Interview
Læsetid: 9 min.

’Danmark skal være en allieret, som USA altid kan regne med’

Der må aldrig herske tvivl om, at Danmark stiller op, når der bliver kaldt på os, siger tidligere udenrigsminister Per Stig Møller, der mener, at Danmark har fået rigtig meget ud af 25 års aktivistisk udenrigspolitik
Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller (K) mener, at Danmark har fået meget ud af at deltage i samtlige amerikanskinitierede militære operationer siden årtusindskiftet.

Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller (K) mener, at Danmark har fået meget ud af at deltage i samtlige amerikanskinitierede militære operationer siden årtusindskiftet.

Polfoto

Indland
20. juli 2015

Danmark skal være præcis den troværdige, villige og tætte allierede, som vi har været siden Golfkrigen i 1990. USA skal altid kunne regne med, at Danmark stiller op, når NATO og USA kalder. Ellers kan Danmark ikke regne med, at USA stiller op for os. Så enkel er den hovedregel, der skal styre dansk udenrigspolitik, mener tidligere udenrigsminister Per Stig Møller (K). Han har om nogen været med til at føre de seneste 25 års aktivistiske udenrigspolitik ud i livet.

»USA er utrolig vigtig for os. Hvis vi kommer i krise, er det USA, vi skal have hjælp fra. Sådan er virkeligheden bare. Der er ikke andre, vi kan hente hjælp fra,« siger den nu 72-årige konservative sværvægter, der netop har forladt Folketinget efter mere end 30 år i dansk politik, heraf ni som udenrigsminister.

Værdifællesskab med USA

Derfor er det helt rigtigt ifølge Per Stig Møller, at Danmark for tiden deltager i krigen mod Islamisk Stat i Irak, i træningen af den afghanske hær og i piratbekæmpelsen i Det Indiske Ocean. Og helt rigtigt, at Danmark leverer militær transport i Mali og sender soldater til flere FN-missioner i Afrika.

»Vi kan ikke bare sige til USA, at de selv må løse problemerne. Så risikerer vi jo, at USA siger det samme, når det er os, der beder om assistance. Danmark skal være en allieret, som USA altid kan regne med,« siger han og understreger, at »det ikke bare er Danmark, der bør holde godt fast i alliancen med USA. Det er hele Europa, der har brug for at styrke den transatlantiske alliance, i takt med at USA i stigende grad vender blikket mod andre alliancepartnere bl.a. i Stillehavet«.

Per Stig Møller er dermed lodret uenig med tidligere udenrigsminister Mogens Lykketoft (S), der argumenterer kraftigt for, at Danmark skal vende sig mere mod Europa, fordi det er her, Danmark »naturligt« hører hjemme, også rent sikkerhedspolitisk. I et tidligere interview i denne serie argumenterer Mogens Lykketoft bl.a. for, at Danmark fremover bør holde sig til at deltage i FN-fredsbevarende operationer, og gerne som del af en fælles EU-styrke, der kan fungere som »FN’s stærke arm«.

Læs også: Dansk udenrigspolitik skal tilbage i EU’s og FN’s favn

»Lykketoft mener, at Danmark ikke deler værdifællesskab med USA. Og det er noget vrøvl. Selvfølgelig gør vi det,« siger Per Stig Møller og understreger, at af samme grund har en frihandelsaftale med USA afgørende betydning for at styrke det fremtidige bånd mellem EU og USA.

Fra Korea til Kuwait

Per Stig Møller er i det hele taget tilfreds med den udvikling, dansk udenrigspolitik har gennemgået siden Den Kolde Krig. Der går nemlig en lige linje fra Korea-krigen til vores nuværende tilstedeværelse med F-16-fly i Kuwait, som han ser det.

»Der kan trækkes en klar linje helt tilbage fra Korea-krigen i 50’erne, hvor alle NATO-landene stillede op, mens Danmark ikke ville deltage og endte med kun at sende hospitalsskibet Jutlandia, over Golfkrigen i 1990, hvor vi sendte fregatten Olfert Fischer, og Irakkrigen i 2003, hvor både fregatten og ubåden Sælen deltog, til vores nuværende engagement, hvor vi har sendt F-16-fly til både Libyen og Kuwait,« siger han og tilføjer:

»Under Den Kolde Krig var vi ikke villige til at risikere noget militært. Det er vi i dag. I dag tager vi vores ansvar som allieret alvorligt og kommer, når der kaldes på os.«

Per Stig Møller beskriver udviklingen i Danmarks aktivistiske udenrigspolitik som en trappestige, hvor Danmark »trin for trin har udviklet sit udenrigspolitiske engagement i en retning, hvor vi i stigende grad lever op til vores ansvar som allieret«.

Her holder George W. Bush og Anders Fogh Rasmussen pressemøde ved Marienborg i 2005.

Her holder George W. Bush og Anders Fogh Rasmussen pressemøde ved Marienborg i 2005.

Peter Hove Olesen

Det store spring

Udviklingen har der langt hen ad vejen været bred konsensus om i Folketinget, siger Per Stig Møller:

»Helt tilbage fra 90’erne var vi med i skarpe FN-missioner på Balkan. Faktisk var det den radikale udenrigsminister Niels Helveg Petersen, der startede den aktivistiske linje med Danmarks deltagelse i FN-missionerne i Bosnien og Kroatien,« siger han med et grin. »Det var jo reelle kampoperationer, de måtte deltage i,« siger han og nævner bl.a. den berømte Operation Bøllebank, hvor danske kampvogne besvarede et serbisk angreb i Tuzla og slog op mod 150 serbiske soldater ihjel.

Det store vendepunkt i den aktivistiske udenrigspolitik kom imidlertid med Irakkrigen i 2003. Så langt er Per Stig Møller enig med sine politiske modstandere.

»Det var her, Danmark for alvor demonstrerede, at vi havde både evnen og viljen til at udsende militære styrker,« siger den daværende udenrigsminister, der stadig mener, det var den rigtige beslutning for Danmark at gå med i krigen mod Saddam Hussein. Også selv om det siden viste sig, at Irak hverken var i besiddelse af masseødelæggelsesvåben eller havde internationale terrorforbindelser. I den forbindelse peger han på, at også SR-regeringen i 1998, 1999 og 2001 henviste til Iraks masseødelæggelsesvåben og fremhæver, at Fogh-regeringens begrundelse for at gå med i Irak-krigen i 2003 »var Saddam Husseins manglende efterlevelse af Sikkerhedsrådets resolutioner«.

Store gevinster

I modsætning til Mogens Lykketoft mener Per Stig Møller, at Danmark har fået overordentlig meget ud af at deltage i samtlige amerikanskinitierede militære operationer siden årtusindskiftet.

»Det kan jeg love for, at vi har,« lyder det lidt iltre svar. »Danmark har fået en politisk indflydelse, som vi aldrig tidligere har haft. Sådan var det i al fald, da jeg var udenrigsminister. Vi havde meget let adgang til toppolitikere i Washington, og personligt havde jeg et rigtig godt forhold til den daværende amerikanske sikkerhedsrådgiver og senere udenrigsminister Condoleezza Rice. Hun har siden fortalt, at Danmark var en af de få allierede, som hun lyttede til.«

Blandt de konkrete gevinster fremhæver Per Stig Møller den såkaldte Ilulissat-erklæring fra 2008. Her lykkedes det Danmark at få de fire andre arktiske stater Norge, Canada, Rusland og USA til at enes om, at den fremtidige fordeling af territorialrettighederne i Arktis skal afgøres af FN. Ifølge Per Stig Møller var det netop Danmarks nære kontakt til topfolk i den amerikanske administration, som muliggjorde aftalen.

Ligeledes var det også en konsekvens af det gode forhold til USA, at det i 2002 var muligt for Danmark som EU-formandsland at lancere den såkaldte Køreplan for Fred i Mellemøsten: et storstilet og dansk initieret forsøg på at få gang i fredsprocessen mellem Israel og palæstinenserne, mener han.

»Uden vores tætte bånd til USA var den plan aldrig kommet op at flyve,« siger Per Stig Møller og nævner flere eksempler på, at Danmark i hans regeringstid har haft USA’s ører, blandt andet i forbindelse med en FN-konference om Darfur, som han var med til at stable på benene, et syrisk-israelsk fredsinitiativ, som ifølge Per Stig Møller »var meget tæt på at lykkes«, samt et forløb, hvor Danmark blev valgt som kontaktled mellem USA og Kina i en strid om Nordkoreas atomvåben.

»Ingen af disse ting var sket, hvis ikke vi havde ført en troværdig aktivistisk udenrigspolitik,« mener Per Stig Møller.

Ingen forskel på rød og blå

Den netop afgåede udenrigsminister Martin Lidegaard (R) har lagt stor vægt på at præsentere det, han kalder en proaktivistisk udenrigspolitik, som bygger på tre grundprincipper; militære løsninger kan ikke stå alene, militære koalitioner skal være så brede som muligt, og operationerne skal have et klart formål og succeskriterium. Dog kan Per Stig Møller ikke få øje på forskellen på den politik og den, han selv var med til at føre op gennem 00’erne.

»Jeg kan ikke umiddelbart se forskellen. Jeg kan godt se, at den afgående regering har været mere passiv, end vi var, men om det skyldes situationen og mulighederne, ved jeg ikke.«

Ifølge Per Stig Møller er der i praksis meget lille forskel mellem rød og blå bloks udenrigspolitik.

»Det er f.eks. noget vrøvl, når den afgående regering hævder, at deres udenrigspolitik har gået på to ben; et militært og et civilt. Dansk udenrigspolitik har altid gået på to ben. Det gjorde den også, da jeg var udenrigsminister. Vi var meget aktive – også på den diplomatiske front og bestemt også proaktive. Hvad vil du ellers kalde Køreplanen for Fred i Mellemøsten, lanceringen af Det Arabiske Initiativ i 2003, Ilulissat-aftalen i 2008 og EU’s nye partnerskabsaftale efter udvidelsen? Og det samme gælder opfattelsen af udviklingsbistanden som et våben. Den har altid været et vigtigt udenrigspolitisk værktøj, og det var den bestemt også for os,« siger Per Stig Møller.

»Vi havde både en reaktivistisk politik, hvor Danmark reagerede på situationer, der opstod, f.eks. al-Qaedas angreb på World Trade Center og det efterfølgende behov for at gå i krig i Afghanistan. Og en proaktivistisk, hvor vi selv tog et initiativ til at forebygge og løse konflikter.«

FN-mandat ingen betingelse

En af de ting, som rød og blå blok er enige om i dag i modsætning til for 25 år siden, er spørgsmålet om, hvorvidt det kræver et FN-mandat, før Danmark kan deltage i en væbnet konflikt.

»Den afgående regering og vi er enige om, at et FN-mandat ikke må være en betingelse for at gribe ind,« siger Per Stig Møller og henviser til, at tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) så sent som i efteråret 2013 var klar til at gribe militært ind over for Syriens kemiske våben, selv om der ikke var mandat til en sådan aktion fra FN’s Sikkerhedsråd.

»Der er helt klart undtagelser, hvor verdenssamfundet er nødt til at handle, selv om FN’s Sikkerhedsråd ikke kan blive enigt. Det gælder f.eks., når det handler om at beskytte civilbefolkningen i overensstemmelse med FN’s principper om Responsibility to Protect, R2P,« siger han og fremhæver, at Socialdemokraterne også var med til at gå i krig i Kosovo, da der var risiko for et folkemord i 1999.

»Det var godt, at vi gik ind i Kosovo, selv om det ikke var sanktioneret af FN. Og det kan bestemt ikke udelukkes, at der igen vil opstå en situation, hvor det er rigtigt at handle uden om FN. Man kan ikke bare se på, at der igen sker et folkemord, som der gjorde i Rwanda i 1994. Dér burde vi også være gået ind, uden om FN.«

Meget få grænser

Grænsen for, hvor militært aktivistisk Danmark skal være, er ifølge Per Stig Møller svær at definere. Dog mener han, at der altid har været en grænse.

»Danmark skal ikke være parat til at gå med i militære aktioner overalt på kloden,« siger han. »Vi bør altid overveje, om det er i Danmarks interesse at deltage, og det er det ikke altid. Vi har f.eks. aldrig sendt styrker til Salomon-øerne, det var lidt for langt væk,« siger han med henvisning til en multinational styrke, som i 2003 blev sendt af sted for at stoppe borgerkrigen i det lille ørige nordøst for Australien.

Per Stig Møller kan heller ikke pege på et militært redskab, som Danmark bør afholde sig fra at bidrage med, hvis USA beder om det.

I den militære værktøjskasse hører de nuværende F-16 fly, som bomber Islamisk Stat i Irak, til i den skarpeste ende, måske kun overgået af de danske specialstyrker Jægerkorpset og Frømandskorpset, som skiftende regeringer selv gennem de mest aktivistiske år har været forholdsvis tilbageholdende med at sende af sted.

»Om der er en grænse for, hvilke militære midler Danmark skal bidrage med i dag, afhænger af den enkelte situation,« siger Per Stig Møller.

»Det må afhænge af, hvad der bliver kaldt på, og hvad vi kan levere. Danmark råder over en bruttoliste af militære kapaciteter, og så er det op til NATO og USA at fortælle, hvad de helst vil have. Selvfølgelig er der grænser, men det afhænger af, hvad vore allierede har brug for. Og grænsen går ikke ved brugen af vores specialstyrker,« mener han.

»For når man er med, så er man med hele vejen,« som den tidligere udenrigsminister udtrykker det.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Steffen Gliese

Det er jo en misforståelse eftersom USA stiller op, fordi vi kontrollerer indsejlingen til Østersøen, ikke af nogen anden grund.

Jan Pedersen, erik mørk thomsen, Torben Nielsen, Bjarne Nielsen, peter fonnesbech, Morten Lind, Niels Duus Nielsen, lars abildgaard, Janus Agerbo, Uffe Illum, Flemming Berger, Karsten Aaen og Søren Bro anbefalede denne kommentar
Aksel Gasbjerg

"Der er helt klart undtagelser, hvor verdenssamfundet er nødt til at handle, selv om FN’s Sikkerhedsråd ikke kan blive enigt".

Flosklen "verdenssamfundet" er de seneste 5-10 år blevet flittigt anvendt i medierne som retfærdiggørende USA's imperiale og brutale udenrigspolitik.

Tak til PSM for i ovennævnte citat tydeligt at definere "Verdenssamfundet" som værende synonymt med Vesten/USA. Man skulle da ellers mene, at FN og FN's Sikkerhedsråd netop var det tætteste man kom på en definition af "verdenssamfundet".

erling jensen, Niels Engelsted, Peter Nørgaard, Jan Pedersen, Torben Nielsen, Bjarne Nielsen, Marina Kasimova, henrik hansen, Morten Lind, Niels Duus Nielsen, lars abildgaard, Janus Agerbo, Uffe Illum, Flemming Berger, Bill Atkins, Michael Kongstad Nielsen, Tue Romanow, Karsten Aaen, Hanne Ribens og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

For hundrede år siden, var det i København almindeligt, at gå tur på volden om søndagen, hvor mændene løftede på den høje hat for, at vise deres respekt, for andre mænd på spadseretur på volden med familie.

Der var dog undtagelser for denne skik, hvis en borgere var kendt for, at være uhæderlig, have overtrådt de love, der ophæver den respekt, der ellers hersker mellem arbejdende borgerne, på deres fridag i deres bedste tøj spadserende på volden søndag formiddag.

Selv efter udstået straf, var det ikke kutyme, at løfte på hatten for afvigere, der var skyldig i foragt for fælleskabet.

Bjarne Nielsen, Mads Berg, Espen Bøgh og Brennan Young anbefalede denne kommentar

det kunne da være så smukt, hvis ikke det var fordi at historien har vist, at det er svært at gennemskue lovligheden af USA's fremfærd og måske især er det svært at gennemskue motiverne for diverse aktioner. Den aktivistiske politik har foreløbig gjort os medskyldige i start af ulovlige krige og omfattende krigsforbrydelser, herunder medvirken til tortur, manglende indsigelse over det horrible i at en såkaldt retsstat har en base på Guantanamo og meget, meget andet skamfuldt.

erling jensen, Jan Pedersen, Daniel Hansen, Bjarne Andersen, Henrik Nielsen, Torben Nielsen, Curt Sørensen, Bjarne Nielsen, peter fonnesbech, henrik hansen, Morten Lind, Jørn Andersen, Niels Duus Nielsen, lars abildgaard, Janus Agerbo, Uffe Illum, Flemming Berger, Tue Romanow og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Siden indblanding i krige er blevet almindeligt, er det gået helt galt for verdens stabilitet. FN-stabilisering var sådan en succes - nu bliver organisationen gang på gang miskrediteret, fordi den ved tilstedeværelse kun kan se passivt til rædslernes udfoldelse.

Jan Pedersen, Daniel Hansen, Bjarne Nielsen, henrik hansen, Morten Lind, Jens Jørn Pedersen og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar
Anne Eriksen

Man er ikke forpligtiget ud over sine evner!

Gert Selmer Jensen, Thomas Petersen, Bjarne Nielsen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Mads Kjærgård

Minder om det syn jeg selv havde på USA, som 16 årig efter at have set for mange John Wayne film!
Man skulle tro, at en med Per Stigs format kunne se igennem USA's udenrigspolitik. USA stiller ikke op for nogen, med mindre det kan betale sig for dem selv! Det synes jeg historien har bevist! Men okay, det er jo en behagelig sort/hvid opdeling af verden, ikke så udfordrende! Kan huske at jeg selv synes det var behageligt, for: "hvad fanden laver alle de demonstranter foran USA ambassade, har de ikke set De Grønne Baretter, hvar?" :-)

erling jensen, Niels Engelsted, Jan Pedersen, Aksel Gasbjerg, Bjarne Andersen, Daniel Hansen, Henrik Nielsen, Torben Nielsen, Bjarne Nielsen, Peter Hansen, peter fonnesbech, henrik hansen, Morten Lind, Jørn Andersen, Niels Duus Nielsen, Mark Strøm, Uffe Illum, Flemming Berger, Ib Heinisch, Henrik Leffers, Espen Bøgh og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Torben Andersen

DANMARK UD AF USA !!!

erling jensen, Henrik Nielsen, henrik hansen, Brennan Young, Uffe Illum, Flemming Berger og Mads Kjærgård anbefalede denne kommentar
Mads Kjærgård

Bortset fra det, så er USA vist ved at udvikle sig til en politistat:
http://stormcloudsgathering.com/the-terrifying-future-of-the-united-states
Man må selv vurdere om det er dygtigt udført propaganda mod USA, eller om man ser et tydeligt mønster, der bekræfter det sagte, jeg hælder til det sidste! I så fald så falmer det lyserøde billedet lidt.

Jan Pedersen, Daniel Hansen, Torben Nielsen, Bjarne Nielsen, Jens Thaarup Nyberg, Peter Hansen og Uffe Illum anbefalede denne kommentar
Bente Simonsen

Ja, om det bare var USA, vi hjalp ved at gå i krig!!!

odd bjertnes

OK, men hvis USA så gider at sørge for, at vi i det mindste kan få lov at prøveflyve for en million milliarder nye kampfly inden vi skriver slutseddel, tak.

Herman Hansen

Danmarks udenrigspolitik skal ikke føres gennem USA, men EU. Slet ingen tvivl om det. For selvfølgelig er det i Europa og EU Danmarks interesse først og fremmest ligger.

At 2003 Irak krigen var en stor fejltagelse er der heller ingen tvivl om herfra. Resultatet blev, at området lige siden har udviklet sig til et orgie af vold og ødelæggelse og sikkert vedbliver sådan i mange år frem.

Bjarne Nielsen, Morten Lind, Janus Agerbo og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Totur, mord på civille,ulovlige invasioner, kup af demokratiske valgte regeringer for bare at nævne nogle få ting. Tak, men nej tak.

erling jensen, Niels Engelsted, Jan Pedersen, Brian Nocis Jensen, Torben Nielsen, Bjarne Nielsen, Peter Hansen, henrik hansen, Morten Lind, Anders Barfod, Lars Lund, Søren Bro, lars abildgaard og Torben Arendal anbefalede denne kommentar
Hans K Hansen

Danmark og EU bør naturligvis alliere sig med dem Danmark har flest sammenfaldende interesser med. Det er, både i demokratisk, men også i kulturelle og økonomiske. naturligvis USA.

Hvad havde i ellers tænkt jer? At Danmark skulle alliere sig med Putin's delvise Stalinisme eller islams systempolitiske religiøse vanvid, baseret på det gamle testamentes psykopati?

Islam er syg i sjælen. Islam er politisk antidemokratisme med rod i fortidens største tåbelighed; sharia og hadith. Det er helt hul i hovedet at demokrater kan tænke sådan. Disse religiøse antidemokrater er fuldstændig ligeså uønskede som diverse andre antidemokrater, såvel som nazister og fascister.

Hvor har i hovedet placeret? Hvor er jeres forstand implementeret? I maven? Heller ikke demokratisk indstillede muslimer er så tåbelige de mener således. Putin og diverse islamiske diktaturer, er bål og brand ved siden af USA.

Prøv først og finde ud af hvem du er, hvad du mener, og hvad du forstår. Hvis det overhovedet lykkedes for bar hjernevask, ønsker du så et samfund baseret på middelalderlig religiøst diktatur eller moderne repræsentativt folkestyre?

Er du overhovedet tilfreds med repræsentation af folkestyret, eller mener du demokratiet skal udvikles til at omfatte befolkningen?

Per Stig Møller mener, efter egne udtalelser, at han synes repræsentationen virker. Jeg er lodret uenig. Jo, repræsentationen virker, men bestemt ikke tilfredsstillende. PSM er gammeldags tænkende, med fremtiden bag sig, men han har dog ret i at der PT ikke eksisterer alternativer til alliancer med USA.

Sådan er det bare ...

Læser man en af Tysklands ypperste kendere af Mellemøsten Michael Lüders seneste bog:” Wer den Wind sät”, forstår man at den, der sår vind, skal høste storm. Han beskriver de vestlige interventioner i Mellemøsten siden kolonitiden, og forklarer, hvad de har at gøre med den aktuelle politiske situation. Uden Irak-krigen fra 2003 og den vestlige politik over for Assad i Syrien forstår man ikke hvorfor "islamisk stat” kan være en succes. Han beskriver rækkevidden af den katastrofale vestlige politik i Mellemøsten.
Per Stig Møller kan forsøge at retfærdiggøre sine handlinger (hvilket han i tide og utide gør), men historien har allerede dømt ham, og han ved det.

erling jensen, Daniel Hansen, Brian Nocis Jensen, Bjarne Nielsen, Peter Hansen, Torben Selch, henrik hansen, Morten Lind, Mads Berg, Nic Pedersen, Torben Arendal, Flemming Berger og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Mads Kjærgård

Obama har sikret sig, at millitæret kan smide civile i fængsel uden at de skal for en dommer, og at de derefter kan smide nøglen væk. Hvor er forskellen på USA og Rusland? Folk der er kritiske kan forhindres i at forlade landet, hvor er forskellen mellem USA og USSR?

erling jensen, Daniel Hansen, Torben Nielsen, Bjarne Nielsen, Peter Hansen, peter fonnesbech, henrik hansen, Morten Lind, Niels Duus Nielsen og Juliana Rasmussen anbefalede denne kommentar
Hans K Hansen

Socialister er blæste. De fatter generelt set ikke en brik af virkeligheden. Det har de aldrig gjort, men det går i det mindste op for flere hvor urealistisk planøkonomi er. En dødfødt politisk teori, helt ligeså virkelighedsfjern som religiøs politik. En socialist er en gammel tåbe uanset alder ...

Hvem vil i ellers alliere jer med, hvis ikke USA, for alliancer forbliver en realitet?

Hold da op ...

Juliana Rasmussen

Hvad USA gør er altid det rigtige?
Når verdens historie læses er jeg ofte i tvivl?

Hans K Hansen

Naturligvis skal man fortsætte kritik at samtlige repræsentative demokratier, derfor også USA's, men hvad i himlens navn har det alliancer at gøre?

Alliancer har med demokratiske interesser at gøre, hvor kritik er en rettighed. Repræsentative demokratier er ikke fejlfri, men i har i det mindste ret til at sige det offentligt.

Tror i har ret til at udtrykke jer således under antidemokratiske, inklusiv religiøse islamiske regimer?

I alliance spørgsmål, er nogle tydeligvis parate til at sælge sig egen bedstemor, til fordel for noget de ikke har en skid forstand på ...

Hans K Hansen

Naturligvis skal man fortsætte kritik at samtlige repræsentative demokratier, derfor også USA's, men hvad i himlens navn har det alliancer at gøre?

Alliancer har med demokratiske interesser at gøre, hvor kritik er en rettighed. Repræsentative demokratier er ikke fejlfri, men i har i det mindste ret til at sige det offentligt.

Tror i har ret til at udtrykke jer således under antidemokratiske, inklusiv religiøse islamiske regimer?

I alliance spørgsmål, er nogle tydeligvis parate til at sælge sig egen bedstemor, til fordel for noget de ikke har en skid forstand på ...

Henrik Leffers

Vesten definerer hvem der der "har lov" til at kalde sig stater, uanset hvor meget land f.eks. IS kontrollerer, og vi kalder alle nationalistiske oprørsgrupper terrorister. Det giver så os "lov" til at føre (terror)krig mod befolkninger, som ikke giver os adgang til værdierne, i de områder de bor i. Det er det, vores flyvende terrorister laver i Iraq! Målet i Iraq er at skræmme (terrorisere) befolkningen, så de ikke længere støtter deres ret til at få deres egen sunni-stat i området! -Og vi kan ikke beskylde USA for kun at føre krig for at berige USA, for "vi" gør præcist det samme for at berige elite-DK! Problemet for os (middelklassen i DK!) er, at USA ikke længere har et fungerende demokrati, men er degenereret til et korrupt oligarki, som allerede har forarmet næsten halvdelen af middelklassen i USA! -Men jeg ved ikke hvad løsningen er, jeg kan heller ikke se alternativer, så det bliver den skæbne, vi (middelklassen i DK) kommer til at forholde os til...

Thomas Petersen, Bjarne Nielsen, Peter Hansen, henrik hansen, Morten Lind, Mads Berg og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar

Per Stig Møller aner ikke hvad han selv mener:

Per Stig Møller mener der er meget lille forskel mellem rød og blå bloks udenrigspolitik.

Per Stig Møller er uenig med Mogens Lykketoft (S), der mener, at Danmark skal vende sig mere mod Europa.

...det eneste han ved er, at han skal holde en tale for Lars Løkkes ønske om, at bagbinde dansk udenrigspolitik til NATO, og samtænke hele den danske udenrigs- og sikkerhedspolitik, forsvarspolitik, handelspolitik og bistandspolitik i en NATO-pakke.

Torben Nielsen, Bjarne Nielsen og Torben Arendal anbefalede denne kommentar
Hans K Hansen

Hvem tror at man har ret til at udtale sig offentligt om personlige politiske meninger i:

1. Islamiske diktaturer
2. Socialistiske, og værre, kommunistiske.

Ja, i ved det godt, men hvor er jeres pragmatisme når det gælder alliancer?

OK. Det er ikke alliancer i forholder jer til, kun jeres forhold til USA's udenrigspolitik. Men det er ikke det tråden handler om.

Hvem mener i Danmark bør alliere sig med, hvis ikke NATO og USA?

Tyskland og Frankrig undlod at gå med i Irak i 2003. Man kan altså godt have et godt forhold til USA uden at følge dem i alt. I 1953 iværksatte USA og UK et kup mod den demokratisk valgte Mossadegh i det islamiske Iran.

erling jensen, Jan Pedersen, Bill Atkins, Bjarne Nielsen, Morten Lind og Søren Bro anbefalede denne kommentar

"Der må aldrig herske tvivl om, at Danmark stiller op, når der bliver kaldt på os, siger tidligere udenrigsminister Per Stig Møller. " Så er der vel heller ikke nogen ide i, at bevar Danmark som en selvstændig stat, hvis vi skal deponere vor selvstændighed og udenrigspolitik hos amerikanerne.

Daniel Hansen, Bjarne Nielsen, henrik hansen, Morten Lind, Peter Wulff og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Hans K Hansen

Bill Atkins

Jo, og jeg er ikke tilhænger af PSM eller hans gammeldags konservatisme. Jeg er ikke tilhænger af repræsentation af folkestyret. Jeg er tilhænger af direkte folkestyre, hvor de politiske repræsentanter er underlagt udvidet brug af folkeafstemninger.

Per Stig Møller er et levn fra fortiden, efter min mening, men han har dog ret i at Danmark ikke har nogen reelle alternativer til alliance mad USA.

Jens Jørn Pedersen

Kære Hans K Hansen
Det er da godt, at vi ikke har dig i ledende stilling for Danmark.

Jan Pedersen, Thomas Petersen, Bjarne Nielsen, Peter Hansen, Mads Berg og Troels Brøgger anbefalede denne kommentar

Hvis jeg endnu engang vil have mainstream-kursen bekræftet, er der masser af muligheder - gratisaviser, TV, osv. Så hvad skal jeg egenlig bruge det her interview til?
Jeg så hellere at Information gav mikrofonen til mennesker der måske ikke var kendte, men som havde noget fornuftigt at sige.

Torben Nielsen, Bjarne Nielsen og Troels Brøgger anbefalede denne kommentar

PSM ser ud til alene at benytte nedlæggelsen af Irak, Afghanistan kommissionen på skammeligste vis til at retfærdiggøre regeringens handlinger og motiver i selvretfærdigheden lys, når nu sandheden ikke kan blive belyst af kommissionen.

Vist er vi allierede med USA gennem NATO, og vist har vi et politisk fællesskab med Amerika, om demokrati, frihed og rettigheder, - men, og netop også derfor skal og må vi se på de store forskelle som alligevel er i dette fællesskab, for de kan ikke, som det er sædvane for konservative politikere, fejes ind under gulvtæpperne.

Det er jo, må man vel nok sige, usædvanligt, at allierede spionerer mod hinanden på politisk niveau via de elektroniske medier, og det er også krænkende når netop disse frihedsidealer trædes under fode overfor civilbefolkningen, - idealer som er demokratiets absolutte grundpiller for individet og dets daglige færden, gøren og laden i et og alt.

Det hjælper ikke demokratiet eller dets indhold og selvforståelse at de helt fundamentale grundpiller tilsidesættes med ordene; "har man intet at skjule, så har man intet at frygte", og netop Kafka har med "Processen" understreget netop dette til fulde.

Den noget forvirrende opfattelse hos PSM af forholdet omkring FN og verdenssamfundet, viser ikke alt holder sig indenfor fornuftens grænser længere, og det er jo trist at måtte konstatere.

Hvis ikke det er FN der er verdenssamfundet, UN(United Nations) eller på dansk, Forenede Nationer, hvordan skal vi så forstå verden bliver man nødt til at spørge?

Den manglende erkendelse af at Amerika ikke er verdenssamfundet, er sørgelig læsning, og det bliver ikke bedre med fortsættelsen.

Koreakrigen blev kun halv vundet, Vietnam krigen blev tabt, Afghanistan krigen blev tabt, Irak krigen blev tabt, og selv Libyen felttoget med dets forherligende mål blev tabt, - og ja, vist overfaldt man Salomonøerne, men hvem kan ikke overfalde Bornholm og besætte den(?), så argumenterne synes helt ude af perspektiv med sund fornuft.

- Men kan Amerika med hele den våbenindustrielle kompleks og militære maskine, overhovedet vinde en krig i dag?

Der er virkelig grund til betvivle dette, og modsat må vi konstatere, at Amerika er vanvittig gode til at smadre andre lande med sin militære maskine, for de blot anser stedet for at opfylde den hede drøm om cirkus kommer til byen med sine skydetelte, - og det er "live" denne gang, rigtige mennesker flygter fra kuglerne, og vi må skyde til måls efter dem og alt der bevæger sig, ligesom alting skal ødelægges ved målskydning mod statuer osv., og så koster det næsten ingenting, og samtidig frikender vi os selv for folkemord og andet retsligt uvæsen, som amerikanere gerne ser andre retfærdigt dømt ved for deres krigsforbrydelser.

Når PSM vil hænge en medalje omkring egen hals i V,K og O regeringstiden, virker latterlig ude over alle grænser, og her er det især Mellemøsten med Israel i fokus, der strutter af fejlagtighed i fredens tjeneste, man fulgte blot den eftergivende politik fra Amerika overfor Israel, og Israels fortsatte udbygning hensynsløse og lovløse bosættelser på Vestbredden, hvor man fjernede de Palæstinensiske beboere med bulldozere.

Når man politisk går med i en erkendt løgnagtig krigsbegrundelse i Irak, som man i erkendelse af siden finder en anden begrundelse for, så er man bekendt med løgnen man vælger at sende soldater ud i krig, og blive slået ihjel, når der samtidig ligger et fjernt personligt mål om en international toppost, så er det personlig politisk ambitionskynisme i en helt uhørt grad.

Her svigter dømmekraften i allerhøjeste grad, og har intet med alliancepolitik at gøre, sådan som PSM gerne vil fremstille det, for at stå i et bedre lys i den regeringsperiode han var en del af.

Hæderligheden har ikke trængt sig på i tilfældet AFR, der udover dette også tidligere har vist, han ikke vil respektere hverken folketingets love og regler, eller demokratiske principper.

I Schlütter regeringen måtte han gå af som minister grundet; "kreativ bogføring", så elegant hedder det når man er politiker, mens andre bliver kaldt svindlere eller bedragere for det helt samme.

Troværdigheden forfølger bestemt ikke PSM med dette indlæg, - tværtimod(!), og mangelen på politisk moral er også slående, med de bortforklaringer som søges brugt for retfærdiggørelsen af egne handlinger, og til forveksling ser vi helt de samme liberalistiske mønstre, som vi i dag ser venstreløven Elleman i dag leverer om kritikken af lukningen af Irak kommissionen.

Fornægtelsens fastholdelse af virkeligheden, med fortsættelse af fornægtelsen, som den sandhed vi skal forholde os til, selv om der fortsat kommer nye afsløringer frem dag efter dag.

Man er tæt på at komme til at forveksle det med agitationspropaganda i liberalistisk forklædning.

Thomas Petersen, Aksel Gasbjerg, Morten Lind, Mads Berg, Niels Duus Nielsen og Ole Frank anbefalede denne kommentar
Hans K Hansen

Mette Henriksen

Jnej, Danmark er ikke socialistisk forstået som planøkonomisk. Heldigvis. Planøkonomi er Marxisme, dvs socialisme, hvor alle, uanset uddannelse og job, teoretisk har samme løn. Den model medfører macroøkonomisk fallit overalt i verden. Den var blev årsagen til Sovjet's fald.

Marxisme (socialisme) er derfor teorier om planøkonomi. Den viser sig praktik uigennemførlig overalt i verden ...

Danmark er ikke planøkonomisk. Danmark er markedsøkonomisk (kapitalistiske samfund), men med den helt nødvendige sociale fordeling, et ethvert velfungerende samfund forudsætter for at kunne fortsætte eksistensen globalt. Intet lille land, som Danmark, kan overleve uden social retfærdig fordeling, men bestemt uden socialistiske planøkonomiske (Marxistiske) teorier ...

Marxisme er selve ødelæggelsen af ethvert samfund. Teorien er virkelighedsfjern fordi den ikke tager hensyn til de menneskelige faktorer. Danmark er ikke socialistisk, men socialisterne må aldrig få magt som agt, fordi deres ideologiske tro er helt ligeså "religiøs" som den er ikke-pragmatisk.

Så ja. Der er socialistiske elementer indblandet i dansk politik, men helt afgjort ikke Marxistisk socialisme. At indføre Marxisme ville være lige så tåbelig som at tillade islam, eller anden religiøs politisk magt.

Hans K Hansen, Danmark behøver ikke føre sig frem i front. Det er så rigeligt at vi er medlem af NATO, hvilket jeg i øvrigt personligt mener er unødvendigt. Trusselsbilledet er så langt fra at presse Danmark ud i aggressive angrebskrige - også kaldet 'aktivistisk udenrigspolitik'. Og fakta er at de danske luftbombardementer ikke har gjort verden til et bedre sted at bo.

Hans K Hansen

Kære Jen Jøren

Jeg har intet ønske om at blive politiker. Jeg er system og IT udvikler, så du kan ganske være rolig.

Imidleritd vil jeg gøre mit til at gøre befolkningens direkte demokratiske indflydelse gældende. Jeg har samme udprægede mistro til politikerne fortsat kan repræsentere befolkningen som til din forståelse.

Nu må vi se hvad fremtiden bringer. Fortsat halvt repræsentativt diktatur, eller direkte transparent folkestyre.

Michael Kongstad Nielsen

"Vi følger FN-sporet", sagde Per Stig igen og igen op til 2003-krigen.
Indtil han lige pludselig ikke sagde det mere.
Chefen regnede ikke Per Stig for andet end en halv-intellektuel snurretop, det så man også ved udvidelsesforhandlingerne om EU, og da det stod klart, at hverken Frankrig eller Tyskland ville støtte et nyt angreb på Irak, fik chefen Per Stig til at klappe i, hvorefter han snurrede videre med meldinger om, at FN ikke altid er værd at følge, og til sidst gik centrifugalkraften ud af ham, og han drattede omkuld mans han reciterede uklare retirader om, at vi går ind for en forhandlingsløsning mellem Israel og Palæstina, og bla. bla. bla...

Thomas Petersen, Ole Frank, Aksel Gasbjerg, Morten Lind, Torben Selch, henrik hansen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Hans K Hansen

Bill Atkins

"Danmark behøver ikke føre sig frem i front."

Jeg er helt enig. Derfor modstander af krigsaktivisme. Danmark har ikke overlevet gennem så mange år ved at føre sig frem aktivistisk.

Det er en forholdvis nyhed efter Fogh, siden efterfulgt af samtlige partier i Folkestinget, men stik imod Danmarks befolkning. Ikke bare det, men imod USA's befolkning.

Krigsaktivismen blev stoppet af Vestens befolkninger, ikke deres elendige repræsentanter. Husk, at Thorning logrede, ganske som RV, V og K, da USA's politikere ønskede at invadere Syrien.

Det var diverse landes befolkninger der irettesatte politikerne i henhold til fortsat krigsaktivisme. De lærte ikke af Irak, heller ikke af Afghanistan, ville fortsætte i Syrien, men blev stoppet af Vestens befolkninger.

Det er værd at tage til efterretning. Altså, det var ikke politikerne, heller ikke Søren Pind, Thorning, og slet ikke Radikale Venstre m.f., men befolkningerne, der satte en stopper på krigsaktivisme, for i stedet at forberede sig på indenrigspolitisk sikkerhed ...

Mads Kjærgård

Danmark er socialliberalt! Eller var, rettere sagt! Man er for øvrigt ikke socialist fordi man er imod USA's politik, for mit vedkommende vil jeg kalde det erkendelse, for nogen mere glødende USA tilhænger end undertegnede selv, kunne man dårligt finde da jeg var mellem 5-20 år! Men så indfandt realiteterne sig, man uddannede sig i historie/forvaltning, blev kildekritisk, lavede et par USA projekter, og verden var ikke den samme igen. Selv min gamle far, der var officer hele sit liv, han så lyset på sine gamle dage! Og var der nogen, der ikke var rød, så var det altså ham!

Morten Lind, Peter Hansen og Torben Selch anbefalede denne kommentar
Hans K Hansen

Beklageligvis, for som det viste sig, så nåede politikerne at bekæmpe Assad (Syrien) så meget, at ISIS fik rodfæste. jeg kan ikke fordrage Assad, men han her dog bedre end ISIS ...

Samme med Gaddafi i Libyen. Hvem i himlens navn blandt Vesten tåbelige politikere, tror de ved bedre hvad der i virkeligheden foregår i disse politisk evnesvage islamiske lande?

Jo nu forstår man mere, men hold da op hvor politikernes tåbeligheder stod i kø.

I bagkundskabens lys forstår man nu, at i forhold til to onder, så er den mindste at fortrække.

Imens har klogere blandt befolkningerne, advaret imod at importere folk uden politisk evne til at adskille antidemokrater, men politikerne, også Per Stig Møller, forstod ikke ikke hvad der i virkeligheden var i spil. Heller ikke socialdemokraterne, Venstre, EL, SF m.f.. DVS flertal i Folketingsgrupperne.

Det forsøger de nu at ignorere, ved at lade som om advarslerne aldrig skete, men sandheden er at advarslerne allerede begyndte for mere end 40 år siden.

Det er ualmindeligt politisk evnesvagt, af dem der foregiver at repræsentere befolkningerne, altså politikerne, der derfor må benævnes som utilstrækkelige til at varetage det demokratiske ansvar.

Politikerne har "tisset" i sengen, også USA's, og nu forsøger de at fraskrive sig deres procesansvarlige ansvar.

Ïmens er DU, som vælger, den der beslutter om DU fortsat har tilid til politikernes dømmekraft ...

Jesper Hansen

Når USA vil trække NATO-landene ind i en krig mod Afghanistan på trods af, at kriterierne ikke er tilstede for, at den såkaldte musketér-ed bliver taget i brug .........må der aldrig herske tvivl om, at Danmark stiller op, når der bliver kaldt på os, siger tidligere udenrigsminister Per Stig Møller .

Når USA insisterer på at sælge os et ubrugeligt kampfly, må der aldrig herske tvivl om, at Danmark stiller op, når der bliver kaldt på os, siger tidligere udenrigsminister Per Stig Møller .

Når USA vil udspionere os og aflytte vores private samtaler, må der aldrig herske tvivl om, at Danmark stiller op, når der bliver kaldt på os, siger tidligere udenrigsminister Per Stig Møller .

Når USA med fabrikerede falske beviser, vil overfalde et fremmed land, f.eks. Irak med angrebskrig, må der aldrig herske tvivl om, at Danmark stiller op, når der bliver kaldt på os, siger tidligere udenrigsminister Per Stig Møller .

Hvis USA vil have os med til at udrydde hele verden, må der aldrig herske tvivl om, at Danmark stiller op, når der bliver kaldt på os, siger tidligere udenrigsminister Per Stig Møller .

Ole Frank, Morten Lind og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Peter Sterling

"Per Stig Møller kan heller ikke pege på et militært redskab, som Danmark bør afholde sig fra at bidrage med, hvis USA beder om det."

Nogle holder sig ikke tilbage for at samarbejde med torturstater som opretter torturcentre overalt på kloden. Aldrig har der været skabt så stor kaos, med over 60 mil. flygtninge, og så mange terorister i kølvandet. Bliver de ikke klogere? Tænk om disse 10.000 vis af mia. blev brugt på at fjerne fattigdommen og sulten, istedet for at fodre verdens våbenhandlere, men det er jo også verdens største industri, og C er liberal, ikke humanister. Der er indlysende at C er gået så meget tilbage i mandat antal. Hvornår kommer retsopgøret med Irak krigen?

Ole Frank, Peter Hansen, Morten Lind, henrik hansen, Peter Wulff og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Niels Peter Jensen

»Danmark stiller op, når der bliver kaldt på os« Fint, så lad os gå all-in og melde os ud United States of Europe, og ind i United States of America.

Mads Kjærgård

Nu er det jo ikke de store militære redskaber vi kan bidrage med, de er sparet væk. Men jeg har læst, at det amerikanske militær øver angreb på deres egen civil befolkning. Burde Danmark bidrage der, hvis det var? Er der slet ingen situationer, som den gode Per Stig Møller kunne tænke sig, hvor vi ikke burde bidrage? I så fald er manden idiot, eller set for mange afsnit af "Det Lille Hus på Prærien". Eller også er inaktiviteten i Folketinget fordummende!

Jan Pedersen, Anne Eriksen, Morten Lind, Peter Hansen, Torben Selch og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Herman Hansen

Og så siges det computerspil ikke er farligt. Vor herre bevares...

Peter Hansen

Mellemøstens kaos er er ikke en tilfældighed, første gang man brugte det kneb, var mod den oprindelig befolkning i Nordamerika, der skabte man splid mellem de forskellige stammer, og solgte dem våben så de kunne slå hinanden ihjel.

Og til dem der tror at EU er vejen frem, ja i vågner nok om 30 - 40 år.

Robert Kroll

Det er væsentligt, at der er et bredt politisk flertal hen over midten, når det gælder Danmarks udenrigspolitik.

Hovedlinjen bør være , at der er basis i den politiske forståelse, som NATO's medlemmer kan sympatisere med - det er ikke et spørgsmål om at støtte USA , men om at støtte USA på linje med de øvrige partnere i NATO.

Med vores engagement i Grønland og Færøerne har vi et specielt problem , som ikke dækkes fuldt af NATO-alliancen i sin helhed - det er her , en speciel relation til USA er nødvendig og gavnlig.,

Hvis vi hen ad vejen " slipper af " med Grønland og Færøerne , så er Danmarks sikkerhedspolitiske kabale dermed mere ukompliceret - og det kan måske styre i retning af "mindre USA" og "mere EU".

Hans K Hansen

Mads Kjærgård
Per Stig Møller er selvfølgelig ikke idiot. Han er blot gammeldags tænkende i henhold til tro på politisk repræsentation af folkestyret. Det har PSM tilfældes med de fleste af hans politiske modstandere.

Problemet er at ingen politiske partier repræsentere deres vælgere. Det er en illusion. I kan stemme på hvem i vil, men de vil alligevel skuffe jer.

Det er så en ting. Noget andet er alliance spørgsmålet. Derfor spørger jeg igen: Hvem synes i Danmark er bedst tjent med i en alliance? Det er ikke noget super svært spørgsmål?

For hvad angår strategiske alliancer, er der intet reelt alternativ til NATO og USA, men det betyder naturligvis ikke man behøver være enige med alt fra de fronter. Derfor heller ikke med PSM, Thorning, Løkke, eller diverse tilhængere af demokratisk politisk repræsentation på rød venstrefløj. Det er en umådelig fattig tankegang.

Der findes kun befolkningen til at styre politikernes elitære tåbeligheder. Det gælder i alle spørgsmål, så hvis ikke i mener i er dygtige nok til direkte demokrati, ved at lefle for politisk elitisme, så er det jo i sig selv en udråbt falliterklæring ...

Danmark, og Vesten generelt, er allieret sammen med USA. Hvis ikke i fatter at demokratier, selvom de kun er repræsentative, er knyttet sammen, på godt og ondt, hvem fanden skulle så kunne erstatte alliancen?

Antidemokratiske socialiststater? Antidemokratiske islamistiske sharia stater? Prøv dog at tage jer lidt sammen. Udvis lidt pragmatisme, men kritiser naturligvis de elitære politikere når de udviser eksplicit tåbeligheder enhver almindelig borger kan forstå.

Og kræv af politikerne, at de respektere befolkningen før deres partipolitiske ideologiske teorier. Hvis ikke det er hvad folkestyre handler om, hvad i himlens navn er det så?

Philip B. Johnsen

Robert Kroll 01:12
November 2010 lukkede Færøernes Kommando for den NATO tjeneste, der begyndte for 52 år siden.

Jeg er sikker på jeg ikke fatter, hvad du mener med din kommentar, men hvis den information var gået under raterne, så hermed opklaret, desuden er Færøerne ikke medlem af EU og har hjemtaget mange ansvarsområder fra Danmark, Færøerne er ikke under USA's kommando på nogen måde, ingen base ingen indflydelse, det kunne hele Danmark muligvis lære noget af.

Hans K Hansen

Mads Kjærgård

"Nu er det jo ikke de store militære redskaber vi kan bidrage med, de er sparet væk. Men jeg har læst, at det amerikanske militær øver angreb på deres egen civil befolkning. Burde Danmark bidrage der, hvis det var? "

Jo de militære midler er sparet væk, for bl. a. at frigøre midler til socialbelastende indvandring uden kontrol af islamistisk observans med mere, med overordentlige følger på al indenrigspolitik, men vær så venlig at indsætte link til dokumentation om at USA's militær udøver angreb på egen befolkning.

Hvem er er der tale om? USA's udtalte kultur radikalisme? F.eks. følgerne af terror interesseret religiøst begrundet indvandring? Eller modreaktioner?

Jeg er ikke bekendt med at USA har indført en slags militær undtagelsestilstand, eller på anden vis har indsat militæret mod egen befolkning.

Jeg er derimod bekendt med, at efter på ganske samme naive vis, helt efter samme princip som i EU, at man tillod islamister ophold fordi man var bange for at blive kaldt racister. Det har USA lavet om på ved at indføre begrænsninger for hvilke landes borgere der kan besøge USA uden Visa.

Den har EU endnu ikke helt fattet, men Australien har. Det er en torn i øjet på dem der kalder sig humanister, fordi de er selveste årsagen til antidemokratisk islamistisk indvandring. En uha selv samme humanister har alvorlige pragmatiske problemer med at erkende og indrømme.

USA har sidenhen indset de er nødt til at ændre opfattelse med hensyn til indvandring, og har strammet reglerne gevaldigt.

Hvem skulle USA's militær, ifølge hvad du har læst, have indsat mod egen befolkning?

Ynkeligt medløberi. Med den holdning, så ville Møller også have sagt ja til at DK skulle stille med soldater under 2. verdenskrig når Hitler befalede.

Jan Pedersen, Anne Eriksen, Ole Frank og Søren Bro anbefalede denne kommentar
lars abildgaard

Det han prøver at sige er, at vi skal være savlende, logrende skødehunde.

Jan Pedersen, Rasmus Kongshøj, Anne Eriksen, Janus Agerbo og Vibeke Hansen anbefalede denne kommentar
Vibeke Hansen

Mon også Per Stig Møller tror, at hans barnebarn er i stand til at lave gæstemiddagen på sit dukkekomfur?
Jeg er ikke i tvivl om, at Danmark har et yderst kompetent millitær. Spørgsmålet er bare, hvornår og hvordan bruges det bedst. Min holdning er, at vi selvfølgelig skal være parat, når der er behov for det. Og her er der endnu et spørgsmål, for var det nødvendiggt, at vi gik aktivt i krig for at støtte en amerikansk hævnaktion. Sådan ser det da ud lige nu, hvor Iraq kommissionen er opløst. Den igangværende krig er på anmodning fra lokalområdet, og her finder jeg det helt naturligt, at vi deltager. Hvis vi altså skal være en krigsførende nation. Danmark er rigtig gode på den humanitære og fredsbevarende bane, så måske var vores penge givet bedre ud der. Hvis man var lidt højtflyvende i tankerne, var det en ide, at forske i mobile flygtningelejre, og finde et koncept specielt til at hjælpe i nærheden af lokalområdet. Jeg tror vi har iværksætterånd nok til sådan et projekt, der uden tvivl vil løse mange problemer for de lande, der modtager flygtninge.

Men naturligvis skal vi have et solidt forsvar, bedre end det, vi har idag. Per Stig Møller var så vidt jeg husker, selv med til at nedlægge den gamle ubåds-eskadre, med det til følge, at både et godt kystnært forsvar og en kæmpe viden om ubådskamp nåede at forsvinde, inden man kom på bedre tanker. Under Kuweit, tror jeg det var, havde vi også en ubåd afsted til observation. Vores små ubåde havde en klar fordel fremfor de noget større ubåde. Det må og skal være vigtigere, at vi er istand til at imødegå Ruslands efterhånden mange provokationer, end at overlade vores forsvar under amerikansk kommando.

Sider