Læsetid: 8 min.

Peter Hummelgaard: ’Velfærdsstaten er et civilisatorisk højdepunkt’

Centrum-venstre skal besejre velfærdspopulister i DF og skattehadere i Cepos med en klassisk taktik: Et entydigt forsvar for samfundets svageste og for den nordiske velfærdsmodel. Det mener Peter Hummelgaard, der netop har føjet en plads i Folketinget til sin status som prominent revser af S-toppen
Vi skal levere nogle svar til de mennesker, som føler sig utrygge. I særdeleshed blandt de kortest uddannede og lavest lønnede, for det er i høj grad dem, der mærker presset på deres lønninger, deres arbejdsvilkår, og at deres job rykker til udlandet,’ siger nyvalgt MF’er Peter Hummelgaard (S)

Vi skal levere nogle svar til de mennesker, som føler sig utrygge. I særdeleshed blandt de kortest uddannede og lavest lønnede, for det er i høj grad dem, der mærker presset på deres lønninger, deres arbejdsvilkår, og at deres job rykker til udlandet,’ siger nyvalgt MF’er Peter Hummelgaard (S)

17. juli 2015

Christiansborg henligger i en blanding af sommerferietomhed og flytterod. De stille gange flyder med computerskærme, valgplakater og sofamøbler med gule post-it-sedler, der signalerer, hvilket tomt kontor de skal bæres ind på, når flyttemændene kommer. 32-årige Peter Hummelgaard er én af dem, der flytter ind.

Den tidligere DSU-formand, der kendt som en flittig debattør og ivrig revser af partitoppen, blev med 5.065 personlige stemmer og rosende ord fra Poul Nyrup Rasmussen og Mogens Lykketoft nummer to på Socialdemokraternes opstillingsliste i København. Lige efter Helle Thorning-Schmidt (S).

Selv om hans parti gik frem for første gang siden 1998, er han ikke tilfreds.

»En fremherskende analyse i mit parti er, at vi vandt valget, men at SF og Radikale tabte. Det synes jeg, man skal passe på med,« siger han.

»Selv om vi har haft den største og første vælgerfremgang i mange år, skal vi huske, at meget af den store blødning, der skete fra rød til blå blok, skete for to og et halvt år siden, og at det næsten er sket direkte fra Socialdemokraterne til Dansk Folkeparti.«

Da S-SF-alliancen vandt statsministerposten i 2011, var deres mandat så svagt, at Radikale fik lov til at dominere regeringen. Det skræmte mange vælgere væk, mener Peter Hummelgaard.

»Når vi skulle forsvare regeringsgrundlaget, kom vi til at lyde som nogen, der delte Radikales analyse og altid havde ment, at det var klogt at lave dagpengereform og efterlønsreform. Det, tror jeg, har gjort mange usikre på, hvor de havde os,« siger han.

Tidligere i Informations serie om venstrefløjens fremtid har Enhedslistens Pelle Dragsdahl argumenteret for, at Socialdemokraterne bør løsrive sig fra Radikale, men så langt vil Peter Hummelgaard ikke gå. Det vigtigste er, at centrum-venstre genfinder sin politiske kerne, mener han: Forsvaret for samfundets svageste og forsvaret for »et stærkt, solidarisk, omfordelende velfærdssamfund.«

»Den store socialdemokratiske opgave er at blive ved med at tro på det fundament, der har vist sig at være en bedre måde at indrette sig på. Det interessante bliver, i hvor høj grad Radikale vil abonnere på det projekt. Det var hver dag under valgkampen, at der kom meldinger fra Morten Østergård (den radikale leder, red.), som grundlæggende udhuler de elementer, som skaber et stærkt, trygt og rigt samfund.«

Et civilisatorisk højdepunkt

Den skandinaviske velfærdsmodel er Nordstjernen i Peter Hummelgaards politiske verdensbillede. En model med høje skatter, stor omfordeling, høj tillid og lav ulighed; et flexicuritysystem, der gør det let at hyre og fyre, og en arbejdsmarkedsmodel, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere, selv løser deres uenigheder.

»Velfærdsstaten – med alle dets fejl og mangler – er et civilisatorisk højdepunkt. Jeg kan ikke få øje på nogen anden samfundsmodel, som både har en acceptabel høj vækst over mange år, som bruger den stigende velstand på at investere i de næste generationer og at gøre tingene klogere og mere grønt. Og som samtidig er indrettet på en måde, så lønmodtagerne kan kræve deres retmæssige andel af velstands- og produktivitetsstigningerne.«

Det er den model, centrum-venstre skal blive bedre til at sælge til vælgerne, mener han.

»Der ligger en opgave for centrumvenstre i at rykke tyngdepunktet tilbage til et sted, hvor det handler om spørgsmålet: ’Ønsker vi, eller ønsker vi ikke, et stærkt, solidarisk omfordelende velfærdssamfund,’« siger han.

»Når højrefløjen kommer og siger, at det vigtigste problem i samfundet er, at det ikke kan betale sig at arbejde, er vi nødt til at sige: ’Nej. De 150 mia. kroner, der hvert år bliver placeret i skattely uden for Danmarks grænser, er et meget større problem’. Det har vi nok ikke hele tiden været lige klare på.«

»På trods af at mange mennesker, virkelig har haft det hårdt efter krisen, så har de problemer, vi har set i Danmark, været vand i forhold til det, man har set syd for Kruså. Vi har ikke seks-syv mio. arbejdende fattige som i Tyskland med et socialt sikkerhedsnet, som krakelerer. Vi har ikke 50 pct. ungdomsarbejdsløshed som i Sydeuropa. Vi har ikke et prekariat, altså folk, der kun er ansat på løskontrakter som i Storbritannien. Alt det minder os om, at vores samfundsmodel er god.«

Under pres

Men selv om velfærdssamfundet ifølge Peter Hummelgaard har bestået finanskrisens store lakmusprøve, er modellen under pres. Presset kommer både fra globaliseringen, der trækker arbejdskraft, investeringer og skatteindtægter på tværs af grænserne, og fra nyliberale skattemodstandere i »Cepos og Liberal Alliance« og i »dele af Socialdemokraterne«. »I USA og Storbritannien bliver der stor set udgivet bøger hver uge, om at ulighed smadrer vækst og samfund, og at man skal lade sig inspirere af Skandinavien. Men mens alle andre kigger på os for at lære, bevæger vi os selv væk fra de grundstrukturer, vi har skabt. Velfærdssamfundet er en ung konstruktion, og i for mange år har den politiske og økonomiske logik været, at konstruktionen har overlevet sig selv,« siger Peter Hummelgaard. Velfærdsskepsissen skyldes især »de ideer, der er vokset frem, efter at Anders Fogh fik lov til at starte sin borgerlige revolution i 00’erne,« mener han.

»Da jeg blev valgt som DSU-formand i 2008, sagde folk, at jeg var højrefløjssocialdemokrat, og at jeg blev valgt på trods. I dag siger man, at jeg er på den yderste venstrefløj af Socialdemokratiet. Folks orienteringsevne mellem højre-venstre er lidt væk, for i Fogh-årene flyttede tyngdepunktet i dansk politik sig markant til højre.«

Kapitalismekritik

Finanskrisen i 2008 har flere steder i verden skabt en politisk mobilisering på venstrefløjen: Podemos i Spanien, Occupy-bevægelsen i USA og Syriza i Grækenland. Men herhjemme har de liberale stemmer indtil nu domineret debatten, mener Peter Hummelagaard.

»Man må bare konstatere, at over de seneste 10-15 år har der været mest gang i tankevirksomhed og idéproduktion hos højrefløjen. Jeg tror ikke, der er blevet skrevet en debatbog om, hvor vi (centrumvenstre, red.) skal hen siden 2002. Men der er blevet skrevet rigtig mange gravskrifter over centrum-venstre. Samtidig har Cepos bare spyttet ideer ud. Det er et problem,« siger han.

»Som socialdemokrater omfavner vi den kapitalistiske markedsøkonomi, men som Olof Palme engang sagde: ’Økonomisk vækst, som ikke kommer almindelige mennesker til gavn, er nytteløs’. De seneste 15-20 år er kapitalismen blevet syg. Den skal kureres.«

– Har der manglet en grundlæggende kapitalismekritik på centrumvenstre-fløjen siden finanskrisen?

»Den har været der, men de store kapitalismekritiske diskussioner er foregået i Storbritannien og USA. På det europæiske fastland har det ladet vente på sig. Men jeg kan mærke, at det gryer og bobler lige nu. Særligt i min generation af folk på centrum-venstre, hvor 2008 (finanskrisen, red.) har været et afgørende nedslagspunkt i vores historieforståelse, på samme måde som Murens fald har været afgørende for den politiske bevidsthed i den lidt ældre generation,« siger han.

»Man ser et stærkere Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, et stærkt Cevea (uafhængig centrum-venstre tænketank, red.), og der skrives flere og bedre ting på Netavisen Pio (socialdemokratisk netavis, red.).«

Velfærdspopulisterne

De senere år har Peter Hummelgaard også brugt meget tid på at tale om Dansk Folkeparti. Både fordi han i 2013 skrev et indlæg i Politiken sammen partifællen Mattias Tesfaye, hvor de argumenterede for, at »Socialdemokraterne sammen med Dansk Folkeparti kan udgøre rygraden i et alternativt bredt flertal, som landets øvrige partier må orientere sig efter.« Men også fordi Peter Hummelgaard er en truet dyreart i Socialdemokratiet: Han er en arbejderdreng fra et miljø, hvor mange har skiftet S ud med DF. Hans far var bagageslæber i Kastrup Lufthavn, og hans mor arbejdede i flykøkkenet. Morfar var flymekaniker, og farfar var i bagagesøgningen.

»Min lokalkreds, Tårnby-kredsen, er et sted, som i meget høj grad beboes af de kortest uddannede og lavest lønnede – meget ofte folk, der arbejder i lufthavnen. Der vakler folk grundlæggende mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Jeg stod hele tiden i orkanens øje med de diskussioner. ’Hvad skal der ske med mig, når jeg er nedslidt? Jeg er for ung til at gå på pension, men for syg til at arbejde. Hvad skal der ske med mig, hvis jeg bliver arbejdsløs – også selv om jeg har været i en fast stilling i 25 år. Hvor skal sådan nogen som mig og mine børn arbejde henne i fremtiden?’«

– Men hvorfor profiterer Dansk Folkeparti så meget af den type debatter, når centrum-venstre som et hele ikke gør det? Hvilke svar har de, som I ikke har?

»Dansk Folkeparti er i en position, hvor de kan sige hvad som helst, uden at det bliver testet på, om det kan holde i folketingssalen, eller når det møder de grumme excel-ark i Finansministeriet,« siger Peter Hummelgaard.

Deres sande jeg?

Han tøver ikke med at kalde Dansk Folkeparti »velfærdspopulister«. For det er man, når man lover offentlig vækst på 0,8 pct. og samtidig peger på en statsminister, som vil have nulvækst. Når man stemmer for dagpenge- og efterlønsreformer og samtidig kritiserer Socialdemokraterne for at gøre for lidt for de svageste. Når man spiser stegt flæsk på Restaurant Vejlegården i kampen imod 3F og samtidig stiller sig på lufthavnsarbejdernes side i Ryanair-konflikten.

»På en eller anden måde slipper de af sted med det, og det er fuldstændig absurd,« siger Peter Hummelgaard og ryster på hovedet.

»Man må desværre notere sig, at der ikke findes retfærdighed i politik.«

Derfor skal de næste år gå med at teste Dansk Folkeparti og »binde dem ind« i politiske aftaler.

»Dansk Folkeparti har forsøgt at overhale os venstre om. På dagpengespørgsmålet, på spørgsmålet om det offentlige forbrug og på sagen om Dong, hvor de tog kapitalismekritikken til sig. Kombineret med det, som rigtig mange mennesker synes er en uoverskuelig flygtninge- og asylsituation, har det gjort, at rigtig mange har søgt over mod Dansk Folkeparti,« siger han.

»På den ene side siger de jo ting, som appellerer til den del af vælgerkorpset som jeg gerne vil have, at Socialdemokratiet repræsenterer. På den anden side mangler vi stadig at se, om de vil levere på det. Hvad er deres sande jeg?«

– Hvad skal I gøre for at overbevise de vælgere om, at det er bedre at stemme S end DF?

»Vi skal levere nogle svar til de mennesker, som føler sig utrygge. I særdeleshed blandt de kortest uddannede og lavest lønnede, for det er i høj grad dem, der mærker presset i de her år; presset på deres lønninger, deres arbejdsvilkår og på truslen om, at deres job rykker til udlandet, hvis de ikke makker ret. Og dér er centrum-venstre og Socialdemokratiet nødt til at placere sig entydigt på deres side.«

– Forestiller du dig en S-DF-regering på længere sigt?

»Nej, det gør jeg ikke. Man skal ikke udelukke noget i fremtiden, men jeg kan ikke se det for mig overhovedet de næste mange, mange, mange år.«

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Peter Nørgaard
  • Tino Rozzo
  • Malan Helge
  • Charlotte Vestergaard
  • Torben K L Jensen
  • Jens Falkesgaard
  • Jørgen Steen Andersen
  • Hans Jørn Storgaard Andersen
Peter Nørgaard, Tino Rozzo, Malan Helge, Charlotte Vestergaard, Torben K L Jensen, Jens Falkesgaard, Jørgen Steen Andersen og Hans Jørn Storgaard Andersen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Lasse Glavind

Jeg kan ikke mindes nogen 'politiker', der uden rent faktisk at være valgt til noget, har fået så meget (ukritisk) medieomtale, som Peter Hummelgaard har fået de sidste to år. Han har haft fast plads i både tv, radio og i utallige avisartikler - uden at han på noget tidspunkt er blevet bedt om at redegøre for det åbenlyse misforhold, der er mellem de holdninger, han selv siger, han har, og så den politik hans parti fører på stort set alle væsentlige områder. Således også her i interviewet, hvor journalisten præsenterer Hummelgaard som kritiker af partilinjen uden at gå ham på klingen og spørge ind til, om 'brandet' Hummelgaard har forestillet sig, at der skal ændres - og i givet fald hvordan - på den socialdemokratiske politik for at nå de mål, han siger, han har?

Jens Carstensen, Peter Nørgaard, Bent Gregersen, Bjarne Andersen, Gert Selmer Jensen, Uffe Illum, Henrik Klausen, Jens Falkesgaard, Peter Ole Kvint, Bo Carlsen, Hans Larsen, Peter Jensen, Holger Madsen, Bodil Waldstrøm, Vibeke Rasmussen, Felix Austin, Anne Eriksen, Tue Romanow, Lise Lotte Rahbek og Torben R. Jensen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Tidligere var der altid et job til de svageste på arbejdsmarkedet som pedel eller varmemester eller noget andet, som gjorde god fyldest.
I det hele taget er det skammeligt, at man ikke længere benytter sig af den ekspertise og den arbejdskraft der er på bekostning af dem, der ville kunne påtage sig job med enkelte funktioner.

Gert Selmer Jensen, Uffe Illum, Jens Falkesgaard, Herman Hansen, Jørgen M. Mollerup, olivier goulin, Preben Haagensen, Anne Eriksen og Felix Austin anbefalede denne kommentar

"Jeg tror ikke der er blevet skrevet en debatbog om hvor ... centrumvenstre ... skal hen, siden 2002".

Her er i hvert fald en som man kan læse på svensk - eller gerne sørge for blir oversat:

Per Molander: Ojämlikhetens anatomi. Månpocket Fakta 2014. 229 s.

Bagsideteksten lyder:

Ojämlikheten har följt människan sedan tidernas begynnelse. Med ett kort undantag, från sent 1800-tal till 1970-talet, har ökat välstånd lett till ökad ojämlikhet. I nästan alla länder, alltid.
Ojämlikhet är en följd av det sociale samspelets egen logik. Politik kan användas för att motverka denna logik. Hur mycket, är en fråga om civilisation eller, om man så vill, anständighet.
'Ojämlikhetens anatomi' återger ojämlikhetens historia och hur filosofer och ekonomer sett på den. Vad säger ideologierna?
Boken mynner ut i en skarp plädering för politikens möjligheter i en värld med växande klyftor.

Bent Gregersen, H.C. (Hans Christian) Ebbe, Niels Ishøj Christensen, Steffen Gliese og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Jeg læser intet her,
som ikke kunne komme fra en hvilkensomhelst politiker fra hvilketsomhelst parti.
Snikkesnak.

Ernst Enevoldsen, Jakob Silberbrandt, Gert Selmer Jensen, erik winberg, Peter Hansen, Carsten Mortensen, Nille Torsen, Bo Carlsen, Hans Larsen, Helene Kristensen, Jesper Frimann Ljungberg, Holger Madsen, Peter Nørgaard, Anne Eriksen, Felix Austin, Bill Atkins, Tue Romanow og Torben R. Jensen anbefalede denne kommentar
Vinni Svejgaard

Det er sjældent at ord fra politikere, fylder mig med håb for fremtiden, tør jeg tro på, at han mener det ?!

Peter Ole Kvint og Lars Peter Simonsen anbefalede denne kommentar
Torben R. Jensen

Så længe Hummelgaard og andre Socialdemokrater ikke klart siger fra overfor nyliberale ligevægtøkonomer (herunder corydon kærlighed til den nyliberale "konkurrencestat") og forlanger, at Danmark træder ud af Finanspagten, så kan det være ligegyldigt, hvad de mener.

De skandinaviske velfærdsamfund er baseret på Keynes økonomiske teorier, som nærmest er det modsatte af de ligevægtteorier, der har været dominerende siden årtusindskiftet.

Uanset det danske forbehold mod Euroen som blevet stadfæstet med et nej til Euroen i 2001, er der ført en fastkurspolitik, som på nærmest svarer til en tilslutning til Euroen. Finanspagten, som Danmark, som det eneste land udenfor Euro-zonen, tilsluttede sig i 2012 (endda uden folkeafstemning) er reelt en håndfæstning, der forhindrer landene i at føre en Keynesiansk økonomisk politik, hvor staten har en væsentlig rolle i samfundsøkonomien.

Sus johnsen, René Skov, Peter Wulff, Britt Kristensen, Bent Gregersen, Maria Busch, Bjarne Andersen, Birgitte Nielsen, Ole Henriksen, Karsten Aaen, Torben K L Jensen, Uffe Illum, Henrik Klausen, Jens Falkesgaard, Bente Petersen, Jørgen Steen Andersen, Janus Agerbo, Claus Kristoffersen, Niels Ishøj Christensen, Carsten Mortensen, Bo Carlsen, Helene Kristensen, Steffen Gliese, Olav Bo Hessellund, Anne Eriksen og Felix Austin anbefalede denne kommentar
Thomas Krogh

@Torben

Spørgsmålet er om vi overhovedet kan bruge den gamle keynesianisme mere. Den bygger på en bølgemodel hvor vækst afløser recession eller stagnation, men i en tid hvor det bliver mere og mere oplagt at vækst ikke længere er opnåeligt eller ønskværdigt må Keynes også gravlægges. Vi kan ikke længere låne eller stimulere os fremad. Det der er brug for en er venstrefløjsligevægtsmodel. Ellers bliver det udelukkende et spørgsmål om en blå eller en violet vækstmodel der skifter indimellem.

Britt Kristensen, Maria Busch, erik winberg, Jens Falkesgaard, Jørgen Wassmann, Ejvind Larsen, Niels Ishøj Christensen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Hvem fanden er "centrum- venstre"? ...en eller anden kastreret udgave af en oppositionel fløj til "centrum-højre" ? ...eller er det en af propagandaministeriets nysprogskonstruktioner der passer lige ind i begrebet 'den korporative konkurrencestat'? Socialisme er det eneste reelle alternativ.

Thomas Christensen, Britt Kristensen, Bent Gregersen, Carsten Søndergaard, Gert Selmer Jensen, erik winberg, Uffe Illum, Jens Falkesgaard, Bente Petersen, Jens Thaarup Nyberg, Carsten Mortensen, Helene Kristensen, Holger Madsen, Torben Nielsen, Ebbe Overbye og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Torben R. Jensen

Pia Madsen
Ligevægtsmodeller er neokonservativ/monetaristisk økonomi, som forudsætter et liberalt marked, hvor staten ikke bør have nogen rolle i fordelingspolitik og som økonomisk aktør. Det er derfor noget vrøvl at påstå, at de teorier kan være venstreorienterede.

Britt Kristensen, Karsten Aaen, Torben K L Jensen, Jørgen Steen Andersen, Peter Jensen, Steffen Gliese og Felix Austin anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

Efter læsning af denne unge prætorianers bekendelser, ihukommer jeg den ulyksalige senator, som for omkring 2000 år siden med svulmende hjerte kiggede ud over Rom, og udbrød:

"Se lyset! Dette civilisationens lys, udenfor hvilket verden ligger hen i kaos og mørke. Alt dette har vi skabt, til menneskets fryd! Ære være os."

Hvortil slaven der stod ved hans side svarede:

"Herre..det lys...det er byen, der brænder!"

Britt Kristensen, Jacob Egeskov, H.C. (Hans Christian) Ebbe, Uffe Elbæk, Bill Atkins, Uffe Illum, Jens Kofoed, Ejvind Larsen, Christian Mondrup, Lise Lotte Rahbek, Carsten Mortensen, Bo Carlsen, Helene Kristensen, Søren Wegner, Jesper Frimann Ljungberg, Peter Jensen, Steffen Gliese, Torben Nielsen, Peter Nørgaard, Anne Eriksen og Felix Austin anbefalede denne kommentar
Alan Strandbygaard

Det kunne jo være, at Peter Hummelgaard ikke lader sig påvirke eller manipulere i magtens korridorer, men forbliver tro mod den ideologi han trådte ind i politik med. Lad os håbe det. Der er ikke ret mange af dem tilbage.

Men han skal selvfølgelig også kæmpe imod EU. Tjah...

Sus johnsen, Britt Kristensen, Carsten Søndergaard, Torben K L Jensen, Uffe Illum, Henrik Klausen, Lars Peter Simonsen, Jørgen Steen Andersen, Preben Haagensen, Felix Austin og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Felix Austin

Hummelgård vedkender sig vækst som løsning under kapitalismens frihandels og globaliserings setup:
»Velfærdsstaten – med alle dets fejl og mangler – er et civilisatorisk højdepunkt. Jeg kan ikke få øje på nogen anden samfundsmodel, som både har en acceptabel høj vækst over mange år, som bruger den stigende velstand på at investere i de næste generationer og at gøre tingene klogere og mere grønt. Og som samtidig er indrettet på en måde, så lønmodtagerne kan kræve deres retmæssige andel af velstands- og produktivitetsstigningerne.«

Og han undlader behændigt at fortælle hvad omkostningerne er ved den vækst og ved at tiltrække den vækst, der skal være problemløsningen for at skaffe større velstand.
Lavere lønninger, ringere vilkår og færre rettigheder har været socialdemokraternes bud på en politik, der skulle tiltrække væksten hertil.

Hvad værre er , så ved Hummelgård også hvad man burde gøre:

»Der ligger en opgave for centrumvenstre i at rykke tyngdepunktet tilbage til et sted, hvor det handler om spørgsmålet: ’Ønsker vi, eller ønsker vi ikke, et stærkt, solidarisk omfordelende velfærdssamfund,’« siger han.

Et samfund med mindre ulighed skaber større velstand og ikke mindst tilfredshed, fordi borgerne får lejlighed til at yde deres bedste med de evner de har, til gavn for hele samfundskagen.
Det ved Hummelgård godt, alligevel bortforklarer han den førte politik med et vækstfatamogana der ikke i al overskuelig fremtid er i sigte i denne del af verden.

Liliane Murray, Britt Kristensen, Gert Selmer Jensen, Uffe Illum, Jens Falkesgaard, Anne Eriksen, Jørgen Steen Andersen, Lise Lotte Rahbek, Steffen Gliese, Torben Nielsen og Torben R. Jensen anbefalede denne kommentar
Peter Nørgaard

Romerriget blev ikke væltet på otte dage. Og de politiske partiers æra rinder måske helt ud om nogle år. Hvis ikke der sker spring inden, i f.eks Danmark og Norden, som springene kom f.eks i den tidligere Sovjet blok.

Og vision og indhold om en mulig ny andelsbevægelse, i Danmark og world wide, er der så småt en samtale i gang om - begyndende den 14. juli - i tråden efter artiklen.: "Hvad er det bedste ved Danmark..? Lønnen..!"

Jørgen Wassmann, Ejvind Larsen og Felix Austin anbefalede denne kommentar
Egon Maltzon

" ’Nej. De 150 mia. kroner, der hvert år bliver placeret i skattely uden for Danmarks grænser, er et meget større problem’" hvad er det for penge ?

Touhami Bennour

Hvis det skal være en civilisation der giver os kun mere lys, så er det ikke noget I, det har vi haft mange af. Jeg nævner De Gaule sagde til sidst I Algeriet: " je vous ai compris" jeg har forstået jer, og det var efter 130 år han sagde det; han fik altså pludselig lys! Seriøst har socialdemokratiet opnået noget der ligner et mester stykke, især med "ulighed" den er I følge artiklen ikke stor, og jeg erkender at det er meget svært at få både arbejdergiver og arbejdestager at accepterer den situation verden over. Det er et forhold, som er gammel som mennesker. Velfærd staten er kendt og existere allerede mange steder,(sygdagpenge, dagpenge, pension etc). Flexsecurity er også vanskelig og det skal sættes til fordel for den Skandinaviske model etc. Franskmænd var kommet her for at se på det system på arbejdesmarked, men de fand det ikke passer til frankrig. Især fra lønmodtager fordi de er ansat (på livstid). Altså der er forskellig traditioner I landene , og tiden vil vise om Grækenland kan ændre især det med arbejdesmarked,(abejdestid, pensionalder, og flexsecurity). Jeg mener I øvrigt at arbejdesmarked er kampplads for fremtidige forhandlinger, for et klarlagt styrke forhold mellem DF og S på det område. DF siger et eller andet og bliver morsom for mange, men først og fremmest det kort uddanede og svagelønnede. Der mangler undervisning synes jeg, jeg har haft en tanke at et land som I Skandinavien kunne give en skole pligt indtil gymnasiet til alle unge plus et fag I et eller andet. jeg har faktisk hørt mange dansker også før DF blev til sige et eller andet, hvad som helst . Jeg erkender jeg blev let konfus når jeg hørte det. Hvor er jeg, sagde jeg til mig selv. Lige nu det diskuteres på den Skandinaviske model, kendt syd på som Den Svenske model. Det har været en stor artikel om det forleden I(Leaders Tunisie) . Et andet knast er menneske rettigheder som er undepress fra DF og andre. Her er det vanskeligt for det er livsgrundlag for DF.

Steffen Gliese

Vækst får man, når man sætter kvantitet over kvalitet. Kvalitet får man, når man tænker i fremskridt frem for vækst og altid forsøger at gøre ting bedre frem for mere og mere ens.
Der r en ny ISO-certificering på vej...

Gert Selmer Jensen, Anne Eriksen, Jørgen Steen Andersen, Felix Austin og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Velfærdsstaten kræver engagement, og måske er det på vej tilbage - det synes at kunne iagttages i Sydeuropa, hvor folk godt vil hjælpe bådflygtningene (Spies tilbyder 20 kg ekstra bagage, hvis det er hjælp, og folk strømmer åbenbart til). Der er en sult efter at kunne hjælpe de rigtigt nødlidende - det vil også snart komme danske fattige til gode, tror jeg, folk er bare ikke opmærksomme på, at velfærdsstaten er blevet udhulet, fordi man bevidst har talt om velfærdsstaten som de naturlige gratisydelser og på den måde manipuleret sig væk fra det grundlæggende forhold: at velfærdsstaten kun består, når INGEN risikerer at måtte gå fra hus og hjem pga. en social begivenhed. Uden det er der ingen velfærdsstat.

Britt Kristensen, Carsten Søndergaard, Gert Selmer Jensen, Jens Falkesgaard, Anne Eriksen, Felix Austin, Kim Houmøller og Torben R. Jensen anbefalede denne kommentar
Robert Ørsted-Jensen

Meget rigtigt men velfærdsprojektet har ingen fremtid som nationalt projekt - det har kun en fremtid som overnationalt projekt - så det er på tide at dele af venstrefløjen ophører med at at gå i halen på DF med deres ide om nationalstatens velsignelser og isedet påbegynder samarbejdet med vores kammerater hos vore sydlige naboer først for et velfærds EU projekt dernæst for bæredygtig global velfærd. Nationalstaten er død

Det store problem i Hummelgaards verdensbillede er hans behov for fortsat vækst, med eller uden kapitalisme, men evig vækst er en utopi.
Det er en grundlæggende nytænkning af vores samfund med overlevelse på en udpint klode, der er behov for.

Britt Kristensen, Jakob Silberbrandt, Jens Falkesgaard, Ejvind Larsen, Anne Eriksen, Jørgen Steen Andersen, Felix Austin, Lise Lotte Rahbek og Robert Ørsted-Jensen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Nej, Robert Ørsted-Jensen, nationalstaten er ikke død, og der er ikke noget fællesskab uden det, der har rod i kultur, institutioner og indflydelse på samfundets forhold.
Når det er sagt, skal man selvfølgelig igennem internationalt forpligtende samarbejde skabe alliancer, der kan føre til løft og fælles kamp for lighed og frihed for alle i samfundet.

Britt Kristensen, H.C. (Hans Christian) Ebbe, Anne Eriksen, Felix Austin og Torben R. Jensen anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

Så længe folk tror på politikerne, tror på at de danskere der er i nød bare er dovne slyngler, der ikke gider uddanne sig eller arbejde - så længe vil der ikke være den nødvendige solidaritet som skal til, for at ændre forholdene herhjemme. I øjeblikket lader det til, at den højere middelklasse får afløb for godhed og solidaritet ved at slæbe lidt brugt tøj med på ferie. At en social begivenhed rent faktisk også kan slå veluddannede og vellønnede mennesker ud af kurs og ned på bunden af samfundet, er en vederstyggelighed som man omhyggelig sørger for at undertrykke bevidstheden om. Så fuck de danskere der ikke er på solsiden, skaf os nogle bådflygtninge der er så tilpas langt væk, at vi bare kan nøjes med at få lidt feelgood på ferien med det aflagte tøj. Under alle omstændigheder rammer elendighederne kun naboen, så hvorfor bekymre sig - egoisme er en medfødt rettighed.

Britt Kristensen, Jakob Silberbrandt, Carsten Søndergaard, Jens Falkesgaard, Anne Eriksen, Jørgen Steen Andersen, Felix Austin, Lise Lotte Rahbek og Torben R. Jensen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Der er behov for en cirkulær økonomi og en ophævelse af den meget vægt på hvem, der gør hvad.
Nu står en masse overskudstøj til at mangle en modtager, fordi landene vil opbygge en egen beklædningsindustri, hvilket er uhensigtsmæssigt i en global sammenhæng - og de pågældende lande skulle meget hellere hjælpes til en almen uddannelse af høj som lav og lade dem, der kan fremstille eller formidle mest rationalt, gøre det.

Jens Falkesgaard, Anne Eriksen og Felix Austin anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Helene Kristensen, det er jo, fordi ingen aner, hvor udhulet den danske velfærd er blevet - eller hvor de stadigt større formuer, landet indtjener, strømmer hen, når de ikke kommer den almene befolkning til gode.

H.C. (Hans Christian) Ebbe, Jens Falkesgaard, Anne Eriksen og Felix Austin anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Der er arbejdsløshed, fordi man mener, at det er godt med 'arbejdsudbud' - men det er en umoralsk og forkastelig indstilling til mennesker i et demokratisk samfund, hvor det er den enkelte borger og ikke erhvervslivet, der skal tages hensyn til.

Britt Kristensen, Carsten Søndergaard, Gert Selmer Jensen, Jens Falkesgaard, Anne Eriksen, Jørgen Steen Andersen, peter fonnesbech og Torben R. Jensen anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

Tja ja.. endnu en... ung DJØFFER, der er uddannet til systemet for systemet.
De taler alle sammen om at bevare status quo. For de er jo alle uddannet til at arbejde og servicere den gigantiske Centraladministration.

Sammenligningen med Rom er jo slående, vi lever i høj grad i et samfund der har nået næsten samme dekadence som Romerriget. Der er korn og brød til folket. Vi har opium for folket i form af ligegyldig underholdning. Og vi har en kæmpe centraliseret konstruktion der storforbruger vores fælles sammensparede ressourcer på ting, der måske nok nærmere er rettet mod den selv og dens forståelse af sig selv, end mod os borgere der financierer den.

Jeg var ved at tabe mund og næse da jeg i går sad og så TV, først havde vi lige snakket om spareplanerne i region Midtjylland hvor man skærer 700 millioner, hvor svigermekanikken bor. Så kunne vi så se i TV, se et interview med borgermesteren i Varde og hans kommunikations afdeling, om hvordan man brugte 100 millioner på at bygge et bunkermuseum, tegnet af Bjarne Ingels tegnestue.
Man er meget aktiv på at brande sig selv... http://journalisten.dk/kommuner-bruger-branding-til-lokke-tilflyttere
Det er jo helt ude i hampen, og viser hvordan New Public Management er i gang med stille og roligt at ødelægge samfundet.
Se... det er det der truer velfærdssamfundet ...

// Jesper

Peter Wulff, Britt Kristensen, H.C. (Hans Christian) Ebbe, Jens Falkesgaard, Peter Hansen, Jens Kofoed, Anne Eriksen, Jørgen Steen Andersen, Felix Austin, Lise Lotte Rahbek og Torben R. Jensen anbefalede denne kommentar
Robert Ørsted-Jensen

Nationalsataten er ny den har eksisteret i kun godt 200 år, førhen kendte man den ikke. Så jo Peter den er lige så stendød som tanken om danmark kun for danskere, tyskland kun for tyskere, kun DFere kan tro på noget sådant som hvis det skulle gennemføres ville ende i deres skød. Det er netop fordi så mange ikke har fattet denne pointe at DF har så megen medvind

Robert Ørsted-Jensen

National satanen he he - typos kan somme tider være bedre end korrekt tekst

Steffen Gliese

Nationalstaten er gammel, den har eksisteret siden de første statsdannelser.

Britt Kristensen, H.C. (Hans Christian) Ebbe, Jens Thaarup Nyberg, Jens Kofoed og Felix Austin anbefalede denne kommentar
Peter Sterling

"Det, tror jeg, har gjort mange usikre på, hvor de havde os"
Vi ved præsis hvor vi har jer, I har lige taget 10 mia. fra velfærden. Stop alle løgnene, i er på midten af højrefløjen. Er du selv usikker på hvor du er? Kig på alle nedskæringerne I har skabt. Har du overhoved tjek på hvordan det er at være handikappet, ældre eller på kontanthjælp? Eller tæller de ikke med? Har du en blind vinkel eller bevidst sat skyklapper på.

" Det vigtigste er, at centrum-venstre genfinder sin politiske kerne, mener han: Forsvaret for samfundets svageste og forsvaret for, et stærkt, solidarisk, omfordelende velfærdssamfund."
Hold kæft, hvor skizofrent. Er det overhoved muligt at forvrænge virkeligheden så meget? Valgkampen er overstået, stop med at spytte løgne ud, gå ind i salen og stem for flere velfærdsforringelser. Der skal ikke "sælges til vælgerne". Vi andre har forlængst opgivet Christiansborg. Med de holdninger burde du melde dig ing i SF, men gør os andre den tjeneste, lad være, du ser verden gennem et kalejdoskop, totalt virkelighedsfjernt.

"Presset kommer både fra..." Presset på velfærdssamfundet kommer fra EU, de er hovedarkitekten bag nedskæringerne. For 15 år siden hørte jeg en fra EU sige "det skal kunne betale sig at arbejde". Tænkte at det var da en underlig omskrivning, vidste godt at han ikke mente at de laveste lønninger skulle op, men jeg kunne ikke drømme om omfanger at velfærdsnedskæringerne, som bla. S nu har gennemført.

"Socialdemokraterne sammen med Dansk Folkeparti" Igen 2 partier som stemmer for velfærdsnedskæringer, get real.

Peter Wulff, Britt Kristensen, H.C. (Hans Christian) Ebbe, Jakob Silberbrandt, Jens Falkesgaard, Peter Knap, Anne Eriksen, Jørgen Steen Andersen, Felix Austin, Torben R. Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

- og mht. DF, så er der næppe nogen gruppe i Danmark, der har en ringere forståelse af, hvad der kendetegner og udgør kernen i dansk kultur. ;-) Tværtimod går de formodentlig foran i den fordummelse, der er det stik modsatte af den kulturelle oprustning, venstrefløjen i sin storhedstid var spydspids for.
Det er en mærkelig tankegang, at folks gode og indgroede traditioner og tankemønstre, fæstnet i et forhold til kultur, samfund historie og kultur, gang på gang lægges for had. Hvis folket skal have indflydelse, kræver det indsigt i disse ting, og det kræver lokalt baserede fora, hvor beslutninger kan træffes ved deliberation og fælles vedtagelser.

Britt Kristensen, H.C. (Hans Christian) Ebbe, Jens Falkesgaard og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Touhami Bennour

Jesper Frimann, "Det er korn og brød til folket" siger Romerne. Men ved du den korn Romerne brugte til brødføde folket "kommer fra Kartago" Kartago var korn kammer for Rom, ikke kun til folket men også til at føre krige, til soldater og officirer. Desværre har mange lande (slave handler eller kolonialister) anvendte den samme praksis indtil for nylig, og måske fortsætter endnu som I Palestina, hvor man tager bare uden at spørge de lovlige ejer. Den indstilling skal også væk. Hvor mange formuer er gået tabt I Irak som følge af Irak Krig?

Peter Nørgaard og Lars Peter Simonsen anbefalede denne kommentar
peter fonnesbech

Velfærdsstaten VAR et civilisatorisk højdepunkt.

Britt Kristensen, Peter Ole Kvint, Mads Kjærgård, Jens Falkesgaard, Jørgen Wassmann, Anne Eriksen, Jørgen Steen Andersen, Felix Austin og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
peter hansen

"cirkulær økonomi" -minder mig altid om evighedsmaskinen videnskaben stadig prøver at opfinde.

En dag vi finder nok ud af at den nordiske velfærdsstat kun er mulig i et homogent afgrænset nationalt fællesskab- altså den gamle verden.

Herman Hansen

"Velfærdsstaten er et civilisatorisk højdepunkt" Helt og aldeles komplet mega meget total enig...

H.C. (Hans Christian) Ebbe og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
peter hansen

"Velfærdsstaten er et civilisatorisk højdepunkt" -og engang i fremtiden vil vi anse velfærdsstaten som et naivt mellemstadie

Kære Peter Hummelgaard.
Må Nådens Lys skinne klart og skarpt på dig med rosende ord fra Poul Nyrup Rasmussen og Mogens Lykketoft i bagagen... du har allerede mangt et lig i lasten med den back-up gruppe...
Men det skal såmænd nok gå dig godt... se bare på dit partis forkvinde... hun har hurtigt lært at bruge en masse ord... som bare ikke tilføre nogen nævneværdig substans... og du er godt på vej også... i ovenstående tilfører du ikke noget nyt... det er jo de rene selvfølgeligheder du afleverer..
Med venlig hilsen

Steffen Gliese

Der er intet naivt ved velfærdsstaten, Peter Hansen, hvori skulle det bestå? Det er naivt at tro, at de få fortsat kan narre andre til at tro på, at de har så meget des mere ret til verdens herlighed, fordi de arbejder mere, er klogere eller noget andet.
Snarere er de blot de største rovdyr i territoriet.

Peter Wulff, Britt Kristensen, H.C. (Hans Christian) Ebbe, Liliane Murray, Jens Falkesgaard, Anne Eriksen, Jørgen Steen Andersen, Felix Austin og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Eller - det er let at være mest fit til survival, når man selv har tiltaget sig magten til at formulere kravene.

Britt Kristensen, H.C. (Hans Christian) Ebbe, Jens Falkesgaard, Anne Eriksen, Jørgen Steen Andersen og Felix Austin anbefalede denne kommentar
Niels Ishøj Christensen

Miljødemokratiet ser ikke velfærdsstaten som et civilisatorisk højdepunkt. Hvorfor ikke? Fordi velfærd er umætteligt, det kan kun leve ved at blive ved med at suge næring af en fortsat pengekapitalisk vækst. Og det kræver en erobringsøkonomi i forhold til jord, naturressourcer og menneskelig arbejdskraft som blindt går mod kaos og gentagne samfundskriser. Det alternative mål hedder retfærdsstaten, al ejendomsret til jord og naturressourcer fastsat gennem køb og salg ved pengekapitaler skal afvikles på sigt . Den direkte brugs-, benyttelses- og forvaltningsret skal i stedet overgå til sammenslutninger af demokratiske, statslige fællesskaber, der har dem indenfor deres grænser.http://www.miljodemokrati.dk/dk/ ,

Steffen Gliese

Nej, velfærdsstaten er jo ikke velstandsstaten, det er bare et kapitalistisk cover-up. Velfærdsstaten handler ikke om forbrug, men om velfærd - og velfærd er f.eks. at være meget nøjeregnende med, hvad man egentlig bruger sin tid og sine ressourcer på at fremstille, når man i stedet kunne begrave sig i en god bog, bage en kage og se nogle venner eller passe naboens børn, mens hun er nede om hjørnet hos lægen.

Britt Kristensen, H.C. (Hans Christian) Ebbe, Jens Falkesgaard og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Velfærd er at indse, at ting koster penge, fordi man sætter priser på dem, men at de ellers ikke koster mere end den indsats, man lægger i dem, hvilket gør en masse ting helt gratis.
Man kan sige, at markedslogikken udregner priser på baggrund af, hvad man kunne have opnået ved at gøre noget andet, end man gør, mens velfærdslogikken tilsiger, at man skal gøre det, der er nødvendigt eller glædesbetonet, tit det samme, fordi det har en værdi i sig selv.

Britt Kristensen, H.C. (Hans Christian) Ebbe, Karsten Aaen og Jens Falkesgaard anbefalede denne kommentar
Felix Austin

At erklære nationalstaten for død er det samme som at erklære velfærdsstaten død.

Velfærdsstaten lever KUN i kraft af nationalstatens beskyttelse, hvor en sammenlignelig gruppe indser egen fordel i at beskytte naboen imod at han, forhåbentlig, vil beskytte en selv.

Da sammenligneligeheden gør at man kan sættes i andres sted, så er enighed om et rimeligt højt mindstemål muligt, og nationalstatens opgave er så at forsøge at beskytte dette bedst muligt.

Det kan nationalstaten så gøre med utallige værktøjer i utallige former, også i et samarbejde med andre nationalstater, men ikke når nationalstaten afgiver så stor suverænitet at den bliver handlingslammet.
Nationalstaten er således både i konkurrence og i samarbejde med andre stater om at yde de bedste forhold til egne borgere.
Er dette lykkedes i tilstrækkeligt omfang, så kan staten selvfølgelig uegennyttigt begynde at hjælpe andre stater og andre statsborgere, også i et omfang der kan forringe egne borgere stilling i et vist omfang.

Men at forestille sig et utæmmet kapitalistisk globalt marked , på nogen måde skulle kunne give rum eller plads til en form for skabelse af et velfærdssamfund, nogen som helst steder, er ganske simpelt hen en umulighed der IKKE lader sig gøre.
Læren af frihandelzoner er,
at pengemagten styrer alt,
at laveste fællesnævner bliver det normale,
at solidaritet mellem mennesker der ikke er sammenlignelige og ikke ønsker at være det er illusorisk,
at den politiske vilje til at indføre de nødvendige kontrollerende systemer IKKE KAN genereres, fordi denne vilje drukner i pengemagten,
at alle demokratiske institutioner bliver sat i fare i deres funktion, fordi deres handlerum indsnævres til markedets lov om billighed og effektivitet. o.s.v

Der er derfor IKKE brug for at erklære nationalstaten død med mindre man også gerne ser velfærdsstaten død, men derimod at man gentænker engagementer i frihandelszoner og overnationale samarbejder, værdien af dem sat op imod den mangel på handlefrihed der udhuler både muligheden for solidaritet og demokratiske styreformer.

Jeg synes at en fremtid uden en nationalstat er noget nær det farligste, mest anerkistiske, mest menneskeundertrykkende jeg kan forestille mig.

Kjeld Sten Hansen, Jens Thaarup Nyberg, Steffen Gliese, Britt Kristensen, Carsten Søndergaard, odd bjertnes, Torben R. Jensen, Anne Eriksen og Lars Peter Simonsen anbefalede denne kommentar

Er artiklen ikke det man kalder for press sheet? De følger i hvert fald marketings a b c, sælgeren skal fortælle vælgerne hvad han kan sælge som de andre politkkere ikke kan give, og der vil jeg give Hummelgaard et 12 tal, han siger, at centrum-venstre skal genfinde sin politiske kerne, der er jeg lige ved, at blive rørt.

Pressefotoet derimod er ikke til et 12 tal, den politiske situationsfornemmelse i billedet er billigt og rudimentært, det ville have været bedre, at have kørt linen helt ud, og i stedet givet ham en panfløjte og noget solnedgang i baggrunden.

Peter Hummelgaard har overhørt det demokratiske vækkeur, han siger, at vi skal tage os af de lavtlønnede, men da glemmer han, at tiden i dag er en slags omvendt Forrest Gump, fordi tidens politik er en pose toms guldkarameller, man ved hvad man får.
Vælgerne når knap nok, at pille papiret af karamellen, så har socialdemokratiet allerede indgået en aftale med venstre om yderligere besparelser i kommunerne.

Ellers fin markedsføring med fornyet gåpåmod og gejst, frisk pust fra Peter Hummelgård, jeg vil give ham et 12 tal, det skal han ikke være frustreret over.

Jakob Silberbrandt, Karsten Aaen, erik winberg og Felix Austin anbefalede denne kommentar
Jens Falkesgaard

Hvorfor denne insisteren på at fortsætte samarbejdet med de Radikale?

Det parti befinder sig jo i realiteten dybt ude i den neoliberale hamp sammen med Venstre og Liberal Alliance (som jo startede som et Radikalt "spin-off")...

Alternativet fik flere mandater en de Radikale ved valget - så tag dog konsekvensen Socialdemokrater! ;)

Steffen Gliese, Britt Kristensen, Carsten Søndergaard, Karsten Aaen, Liliane Murray, Peter Knap, Torben R. Jensen, Gert Selmer Jensen, Torben Nielsen og Felix Austin anbefalede denne kommentar
Touhami Bennour

Egypten var ikke I højre grad Romernes korn kammer( se vikipedia) Cartago og Dougga, som også findes I Tunesien, udgjorde hovedparten , men Egypten, cicilien og Sardaignien var med. Du skal ikke glemme at Kartago har ført krig mod Rom I hundertår, og Roms imperum begyndte 146 før kristus efter den sidste krig med Karthago. Du skal vide at jeg selv stammer fra det land som hed Kartago dengang, og det var ingen tvivl om Rom´s korn kammer.

Gert Selmer Jensen

Spot on.! Hummelgaard, hvor fornuftig han end lyder, tør ikke tone klart flag, når det kommer til
De Radikale Venstre.! Jeg begriber det ikke, og synes det er en falliterklæring. Men fortsæt blot
kursen, og se at i kommer til at bøde for det.!! Det er simpelthen for "mudret", hvad S, egentlig
står for. Udover at de støtter Morten Østergaard. Og hvis det er præmissen, så er det bare "ud over stepperne med jer", inkl. Hummelgaard. ( Dansk Løftebrud A/S ).!

Liliane Murray

Kan man både have "En model med høje skatter, stor omfordeling, høj tillid og lav ulighed;" og "et flexicuritysystem, der gør det let at hyre og fyre, og en arbejdsmarkedsmodel, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere, selv løser deres uenigheder."

Jeg er knap så optismistisk som forfatteren om samfundets "vækst", som jeg mener er en ideologi, der sætter sine egne begrænsninger og aldrig vil kunne fungere i det lange løb. Da det ikke er foreneligt med de udfordringer der venter os om føje år, med hensyn til miljø og klima, hvor vi indenfor meget kort tid kommer til at skulle løse problemerne med klimaflygtninge, op mod 1 milliard mennesker, der vil blive fordrevet fra de områder og lande de nu bor i, fordi de simpelthen bliver ubeboelige.

Vækst er klimaet og miljøets største fjende, og vi må forberede os på, at også vores levestandard og levevis vil ændre sig drastisk. Og fremfor at effektivisere (= fyringer), skal vi af-effektivisere så flere kan beholde deres arbejde, fremfor at ende i fattigdom.

Vi skal se på vores værdier, hvis vi da har nogen tilbage, ellers må vi genopfinde værdierne.

Herdis Weins, Carsten Søndergaard, Felix Austin og Peter Knap anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Jeg ved ikke rigtigt, hvorfor folk går ud fra, at effektiviseringer og fattigdom går hånd i hånd. Det er udelukkende, fordi man ikke kan forestille sig, at folk faktisk kan få penge uden at arbejde for dem. Men når samfundet tjener meget mere ind end nogensinde før, samtidig med at der er brug for mindre arbejdskraft til det, giver det kun mening at omfordele uden at kræve arbejdskraft til gengæld.

Gert Selmer Jensen og peter fonnesbech anbefalede denne kommentar

Sider