Læsetid: 4 min.

Udlændingestyrelsen får alvorlig kritik fra ombudsmanden

I oktober 2011 tillod Udlændingeservice, at en 10-årig serbisk dreng blev udsendt, selv om han var anbragt på en institution. ’Et grundlæggende svigt’ af drengen, siger ombudsmanden, der nu forlanger alle lignende sager på bordet
2. juni 2015

Folketingets ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, retter nu alvorlig kritik mod Udlændingestyrelsen for at have tilladt udvisning af en 10-årig serbisk dreng.

Ombudsmandens kritik ligner endnu et tegn på, at udlændingemyndighederne i en periode ikke har taget tilstrækkeligt hensyn til barnets tarv. Information har således beskrevet, hvordan det i myndighedernes afslag i en række sager om humanitær opholdstilladelse til børnefamilier ikke har fremgået, at hensynet til barnets tarv havde været inddraget i sagsbehandlingen.

Ombudsmanden karakteriserer det som »overordentligt kritisabelt«, at Udlændingestyrelsen, som dengang hed Udlændingeservice, tilbage i oktober 2011 tillod udsendelse af en 10-årig serbisk dreng og hans bedstemor, der opholdt sig i asylcentret i Kongelunden på Amager.

Efter at bedstemoren havde fået afslag på asyl, blev drengen af Dragør Kommune anbragt på en institution med henblik på en tvangsundersøgelse, fordi han gang på gang havde haft en afvigende og urovækkende adfærd. Dermed havde Danmark overtaget ansvaret for ham, og derfor havde danske myndigheder en oplagt forpligtelse til at tage hensyn til barnets tarv i alle afgørelser vedrørende drengen. Men det skete ikke.

Udlændingeservice afviste nemlig den 12. oktober 2011, at drengen og hans bedstemor kunne indgive ansøgning om opholdstilladelse. Det skete med en generel henvisning til, at eftersom de to befandt sig i Danmark uden opholdstilladelse, havde de ifølge udlændingeloven ikke lov til at indgive en sådan ansøgning.

Ombudsmanden peger i den forbindelse på, at det ellers i bemærkningerne til den dagældende udlændingelovgivning udtrykkeligt var præciseret, at »Danmarks internationale forpligtelser« netop kunne begrunde, at en udlænding på ulovligt ophold i Danmark kunne få lov at ansøge om opholdstilladelse. Hvis Udlændingeservice derfor havde taget hensyn til barnets tarv, således som de danske myndigheder er forpligtet til ifølge FN’s Børnekonvention, ville styrelsen være nået til en anden afgørelse.

Men fejlene stoppede ikke her. Den 17. oktober 2011 meddelte Udlændingeservice til Rigspolitiet, at der ikke var noget til hinder for, at drengen og hans bedstemor kunne udsendes.

Det fremgår af ombudsmandens afgørelse, at Udlændingestyrelsen inden udsendelsen såvel af Dragør Kommune som af Rigspolitiet tydeligt var blevet gjort opmærksom på, at drengen var blevet anbragt på en institution. Dermed havde Danmark overtaget ansvaret for den 10-årige dreng fra hans bedstemor, som var hans værge.

Udlændingestyrelsens fejl skal ses på baggrund af, at Justitsministeriet med henvisning til bl.a. Børnekonventionen i et notat fra juni 2011 havde slået fast, at »tvangsanbragte børn må antages at have behov for den danske stats beskyttelse«.

Og selv om den 10-årige dreng ikke endnu var tvangsanbragt, var han dog fjernet fra bedstemoren og anbragt på en institution med henblik på undersøgelse.

Opdaget ved tilfældighed

Ifølge ombudsmanden var det en ren tilfældighed, at ombudsmanden under et inspektionsbesøg i februar 2014 på asylcenteret i Kongelunden hørte om udvisningen af den 10-årige dreng, der havde fundet sted flere år tidligere.

Udlændingestyrelsen har i en redegørelse til ombudsmanden oplyst, at styrelsen »efter en fornyet gennemgang af sagen« nu finder, at drengen og hans bedstemor burde have fået lov til at indgive ansøgning om opholdstilladelse. Tilmed mener styrelsen nu, at drengen og hans bedstemor ville have kunnet fået opholdstilladelse i Danmark, hvis de dengang havde fået lov til at ansøge. Derfor vil styrelsen nu »kontakte de pågældende for at indhente yderligere oplysninger, herunder om deres aktuelle situation og ønsker om at vende tilbage til Danmark«.

Udlændingestyrelsen har over for ombudsmanden karakteriseret sin egen behandling af den 10-årige drengs sag som »særdeles beklagelig«. Også Justitsministeriet har fundet Udlændingestyrelsens sagsbehandling i den pågældende sag »særdeles beklagelig og kritisabel«, men ombudsmanden giver den alligevel en ekstra tand i sin kritik:

»Efter min opfattelse er det overordentligt kritisabelt – og udtryk for et grundlæggende svigt« over for drengen, skriver Jørgen Steen Sørensen således i sin 35 sider lange afgørelse.

Problematik var kendt

Den hårde kritik af Udlændingestyrelsen skal ses på baggrund af, at ombudsmanden i januar 2010 og igen i september 2011 havde bedt Justitsministeriet om at redegøre netop for praksis i sager om udvisning af forældre, hvor et mindreårigt barn var anbragt. I den forbindelse var ombudsmanden med et brev den 20. september blevet oplyst, at Justitsministeriet havde identificeret fem sager af denne karakter, og at sagerne var samlet »med henblik på afklaring af retsgrundlaget for afgørelserne«.

Sagen om den 10-årige dreng var ifølge ombudsmanden ikke blandt de fem identificerede sager. Og inden ombudsmanden i november 2011 fik svaret Justitsministeriet, at han på baggrund af ministeriets tilkendegivelser havde forstået, »at tvangsanbragte børn ikke bliver sendt ud af Danmark, hvis forældrene får afslag på asyl«, havde Udlændingestyrelsen altså på egen hånd afgjort, at den 10-årige dreng og hans bedstemor uden problemer kunne returneres til Serbien.

»Det er således indgået i min vurdering af sagen, at der i perioden op til udsendelsen af B (bedstemoren, red.) og A (drengen, red.) havde været særlig fokus på spørgsmålet om udsendelse af anbragte børn,« skriver ombudsmanden, der har bedt Justitsministeriet om at redegøre for, hvordan udlændingemyndighederne i fremtiden vil sikre, at lignende sager undgås. Desuden beder Jørgen Steen Sørensen Justitsministeriet oplyse, om der siden 2011 »har været andre sager, hvor problemstillingen har været berørt«.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Morten Kjeldgaard
Morten Kjeldgaard anbefalede denne artikel

Kommentarer

Torben Lindegaard

Ulrik Dahlin

Flor redegørelse.

Jeg læser altid dine artiklen, selvom jeg hver gang bliver hensat i et en usund sindstilstand mellem raseri og gråd.
Man kan blive rasende på Udlændingestyrelsen - samtidig med at man græder over følgerne af dens lede afgørelser.

Pia Qu, Mads Berg, Morten Kjeldgaard, Gunnar Biedermann, lars abildgaard, Henriette Bøhne og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Ole Falstoft

Hvor end man 'stikker spaden ned' vælter det op med uhumskheder

Mads Berg, lars abildgaard, Carsten Mortensen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Olav Bo Hessellund

Danmark mangler i den grad en forvaltningsdomstol. I et tilfælde som dette ville Udlændingestyrelsen ikke slippe med kritik fra Ombudsmanden. Styrelsen og evt. de ansvarlige i styrelsen ville kunne idømmes egentlige sanktioner.

Mads Berg, Karsten Aaen, Henriette Bøhne, Gert Romme og lars abildgaard anbefalede denne kommentar

Efter 15 års stærkt liberalisme, findes der både i offentlige styrelser og blandt topembedesmænd en lang række politisk udvalgte personer, som er helt skruppelløse. og vil gøre alt for at tilfredsstille skiftende ministres personlige ønsker.

Jeg syntes faktisk, man snat skal vaske tavlen ren, og kun indvælge politikere, der både har en vision, og har solid erhvervserfaring i stedet for karrierepolitikerne. Og så bør man kigge nærmere på disse embesmænd, og dem der er betændte, bør ganske simpelt bortvises.

Jørgen Malmgren

Selv om jeg er rød, så går jeg ind for en reduktion af det offentliges kolde hænder. Men en forfatningsdomstol der omfattede alle, også politikerne, det kan jeg fuldt ud tilslutte mig, som en relevant beskyttelse af borgernes interesser. Der er masser af sager fra både rød og blå stue, der fortjener en uvildig vurdering. Men det kommer næppe til at ske nogensinde.

Gunnar Biedermann

»Det er således indgået i min vurdering af sagen, at der i perioden op til udsendelsen af B (bedstemoren, red.) og A (drengen, red.) havde været særlig fokus på spørgsmålet om udsendelse af anbragte børn,« skriver ombudsmanden

Oversat: "I er ikke bare nogle lovbrydende møgsv.., I er nogle ufattelig modbydelige lovbrydende møgsv..".

steen Nielsen

Prisværdigt af Folketingets Ombudsmand at undersøge et enkel stående tilfælde af overgreb mod et barn, så nu venter vi blot på at han går i gang med samtlige klagesager mod udlændingestyrelsen hvor der er tale om overgreb mod børn. Alle ved at Styrelsen og klagenævnet har forbrudt sig ”an mass” imod familier og børn (men åbenbart ikke Ombudsmanden).
Hvad med f.eks de danske børn som styrelsen ulovligt har forbudt at etablere et familieliv i Danmark hvis deres mor var under 24 år og ikke havde et EU statsborgerskab og den terror som de har kørt mod disse børn med ulovlig pengeafpresning og trusselbreve om hvad der vil ske deres mor hvis de ikke makker ret uanset om det styrelsen forlanger, er ulovligt.
Udlændingestyrelsen har opført sig som en bananrepublik i staten. Gang på gang er der kommet sager frem i lyset hvor sagsbehandlingen har været så graverende at ens tanker straks flyver til diktaturstater og man tænker at dette kan da ikke ske her i Danmark, som har skrevet under på samtlige konventioner om menneske- og børnerettigheder.
Nedlæg Folketingets Ombudsmands institutionen, tiden er rendt fra denne institution, og opret en Forvaltningsdomstol så disse personer der udfører disse ugerninger kan blive udrenset og vi kan få en central statsforvaltning som opfører sig ordentligt overfor børn og borgere i det hele taget.

Morten Kjeldgaard

Det danske samfund er overadministreret, så der kunne bestemt spares i den offentlige sektor ved at fyre nogle tusind Excel-drenge. De kunne så bekvemt erstattes med nogle af de medarbejdere -- lærere, pædagoger, sygeplejerske, politibetjente, m.fl, -- som rent faktisk arbejder for os borgere.