Læsetid: 3 min.

IMR advarer: Regeringen får hjemmel til at overtræde menneskerettighederne

Hvis ikke der indsættes en grænse for, hvor længe asylansøgere kan frihedsberøves, og for hvor længe de skal vente på at blive stillet for en dommer, får regeringen mandat til at træffe beslutninger i strid med menneskerettighederne, lyder den skarpe kritik fra Institut for Menneskerettigheder
Indland
20. november 2015

Sent i aftes skulle Folketingets udlændingeordførere skrive betænkning om L 62, regeringens forslag til stramninger af udlændingeloven, som forventes hastevedtaget allerede i dag og træder i kraft fra i morgen lørdag.

Regeringen vil, med opbakning fra Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative, på fire dage gøre det muligt for politiet og på et senere tidspunkt såkaldte private aktører at frihedsberøve asylansøgere, herunder børnefamilier, på ubestemt tid. Samtidig vil regeringen få mulighed for i visse perioder at suspendere domstolsprøvelse af frihedsberøvelserne, der i dag skal ske inden for tre døgn.

Læs også: Hastebehandling af asylaftale får hård kritik

Forud for et ekstraordinært samråd i går eftermiddags om L 62 havde ordførerne modtaget et hasteudarbejdet høringssvar fra Institut for Menneskerettigheder, der netop har til opgave at rådgive regeringen om overholdelsen af Danmarks internationale forpligtelser.

Sæt øvre grænse

Kritikken i det 19 sider lange høringssvar kan sammenfattes i en enkelt advarsel: De foreslåede regler om frihedsberøvelse af asylansøgere ved indrejse og suspension af retten til domstolsprøvelse inden for 72 timer giver regeringen hjemmel til »at træffe beslutninger, der vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser«, skriver instituttet.

Læs også: ’Vi er på vej væk fra retsstaten’

Derfor anbefaler IMR, at der fastsættes en øvre grænse, f.eks. 7 eller 14 dage, for hvor længe, en asylansøger, der rejser ind i Danmark, kan være frihedsberøvet.

Samme øvre grænse anbefaler IMR også for »fraværet af domstolsprøvelse«. Ifølge lovforslaget skal asylansøgere i modsætning til i dag selv anmode om domstolsprøvelse.

I lovbemærkningerne til L 62 konstaterer juristerne i Udlændingeministeriet, at de ekstraordinære beføjelser, som myndighederne vil få adgang til, ikke rejser spørgsmål i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK).

Men det er ikke en opfattelse, som IMR deler, »da lovforslaget i høj grad berører EMRK artikel fem om den personlige frihed og tillægsprotokol fire, artikel to, om retten til bevægelsesfrihed«, som instituttet skriver.

Store konsekvenser

IMR kritiserer derudover på en række punkter lovforslagets behandling af Danmarks menneskeretlige forpligtelser for at være »både kortfattet og upræcis«. Derfor beklager IMR’s direktør, Jonas Christoffersen, at regeringen ikke allerede fremsatte lovforslaget tidligere på efteråret, da tilstrømningen af flygtninge og migranter begyndte at stige voldsomt.

Lovforslaget kan nemlig ifølge IMR’s vurdering få »store konsekvenser, som det på nuværende tidspunkt kan være vanskeligt at overskue rækkevidden af«, og det taler ifølge instituttet for en grundig behandling af lovforslaget frem for den igangværende hastebehandling.

Læs også: Organisationer: Asylforslag i strid med konvention

Ifølge IMR indeholder lovbemærkningerne heller ikke en omtale af Menneskerettighedsdomstolens »righoldige praksis« i forbindelse med artikel fem-sager om frihedsberøvelse. Det svækker ifølge instituttet mulighederne for, at den endelige lov fortolkes og anvendes i overensstemmelse med menneskeretten.

»Instituttet finder, at overholdelsen af menneskeretten så vidt muligt burde have været sikret både ved lovforslagets affattelse og ved en grundig beskrivelse af de menneskeretlige rammer i lovforslaget,« skriver Jonas Christoffersen og opfordrer til, at der i den betænkning, som ordførerne skulle skrive færdig i aftes, »redegøres tydeligere for Danmarks menneskeretlige forpligtelser«.

På samrådet i går eftermiddag afviste udlændingeminister Inger Støjberg foreløbig kritikken fra bl.a. IMR med ordene: »Al kritik gør da altid indtryk. Men det må også være sådan, at man som regering i en situation som den her sørger for, at vi ikke bringer os selv i en situation, hvor vi ikke kan opretholde ro og orden i landet (…) Det vigtige er da, om det holder sig indenfor de internationale konventioner og vores grundlov, og det gør det.«

Foreløbig er der stillet 78 spørgsmål fra især oppositionen forud for anden og tredjebehandlingen i dag.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jens Jørn Pedersen

Det er dybt rystende, at regeringen nu bryder magtens tredeling og åbenbart også regler for menneskerettigheder.
Mit klare indtryk er, at politikerne overhovedet ikke kan holde balancen. Det er øjensynlig kun Enheds Listen, der kan se forskel på mulighed for og så pligt til.

Leif Høybye, Jørgen Steen Andersen, Marianne Lassen, Mads Berg, Gert Romme, Janus Agerbo og Bodil Waldstrøm anbefalede denne kommentar

Enhedslisten går ind for en revolution gerne med magt. Er det et retssamfund?

Har et demokratisk samfund brug for et kontrolsystem over for lovgivere. Et kontrolsystem som har vetoret og dermed forkaste problematiske og retsstat fjendske lovforslag.
Jeg har ikke skræddersyet løsningsforslag til idéen. Europa har mørke fortid. Og vi må lære af historien. Politikerne giver mere og mere magt til diverse politienheder. Og lovløsheden er eskalerende. Private vagtværn og den tidligere PET chefs firma få vidtgående beføjelser og kan i fremtiden lege politibetjente.
Derfor er det værd at overveje at indføre demokratisk kontrolsystem som har til formål at beskytte demokratiet.

Alan Strandbygaard

Ole Rasmussen, 20. november, 2015 - 00:36

"Enhedslisten går ind for en revolution gerne med magt. Er det et retssamfund?"

Kan du udpege forskellene?

Dorte Sørensen

Hvad kan danskerne gøre mod et flertal i Folketinget, der er ved i små bider at gøre Danmark til en politistat.
fx. har de ikke ville ophæve Lømmelpakken, der giver mulighed til forebyggende tilbageholdelser og andre ting som "vi" tidligere kritiserede den gl. Østblok for.
Nu giver de en minister beføjelser til at kunne udskyde fremstillingen af tilbageholdte for en dommer i ubegrænset tid.
Hvorfor står "vi" ikke på slotspladsen og laver underskriftindsamlinger osv.. imod dette lovforslag?
Er den danske befolkning virkelig så ligeglad med , at politikkerne er ved at lave en lovgivning , der er politistat værdig. Tænk hvis "vi" får et andet styrer så har de nuværende politikere forberedt lovgivningen til dem.

Leif Høybye, Jørgen Steen Andersen, Kirsten Svejgaard, Ebbe Overbye, Pórto Qisuk og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar

"Det er dybt rystende, at regeringen nu bryder magtens tredeling og åbenbart også regler for menneskerettigheder."

Magtens tredeling er for længst en illusion i Danmark; folketingsmedlemmer, altså den lovgivende magt, leger på uskøn vis også udøvende magt og dømmende magt. Det er blot 'die dummen Dänen', der pludrer løs som ignorante benægtere. Intet under at nærmest alt kan lade sig gøre for øjnene af dem.

Leif Høybye, Kirsten Svejgaard, Ebbe Overbye, Pórto Qisuk og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar

I lande hvor der er vandtætte skodder mellem justitssystemet, retssystemet og lovgivere kan man se selv guvernører blive nakket når magten er steget dem til hovedet.
Ulovlige og kritiserede Isolationsfængslinger har kørt i Danmark i en menneskealder uden en kæft har tænkt sig at gøre noget ved det.
Det samme vil ske med de nye beføjelser, juristeri og sagsbehandling længe leve.

Torben Skov, Jørgen Steen Andersen og HC Grau Nielsen anbefalede denne kommentar

Danmark er ved at være en 'failed state'.
Moralsk er vi gået bankerot...

Torben Skov, Jørgen Steen Andersen og Mads Berg anbefalede denne kommentar

Den nye asylaftale mellem regeringen, LA, K og DF er et groft brud på de mest grundlæggende retsprincipper!

Af de mest skandaløse lovændringer er,

- at udlændinge kan frihedsberøves på ubestemt tid uden at komme for en dommer efter makimalt 72 timer.

- at udlændinge kan få konfiskeret deres ejendele.

- at private vagtværn får mulighed for at bruge fysisk magt overfor udlændinge.

Regeringen og dens støttepartiers 13 forslag til stramninger af asylloven skal ydermere hastes igennem Folketinget på bare 3 dage.

Dermed ignoreres den traditionelle 30-dages høringsperiode, hvor et lovforslag bliver sendt i høring hos Folketingets medlemmer, eksperter og organisationer med viden og kompetence indenfor feltet.

Ved at gennemføre så fundamentale overreb på den enkeltes rettigheder samt forbigå den fundamentale høringsprocess, som har til formål at sikre den bedste og mest gennemtænkte lovgivning som muligt, udviser denne regering og deres støttepartier åbenlys ligegyldighed og disrespekt for vores folkestyre.

Det må stoppes, for vi er på vej mod den totalitære afgrund!

Skriv under og del, hvis du ønsker at vise din modstand mod dette angreb på vores fælles retsstat:

http://www.skrivunder.net/stop_brud_pa_grundlaggende_retsprincipper_ved_...

Leif Høybye, Marianne Lassen og Pórto Qisuk anbefalede denne kommentar

@Ole Rasmussen

Det er ganske enkelt faktuelt forkert, at EL gå ind for en revolution, gerne med voldelige midler. Jeg må opfordre dig til gå på EL's hjemmeside og læse deres principprogram.

At du selv kan læse sort på hvidt, at det ikke forholder sig sådan, er vist den eneste måde at få bragt dig ud dén vildfarelse på.

@Dorte Sørensen

Undertegnede har lavet en underskriftindsamling, som protesterer mod dette angreb på retsstaten. Se ovenfor.

Det er tit "pæne mennesker" med fantastiske undskyldninger der nedbryder civilisationens grænser og baner vejen for barbarerne....

Torben Skov, Jørgen Steen Andersen og Pórto Qisuk anbefalede denne kommentar
Marianne Lassen

Vi er virkelig ude, hvor vi ikke kan bunde. Jeg er skræmt over denne regerings ageren, og dens ad hoc mandater, der bryder med konventioner. Dette forslag til stramning af L 62, den nye finanslov og mange andre tiltag, får virkelig landet på kollisionskurs. Vi skal huske på at Venstre fik så få mandater, netop fordi der ikke var tillid til at de kan styre landet sikkert gennem konflikter. Vælgerne havde ret, da de fravalgte Lars Løkke som statsminister.

Marianne Lassen

Vi er virkelig ude, hvor vi ikke kan bunde. Jeg er skræmt over denne regerings ageren, og dens ad hoc mandater, der bryder med konventioner. Dette forslag til stramning af L 62, den nye finanslov og mange andre tiltag, får virkelig landet på kollisionskurs. Vi skal huske på at Venstre fik så få mandater, netop fordi der ikke var tillid til at de kan styre landet sikkert gennem konflikter. Vælgerne havde ret, da de fravalgte Lars Løkke som statsminister.

Dorte Sørensen

Mads Berg
Tak for din underskriftindsamling - men glemmer du ikke,at sætte S med på partilisten.
I mine øjne er det også væsentligt at det er en ministerbeføjelse, der kan sætte almindelige regler ud af kraft. Tænk at Inger Støjberg nu selv kan bestemme, hvornår hun føler at den nye lov skal sættes i kraft. Ved 1.Behandlingen kunne hun ikke sige hvad der skulle til for at bruge loven. Hun vævede noget om at den kunne måske ha´været brugt i september. Jeg kan ikke forstå at et så væsentlige indgreb kan besluttes på et så løst grundlag.

Dorte Sørensen

Tænk S,V, K, LA og DF stemte imod et ændringsforslag der i det mindste fritog børn for at side ubegrænset frihedsberøvet.