Interview
Læsetid: 3 min.

’Tal tyder på en del illegale omskæringer’

Inden årsskiftet offentliggøres et nyt register for omfanget af rituelle omskæringer af drengebørn. Mere viden er som udgangspunkt nyttigt, lyder det fra religionshistoriker og omskæringsmodstander, som dog tvivler på, at registret kommer drengene til gode
’Hvis man modificerer drenges kønsorganer, ændrer man ved grundlaget for deres senere seksuelle erfaringer uden at spørge om lov,’ siger næstformanden i Intact Denmark, Mikael Aktor.

Henrik Vering

Indland
28. juli 2015

Vi taler meget om rituel omskæring, men vi ved meget lidt om, hvor udbredt det er. Derfor er Afdelingen for Sundhedsdokumentation under Statens Serum Institut i gang med at etablere et register for rituelle omskæringer af drengebørn, der skal kortlægge omfanget herhjemme.

Registret mangler den endelige godkendelse fra Datatilsynet, men det forventes at stå klar inden 2016.

Religionshistoriker på Syddansk Universitet og næstformand i foreningen mod børneomskæring Intact Denmark, Mikael Aktor, er jøde og selv omskåret. Han er som udgangspunkt imod den rituelle omskæring, fordi drengebørnene ikke selv har valgt den:

»Når man fjerner forhuden, fjerner man dens funktioner: glidefunktionen, beskyttelsen af glansen samt den erogene zone, som forhuden er. Uanset hvordan de kommende drenge og mænd oplever deres seksualliv, vil det være anderledes, end hvis de havde haft forhud. Der kan være forskellige opfattelser af, om det er godt eller skidt, men det er i alle fald anderledes, fordi de ikke har de oplevelser, som skyldes forhudens funktion,« siger han.

Det er naturligvis subjektivt, hvordan det opleves, understreger han og påpeger sit andet argument imod den rituelle omskæring af drengebørn:

»Hvis man modificerer drenges kønsorganer, ændrer man ved grundlaget for deres senere seksuelle erfaringer uden at spørge om lov. Dermed er det også en krænkelse af deres seksuelle rettigheder.«

Selv om rituel omskæring længe er blevet debatteret, er det først inden for de senere tre-fire år, at diskussionen er blevet permanent. Det skyldes blandt andet, at Europarådet i 2013 kom med en resolution, som opfordrede landene til at diskutere børneomskæring som en krænkelse af børns ’ret til fysisk integritet’.

Derudover har der i mange år været forbud mod kvindelig omskæring, og det har medført behovet for at diskutere drengeomskæring:

»Mange af os mener, der foregår en mærkelig diskrimination, eftersom forbuddet kun gælder det ene køn. En af begrundelserne for at indføre pigeomskæring var FN’s Børnekonvention, men den er formuleret sådan, at dens bestemmelser skal gælde uanset køn. Derfor er der grund til at kritisere det forhold, at vi har en lov, der er kønsdiskriminerende,« siger Mikael Aktor.

Ønsker mindstealder

– Men hvorfor har vi så lidt viden om rituel omskæring, når vi nu taler så meget om det?

»Det har været vanskeligt at knytte omskæring til senere komplikationer, fordi man ikke har haft noget register over, hvem der var omskåret. Hvis en dreng kommer med komplikationer, tager man sig af dem, men kan ikke nødvendigvis knytte dem til omskæring. Man er nødt til at vide, hvem der bliver omskåret, for at kunne fastslå en relation. Og det er det, registret skal hjælpe med.«

– Hvilken effekt kommer det til at få?

»Det er jo altid nyttigt at få mere viden. Og det er klart, at det vil gøre det mere effektivt at følge op på komplikationer. Men det løser ikke problemet med drengenes ret til kropslig integritet, så derfor bør man indføre en mindstealder for omskæring, så drengene selv får lov til at vælge. Derudover er registret baseret på indberetning, og det kommer dermed ikke til at fange illegale omskæringer og omskæringer foretaget i udlandet. De tal, vi har nu, viser, at der må være tale om en hel del illegale omskæringer.«

– Hvad er det for nogen tal?

»Der foreligger nogle estimater, som ser på forventningen af antallet af rituelle omskæringer på baggrund af antallet af muslimer og jøder i Danmark. Men hvis man sammenligner dem med de meget få indberetninger fra læger, kan man konkludere, at der enten er en masse læger, der ikke har indberettet, eller en masse drenge, der er blevet omskåret illegalt eller i udlandet.«

– Hvordan kan man forebygge problemet med mørketal?

»Det tror jeg ikke, man kan, uden at indføre en mindstealder for omskæring. Hvis man forestiller sig, at vi havde en mindstealder for drengeomskæring, så ville vi også kunne etablere et apparat gennem sundhedspersonale og jordemødre, som informerede forældre om problemerne med omskæring og om de gældende bestemmelser, og som kunne følge op på det. På den måde vil der være større mulighed for at få kontrol med de her illegale omskæringer, hvis man har en mindstealder.«

– Det er blevet kritiseret, at registret skelner mellem de forskellige typer af omskæringer. Er det ikke problematisk at registrere folk på baggrund af deres religion?

»Tidligere var problemet, at Datatilsynet ikke ville give tilladelse til at registrere, så jeg går ud fra, at registret vil være omfattet af personbeskyttelse. Man vil altså kunne få indsigt i antallet af muslimer og jøder, men man vil ikke kunne få navne. På den måde kan jeg ikke se problemet.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anne Eriksen

Vanskeligt at se bort fra, at mange religiøse ritualer er opstået som følge af at de hygiejniske forhold og fødevareemner fra en anden tid med større risiko for infektion og sygdom.
Det er så det modsatte i dag, hvor drenge og piger fastholdes i disse skikke til fare og ugunst for deres voksne liv.
Det må være et must med denne registrering og især også - oplysning - til det religiøse mindretal, som bibeholder denne middelalderkultur.

man kan uden videre lave et register, da der jo f.eks. i USA er mange, der bliver omskåret af andre grunde end de religiøse. Men godt med tiltag, der gør op med overtroen.

Kim Houmøller

Et kirurgisk indgreb ligegyldig hvilket er forbundet med en risiko. Så argumentet for omskæring af hygiejniske grunde er helt hen i vejret.

Herman Hansen

Om 100 år er det indskrevet ved lov, at alle i Danmark skal omskæres...

Anne Eriksen

Ja, der er naturligvis andre grunde - men de registreres sikkert også.

Det var mest: "Det er blevet kritiseret, at registret skelner mellem de forskellige typer af omskæringer. Er det ikke problematisk at registrere folk på baggrund af deres religion"?

Her er registrering vist ikke det største onde :) - det største problem er de illegale omskæringer.

AQnne Eriksen:

Nej, det største problem er, at der overhovedet finder omskæringer sted.

Nic Pedersen, Mona Blenstrup og Torben Arendal anbefalede denne kommentar
Niels Møller-Larsson

Citat:
"Hvad er det for nogen tal?

»Der foreligger nogle estimater, som ser på forventningen af antallet af rituelle omskæringer på baggrund af antallet af muslimer og jøder i Danmark. Men hvis man sammenligner dem med de meget få indberetninger fra læger, kan man konkludere, at der enten er en masse læger, der ikke har indberettet, eller en masse drenge, der er blevet omskåret illegalt eller i udlandet.«"

Det var da alligevel utroligt. Man kan altså ikke estimere antallet af ulovlige omskæringer i Danmark, ud fra en estimering af hvor mange muslimer der lever i Danmark. Dansk Folkeparti kan måske, men som forsker må man sgu tage sig lidt mere sammen! Det handler om simpel kausalitet: der er jo ingen sammenhæng mellem antallet af muslimer i Danmark og ulovlige omskæringer!??!
Det kunne jo være at de manglende indberetninger fra læger kunne tyde på at ikke alle muslimer bliver omskåret!?!?

Khuram Bashir

– Hvordan kan man forebygge problemet med mørketal?
»Det tror jeg ikke, man kan, uden at indføre en mindstealder for omskæring.

Øhh, man vil uden lige forskyde omskæringer til udlandet, og mørketallene vil unægteligt stige.

Man ønsker et register for at kunne finde relationer til komplikationer. Hvorfor vil man så omgående have et forbud? Hvorfor ikke afvente resultater fra dette register? Hvad nu hvis registerstudier ikke viser nogen negativ relation? Vil man alligevel advokere for et forbud med argumentet om, at drengene selv skal vælge? Hvorfor så overhovedet starte registret!?

Mikael Aktor

@Niels Møller-Larsson
Det er hverken mit eller Intact Denmarks estimat (forventet antal omskæringer årligt). Det Sundhedsstyrelsens. De vurderer i deres "Notat om omskæring af drenge" fra 2013 på baggrund af et skøn af antal muslimer i Danmark og oplysninger fra det dengang Mosaiske Troessamfund, at antallet af omskæringer i Danmark om året ligger et sted mellem 1000 og 2000. Og dette er ikke (som du ser ud til at antage) et estimat for antal illegale omskæringer. Men der er et meget stort spring fra disse tal og de tal der fremgik af de tidligere registre (der nu er lukket ned på grund af manglende tilladelse fra Datatilsynet). Vi kender ikke årsagen til dette spring. Mulighederne er: manglende indberetninger, betydeligt lavere antal omskæringer blandt muslimer i Danmark end antaget af Sundhedsstyrelsen, omskæringer foretaget i udlandet, illegale omskæringer.

Niels Møller-Larsson

Mikael Aktor: Tak for uddybningen, men det har ikke gjort jeres estimat til et mindre mørketal. Hvad ligger bag estimatet? Hvor mange procent af muslimer i Danmark, går man ud fra bliver omskåret. Har man indberettiget mulige faktorer, som at man f.eks. kan blive omskåret i udlandet?
Bare fordi tallet kommer fra sundshedstyrelsen, bør det stadig beskrives, hvordan man kommer frem til dette estimat.

Overskriften ville have været langt tættere på sandheden, hvis den havde heddet: "Forsøg med registrering af omskæringer i Danmark efterlader stadig stor usikkerhed om hvor mange ulovlige omskæringer der reelt sker i Danmark!

Man kan heller ikke ud fra et skøn fra 2013, konkludere at der nok er mange ulovlige omskæringer, bare fordi man holder det op mod et halvfærdigt register, som senere viser sig at være ulovlig.
Citat Aktor:
"Tidligere var problemet, at Datatilsynet ikke ville give tilladelse til at registrere, så jeg går ud fra, at registret vil være omfattet af personbeskyttelse. "

Og se her er jeres hovedproblem: ligesom man I DK har besluttet, at staten kan sælge mine lægeoplysninger til 3. part, ja så har jeres registrering også en masse etiske og juridiske problemer. Jeg anerkender problemstilligen med ulovlige omskæringer, men jeres registrering hjælper ikke her på! Og et register over alle personer der er omskåret i DK er vanvittigt: Det er en privat sag!

Torsten Brinch

Khuram Bashir spørger, hvorfor overhovedet starte registret. Det var, ifølge den oprindelige anmeldelse (20. januar 2014) til Datatilsynet til følgende formål (jeg citerer):
a) Forsyne de myndigheder, der er ansvarlig for tilsyn med det nødvendige datagrundlag.
b) Indgå som grundmateriale i forbindelse med overvågning af hyppigheden af behandlinger.
c) Bidrage til den medicinske forskning.
d) Bidrage til kvalitetssikring i sundhedsvæsenet

Det fremgik også af anmeldelsen at man forestillede sig at "sygehuse, regioner og kommuner" kunne anvende oplysningerne i "behandlings- eller planlægningsøjemed." Dette blev dog slettet, da Datatilsynet spurgte hvad det skulle betyde. Senere på året bad Datattilsynet om Statens Serum Institut (SSI) venligst ville omformulere/uddybe ovennævnte formålsbeskrivelse af registret. Et år efter anmeldelsen, i januar 2015, skrev Datatilsynet til SSI:
"Baggrunden for at tilsynet ønskede formålsbeskrivelsen uddybet var, som oplyst, at det ikke stod klart for Datatilsynet, hvad formålet med behandlingen var. Det står fortsat ikke Datatilsynet klart, hvad formålet er. Jeg skal derfor bede dig sende en samlet formålsbeskrivelse, som uddyber, den beskrivelse som er anført i anmeldelsesblanketten. I formålsbeskrivelsen bedes det bl.a. oplyst, hvilket "tilsyn" der er tale om og hvilke myndigheder, der fortager tilsynet. Tilsynet skal endvidere anmode om, at formålsbeskrivelsen uddyber hvilken "overvågning", der er tale om."

Og der gik sagen i stå, SSI fik aldrig svaret på det. Og SSI sad med en varm kartoffel: en indsamling af persondata, til et nyt register, som nu havde pågået i mange måneder uden foregående godkendelse fra Datatilsynet. Hviket er forbudt. Man kunne også spørge om det nye nye register der nu tales om bl.a. skal dække over det gamle nye registers forlis, på Datatilsynets spørgsmål om hvad formålet med registeret egentlig er? Og måske også dække over den ulovlige indsamling af data der allerede er sket? :-)

Mikael Aktor

@Niels Møller-Larsson
Du bliver ved at skrive "jeres estimat". Men igen, det er hverken mit, Intact Denmarks eller journalistens estimat, men Sundhedsstyrelsens. Sundhedsstyrelsen nævner selv kort, hvad tallet bygger på og tager udtrykkeligt højde for den store usikkerhed ved den slags skøn. Se deres notat, s.13:
http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/92A1A9B3C9E34F22A855659470CD81FE.ashx

Det er jo heller ikke sådan, at jeg mener registeret hjælper til at afdække omfanget af illegale omskæringer. Det kan jo, som jeg siger til journalisten, netop kun sige noget om indberettede omskæringer.

Torsten Brinch

Niels Møller-Larsson: "et register over alle personer der er omskåret i DK er vanvittigt: Det er en privat sag!"

Det kan du mene, men det er nu engang besluttet af dem der bestemmer, at der skal være en sådan registrering. Der har faktisk været krav om en sådan registrering siden 2003, for så vidt angår rituelle omskæringer der foretages på private hospitaler og klinikker (ikke specielt for omskæring, for dette krav gælder for enhver behandling på de private hospitaler og klinikker)

Men, i 2013, da den gode Astrid Krag ville tage nogle 'initiativer' (naturligvis ikke noget med en aldersgrænse) var statistikkerne pinligt og gabende tomme. Der var i årevis kun indberettet færre pr år end hvad der kan tælles på en hånd. Og Sundhedsstyrelsen havde samtidigt skrevet i sit notat, at der var mangel på data om senvirkninger, og heller ingen mulighed for at identificere hvem man evt skulle spørge og undersøge for denne eventualitet, thi der var jo ingen registrering .. så lå det nok lige til højrebenet at iværksætte en registrering af så vidt muligt alle omskæringer i Danmark. Så blev der da gjort noget ved det problem, kunne man sige, og om 50 års fortsat omskæring af drengebørn kunne man så se på det med senvirkninger, med datagrundlaget i orden. ..

Niels Møller-Larsson

Mikael Aktor:
Nej jeg har forstået det ikke stammer fra din forening, men når du bruger det I din argumentation må du også kunne forsvare brugen af det.

Du siger selv: ". Men hvis man sammenligner dem med de meget få indberetninger fra læger, kan man konkludere, at der enten er en masse læger, der ikke har indberettet, eller en masse drenge, der er blevet omskåret illegalt eller i udlandet.«

Men det kan du netop ikke konkludere, hvis du samtidig erkender, at man ikke kan sige noget om ulovlige omskæringer i Danmark ud fra sundhedsstyrelsens estimat.

Niels Møller-Larsson

Torsten Brinch:

Jeg godtager ikke at registreringen af alle mine personlige oplysninger, en gang i fremtiden skal komme mig til gode.
Vi har en databeskyttelseslov som indtil nu har gjort, at der er personfølsomme oplysninger som kun min læge og jeg og ganske få andre ved noget om. Med diverse registres indtog i Danmark er dette fortid.

Ligesom omskæring bør være frivillig bør registrering af omskæringer også være det. Hvis jeg vil hjælpe til forskning omkring bivirkninger ved omskæring kan jeg frivilligt melde mig til et forskningsprojekt. Sådan fungerer det på mange andre forskningsområder, og sådan bør det også foregå her.

Hvis det er så forfærdeligt at blive omskåret, kan de som føler de negative effekter jo bare stå frem, og så kan alle de andre undgå registrering. Men da det jo er en meget personlig sag, kan jeg godt forstå man ikke vil, hvis man ikke har de store problemer. Og det kender jeg mange omskårede personer som ikke har!

Anne-Marie Krogsbøll

Uanset om der ved diverse registrering og forskning ikke kan findes skadevirkninger, så er det fortsat et irreversibelt indgreb i kroppen, og det bør derfor ikke foretages på børn af andre end lægelige grunde.

At acceptere et sådan indgreb af religiøse/kulturelle grunde vil jo i givet fald også kunne anvendes som argument for kvindelig omskæring - er der nogen, som ville finde på at lovliggøre det?

Og mht. registrering så er samfundet i øjeblikket i den grad ude på et skråplan på det punkt. Så længe der er så lidt styr på hele området omkring følsomme persondata, bør der under ingen omstændigheder åbnes for yderligere personhenførbar registrering af følsomme og private data. Og da slet ikke på et område, som samtidig siger noget om folks religion. Det ville give mulighed for misbrug i andre sammenhænge.

Det er et spørgsmål om indgreb i personlig integritet uanset hvilke skadevirkninger, man ville kunne regne sig frem til via registrering. Det burde være grund nok til at arbejde på at afskaffe religiøs/kulturel omskæring af drenge.

John Victor Lorck, Anne Eriksen, Carsten Hansen og Mona Blenstrup anbefalede denne kommentar
Mona Blenstrup

kønslemlæstelse af børn bør overhovedet ikke foretages,. Hvis voksne over 18 mener,a t der skal skæres i kønsdelene så velbekomme. Men lad børnene være fri for de voksnes skærerier.

John Victor Lorck, Torben Arendal, Ole Olsen og Carsten Hansen anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Religiøs brændmærkning af sagesløse børn bør naturligvis forbydes ved lov.

Religiøse dogmer, religiøs moral og religiøse skikke er naturligvis lavere rangerende end politisk lovgivning.
Kan man efterfølgende ikke acceptere en sådan lovgivning og mener at det er i strid med religionfriheden, (Hvilket det naturligvis ikke er), så er man frit stillet til at forlade landet.

Spørgsmålet er om der er politisk mod til at forbyde rituel omskæring af drengebørn, som der var mod til at forbyde rituel omskæring af pigebørn, er dog tvivlsomt.
I Tyskland turde man ikke, da det kom til stykket. En delstat var ellers godt på vej.

Torsten Brinch

Niels Møller-Larsson "Ligesom omskæring bør være frivillig bør registrering af omskæringer også være det."

Ja OK. Så ser det lidt sort ud. I dagens Danmark er en rituel omskæring normalt ikke frivillig, idet den udføres på samtykke-inhabile patienter, ofte på spædbørn; og uanset alder på patienten er indberetning af en rituel omskæring lovpligtig for lægen, hvis den udføres på private hospitaler/klinikker. Et muligt lyspunkt måske: denne indberetningspligt overholdes ikke. En voksen kan lade sig frivilligt omskære, og hvis han får det gjort derhjemme, så er der ingen indberetningspligt. Endnu.

For måske signalerer den aktuelle kvidren om et nyt-nyt indberetningssystem at nogen har tænkt sig at skaffe hjemmel for udvidelse af indberetningspligten til at omfatte, i princippet alle rituelle omskæringer uanset hvilken læge der udfører det og hvor. Det ved jeg ikke lige hvordan de vil skrue sammen, men intentionen er vist tydelig. Jeg tror, det kan blive vanskeligt at skaffe politisk opbakning til fortsat drengeomskæring på tinge, med mindre myndighederne skaffer sig bedre overblik over hvormange, hvor og af hvem. end der er nu.

Det er ikke et humant og civiliseret samfund værdigt, at lemlæste sagesløse børn.

Ovenikøbet med henvisning til overtro, i dette tilfælde betegnet religion. Der således sættes over barnets tarv, og barnets helt klare ret til beskyttelse mod voldelige angreb på dets person.

I alle andre tilfælde er det strafbart at skære i børn, jo mindre det sker kirugisk med begrundelse i lægelig behandling.

Hvis personer der er fyldt 18 og er myndige, ønsker at udsætte sig for en slags, bør man overveje at tillade det lovligt.

Nic Pedersen, John Victor Lorck og Søren Bro anbefalede denne kommentar
Niels Møller-Larsson

Thorsten Brinch:

Det var lige godt pokkers så meget du ved om rituel omskæring. Må være lidt svært at vide hvornår folk typisk bliver omskåret, eller hvor mange af dem der er religiøse, når vi knap nok ved, hvor mange der bliver omskåret herhjemme.
Og så lad mig lige slå fast: jeg er imod omskæring af børn! Men det retfærdigør ikke er stort register over folk, der er omskåret i DK.

Gert Selmer Jensen

Så længe denne debat, ikke overskygger langt vigtigere spørgsmål, så lad den blot fortsætte.
Den ændrer alligevel ikke en tøddel.
Omskæring af pigebørn er jo et helt andet problem, af meget større vigtighed.

Torsten Brinch

Niels Møller-Larsson: "Det var lige godt pokkers så meget du ved om rituel omskæring. Må være lidt svært at vide hvornår folk typisk bliver omskåret, eller hvor mange af dem der er religiøse, når vi knap nok ved, hvor mange der bliver omskåret herhjemme."

Jeg kan kun tale om de indberetninger der faktisk er sket. Til Landspatientregisteret blev der i 2014 indberettet 3 rituelle omskæringer (procedurekode KKGV20). Jeg kender kun alderen på den ene, han var 24 år. Til det særlige register for rituel omskæring, hvortil adgang nu er lukket blev der indberettet 412 rituelle omskæringer i 2014. ca 90 % af disse blev udført på børn 0-1 år.

Torsten Brinch

Niels Møller Larsen, se også opgørelsen her, den omfatter alle indberetninger af procedurekode KKGV20 til Landspatientregisteret i perioden 2000-2014. Som det fremgår er udtrækket ikke begrænset på aktionsdiagnose, og det omfatter altså også indgreb der kan have været klinisk begrundede, og altså ikke reelt rituelle omskæringer. Jeg synes det tilgængelige materiale berettiger mig til at sige at rituelle omskæringer ofte sker på på spædbørn, og iøvrigt i alt overvejende grad på samtykke-inhabile patienter.
http://circumwatch.dk/SSI/Kopi%20af%20resultat_5_aar_alder_grp_2000_2014...

Torsten Brinch

"Og så lad mig lige slå fast: jeg er imod omskæring af børn! Men det retfærdigør ikke er stort register over folk, der er omskåret i DK."

Hvis du mener, et stort register over alle folk der af den eller anden grund er omskåret, dvs har fået skåret 'hele' forhuden væk, så er der ingen mulighed for at lave et sådant register. Folk der bliver blevet omskåret af medicinske grunde, fx. pga forhudsforsnævring registreres slet ikke som omskårne, men som modtagere af en behandling for netop denne sygdom (og under en helt anden kode end rituel omskæring). Det er ikke muligt udfra den klassificering at se, hvor meget den enkelte patient efter behandlingen har bevaret af sin forhud. Man kan bare se at han har modtaget en eller anden form for operation for tilstanden.

Erik Daugaard

Når "religiøse" mennesker vælger at bortskære bestemte legemsdele fra deres børn - er det så fordi de underkender guds skaberværk og mener selv at vide bedre ? Og hvad siger gud egentlig til det ?

Men måske skal vi slet ikke være så afvisende overfor den slags. Istedet burde vi måske begynde at afsøge mulighederne indenfor genren. Forsøgsvis kunne vi over en 5-årig periode bortskære pegefingrene på alle nye bilister, og så se om ikke man kunne få folk til at holde op med at pille næse i trafikken.

Af jordens ca. 7 milliarder mennesker er ca. 1,5 mia. med bortskåret forhud frelste. Resten 5,5 mia. er dømt til evig fortabelse. Det må enhver dog kunne forstå.

John Victor Lorck

Tænk at det virkelig kan være så svært at forstå: lemlæstelse af mindreårige børn er en forbrydelse og bør omgående forbydes ! Punktum.