Læsetid: 11 min.

Kommer Carol på arbejdsmarkedet, før hendes øjne visner helt?

En sjælden bindevævssygdom er ved at gøre Carol Rask helt blind. Selv om hendes arbejdsevne ifølge en sagsbehandler er lig nul, afviser Næstved Kommune at give den 56-årige kvinde førtidspension
Carol Rask er tæt på at være blind på grund af en uhelbredelig bindevævssygdom. Hun har fået afslag på førtidspension, da kommunen ikke mener, at hendes arbejdsevne er endeligt afklaret. Så indtil videre er hun parkeret på et såkaldt ressourceforløb med en lav ydelse.
6. august 2015

Da Carol Rask som sygemeldt og næsten blind skulle arbejdsprøves, blev hun sendt i praktik i Brugsen i sydsjællandskeBisserup. Her skulle den tidligere tekniske tegner stå ni timer om ugen og »trimme hylder«, som det hed. Men på grund af hendes svage syn var hun nødt til at bruge en lup med indlagt lys, når hun skulle kontrollere, om varernes sidste salgsdato var overskredet.

Det er en scene fra den skinbarlige virkelighed for 56-årige Carol fra Næstved, der kan sammenfatte de sidste tre år af sin tilværelse på følgende måde: Først røg det meste af Carols syn. Så røg hendes arbejde. Så røg hendes andelshus i Sandved. Så røg hendes økonomi. Til sidst røg glæden og viljen til at leve.

»Jeg fik en stressdepression, og nu får jeg en masse lykkepiller. De har i hvert fald hjulpet på én ting: Før tudede jeg 48 timer i træk. Det gør jeg ikke længere, men bortset fra det går ikke bedre,« siger Carol.

Læs også: Regler om førtidspension anklages for at lade de svageste i stikken

Hun lider af en medfødt og uhelbredelig bindevævssygdom, pseudoxanthoma elasticum, der øges gradvist i omfang og påvirker de elastiske fibre i huden, nethinden, hjertet og arterierne. Synet på hendes højre øje er helt væk, og synet på det venstre er reduceret til 0,24. For et år siden var tallet 0,32.

Ved hjælp af en særlig zoomfunktion, som Carols computer nu er blevet udstyret med af Vordingborg Synscentral, kan hun med nød og næppe læse begrundelsen i det afslag på førtidspension, Næstved Kommune har sendt til hende i marts: »Vi vurderer, at din arbejdsevne ikke var væsentligt og varigt nedsat til det ubetydelige i ethvert erhverv på det tidspunkt, hvor du søgte om førtidspension, og at det ikke er udelukket, at din arbejdsevne kan blive forbedret eller optrænet.«

Muggent brød

Carol gik ud af 9. klasse og blev udlært som teknisk tegner i 1976. Efter nogle år, hvor hun arbejdede og fik børn, blev hun uddannet som varmemester, og fra 1999 og frem arbejdede hun som omsorgshjælper.

I 2008 begyndte det »at gå ned ad bakke med synet«, som det formuleres i en »erhvervsudredning« fra Instituttet for Blinde og Svagsynede fra maj 2014. Og i 2012 oplevede hun, »at kolleger og ledere påtalte og bemærkede, at de var utrygge ved, at Carol gav medicin og indsprøjtninger til beboerne på hendes arbejdsplads. Carol oplyser selv, at hun begyndte at registrere, at hun havde svært ved at made beboerne og lave mad (…) Carol blev således fyret på baggrund af, at hun ikke kunne magte/kunne se til sine opgaver.«

I juni 2013 overgik hun til sygedagpenge og kom på Reva-centret i Næstved, »hvor hun malede papkasser« i ni timer ugentligt i en måned. Derefter blev hun i juli sendt i praktik hos Brugsen i Bisserup, hvor hun var »optimeret med hjælpemidler, som var en lup«. Carol fik bevilget taxikørsel to af de tre dage, hvor hun skulle på arbejde i Brugsen, mens hun selv måtte finde vej med bus den tredje dag. Hun husker alt for godt erhvervspraktikken i Bisserup:

»Jeg var der den tid, som jeg skulle være der, og jeg prøvede at gøre det, så godt jeg kunne. Men jeg kunne forstå på brugsuddeleren, at de havde fundet muggent brød og for gamle grønsager på de hylder, som jeg havde ansvaret for. Jeg stod der med luppen, men jeg havde altså svært ved at se de små bogstaver. Det var noget forfærdeligt juks,« siger Carol.

Ovenud optimeret

Som følge af sit svigtende syn var Carol i forbindelse med Vordingborg Synscentral, som gav hende såkaldt mobility-undervisning og ADL-træning (almindelig daglig livsførelse, red.), hvor hun bl.a. skulle lære at gå med blindestok og lave mad med bind for øjnene. Hun fik også hjemmebesøg af en synskonsulent og blev udstyret med bl.a. et oplæsningsprogram til lydbøger, en computer med særlig zoom-funktion og store bogstaver på tasterne, en håndholdt lup med lys, en kikkert til brug for læsning af numre på bus, tog og skilte foruden en progressiv brille samt et spejl til personlig hygiejne.

»Carol er således ovenud optimeret med hjælpemidler«, konkluderede Instituttet for Blinde og Svagsynede, der i maj 2014 pegede på bl.a . kurser i ADL og mobility som »relevant for at få optimeret Carols arbejdsevne«.

Efter erhvervspraktikken i Brugsen forsøgte firmaet Quick Care, der var involveret som privat aktør, at få etableret en anden virksomhedspraktik hos Solgaven;et bosted for blinde og svagtsynede i Næstved. Men bostedet havde ikke behov for en næsten blind medarbejder. Heller ikke en plan om virksomhedspraktik i receptionen hos Næstved Politi kunne lade sig arrangere.

Læs også: Hvor mange indlæggelser endnu, før Christina får førtidspension?

I november 2014 udarbejdede ’Team Udvikling, Integration og Pension’ i Næstved Komune så en rehabiliteringsplan for Carol Rask.

»Sagen drejer sig om en 56-årig kvinde med sjælden bindevævslidelse, som bl.a. har resulteret i svært nedsat syn, som løbende forværres (…) Er i behandling for hjerteflimmer og astma. Danner seneknuder i hænderne og sårdannelser på ryggen (…) Borger er funktionelt senblind, kan ikke læse, skrive eller lave mad. Er bange for at færdes udendørs og udtrættes hurtigt.«

Men selv om Carols sagsbehandler havde indstillet, »at der bliver rejst (sag) om førtidspension«, afslog kommunen det:

»Rehabiliteringssteamet vurderer ikke der er dokumentation for at pgl. ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet og ej dokumenteret at alle behandlingsmuligheder er udtømte. Der findes ikke grundlag for anbefaling til førtidspension.«

I stedet blev Carol indstillet til et såkaldt ressourceforløb, som gik ud på at henvise hende til mobilitetstræning og »udredning ved karkirurg for det rette tidspunkt for bypass operation af underekstremitet« (i hendes ene underben, red.).

Den 8. november anmodede Carol med hjælp fra sin fagforening 3F om at få rejst en pensionssag »på det foreliggende« grundlag, dvs. uden yderligere lægeundersøgelser:

»Min bindevævssygdom sætter sig i andre bindevæv end øjnene – f.eks. i hjertet, i hænderne, i fødderne og med store sår på ryggen. Jeg mærker nu uregelmæssig hjerterytme og tager hjertemedicin dagligt. Herudover har jeg forhøjet blodtryk – formentlig også en følgevirkning til min bindevævslidelse.«

Carol forklarede, at det ikke alene var hendes svigtende syn, der gjorde hende uarbejsdygtig. Det var også de øvrige følger af sygdommen, som havde gjort det svært at finde en praktikplads til hende.

»Jeg er ikke i stand til at arbejde med hænderne – vi har f.eks. under mit sygedagpengeforløb drøftet, om jeg kunne arbejde som massør, hvilket kunne være en mulighed, selv om jeg har mistet mit syn – men her kommer problemerne med hænderne ind. Jeg danner knuder i håndfladerne – disse knuder kan komme med en dags varsel.«

I ansøgningen undrede Carol sig over indholdet af det påtænkte ressourceforløb: »Tilbuddene er ikke andet, end hvad jeg hidtil har deltaget i, og er udelukkende af værdi for, at jeg funktionelt kan klare mig i hverdagen.«

»Jeg mener, at ’tilbuddet’ om et ressourceforløb (…) ikke giver nogen mening«, idet indholdet »ikke vil hjælpe mig til en erhvervsevne, så jeg kan blive selvforsørgende på nogen som helst måde.«

Arbejdsevne er lig nul

I forbindelse med rehabiliteringsteamets sagsbehandling skulle Carol svare på et spørgeskema. Et af spørgsmålene lød: Hvis uddannelse viser sig at være det rigtige for dig, hvilken uddannelse kunne du så tænke dig at tage? Hertil svarede Carol: »Jeg synes ikke længere, det er realistisk.«

Et andet spørgsmål lød: Er der noget ved dit helbred, der har betyding for din evne til at arbejde eller uddanne dig? Carols svar: »Ja, jeg kan ikke se, hvilket jeg oplever som den største hindring. Derudover har jeg de øvrige fysiske gener, som alt i alt medfører, at jeg ikke længere kan arbejde eller uddanne mig.«

Flere steder i skemaet fremgår sagsbehandlerens syn på sagen: »Der har været forsøgt iværksat praktik i mange forskellige erhverv/arbejdsområder, men det har ikke været muligt at finde et reelt arbejde, som det vurderes at Carol kan bestride, uanset hvilke hjælpemidler eller øvrige foranstaltninger, der bliver tilkendt.«

Og et andet sted: »Det er min socialfaglige vurdering, at Carols komplekse helbredsmæssige situation medfører, at hun har begrænsninger i et omfang, som medfører at hendes arbejdsevne er lig med nul og der findes ikke reelle arbejdsopgaver, som Carol vil kunne udføre med hendes helbredsmæssige begrænsninger. Der vurderes ikke behov for yderligere indsatser, da den helbredsmæssige tilstand i bedste fald er stationær.«

Læs også: Har Krølle udsigt til at få arbejde?

I februar 2015 tildelte Center for Arbejdsmarked i Næstved Kommune Carol et ressourceforløb. Om hendes praktik i Brugsen mente kommunen ikke, at den »kunne påvise et retvisende billede af din arbejdsevne, da arbejdsopgaverne ikke har tilgodeset dine skånehensyn«.

Kommunen var af den opfattelse, at »der bør iværksættes ny praktik for at afklare din arbejdsfunktionsevne. Da det ikke har været muligt at iværksætte en anden praktik fra anden aktørs side, vurderes det relevant at udvikle dine ressourcer ift. at skulle afklare din arbejdsfunktionsevne.«

Kommunens samlede konklusion var, at Carol ville »have gavn af et ressourceforløb, da der fortsat er mulighed for generel udvikling af funktionsevnen, og der derfor på et senere tidspukt vil kunne iværksættes afklaring, der kan påvise et retvisende billede af din arbejdsevne.«

Dagen efter klagede 3F Næstved over indholdet af det tildelte ressourceforløb. For de påtænkte kurser i mobility viste sig at være i forhold, som Carol allerede havde været på kursus om.

»Det er med beklagelse, at man fornemmer en manglende seriøs sammenhæng mellem sygdomsbilledet og ressourceplanens indhold,« skrev fagforeningen.

Ingen gaver til børnebørn

I februar 2015 lykkedes det endelig Carol at få solgt sit andelshus i landsbyen Sandved. I sin tid havde hun givet over en halv million for det og brugt mange penge på istandsættelse og indretning til en svagtseende, men fik kun 45.000 kroner for det. Med en gæld på over 600.000 kroner er Carol nu flyttet ind i en lejlighed i et alment boligselskab i Næstved.

»Mit hus lå dejligt ud til markerne med egen have. Men jeg havde ikke råd til at betale min gæld og alle renterne, da jeg var blevet arbejdsløs,« siger Carol og tænder en cigaret.

»Jeg har søgt om gældssanering, og dommeren sagde, at det kunne jeg måske godt, fordi det ikke var selvforskyldt. Ja, sådan er det,« siger hun og blæser røgen ud gennem næsen.

Hver måned får Carol udbetalt 8.100 kroner efter skat. Huslejen inklusiv boligsikring er 4.200,og når strøm, licens, fællesantenne, telefon, fagforening og forsikringer er betalt, har hun omkring 1.400 kroner at leve for om måneden, herunder medicinudgifter.

»For mig betyder det, at mine to yngste børnebørn ikke har fået en dåbsgave af mig endnu. Det piner mig som mormor, at jeg efter at have arbejdet hele mit liv ikke har råd til at give dem fødselsdags- eller julegaver,« siger Carol.

I marts fik hun afslag på førtidspension fra kommunen: »Vi kan ikke tilkende førtidspension, når der fortsat er mulighed for lægelig udredning eller behandling, og du ikke har deltaget i et længerevarende optræningsforløb i forhold til din arbejdsevne, hvor dine skånehensyn bliver tilgodeset. Det skal ikke blot være sandsynliggjort, men enten være dokumenteret eller på grund af særlige forhold være helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.«

I en klage over afslaget skrev Carol med hjælp fra 3F, at hun nu havde været hos en karkirurg, men at man ikke ville operere hende. Tilbage i det tildelte ressourceforløb var derfor kun mobility-træningen.

»Som omtalt ovenfor er jeg via Synscentralen i Vordingborg godt hjulpet med mobilitetstræning, så at man indkaster sådan et forslag som en del af et ressourceforløb, synes jeg ikke er værdigt for mig. Jeg vil gerne deltage i de kurser, der kan støtte mig som blind i min hverdag, men at se det som et udviklingspotentiale i forhold til arbejdsmarkedet, er ikke rimeligt«, skrev Carol.

Atter afslag

I maj kom Ankestyrelsen med sin afgørelse af klagen, og konklusionen var ganske kort: »Du har ikke ret til førtidspension.«

Ankestyrelsen var enig i at praktikforsøget i Brugsen ikke havde givet »et dækkende billede af din fremtidige arbejdsevne, idet du var afhængig af dit syn for at kunne udføre arbejdsopgaverne. Det er derfor ikke ved afprøvede erhvervsmæssige foranstaltninger belyst, om du kan klare arbejde, eventuelt på fleksjobvilkår, hvor opgaverne er tilpasset dine skånebehov.«

Selv om Carols egen læge ikke mener, at hun har nogen arbejdsevne, kan det ifølge Ankestyrelsen ikke være afgørende: »Vi skal hertil bemærke, at det ikke er tilstrækkeligt, at der foreligger lægeerklæringer, hvorefter en person efter lægens vurdering må anses for uden arbejdsevne. De lægefaglige forklaringer er kun et delelement blandt en række social- og arbejdsmarkedsfaglige forklaringer, når arbejdsevnen skal vurderes.«

Det nyeste dokument, som Carol kan hente frem fra sin sag med zoom-funktionen på sin computer, er også fra Ankestyrelsen, der i juli har fastholdt, at Carol skal være på ressourceforløb. Teamchef Jeanett Falkenstrøm fra Næstved Kommunes ’Team udvikling, integration og pension’ vil ikke gå nærmere ind i Carols sag på grund af sin tavshedspligt.

»Men generelt kan jeg prøve at beskrive selve formålet med ressourceforløbene, der er skabt til borgere med komplekse problemer ud over ledighed. Formålet med et ressourceforløb er at have den fornødne tid til sammen med borgeren at finde de mulige løsninger, der kan give den mest optimale selvforsørgelse i det omfang, det er muligt. Det kan for nogle borgere dreje sig om få timer i et microfleksjob. Når der ved fælles hjælp er fundet frem til selv små opgaver, der kan løses, vil det over en længere periode via microfleksjob være muligt at træne og opøve rutiner, der i mange tilfælde kan føre til et fleksjob,« skriver hun i en mail til Information og fortsætter:

»Vi har et arbejdsmarked, hvor der er brug for alle. Det er derfor vores pligt i Center for arbejdsmarked i Næstved Kommune at undersøge, om den enkelte borger kan arbejde – også selv om det kun er et par timer om ugen. Vi prøver altid at undersøge det så skånsomt som overhovedet muligt. Det er ikke meningen, at borgeren skal få det dårligere. Tværtimod, ved vi, at gode kolleger, overkommelige arbejdsopgaver og noget at stå op til i mange tilfælde kan være en god oplevelse,« skriver Jeanett Falkenstrøm.

Serie

De måske egnede

Information følger op på de tre personer fra sommerens serie, der kæmpede med myndighederne om at få tilkendt førtidspension: Christina Fleischer, Krølle og Carol Rask. Hvor står de i dag?

Da Folketinget i 2013 vedtog en reform af førtidspension og fleksjob, blev det markant sværere for syge borgere at få førtidspension.

Ifølge loven skal borgere ’med komplekse problemstillinger’ fremover ikke tilkendes førtidspension, ’før det er klart dokumenteret, at alle muligheder for fodfæste på arbejdsmarkedet er udtømte’.

Det efterlader ifølge kritikere kommunerne i en situation, hvor de må afvise førtidspension til borgere, der muligvis har en teoretisk, men ikke en realistisk chance for at komme i arbejde.

I Informations serie kan du møde tre borgere, der er kommet i klemme efter reformen: Krølle, der er narkoman, Christina Fleischer, der siden 2008 har været indlagt 16 gange på psykiatrisk afdeling, og Carol Rask, hvis bindevævssygdom er ved at gøre hende blind og giver åbne sår på kroppen.

Seneste artikler

 • Først efter 19 indlæggelser fik Christina Fleischer sin førtidspension

  9. januar 2016
  Selv om en overlæge havde advaret mod at sende den psykisk syge Christina Fleischer i ressourceforløb, sad Københavns Kommune for to år siden advarslen overhørig. Nu har kvinden fået tilkendt førtidspension, fordi hun blev mere syg efter kommunens beslutning
 • Blind skal skrive på computer som led i arbejdstræning

  9. januar 2016
  Det lyder som en vits, men er sandt: I stedet for at få førtidspension afhentes en 57-årig næsten blind kvinde to gange om ugen i taxa for at skrive linjer på en computer som led i en arbejdstræning. Krølle, der har været stofbruger i mere end 30 år, tigger stadig på gaden, mens han venter på, at hans arbejdsevne skal afklares
 • Hvor mange indlæggelser endnu, før Christina får førtidspension?

  4. august 2015
  Siden Christina Fleischer i 2008 blev sygemeldt med stress og endte med en psykiatrisk diagnose, har hun været indlagt 16 gange. Selv om hun har fået tilkendt invalidepension fra sit pensionsselskab, mener kommunen, at 46-årige Christina stadig har en arbejdsevne, så hun kan blive selvforsørgende
Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

 • Rune og Maria Christiansen
 • Søren Andersen
 • David Zennaro
 • Michal Bagger
 • Carsten Mortensen
 • Ebbe Overbye
Rune og Maria Christiansen, Søren Andersen, David Zennaro, Michal Bagger, Carsten Mortensen og Ebbe Overbye anbefalede denne artikel

Kommentarer

Kommunens svar sidst i artiklen lyder som alle de andre breve, de har sendt til Carol; de er skrevet af jurister og copy/pasted af kommunen.

Jacob Mathiasen, Søren Andersen, Estermarie Mandelquist, Rasmus Kongshøj, David Zennaro, Michal Bagger, Lise Lotte Rahbek, Carsten Wienholtz, Jørn Andersen, Kim Strøh, Kim Houmøller, lars abildgaard, Anne Eriksen, Carsten Mortensen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Sørgelig læsning.

En skamplet på vores samfund.

Jacob Mathiasen, Søren Andersen, Estermarie Mandelquist, Rasmus Kongshøj, Peter Hansen, Felix Austin, David Zennaro, Gert Selmer Jensen, Henrik Christensen, Ole Hansen, Torben Nielsen, Peter Wulff, Lilli Wendt, Lene Kruhoffer, Hans Paulin, Dennis Berg, Carsten Wienholtz, Jørn Andersen, Kim Strøh, Keld Albrektsen, Anne Eriksen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Jeg vil godt opponere imod, at man sender folk i arbejdsprøvning i private virksomheder uden at give regulære løn- og arbejdsforhold.
I det hele taget er denne idé med at teste, hvad folk kan klare med opbydelsen af alle deres kræfter aldeles og forrygende umoralsk: ingen andre gør det i deres arbejdsliv, og de syge og svage skal selvfølgelig i endnu mindre grad belastes.
Det er blevet en helt fejlagtig kurs, at folk ikke sikres ubetinget hjælp og støtte, når de har behov for det. Det er det, der er velfærdssamfundet.

Jacob Mathiasen, Søren Andersen, Estermarie Mandelquist, Rasmus Kongshøj, Peter Hansen, Felix Austin, Henrik Christensen, Torben Nielsen, Peter Wulff, Lene Kruhoffer, Sascha Olinsson, Elisabeth Andersen, Lise Lotte Rahbek, Ole Frank, Carsten Wienholtz, Jørn Andersen, Kim Strøh, Herdis Weins, Keld Albrektsen, lars abildgaard, Anne Eriksen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Carsten Mortensen

Gud ved hvordan de mennesker som sidder med de her afgørelser - kan se sig selv i spejlet?
Det må være som at befinde sig i Tivolis spejlsal ved midnatstid og ikke vide hvad der er hvad -ellers ville det vel ikke være muligt at leve med sig selv?

Jens Kofoed, Søren Andersen, Estermarie Mandelquist, Gert Selmer Jensen, Michal Bagger, Torben Nielsen, Peter Wulff, Hans Paulin, Dennis Berg, Jørn Andersen, Kim Strøh og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

Giv hende et job som hjernekirurg. Hun kan passende begynde med kommunens folk. Der må jo være noget galt med deres hoveder. Sarkasme kan forekomme.

Kim Strøh, Jacob Mathiasen, Jens Kofoed, Søren Andersen, Rasmus Kongshøj, Peter Hansen, Felix Austin, Carsten Mortensen, David Zennaro, Henrik Christensen, Peter Wulff, Lene Kruhoffer, Hans Paulin, Ole Frank, Steffen Gliese og Herdis Weins anbefalede denne kommentar

Husk på det var den solidarisk socialdemokratisk ledet regering der indskærpede reglerne..

Ingen "liberal" regering kommer nogensinde til at lempe reglerne for overførsels indkomsterne, Fogh skærpede dem jo under protester fra S/SF/EL for 14 år siden

Kim Strøh, Rasmus Kongshøj, Peter Hansen, David Zennaro, Torben Nielsen, Anne Eriksen, Peter Wulff, Ole Frank, Helene Kristensen, Jørn Andersen, Steffen Gliese og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Keld Albrektsen

Teamchefen siger: "Det er ikke meningen, at folk skal få det dårligere."
Det er da prisværdigt, men når hun så ikke vil forholde sig til, at det rent faktisk er det, som sker for mange af de omtalte "folk", så demonstrerer hun, at hun enten er i en tilstand af alvorlig fornægtelse, eller er politisk afrettet.
Hun har naturligvis ret i, at det for mange, måske de fleste, kan være godt at have arbejde og kollegaer osv., men det burde f*ndme være individet selv, der afgjorde det, og ikke en paragrafrytter.
Mikrofleksjob har fanden skabt på en dårlig dag - de bliver brugt til at tvinge mennesker, der burde have førtidspension, til at bruge alle (bogstaveligt ment: ALLE) deres kræfter på at "bidrage"; og de bliver brugt til at holde mennesker, der kan og vil arbejde lidt mere, nede på under 10 timer.
Og som Peter Hansen er inde på, så bliver hele jobprøvning/afklaring/ressourceforløb systemet brugt til at forære kommuner og arbejdsgivere gratis arbejdskraft.
Hele systemet er pilråddent og usympatisk - måske burde dét sendes på pension?

Kim Strøh, Jacob Mathiasen, Estermarie Mandelquist, Rasmus Kongshøj, Peter Hansen, Felix Austin, lars abildgaard, Carsten Mortensen, Gert Selmer Jensen, Henrik Christensen, Michal Bagger, Torben Nielsen, Anne Eriksen, Peter Wulff, Lene Kruhoffer, Carsten Hansen, Elisabeth Andersen, Lise Lotte Rahbek, Carsten Wienholtz, Tue Romanow, Ebbe Overbye, Steffen Gliese og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Keld Albrektsen

Det er i øvrigt værd at bemærke, at sagsbehandleren, som sandsynligvis er den, som kender Carol bedst, anbefaler at hun tilkendes førtidspension; men hun bliver underkendt...

lars abildgaard, Gert Selmer Jensen, Henrik Christensen, Michal Bagger, Torben Nielsen, Anne Eriksen, Lise Lotte Rahbek, Jørn Andersen, Herdis Weins og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Poul Sørensen

Det er fandme noget svineri.... det skulle lige være en 100 krone seddel der var ved at miste synet, så skulle der øjeblikkeligt gribes ind og regeringen skulle helst hurtigs muligt stå parat med en bankpakke ellers ville regeringen blive kaldt uansvarlig af samtlige kommentatorer i det danske rige.... men når et menneske behandles uretfærdigt, så er der knap nok nogen der løfter et øjenbryn, fordi den slags pletter på på vores nationale sjæl er vi fuldstændigt ligeglade med - bare pengene har det godt - Danmark er ikke længere Frejas sal, det er istedet blevet en smålighedens højborg....

Peter Wulff, Estermarie Mandelquist, Rasmus Kongshøj, Gert Selmer Jensen, Anne Eriksen, Lene Kruhoffer, Carsten Wienholtz, Herdis Weins og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Poul Sørensen

.... det er lige som om at kommunerne tror, det bliver billigere, hvis folk ryger helt ned med flaget...men det gør det ikke....

Estermarie Mandelquist, Rasmus Kongshøj, Felix Austin og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Søren Sørensen

Dette er da perfekt materiale til en af Støjbergs annoncer...

...og gid nogle af disse historier dog ville finde vej til den seriøse del af den internationale presse - når nu de danske politikere ikke selv kan se det kunne det være at udenlandsk kritik kunne få dem til at ændre lidt på de horrible forhold bureaukratiet byder de svageste af de svage danske borgere...

Rasmus Kongshøj, Felix Austin, Steffen Gliese, Torben Nielsen, Peter Wulff og Hans Paulin anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

Danmark har råd til at betale ministre dobbeltløn - men der er ikke råd til at give almindelige mennesker et menneskeværdigt liv hvis de bliver syge. Vi har fået et sygt system med djøf'ificerede regnemaskiner i stedet for mennesker - der skal styre landet.

Og nej, det bliver ikke bedre for syge mennesker i invaliderende ressourceforløb, for gamle juleløse mennesker i daggamle bleer, og for handicappede uden hjælpemidler - så længe det ikke rammer nok mennesker i middelklassen og opefter. Så længe de har råd til to børn, to biler, månedskort til fitnescentret og uendelige mængder af tøj, sko og indretningsjunk - så længe er de tilfredse og vil skide på resten. Det er mig, mig, mig - og det ved politikerne.

Og jo, det bliver billigere for både lokal- og landspolitikere hvis folk ryger helt ned med flaget - og det gør de, se på mængden af stop for togene pga. personpåkørsel, se på alle de sære ulykker hvor folk pludselig skifter kørebane og banker bilen ind i en lastbil, se på mængden af strandvaskere osv. Folk opgiver. Men ingen forskere og ingen journalister tør drage den rigtige konklusion og konfrontere politikerne - for så ryger tilskudspengene og jobbet og pludselig står de selv i svineriet.

Dan Johannesson, Estermarie Mandelquist, Rasmus Kongshøj, Felix Austin, Carsten Mortensen, David Zennaro, Gert Selmer Jensen, Anne Eriksen, Peter Wulff, Lene Kruhoffer og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Martin Madsen

Jeanett Falkenstrøm lyder som en førsteklasses psykopat, helt blottet for empati.

Estermarie Mandelquist, Rasmus Kongshøj, Carsten Mortensen, Gert Selmer Jensen, Steffen Gliese, Michal Bagger, Anne Eriksen, Peter Wulff, Hans Paulin og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Citat Jeanett Falkenstrøm, Næstved kommune
Vi har et arbejdsmarked, hvor der er brug for alle.

Det er en lodret løgn.
Hvis arbejdsmarkedet har brug for alle, ville der ikke findes arbejdsløshed.
Fyr hende pga uverderhæftighed.

Mads Kjærgård, Dan Johannesson, Estermarie Mandelquist, Vivi Rindom, Rasmus Kongshøj, Peter Hansen, lars abildgaard, Nanna Wulff M., Carsten Mortensen, David Zennaro, Gert Selmer Jensen, Henrik Christensen, Michal Bagger, Ole Hansen, Torben Nielsen, Anne Eriksen, Peter Wulff, Lene Kruhoffer, Søren Sørensen, Kim Houmøller, Hans Paulin, Carsten Hansen, Elisabeth Andersen, Keld Albrektsen, Steen Sohn og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Mads Kjærgård

Ja vi har tværtimod et arbejdsmarked, hvor der bliver mindre og mindre brug for alle!

Elisabeth Andersen, Rasmus Kongshøj, Carsten Mortensen, Steffen Gliese, Torben Nielsen, Anne Eriksen, Peter Wulff, Hans Paulin og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Mads Kjærgård

Hvem gider for øvrigt have en medarbejder, der skal arbejde med en lup med lys i???? Det er squ da en syg historie på mange planer!

Elisabeth Andersen, Rasmus Kongshøj, Felix Austin, Gert Selmer Jensen, Steffen Gliese og Peter Wulff anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Alt i alt synes Carol at være den mindst syge i hele denne historie !

Helmut R., Rasmus Kongshøj, Peter Hansen, Felix Austin, Gert Selmer Jensen, Henrik Christensen, Steffen Gliese, Keld Albrektsen, Lise Lotte Rahbek, Anne Eriksen, Lene Kruhoffer og Mads Kjærgård anbefalede denne kommentar
Thomas. E. Jensen

Dette bliver kun værre, så længe Danskerne frekventerer stemmeboksen med hovedet oppe i røven.

Sascha Olinsson

Hvis ideen er at få Carol ind på et arbejdsmarked med kolleger og et liv med mere indhold er det da dejligt. Hvorfor arbejdsprøvning så ikke kan foregå med ordentlige "lønforhold" er vel næste spørgsmål. Hvorfor skulle Carol miste alt hun ejede og ikke have penge til selv fødselsdagsgaver til familien mens alt dette foregår?!

Ja vi er så bange for at få flere fremmede ind i vores land men det er sgu ikke dem der ødelægger de danske værdier- det styrer vi helt selv...føj.

Rasmus Kongshøj, Peter Hansen, Steffen Gliese, Anne Eriksen og Lene Kruhoffer anbefalede denne kommentar
Lene Kruhoffer

Jeg er dybt rystet og det vender sig simplethen i mig af afsky over de historier der kommer ud om folk som er hele ude i hempen og stadig ikke kan få tilkendt førtidspension og blir pisket igennem et sygt system. I Scotland glorificeres Danmark som et fantastisk og lykkeligt samfund hvor alle blir passet på og ingen falder igennem maskerne i sikkerhedsnettet - et samfund som Scotland aspirer til. Gudfaderbevares....Jeg blir nok nødt til at skrive en artikel til de Skotske medier om hvad der i virkeligheden foregår over i 'Smørhullet'... PS Jeg havde en ret dum tanke om at vende tilbage til Andedammen en skønne dag - tilbage til rødderne, familien, barndommen - den romatiske drøm om røde mursten og et Dannebrog i haven. Men så gik det op for mig hvordan mange af de svageste og dem der er anderledes i samfundet nu blir behandlet af Danmark og jeg tænkte...Aj, så er der dog trods alt stadig håb for Scotland...

Vivi Rindom, Rasmus Kongshøj, Felix Austin, Henrik Christensen, Steffen Gliese, Sascha Olinsson, Keld Albrektsen, Lise Lotte Rahbek, Anne Eriksen og Peter Wulff anbefalede denne kommentar

Lene Kruhoffer - god ide med en beskrivelse af tilstanden p.t. i Danmark. I det hele taget kunne de, der har erfaringer af nyere dato i europæiske lande, beskrive disse forhold. Det ville være spændende...

Apropos denne sag og lignende - når der ikke lyttes til fagkundskaben (lægeerklæringer) - sagsbehandleren og den, der har personen i arbejdsprøvning - så er spørgsmålet - hvem så?
Er det simpel frygt, der ligger bag? Som f.eks lægerne/ personalet på hospitalerne, der dokumenterer, så de er blå i hovederne, for hvis nu?
I det hele taget, er det vel kun døden, der respekteres - når selv kræftramte og lign. og naturligvis Carol ikke kan tildeles FP?

Steffen Gliese, Rasmus Kongshøj, Felix Austin, Henrik Christensen, Lene Kruhoffer og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Det er på tide disse beføjelser tages helt væk fra kommunerne, der må oprettes en rent statslig drevet måde at afgøre disse sager.
Det kan ikke være rigtigt økonomisk tænkning skal afgøre om folk er invalide eller ej.

Elisabeth Andersen, Rasmus Kongshøj, Lise Lotte Rahbek og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Peter Sterling

Dette er endnu et skræmmende eksempet på at politikerne ikke må komme i nærheden af det sociale område.

Hvem er de skyldige i disse sager, eller er det forbudt juridiskt set det at klarlægge dette spørgsmål? Hvor meget tjener de skyldige på disse menneskers nød? Hvilke antisociale firmaer tjener fede penge på andres nød.

Hvor er dem som skulle kæmpe imod denne umenneskeliggørelse af samfundet? Hvor er handicap organisationerne? Hvor er ældrerådet? Hvad med at danne en fællessocial forening. Burde vi have en social ombudsmand, eller ville en sådan hurtigt blive overtaget af de politiske nedskærings partier.

Hvordan er det muligt at et land udvikler sig til et sådant monster? Der er mange eksemplarer i verdenshistorien hvor det er lykkedes et forstumpet sygt menneske at få magten, med katastrofale konsekvenser.

Når monstrositeten sættes i system som vi ser det overfor Krølle, Christina og her Carol, er det mest skræmmende, at så mange er villige til at føre den ud i livet, samt at alle andre passivt ser til. Tænk at udvikle systemer som bevidst ødelægger et stort antal mennesker i nød. Er disse umennesker i stand til at udføre tortur/misbrug mod deres egne børn eller familie?

Kim Houmøller, Anne Eriksen, Herdis Weins, Vivi Rindom, Rasmus Kongshøj, Felix Austin, Michal Bagger, Keld Albrektsen, Lene Kruhoffer og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Der er brug for den omvendte bevisbyrde: det skal godtgøres af en forvaltning, at der ikke er basis for førtidspension, når den praktiserende læge indstiller. Der er ikke noget at være bange for, der er ikke særlig mange førtidspensionister i Danmark, selvom alle hele tiden vil bringe antallet ned.
Det skal man ikke - man skal tværtimod se det som et udtryk for samfundets styrke, at man kan bevilge folk, der er syge, muligheden for ikke at skulle slide sig op på arbejdsmarkedet.

Elisabeth Andersen, Herdis Weins, Rasmus Kongshøj, Lise Lotte Rahbek, David Zennaro, Anne Eriksen, Gert Selmer Jensen, Lene Kruhoffer og Henrik Christensen anbefalede denne kommentar

Når jeg læser sådan en artikel, så bliver jeg efterhånden kun ked af det og deprimeret.
Før i tiden blev jeg forarget og vred, så vred at jeg ville kæmpe imod.
Før det igen, dengang førtidpensionen ikke eksisterede, men dengang det hed invalidepension og formålet og hensigten fremstod af navnet på ydelsen, som ingen behøvede at skamme sig over, men både bidragsyderne og modtagerne kunne være stolte over fandtes.
Dengang vi havde og ville et velfærdssamfund og ALLE dets deltagere.

Nu gør læsning om microflexjob, flexjob, udredningsforløb, førtidspension, kontanthjælp, erhvervspraktik, arbejdsevne og alle de andre camouflage-ord mig kun ked af det og deprimeret.
Både fordi vi har tilladt nedbrydningen ske, og fordi vi har ladet det ske på så åbenlys en lumpen, nedladen og lusket måde, at camouflere nedskæringer i ydelser og rettigheder med en masse helt åbenlyse intetsigende ord og begreber, beregnet til formålet at tage befolkningen goder og sikkerhed fra dem.
Stjålet ud af hænderne på os, folket, som bolcher fra småbørn.

Og ingen magter at tage kampen.
Ingen organisationer, fag eller andre foreninger, ingen velgørende organisationer vil tage kampen, eller magter at råbe hverken medier eller politikere op.
Det gør mig så usigeligt ked af det, at høre om at vi behandler mennesker sådan, at magthaverne ingen nedre grænse har, og at vi, folket, ingen kampvilje, organisering, eller modtræk kan præstere.
Det deprimerende er er at kun forværringer er i udsigt.

Måske skulle jeg bare vælge virkeligheden fra, og nyde naturen, hunden, luge lidt. fælde træ, for jeg ser ikke formål i at blive ked af noget jeg ikke kan ændre, hvor meget jeg end vil.

Anne Eriksen, Michal Bagger, Lene Kruhoffer, Steffen Gliese, Herdis Weins, Vivi Rindom og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Felix Austin

Der er stadig et stykke vej til den totale fortvivlelse og medfølgende fatalisme.
Jo, der er nogen, som kæmper imod.
Rigtig mange byer har nu "syg i -*bynavn*"bevægelser, som forsøger at solidarisere sig og komme i dialog med kommunerne.
Jeg har lige idag læst et indlæg i en facebookgruppe, som hedder "I klemme i det kommunale system" som på sober vis skriver og gør ministre opmærksomme på, at den grænsesøgende praksis som kommunerne har gang i, og som for kommunerne selv er omkostningsløs, er dybt problematisk for borgernes retsbevidsthed. Det vil der, blandt andet fra undertastede, blive fulgt op på.
Der er borgerretsbevægelsen.
Der er civil ulydighed.
Der er som altid alle de ting som folk GØR, som ikke er i overensstemmelse med hjerteløs lovgivning.
Og der er nogle, om ikke andre steder så her i kommentariatet, som hanker op i hinanden, når det hele bliver for sort. :-)

Dan Johannesson, Anne Eriksen, Steffen Gliese, Flemming Leer Jakobsen og Felix Austin anbefalede denne kommentar

Lise Lotte Rahbek

Kære søde rare Liselotte.

Det skal i datid.

Du ville da ikke lade dem vinde??

Taget er slapt.

Hvis jeg kan læse artiklen, og den før den og før den

Lise Lotte Rahbek

Felix
Søde, rare Felix

Jeg lever endnu. Det gør du også. Lever gør en hel masse meget indignerede andre individer også. Du skal bare finde sammen med os.
NÅR vi alle er døde, kan nogle maskiner erklære modstanden for død.
Ikke før.

Lise Lotte Rahbek

Måske har du ret, jeg er bare ikke i Don Quixote humør mere.
Jeg husker det samfund vi overtog for 40-45 år siden og behandlingen af Carol Rask og Krølle som nogle symptomer blandt mange, mange andre, på hvordan vi, vores generation, har forvaltet det der er blevet overgivet i vor varetægt og i vor omsorg.
Vi der kunne tale magthaverne imod og forhindre Atomkraft og forhindre raketopstillinger, evner nu ikke at skaffe syge mennesker med nul "arbejdsevne" (hvis man vil anderkende det begreb og tage det i sin mund) en bare nogenlunde økonomisk tålelig og bekymringsfri tilværelse.
i stedet for prøver vi af al magt at stresse dem med usikkerhed og straffe dem økonomisk oven i deres sygdomsforløb, og tror det hjælper dem??

Vi sidder her og afreagerer vor harme i debatten og tingene accelererer med uhyggelig hast ned ad, ned ad, ned ad.

Alle danskere kender en eller flere bekendte, familie eller venner der har eller er i klemme i dette ragnarok af et bistandssystem, så alle er vidende.
Hvad afholder folk fra at protestere i titusindvis til deres folkevalgte, enten med henvendelser eller demonstrationer indtil tingenes tilstand ændres??
De ved det er nytteløst.

De eneste der ikke har opdaget det er os på debatten tror jeg.

Måske melder jeg mig ind i debatten igen engang, måske mødes vi tilfældig hos Erik L engang.

Held og lykke med kampen og borgerretten

Leif Andersen

Usmageligt at de syge og ikke de ledige skal dække efterspørgslen på arbejdstagere.
Tænker at masterplanen er at de syge skal tvinges til at arbejde gratis for erhvervslivet for at få en luset resurseforløbsydelse, og tage arbejde fra de ledige som så vil miste retten til ledighedsydelse, så de ledige tvinges til at tage arbejde til østeuropæisk løn, så hele arbejsmarkedet kan komme under pres og din og min løn konkurrenceudsættes og til sidst harmoniseres med de tyske working poor lønninger.
Politikerne har ladet finanskapitalen overtage styringen af samfundsudviklingen og prøver blot på at vride så meget ud af systemet til sig selv som muligt, ligesom vi andre har overgivet os i håbet om at redde egen røv, hvis vi også kapitulerer og lader kapitalen styre samfundsudviklingen.
Kapitalen er i dag mere solidarisk med sig selv end lønmodtagere er solidariske med hinanden og dermed er spillet tabt på den lange bane, hvor vi alle vil ende i et feudal samfund hvor kapitalen har overtaget fra konge/adel/herremænd med villige ridefogeder at finde blandt lønmodtagerne til at udføre masterplanen.

Anne Eriksen, Lene Kruhoffer, Steffen Gliese, Elisabeth Andersen, Helmut R., Lise Lotte Rahbek, Herdis Weins, Vivi Rindom og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Arne Kruse Nielsen

Til L. Andersen. Ja artiklen sørgelig, sørgelig læsning. Dit indlæg - og arbejdere der "piner deres krops sidste REST FUNKTIONS evne til fællesskabet, der burde sikres til livsaftens år. Mindre om vejrarbejdere Nordkorea, ulovlig video fattige lasede og meget gamle ordne rabat med sejl og samle i sække. Stats-guiden sagde de udførte egen fri vilje?? Papan til ridefoged ind over adm. af arbejderes indbetalte "samfunds" forsikrings bidrag via skatter og kanon afgifter, så borgere igen skal tigge om noget tilbage - for bare tag over hovedet - og nye krav - privatdøren sparkes ind, alene denne tilbagebetaling.

Jørn Petersen

Hvad sker der for næstveds kommune, for pokker hvis i vil ydmyge og pine folk så gør det på næstved torv så alle borgerne kan se det ikke kan betale sig at gå op imod eller kræve sin ret i næstveds kommune....armatøer.

Carsten Hansen

Hvis vi satte spørgsmålet om fortsat samme praksis i kommunerne ud til folkeafstemning, så er jeg sikker på at det ville blive et rungende "NEJ".

Jeg har svært ved at tro , at selv borgerlige mennesker (Minus LA-tilhængere ), bifalder denne praksis.

(De optræder i hvert fald ikke i denne tråd)

;-)

Kim Houmøller, Anne Eriksen, Steffen Gliese og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Flemming Leer Jakobsen

Ud fra det beskrevne kan Carol Rask være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Det kan gives til alle, der er arbejdsløse. Det indbefatter udover kontanthjælp også folk på ressourceforløbsydelse. Andre ydelser kan være folk på dagpenge, sygedagpenge mm. (Dog ikke dem på højeste dagpengesats).

Som enlig ikke forsørger kan Carol få §34 i Aktivloven være berettiget til særlig støtte over kr. 2.850,- i boligudgifter per måned. Udover huslejen medregnes el, vand & varme, evt. tvungen fællesantenne samt boligindskudslån. Boligsikringen fratrækkes dette beløb.

Da Carol er svagtseende ligger der en særlig forpligtigelse for at vejlede hende om denne mulighed. Hun kan endda af denne årsag være berettiget op til 3 års efterbetaling efter en principafgørelse fra Ankestyrelsen på grund af Næstved kommunes manglende vejledning.

Se evt. mere her i vores intro video:
http://sindvejle.dk/node/259

Mange kommuner "glemmer" at oplyse om denne ydelse & skubber vejledningen over på fagforeningerne, når det gælder for folk på dagpenge mm. Men da det er en del af Aktivloven, så ligger vejledningsforpligtigelsen hos kommunen.

Mvh
& Spred Glæde...trods alt :)

Flemming Leer Jakobsen
lokalformand
SIND Vejle lokalafdeling

Anne Eriksen, Lene Kruhoffer, Carsten Hansen, Felix Austin, Keld Albrektsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Jacob Mathiasen

De her efterhånden mange groteske historier får en til at tænke at systemet ikke værdsætter menneskeliv. Ja - systemet vil faktisk helst dræbe folk fremfor at støtte dem...

Det må være derfor at de gerne vil have en større befolkning i embedsapparatet. Hvad kunne være bedre end flere mennesker, som kan blive slået ihjel af vanvittige regler, kyniske og følelsesmæssigt handicappede jurister og chefer samt ikke at forglemme - deres villige "vi gør bare vores job" håndlangere.

Kim Houmøller

Menneskeplagere er i dag ansat i det offentlige. Tidligere var der rige muligheder i det tredje rige. Man følger jo bare ordrer. Makker man ikke ret ryger jobbet og pensionen.

Mads Kjærgård

Ja man undrer sig ikke længere over hvad der skete i Det Tredje Rige, det står lysende klart! Enhver hytter sit eget skind og embedsmændene/embedskvinderne parerer bare ordrer. Tør vædde på, at ønskede man at sætte visse befolkningsgrupper i "afviklingslejre," så ville det ikke kræve meget mere end et par års propaganda og forberedelse. Havde man kunne fortælle folk i 1970erne, hvor Danmark er i dag, så ville folk squ have sagt: "Stop det pis mand du fantaserer" og det gælder både højre og venstre side af det politiske spektrum! Ved for øvrigt ikke, om folk mener, at "det ikke nytter noget," jeg tror nærmere de er hjernevasket af medierne! Læg mærke til at TV2 News kører alle vegne, var på Hvidovre Hospital med min kone, og selv der i venterummet kørte 2 skærme med netop TV2 News på, det er i supermarkeder, i toge, ja alle steder! Det må have været Goebbels ønskedrøm at kunne gøre det! Har lige genlæst 1984 og havde Orwell kaldt sin bog 2015, så vil jeg mene, at det havde været en ret præcis forudsigelse af de virkelighed vi lever i, idag! Politisk manipulation, overvågning og kontrol!

Anne-Marie Paul, Ebbe Overbye og Felix Austin anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Paul

Jeg oplever at den måde som syge behandles på i Danmark faktisk siger "noget om samfundet": Mange vil ikke risikere sig selv for den anden.
Loven og de øverste embedsmænd, selv ankestyrelsen, oplever jeg tolker loven på en måde, der minder uhyggeligt meget om en anden tid hvor sætningen "arbejde gør fri" havde sin storhedstid. Det ser ud til at den tid er kommet tilbage. Det jeg som almindeligt menneske ikke forstår er, hvordan kan disse mennesker lukke øjnene, for det der sker og tolke på den måde, vel vidende at de er med til at gøre disse menneskers liv til et helvede og ofte deres sygdom værre.
For at en lov skal kunne gennemføres i praksis, kræves loyale embedsmænd og det ser det ud til at regeringen har fået her.
Hvor er den civile ulydighed, hvor er den civile courage, Hvor er den sociale indignation over at mennesker, der er så sårbare, behandles så usselt, som om de et objekt, man blot kan flytte rundt på.
Et ligegyldigt undermenneske, der skal makke ret, for husk du er ikke længere en borger, når du ikke arbejder.
Kan Information ikke gå videre med alt dette I har erfaret, så indholdet af jeres artikler kommer ud i en større sammenhæng?
sammenhæng

Flemming Leer Jakobsen

Jeg skrev, at dem på højeste dagpengesats ikke kunne få §34 i Aktivloven.

Det kan de.

Selve jobcenter universet er meget dårligt gennemtænkt. Især den lavere kontanthjælp for unge under 30 år presser især dem med depression & angst ud i fattigdom. Det er 2 diagnoser, der ikke giver ret til højere kontanthjælp.

I sin yderste konsekvens kan de blive hjemløse, da de ikke har råd til en bolig. Hvis ikke der bliver taget om hånd om denne gruppe, så kan de riskere at blive så dårlige at de om en 5 år skal have førtidspension.

Faktisk kan den konstante økonomiske kamp være stærkt invaliderende i længden, da den enkelte konstant er i en stress situation. Det bliver det, der optager den enkelte 24 timer i døgnet.

Jeg hører fra en del, at de allerede den 5. i måneden må vælge imellem mad eller medicin. Denne lavere kontanthjælp hjælper ikke den unge tættere på arbejdsmarkedet.

Den skubber dem længere væk fra den.

Desværre ser det ud til at regeringen vil indføre et moderne kontanthjælpsloft, der vil udsætte flere for samme økonomiske behandling.

Men studier af den bagvedliggende spilteori om at folk reagerer på økonomiske incitamenter viste, at kun 2 grupper reagerede på det.

Nemlig økonomer & psykopater.

Flemming Leer Jakobsen
lokalformand
SIND Vejle

Da arbejdsmarkedet jo udtrykkeligt bygger på fagforenings/forsikringssystemet efter hovedaftalen er det simpelthen vidensteknisk svindel at 'arbejdsteste' folk til samme marked på andre vilkår end de som er udsagt deri.