Læsetid: 5 min.

På arbejdsmarkedet med en 100-årigs krop

Til trods for at Tatjana Mailand har en krop som en 100-årig, finder Københavns Kommune ikke grundlag for at give hende førtidspension. I stedet skal den 57-årige kvinde i et ressourceforløb med henblik på at blive selvforsørgende
Tatjana Mailand har 13 forskellige lidelser og vil ifølge hendes egen læge tage skade af et ressourceforløb. Alligevel er det, hvad Københavns Kommune har tildelt hende i stedet for førtidspension.

Ulrik Hasemann

4. november 2015

Da Information møder 57-årige Tatjana Mailand, sidder hun på en slagbænk i sit køkken på Amager. Det har taget hende tre timer at stå op af sengen, få sit tøj på, spise sin medicin og sætte sig ned på slagbænken. Leddene i hendes krop er nemlig så løse og smertefulde, at hun er meget lang tid om at bevæge sig fra ét sted til et andet.

Tatjana Mailands egen læge har gentagne gange advaret om, at det kan være direkte sundhedsfarligt at sende hende i et ressourceforløb. Alligevel er det netop, hvad Københavns Kommune har tilbudt hende. I en afgørelse fra september i år skriver kommunen, at der ikke er grundlag for at sige, at hun er for syg til at arbejde, og hun får derfor afslag på sin ansøgning om førtidspension.

Ifølge lægerne har Tatjana Mailand en fysiologisk alder på 100 år. I hendes journaler står der, at hun har 13 forskellige lidelser, heriblandt fibromyalgi, kronisk og tiltagende generel smertetilstand, hypermobilitetssyndrom, hukommelsesbesvær, tinnitus og migræne.

Læs også: Kritik: Kommuner får frit spil til at bøje regler i socialsager

I dag er Tatjana Mailand ikke længere i stand til selv at åbne en karton mælk. Ifølge Københavns Kommune kan det dog ikke udelukkes, at hun er i stand til at varetage et arbejde:

»Beskrivelsen af din funktionsevne er netop beskrivende, men dokumenterer ikke i sig selv, at det vil være formålsløst at afprøve erhvervsmæssige foranstaltninger, der vil kunne belyse i hvilket omfang, du vil kunne klare et arbejde,« skriver embedsmændene således i deres afgørelse om at give hende afslag på førtidspension.

I en rapport fra Advokatrådet konkluderes det, at borgeres retssikkerhed på socialområdet er under pres i mødet med forvaltningen. I rapporten peges der blandt andet på, at kommuner fører grænsesøgende afgørelsespolitik.

Ifølge den private socialrådgiver Ricky Magnussen er Tatjana Mailands sag et eksempel på, at kommunerne går over stregen, når de sender hende i ressourceforløb i stedet for at give førtidspension.

Læs også: Har Krølle udsigt til at få arbejde?

»Ressourceforløbene kan i sig selv være fine, hvis de rammer den rette målgruppe. Det er til gengæld meget foruroligende, at Københavns Kommune i denne sag vurderer, at netop hun er i målgruppe for et ressourceforløb. Hvis en borger ikke selv kan åbne en mælkekarton eller ikke kan dreje nøglen i egen lås, så er vi derude, hvor al saglighed skriger til himlen, at vi skal stoppe,« siger Ricky Magnussen.

Ingen arbejdsevne tilbage

Haven er groet til, og der ligger støv på trappen op til førstesalen i villaen på Amager. Tatjana Mailand fortæller, at hun ikke har været deroppe i 10 år. Hun får hjemmehjælp halvanden time hver 14. dag, fordi hun ikke længere kan gøre rent og vaske tøj, og hun bestiller mad over nettet, da det er umuligt for hende at bære varerne hjem selv.

Det er snart for meget for hende at bo i det store hus alene. Hun har i flere år fået hjælp af sin datter og sin mor, der er folkepensionist, men nu er hun indstillet til en ældrebolig.

»Jeg besøger af og til min gamle mor i hendes ældrebolig, og der føler jeg mig hjemme, for jeg kan jo ikke mere end mange af dem, der bor dér,« fortæller Tatjana Mailand.

Hun er uddannet billedkunstlærer, men er ikke længere i stand til at holde på en pensel. Hun kan højst holde sig vågen i to timer ad gangen, hvorefter hun bliver nødt til at hvile sin krop, så hun er fortvivlet over kommunens afgørelse. Ifølge hendes egen læge er det uansvarligt at sende hende i arbejdsprøvning.

Læs også: Med stofbrugeren Krølle til møde med kommunen

»Det er med stor bekymring, at jeg hører, at ovenstående patient har fået afslag på førtidspension og skal arbejdsprøves, da jeg forventer, at dette vil forværre tilstanden betydeligt både fysisk og psykisk,« skrev hendes private læge allerede tilbage i 2014.

Selv om Tatjana Mailand allerede er udredt af 23 speciallæger, på trods af 25 advarsler fra egen læge, hvor konklusionen hver gang har været, at hendes funktionsevne er nedsat til det ubetydelige, og uanset at speciallægerne vurderer, at der ikke findes muligheder for rehabilitering, skal hun nu udredes igen på Københavns Kommunes egen enhed på Frederiksberg Hospital. Herefter skal hun igennem et ni ugers stresshåndteringsforløb, så hun kan lære at passe et arbejde.

Tatjana Mailand har allerede været igennem flere smerte- og stresshåndteringsforløb, og hun har også prøvet med yoga, akupunktur, mindfullness og forskellige andre terapiforløb for at få smerterne til at forsvinde.

»Jeg kan ikke se, hvordan et stresshåndteringsforløb vil kunne hjælpe på mine smerter,« siger Tatjana Mailand.

Alt skal afprøves

Ifølge Nikolaj Nielsen, der er advokat hos advokatfirmaet Elmer & Partnere og en af de få i landet, der løbende fører retssager mod de sociale myndigheder, kommer mange sager som Tatjana Mailands ikke til at handle om, hvorvidt den enkelte pensionsansøger er i stand til at varetage et lønnet arbejde, men derimod alene om der er gjort tilstrækkeligt for at få folk tilbage på arbejdsmarkedet.

Imidlertid er problemet ifølge ham, at kommunerne synes at have glemt, at disse tiltag skal have en betydning for arbejdsevnen.

»Det er efterhånden blevet sådan, at så længe man overhovedet kan forestille sig et eller andet tiltag, der ikke er iværksat, så får man et afslag, uanset om chancen for, at tiltaget vil have en effekt på arbejdsevnen, er lig nul,« siger Nikolaj Nielsen, der mener, at kommunerne ofte går »over grænsen« i disse sager.

Læs også: Krølle, Christina, Carol – og alle de andre

Københavns Kommune vil ikke kommentere på Tatjana Mailands sag, men skriver generelt i en kommentar til Information, »at hvis en borger har begrænsninger i sin arbejdsevne, er kommunerne i udgangspunktet forpligtiget til at foretage en konkret vurdering af borgerens arbejdsevne for at sikre borgeren den rette indsats og støtte mod arbejdsmarkedet«. »I forhold til de afgørelser om førtidspension, som er blevet anket til Ankestyrelsen, så har Københavns Kommune i langt hovedparten af sagerne fået medhold i kommunens vurderinger,« skriver Inger Suppli, kontorchef i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og fortsætter:

»I tilfælde hvor kommunen vurderer, at det er helt åbenlyst, at borgeren har en meget lille arbejdsevne, og at denne ikke kan udvikles, vurderer kommunen, om borgeren er omfattet af undtagelsesreglerne og derfor ikke skal arbejdsprøves. Men ellers er kommunen forpligtet til at foretage en vurdering af arbejdsevnen.«

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Kurt Nielsen
  • Jørn Andersen
Kurt Nielsen og Jørn Andersen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Lise Lotte Rahbek

Absurditet - grænsende til følelsesforladt teknokrati for teknokraternes skyld.
Det er i al fald ikke noget der hjælper de syge.
Men det kan selvfølgelig være, at sygdom og smerte får skubet syge mennesker i favnen på sygehussystemet,
som for det første betales af en anden kasse,
og for det andet er kendt for at spare så meget på renholdningen, at patienterne udsættes for flere infektioner.
Man kunne tænke, at de offentlige forvaltninger så at sige speeder processen op ift syge borgere..

Christel Gruner-Olesen, Gert Selmer Jensen, Marianne Fisker, Tatjana Mailand, Estermarie Mandelquist, Jørn Andersen, Liliane Murray, Helene Kristensen og lars abildgaard anbefalede denne kommentar

'embedsmændene' - overraskende at møde begrebet i Inf. der burde være nede nok med egen kønsneutraliserende dagsorden til at skrive 'embedsværket' i stedet.
Men anyway : 'embedsmændene' burde jo høres, hvad det er som arbejdsmarkedet har gjort mod dem, som får dem til at straffe det med at prakke det eks. Tatjana Majland på ? Det kunne godt kræve en forklaring.
Arbejdsgivernes krævementalitet overfor det offentlige om levering af 'kvalificeret arbejdskraft' betalt af skatteyderne er samfundsstrukturelt ulidelig, og hævnen er naturligvis sød, men det er en dårlig juleleg.

Anne Eriksen, Tatjana Mailand, Estermarie Mandelquist, Lise Lotte Rahbek, Jørn Andersen, Liliane Murray, Henrik Günther og Preben Haagensen anbefalede denne kommentar

Hvis der er noget der får kommunerne til at se rødt, så er det diagnoser som fibromyalgi, smerte tilstande, migræne og alle de andre diagnoser, som jo så smart er blevet samlet under begrebet Funktionelle Lidelser. Jeg tør vædde min gamle hat på, at KBH's kommune også i den grad arbejder efter TERM modellen og gør de det, så har Tatjana Mailand ikke en chance, uanset hvor meget hun så end bakkes op af andre læger og specialister!

Anne Eriksen, Tatjana Mailand, Estermarie Mandelquist, Jørn Andersen og Liliane Murray anbefalede denne kommentar

Endnu en af de ulidelige historier som der findes tonsvis af i dagens Danmark.
I samråd for liden dag - den 20.oktober - gjorde minister Neergaard Larsen meget ud af, at hvis det er åbenlyst formålsløst at udvikle funktions- og arbejdsevnen, så skal folk selvfølgeligt tilkendes førtidspension.
For alle andre end lovgivere og forvaltning er det i dette tilfælde åbenlyst formålsløst, at forsøge at udvikle Tatjana Mailands arbejdsevne.
Ligeledes mente ministeren at et ressourceforløb ikke må forringe en borgers helbred. Sker det, så skal forløbes afbrydes og der skal træffes en afgørelse om forsørgelse.
Man skulle mene, at manden burde kende arbejdsgivernes krav til den arbejdskraft de vil ansætte. Men hans demens må allerede være fremskreden, han har glemt det på meget kort tid efter afgang fra DA.
En af de borgere jeg 'bisidder' har nu, efter et 5 år langt forløb som berettiget til et fleksjob - og uden at det har været muligt at skaffe et ordinært sådan - endeligt i andet forsøg fået tilkendt ret til førtidspension. Der er lænderyglidelser, hoftelidelser med et høj smerte niveau, lidelser der ikke mere kan opereres eller behandles væk. Lidelserne er kraftigt forøget siden han fik ret til fleksjob. Han bruger armstokke til at bevæge sig rundt, modtager hjemmehjælp, hjælp til at holde have m.m. betalt efter anden lovgivning.
Ved første forelæggelse for rehabiliteringsteamet indstillede dette til en førtidspension. Pensionsteamet var ikke enige. Ved anden behandling i rehabiliteringsteamet 3 måneder efter trak det hen mod en indstilling til et ressourceforløb. Daværende sagsbehandler trak så sagen tilbage til fornyet indhentning af lægelige oplysninger. Teamet lavede ingen indstilling.
Kommunen traf alligevel afgørelse om fortsat ret til fleksjob og ankestyrelsen stadfæstede med henvisning til, at en el-knallert måske kunne øge mobiliteten så han kunne passe et arbejde i nærområdet!
Det blev til en anmodning om en psykiatrisk speciallægeerklæring.
Undersøgende psykiater var kraftigt fornærmet over det misbrug som beskæftigelses systemet udsætter hans profession for. At han skulle bruge sin tid på at undersøge en psykisk rask mand, der godt nok på et tidligere tidspunkt har været lidt kede af sin situation.
Nyt møde i rehabiliteringsteamet, 5 måneder senere, og igen en indstilling til førtidspension.
Nu gav pensionsudvalget sig så og tilkendte førtidspension fra den 1. november.
Kommunens ydelsesbesparelse er på ca. 35.000 kroner i de sidste 5 måneder, minus udgifter til psykiatrisk speciallægeerklæring på godt 9.000 kroner og udgifter til sagsbehandling.
Jo det går godt i dagens Danmark, bare man ikke bliver alvorlig svækket i sin arbejdsevne.
Og de kloge på Christiansborg fatter fortsat ikke, at de har sat et monster af en skandaløs lovgivning i verden, en lovgivning som kan misbruges på det groveste af økonomisk pressede kommuner.

Christel Gruner-Olesen, Steen K Petersen, Anne Eriksen, Michal Bagger, Erik Karlsen, Tatjana Mailand, Estermarie Mandelquist, Lise Lotte Rahbek, Martin Rasmussen, Jørn Andersen, Heidi Larsen, Helene Kristensen, Tue Romanow, Kim Houmøller, Erik Jensen , Preben Haagensen og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar

Bare endnu et eksempel på, at velfærdssamfundet de facto er afskaffet. Den frygt, jeg har i dag for ledighed og sygdom, havde jeg ikke for ti år siden, hvor jeg mente mig omfattet af et sikkerhedsnet. Men det er slut.

Gert Selmer Jensen, Michal Bagger, Tatjana Mailand, Estermarie Mandelquist, Sven Elming, Lise Lotte Rahbek, Heidi Larsen, Ebbe Overbye, Jørn Andersen, Helene Kristensen og Liliane Murray anbefalede denne kommentar

Man har sommetider oplevelsen af at vores land er styret af aber....

Flemming Berger, Anne Eriksen, Tatjana Mailand og Estermarie Mandelquist anbefalede denne kommentar

Vi er nødt til at erkende at ikke alle er egnede til at have med mennesker at gøre, derfor må alle socialrådgivere, socialchefer, kommunal- regional- og folketingspolitikere testes for sociopati. De politiske partier må undvære de største stemmeslugere, hvis de er uegnede. Folketingspolitikerne må ikke rekrutteres fra virksomhederne, da de har den højeste procentdel af psykopater. Det er politikernes job at passe på os alle sammen, derfor skal der renses ud, vi skal have respekt, medfølelse og tolerance tilbage.

Poul Sørensen, Liliane Murray, Flemming Berger og Tatjana Mailand anbefalede denne kommentar
michael parly pedersen

Ingen tvivl som helst tvivl om, at arbejdsgiverne sukker af længsel efter, at få ansat en kvinde som Tatjana Maland. De vil elske at få en arbejdskraft, som efter alt at dømme vil have et rekord højt sygefravær. Gud må vide hvad de vil sætte hende til?

Poul Sørensen, Liliane Murray, Tatjana Mailand, Heidi Larsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Lige nu overvejer Kommunernes Landsforening at revurdere 27.00 førtidspensionisters situation.

- KL må have drukket af potten eller noget andet stærkt, som har frataget dem dømmekraften. Hvordan kan de få sig selv til at foreslå, at alvorligt syge mennesker skal have frataget deres førtidspension og sendes ud på et arbejdsmarked, der allerede har vist, at der ikke er plads til denne gruppe borgere? Utrygheden blandt førtidspensionister er stor nok i forvejen.

Det er direkte uartigt af KL at kaste mere benzin på det bål.
(Finn Sørensen, (Ø)

https://enhedslisten.dk/2015/11/03/kl-maa-have-drukket-af-potten

Poul Sørensen, Liliane Murray, Tatjana Mailand og Michal Bagger anbefalede denne kommentar

KL og de skiftende siddende regeringer skal bare holde snitterne væk fra dem er allerede er førtidspensionister eller invalidepensionister (som de hedder fra før 2003).

Der er allerede nok lovhjemmel til kommunerne til at kigge os efter i sømmene og det er en del af loven, at man som førtidspensionst (uha, kan ikke huske om det gælder alle tre niveauer af invalidepension) kan komme ud i skånejob OG sågar få sat sin førtidspension i bero, hvis man føler man har fået det så meget bedre, at man vil forsøge med et fleksjob. Du har som førtidspensionst også pligt til at meddele din kommune, hvis du (mirakuløst) bliver rask eller får det så meget bedre, at du kan arbejde.

Men, fordi de nu har ændret loven for fleksjob og førtidspension, at det er blevet umuligt at få førtidspension og folk tildeles minifleksjobs, så skal vi andre der hører under den gamle eller endnu ældre lovgivning pludselig jages, for TÆNK nu hvis der går nogle få rundt, som de kan presse et par timer ud af om ugen.

Det er så ufatteligt usmageligt det her.

Poul Sørensen, Tatjana Mailand, Gert Selmer Jensen og Lene Kruhoffer anbefalede denne kommentar
Keld Albrektsen

Jeg kan ikke lige se, om Information har denne historie refereret?
Man kan jo kun håbe på, at afgørelsen får afsmittende effekt på de talrige andre sager.
http://nordjyske.dk/nyheder/dom--syge-faar-lettere-ved-at-faa-foertidspe...

Nordjyske har de seneste uger/måneder kørt et tema "syg i arbejde", hvor de har beskrevet en række af de mennesker, der er blevet mishandlet af systemet/kommunerne.
Beskæftigelsesministeren har hele tiden glimret ved at afvise at lade sig interviewe.

Det er simpelthen så absurd, at folk i dag ikke kan få førtidspension, personer som fx Tatjana Mailand i artiklen, at folk bliver mere syge af ressouceforløb, skal jagtes rundt og der bruges løs af penge for at spare andre steder (førtidspension), mens der samtidig bliver kæmpet for af KL (og andre) for at folk der er førtidspensionister skal jages igen. Det kommer jo bare til at gøre endnu flere folk mere syge, belaste sundhedsvæsnet endnu mere og koste endnu mere end bare at lade folk få fred. Jeg kan simpelthen ikke se logikken!

Poul Sørensen, Liliane Murray, Tatjana Mailand og Keld Albrektsen anbefalede denne kommentar

Førtidspensionister må gerne have indtægter ved siden af i et eller andet omfang, så vidt jeg ved. Intet forhindrer arbejdsgivere i at headhunte førtidspensionister til 'få timer om ugen ansættelser'. Men de gør det ikke. Er der en sådan trafik i kanten af arbejdsmarkedet er den 'sort'.
Jeg skriver med vilje headhunte, for fagbevægelsen vil forståeligt nok ikke bryde sig om noget officielt organ for sådan 'omvendt arbejdsformidling', da det på papiret skruebrækker, som man kalder det. dagpengesystemet . Og for arbejdsgiversiden er den tilhørende 'omvendte ansættelses-samtale' magtmæssigt ydmygende og krænker - også - den højhellige Hovedaftale fra 1902 eller deromkring... Men et sådant er alt der skal til for at uddrage den værdi man forestiller sig der er at uddrage.
Og bliver der så forventeligt fortsat ikke fra arbejdsgiverside deltaget i et sådant organ er det fordi der ikke er behovet.

odd bjertnes, se min kommentar fra kl. 14.21.

Ja, jeg må som førtidspensionst tjene omkring 64.000 (mener jeg det er) om året før det går ud over min førtidspension, men, som jeg skriver i min tidligere kommentar, så har jeg pligt til at oplyse kommunen, hvis jeg får det bedre og evt. kan prøves til et fleksjob.

Et skånejob (det hedder det så ikke mere, men det har det altid heddet) skal i øvrigt altid ind over kommunen, så det er ikke noget jeg som førtidspensionst sådan bare lige kan kaste mig ud i.

Her er i øvrigt de seneste regler på området

https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/sociale-ydelser/sociale-ydel...

Så der er masser af muligheder for at få førtidspensionister ud der vil og kan arbejde en lille bitte smule, uden at folk skal pines, plages og jages. Lad folk få deres førtidspension, så skal de nok melde sig på banen, hvis de har overskud til at arbejde en smule efter 4-5-6 års ro først.

Anne Mette Jørgensen

ja, hvordan kan det være logisk at man må arbejde på en førtidspension, men ikke kan tilkendes den hvis man vurderes til, at kunne arbejde få min,. om ugen. det hænger ikke sammen. Ny regering, nej tak med Mette Frederiksen som statsminister. Hun støbte kuglerne til reformen og SF der i dag taler for retfærdighed for de syge. Jo, tak for kaffe i er hyklere. I var for ubegavede til at se hvad det indebar. De enste der kan tillade sig til at sige magthaverne midt imod er enhedslisten. DF stemte heller ikke for men stemte for Lykkeland. Fy for satan. søvndal blev syg og hans læger på rigshospitalet rådede han til at stoppe ham til at arbejde. det gjorde han og skal han i jobcentret. Nej, det behøver han ikke. Han kan gå i sin have og hæve sin ministerpension. det kaldes demokrati

Anne Mette Jørgensen

Lidt mere af samme skuffe. rehabiliteringsteam i København kommune er sammensat af kompetente og kvalificerede folk fra forskellige forvaltninger. Nej, de er medlemmer af dukkefører Danmark, hvor de ikke har læst akter og får pålagt at sige nej. Ung læge, der siger stik modsat af hvad der står i akter. Beskæftigelse repræsentant, der siger: vi har ansat så mange nye ambassadører(ja, det kalder de sig ) der kan skaffe jobs. Nej de kære væsner kan skaffe praktikker, men ikke jobs. Og det kunne blive ved. Det er den fantastiske lov. i Københavns kommune går det efter devisen: få de mennesker drevet så meget rundt i vores kafkaske system, så de tilsidst begåt selvmord. dermed får vi dem ud af deres lejligheder og får plads til de der er de rigtige gode skatteborgere. Hvad skal vi med borgere der har tjent penge i mange år, og som ikke mere kan. De koster for meget. Vi vil have nogen udefra og med jobs, og så er vi ligeglade med om de snyder i skat bare de har en Audi og de må gerne bo i Ørestaden ligesom Frank Jensen. Vi vil gerne have OL til København, så JEG kan promovere mig selv. Jeg lider nemlig af storhedsvanvid. Jeg er så stolt af at komme fra Nordjylland og blive konge i kongerigets største by. Det gør jeg med åben pande, fordi jeg hader københavnere. Jeg er så vred, at det ikke kan siges, men en dag så finder jeg Jer allesammen, og så siger jeg Jer. I er nogen dumsnu sataner,o g stop med at kalde det for et velfærds Danmark. Nej, det er et velstands Danmark for de der har og har du intet så gå med numsen bar. Stå aldrig til søs, lad de andre stå så ender du med kors og bånd og stjerner på. Husk, overbevisninger er en større trusel mod sandheden end løgnen.

Heidi Larsen, jeg har været førtidspensionist siden 1995, og dengang hed det ikke invalidepensionist, der hed det også førtidspensionist, det er i hvertfald førtidspension jeg fik tilkendt, at det fik navneskift, har ikke noget med førtidspensionens navn at gøre, men at man blev klar over at ordet 'invalide' i invalidepension, er et utroligt nedsættende udtryk.

Heidi Larsen, selv med lovene som de er, kan man som førtidspensionist, helt på egen hånd, gå til en arbejdsgiver og få X antal timer om ugen, hvis arbejdsgiveren og førtidspensionisten er enige, er der ikke andre der behøver at blive involveret i det, andet end at man skal oplyse de sociale myndigheder om hvor meget man tjener/har tjent. Og i princippet er der ingen grænser for hvor meget en førtidspensionist må tjene, når man taler om hvor meget en førtidspensionist må tjene, så er det beløb man taler om at man 'må' tjene, den grænse der skiller mellem, hvornår det får indvirkning på førtidspensionen i sig selv. Det ligger mener jeg, nu på omkring 74.000 om året. Kommer man over dette beløb, vil man begynde at nedsætte pensionen forholdsmæssigt, med 300 kroner for hver 1.000 kroner tjent. Og teoretisk et, kan førtidspensionen helt forsvinde.

Jeg vil nu tro at skulle man som førtidspensionist i dag, henvende sig til kommunen med ønsker om et skånejob, så er der en meget stor risiko for at de vil tage ens førtidspension op til genovervejelse.

Man kunne stille spørgsmålet, med den arbejdsløshed vi har, med medfølgende dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, er det så rimeligt, at sunde og raske arbejdsduelige borgere, skal konkurrere med syge og handicappede, om det arbejde der så at sige ikke eksisterer.

Liliane Murray, OK, beklager jeg brugte ordet invalidepension for dem før 2003, det har bare altid stået som sådan, selv hos de offentlige, når man slog forskellen op på gammel og ny ordning (før den nye lovgivning). Vil undlade at bruge ordet for fremtiden.

Nu skrev jeg at de 64.000 kr var før det gik ud over min pension, der mente jeg selvfølgelig, før de begynder at modregne, som du skriver.

Det med at jeg kan gå ud og finde et skånejob og bare skal oplyse kommunen, det er så ikke det jeg har fået at vide af kommunen, derfor skrev jeg som jeg gjorde.

Undskyld der må jeg have skrevet noget misforståeligt, jeg mener ikke at du bare kan gå ud selv og finde et skånejob, men hvis du kan finde et job på 2-3 timer med at sortere flasker i brugsen, på normale arbejdsvilkår, til normal løn og uden tilskud, så er det ikke noget kommunen skal blandes ind i.

Siger arbejdsgiveren at han kun vil tage en med tilskud, ja så er det ned på kommunen, for at se om de vil anerkende det som et skånejob.

Jeg har på fornemmelsen at mange forstår det sådan, at hvis man som førtidspensionist vil have et par timers arbejde om ugen, at så må man det kun, hvis det er et skånejob, og hvis kommunen godkender det, men sådan er det ikke.

ps. du kan endog med lidt hiv og sving, få tilskud til selvstændig virksomhed, men det kender jeg personligt kun en der har fået.