Læsetid: 4 min.

Socialrådgivere: Vi vurderer syge på uforsvarligt grundlag

22 uger er alt for kort tid til at vurdere syge borgeres arbejdsevne. Det betyder, at borgere på et mangelfuldt og urimeligt grundlag mister retten til sygedagpenge, lyder konklusionen i en ny undersøgelse
9. november 2015

Socialrådgiverne i kommunernes jobcentre mener ikke selv, at de kan nå at vurdere alvorligt syge borgeres arbejdsevne inden for den 22 uger lange tidsfrist, som sygedagpengereformen fastsætter. Derfor ender mange borgere i jobafklaringsforløb, selv om de ikke hører til målgruppen. Det betyder, at de risikerer at få et mangelfuldt forløb og på et urimeligt grundlag mister retten til sygedagpenge for i stedet at komme på ressourceforløbsydelse, der er på niveau med kontanthjælp.

Det viser en helt ny undersøgelse foretaget af Dansk Socialrådgiverforening, der omhandler de tre seneste beskæftigelsesreformer – førtidspensionsreformen, kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen. Undersøgelsen er lavet blandt 251 socialrådgivere fra 66 forskellige kommuner, der arbejder i landets jobcentre.

Ifølge to tredjedele af de adspurgte socialrådgivere i undersøgelsen er det fagligt uforsvarligt, at de allerede efter 22 uger skal vurdere alvorligt syge borgeres arbejdsevne.

Læs også: Finn nåede ikke at blive afklaret, før de 22 uger var gået

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.

Prøv en gratis måned og få:
 • Alle artikler på information.dk
 • Annoncefrit information.dk
 • E-avis mandag til lørdag
 • Medlemsfordele
0,-
Første måned/herefter 200 kr/md. Abonnementet er fortløbende.
Prøv nu

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

 • Anne Sofie Nielsen
 • Anne Eriksen
 • Dorte Sørensen
 • Carsten Mortensen
 • Birgit Bang
 • lars abildgaard
 • Lise Lotte Rahbek
Anne Sofie Nielsen, Anne Eriksen, Dorte Sørensen, Carsten Mortensen, Birgit Bang, lars abildgaard og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne artikel

Kommentarer

"Det er blandt andet borgere med kræftsygdomme..."

Kræftsyge som arbejdstestes? Det hedeste helvede vil ikke være straf nok for dem, som har udtænkt den plan.

Michal Bagger, Anne Eriksen, Rasmus Kongshøj, Lars Jorgensen, Anne Sofie Nielsen, Helene Kristensen, Janus Agerbo, Søren Andersen, Jens Kofoed, Hanne Koplev, Carsten Mortensen og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar

Der er selvfølgeligt ikke så meget omtale af Jobafklaringsforløbene. De har eksisteret kortere tid end ressourceforløb, kom ført med sygedagpengereformen i juli sidste år.
Det må være derfor at SF's Karsten Hønge og de fleste af hans kolleger ikke har hørt om de problemer som fremrykningen fra den gamle varighed på 52 uger til det nye revurderingstidspunkt på 22 uger har ført med sig.

Der er to problemer i det.
1. Sundhedsvæsnet kan i mange tilfælde ikke finder frem til diagnoser og den / de lidelser borgeren skal behandles for og slet ikke have afsluttet behandlingen. Et brækket ben kan normalt repareres indenfor de 22 uger; et brækket sind til gengæld næsten aldrig.
2. Jobcentrets medarbejdere vil heller ikke være i stand til, at afklare arbejdsevnen i den tid der efter helbredelse står til rådighed frem til den 22. uge.

Men man kan forlænge retten til sygedagpenge.
I forbindelse med indførelse af det nye revurderingstidspunkt på 22 uger har man udvidet nogle af forlængelsesmulighederne således, at der sammenlagt var uændret tid med ret til sygedagpenge.
Til eksemplet hvis lægerne med overvejende sandsynlighed/sikkerhed kan forudsige, at den aktuel syge ved lægernes behandling vil være fuld ud arbejdsdueligt senest når der er gået 134 uger. (Før reformen var det 104 uger.)
Så lægerne skal nærmest garantere - sådan udlægges bestemmelsen - at de vil have succes med behandlingen. Det vil eller kan læger yderst sjældent.

Eller hvis det anses for nødvendigt at afklare arbejdsevnen.
Så kan retten til sygedagpenge af kommunen forlænges med 69 uger i stedet for 39 uger før reformen.
Denne regel burde være ligetil at bruge når arbejdsevnen ikke kan afklares i de 22 uger før revurderingstidspunktet. Her er der tidligere stillet krav om, at helbredstilstanden var stationært inden denne forlængelsesregel kunne anvendes efter 52 uger. Det skriver man så fortsat i afgørelser om manglende forlængelsesmulighed - din situation er ikke stationært - selv om det jo er ret indlysende hvorfor forlængelsestiden er øget. Fordi sundhedssektoren i de fleste alvorlige tilfælde ikke kan klare sig med 22 uger.

Ellers er lovteksten for jobafklaringsforløb og ressourceforløb nærmest identisk. Samme formål, samme ydelse, tværfagligt etc. etc.

Derfor er det helt idiotisk, at lovgivningen er skruet sammen således:
- at man efter et forløb på sygedagpenge og fortsat uarbejdsdygtighed på grund af sygdommen, kan sendes i et jobafklaringsforløb på ca. 1½ år. Og der kan gives flere efter hinanden følgende forløb.
- at man efter et eller flere jobafklaringsforløb kan tilkendes ret til et ressourceforløb, hvis det viser sig at man ikke kan føres tilbage til det ordinære arbejdsmarked.
- at man efter endt ressourceforløb (mellem 1 og 5 år) fortsat kan stå i en situation hvor det stadig ikke kan DOKUMENTERES, at funktionsevnen ikke kan udvikles og derfor enten MÅ ØNSKE sig et nyt ressourceforløb hvis man er over 40 år eller fortsætte sin afklaring i kontanthjælpssystemet.
Er man under 40 år så kan man bare tilkendes et ressourceforløb mere.

Denne lovgivning kan lovligt misbruges til at fastholde syge mennesker på laveste forsørgelse i stort set resten af deres arbejdsliv uden at der træffes en afgørelse om ret til fleksjob eller pension.
Det er den største skandale i de reformer der er lanceret med de bedste ønsker om at hjælpe psykisk syge unge under 40 år og at tage tidligt hånd om syge medborgere.

Melanie Weltz, Michal Bagger, Rasmus Kongshøj, Anne Sofie Nielsen, Helene Kristensen, Jeanette Juul Quaade, Anne Eriksen, Niels Duus Nielsen, Lise Lotte Rahbek, Ebbe Overbye og Carsten Mortensen anbefalede denne kommentar
Carsten Mortensen

Al den politiske bragesnak om angst for om 'borgeren' kan vende tilbage til arbejdsmarkedet mm. er jo ikke andet end dans på stedet!
Se'fø'li' kommer man tilbage.....hvis der var job, og man var rask!
Og kræftsyge (eller andre alvorligt syge) burde da selvfølgelig lades være i fred - det her bliver de jo ikke mere raske af!
Enhver med forstanden bare lidt i behold kan da sige sig selv at de ikke skal piskes rundt i den manege. De skal have ro, fred og tryghed.
HVIS, så der virkelig ikke var råd - var det forståeligt og spiseligt - men der er råd .....i hvert fald til skattelettelser, fede aftrædelser, spindoktorer, F18 mm.
Utroligt at disse politikere ikke skammer sig.

Dennis Berg, Michal Bagger, Rasmus Kongshøj, Anne Sofie Nielsen, Helene Kristensen, Anne Eriksen, Søren Andersen, Kim Houmøller og Benta Victoria Gunnlögsson anbefalede denne kommentar
Carsten Mortensen

Yderligere: Hvad er en socialrådgivers baggrund for at vurdere sygdom? ...Jeg troede det var læger vi havde til den slags.

Rasmus Kongshøj, Anne Sofie Nielsen og Søren Andersen anbefalede denne kommentar

Jeg bliver mere og mere forundret over Danmark.

Er det virkelig sådan, at man anvender socialrådgivere med 3½-års uddannelse i noget helt andet, til at vurdere, om borgerne er syge - eller hvor syge de er?

Vi kommer til Danmark et par dage hvert år for at få biler og campingvogn til service. Og når vi kører i taxa, er det typisk med civilingeniører, historikere og psykologer som førere.
- Vil vi modsætningsvis kunne forvente, at det f.eks. er læger, tandlæger og geologer der servicerer vores biler, for så bliver jeg da rigtigt bekymret.

Melanie Weltz, Anne Eriksen, Rasmus Kongshøj og Anne Sofie Nielsen anbefalede denne kommentar

Og hvad så med socialassistenter, hvis højeste kompetencer er en handelsskolebaggrund? Anvendes de også til at diagnosticere de syge?

Susanne Flydtkjær

Problematikkerne i artiklen var sådan set kendte på forhånd - at der ikke er et grundlag til at kunne forlænge sygedagpengene efter 22 uger - da aftalen om sygedagpengereformen blev indgået i 2013 af alle partier undtagen Enhedslisten. Formålet var jo - at mange sygemeldte ikke skulle have de 'høje' sygedagpenge, men i stedet den 'lave' ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb. Det er så sket. Men lad os da få det lavet om.

Lene Knoth Nielsen, Melanie Weltz, Anne Eriksen, lars abildgaard, Rasmus Kongshøj, Anne Sofie Nielsen og Helene Kristensen anbefalede denne kommentar

Gert,
i Danmark er der efterhånden en hel del sager, der viser, at det i hvert fald ikke er læger, der afgør*, om en person er syg eller ej.

(*dermed mener jeg den juridiske afgørelse, ikke den faglige)

Anne Eriksen, Rasmus Kongshøj og Anne Sofie Nielsen anbefalede denne kommentar

Folk bør miste retten til sygedagpenge, når deres praktiserende læge erklærer dem raske - eller så syge, at de skal have en førtidspension.

Rasmus Kongshøj og Anne Sofie Nielsen anbefalede denne kommentar

Om folk kommer tilbage eller ej er jo ret beset et ligegyldigt spørgsmål, medmindre det er et problem, at de er raske og ikke kan finde et job. Så bør de tilbydes et.

Rasmus Kongshøj og Anne Sofie Nielsen anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

Tænk lige over, hvad du ville gøre, hvis dine kommunale politikere strammede goderne for at kunne tage sig bedre af de syge og svage. Ville din stemme flytte sig? Der er jo en grund til at infrastrukturer, børnehaver, skoler, kultur m.m. vægtes højere end syge medborgere.

" Socialrådgivere: Vi vurderer syge på uforsvarligt grundlag"
Det må være en fejl. Der skulle ha` stået :
Vi mangler et fagligt grundlag for at kunne vurdere syge.
Og politikerne : Vi mangler et sagligt grundlag for at skelne mellem bager og smed.

Ingen tvivl om at det er forrykt at syge menensker ikke kan få lov til at være syge!

Jeg vil igen mene at netop forlængelses mulighed 2 skal sættes i brug i disse tilfælde der beskrives her. Kommunerene skriver der ikke kan foretages afklarende foranstalninger pga uafklaret helbredssituation.
Under forlængelses mulighed 2. står der udtrykkeligt: afklarende tiltag, herunder helbredsmæssig afklaring med forlængelse op til 69 uger.

Jeg mener simpelthen mange sagsbehandlere overser dette, og undlader at gøre brug af den med det formål. Eller er der noget jeg misforstår når jeg læser på beskæftigelsesministeriets hjemmeside?. Please enlighten me :).