Baggrund
Læsetid: 3 min.

EL: Claus Hjort er den grønne slagter

Ifølge finansministeren indebærer regeringens ’grønne realisme’ besparelser på 200 mio. kr. på finansloven for 2016. Enhedslisten mener, beløbet er mange gange større. Både miljø- og erhvervsorganisationer er stærkt bekymrede for Danmarks grønne omstilling
Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) præsenterede i går finanslovsforslaget for 2016.
Indland
30. september 2015

»Den grønne omstilling skal ske på en måde, som er fornuftig set i forhold til udviklingen i Danmark og verden omkring. Derfor gennemfører regeringen en række budgetforbedringer på det grønne område, der samlet frigør et provenu på ca. 0,2 mia. kr. i 2016.«

Sådan hedder det i finanslovsforslaget fra finansminister Claus Hjort Frederiksen (V). Andre kalder de frigørende budgetforbedringer for nedskæringer: 200 mio. kr. mindre til miljø, natur og grøn omstilling næste år.

»Med små skridt var Danmark på vej mod en grøn omstilling. Nu ruller regeringen med sit finanslovforslag for 2016 den udvikling tilbage,« siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, og tilføjer:

»Det her ligner alt for meget en tilbagevenden til 2001 med konsekvente nedskæringer på klima og miljø – noget som Anders Fogh Rasmussen syv år senere fortrød i sin berømte tale på Venstres landsmøde i 2008.«

»Det er ikke ’grøn realisme’, men ’sort ideologi’,« siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident for Danmarks Naturfredningsforening, i en kommentar, der fokuserer på regeringens plan om at beskære pengene til Naturplan Danmark med en tredjedel.

»Et alvorligt tilbageskridt« og »et regulært energipolitisk selvmål«, siger direktør Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme, om finanslovsudspillets forslag om at droppe støtten til store varmepumper, der skal være med til at skabe forsyningssikkerhed i et grønt energisystem baseret på vedvarende energi.

Ingen grønne ildsjæle

Samtidig med de konkrete nedskæringer svækker regeringen skattesystemets grønne incitamentvirkning ved at droppe den såkaldte NOx-afgift samt den planlagte reklameafgift. Det giver statskassen 420 mio. kr. mindre i skatteindtægt i 2016.

Ser man specielt på Miljø- og Fødevareministeriets budget, skal ministeriets udgifter til miljøbeskyttelse beskæres gradvist fra 715 mio. kr. i år til 378,5 mio. i 2019. Ministeriets samlede udgiftsbudget skal nedbringes med 17 pct. i samme periode.

I budgettet forsvinder bl.a. Puljen til Grønne Ildsjæle, der siden 2013 har hjulpet hundredvis af grønne civilsamfundsprojekter i gang. Samtidig beskæres bevillingen til Naturplan Danmark med 75 mio. kr. over tre år, bevillingen til formidling m.m. om affald og genanvendelse med godt 50 mio. over fire år, bevillingen til pilotprojekter for grøn omstilling med knap to mio. i 2016.

To større programmer for udvikling og demonstration af miljøteknologier, som i år modtager godt 90 mio. kr., skal ifølge finanslovsforslaget køre videre med 20-30 mio. kr. årligt de kommende år.

I Klima- og Energiministeriet skal der skæres drastisk i støtten til energiforskning, herunder til det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, som støtter projekter, der bidrager til at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer. Tilskuddene til energiforskning falder fra 385 mio. kr. i år til 52,6 mio. kr. årligt frem til 2019.

»Forskning er en af grundpillerne i den danske energiindustri, og derfor er regeringens forslag et potentielt tilbageslag for den førende forskning i energiteknologier, herunder vindenergi, som foregår i Danmark,« siger Jakob Lau Holst, direktør i Vindmølleindustrien.

Forsvinde vil også det såkaldte vindmøllerejsehold, der har bistået den grønne omstilling i kommunerne. De seneste års støtte til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og til Samsø Energiakademi videreføres ikke.

Fortsat tavshed om elbiler

Et planlagt tilskud til elbusser forsvinder, mens det åbne spørgsmål om elbilers fortsatte afgiftsfritagelse stadig ikke besvares – elbilerne er ikke nævnt i finanslovsforslaget.

»Regeringens forslag til næste års finanslov rummer ingen svar for elbilbranchen, og dermed fortsætter usikkerheden om de fremtidige afgifter for elbilerne,« lyder det fra en ærgerlig branchechef i Dansk Elbil Alliance, Lærke Flader.

I Erhvervs- og Vækstministeriet stopper Den Grønne Omstillingsfond, der i år modtager 33,5 mio. kr., samt støtten til Økologiske iværksættere på hidtil fem mio. om året.

I Transport- og Bygningsministeriet skæres der i støtteordningen til mere cykeltrafik, mens projektet for en kollektiv letbane i Aalborg helt skrottes.

Enhedslisten siger, at de samlede besparelser på det grønne område langt overstiger de 200 mio. kr., som Claus Hjort Frederiksen angav ved fremlæggelsen af finanslovforsalget. Partiet kalder finansministeren ’den grønne slagter’ og mener, at der er tale om nedskæringer på omkring 1,5 mia. kr.

»Det viser med al tydelighed, hvad regeringen mener med ’grøn realisme’. I virkeligheden er man med så omfattende besparelser ved at sætte hele Danmarks grønne omstilling i stå og opgive den førerposition, hvor alle andre lande har kigget på os, når de skulle i gang med dette svære arbejde. Det er over hele paletten, man nu bremser omstillingen,« siger Maria Reumert Gjerding, partiets miljø- og klimaordfører.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

PS: i spørgetiden efter Hjort Frederiksens forelæggelse af Finansloven, blev han spurgt om hvorfor han ville skrotte letbanen i Ålborg. HF. svarede at der var en rapport, der sagde at letbanen i Ålborg ville give samfundet en flere mia. omkostning - så derfor blev den skrottet.
Hvad er det for en rapport???????????????

Dorte Sørensen

I følge aftalen mellem SRSF-regeringen og DF og EL skulle staten bidrage med 839 mio kr i perioden 2016-2021. Så her vil finansministeren kun spare et mindre mio. beløb per år. Mens der fx. er råd til at forsætte Danmarks dyreste beskæftigelse projekt - Håndværkerfradraget.

I en pressemeddelelse fra Transport- og bygningsminister HC Schmidt har Ålborg kommune beregnet, at samfundet bliver 31/2 mia. kr fattigere af at gennemføre det.
Hvad ligger bag disse beregninger og hvilke eksterne effekter er undladt i beregningerne osv....
PS: det vil også være "sjovt" at få beregnet hvor meget fattigere samfundet bliver ved køb af kampflyene.

Den reelle kamp vedrører Venstres natur-, miljø-, klima-, energi- og planpolitik og ikke finansloven

Informations systematiske interesse for finanslovens indhold af såkaldte grønne områder er sympatisk men set i den store sammenhæng berører interessen kun overfladen af et gigantisk tilbagetog inden for natur-, miljø-, klima-, energi- og planpolitik - fundamentet for en grøn udvikling eller afvikling.

På den baggrund vil jeg gentage mit indlæg fra i går. De faste debatører vil måske føle sig ulejliget af gentagelsen, men jeg føler selv at jeg ulejliges af nærværende kampagnejournalistik, som ikke tager fat på de reelle problemer i dansk politik. Det skyldes formentlig, at det er vanskeligt og uoverskueligt at afdække det skamløse tilbagetog, der er sket inden for de politikområder, der reelt betyder noget for alt vi forbinder med begrebet "grønt". Et tilbagetog som er sket samtidig med at offentlighedsbegrebet (retten til aktindsigt) og grundlaget for samtaledemokratiet løbende er blevet svækket.

De grønne bevægelser fremkommer sjældent med systematisk kritik og afdækning af lovgivningens løbende svækkelse, hvorfor det er vanskeligt for deres støtter, at overskue omfanget af svækkelsen.

Ligesom så mange publicistiske medier jager bevægelserne som regel efter omtale. Omtale som oftest berører betydningsløse detaljer. Ligegyldighederne giver anledning til hits i bevægelsernes statistikker over omtale i medierne, som så kan sendes til medlemmerne for at begrunde eksistensberettigelse af bevægelserne samtidig med at man kan bruge det i markedsførelse af bevægelserne, dvs. bevare og evt. udbygge medlemsskaren.

Men her er mit indlæg fra i går:

Visioner forbindes ofte med en positiv klang og kan næppe bruges om den udvikling, som Venstres tanker dækker over. Intentioner er et mere neutralt ord.

Det synes svært at blive i tvivl om Venstres intentioner. Motiverne synes alene at være, at det skal være nemmere for dem, der har og at man ønsker at tilgodese sig selv og sine under den fælles overskrift "Vækst". Intentionerne udmeldes uden skam gentagne gange og er efter min opfattelse bl.a.:

Naturen skal uden begrænsninger levere de råstoffer, som erhvervslivet har brug for.

Naturen skal bruges som kulisse for friluftsliv og sportsarrangementer uanset konsekvenserne.
Natur er arealer Venstre udnævner til at være natur. Det gælder f.eks. de såkaldte nationalparker.
Landbruget anses som en del af Danmarks natur og skal derfor kunne bredde sig ud i alle biotoper.
Svin anses som vores vores vigtigste naturressource, hvorfor de 30.000.000 svin, der formentlig produceres i DK om året, ikke skal stilles hindringer i vejen.

Forureninger og især dem, som er de forurenende og herunder myndigheder har efterladt skjult i jord, hav eller himmel, er ikke et problem. Her kan bl.a. nævnes forurening med resistente bakterier og gylle fra svineproduktion med risici for mennesker, vådområder og hav.

Fossile brændstoffer skal afbrændes i det omfang, at det fordres af Venstres ønske om vækst. CO2 forureningen og dermed drivhuseffekten er ikke et større problem for Venstre. CO2 kan i lighed med forureninger af vores undergrund ikke ses og er derfor ikke et problem. Lars Løkke Rasmussens ødelæggende afvikling af COP15 og ansættelse af Bjørg Lomborg er blot med til at understrege Venstres reelle intentioner.

Planlovene og naturbeskyttelseslovene skal ophæves, så det åbne land og kysterne kan bebygges af pengestærke intressenter og byggeglade borgmestre. Love skal ikke være i vejen for initiativrige personer og firmaer, som mener, at de kan skabe den af Venstre ønsket vækst.

Listen over Venstres intentioner kan med sikkerhed fortsættes. Hvis Venstres mindretalsregering får magt, som de har agt, så vil det danske samfund fundamentalt ændres og vi vil snart befinde os, hvor vi var før det såkaldte ungdomsoprør og den gryende miljøbevidsthed i 1960'erne.
Og mr. 20 %, statsminister Lars Løkke Rasmussen vil være stolt.

Den reelle kamp for alt der grønt ligger ikke finansloven men skal findes i den fundamentale ændring i lovgivningen og holdninger, som har været undervejs siden 2002.

Carsten Wienholtz, Kim Houmøller og Bent Sørensen anbefalede denne kommentar
Jens Jørn Pedersen

Manglende overblik er det eneste Claus Hjort har indblik i.
Han tror, at når man sparer 2 kr. er der 3 kr. mere i kassen. At der er 5 kr. i omkostninger kan han ikke overskue.

peter juhl petersen, christen thomsen og Bent Sørensen anbefalede denne kommentar
Jens Jørn Pedersen

Få nu den mand ud af Finansministeriet!

Hvorfor egentlig kritisere finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) for disse initiativer, som er en mærkesag for DF, - et af Danmarks absolut største partier?

- Husk dog på, at han snart skal skaffe 30-35 mia. DKK til køb at samfundsnyttige kampfly, samt derefter andre beløb til opbygning af avancerede kampvåben, reservedelsbeholdning samt omskoling af besætning og vedligeholdelsesmandskab.

- Og husk også lige på, at dette vil give prestiges for Danmark i USA, så I igen kan være stolte af at være danske.

Niels-Simon Larsen

Kurt: Forstår dig igen. Du langer lidt ud efter vor kære avis, og det forstår jeg også. For et halvt år siden, tror jeg, var der en lille debat om Inf.s kurs, og hvor Knud Vilby advarede mod, at Inf. blev et (grønt) menighedsblad. Det ville jeg ikke have noget imod, og ville over købet ønske, at den blev det (i endnu højere grad end den faktisk er det). Mere indsigtsfulde folk end mig (og dig?) mener altså ikke, det går. De har måske også mere forstand på økonomi end mig.
Man kan sige, at vi har to betonklodser imod os. Dels befolkningen som stemmer blåt, og dels 'vore egne' som ikke vil abonnere på avisen. Hvis du og jeg kunne komme slæbende med 10.000 nye, grønne abonnenter, ville den være hjemme, men det kan vi ikke. Det er sagen i en nøddeskal. Desværre, desværre.

@Niels-Simon

Hvis man vil gøre sig gældende politisk, må man være vidende som udgangspunkt. Men det er langt fra nok. Man må også have nogle støtter og gerne en bevægelse bag sig, men det kræver at de er indsigtsfulde.

De mennersker som jeg husker, som engagerede i politik synes forlængst at have slukket lyset og lukket seriøse aviser og andre seriøse publicistiske medier, hvis man kan finde dem.

Hvis jeg prøver at løfte vigtige emner i samfundsdebatten, mødes jeg ofte af modvilje. Alene mit livslange engagement synes at genere disse personer, som reelt har givet op og lever for at varetage deres eget ve og vel. Hvis jeg skulle formå at nå ind i mine medmennnskers indre sfære, møde jeg meget ofte af følelser og mindre ofte af saglige argumenter, da det kræver en langvarig indsats og interesse at kunne fremføre sådanne.

Jeg, som er 63 år gammel, er ofte skuffet over min egen generation, som tror, at de kan tillade sig at stå til. Samtidig har alt for få af den generation forstået at videregive læren til deres børn om, at intet er givet i vores verden. Hver dag må der kæmpes for demokrati og en bedre og bæredygtig verden.

På mange måder er min generation endt som mine forældres generation, som så mange lagde afstand til i deres ungdom.

Vigtigst af alt, så er det vigtig at være et (godt) eksempel for andre. Men alt har sin pris. Passivitet er døden.

Niels-Simon Larsen og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Jeg er ti år ældre end dig, så du er ikke så gammel, og det er jeg heller ikke. Så længe der er liv i en, er man nødt til at fortsætte. Hvad skulle man ellers få ro og fred til? Har du læst Oriana Fallacis, En mand? Lige en bog for sådan nogle som os.
Vi har trods alt mange muligheder.

Kristian Jensen

Claus Hjort Den grønne Slagter, ja, der er ihvertfald ingen tvivl om han har fået sin portion pølser i hovedet, men om han kan lave kylle-rylle?

Vi har i øjeblikket Danmarks historiens mest stupide finansministre, - repræsenteret af partiet Venstre når de er værst.!