sparer alle andre steder.

Er vores krise kulturel? Læs mere her: Building Sound Collectives http://cultural-sustainability.eu/

Britta Hansen, Jakob Lilliendahl, Tor Brandt og Trine Schmidt Nielsen anbefalede denne kommentar
Michael Bruus

Økologisk visdom er ikke hvordan vi indretter os bæredygtigt, økologisk visdom er hvordan vi bliver enige om at indrette os bæredygtigt.

Og til det formål er der som artiklen også er inde på brug for politiske udspil og det kniber det jo gevaldigt med.

Carsten Søndergaard, Anne Eriksen og Svend Erik Sokkelund anbefalede denne kommentar

Artiklen illustrerer vel meget godt problemet ved at ville privatisere et vigtigt samfundsproblem som udledningen af drivhusgasser. Der er behov for kollektiv handling på globalt plan - ikke at lade det være op til hver enkelts samvittighed, påpasselighed og krævende engagement hvor meget man vil udlede. For de fleste mennesker vil det være alt for uoverskueligt. Samtidig ved vi også godt at klimaproblemet ikke forsvinder blot fordi vi hver især udleder mindre. Det kræver at alle de andre milliarder mennesker også samtidig mindsker udledningerne. Derfor er der ikke nogen udvej uden om kollektive statslige handlinger. Mest effektivt i form af at gøre de globale udledninger tilstrækkeligt dyre til at de reduceres så meget som det skønnes nødvendigt.

Søren Fosberg, Peter Knap, Carsten Søndergaard, Ivan Breinholt Leth, Tor Brandt, Anne Schøtt og Svend Erik Sokkelund anbefalede denne kommentar
Mikkel Nielsen

Jeg er bange for at det ikke er så simpelt som så, hvis det udelukkende var indgroet vaner så kan man nemmere gøre noget ved problemet og vi havde formentligt fået løst mere i dag end tilfældet er.

Jeg syntes det er vigtigt at forstå at man ikke sådan kan forklare alting udfra biologi, som man inddirekte gør hvis man definere det som værende en vane. For så er jeg bange for at vi aldrig får løst problemet, vi er nød til at se det i et sociologisk og psykologisk perspektiv også.

f.eks. er det at minimere et kødforbrug eller især droppe det helt, simpelthen ikke noget man gør da man derved bryder med den herskende orden (især som mand), man kan dermed blive ekskluderet fordi man gør op med norm adfærd. Dette gælder en lang række af de områder som berøre klima området som forbrugere har indflydelse på, realiteten er folk heller vil rette ind, ind bryde med ordenen, simpelthen fordi ingen ønsker at stå udenfor fællesskabet og det kan blive en konsekvens hvis du bliver mere klimaorienteret end de fællesskaber du er en del af kan acceptere, fordi du inddirekte dermed bryder med de ikke italsatte doxaer der er i de felter du bevæger dig i.

så vi skal først og fremmest have gjort det acceptabelt ikke at have den nye Iphone, den nye mac, det rigtigt køkken, den rigtigt bil og det rigtige tøj og møbler. Vi får aldrig has med klimaproblematikken hvis folk i stadighed bliver mobbet og/eller ekskluderet hvis de render rundt med tøj der ikke er på mode eller har en ældre telefon, hvilket desværre er noget man ser og ikke kun blot blandt børn.

Britta Hansen, Jakob Lilliendahl, Tor Brandt og Trine Schmidt Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Engelsted

Alle indser det fornuftige i at bruge sikkerhedsele. Ingen ville bruge den, hvis det ikke var lovpligtigt og forbundet med straf at lade være.

Alle indser det fornuftige i at betale kontingent til det fælles samfund. Ingen ville betale skat, hvis det var frivilligt og op til den enkeltes gode vilje.

Alle ordninger, der beror på frivillighed og god vilje, er bare grinagtige, hvad landbruget tilbyder skoleeksemplet på.

Ligeledes med klimakrisen. Alle forstår, at flyrejser øger problemet, men ingen vil holde sig tilbage, hvis de har råd.

Skal der gøres noget, skal der social tvang til. Sådan er vi simpelthen. Så kom igang med seriøs lovgivning og seriøs mobning.

René Petersen, Britta Hansen, Søren Fosberg, Thomas Christensen, Peter Knap, Carsten Søndergaard, morten Hansen, Thomas Oxvig, Dennis Berg, Nis Jørgensen, Nille Torsen, Kim Marker, Kim Vildnis, Tor Brandt, Thomas Barfod, lars abildgaard, Anne-Marie Krogsbøll, Espen Bøgh, Svend Erik Sokkelund, Herman Hansen og Christel Gruner-Olesen anbefalede denne kommentar
Astrid Cæcilie Luffe

Det er rigtigt at borgerne er nødt til at ændre vaner. Men som jeg ser det bunder rigtig meget af det i politikernes arbejde. Der skal slet ikke være et valg for borgere og virksomheder. Fx bliver rejser med fly diskuteret. Politikerne kunne her sætte en grænse for hvor mange fly de danske flyselskaber må sende i luften om dagen, eller sætte et minimumsbeløb på rejserne, så de ikke er så billige og derfor ikke så attraktive.
Det kunne også blive en lov at alle restauranter, cafeterier og måske endda supermarkeder skulle holde kødfri mandag - så det slet ikke var en mulighed at købe kød om mandagen. Ligeså med bilfri søndag.
Alt det handler om er at gøre det miljøvenlige valg mere attraktivt - offentlig transport er stadig dyrt (det er dyrere at rejse med tog fra København til Århus end det er at flyve fra Kastrup til London).

Felix Austin

Man kan ikke centralisere alting og forvente kortere transport.

Thomas Christensen, Morten P. Nielsen, Nille Torsen og Torben R. Jensen anbefalede denne kommentar
Mette Thillerup Rasmussen

Som flere er inde på, er der behov for et decideret paradigmeskift og det kommer ikke, hvis det ikke italesættes af verdens ledere. Og da vore politikere, røde som blå, ikke kan tale om andet end vækst for vækstens skyld (forbrug forbrug så vi kan skabe arbejdspladser så vi kan forbruge mere...), så har det meeeeeeeeeeeeeeeeeget lange udsigter! Pt. hører jeg kun det nye parti Alternativet komme med ikke-vækst-orienterede løsninger.....
Jeg har i stort omfang resigneret - jeg har mistet troen på mennesket som løsningen på klimaproblemet - det gør simpelthen ikke ondt nok på os (i de rige lande) til at vi handler - og når først det gør ondt, så er det for sent. Jeg har ingen bil, cykler og bruger off.transport, har kødfrie dage, vasker ved lave temp., lægger låg på gryden, isolerer på loftet osv osv. Men håbet - det svinder....

Niels Møller Jensen, Britta Hansen, Søren Fosberg, Thomas Christensen, Carsten Søndergaard, Sascha Olinsson, Kim Marker, Helene Kristensen og Svend Erik Sokkelund anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Politikker manglende forståelse for udfordringerne, for ikke at sige pinligt makværk!

IPCC 'prøver' at forklare de danske politikkere.
80% af verdens kendte, også 'de danske olie og gas reserver', skal blive i jorden, for 'ikke' klimaet skal tage, en dramatisk drejning mod kraftigere katastrofer.
Hvis politikkere elsker deres egne børn, kunne man sige fra, over for den politisk planlagte målsætning, at sende regningen for vækst idag, til vores egne børn i fremtiden, det er vel ikke for meget forlangt, eller hvad?
Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R) siger følgende:

Fra link.
»Omstillingen sker jo ikke fra den ene dag til den anden. Og hvis vi ikke selv bliver bedre til at udvinde olie og gas, så bliver vi jo nødt til at købe det andre steder, for vi har stadigvæk brug for det. Det er en helt bred erkendelse, og derfor synes jeg heller ikke, at der er noget i vejen for, at man forsker i, hvordan en større andel af olien og gassen kan indvindes. Det synes jeg ikke, at jeg skal sætte begrænsninger for.«

Fra link:
"Danske universiteter har modtaget mindst 275 millioner kroner af olieindustrien fra 2009 til 2014."
Link: http://ing.dk/artikel/olieindustrien-betaler-danske-universiteter-finde-...

Fra link:
Efter mandagens teknologiske topmøde om skifergas står det klart, at "økonomien alene" vil afgøre, om der skal produceres skifergas i Danmark.

Link: http://ing.dk/artikel/analyse-derfor-siger-danmark-ja-til-skifergas-158705

Manglende forståelse for udfordringerne, for ikke at sige pinligt, skam og makværk!

Britta Hansen, Søren Fosberg, Helene Kristensen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Herman Hansen

Så længe politikerne ikke giver udtryk for, at de tager situationen alvorligt gør befolkningen det naturligvis heller ikke. Klimaændring fylder nærmest ingen ting i samtalen blandt folk. Og da slet ikke over liguster hækken.

Hvor tit har du snakket klimaændringer over hækken eller i opgangen? Nååå, i taler slet ikke sammen...

Og hvor tit har du hørt politikerne snakke klimaændringer i den her "måske" startede valgkamp? Nej vel. Ikke særlig meget. Det er der tilsyneladende ikke mange stemmer i. Det er også et udtryk for, hvor lidt klimaændringer fylder i folks bevisthed. Og så er de forsat stort set usynlige i Danmark.

At fylde miljøet med CO2 og andre giftstoffer bliver tvært i mod bare billigere og billigere. Flybilletter koster f.eks. langt mindre end for 15 år siden og passagertallet vokset eksplosiv. Hvorfor skulle jeg dog så lade hver med at flyve? At køre langt i bil for at komme på arbejde premieres med en skatte nedsættelse. Og der slippes 56.000.000 nye biler løs på verdens veje årligt (153.000 daglig). Så hvad nytter det jeg bøvler med at tage cyklen? Hele vores liv tjener i dag kun ét formål: Forbruge. Forbrug er vores eneste og sande Gud i dag. Vi er sågar villige til at lade livet for den nye Gud. Forbrug sætter os i en euforisk glæde. Vi har ret til forbrug, synes vi. Fordi vi arbejder og lever for det. Og har klimaændre mere plads end selveste Gud i vores bevisthed? Nej, vel.

Der er ganske enkelt ingen, som tager menneskeskabt klimaforandringer særlig alvorlig. For de er usynlige for os.

Britta Hansen, Søren Fosberg, Carsten Søndergaard, Anne Eriksen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Peter Madsen

Dr. Patrick Moore, medstifter af Greenpeace, har et par gode råd til jer her:
https://www.youtube.com/watch?v=NtcNjoDe5Pg

Espen Bøgh

Nu kan v danskere ikke tage skylden or hele verden, på den "pind", men nok vore egen del.

På den anden side hvorfor skal vi egentlig interessere os for det, vi lever i en tidsalder hvor liberalismen lærer os det ikke er vores, eller rettere deres problem, og lusker derfor udenom via skattely o.a., og vi i samfundet blot skal konsumere noget mere, det giver vækst - og frelse!

Lise Lotte Rahbek

HVIS det skal give nogen som helst mening,
at vi vælger os ledere i samfund og erhverv,
er det da for at disse LEDERE skal gå foran og vise vejen via det gode eksempel.

jeg ved ikke om det lyder klassisk konservativt,
men det er for mig komplet indlysende,
at hvis vi skal acceptere LEDELSE og ledelses-kompetence,
så betyder det, at vores ledere skal gå i spidsen og være eksempler til efterlevelse.

Det er vores LEDERE, som skal vise, hvordan vi holder op med at flyve så meget.
Det er vores ledere, som skal vise hvordan man kan spise fint og godt uden blodigt kød.
Det er vores ledere, som skal gå forrest i klima-kampen og vise de gode eksempler.

Hvis ikke de kan det,
er de ikke ledere,
og vi bør på ingen måde anarkende deres lederskab,
når de flyver og kører verden rundt med stort forbrug af fossile brændstoffer
og spiser middage med uhørte mængder af forbrug af kød.

Ledere, som ikke kan gå foran og vise de mennesker, de leder, det gode eksempel
og berede vejen for, hvordan andre kan efterleve deres eksempel,
er ikke de stemmesedler værd,
som deres navne stod på.

Vil man være leder, må man leve som foregangsmand (m/k)
Der findes ikke nogen undskyldning.

Britta Hansen, Thomas Christensen, Peter Knap, Carsten Søndergaard, Sascha Olinsson og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Michael Bruus

Mikkel Nielsen skriver om sociologisk og psykologisk, Casper Hernández Cordes skriver om kulturalt og jeg tror at de har fat i noget.

For mig at se skal det give MENING, både kulturelt, socialt og psykologisk og her på information tror jeg, at der vil være udpræget enighed om, at det det IKKE giver mening som det er nu.

Politisk tales og tænkes der økonomisk, der bores efter skiffergas i Nordjylland (medføre radioaktive kemikalier i undergrunden/ fare for grundvands forurening) der sprøjtes tonsvis af sprøjtegifte ud over landbrugsjord, der sprøjtes penicillin i grise som aldrig før og resistens bakterier er en følgevirkning, alt samme for at gavne økonomien og der tales om at flygtninge skal arbejde og om konkurrencestat og om rationalisering.

Co2 indholdet stiger, grundvandet forurenes, de drukner i middelhavet og vi bomber i Mellemøsten og indkøber nye kampfly til 30 milliarder, nye militære mandskabsvogne til 4 milliarder og nyt artilleri til et lignende beløb, det giver jo ikke mening på nogen som helst måde.

Lise Lotte Rahbek skriver om at lederne skal gå forrest, men går de i virkligheden ikke bagerest og trækker det hele ned?

Britta Hansen, Søren Fosberg, Carsten Søndergaard, Karsten Kølliker, Jakob Lilliendahl, Philip B. Johnsen, Anne Schøtt, Anne Eriksen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Michael Bruus
Helt enig.
Det giver ingen mening.
Der er ikke sammenhæng mellem hvad der tales,
og hvad der gøres.

Liliane Murray

Man kunne jo bare starte i det små med at lade være med at købe tøj der er syntetisk, og kun købe tøj fremstillet af naturfibre, der har vi nemlig et godt og meget naturligt alternetiv, end al den polyester, polyacryl, akryl, og hvad man nu ellers kalder det, men som rent faktisk ikke er andet end råolie.

Bunder problemet ikke i det neoliberale paradigme om det atomare individ? Man forestiller sig her individet som en løsrevet og selvstændig enhed, mens et hvilket som helst samfund ikke er andet end en samling af individder. Således fordrer denne logik at enhver forandring må bæres frem af enkeltindivider som sådan.
Men som flere andre her i tråden også noterer sig, kan en global krise ikke løses individuelt. Individets handling er ikke blot atomar, men en evig vekselvirkning mellem individet, andre individder og hele samfundet som en udelelig helhed.
Ansvaret kan ikke overlades til enkeltindivider, men må tages kollektivt. Enten må der indføres kraftige restriktioner overfor de private producenter samt overfor alle enkeltindivider set som forbrugere. Eller også må produktionen simpelthen gøres til fælleseje, hvilket selvfølgelig lugter fælt af kommunisme. Jeg hælder til sidstnævnte fæle løsning.
Hvis vi vil overleve som art, må vi indse at individets tidsalder er forbi. Fremtiden tilhører kollektivet.

Philip B. Johnsen

Når fossilbrændstof afbrænding i det omfang 'verden har', vil slå menneskeligheden ihjel, så er handelsværdien, af fossilebrændstof reelt irrelevant, eller sagt på en anden måde, det kan ikke naturligt betaler sig, at have fossilbrændstof sektoren børsnoteret, det er andre interesser der varetages.

Det nægter det liberale marked, at forholde sig konstruktivt til, det er en skæbnesvanger kurs for kortsigtet profit, politikkere er i dag de eneste, der kan ændre på den fejl, men gør det ikke, de understøtter politisk kortsigtet vækst, på vores børns bekostning.

peter fonnesbech

Sagen er komplex, og ansvaret kan for de manglende tiltag kan rettes mod et utal af parter, og diskussionen kan ende i sidste ende komme til at handle om, hvem der kommer først, hønen eller ægget.

For mig at se er den eneste mulighed en mere eller mindre synkroniseret indsats af alle parter.

Det enkelte menneske , NGO'erne, de politiske partier og dets ledere, samt erhvervslivet og medierne ikke mindst.
De sidste to nævnte i rækkefølgen er nok de sværeste at få ombord.

Store dele af erhvervslivet har jo nærmest sværget en troskabsed til vækstparadimet, og medierne fortsætter med at promovere de materielle værdier over alt andet.

Lidt økologi hjemme i køkkenet er helt fint, der er fandme ingen, der skal blande sig i hvor langt jeg flyver, når jeg skal på min velfortjente ferie med hele familien.

så længe vore politikere fortsætter med at hykle om miljøet ved ikke at stille krav til landbrug og industri, så nøjes jeg også med at bekymre mig.

Frank Hansen

Der har vi den igen. Herman Hansen kalder længere oppe i tråden CO2 for en gift. Det er ikke så mærkeligt, at vi aldrig kommer længere i klimadebatten, når den slags sludder bliver gentaget uden at nogen protesterer. CO2 er en temmelig inaktiv gas, som vi selv udånder, og er på ingen måde en gift. Der er en positiv korrelation mellem atmosfærens indhold af CO2 og Jordens biomasse. Jo mere CO2 i atmosfæren jo grønnere Jord. Jorden har formentlig aldrig været grønnere end i Kridtiden, hvor atmosfærens indhold af CO2 var meget højere end i dag.

Det er selvfølgelig rigtigt, at hvis man udelukkende indånder CO2, så kvæles man, men det samme gælder for enhver anden gas end O2. Men har CO2 så ikke en drivhuseffekt? Naturligvis, men det har vanddamp i langt højere grad. Gør det så også vanddamp til en gift? Naturligvis ikke. Naturvidenskabeligt skolede mennesker gider efterhånden ikke at deltage i klimadebatten, når den foregår på et så fordummende og uinformeret grundlag.

Lad os lige tage den med Sahara, som påstås at vokse som følge af klimaforandringerne. Det som sker er at passatbælterne flytter mod polerne, hvorfor Sahara bevæger sig mod nord. Det har allerede betydet øget regnfald syd for Sahara. Den største klimakatastrofe, som er sket i Nordafrika, fandt sted da mennesket i Oldtiden fældede de store skove i Sydeuropa og Nordafrika. Det gjorde klimaet tørt og varmt.

Bo Carlsen, Lennart Kampmann, Felix Austin, Helge Sørensen, Peter Madsen, Kjeld Smed og Thomas Andersen anbefalede denne kommentar
Ib Jørgensen

"På grund af 2. verdenskrig blev det vanskeligt at hente varer til Danmark fra udlandet. Efter besættelsen den 9. april 1940 stod det klart, at man kun kunne skaffe varer fra områder, som blev kontrolleret af Tyskland. Eller fra bestemte lande, som ikke deltog i krigen - navnlig Sverige.

I september 1939 vedtog Folketinget og Landstinget Vareforsyningsloven. Loven gav den danske handelsminister lov til at rationere, hvilke og hvor mange varer folk måtte købe.

Formålet med rationeringen var dels at undgå, at Danmark hurtigt løb tør for varer. Men derudover skulle den medvirke til, at varerne blev fordelt nogenlunde ligeligt i befolkningen.

Man forsøgte at tilpasse rationerne til folks behov. Folk, som udførte hårdt arbejde, kunne f.eks. få tildelt flere rationeringsmærker til madvarer. Og familier med småbørn fik flere mærker til bl.a. sæbe."

Født 1933 kan jeg bekræfte, at det kan lade sig gøre. Spørgsmålet er, hvor store farer vi skal se os stillet overfor, før vi handler.

Læs mere her: http://www.befrielsen1945.dk/temaer/hverdagen/rationering/#

Carsten Søndergaard og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Rune Aa. Hansen

Igen vil jeg sige at det handler om at vi bliver enige i at vi ikke har behov for en ny mobil tlf.
Den erkendelse er væsentlig for mig at se.

Vi bliver desuden nok nødt til at kaste alle bolde op i luften (inkl. dette vidunderlige internet, som desværre har en lang række følgevirkninger såsom forbrug, passivitet mv.)

Og så mere kærlighed til hinanden :-)

Carsten Søndergaard og Sascha Olinsson anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Rune Aa Hansen

Jeg er ikke helt enig.
Du må selv tage beslutningen om, om du har brug for en ny mobiltelefon.
Jeg har ikke. Min telefon kan ringe og sms'e. Den fungerer.

Men der skal nogle ledere/magtpersoner til at tage stilling til, i hvor høj grad der skal satses på biler og fly frem for miljø-venlig offentlig transport. Der skal magtpersoner til at tage stilling til, om verdens ledere skal mødes til klimatopmøder i privatfly (!) og med store følger.
Der skal magtpersoner til at tage stilling til evt. diffentieret moms på fødevarer, så det grønne bliver prioriteret frem for kød. Der skal magtpersoner til at ændre på afgifter på tilsætningsstoffer, til afgifter på importvarer og på alskens andet forbrugshejs OGSÅ mobiltelefoner og elektronik, som kan hjælpe eller hindre befolkningen i at træffe miljørigtige beslutninger.

Den slags beslutning kræver ledere, som tør og vil gå foran.
Dem har vi ikke.

Carsten Søndergaard og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Jens Colding

"At fylde miljøet med CO2 og andre giftstoffer" ( Herman Hansen ). Så har vi hørt den med, og man bliver trist. Når uvidenheden virkelig er så stor, er enhver debat jo egentlig nytteløs. CO2 er planternes føde. Uden CO2 ingen planter overhovedet, og uden CO2 ingen dyr og mennesker. CO2 er simpelthen selve livets opretholder. Det kaldes fotosyntese. Slå det op, Herman og ligeledes dine anbefalere.

Bo Carlsen, Peter Madsen, Frank Hansen og Thomas Andersen anbefalede denne kommentar
Ib Jørgensen

Forbrugsfrihed (hedonisme) er blevet vor tids religion. Så enkelt er det.

Britta Hansen, peter fonnesbech og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Herman Hansen

Jammen så er der jo ingen ko på isen som vi siger herude på lande, hvor blomsterne spirrer Hansen & Colding. I har reddet menneskeligheden fra undergangen. Tror jeg tager en ekstra tur i bilen med bundgas i eftermiddag af bare glæde. Ha ha ha.

Men I har da begge ret. CO2 er nødvendig for at opretholde livet. Men som I begge sikkert har hørt om, er for meget CO2 i atmosfæren skadeligt og medvirkende til at skabe klimaændringer. Det er f.eks. derfor af brænding af fossile brændstoffer er fy fy og vindmøller er go go - Men det har i sikkert hørt en masse om... Mon ikke. CO2 er ikke giftig i afbalancerede mængder Frank Hansen. Men inhalere du det i store mængder dør du. Og når en gas slår dig ihjel, så må den betegnes som giftig. Men kald du det bare for sludder.

Men det ændre ikke det mindste på de enorme udfordringer menneskeligheden står overfor for fremtiden. Eller at de kun kan løses af politisk vej.

Frank Hansen skriver ovenfor bl.a.:

'Den største klimakatastrofe, som er sket i Nordafrika, fandt sted da mennesket i Oldtiden fældede de store skove i Sydeuropa og Nordafrika. Det gjorde klimaet tørt og varmt.'

Ja, og det samme gøres den dag idag mange steder bl.a. Indien, Afrika syd for Sahara, Brazilien, Borneo og Burma. Af alverdens skrupelløse forretningsfolk og forbrugere i Vesten og Østasien, og fældning af træer til brændsel af voksene befolkninger i den 3. Verden.

Det er fint om danskerne går foran i dette problem. Det kan nok forsinke menneskehedens undergang med et par minutter.

Søren Fosberg, Felix Austin, Kjeld Smed og Helge Sørensen anbefalede denne kommentar
Herman Hansen

Leo Nygaard, du er på sporet... :-) Tror nok der er en hel del derude i verden, som har opdaget, at for meget CO2 i atmosfæren er skadelig. Selv er jeg en af dem.

Steffen Sørensen

Jeg, og formodentlig de fleste danskere, deler bekymringen for klimaforandringerne. Og det er ikke blot abstrakt - de kan rent faktisk mærkes nu.
Problemet er bare, at uanset hvor meget Danmark og danskerne gør - uanset hvor hvor mange afgifter vi lægger på den selvsamme grønne strøm, uanset hvor meget vi erstatter oksekød med selleri, uanset hvad vi gør.. Så kan det ikke måles/registreres/mærkes på nogen måde, sålænge kinerserne åbner et kulfyret kraftværk om dagen - køber 100 millioner nye biler hvert år. Fortsæt selv..
Og det tror jeg er meget menneskeligt. Hvis den enkelte ikke kan se nogen effekt af indsatsen, og oplever at alle andre opfører sig totalt modsat - så gider man ikke selv omlægge sit liv.

Når vi allesammen har fattet, at vores verden bliver NØDT til at bevæge sig i denne retning:

http://thechoiceisoursmovie.com/ (findes også med dansk tekst)

- så melder jeg mig ind i samfundet igen. Indtil da, forbeholder jeg mig retten til at melde pas over for konkurrencestat og profitbaseret økonomi.

Der er KUN 1 løsning:

Ressourcebaseret Økonomi

Søren Fosberg, Carsten Søndergaard og peter fonnesbech anbefalede denne kommentar
Peter Madsen

"...the ongoing rise in the air's CO2 content will continue to increase food production around the world, while maintaining the nutritive quality of that food and enhancing the production of certain disease-inhibiting plant compounds"

Kilde: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098847200000915

Carsten Søndergaard og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Kaare Thomsen

bare det er billigt er alt godt her i landet, så er der noget vi ikke kan lide forbyder vi det her i landet men forsætte importen fordi det er billigt, men kan stolt sige rund om i verden sådan noget bruger vi ikke i Danmark.

Jens Colding

Må jeg her i en sluttet kreds afsløre, at biobrændsel, forstået som træflis- piller, samlet set udleder 15% mere CO2 end kul, formindsker i katastrofal grad CO2-optaget og inddrager landbrugsjord til dyrkning af afgrøder til menneske- og dyreføde og gør basale fødevarer dyrere til skade for især jordens fattige befolkning.

Lise Lotte Rahbek

Jens Colding
Har du et link til dokumentation for din afsløring?

Herman Hansen

Den afgørende forskel på CO2 udledning gennem afbrænding af biobrændsel og fossil brændsel er, at CO2 i fossil brændsel gennem millioner af år er blevet bundet i undergrunden og derigennem medvirket til den balance atmosfæren befinder sig i dag. Ved afbrænding af fossil brændstof frigøres den bundene CO2 igen til atmosfære og en ubalance er skabt. Lidt som et mega stort vulkan udbrud. Ved afbrænding af biobrændsel derimod tages den gode gamle fotosyntese i brug og omdanner CO2 til O2 og medvirker dermed til at opretholde balancen i atmosfæden.

Ja, man bliver helt trist til måde over al den uvidenhed og usaglighed, som gør debatten nytteløs.

Peter Madsen

Det er vel simpel logik at afbrænding af biomasse, som i øvrigt er blevet sejlet over Atlanten, på ingen måde kan være CO2-neutralt.

Se fx.
http://www.sciencemag.org/content/326/5952/527.summary

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1757-1707.2011.01102.x/abst...

Frank Hansen

Herman Hansen fortæller os nu at enhver gas, som fører til kvælning i tilstrækkelig store mængder må betegnes som giftig. Hermed er begrebet opløst. Enhver gas inklusiv nitrogen (kvælstof), der som bekendt udgør langt størstedelen af atmosfæren, fører til kvælning, hvis den indtages i tilstrækkelig store mængder. Dermed er alle gasser pånær ren ilt giftige. Tænk at Information vil trykke sådan noget sludder.

CO2 er en sjælden og fantastisk gas uden hvilken livet på Jorden aldrig ville have opstået eller udviklet sig, bortset fra visse cyanobakterier, der trives i undersøiske varme kilder.

Det er det samme der sker i alle disse debatter. Idiotiet går ind og folk med blot en vis naturvidenskabelig dannelse flygter skrigende bort. Hvorfor skulle vi dog lytte til råd fra personer, der tror de har fundet de vises sten, men som i realiteten aldrig har læst en videnskabelig artikel endsige selv skrevet en. Jeg rejser i øjeblikket rundt i Kina med fly. På lørdag går turen til Chengdu i Sichuen provinsen, hvor Mao gjorde holdt under den lange march. Debattere klima på det niveau gider jeg ikke mere.

Lennart Kampmann, Thomas Andersen og Jens Colding anbefalede denne kommentar
Jens Colding

Ja, du kan Google forskellige artikler, som omtaler biobrændsels uheldige bivirkninger, men det er med sordin, for vi befinderos på mineret område.
Vi kan også forsøge at bruge vores sunde fornuft. Til en begyndelse: kul er jo bare træer og planter, som under et enormt tryk har udviklet sig til kul i løbet af 100 millioner år, men er med hensyn til CO2 - udledning ikke en større synder end afbrænding af træ. Den noget subtile tankegang om træs påståede CO2-neutralitet er, at for hver gang der fældes et træ, plantes der et nyt. Det gør der jo ikke, men skulle det være tilfældet, vil det vare mindst 25 år, før det nyplantede træs CO2 - optag vil kunne matche det fældede træ. Sådan ser verden bare ikke ud. Der føres en sand udryddelseskrig mod træer i store dele af verden, som det også fremgår af et indlæg i denne tråd. Når træflis udleder omkring 15% mere CO2 end kul, skyldes det et højere fugtighedsindhold.

Herman Hansen

Når et stof virker skadeligt eller dræbende på levende organismer er det at betegne som giftigt. Der med ikke være sagt det ikke også kan være gavnligt eller ligefrem nyttigt for en levende organisme. Det er netop et spørgsmål om balance. Men med al din videnskabelige dannelse Frank Hansen, så mig lige og alle andre idioter i denne verden: Hvordan stopper vi lige disse her klimaændringer?

Måske det var bedre at bruge energien på det frem for al den skinger. Det er trods alt den såkaldt dannede videnskab der har bragt verden i denne situation.

Peter Madsen

Lidt populær, men faktuelt i orden:
Biomass plants can be less green than coal-fired
http://www.thetimes.co.uk/tto/environment/article4157258.ece

Peter Madsen

"...calculations using U.S. Energy Information Administration (EIA) and International Energy Agency (IEA) data show that burning wood pellets results in major impacts on forests for very modest quantities of bioenergy. For instance, the IEA projects that to produce 6.4 percent of global electricity from burning wood biomass in 2035, the global commercial tree harvest — all trees felled except for traditional firewood — would have to increase by 137 percent".

Kilde: http://e360.yale.edu/feature/wood_pellets_green_energy_or_new_source_of_...

kristian bro

Jo mere man tjener, jo mere forbruges, jo mindre grønne er folk. Flyveturene er tabu. "Jeg lukker jo for vandet når jeg børster tænder". Længere er de fleste ikke kommet. Danmark er det land i Europa, der genbruger mindst plastic. Selv har jeg bygget huset af genbrugsmaterialer. Har ikke fløjet i 3 år. Køber aldrig tøj. Passer haven efter "Vild med vilje" (kan googles). Kører VW UP. Jeg går ind for skat på kød og foreslår at flybrændstof ikke vedbliver at slippe for afgift. Tjen mindre.

Søren Fosberg, Carsten Søndergaard, Anders Graae, Lise Lotte Rahbek og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Kurt Loftkjær

Er det forbrugernes opgave?

Jeg har ved andre lejligheder på denne hjemmeside omtalt den tidligere miljøjournalist på Politiken, Ida Ebbensgaard. I en artikel af 2005.06.08 i fagbladet Journalisten under overskriften "Lomborgs lærlinge" afslører Ida Ebbensgaard opsigtsvækkende journalistiske synspunkter. I artiklen hedder det bl.a.:

"Hun siger, at der er sket et generationsskifte i staben af danske miljøjournalister. Og at den nye generation ikke betragter miljøet nær så dommedagstruet, som mange journalister gjorde i 70erne og 80erne.

»Vores miljøhistorier handler ikke om sandheder. Miljøet er ikke længere et helligt stofområde. Derfor er der heller ingen 'præster' blandt vores kilder,« sagde Ida Ebbensgaard."

og

"Kritisk vagthund vil Politiken fortsat være. Også på miljøstoffet. Men avisens journalister skal i højere grad fortælle deres historier om miljø og natur ud fra en klar forbrugervinkel."

Min interesse for Ida Ebbensgaard skyldes, at hendes synspunkter indeholder eksempler på, hvorfor debatten om miljø og natur har det så vanskeligt.

I lighed med så mange andre liberalistiske journalister prøver Ida Ebbensgaard med generelle og helt uunderbyggede argumenter at nulstille miljøbevægelsen samtidig med, at hun overlader problemerne til den enkelte forbruger i en globaliseret verden.

Der er gået 10 år siden Ida Ebbensgaard udtalte sig og siden har natur- og miljøpolitik nærmest været udfaset af regeringerne ledet af Anders Fogh, Lars Løkke og senest Helle Thorning, hvilklet er meget bekæageligt

Alt er overladt til forbrugerne, som ikke forrør at løfte byrden.

Carsten Søndergaard og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Dennis Berg

... og alligevel stemmer en majoritet på en blanding af business-venner, som har en lang historie med nøl på klima- og miljøområdet (V, K, LA), til direkte klimabenægtere (DF).
Danskerne behøver at tage et grundigt kig i spejlet, hvis de virkelig ønsker at ændre noget på klimafronten.

Peter Hansen

Tja, jeg købet en ny laserprinter forleden dag, 1200 kr. kostede den, desværre opdaget jeg ikke at en ny farve kassette koster 635 kr. og dem skal der bruges fire af, så industrien har allerede tvunget mig til at investere i en ny printer om få år!

Peter Hansen
Dårlig indkøber :-)

Anders Vang Nielsen

Det er pudsigt nok som både artiklen og det meste af debatten her mest af alt drejer sig om meget begrænsede relationer mellem blot to aktører: På den ene side "almindelige mennesker" i forstanden forbrugere, og på den anden side "ledere". Dels handler det om hvad lederne, eller politikerne, foretager sig af sig selv på nationalt eller internationalt plan for at mitigere klimaforandringerne (stort set ingenting...); dels hvad man som individ eller familie kan ændre af forbrugs- og adfærdsmønstre for at bidrage til en mere bæredygtig levevis (ud fra princippet om "mange bække små gør en stor å"); og dels hvordan "lederne" burde gå forrest med at italesætte bæredygtighed og give forskellige incitamenter til at de miljø- og klimamæssigt korrekte forbrugsmønstre bliver nemmere at gå til for den enkelte. Det samlede billede er desværre ret hjælpeløst.

På den måde er jeg overbevist om, at man udelukker et helt essentielt led fra debatten: Nemlig hvad "almindelige mennesker" kan gøre som aktivister. Selvom det ofte fremstilles sådan, så kommer social forandring meget sjældent fra oven, men er resultatet af en aktivistisk kamp fra bunden, der simpelthen tvinger magthaverne til at gennemføre mere hensigtsmæssig lovgivning.

Deraf kan man uddrage to ting: For det første, at vi ikke kan forvente noget særligt lederskab fra magthaverne når det kommer til bæredygtighed etc, som mange også påpeger her i debatsporet. De skal presses til det! For det andet, at det mest effektive man som individ kan gøre, er ikke at forbruge anderledes (selvom det naturligvis også gavner, men på et meget begrænset plan som let kan føre til en følelse af magtesløshed), men at rotte sig sammen og tage del i aktivismen.
Tag til Dybvad og blokér Total's skifergasboringer; tag del i oplysningskampagner om selvsamme skifergas; gå på gaden og insistér på billigere og bedre offentlig transport; gå sammen med naboerne om at dyrke grøntsager, og tag ikke mindst kontakt til andre grupper som gør noget lignende omkring i verden og lær af hinanden; skriv og udgiv uafhængig journalistik om miljøspørgsmål; overvæld politikerne med mails og læserbreve; osv. osv. osv.

Aktivismen har utallige ansigter, og som et klogt menneske engang sagde om social forandring: "Det kræver altid langt flere kræfter end man forventer - og man har altid langt mere magt end man nogensinde turde tro på." Deri ligger også, at der med aktivisme er langt mere grobund for at skabe forbindelser udover landegrænserne, end det er tilfældet med forbrug (som stort set holder sig inden for den individuelle/familiære sfære) - simpelthen fordi problemerne på mange områder ligner hinanden i det meste af verden.

Jeg tror nøglen til den type dybe forandring som klimakrisen kræver, til dels ligger i at langt flere mennesker går fra at være primært forbrugere til at blive primært aktivister. En anden måde sige det på, er at vi må blive til de aktive 99% (som aktivister) istedet for de udpræget passive 99% (som forbrugere). Det kræver naturligvis tid og engagement, men i et så velstående samfund som det danske, burde der netop være overskud nok til at gå forrest på denne front.

Vi er kommet meget langt i erkendelsen af klimaændringernes vigtighed i de sidste par år. Det er positivt.
Nu skal der skabes en forståelse for, at en ændring i vores livsstil ikke er et valg, vi kan ikke vælge, at klimaet ikke skal få indflydelse på vores liv inden for ligusterhækken.

Søren Kristensen

Det´ bare svært at tage fx. den globale opvarmning alvorligt i en maj måned hvor temperaturen konsekvent ligger under gennemsnittet og da vi i det hele taget måske befinder os i den region hvor forandringerne senest slår igennem på liv og død gør man nok klogt i ikke at stille alt for høje forventninger til skandinavers klimaengagement - ud over den sædvanlige small talk, som vi til gengæld mestrer til perfektion. Der findes som bekendt ikke dårligt vejr, kun dårlig påklædning, ikke sandt? Og måske for lidt solfaktor, når vi når der til :)

Sider