Læsetid: 3 min.

Domstolene skrider igen ind over for myndigheder i sag om pension

Byretten i Aalborg har bestemt, at en 37-årig kvinde med svær angstlidelse skal tildeles førtidspension. Dommen kan få stor betydning, siger kvindens advokat, fordi kommunen ifølge dommen ikke kan ignorere lægelige udtalelser
5. november 2015

Hvem har det afgørende ord i en sag om tildeling af førtidspension – lægerne eller de kommunale embedsmænd? Det spørgsmål har Retten i Aalborg taget stilling til i en aktuel dom, hvor en 37-årig kvinde fra en mindre by i Nordjylland havde fået afslag på førtidspension.

Retten gav kvinden ret og underkendte såvel Aalborg Kommune som Ankestyrelsen, der i maj 2013 havde stadfæstet kommunens afslag.

Retten i Aalborgs underkendelse af Ankestyrelsens afgørelse slår endnu en kile ind i beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsens (V) forsvar for kommunernes omstridte sagsbehandling i forbindelse med tildeling af førtidspensioner, nemlig at kommuners afslag på førtidspension ifølge Ankestyrelsen er i overensstemmelse med regler og praksis.

Information har tidligere beskrevet, hvordan Ankestyrelsen i Københavns Byret i maj tabte i sagen om den 57-årige stofbruger og gadeprostituerede ’Susanne’, der havde fået afslag på førtidspension af Københavns Kommune, selv om lægerne havde været enige om, at hun ikke havde nogen arbejdsevne.

Advokat Marianne Fruensgaard fra advokatfirmaet HjulmandKaptain, der førte sagen for den 37-årige kvinde fra Nordjylland, forudser, at den aktuelle dom kan få stor betydning, fordi den slår fast, at kommunerne ikke bare kan underkende enige lægelige vurderinger. Derfor kan kommunerne heller ikke sende alvorligt syge i de såkaldte ressourceforløb uden at forholde sig til, om et sådant forløb giver reel mening for den pågældende borger.

»I den her sag har lægerne været enige om, at et ressourceforløb ikke ville gavne min klient, tværtimod. Dommeren har støttet vores synspunkt, nemlig at der på den baggrund var et klart og sikkert grundlag for at tilsidesætte kommunens afslag,« siger Marianne Fruensgaard.

»Pensionssager er ofte svære at vinde, så i den henseende er det efter min mening gået ned ad bakke med borgernes retssikkerhed de senere år. Jeg håber, at byretsdommen her vil betyde, at kommunerne bliver nødt til at kigge mere faktuelt på, om det reelt giver mening at sende en borger ud i et ressourceforløb,« siger hun og henviser til, at nogle af de kommunale afgørelser ofte nærmest er »groteske«.

»Jeg har set eksempler på, at man tildeler folk, der efter mere end 25 år på arbejdsmarkedet lider af en svær rygskade, en personlig mentor, der skal lære borgeren at stå op om morgenen. Som om de ikke kunne det i forvejen,« siger hun.

Kronisk angstlidelse

Den 37-årige kvinde søgte pension for nogle år siden, fordi der efter speciallægernes enstemmige vurdering ikke var nogen udsigt til bedring eller behandling af hendes angstlidelse, som byretten beskriver som »en ængstelig evasiv personlighedsstruktur« af svær og kronisk karakter.

Alligevel besluttede Aalborg Kommune i sensommeren 2012 og igen i februar 2013, at kvinden ikke kunne få tildelt førtidspension.

Kommunen begrundede afslaget dels med, at der stadig var »udviklingsmuligheder«, bl.a. kunne kvinden og hendes familie tilbydes en støttekontaktpersonordning, dels med, at kommunen ikke kunne udelukke, »at en længerevarende og stabil støtte fra en bostøtte ville kunne genskabe nogle af de egenskaber, der ville kunne bringe [X] tættere på arbejdsmarkedet«.

Heroverfor stod vurderingen fra to speciallæger i psykiatri, der begge havde vurderet, at kvindens angsttilstand var kronisk og varig, og, som det udtrykkes i dommen, »ikke tilgængelig for behandling«.

I retten procederede Ankestyrelsens advokat for, afgørelser i denne slags pensionssager »ikke alene eller primært« kunne træffes »på grundlag af lægelige oplysninger«.

»Vurderinger af ansøgerens helbredsforhold indgår i det samlede beslutningsgrundlag, men afgørende for udfaldet er de kompetente myndigheders bedømmelse af ansøgerens arbejdsevne, der ikke er et lægeligt begreb,« lød det fra Kammeradvokaten ifølge dommen.

Men heri var dommeren i Aalborg uenig: Kvindens angstlidelse »er efter alle foreliggende lægelige oplysninger ikke tilgængelig for behandling, og en eventuel behandling, f.eks. i form af bostøtte, kan ikke antages at kunne medvirke til at forbedre arbejdsevnen,« som det udtrykkes i dommen, der tildeler kvinden førtidspension med tilbagevirkende kraft fra marts 2013. Ankestyrelsen kan dog endnu nå at anke dommen.

Professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, Michael Gøtze, kalder byretsdommen »glædelig«.

I gårsdagens Information kritiserede han, at domstolene kun sjældent går ind i det skøn, som kommunerne skal udøve i sociale sager om f.eks. pension. Derfor har kommunerne nærmest fået en slags juridisk frit lejde, lød hans kritik.

»Der er så mange afgørelser i pensionssager, og kun en brøkdel når frem til domstolene. At resultatet så går borgerens vej hører til sjældenhederne, men dommen fra Aalborg lyder som helt klassisk jura. Hvis ikke borgeren skulle kunne få medhold i en sådan sag, hvornår skulle det så være,« som Michael Gøtze spørger.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Niels Duus Nielsen
  • lars abildgaard
  • Anne Sofie Nielsen
  • Slettet Bruger
  • Lise Lotte Rahbek
  • Dorte Sørensen
  • David Zennaro
  • Kim Houmøller
  • Christian Curdt-Christiansen
  • Keld Albrektsen
Niels Duus Nielsen, lars abildgaard, Anne Sofie Nielsen, Slettet Bruger, Lise Lotte Rahbek, Dorte Sørensen, David Zennaro, Kim Houmøller, Christian Curdt-Christiansen og Keld Albrektsen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Christian Curdt-Christiansen

Det er godt, at Information holder fast i de sager om folk, der ikke kan få førtidspension på grund af åndssvage regler og ufornuftige sagsbehandlere.

Teodora Hansen, Mads Berg, Nanna Wulff M., Anne Sofie Nielsen, Gert Selmer Jensen, Flemming Bruun, Erik Jensen , Lise Lotte Rahbek, Anne-Marie Krogsbøll, Laust Persson, Dorte Sørensen, Martin Madsen og David Zennaro anbefalede denne kommentar
Keld Albrektsen

I retten procederede Ankestyrelsens advokat for, afgørelser i denne slags pensionssager "ikke alene eller primært" kunne træffes "på grundlag af lægelige oplysninger".

Jamen man bliver jo næsten stum af forbløffelse. Hvad f*nden er det for et menneskesyn at have?

Teodora Hansen, Mads Berg, Randi Overgård, lars abildgaard, Anne Sofie Nielsen, Michal Bagger, Gert Selmer Jensen, Heidi Larsen, Flemming Bruun, Lise Lotte Rahbek, Anne-Marie Krogsbøll, Peter Hansen, Janus Agerbo, David Zennaro, Kim Houmøller og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Ankestyrelses syn har hidtil netop baseret sig på denne påstand. Det har været baggrunden for de fleste af de uforståelige afgørelser kommunerne har truffet og ankestyrelsen stadfæstet.
Det er fint med tværfaglig indsats.
Men hvis det er helbredet der er den afgørende forhindring i forhold til arbejdsevne, så må det også være de lægelige diagnoser og behandlingsprognoser der må kunne bære en afgørelse.
Så må det være ligegyldigt om borgeren vil blive glad for at samle frimærker, hvis en mentor kunne begejstre borgeren til dette.
Man må næsten håbe, ikke for kvinden fra Nordjyllans skyld, at ankestyrelsen anker afgørelsen. Så kan en nekræftelse i landsreten fastlægge retspraksis på området.
Men det er godt at Ankestyrelsen for høvl i retterne. Tænker også for afgørelsen i Højesteret i september om, at sygedagpenge ikke kan frakendes med tilbagevirkende kraft.
Der må være mange sager der skal tages op igen.

Anne Sofie Nielsen, Michal Bagger, Flemming Bruun, Keld Albrektsen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Det er jo en verserende test for kommuner og ankestyrelse i,
hvor lnagt de kan gå,
før de støder på modstand.

Da sagerne handler om mennesker uden de store helbredsmæssige eller økonomiske ressourcer, har kommuner og ankestyrelse kunnet gå maget langt i at presse syge mennesker til at brlive raske nok til at figurere i arbejdsløshedsmassen.

Jeg håber, modstandspunktet nu og fremover er noteret hos kommuner og ankestyrelse.

Teodora Hansen, Mads Berg, lars abildgaard, Anne Sofie Nielsen, Heidi Larsen, Flemming Bruun, Slettet Bruger og Keld Albrektsen anbefalede denne kommentar

Retssikkerhed er en by i Rusland for syge handicappede sindslidende og udviklingshæmmede på kontanthjælp - der ifølge loven skal arbejdsprøves før der kan tages stilling til at de er syge eller ej - da man i reformen 2013 fjernede matchgruppen for syge og med et pennestrøg gjorde alle 120.000 aktivitets job eller uddannelsesklare - kan praktik ikke gennemføres er det i følge loven ikke på grund af handicap men grundet manglende motivation - møder den aktivitets job eller uddannelsesklare ikke op falder der en sanktion i kontanthjælpen - Så længe der ikke er startet en sag ses der bort fra gamle forældede lægeudtalelser - en lægeudtalelser forældes på tre måneder - der kan ikke startes en sag så længe de nødvendige praktikker ikke gennemføres - det kan vare længe --/ det faglige team skønner hvor mange praktikker der er nødvendige - så længe der ikke er startet en sag foreligger der ingen vurdering eller afgørelse der kan ankes eller påklages - det kan vare længe - -