Nyhed
Læsetid: 5 min.

’Vi er på vej væk fra retsstaten’

Ministeren får nærmest beføjelse til at indføre undtagelsestilstand med de nye udlændingestramninger, siger Amnesty International. Også andre fagfolk er foruroligede
Flygtninge på Flensburg Station, der tidligere på efteråret venter på at tage med toget gennem Danmark. Nu vil regeringen hastebehandle en række nye lovforslag til næste gang en situation som den i begyndelsen af september opstår. Arkiv

Ulrik Hasemann

Indland
19. november 2015

Lovforslaget om en – med regeringens ord – »ny, stram og konsekvent udlændingepolitik«, som Folketinget nu behandler i rekordtempo, er ude af trit med principperne for et retssamfund. Det siger en række fagfolk, som har studeret lovforslaget og den bagvedliggende politiske aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, De Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Lige fra den konservativ-liberale tænketank CEPOS til Amnesty International er der enighed om, at de nye stramninger bryder med de retsstatsprincipper, det danske samfund hviler på. Claus Juul, juridisk konsulent hos Amnesty, mener ligefrem, at lovforslaget i praksis giver udlændingeministeren mulighed for at etablere undtagelsestilstand på et vilkårligt grundlag.

Læs også: Panik

Aftalen om asylstramninger indeholder 13 punkter, men det er først og fremmest punkt ni om begrænsning af udlændinges ret til at få en frihedsberøvelse prøvet ved domstolene, der vækker bekymring og kritik. Som loven er i dag, kan udlændinge, der indrejser ulovligt og ikke beder om asyl, højst fængsles i tre døgn, mens registrering og identitetskontrol foretages. Kun hvis en domstol godkender det, kan frihedsberøvelsen forlænges.

Det nye lovforslag åbner for at fjerne denne pligt til inden for 72 timer at prøve en frihedsberøvelse ved en domstol. Ministeren får således mulighed for »i særlige tilfælde« at forlange suspension af de relevante bestemmelser i udlændingeloven.

Med »særlige tilfælde« sigtes ifølge lovforslaget til »en akut situation, hvor tilstrømningen af flygtninge og migranter bliver så voldsom, at det kan blive umuligt for politiet i praksis at fremstille frihedsberøvede udlændinge i retten inden for tre døgn«.

Med den ny bestemmelse kan en fængslet udlænding kun få sin fængsling domstolsprøvet, hvis vedkommende kender til denne rettighed og aktivt beder om det. Og i givet fald behøver domstolens vurdering ikke at ske inden for de tre døgn, men blot »så hurtigt som muligt«. Endelig fremgår det af lovforslaget, at en domstol – hvis en afprøvning af fængslingen begæres – ikke som i dag skal fastsætte en frist for, hvor længe den pågældende udlænding kan holdes fængslet.

Vilkårligheden

Claus Juul påpeger den vilkårlighed, der er indbygget, når loven taler om »særlige tilfælde« som det, der kan udløse suspension af den gældende pligt til domstolsprøvelse inden for tre døgn.

»Det er et retssikkerhedsmæssigt paradoks, at hvis der er tale om at frihedsberøve rigtig mange udlændinge, så skal de ikke for en dommer, for så bliver det for besværligt for myndighederne. At man således i realiteten siger ’kun hvis det er praktisk for os’, vidner om, at vi er på vej væk fra retsstaten. Man piller ved noget af det allerhelligste: domstolskontrollen.«

Læs også: Hastebehandling af asylaftale får hård kritik

»Det er stærkt bekymrende, at man dermed reelt giver en minister beføjelser, der svarer til at etablere en undtagelsestilstand, hvor det normale retssystem sættes ud af kraft. Normalt forstår man undtagelsestilstand som situationer, hvor samfundet truer med at falde fra hinanden,« siger Claus Juul. Også formanden for Den Danske Dommerforening. Mikael Sjöberg, finder forslaget for »vidtgående«.

»Det er næsten som at smide nøglen væk. Det strider imod alt, hvad vi hidtil har stået for i Danmark,« sagde han i aftes til DR.

Dommerformanden efterlyser desuden, at der opstilles nogle helt klare regler for, hvornår situationen kræver en suspendering, og hvem der skal træffe beslutningen.

CEPOS bekymret

I lovforslaget står der, at den fængslede udlænding skriftligt skal underrettes om, at man har ret til at begære en domstolsprøvelse og ret til en advokat.

Det giver imidlertid ikke tilstrækkelig beskyttelse, mener Henriette Kinnunen, chefjurist i tænketanken CEPOS, der kalder den nye bestemmelse »et brud med retsstatsprincippet«.

»Risikoen er, at det skaber et A- og et B-hold blandt asylansøgerne,« siger hun.

»Det er forståeligt, at man fra politisk side vil skabe nogle ordentlige rammer, så myndighederne kan løse de udfordringer, der opstår, når et stort antal flygtningesager skal løses med kort varsel. Men retssikkerhedsmæssigt er det uholdbart, at man deler asylansøgerne op i et A- og B-hold, hvor dem, som beder om det, kan komme for en dommer, modsat dem som ikke gør.«

»Man stiller de ressourcestærke asylansøgere bedre end dem, der ikke har overskud og kender reglerne,« siger Henriette Kinnunen, der også er bekymret over, at der med den ny lov ikke defineres et maksimum for, hvor længe man kan frihedsberøves. Hvis fængslingen efter anmodning prøves og godkendes af en domstol, så skal dette ikke længere ledsages af domstolens kendelse om fængslingens varighed.

Et gyldent princip

Hos Dansk Flygtningehjælp finder generalsekretær Andreas Kamm det uforståeligt, at partierne i blå blok og Socialdemokraterne således vil gøre det muligt at tilbageholde udlændinge på ubestemt tid ved at fravige reglen om enten løsladelse eller domstolsprøvelse indenfor tre døgn.

»Det er så gyldent et princip i et retssamfund, at jeg ikke kan forstå, at man forlader det hverken helt eller delvist,« siger Andreas Kamm til Ritzau.

Generalsekretæren kan godt sætte sig ind i, at der kan opstå situationer, hvor der kommer så mange flygtninge og migranter, at det kan være svært at nå at behandle alles sager på tre døgn.

»Men så kunne man eventuelt strække fristen med et døgn eller to. Problemet her er, at der nu ikke er en grænse for, hvor længe man kan sidde frihedsberøvet,« siger Andreas Kamm.

Et andet punkt i lovforslaget, som foruroliger Amnesty Internationals Claus Juul, er bestemmelsen om, at man fremover skal kunne overlade nogle af politiets opgaver med asylansøgere og udlændinge til »private aktører«.

Denne bistand fra private aktører vil, »hvis det er særlig påkrævet«, »kunne indebære magtanvendelse, herunder fysisk fastholdelse og brug af håndjern«.

»Også her kommer man på gyngende grund,« siger Claus Juul.

»Noget helt centralt i den danske retsstat er, at vi har ét korps, der må anvende magt over for borgerne, nemlig politiet, som er særligt uddannet og underlagt et system, der giver klageadgang. Nu siger man så, at vi kan komme i situationer, hvor det er småt med politifolk, og så kan ministeren altså beslutte, at man kan bruge Blackwater eller et andet privat vagtværn – det kan være folk, der ikke bestod adgangsprøven til politiskolen. Det er et vildskud,« mener Amnesty-juristen.

Overordnet finder han det påfaldende, at hele lovforslagets tilgang er at anskue de tilrejsende udlændinge som en slags kriminelle. Beskyttelsesaspektet i forhold til flygtningene og migranterne fylder ikke meget.

Det samme siger professor Jens Vedsted-Hansen, Juridisk institut på Aarhus Universitet.

»Når man forudser disse ekstraordinære situationer med massetilstrømning, undrer det mig, at man ikke også har overvejet et særligt midlertidigt beskyttelsessystem,« siger han og henviser til, at EU-Kommissionen for længst har udformet et særligt direktiv med henblik på at sikre flygtninge beskyttelse ved sådanne tilfælde af massetilstrømning under f.eks. krig.

Direktivet lægger bl.a. op til, at EU-lande i en situation som den aktuelle kan give midlertidigt ophold til en bestemt gruppe flygtninge uden først at behandle en ansøgning om asyl. Selv om Danmark ikke er del af den fælles udlændingepolitik, kunne vi aktivere bestemmelser, der svarer til direktivets indhold, mener Jens Vedsted-Hansen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Nu er retsstatsbegrebet, og borgernes rettigheder, begreber som politikerne har opfundet. Det efterleves ikke af myndigheder og af politiet i virkeligheden.

Michael Madsen, Jens Falkenberg og Jørgen Wassmann anbefalede denne kommentar
Søren Kristensen

Det er lidt ligesom med seniorførtidspension, det er i praksis også kun noget der findes inde politikernes hoveder. Virkeligheden er altid lidt mere grum.

Wilhelm May, Carsten Mortensen, Jørgen Wassmann, Kim Houmøller og Helene Kristensen anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

Sådan.er.det.jo. Så er lovgivningen også rettet lidt bedre ind efter EU, så der ikke skal laves så meget om når danskerne stemmer ja til at fjerne retsforbeholdene.

John Christensen

Sikke en glidebane. Ren røvtur for både retsprincipper og demokrati. FØGH!

Dorte Sørensen

Til anbefaling hør 1. Behandlingen fra i går - fx. ministerens opfølgning efter 1. runde. Her kunne hun ikke beskrive hvor og når ministerbeføjelsen skulle træde i kraft. Hun vævede noget om at det havde den muligvis kunne have gjort i en situation som i september , hvor flygtningene gik på motorvejene, men nærmere kunne hun ikke komme- Hun kunne heller ikke forklarer hvorfor sagen skulle hastes igennem.
Ligeledes ville hun ikke sige noget om hvor længe de tilbageholdte folk skulle kunne sidde uden at blive stillet for en dommer. Hun ville heller ikke sige nej til, at det kunne være i en ubegrænset tid.
Hun lovede dog nølende at de tilbageholdte kunne få en advokat.
Jeg må tilstå at jeg var ret chokeret efter at have hørt 1. Behandlingen.

Jørgen Steen Andersen, peter fonnesbech, morten Hansen, Flemming Berger, Lars Hansen, Pia Qu, Carsten Mortensen, Kirsten Mindegaard og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Oppisket frygt og had er midlet til at undergrave retsstaten

Dækker begrebet "Islamisk stat" over noget der er at sammenligne med en stat? Eller er der tale om en væbnet samling partisaner eller krigere, som de kaldes i disse tider og som agere uden empati og forstår at udnytte den vestlige presse til at sprede sit budskab og frygt.

Hver gang krigerne udøver deres angreb på den vestlige verden, siger demokratiske valgte ledere, at vi skal leve videre sim hidtil samtidig med, at de samme politikere på rekordtid i frygtens og hadets sfære undergraver vores retsstat skridt for skridt. Er det mon ikke det, som Islamisk stat bl.a. ønsker?

Mit bud er derfor, at såvel politikerne som presse skal fortsætte livet som hidtid. Lad være med at oppiske følelsesmæssig ustabilitet i samfundet og respekter vores retsstat.

Selvfølgelig skal udådsmænd- og kvinder stilles for retten og dømmes for deres uhyrlige gerninger efter retsstatens principper i en rationel atmosfære.

Og så bør alle tænke alle over, hvorfor vi befinder os i den nuværende situation. Den opstod nok ikke af ingenting?

Michael Madsen, Elias Kocan, Karsten Aaen, morten Hansen, June Beltoft, Holger Madsen, Carsten Mortensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Citat af Dan Jørgensen under debatten: "Nu indleder Fru Johanne Schmidt (EL) med at sammenligne med sig selv og undertegnede, hvilket er lidt misvisende, fordi det her jo drejer sig om helt andre mennesker i en helt anden situation".......
(Citeret fra Politiken s. 9 i dag)

"Helt andre mennesker....."

Hvad mener han? Et b-hold? En anden race? En underlegen race? Måske slet ikke mennesker med menneskelige behov og følelser? (I så fald er vi ude over det der besværlige med menneskerettighederne?)

Den lader vi lige stå lidt.....

Michael Madsen, morten Hansen, June Beltoft, Lars Hansen, Christian Mondrup, Kirsten Lindemark, Carsten Mortensen, Niels Duus Nielsen og Kirsten Mindegaard anbefalede denne kommentar
Carsten Mortensen

§1 Chefen har altid ret.
§2 Skulle det en sjælden ske han ikke har ret, træder § 1 automatisk i kraft.
...det er vist cirka sådan DK fungerer.
Det værste er at der ikke står 100.000 mand på Christiansborg slotsplads.

Michael Madsen, Flemming Berger, June Beltoft, Anne-Marie Krogsbøll, Pia Qu og Peter Wulff anbefalede denne kommentar
erik mørk thomsen

Prøv at udskifte orden flygtningen, med psykiske syge, og så har I den gældende ret stilstand, der allerede er gældende på det psykiske område.
Læge kan tvangsindlægge psykiske syge, uden grund
Kan den, der i forvejen ved det, kan få deres sag prøvet indenfor 5 dage, som ikke bliver overholdt.
Ved klagen afgørelse(patientklagenævnet) har den syge ikke krav på advokatbistand.
I nævnet sidder læger, der som sagkyndig har det sidste ord, og de gå ikke må deres kollegaer, idet kollegaen, måske i næste uge, skal bedømme dem.
Ved anke til ankestyrelse, hvis man ved, at patientklagenævnet afgørelse kan det, skal man ikke forvente svar hverken i år, eller næste år.
Her har man heller ikke krav på advokatbistand.
Efter at man langt om længe har fået en afgørelse, kan man gå i byretten, altså, hvis man ved det, men så dækker lægerne sig ind under, at de udøvet et skøn, som de ikke skal begrunde mærmere.
Og i alt den tid, bliver man tvangsfodre med medicin, der gør, man bliver uden kontakt, med virkeligheden.

Med alt respekt for, at det der sker på flygtningen område, ikke har noget med en retsstat, at gøre, kunne jeg godt tænke mig, hvorfor alle den, der råber op om ret tilstande, på dette område, aldrig har gjort det, på det psykiske område, hvor tilstandende er værre, selv efter regeringen forslag.

Karsten Aaen, Dorte Sørensen, Pia Qu og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Erik Mørk Thomsen.

Helt enig i, at den samme kritik kan rettes mod tvangsbehandling i psykiatrien. Skandaløst.

erik mørk thomsen

Tak
Anne-Marie Krogsbøll

Vi kun skifte navn til Ungarn nr. 2... i hvert fald Indtil vi får valgt en anden statsminister kandidat fra socialdemokratiet til statsminister...
:-(

Aabent Brev til Statsministeren

Ang: TELT-LEJR FOR FLYGTNINGE I THY

Som mange andre har jeg undret mig over de 34 ændringer i den nye ”Asylpakke”, der alle er stramninger, skærpelser og forringelser. Jeg vil særligt påpege p. 22, øget kapacitet til indkvartering, herunder telte. Vi har fået at vide, at den første sending indkvarteringstelte (isolerede, med varmekilde og bunddækning), vil være klar til opstilling i Thy.

En teltlejr i den danske vinter vil blive en skandale.

Ved du, hvordan vinteren er i Thy? Når det blæser i Græsted, stormer det i Thy. Alle toiletbesøg vil betyde åben teltdør, også om natten, og ud i vintervejret – også om natten.
Den kommunalreform, du selv igangsatte som indenrigsminister, har betydet en yderligere affolkning af landområderne. Der står masser af huse og gårde tomme. Kommunalbestyrelserne er flittige til at nedlægge vore skoler og plejehjem. Der er altså en overordentlig stor overkapacitet på bygninger i vore landområder. Der er overhovedet ingen grund til så meget som at overveje telte, og da slet ikke som nu, hvor vinteren nærmer sig.
Jeg har arbejdet i Africa og Asien i 45 år, nogen af dem for DANIDA, og altid været stolt af at sige "Jeg er Dansk". Nu skammer jeg mig.

Som Dankere kan vi ikke være bekendt at indkvartere flygtninge i telte om vinteren.

Jeg er helt sikker på med lidt god vilje, kan I finde en løsning, som vi kan være bekendt.

Mvh
Bente Petersen
19 Nov 2015

erik mørk thomsen, Elias Kocan, Karsten Aaen, morten Hansen, Flemming Berger, Anne-Marie Krogsbøll, Ole Steensen, Niels Duus Nielsen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Efter at have hørt 1. Behandlingen i går, så virker det som om at regeringen mest ville vise, at de vil gøre det så væmmeligt som overhovedet muligt at søge til Danmark. Mon ikke dette "teater" var mere til indenrigspolitik end noget andet - men det er bare en tanke.
Ved 1. Behandlingen kom det frem, at de allerede er ved at trække lidt i land - måske pga reaktionerne fra Røde kors ol. - da de nu ville kræve, at kommunerne og andre statslige bygninger SKULLE stilles til rådighed.

Ole Chemnitz Larsen

I det skjulte er retsstaten undergravet af retstatens fremmeste tjenere - i lang tid.

Ved blandt andet:

Overskridelse at retsstatens retlige grænse til vilkårlig skade for borgere. (Temmelig alvorligt målt på strafferammes længde)

Afpresning af borgere, der dækker over ministre og embedsmænd.

Bortskaffelse af beviser for kriminelle forhold, der dækker over ministre og embedsmænd.

Misinformation af Folketingen, der dækker over ministre og embedsmænd.

Osv.

De ansvarlige myndighedspersoner skal dog roses for konsekvent at efterlade sig beviser fior den undergravende virksomhed.

Svarende til at der er grundlag for en bunke anmeldelser til politiet.

Også fordi forholdene ikke forældes, når der hele tiden kommer nye forhold til.

Ministeransvarlighedsloven har dog en absolut forældelsesfrist på 5 år, der skal tages høje for.

Virkeligheden er, at et flertal af på fuldt demokratisk vis valgte repræsentanter for folket vedtager de nye lovbestemmelser.

Så alt er altså i o m folkets flertal - vil man ændre forholdene , så må man igang med debatten for at "svinge" flertallet til en ny kurs.- og det er nok ikke muligt nu og i nærmeste fremtid.

Flygtninge og familiesammenføringer koster mange penge, og med meget store mængder af flygtninge , så må man både hæve skatter og afgifter samt skære på velfærdsstatens ydelser - og det er der næppe flertal for ?

( Og så er der aktuelt lige "oplevelserne " i Frankrig, som næppe fremmer viljen til at modtage flygtninge uden videre ??? )

Vi er globalt set ikke i så alvorlige situationer, som f eks under 1. og 2. verdenskrig m v - men dagens terrorisme gør et alt for enormt indtryk på de mange, der ikke har en historisk viden om tidligere tiders og generationers meget større udfordringer.

IS bærer formentlig ligesom RAF , IRA, ETA , CCC m fl kimen til sin egen langsomme sygnen hen og forsvinden - men indtil da, så vil mange uskyldige og sagesløse mennesker blive ramt på liv og lemmer.

I en ordentlig demokratisk retsstat er borgeren højeste myndighed, domstolene har kontrolfunktionen i forhold mellem borgerens grundlovssikrede rettigheder og den førte politik, parlamentet er lovgivende indenfor forfatningens bestemmelser og regeringen øverst ansvarlig for administrationen og gennemførelse.
Dette frugtbare samspil er for længst ophævet i dette land.
Her gælder, at den til en hver tid siddende magthaver bestemmer hvad der er ret og rimeligt, uden smålig skelen til grundlov, tiltrådte konventioner, menneskerettigheder eller lignende sentimentale anakronismer. Magten giver retten. Nemmeste administration er højeste påbud. Nedrigste fællesnævner ledetråden.
Denne konstruktion førte i 1930-verne århundred til en katastrofe, indledt under et 'demokratisk' styre.
Undermennesker, flygtninge, syge, anderledes tænkende er en paria der skal holdes nede så flertallet kan hævde sig.
Der var en gang et slogan der lød som: demokratiet kendes ved, hvordan det behandler sine mindretal.
Det er glemt i dette land. her helliger ethvert formål midlerne der tages i brug.
Der findes et fyord som starter med f og ender på isme som betegner denne styreform og tilstand.

Jørgen Steen Andersen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Den globaliserede verden, er fri og gratis faktuel oplysning til alle, om verdens virkelige tilstand, Vestens løgn om det selvfølgelige i retten til overherredømme, fordi den hvide mand er hvid, er lige så tåbelig, som Vestens tilranede økonomiske magt, altid har været illegitim.

Vores livstil og vores demokrati og retsstat, er i den nye globaliserede verden sendt til udvidet revision.