Informations valgtest: Hvilket parti er du i VIRKELIGHEDEN enig med?

Til dig, der endnu ikke har besluttet, hvem du vil stemme på
Nu kan du måle, hvor enig du er med det partierne faktisk gør – ikke bare hvad de siger, de vil gøre
iBureauet/Mia Mottelson
28. maj 2015

Velkommen!

Nu kan du måle, hvor enig du er med det partierne faktisk gør – ikke bare hvad de siger, de vil gøre.

Vi har udvalgt 16 konkrete og væsentlige sager fra Folketinget og en enkelt politisk aftale, som har været til afstemning blandt partierne.

Forslagene spænder vidt over mange forskellige emner – men forholder du dig til det hele, så giver testen et indblik i, hvem du i virkeligheden er enig med.

God fornøjelse – og husk at en valgtest også er for sjov. 

Da hverken Kristendemokraterne eller Alternativet har været valgt ind i Folketinget i den periode testen omfatter, så kan vi ikke måle, om du er enig med dem.

Tag testen her:

 

 

Prøv Information gratis i 1 måned

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Forsiden lige nu

Kommentarer

Brugerbillede for Lars Bo Jensen

Den såkaldte test er blot en gennemgang af hvad partierne har stemt til lovforslag, der har været til afstemning i folketingssalen. Der kan man så angive hvad man selv ville have stemt, og se hvilke partier der har stemt som man selv ville. Som det også fremgår af teksten kan "testen" kun omfatte partier der har været stemmeberettigede i folketinget.
Nogle mener så at andre partier dem testen peger på, ligger dem meget nærmere holdningsmæssigt. Der skal man måske se mere på hvad partierne rent faktisk stemmer i folketingssalen og ikke på den retorik de bruger i medierne.
Jeg følger jævnligt med i folketingets debatter og afstemninger. Der er virkelig stor forskel på hvad der meldes ud i medierne og hvad der siges på talerstolen og hvordan der stemmes til lovforslagene.

Brugerbillede for Steffen Gliese

Balder Olrik, det er, fordi Det Konservative Folkeparti kommer med umulige udmeldinger på de spørgsmål, der rejses i denne test.
Enhedslisten passede meget godt - men at Socialdemokraterne kom på andenpladsen betyder også, at partiet pynter sig med lånte fjer.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Dennis Berg

Den ramte meget godt for mig, bortset fra, at R lå øverst. Ellers lå LA og V i bunden, som forventet, og Ø næst-øverst.

Testen bliver nødt til at have flere spørgsmål til at afdække R, da R på mange værdipolitiske områder overlapper venstrefløjen. Men som R har handlet, kan det ikke passe, at partiet skal ligge så højt i vurderingen af en venstreorienteret.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Dennis Berg

Jeg synes det er mærkeligt, at et spørgsmål om dagpengene ikke indeholdt hele problematikken: Både om den skal være 2 eller 4 år OG om den skal kunne genoptjenes på 26 eller 52 uger.

Jeg er enig i, at den ikke bør være mere end 2 år, men jeg er særdeles uenig i den lange genoptjeningsperiode. Hvis spørgsmålet havde inkluderet genoptjeningskravet, så ville R være gået ned på den.

Jeg kan ikke forstå, at R ligger så højt på mange af spørgsmålene, når man ser på, hvordan de har handlet. R var med til at sælge DONG. R var med til at gennemtvinge testcenteret i Østerild. R var med til mørklægningsloven, som besværliggjorde aktindsigt. På mange områder har R handlet imod egne udsagn.

Brugerbillede for Lars Bo Jensen

Herdis Weins
Jeg føler mig nu noget mere tryg ved at lægge min stemme ud fra hvad der er stemt i folketingssalen. Er klar over at der, når der er tale om forlig, kan være situationer hvor man ikke stemmer helt efter egen holdning. Jeg har f.eks aldrig givet S skylden for dagpengeforringelserne, selv om de var nød til at stemme for. (De har dog,med rette, fået skyld for en masse andet)
Men hvad partierne erklærer at de vil arbejde for kan jeg ikke tage alvorligt, hvis jeg gentagne gange har hørt dem udtale sig anderledes på tingets talerstol og stemme anderledes.

Det er faktisk uhyggeligt at ingen journalister følger med i hvad der sker i folketinget og konfronterer partier der siger et i offentligheden men stemmer anderledes.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Ib Christensen

Mangler afskaffelsen af medielicensen, fordi den reelt betyder vi skal købe retten til ytringsfrihed og informations frihed på internettet og smartphones.
At der står 3 computere offentlig ledige på Bornholm, ændre blot problemet til at det er retten til privatlivets fred der skal tilkøbes.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Mark Strøm

Nej tak til test.. Ja tak til fri hamp på Ø!

Per Jensen.
Dansk udenrigspolitik uden eller med NATO... Uhhaa nej, ikke tale om her i landet, for den er længer, og mere blodig en Rurik's Ruslands er.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Kristian Rikard

Lars Bo Jensen,
Jeg er meget enig. Jeg har haft fornøjelsen af, at følge ret så mange debatter i Salen,
og har fået et noget mere nuanceret syn på politik (og de enkelte) politikere.
Det samme gælder i øvrigt, hvis man har mulighed for at overvære den første
præsentation af finansloven.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Sune Franck

Det her er så afgjort den ringeste kandidattest, jeg har prøvet. Tag fx spørgsmål 1: Er der tale om starthjælp til udlændinge, nedsat kontanthjælp til unge under 30 (den såkaldte uddannelseshjælp), eller handler spørgsmålet om kontanthjælpssystemet generelt? Mere upræcist kan det vist ikke blive.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for emil groth

.....Så hvis man overværer debatterne i salen, så får man et mere nuanceret syn på hvorfor de ældre, syge og lavtlønnede altid står i skudlinjen.
Gud fri mig vel for en omgang selvtilstrækkelig demokratisk porno.
Der er ikke noget nuanceret i at demokratiet blev fjernet fra menukortet i 2008.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Lars Kristensen

Jeg må spørge de respektive debattører: Har vi et "folke"-ting eller har vi et "parti"-ting?

Når jeg spørger, så er det fordi vi altid taler om folketingsmedlemmer og partier, men hvem er det reelt der sidder i folketinget?

Er det partier der er medlemmerne af folketinget eller er det de 179 mennesker vælgerne har stemt på?

Jeg selv synes vort folkestyre har mistet sin folkelighed ved at partierne - de politiske interessegrupper - har indtaget magten i folketinget, frem for at det er folkets repræsentanter der har magten i forening.

For mig ser folketinget ikke anderledes ud end landstinget gjorde det før 1953, hvor Kongen og adelen havde forret til specifikke pladser i landstinget og hvor medlemmerne af landstinget blev valgt gennem såkaldte valgmænd.

Folketinget i dag har 40 pladser der er givet i forret til partiadelens medlemmer (der er i strid med Grl. §83), de såkaldte tillægsmandater. Dernæst er de kandidater der opstiller for partier forudvalgte kandidater af interesseorganisationers interne medlemmer og ikke opstillet som selvstændige kandidater. Derudover overføres stemmer fra en personligt valgt kandidat til andre kandidater, hvorved at valg af folketingets medlemmer ikke bliver direkte, som efter Grl.§31, stk. 1.

Der er med andre ord nogle gevaldige grundlovstridige forhold ved et folketingsvalg, som er med til at undergrave det danske folkestyres udvikling mod et mere folkeligt folkestyre.

Partisystemet har været konstruktivt og medvirkende til ar forøge det folkelige folkestyre gennem det 20. århundrede, men er begyndt at nægte folkestyrets videreudvikling til et endnu mere folkeligt og demokratisk styreform.

Ligesom Kongen og adelen ikke ville afgive sine magtprivilegier i det 19. århundrede og i begyndelsen af det 20. århundrede, er partierne i dag havnet i samme suppedas. Nu er det partierne der ikke vil afgive deres magtprivilegie og give større mulighed for enkeltindivider af folket, at mulighed for at blive valgt ind i folketinget.

Denne angst for at miste sine magtprivilegier argumenteres med, at folketinget vil blive et umuligt ting at lovgive i fordi det vil blive politisk kaotisk. Ikke desto mindre er det sådan, at blev der valgt 179 individuelle mennesker ind i folketinget, så vil de alligevel gruppere sig i grupper der samarbejder som var grupperne partierne af i dag. Det eneste der vil være til forskel er, at der ikke er nogen der har mulighed for at true et medlem af et folketing af denne type folketing, som det ellers kan forekomme og sker i dag.

Derfor skulle partier ren faktisk forbydes ved valg til folketinget, således at valget alene skete som personligt valg af et folketingsmedlem. Derved ville partiers magt overfolketingsmedlemmer være brudt og folketingets medlemmer ville til hver en tid kunne følge Grl.§ 56. og ikke blive truet med eksklusion og manglende mulighed for at blive valgt til næste valg.

Partisystemet skal derfor bekæmpes og det kan gøres ved at stemme på kandidater uden for partierne eller kandidater for partier der gerne vil arbejde for at mindske partiernes magtprivilegium i folketinget.

http://kup-folketinget.dk/

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Grethe Preisler

Mathilde Mensink: "Er der en særlig grund til, at Alternativet ikke er med i valgtesten?"

Ja - det er fordi Alternativet ikke var født endnu, sidste gang der var folketingsvalg. Så er det jo lidt svært at teste sig frem til, hvor mange der har flyttet deres sympati fra RV eller et af de andre opstillingsberettigede partier til Alternativet siden 2011.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Helge Andersen

Så længe samtlige partier opererer med en meget stram partidiscilpin, hvor alle skal stemme som ledelsen, så har vi et meget lidt dynamisk folkestyre, hvor det mest handler om at skændes i medierne.

Man kan mene meget dårligt om det amerikanske system, men i kongressen har både repræsentanter og senatorer dog frihed til at stemme efter deres overbevisning og ikke efter hvad lederen dikterer. Det åbner op for en masse kompromisser i modsætning til det oligarki, der præger danks politik. Det Radikale Venstre ville eksempelvis ikke overleve længe, når de ikke kunne spille faste partiblokke ud mod hinanden, som de gør i Danmark.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Bill Atkins

randi - nu er konkretiseringsgraden forskellig fra partiprogram til partiprogram og Alternativets partiprogram forekommer ihvertfald mig noget fluffy ....og derfor mener testforfatteren da også at udmeldinger/afstemninger i en folketingsperioder er mere retvisende end forblommet øregas:

Da hverken Kristendemokraterne eller Alternativet har været valgt ind i Folketinget i den periode testen omfatter, så kan vi ikke måle, om du er enig med dem.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Nils Bøjden

Det var dog en række usædvanlig uinteressante spørgsmål.

Hvor er vigtige spørgsmål som:

Skal vi fortsat have alle de offentlige stillinger i Københavns området, eller skal der sendes stillinger ud i landet således at de offentlige stillinger er jævnt fordelt over hele landet?

Vil vi finansiere den demografiske ændring af samfundet med øgede skatter, lavere offentlige udgifter eller øget indvandring?

Skal EU bestemme mere eller mindre over vores lovgivning?

Skal vi indføre EURO med de bindinger det giver til de fælles europæiske statslige økonomimodeller?

Skal staten have større eller mindre beføjelser i overvågningen af befolkningen?

Skal vi fortsætte subsidiering af energi fra vindmøller?

Skal vi prioritere beskatning af indtægter eller fast ejendom?

Kan en nulvækst i de offentlige driftsudgifter udføres samtidigt med en forbedring af den offentlige service?

Skal den offentlige sektor fremover skille offentlige monopolfirmaer der sælger op i mindre enheder?

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Anders B

En test er da for underholdningens skyld:
Testen viser tydeligt, at de radikale forsøger at være miljøvenlige i deres profil, samtidig med de pt. står for ansvaret med at håndtere om Nordjylland skal lægges brak om nogle år, i skifergas sagen... (horisontale skifergasbrønde lækker deres kemikalier ud i undergrunden, med rater op mod 50% eller mere, efter ganske få år... (første år er det 6-8 pct af brøndene, og teknologien er fra 2006-2007, modsat hvad nogle vil have folk til at tro - Dette er en biologisk krigserklæring, intet mindre. ('test'boringen pumper +20 mio liter kemi derned, som indeholder de værste benzen lignende stoffer man kan tænke sig...)

anbefalede denne kommentar

Sider