Nyhed
Læsetid: 5 min.

3F til regeringen: Masser af job i grøn omstilling

Danmarks største fagforbund har etableret en grøn tænketank med erhvervsfolk og forskere, der ser store potentialer for beskæftigelse, yderområder, eksport, konkurrenceevne og klimabeskyttelse i at satse på grøn energi og teknologi
Modsat hvad regeringen siger, er der mange job i grøn omstilling, lyder det nu fra fagbevægelsens nye tænketank

Modsat hvad regeringen siger, er der mange job i grøn omstilling, lyder det nu fra fagbevægelsens nye tænketank

Gorm Branderup

Indland
24. september 2015

Der er masser af nye danske arbejdspladser i at sætte fart på den grønne omstilling. Mere præcist 58.000 job i selve omstillingsfasen og 15-17.000 varige job derefter. Læg dertil tiltrængte udviklingspotentialer for Danmarks yderområder og nye omfattende eksportmuligheder.

Det er konklusionen på en analyse, der i dag fremlægges af fagforbundet 3F’s grønne tænketank med deltagelse af bl.a. en række ledende erhvervsfolk og forskere. Dermed er tænketanken uenig med regeringen og klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V), der for nylig har sagt, at de hidtidige ambitiøse mål på klima- og energiområdet vil koste Danmark job, penge og konkurrenceevne.

»Jeg er dybt bekymret for den linje, den nuværende regering har lagt på dette område,« siger forbundsformand Per Christensen, 3F.

»Det giver simpelthen ikke mening at skrue ned for ambitionerne, for dette er lige præcis et område, hvor Danmark har tradition for at være i front, og hvor der ligger enorme potentialer for teknologi- og systemeksport.«

Tænketankens medlemmer tæller bl.a. bestyrelsesformand og tidligere DONG-chef Anders Eldrup, administrerende direktør for PensionDanmark Torben Möger Pedersen, vicedirektør i Dansk Energi Anders Stouge, direktør Anne Grete Holmsgaard fra Biorefining Alliance, vicedirektør i Novozymes Thomas Nagy, professor Lene Lange, DTU, tidligere miljøminister og nuværende folketingsmedlem Ida Auken, Peter Rathje, direktør for Sønderborgs ProjectZero m.fl.

»Det er meget interessant, at Danmarks største fagforbund kaster sig aktivt ind i den grønne omstilling. Det er et nyt og vigtigt signal, for omstillingen skal i høj grad foregå nedefra og fra markedets aktører, og det er det her et rigtig godt eksempel på,« siger Anders Eldrup.

»Forslagene fra tænketanken gavner selvfølgelig klimaet, men de har også en betragtelig beskæftigelseseffekt, som i høj grad kommer faglærte og ufaglærte arbejdere til gode, hvilket ikke er uinteressant i disse tider. Samtidig kan det tilrettelægges, så initiativerne i særlig grad gavner UdkantsDanmark,« siger Eldrup med henvisning til analysens forslag på både vindkraft og bioenergiområdet.

Havvind og renovering

Flest grønne arbejdspladser i selve omstillingsfasen er der ifølge tænketanken i et udvidet mål for danske havvindmøller, energirenovering af private boliger samt udbygning af fjernvarmenettet.

3F sætter som målsætning, at Nordsøen tilføres nye danske havmøller med en samlet kapacitet på 1.000 megawatt årligt frem til 2020. Det svarer til, at en tredjedel af den af EU-Kommissionen forventede årlige havmølleudbygning i Europa vil bestå af møller fra de danske producenter og placeret i Nordsøen. Til sammenligning er der i dag installeret 1.271 megawatt havvind i de hjemlige farvande. Og i den gældende politiske energiaftale fra 2012 er målet etablering af 1.000 megawatt ny havvind plus 500 megawatt kystnære havmøller i de danske farvande i tiden frem til 2020.

Jeg er dybt bekymret for den linje, den nuværende regering har lagt på dette område.

Per Christensen, forbundsformand i 3F

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har regnet på jobeffekten for 3F’s grønne tænketank og når frem til, at havmølleambitionen kan give 15.000 danske job årligt i fem år plus 1.500 permanente job til drift og service på møllerne. Dertil vurderer AE, at der vil være yderligere 4.500 grønne job om året i at opstille de vindmøller på land, som frem til 2020 er målet i den gældende energiaftale.

I det interne regeringsudspil til ny finanslov, som for nylig blev afsløret i Information, lægges der op til bl.a. at droppe den tidligere regerings mål om at udskifte alle olie- og gasfyr inden 2035. Dette mål vil 3F’s tænketank fastholde og beregner, at det vil give 8.400 faste job i de næste 20 år.

Samtidig vil en sådan udskiftning medvirke til en udvidelse af fjernvarmesystemet, der ifølge tænketanken skal gå fra i dag at dække 64 pct. af husstandene til at dække 70 pct. om 10 år. En sådan udvidelse kan i sig selv give en midlertidig årlig jobeffekt på 16.000.

Mange arbejdspladser er der også i en intensiveret indsats for energirenovering af de private boliger. Nybyggeri er i stigende grad energieffektivt, men øger kun bygningsmassen med én pct. om året, så derfor er det udfra energi- og klimahensyn afgørende med en forstærket energirenovering af den eksisterende boligmasse. Her foreslår 3F tænketanken bl.a. en mere grøn bolig-job-ordning med særligt fokus på energirenovering i yderkommuner og alment boligbyggeri. Dertil en kortlægning i samtlige kommuner af besparelsespotentialet.

AE vurderer, at en gradvis energirenovering af alle ældre boliger gennemført frem til 2050 vil give 12.600 arbejdspladser om året i hele perioden.

Regeringen tøver

I 3F’s projektkatalog indgår også etablering af to bioraffinaderier, der skal bane vej for kombineret fremstilling af biogas, kraftvarme og såkaldt andengenerations bioethanol, baseret på halm og andre restprodukter. Forbilledet er det færdigudviklede Maa-bjerg Energy Concept ved Holstebro, der forestås af et konsortium med DONG Energy, Novozymes samt de lokale Vestforsyning, Struer Forsyning m.fl.

Projektet har fået de nødvendige lokalplans- og miljøgodkendelser og mangler blot regeringens opbakning for at kunne realiseres. EU har givet tilsagn om 293 mio. kr. i støtte under forudsætning af dansk politisk opbakning.

»Danmark har på bioområdet nogle unikke kompetencer i form af verdens største enzymproducent, de bedste forskere i feltet og flere meget kompetente virksomheder. Vi kan blive en ledende spiller, hvis vi beslutter os for det. Det helt oplagte her og nu er Maabjerg-projektet, som med den betydelige støtte fra EU blot mangler en lille hjælpende hånd fra danske politikere,« siger Anders Eldrup.

Det handler ikke om penge, men f.eks. om at regeringen formulerer et krav om iblanding af 2,5 pct. andengenerations bioethanol i benzinen. Sker det, er der sikret afsætning for produktet og dermed økonomi i projektet.

»Regeringen og Lars Christian Lilleholt har fortsat ikke meldt ud, om de vil støtte Maabjerg-projektet,« noterer Eldrup.

Hvis ikke anlægget er færdig-etableret og produktionen indledt i 2018, bortfalder EU-støtten gradvist – derfor er projektet ved at komme i tidsmæssige vanskeligheder.

I analysen fra 3F’s grønne tænketank vurderes to bioraffinaderier som Maabjerg-anlægget at skabe 1.500 job årligt i en femårig anlægsfase og derefter 400-2.000 permanente arbejdspladser. Går man videre med denne satsning på bioenergi, er der ifølge Copenhagen Economics basis for 23.700 job.

Snuden tilbage i sporet

»Vi taler om relokalisering af industri og arbejdspladser uden for de store byer. Det er dér, mine medlemmer bor,« siger forbundsformand Per Christensen.

Anders Eldrup påpeger, at tænketankens forslag ikke kun er til gavn for klima, yderområder og beskæftigelse.

»Danmark er ikke længere selvforsynende med energi, og Nordsø-produktionen af olie og gas vil de kommende år bare gå nedad. Så hvis ikke vi nu går i gang med at udbygge en grøn energiforsyning, skal vi i betydeligt omfang til igen at importere energi med medfølgende afhængighed af leverandører, prissvingninger osv.«

Tænketankens analyse vurderer, at »ved optimal brug af eksisterende teknologier kan danske virksomheder realisere potentialer, som kan medføre en reduktion i omkostningerne på 5-11 milliarder kr. Det svarer i lønkroner til en besparelse på mellem ni og 19 kr. pr. arbejdet time.«

Tænketanken ser dermed også initiativerne som et vigtigt redskab til at løfte dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Forudsætningen er, at politikerne »indretter rammevilkårene for virksomhederne sådan, at vi som samfund kan få mest muligt ud af vores grønne førerstilling«.

3F håber, at analysen kan blive et input til forhandlingerne om det finanslovsforslag, som regeringen ventes at fremlægge i meget nær fremtid.

»Jeg håber meget, at gode kræfter under forhandlingerne kan sørge for, at vi igen får snuden ned i sporet og sikrer, at der er de nødvendige økonomiske midler til, at Danmark stadig kan være udviklingsmæssigt og teknologisk i front på disse områder,« siger Per Christensen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Det lyder som en rigtig god ide. Man kan ikke gå fejl når man investere i grøn energi.... det er i hvert fald svært. Det er også værd at tage med at vi allerede har set de første klimaflygtninge nemlig syrerne. Opstanden i Syrien startede som bekendt på grund af fem års tørke, der ligger helt uden for det normale klima for Syrien, men som ligger helt i tråd med den ørken udvidelse der iøvrigt kunne konstateres i mellemøsten og som nu henføres til global opvarmning.
- Så hvis de borgerlige vil sparre på udgifterne, så er det bare og få taget nogen grønne spadestik...
Se dette link om en grafisk forklaring på den syriske tragedie:
http://www.upworthy.com/trying-to-follow-what-is-going-on-in-syria-and-w...
Husk og del på facebook.

Morten Lind, Janus Agerbo, Liliane Murray, Gert Romme og morten Hansen anbefalede denne kommentar

Virker som om regeringen prioriterer topskattesænkninger og penge til erhvervslivet på kort sigt frem for oplagt fornuftige investeringer i fremtidens "grønne teknologi" til gavn for hele samfundet.

Morten Lind, Anne Eriksen, Carsten Wienholtz, Estermarie Mandelquist, lars abildgaard, Liliane Murray og Henrik Mortensen anbefalede denne kommentar
Henrik Mortensen

Som jeg skrev i Politiken, da debatten var oppe at vende dér:
CITAT : Henrik Mortensen 04. sep
Her kan man se hvad der sker, hvis Blå blok's 'manglende' miljøpolitik skal føres ud i livet:
1.) http://www.fagbladet3f.dk/temaer/polsk_jobfest/deef233f21c64fd4b05e205b7...
2.) http://www.fagbladet3f.dk/temaer/polsk_jobfest/7afbe467f8cf41b4bc7f439c5...
3.) http://billeder.fagbladet3f.dk/sitecore%20modules/web/filestorage/image....

INGEN DANSKE JOBS PÅ DÉN KONTO !

Det er at stikke blår i øjnene på på Danskerne, hvis man bilder dem ind at GRØN omstilling skaber DANSKE arbejdspladser! Uanset hvor ædelt initiativet end er! Det er ikke løsningen på beskæftigelses problemet. Det er kun stop for social dumpning ...også når det kommer til 'Nytteindsats', Virksomhedspraktik og div. løntilskudsordninger, som KUN kommer virksomheder til gode og IKKE de arbejdsløse.

*IMHO*

Med Venstre og Løkke ved roret bliver der ingen grøn og absolut nødvendig omstilling i det danske samfund. For da slet ikke at nævne Liberal Alliance, som mener neo liberalisme løser alle problemer... Oh my Good.

Men vælgerne har jo valgt denne regering - "Denn sie wissen nicht was sie tun" for nu at køre den lidt biblisk. Det lyder ligesom lidt mere dramatisk på tysk i dage som disse.

Børge Rahbech Jensen

De fleste usandheder bliver ikke sandheder af gentagelse.

Danmark har netop ikke tradition for at være i front med grøn omstilling. Hverken "enorme potentialer for teknologi- og systemeksport" eller "energirenovering af private boliger" er grøn omstilling i Danmark. Det er heller ikke grøn omstilling at eksportere sin CO2-udledning ved flytning af produktion til udlandet. Teknologi- og systemeksport er grundlæggende bare en måde at tjene penge på andre landes bekymring, mens energirenovering blot reducerer energiforbrug. På transportområdet har transportformer med højest energiforbrug stadig højest prioritet.

"Flest grønne arbejdspladser i selve omstillingsfasen er der ifølge tænketanken i et udvidet mål for danske havvindmøller, energirenovering af private boliger samt udbygning af fjernvarmenettet."

Så mangler bare finansieringen, som kan koste arbejdspladser i andre brancher. Der er stadig energitunge virksomheder i Danmark, og både energirenovering af private boliger og udbygning af fjernvarmenettet skal formentlig betales af forbrugere, som så kan bruge færre penge til andet. Et andet spørgsmål er, om der kan skaffes kvalificerede ansøgere nok til de mange nye jobs, der stilles i udsigt.

"Tænketankens analyse vurderer, at »ved optimal brug af eksisterende teknologier kan danske virksomheder realisere potentialer, som kan medføre en reduktion i omkostningerne på 5-11 milliarder kr. Det svarer i lønkroner til en besparelse på mellem ni og 19 kr. pr. arbejdet time.«"

Det er ligegyldigt, hvis de samme virksomheder blot påføres nye afgifter og omkostninger til energibesparelser på mindst det samme beløb. Et andet spørgsmål er, om afskrivning er de nødvendige investeringer er medregnet i den anslåede besparelse.

Ud over reelle indenlandske danske arbejdspladser vil udvikling af "grønne teknologier" kunne være god mulighed for at skabe økonomisk opsving via eksport af teknologierne.

Over de næste 15 år vil hele verden efterspørge gode og holdbare grønne teknologier. Se blot på, at Tyskland har afskaffet a-kraft, og netop nu overvejer helt at udfase de stærkt forurenende brunkul. Dette har netop nu fået den absolut største aktør til at sætte alle sine anlæg til salg.

Samtidig nedlægges fuldt brugbare a-kraftværker i f.eks. Sverige, fordi den reelle produktionspris for energien slet ikke er rentabel.

Tak for linket Poul Solart, godt at der er nogen der er istand til at kunne gennemskue årsag og virkning.

Henrik Mortensen, jobskabelse er en pettitesse i forhold til de problemer vi vil opleve, grundet klimaforandringerne, hvis vi ikke finder selverkendelse nok til at indse, vores rolle i problemet, for det er jo os, i vesten, der er de store syndere når det kommer til klimaforandringerne. Og vil vi beholde vores dekadente livsstil, så er det med at få fingrene ud fra et vist sted.

Vibeke Hansen og Estermarie Mandelquist anbefalede denne kommentar

Hvad i himlens navn er det, Regeringen er ved at skrabe penge sammen til. Skattelettelser, privathospitaler og ungdomsfængsler?
det er som om, de totalt har slugt Bjørn Lomborgs synspunkter og er blevet totalt tonedøve overfor fakta. Dels er den billigste strøm p.t. den der kommer fra vindmøller på land og dels de mange arbejdspladser, der ligger i grøn omstilling. Det går helt hen over hovedet på Statsministeren, at erhvervslivet er parat til den omstilling og ønsker den. De største virksomheder knytter grøn omstilling til deres firmapolitik, så det er ikke mangel på vilje fra den kant.
Er det Venstres hovedmål, at ændre på de danske arbejds og lønforhold? De indlysende jobmuligheder overser de, og i øjeblikket er de i fuld gang med at dræne middelklassen og hvad der ligger derunder for en fornuftig økonomi med et godt socialt sikkerhedsnet. Sidst med DF's gamle mærkesag, om at stoppe for almennyttige boliger. Jeg ved ikke, om de tror det hjælper på udkants Danmark, at tvinge hele befolkningsgrupper ud af Nordsjælland og København, men hvor skal folk ellers have råd til at bo. Også det varslede "moderne" kontanrhjælpsloft vil have den effekt, og så hjælper det ikke, at man udelukker de oplagte muligheder for jobskabelse og overlader problemerne til de kommunekasser Venstre fik parlamentarisk flertal for at påtvinge minus vækst. I forvejen lader det til, at det også bliver kommunerne, der skal bære byrden med at integrere vores nye borgere. Indrømmet, jeg mangler i den grad at se perspektivet, eller det projekt Lars Løkke render rundt med i sit hoved, og så som et lyn fra en klar himmel får gennemført uden debat.
Jeg er svært bange for, at den Regering bliver et dyrt bekendtskab for os. Også på den globale bane, hvor vores ry er ved at gøre os ueftertragtede både for dygtig arbejdskraft, nye virksomheder og på eksportmarkedet.