Baggrund
Læsetid: 6 min.

Cost-benefit kommer før velfærdsamfundet

Dagpengekommissionen har fremlagt sine konklusioner. Hvad medlemmerne beskriver som en opdatering af et ældgammelt system, betragter CBS-professor som endnu et skridt mod konkurrencestaten, væk fra den velfærdsstat, vi kender
Forringelsen af dagpengene er en længere historie. Allerede i 2006 demonstrerede cirka 70.000 på Christiansborg Slotsplads mod Fogh-regeringens nedskæringer i blandt andet dagpengene.

Carsten Snejbjerg

Indland
20. oktober 2015

Midt i den ni mand lange række af økonomer på den ene side og arbejdsmarkedets parter på den anden, fremlagde Dagpengekommissionens formand Nina Smith resultatet af deres arbejde. Hun er et selverklæret produkt af velfærdsstaten, men det er – ifølge økonomiprofessoren – en velfærdsstat, der »skal reformeres, hvis den skal overleve«. Et skridt ned ad den vej er dagpengereformer.

»Dagpengesystemet er fra en tid, hvor man brugte pen og papir,« sagde Nina Smith.

Derfor er det en dybdegående reformering og opdatering, kommissoriet anbefaler: »Fra top til bund.«

Kommissionen har færdiggjort rapporten og vedhæftet anbefalingerne, og nu er det op til politikerne at implementere dem. De selv samme politikere, som har slingret grusomt i debatten om dagpenge.

»Min personlige holdning er, at forløbet omkring dagpengene ikke har været kønt,« sagde Nina Smith, mens medlemmerne af kommissionen nikkede bekræftende.

Den grimmeste plet over alle de grimme pletter har været de alt for lave vurderinger af, hvor mange der falder ud af dagpengesystemet. Det hul bliver delvist lappet med kommissoriets forslag. Hvis reformerne gennemføres, opbruger 2.300 færre personer deres dagpengeret. Det betyder dog, at der fortsat falder 6.700 personer ud af systemet på den anden side af reformerne.

Konkurrencestatens sejr

Samfundsfagsprofessor ved CBS, Ove Kaj Pedersen, har fulgt debatten om dagpenge tæt. Han har set, hvordan partierne er rykket fra modstand til støtte – og i nogle tilfælde tilbage til modstand – siden den store dagpengereform fra 2010. Diskussionen omkring dagpengene, reformerne og kommissionens endelige rapport er en brik i det narrativ, Ove Kaj Pedersen formulerede med sin bog Konkurrencestaten:

»Man skal se den her reform i et meget langt perspektiv, fra 80’erne og til i dag, hvor den er et godt billede på de her uendelige reformbevægelser, som foregår i overgangen mellem velfærdsstat og konkurrencestat,« siger professoren.

I sin bog, Konkurrencestaten, beskriver han, hvordan velfærdsstaten blev til, og hvordan det fra 1980’erne blev stadig sværere at finansiere den på grund af forandringer i den internationale økonomi og EU-traktater. I stedet for en velfærdsstat er vi på vej mod en konkurrencestat, hvor vi som stat konkurrerer i den internationale økonomiske arena, men hvor vi i Danmark – til forskel fra andre lande, hvor husholdning og individer konkurrerer med hinanden – lader staten, og dermed politikerne, sætte rammer for, på hvilke måder velfærden skal finansieres, og hvordan den samlede økonomi bliver konkurrencedygtig. Reformforslagene fra kommissionen lander blødt i den teori:

Hovedtrækkene er, at det bliver sværere at være passiv dagpengemodtager. Et forslag, kaldet karensdage, betyder, at du mister to dages dagpengeudbetaling hver tredje måned, medmindre du har arbejdet 15 dage i perioden. Tre fjerdedele af de personer, som i dag falder ud af dagpengesystemet, har haft under fire måneders beskæftigelse, når de to års dagpengeperiode er udløbet og står dermed til at blive ramt af karensdagsreglen. Et andet forslag er en beskæftigelseskonto, der skal gør det muligt for dagpengemodtageren at holde øje med, hvor meget der skal arbejdes, før dagpengene er genoptjent. Et online pointsystem om man vil. Tiltag, som er fod i hose på Ove Kaj Pedersens teser om, at vi i konkurrencestaten forventer, at spild bliver elimineret og effektivitet rækker ud i alle kroge, hvor skattekroner ligger.

Borger i konkurrencen

Dagpengesystemet skal stemme overens med vælgernes holdning. En holdning, der har ændret sig, hvis man spørger til deres syn på velfærdsstaten. I dag ser man sig selv som både én, der modtager service og ydelser, men også som én, der finansierer gildet, skriver Ove Kaj Pedersen i sin bog.

»Som skatteborger vil du ikke have, at der er ineffektivitet i velfærdssystemet, og der synes også i befolkningen at være en udbredt enighed om, at de mennesker, der kan, også skal påtage sig et arbejde. Det synes at være den enighed, dagpengekommissionen også har bygget videre på.«

Det er en cost-benefit analyse af, hvad den enkelte borger får og giver. I den sammenhæng er der en stor opbakning til velfærdsstaten, men også enighed om, at den skal være så effektiv som muligt, mener professoren.

»Den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne i samfundet.«

Andet finansieringsgrundlag

Dagpengesystemet og kampen derom har været et definerende spor i den historie, som velfærdsstaten er bygget op om. Blandt andet derfor har det medført så meget ballade at ændre noget ved det, siger professoren. Det er derfor, at Nina Smith måtte erklære sin kærlighed til velfærdsstaten inden fremlæggelsen af kommissionens forslag.

»Vi, min generation der er født efter Anden Verdenskrig, er et produkt af velfærdsstaten – det kommer vi ikke uden om,« siger Ove Kaj Pedersen. »Det, de nye generationer skal indse, er, at finansieringsgrundlaget for velfærdsstaten i dag er et fuldstændig andet, end det var fra 60’erne til 90’erne.«

Væksten og lånemulighederne var af andre dimensioner, dengang et dagpengesystem blev skabt. Samtidig åd inflationen meget af gælden, hvilket gjorde finansieringen i 70’erne og 80’erne til en nemmere opgave. I 1980’erne og frem til midt 90’erne kunne du være mere end otte år på dagpenge.

»Det at finansiere et dagpengesystem – og en velfærdsstat – er en radikalt anderledes opgave i dag,« siger Ove Kaj Pedersen. Det skal med i fortællingen, når der laves store reformer.

Den store fortælling

Når det kommer til at implementere kommissionens forslag eller noget, der minder om det, lægger Ove Kaj Pedersen derfor vægt på, at den store fortælling skal være med. Det skal stå politikerne og borgerne klart, at de lægger en reformbrik ind i et langt historisk forløb, når de skal legitimere, hvorfor velfærdsreformer – som dagpengereformen – bliver til.

»Det er påfaldende, hvor mange der stadig er uvidende om de lange historiske vindinger i udviklingen af velfærdsstaten. Herunder også, hvorfor vi fik den type velfærdsstat, vi har fået,« siger Ove Kaj Pedersen.

Af vigtige årtier i den historiske kontekst peger Ove Kaj Pedersen på 1980’erne: Vi oprettede en betydelig offentlig gæld til at finansiere velfærdsstaten, der ikke kunne holdes oppe med den økonomiske vækst. »Et politisk og økonomisk kollaps,« betegner professoren det som:

»Den baggrundshistorie er der utroligt få i både den yngre og den ældre generation, der er vidende om og forholder sig til, når vi laver ændringer, som vi gør nu med dagpengene.«

Kritik

Både FOA og Danske Studerendes Fællesråd var i løbet af mandagen ude at kritisere indholdet af kommissionens forslag til reformer – FOA er imod ideen om karensdage, mens Danske Studerendes Fællesråd er uenige i, at der skal skæres fire procent i dimittenders dagpengesats. Grupper, der ifølge Kaj Ove Pedersen kommer i problemer i vores cost-benefit samfund.

»Det er grupper med en ensidig benefit-tænkning. De er ikke i en periode, hvor de skal tage sig af cost- siden i den ligning. De studerende er på SU nu, mens FOA’s medlemmer, som oftest er ufaglærte, har brug for dagpenge til at opretholde en vis levestandard, hvis de falder uden for arbejdsmarkedet. Det er grupper, der ikke er de store skatteydere.«

Større ulighed

Reformen kommer til at ramme børnefamilier, når de økonomiske ydelser lægges om, og der kommer flere krav til, at man skal være aktiv på arbejdsmarkedet, påpeger Ove Kaj Pedersen. Der er heller ingen tvivl om, at der kommer en større ulighed i samfundet ud af de reformer, der er blevet gennemført på dagpengeområdet.

»Sammenlignet på indkomst er vi et relativt lige land. Men spørgsmålet er, hvor stor ulighed vi vil acceptere i det lange løb,« siger Kaj Ove Pedersen. » Jeg tror, at man kan kalkulere med to ting i det lange løb: Der bliver større ulighed i den danske befolkning, og det kan forventes, at flere kommer i arbejde. Men det arbejde, som folk kommer i, hjælper til at understøtte den sociale ulighed.«

Som beskrevet i mandagens Information, viser beregninger fra Arbejdernes Erhvervsråd, at i perioden fra 2003 til 2013 er den rigeste tiendedel blevet 29 procent rigere, mens den fattigste tiendedel er blevet én procent fattigere.

Læs også: De æreløses forlig

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Det ville være bedst, hvis der kan findes en løsning, der har tilslutning fra et bredt flertal hen over midten - så vil der være ro om sagen uanset hvem, der i overskuelig tid fremover har regeringsmagten.

'M a o, en løsning hvilende på et spinkelt flertal duer ikke i det lange løb.

Hvis yderfløjene LA og EL ikke vil være med i en bred løsning, så skidt med det .

Hans Jørn Storgaard Andersen, Thomas Andersen og Kristian Rikard anbefalede denne kommentar
erik mørk thomsen

Og i den hellige konkurrencestat navn, ender det med, at vi skal arbejde for kiniske lønnen, eller helst, endnu mindre, så pamper kan leve højt og flot på folket bekostning!

Flemming Berger, Kim Houmøller, Karsten Aaen, Carsten Mortensen, Janus Agerbo, lars abildgaard, Torben R. Jensen, Peter Vistisen, Preben Haagensen, Rasmus Kongshøj, kjeld jensen og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Peter Sterling

Der var en artikel i en anden avis som advarede imod eksperternes udtalelser, da indholdet deri mere handlede om eksperternes egne holdninger end om fakta, og her har vi en artikel af økonomiprofessoren som tjener fedt ved skattelettelserne, og derfor bøjer Dagpengekommissionens konklusioner og hele Danmarkshistorien så det passer til hans egen fordel.

"I overgangen mellem velfærdsstat og konkurrencestat".

De mennesker nedskæringerne går ud over kalder det for - overgangen fra socialstat til sociopatstat.

"Det blev stadig sværere at finansiere velfærden"

Løgn og latin, der bliver givet milliarder til skattelettelser, det drejer sig om Danmarks historiens størst tyveri, bunden skal have en mindre del af den samlede samfundskage, stop det hjernevask.

"En stor opbakning til velfærdsstaten".

85 % af folketingsmedlemmerne går ind for en kraftig forringelse af velfærdssystemet, problemet her er at Magteliten har indført en alternativ styreform.

"Sammenlignet på indkomst er vi et relativt lige land. Men spørgsmålet er, hvor stor ulighed vi vil acceptere i det lange løb".

Det er muligt at mellemklasse er relativ lige, men de fattige er er kommet langt ud over det punkt hvor vi vil finde os i det som foregår.

Jørgen Steen Andersen, Kurt Nielsen, Anders Graae, Flemming Berger, Kim Houmøller, Jens Kofoed, Ole Henriksen, Carsten Wienholtz, Mads Berg, Karsten Aaen, Hanne Lading, Marina Kasimova, Peter Marckwardt, Carsten Mortensen, Philip B. Johnsen, Dennis Berg, Estermarie Mandelquist, Janus Agerbo, lars abildgaard, Helene Kristensen, Nils Hommel, Ib Christensen, Ejvind Larsen, Bjarne Andersen, Torben R. Jensen, Michal Bagger, Preben Haagensen, erik mørk thomsen, morten Hansen, Steffen Gliese, Rasmus Kongshøj, kjeld jensen, Anne Eriksen, Torben Skov og David Breuer anbefalede denne kommentar

Ja, og utroligt så meget fokus der er på den umiddelbare reserve-arbejdskraft armé, dagpenge-modtagerne - både i de borgerlige og venstrefløjs-medierne - mens den langt større gruppe: Kontanthjælpsmodtagerne, ja, dem kan man bare sparke til, og tvinge til at gøre rent efter borgerdyrenes svineri på strandene og vejene! Uden synderlige protester fra selv-samme medier.

Jørgen Steen Andersen, Anders Graae, Flemming Berger, Ole Henriksen, Carsten Wienholtz, Mads Berg, Karsten Aaen, Hanne Lading, Erik Feenstra, Carsten Mortensen, Estermarie Mandelquist, Peter Jensen, Bjarne Andersen, Torben R. Jensen, Michal Bagger, Peter Vistisen, Peter Hansen, Preben Haagensen, erik mørk thomsen, morten Hansen, Rasmus Kongshøj, Tue Romanow, kjeld jensen, Anne Eriksen, Torben Skov, Lise Lotte Rahbek og David Breuer anbefalede denne kommentar

Vi befinder os i et spil om ord - ikke et nyt fænomen - det har stået på i nogle år.
Fra bogholder, rengøringsdame og værkfører til ­controller, servicemedarbejder og crewkoordinator...

Velfærdsstat, selve ordet giver mig snart myrekryb - på samme niveau som konkurrencestat og NPM.
Alt er blevet pseudo - diagnoseorienteret - statistik - cost benefit - elitær magt...
Hold op med at tale om velfærdsstaten, nu ingen alligevel kan gøre rede for den - men kun bruge ordet som skudsmål for egoistiske interesser og afskrivning af alle borgere, der ikke kan leve op til "idealet"!

Jørgen Steen Andersen, Flemming Berger, Finn Andersen, Carsten Mortensen, Torben R. Jensen og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Jeg læste:

Velfærdsstaten er på retur, fordi den ikke kan financieres på samme måde som i 80'erne og 90'erne.
Til gengæld har politikerne og økonomerne uden at rådføre sig med befolkningen indført konkurrencestaten, for det gør resten af verden og globaliseringen kræver det.
Voksende ulighed er resultatet uanset fra hvilken vinkel, man anskuer det.

Men jeg manglede i den grad en oversigt over,
hvad det er for et arbejde og job, menneskene som ikke har det rette netværk til at klare sig udenom arbejdsløshed, skal leve af?
Og hvor kommer klima-og ressource-hensynene ind? Vi kan jo ikke fortsætte i en uendelighed med at grave nye ressourcer ud af undergrunden og så bombe dem sønder og sammen i krige, hvis ikke klimaforandringerne ødelægger korthusene uden menneskelig hjælp.

Det er somom artiklen ikke rigtig kommer ud af stedet. Den står og stamper i forskellen på 80'erne og nu,
men der er lissom ingen tør sige, at det økonomi ikke er MÅLET.
Økonomi er midlet.
Hvis der ikke er økonomiske midler til at opretholde en anstændig (ikke overdådig, men anstændig) levefod og tilværelse for alle mennesker i Danmark... så er det sgu da på tide at finde ud af, hvordan !!

Jørgen Steen Andersen, Susanne Hansen, Anders Graae, Flemming Berger, Ole Henriksen, Elisabeth Andersen, Carsten Wienholtz, Mads Berg, Karsten Aaen, Steffen Gliese, Hanne Lading, peter fonnesbech, Finn Andersen, Erik Feenstra, Peter Marckwardt, Carsten Mortensen, Estermarie Mandelquist, Janus Agerbo, lars abildgaard, Torben R. Jensen, Michal Bagger, Niels-Holger Nielsen, Preben Haagensen, Rasmus Kongshøj, Torben Skov og Tue Romanow anbefalede denne kommentar
Ivan Breinholt Leth

Ove Kaj Pedersen har leveret en udmærket analyse af konkurrencestaten, men synes selv at ligge under for dens logik - den 'nødvendige' økonomiske politik. Den 'nødvendige' økonomiske politik undlader konsekvent at tage stilling til, hvorfor der ikke er råd til en rimelig kontanthjælp og et dagpengesystem, som f.eks. det vi havde i 80erne, mens der er råd til at lette topskatten og erhvervsskatten, bruge 30 mia til kampfly og føre en ret dyr såkaldt aktivistisk udenrigspolitk. Dermed skriver Ove Kaj Pedersen sig ind i en diskurs, der lader som om, at økonomi er objektiv videnskab adskilt fra politik.
Det burde være en oplagt opgave for venstrefløjen at råbe 'kampfly', hver gang det påstås, at vi ikke har råd til velfærd.

Jørgen Steen Andersen, Ebbe Overbye, Flemming Berger, Jens Kofoed, Elisabeth Andersen, Carsten Wienholtz, Mads Berg, Karsten Aaen, Anne Eriksen, Erik Feenstra, Lise Lotte Rahbek, Philip B. Johnsen, Thomas Barfod, Estermarie Mandelquist, kjeld jensen, Janus Agerbo, Michal Bagger, Torben R. Jensen, Preben Haagensen, Henriette Bøhne, morten Hansen, erik mørk thomsen, Tue Romanow, Steffen Gliese, Olav Bo Hessellund, Rasmus Kongshøj og Torben Skov anbefalede denne kommentar

Netop! Velfærdssamfundet er et valg! Hvis det er hvad vi vælger, er det det vi får. Men vi må også kræve at få valget!

Jørgen Steen Andersen, Carsten Wienholtz, Anne Eriksen, Estermarie Mandelquist, kjeld jensen, Janus Agerbo, lars abildgaard, Niels-Holger Nielsen, Preben Haagensen, Steffen Gliese, Ivan Breinholt Leth og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Olav Bo Hessellund

"Det er en cost-benefit analyse af, hvad den enkelte borger får og giver."
- den enkelte borger!

Alt i mens danske virksomheder skønsmæssigt har sendt 150 milliarder ubeskattede kr. i skattely. Og det skal vi bare leve med - eller hvad?
http://arbejderen.dk/blog-indl%C3%A6g/peter-schultz-j%C3%B8rgensen/kapit...

Jørgen Steen Andersen, Hans Kvisgaard, Elisabeth Andersen, Carsten Wienholtz, Mads Berg, Karsten Aaen, Anne Eriksen, Carsten Mortensen, Lise Lotte Rahbek, Estermarie Mandelquist, kjeld jensen, Janus Agerbo, Rasmus Kongshøj, lars abildgaard, Bjarne Andersen, Michal Bagger, Niels-Holger Nielsen, Preben Haagensen, Torben Skov, erik mørk thomsen, morten Hansen og Ivan Breinholt Leth anbefalede denne kommentar
Olav Bo Hessellund

"Når det kommer til at implementere kommissionens forslag eller noget, der minder om det, lægger Ove Kaj Pedersen derfor vægt på, at den store fortælling skal være med. Det skal stå politikerne og borgerne klart, at de lægger en reformbrik ind i et langt historisk forløb, når de skal legitimere, hvorfor velfærdsreformer – som dagpengereformen – bliver til."

- og herefter kan den nødvendige indoktrinering af vælgerne via medierne begynde - som om der ikke var noget alternativ til konkurrencestaten....

Jørgen Steen Andersen, Flemming Berger, Carsten Wienholtz, Karsten Aaen, Anne Eriksen, Carsten Mortensen, Lise Lotte Rahbek, Estermarie Mandelquist, Janus Agerbo, Rasmus Kongshøj, Peter Jensen, Bjarne Andersen, Torben R. Jensen, Torben Skov, Niels-Holger Nielsen, Preben Haagensen, morten Hansen og Ivan Breinholt Leth anbefalede denne kommentar
Morten P. Nielsen

Og den ene procent får skattelettelser...

Det er sjovt som trickle-down myten - rationalet - får lov at stå uantastet i denne erosion af omfordelingen, der i bund og grund er et moralsk korstog forklædt som økonomisk nødvendighed.

Kære journalister, I er nødt til at udfordre præmisserne en gang imellem. Også i et hyggeligt interview med Ove Kaj Pedersen.

Jørgen Steen Andersen, Hans Kvisgaard, Kurt Nielsen, Flemming Berger, Ole Henriksen, Elisabeth Andersen, Carsten Wienholtz, Mads Berg, Per Klüver, Karsten Aaen, Anne Eriksen, Finn Andersen, Erik Feenstra, Carsten Mortensen, Estermarie Mandelquist, Janus Agerbo, Rasmus Kongshøj, Peter Jensen, Bjarne Andersen, Michal Bagger, Torben R. Jensen, Torben Skov, Olav Bo Hessellund, morten Hansen, Tue Romanow og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Velfærdsprojektet er forladt til fordel for de fås ønske om at skrabe stadig større rigdomme og mere magt til sig. Det er ikke rationelt, men sådan fungerer deres dyriske hjerne åbenbart.
Velfærdsstaten har en anden ræson: at fjerne mest mulig cost og optimere benefit for de fleste, at løbende mindske pligten i samfundet til fordel for rettigheden. Det er ikke en balance, der skal holdes, det er emancipation af stadigt flere i samfundet - ikke at skabe en ny middelklasse, men en ny overklasse.

Jørgen Steen Andersen, Finn Andersen, Estermarie Mandelquist, Janus Agerbo og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Dagpengene handler også om noget meget symbolsk: at det er nødvendigt for at sikre folk et godt arbejdsliv, at muligheden for at stoppe op, hvis det bliver helt uudholdeligt, altid er til stede.

Jørgen Steen Andersen, Elisabeth Andersen, Jonas Pedersen, Anne Eriksen, Carsten Mortensen, Lise Lotte Rahbek, kjeld jensen, Janus Agerbo og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Jørgen Steen Andersen, Ole Henriksen, Anne Eriksen og Erik Feenstra anbefalede denne kommentar

Den store fortælling indebærer også at selveste Adam Smith beskrev organiseringen af de udbyttede arbejdere som nødvendig for opretholdelsen af den kapitalistiske organisering af produktionsområdet - thi ellers ville bærmen blot gå amok. Det er nødvendigt med systemer, som arbejderne selv opfatter som effektive kamporganer, så revolter undgås. Et frækt perspektiv kan da også være at hvis både kontanthjælpmodtagere og dagpengemodtagere ikke var differentierede ... og dermed adskilt af interesser, ville der måske være langt mere kritik og civil ulydighed her til lands.

Jørgen Steen Andersen, kjeld jensen, Flemming Berger, Karsten Aaen, Anne Eriksen, Finn Andersen, Erik Feenstra, erik mørk thomsen, Torben Skov, Carsten Mortensen, Lise Lotte Rahbek, Janus Agerbo og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Søren Kristensen

Det gode er, at når dagpengene i højre grad også bliver en midlertidig ydelse kan det være et skridt i en harmonisering mellem kontanthjælp og dagpenge og dermed mod mere solidaritet i bunden af samfundet. Spørgsmålet er hvor stor den kritiske masse skal være, før der sker noget afgørende, for det kan man jo ikke ligefrem kalde kommisionens udspil, hvor der snarere er tale om, som sædvanligt, balsam på et betændt sår, hvilket også kan være meget lindrende i situationen. Endelig er de fattige og arbejdssky danskere jo heller ikke alene om at stjæle opmærksomheden i gadebilledet, hvor hjemløse, grønlændere og flygtninge, som har det endnu værre, kæmper om opmærksomheden. Jo, man kan godt nogle gange savne de gode gamle velfærdsdage fra firserne, hvor unionen var stendød og en afghaner en pels man gik i da man var ung.

Jørgen Steen Andersen, Flemming Berger, Torben Skov, Hanne Lading, Anne Eriksen, kjeld jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Mit like vedrørte dine sidste ord om firserne, Søren Kristensen, ikke harmoniseringen, for det er to forskellige ting, og kun fordi folk, der retteligt burde være på understøttelse, ryger på kontanthjælp, er der det fællesskab.
For begge gruppers vedkommende er der tale om, at omkalfatringen af samfundets retning har været en tragedie - det har det for alle grupper, såmænd; men interesserne for kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse er ikke de samme, og det er en del af undertrykkelsen at fjerne den skelnen.

Lise Lotte Rahbek

Steffen Gliese
Ku du ikke lige være rar at fortælle mig,
hvilke interesser arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere ikke har tilfælles?

Flemming Berger, Anne Eriksen, Erik Feenstra, erik mørk thomsen og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Fra artikel:
"Væksten og lånemulighederne var af andre dimensioner, dengang et dagpengesystem blev skabt. Samtidig åd inflationen meget af gælden, hvilket gjorde finansieringen i 70’erne og 80’erne til en nemmere opgave. I 1980’erne og frem til midt 90’erne kunne du være mere end otte år på dagpenge."

Grådighed er ikke en dyd!

Kampflypolitikkerne der støtter udgifter på DKK 30 mia. plus de løbende omkostninger til død og ødelæggelse, er ikke den brede befolknings repræsentanter længere, hvis nogen skulle have den opfattelse, er der noget de har misforstået tør jeg godt sige, kampflypolitikkerne er 'kun' de riges håndlangere.

De rige og plutokratiet i særdeleshed skal til, at betale skat efter formåen, i et helt andet omfang end tidligere, alt andet er omsonst, befolkningen skal takle den voksende ulighed der foruden, at drive befolkningstilvæksten, sammen med klimaforandringerne i verden rundt om os, vil afmontere det danske velfærdssamfund og indføre forsikringssamfundet, der for alvor vil gøre fattigdom arveligt i Danmark og cementere 'dem og os' samfundet, hvor danskerne ikke skal betale skat mere, men solidaritet er blevet en begrænsning af det enkelte individs frihed, enhver er sin egen lykkes smed, i det liberale og neo-liberale økonomisk apartheid system.

Forsikringssamfundet er uden socialt sikkerhedsnet og kun for mennesker med nedarvet formue.

Grådighed er ikke en dyd!
Kære kampflypolitikkere.

Jørgen Steen Andersen, kjeld jensen, Flemming Berger, Elisabeth Andersen, Torben Skov, Karsten Aaen og Troels Larsen anbefalede denne kommentar
Torben R. Jensen

Professoren har åbenbart glemt at dagpengene er et væsentligt element i "den danske model", hvor arbejdsgivere har forholdsvis let adgang til at fyre og hyre arbejdskraft.
Forringelserne for arbejdstager vil givetvis blive mødt med krav om sikkerhed , længere opsigelsesvarsler og godtgørelse ved fyringer. Mindre mobilitet er dermed prisen for besparelserne.

Jørgen Steen Andersen, Hans Kvisgaard, kjeld jensen, Kim Houmøller, Ole Henriksen, Elisabeth Andersen, Karsten Aaen, Steffen Gliese og erik mørk thomsen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Lise Lotte Rahbek, ud forudsætter det, som mit indlæg kritiserer: at arbejdsløse gøres til kontanthjælpsmodtagere, og at kontanthjælpsmodtagere omvendt gøres til arbejdssøgende.

Lise Lotte Rahbek

Steffen Gliese
Dagpengemodtagere er arbejdsløse på 1. klasse. De er medlemmer af en forsikringsklub med eksklusive adgangs-krav.
og kontanthjælpsmodtagere er arbejdsløse af dårligste kvalitet - er det ikke bare sådan, det reelt er.
Jeg kan se, at du har købt del - og hersk - argumentet.
Det ville være sindssygt farligt for den herskende klasse, hvis de nederste klasser ikke villigt lod sig dele op i en 1. klasse og .. de andre.

Det er vist mest et spørgsmål om synsvinkel.
Om man er 1. klasses arbejdsløs eller .. nåhja, bare en kontanthjælpsmodtager som sikkert er både uanvendelig og syg og har problemer.

Skal jeg holde et større spejl op? ;-)

Jørgen Steen Andersen, Hans Kvisgaard, Flemming Berger, Torben Skov, Anne Eriksen og Erik Feenstra anbefalede denne kommentar

Med afvikling af velfærdssamfundet og flex-security arbejdsmarkedet har Danmark mistet sin eksistensberettigelse. Vi kan lige så godt sælge landet til Tyskland og dele overskudet.

...Tænk hvad der ligger af besparelser og cost benefit i det. Vi taler måske om årlig 1.000 milliarder kr.. - Så hvad venter vi på.

Jørgen Steen Andersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

...Danmark er ikke større end Hamborg og opland.

Steffen Gliese

Nej, Lise Lotte Rahbek, det er dig, der kæmper den forkerte kamp ved at acceptere skiftet fra dagpenge til kontanthjælp, selvom du befinder dig på arbejdsmarkedet. Det er ikke et klassedelt arbejdsmarked, det er arbejdsmarked og ikke-arbejdsmarked, selvom politikerne forplumrer det.
Hvis folk kan og vil arbejde, må man tilbyde folk et job, de kan varetage med den ekspertise/kompetence, de har - det er jo den måde, folk stemmer på, hvad samfundet skal indeholde af aktivitet.
Kontanthjælpen, derimod, skal man forbeholde dem, der ikke kan arbejde af forskellige grunde - og tilbyde de kontanthjælpsmodtagere, der godt kan arbejde, et job som ovenfor beskrevet, så de kan komme ind i dagpengesystemet.

Niels Erik Nielsen

Det er surrealistisk at følge, hvordan danske politikere og økonomer knokler for at afmontere velfærdsstaten, samtidig med at amerikanerne på præsident-kandidat-niveau diskuterer, om USA kan efterligne det danske mirakel: http://www.nytimes.com/2015/10/19/opinion/something-not-rotten-in-denmar....

Jørgen Steen Andersen, kjeld jensen, Steffen Gliese, Elisabeth Andersen, Karsten Aaen og Morten P. Nielsen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Nej, Steffen Gliese, deri er vi på ingen måde enige.
Jeg accepterer simpelthen ikke, at syge mennesker, mennesker med sociale problemer og de, som ingen arbejdsgiver har fundet ansættelsesværdig, skal leve af usikre og konstant nedskæringstruede ydelser,
mens de, som har haft mulighed for at melde sig ind i en forsikringsordning, skal have mere lukrative vilkar.
Det er jo et forsikringssamfund, du taler for.
Og arbejdsmarkedet, som på ingen måde er en demokratisk eller folkevalgt institution,
som med en ansættelse giver kriterierne for, om mennesker må leve, eller kun lige får ret til at overleve.
Det finder jeg dybt uretfærdigt.

Jeg har stået samme sted som du og holdt hårdt på, at det er ok med en økonomisk forskel på arbejdsmarkedets præmisser: Del og hersk.
Jeg har skiftet mening.

Jørgen Steen Andersen, Ebbe Overbye og Morten P. Nielsen anbefalede denne kommentar
Hans Jørn Storgaard Andersen

En rigtig god artikel om velfærdssamfundet, hvor udtryk som "konkurencesamfund", "cost-benefit" og andre spændende ting bliver trukket frem af glemslen.

Jeg savner dog én ting - svaret på spørgsmålet: Hvorfor kunne man i min barndom gå på restaurant Munkebjerg og spise et måltid mad akkompagneret af et 8-mands orkester?

ps! De gode økonomer glemmer, at prisen på arbejdskraft er gået op - uden at en musiker har kunne effektivisere sin afspilning af musik.

Mikkel Nielsen

Peter Sterling og co.

Det ville måske hjælpe hvis i gad gøre jer den ulejlighed rent faktisk at læse i det mindste noget af værket som omtales her. Det ville måske derved give et mere nuanceret syn på vedkommenes synspunkter end de brudstykker som Journalisten selektivt har udplukket, meget af det kan meget vel være gjort for at fremme en vinkel fra journalistens side. Det er jo set før.

Kildekritik ville engang imellem pynte!

Dermed ikke skrevet at jeg er enig, men hans bog giver trods alt et mere nuanceret billeded end hvad der ses i denne artikel.

"Som skatteborger vil du ikke have, at der er ineffektivitet i velfærdssystemet". Siger Kaj Ove Pedersen.
Det ser det altså ud til at man gerne vil. Når man ser på et spild af penge i milliardklassen hos Skat. For ikke at tale om et lignende milliardspild i beskæftigelsessystemet. Man bruger ressourcer på såkaldt sengepraktik og lignende tiltag. For mig ser det ud, som om man mere prøver at fodre svinehunden af i skatteyderne. Der kommer meget lidt ud af bestræbelserne. Kun chikane og i nogle tilfælde er det vel ikke for meget at tale om tortur.

Jørgen Steen Andersen, Hans Kvisgaard, Flemming Berger, Jørgen Malmgren, Lise Lotte Rahbek og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Lise Lotte Rahbek, den uafhængige forsikringsordning var lønmodtagernes værn imod overgreb fra statsmagtens side på deres rettigheder - indtil statsmagten begyndte at se stort på det.
At der er sket forringelser alle steder er et beklageligt faktum, som skal bekæmpes: både hvad angår kontanthjælp, der igen skal være individuelt bevilget, som forudsat i bistandsloven, førtidspensionen, der skal gives, når folk er tilstrækkeligt syge, uanset alder, og med et beløb tæt på dagpengene plus evt. tillæg.
Kampen er om at genindføre velfærdsstaten, ikke om at tage flere og flere magtmidler fra almindelige mennesker.

Steffen Gliese, historisk set har staten haft betydelig indflydelse på forsikringsordningerne - givet subsidier, regulering via lov samt partnerskaber i dagpengesystemets organisering. Du har helt ret i at der i de seneste årtier er sket et betydeligt negativt skred i det civile ejerskab af fagforbundene, bl.a. i konsekvens af centraliseringen af fagforbundene og tilvæksten i toplagene - men dette ændrer jo ikke på at dagpengesystemet repræsenterer en segregering blandt arbejdsløse som i praksis får meget forskellige vilkår; delte kan de dermed afreagere deres frustrationer og drives ud i valget mellem eget økonomiske skind og de skamskudte gratisarbejdere eller behandlingstvungne på kontanthjælpen - under indtryk af konkurrencestatens mantra om arbejdets evindelige emancipation. Nyttig idioti, kunne en fortolkning velsagtens være - om end sagen, specielt i det helt korte og nære perspektiv, som du flere steder påpeger, ikke er helt så sort/hvid.

Jørgen Steen Andersen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Peter Jensen, hvis man er arbejdsløs, skal man have understøttelse, til man er i arbejde igen, man skal aldrig - ALDRIG - på kontanthjælp, der er en ydelse tiltænkt andre sociale omstændigheder.

Steffen Gliese, jeg vil tro at vore strukturelle problemer ville være noget mere håndtérbare med en basisindkomst til alle - i én eller anden form. Eller, vi ville få nogle bedre udfordringer at arbejde med som samfund.

Jørgen Steen Andersen, Flemming Berger, Jørgen Malmgren og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Frederikke Nielsen

Surprise, velfærdsstaten er finansieret og funderet i et økonomisk råderum!

Finansieret af blandt andet skatteindtægter fra den arbejdende del af befolkningen.
Derfor giver det ikke mening, ikke at tale om økonomi og velfærdsstat i samme sætning; velfærdsstaten afhænger totalt og aldeles af finansieringen.

Så selvfølgelig er Cost-Benefit-analyser vigtige for prioriteringen af finansieringen.

Selvfølgelig er det også vigtigt at få så mange skatteindtægter som muligt til finansiering af alle befolkningens behov, og selvfølgelig er det også vigtigt at få så mange i arbejde som muligt - af dem, der kan.

Dagpenge er en forsikringsordning som selvfølgelig ikke skal være tidsubegrænset; kun medlemmer, der kan betale for denne forsikring, får glæde af dem.

Dagpengeordningen er derfor ikke et solidarisk socialt netværk under Danmarks arbejdende befolkning, men kun for dem der (har råd til at) betaler for ordningen; det er kontanthjælpssystemets rolle af være det fælles sociale netværk under alle, der ikke kan finansiere sig selv.

Steffen Gliese

Rikke Nielsen, desværre tager du fejl: det er virksomhederne, der leverer det økonomiske råderum - og det skal de også, det er, hvad vi har at bruge dem til. Hvis indkomstskatten blev sat ned, ville den første effekt være en kraftig lønnedgang - i realiteten hjælper staten landets lønarbejdere med at opnå en større del af merværdien igennem den højere skat, dels som skattefinansierede ydelser, men også som et pres opad på lønnen, og det er, som jeg antydede, helt i orden med mig, da det jo betyder, at dem, der gør arbejdet, høster en større del af den gevinst, der ellers i højere grad ville gå til dem, hvis eneste bidrag er at eje.

Susanne Hansen

Ivan, 19/10 - 23.47 - "bruge 30 mia til kampfly". Er det ikke en konsekvens af natomedlemskabet, og hvad ville konsekvenserne af en udmelding være?

Kunne Information ikke være søde at spørge Dagpengekommissionen, om de også har et rigtig godt forslag til, hvordan vi får virksomheder og det offentlige til at ændre deres indstilling til de ledige.

Som status quo er, så ”gider” virksomheder og det offentlige jo slet ikke at ansætte ledige, som bliver aktivt frasorteret ved rekrutteringer.

Samfundet har virkelig et stort problem her, da denne dårlige adfærd og mangel på moral hos virksomhederne faktisk bidrager til endnu mere langtidsledighed i samfundet.

Det samme gør sig i øvrigt gældende for 50+ ansøgere.

Rent praktisk har mange virksomheder også indført elektroniske rekrutteringsdatabaser, hvor de via obligatoriske felter kan sikre oplysninger om ledighedsstatus og alder. De kan så trække rekrutteringsrapporter, der frasorterer netop ledige og 50+ personer, så disse grupper blot får et automatisk ”nej tak” svar. Virksomhederne behøver således ikke engang læse disse gruppers ansøgninger.

Der er kun interesse for ledige, hvis virksomhederne kan få dem til ekstremt ”nedsat pris” – dvs. helst gratis. Dette gælder uanset hvor gode kompetencer, den ledige har.

Når man bliver ledig, så havner man automatisk i helvedes forgård, hvor alle kan træde på en, og hvor man ikke ved, om man kan overleve, blive boende i sin bolig, betale sine regninger, få mad på bordet. Når man er ledig, så bliver man fra dag 1 betragtet som værende et udskud på samfundet, en nasser på fælleskassen – uanset om man har været super skatteborger i mere end 30 år.

Når man er ledig, så skal man stå for skud for alverdens fordomme fra mennesker, som aldrig selv har prøvet turen. Tjek lige stressniveauet hos ledige….

Sjovt nok, så betragtes det ikke som motiverende nok at gå ned til 50% indtægt fra arbejde til ledighed, som rigtig mange mennesker oplever.

Men nu mener Dagpengekommissionen altså, at ekstra stress og færre penge til at overleve for, vil være godt for at sikre at man kan præstere godt ved en jobsamtale. Dette går rent faktisk stik imod alt hvad de fleste psykologer mener.

Men tilbage til virksomhederne….

Håber Information vil få Dagpengekommissionen til at komme med nogle gode adfærdsregulerende forslag til at motivere virksomheder til at ansætte ledige. Måske via en slags karensdage, hvor de bliver frataget skattefradrag for op til 8 dage om året indtil de kan bevise, at de også rekrutterer ledige på normale vilkår? Blot en ide….

Jørgen Steen Andersen, Hans Kvisgaard, Olav Bo Hessellund, Lise Lotte Rahbek, Ebbe Overbye og kjeld jensen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Lilli Wendt
Det kommer aldrig til at ændres sig med hverken en liberal eller neo-liberal regering, du og mange andre må til at vågne op, det er helt urealistiske krav til mennesker med en helt anden livsopfattelse, for en liberal eller neo-liberal regering, er du ikke sulten nok og sikkerhedsnettet under ledige skal helt væk.

Det nytter ikke at stemme på, hverken Socialdemokratiet eller Venstre, som regeringsbærende parti, hvis du ønsker solidaritet med lønmodtagere.

Solidaritet strider imod hele det liberale og neo-liberale konkurrencestats princip, hvor globaliseringens marked diktere nødvendighedens politik.

Danskerne ikke skal betale skat, velfærdssamfundet afløses af forsikringssamfundet, der i virkeligheden kun fungere for mennesker med nedarvet formue, det er et samfund 'uden' sikkerhedsnet, for solidaritet en begrænsning af det enkelte individs frihed, enhver er sin egen lykkes smed i det er det liberale og neo-liberale grådighedens økonomisk apartheid Danmark.

Jørgen Steen Andersen, Torben R. Jensen, Hans Kvisgaard, Olav Bo Hessellund og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar