Læsetid 6 min.

’Det er ikke længere business as usual’

Venstre har taget et overraskende opgør med flere års politisk konsensus. Den nye regering tør rent faktisk føre politik baseret på sin egen ideologi, vurderer forsker David Budtz Pedersen. Men, siger han, det er stadig en temmelig snæver tolkning af liberalismen, der råder i Venstre
Ifølge David Budtz Pedersen er den siddende Venstre-regering den første ideologiske regering i over 10 år.

Ifølge David Budtz Pedersen er den siddende Venstre-regering den første ideologiske regering i over 10 år.

Tine Sletting
6. januar 2016

Forskellene mellem de gamle magtpartier i Danmark har i en årrække været til at overse. Venstre og Socialdemokraterne er langsomt graviteret nærmere hinanden og nærmere en ideologisk konsensus, der har sit udspring i Finansministeriets regnemaskiner. Imens har den politiske diskussion i høj grad handlet om at rykke lidt rundt på decimalerne i finansloven, eller om hvilket parti der har den mest populære formand.

Men den nuværende Venstre-regering ser ud til at have taget et opgør med den politiske konsensus. Det vurderer lektor og forsker i politiske ideologier ved Københavns Universitet, David Budtz Pedersen, der gør status efter et halvt år med Venstre ved magten.

»De ideologiske skillelinjer har været temmelig uklare i et stykke tid. Men man må sige, at den nye regerings pakke af lovforslag for første gang i lang tid har et ideologisk islæt og repræsenterer en idepolitisk omprioritering,« siger han.

Han nævner flere eksempler på områder, hvor regeringen allerede har markeret sig ideologisk: Nedskæringer på uddannelse og forskning og nedskæringer på kulturlivet, mens et klassisk velfærdsområde som sundhedssektoren får tilført flere penge.

»Der er nogle markante ideologiske pejlemærker i finansloven. Det er ikke længere bare business as usual. Vi sparer 1,4 milliarder kroner på forskningsområdet. Det er ikke småpenge. Tidligere var der konsensus om, at forskning var et område, Danmark skulle leve af. Nu siger regeringen så, at vi er nødt til at prioritere benhårdt,« siger David Budtz Pedersen, der selv er tidligere embedsmand i Videnskabsministeriet.

I foråret indkalder regeringen til forhandlinger om en skattereform, og regeringen har i sit eget regeringsgrundlag gjort det klart, at den vil arbejde for at sænke skatten på »den sidst tjente krone«. Kritikere har påpeget, at skattelettelserne bliver nødt til at være astronomisk store, hvis det skal give folk lyst til at arbejde mere. Men det er måske slet ikke regeringens hensigt, siger David Budtz Pedersen.

»Vi spørger os selv, hvorfor regeringen er så optaget af skattelettelser. Måske skyldes det bare en oprigtig tro på, at folk har fortjent en større del af deres egen indkomst, fordi det giver større individuel frihed. Det er liberal ideologi. Længere er den ikke.«

Den liberale sejr

Liberalisme er blevet et politisk hurraord i Danmark, stærkt hjulpet på vej af Liberal Alliance, den borgerligt liberale tænketank CEPOS og en mere liberal ungdomskultur. Men forståelsen af, hvad det vil sige at være liberal, har også forandret sig. Flere liberale ser i dag delelementer af liberalismen såsom konkurrence, ejendomsret og lave skatter som mål i sig selv frem for midler til at opnå det højeste mål i liberalismen, nemlig størst mulig frihed for det enkelte menneske.

Det mener David Budtz Pedersen. Selv skelner han mellem tre typer af liberalisme, hvoraf den ene ser ud til at have sejret stort over de andre.

For det første er der åndsliberalismen. Dens tankegods rækker tilbage til andelsbevægelsen og Grundtvigs idealer om frisind og frihed til forskellighed. I Venstre er den repræsenteret ved skikkelser som kultur- og kirkeminister Bertel Haarder og til dels uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen.

Dernæst, forklarer David Budtz Pedersen, er der den økonomiske liberalisme, der ser det private marked som forbillede for alle typer af menneskelig adfærd og groft sagt ser staten som en hindring.

Og for det tredje er der nyliberalismen.

»Det er en form for liberalisme, der trænger ind i de offentlige institutioner og forsøger at reformere dem indefra ved hjælp af nogle økonomiske styringsredskaber. Nyliberalismen lover befolkningen, at den kan bevare det høje niveau af velfærd, men for færre penge. Hvem vil ikke gerne have det?« siger David Budtz Pedersen.

Forestillingen om en sammensmeltning af velfærdsstaten og den økonomiske liberalisme vandt momentum i Danmark under oliekrisen i 1970’erne og har siden bredt sig til både højre og venstre i det politiske spektrum. Nyliberalismens tankesæt har dannet grobunden for den konsensus, der har domineret dansk politik i et årti, og som Venstre nu ser ud til at tage et forsigtigt opgør med.

Første liberale i et årti

David Budtz Pedersen ser Anders Fogh Rasmussens første regering 2001-2005 som den seneste regering, der har haft et klart ideologisk udgangspunkt. Ifølge ham lancerede Fogh Rasmussen et ideologisk opgør med velfærdsstaten, som han også tidligere havde udtrykt i sin bog Fra socialstat til minimalstat i 1993. Siden, mener han, blev det ideologiske opgør udvandet med regeringsmagten, så det ikke længere handlede om at minimere statens størrelse men snarere om at reformere dens institutioner indefra: en nyliberal dagsorden.

»I den mellemliggende lange periode har Danmark nærmest befundet sig i en post-ideologisk fase, hvor politik er blevet udfaset til fordel for forvaltning, og hvor økonomisk styring har vundet udbredelse foran alle andre styringsredskaber,« siger David Budtz Pedersen.

Den nyliberale tankegang er dog fortsat udbredt i store dele af regeringens politik, mener han. Blandt andet, siger han, er regeringens flygtningepolitik i høj grad ideologisk styret. David Budtz Pedersen ser flygtningepolitikken som et udtryk for »et højredrejet menneske- og samfundsbillede«, der overvejende ser flygtninge som en økonomisk byrde for velfærdsstaten. Økonomiens menneskesyn har dermed også sneget sig ind i flygtningedebatten, siger han.

»Det liberalistiske menneskesyn, der grundlæggende betragter andre mennesker som snyltere, vinder igen frem i denne sammenhæng. Den megen snak på det seneste om bekvemmelighedsflygtninge eller velfærdsflygtninge ligger i direkte forlængelse af det liberalistiske menneskesyn, homo economicus. Ifølge denne ideologi er fremmede mennesker altid ude på at snyde og frarøve andre deres optjente privilegier, ligesom man grundlæggende betragter flygtningestrømmen som et udtryk for individernes stræben efter højere økonomiske goder.«

Ifølge David Budtz Pedersen er det i forlængelse af det menneskesyn, man skal se regeringens stramninger på asylområdet, som blandt andet begrænser størrelsen på de værdier, en flygtning må bringe med ind i landet. Det er et forsøg på at afskrække folk fra at komme til Danmark ved hjælp af økonomiske incitamenter.

»Det er påfaldende, at rettigheds-liberalismen, der stod fadder til blandt andet menneskerettighederne og de borgerlige forfatninger i Europa, sjældent nævnes i sammenhæng med flygtningespørgsmålet,« siger David Budtz Pedersen.

»De universelle frihedsrettig- heder nedtones og i stedet fremhæves de økonomiske rettigheder og nationalstatens legitime krav på at forsvare sig selv.«

En ideologisk markering

Ét er den førte politik. Noget andet er den politiske debat og de ideologiske tanker, politikerne lufter offentligt. Også her ser David Budtz Pedersen tendenser til, at nogle af Venstres ministre vender tilbage til en mere åndsliberal tænkning og et opgør med nyliberalismens dominans.

Timingen for Venstres genopdagelse af sit eget tankegods er måske ikke helt tilfældig, mener David Budtz Pedersen. Nyliberalismen har nemlig indbygget et paradoks, som efterhånden er blevet tydeligt for mange mennesker:

Med løfterne om besparelser og effektivisering i den offentlige sektor følger også et stort behov for evaluering, kontrol og bureaukrati. Alt sammen ting, der stjæler tid fra kerneopgaverne i den offentlige sektor og giver mindre frihed til den enkelte medarbejder.

»Nu skal jeg ikke give politikerne nogen gode ideer. Men det virker, som om der er folk i Venstre, der er klar til i højere grad at genvinde tilliden til det enkelte menneske og løsne op for det altomfattende monitoreringskrav, som mange offentligt ansatte oplever,« siger han.

– Hvor ser du det?

»Esben Lunde Larsen er et godt eksempel. I hans ph.d.-afhandling, som er blevet drøftet meget i forbindelse med anklagen om plagiat, skriver han blandt andet om det endimensionelle menneskesyn, den økonomiske logik fører med sig. Det er udtryk for klassisk åndsliberalisme,« siger David Budtz Pedersen.

Han nævner justitsminister Søren Pinds rolle i Venstre som et andet eksempel.

»Han er optaget af, at liberalisme også er et spørgsmål om rettigheder og personlig frihed og ikke kun kroner og ører.«

– Men Esben Lunde Larsen står jo netop i spidsen for store besparelser på forskningsområdet, mens Søren Pind har lukket terrorkommissionen, der skulle undersøge, om borgernes rettigheder bliver krænket i kampen mod terror?

»Jeg vil sige, at der foregår en idepolitisk markering lige nu. Der er nogle mere ideologiske synspunkter, der bliver luftet i debatten, også i regeringen. Men når det handler om udformningen af den konkrete politik, er der stadig en meget stærk konvergens mod nyliberalismen.«

»Der er nogle ideologiske tanker ude at gå, som måske eksisterer mest på det idemæssige plan. Men når det kommer ned i Finansministeriets motorrum, og man skal forholde sig til, hvad det vil sige at føre en ansvarlig økonomisk politik, så får de her ideologiske markeringer ikke helt så meget gennemslagskraft.«

En liberal regering?

For første gang siden 1973 er Venstre – Danmarks liberale parti – alene i regering.

Information går i en serie på jagt efter regeringens liberale visioner.

Seneste artikler

 • VU-formand: Regeringen skal hjælpe de svageste

  31. december 2015
  Den nyvalgte formand for Venstres Ungdom har en række liberale ønsker til regeringen i det nye år. Blandt andet en mere retfærdig socialpolitik og bedre integration af flygtninge
 • Tidligere V-minister: ’Vores eget værdiskred er den største trussel’

  29. december 2015
  Danmark er ikke truet af strømninger og mennesker udefra. Vi er truet af en smålighed, der også har infiltreret Danmarks gamle, liberale parti Venstre. Det mener tidligere Venstre-minister Britta Schall Holberg
 • Liberal politik er ikke, hvad det har været

  22. december 2015
  Regeringens flygtningepolitik deler vandene, også internt i Venstre. Men de nuværende diskussioner er i virkeligheden udtryk for en gradvis forandring af partiet Venstre og opfattelsen af, hvad det vil sige at være liberal
Bliv opdateret med nyt om disse emner

Træt af forstyrrende annoncer?

Få Information.dk uden annoncer for 20. kr. pr. måned

Køb

Er du abonnent? Så slipper du allerede for annoncer. Log ind her

Forsiden lige nu

Anbefalinger

 • Brugerbillede for Alan Strandbygaard
  Alan Strandbygaard
Alan Strandbygaard anbefalede denne artikel

Kommentarer

Brugerbillede for Leo Nygaard

Tre partier trænges på midten. Blair inspirerede Fogh til at søge magten gennem midten.
Nu er Venstre for nedadgående det mindste på midten og en ny medicin er nødvendig.
Ny-liberalisme ? Nej, en tilbagevenden til tidligere dyder. De dyder, som blev forladt derude, hvor LA samlede dem op.
Sådan pulserer magtspillet. Mens folket er det samme, der sidder i sofaen og ser undrende til på den politiske komedie, fulde af mistillid.
Derude - Stille flyder flygtningestrømmen over Donau og Kongeåen.

Brugerbillede for Holger Madsen
Holger Madsen

Jeg vil kalde det en liberal og småfacistik kurs.

Søren Andersen, Flemming Berger, Uffe Illum, Jens Kofoed, Einar Carstensen, peter juhl petersen, peter fonnesbech, Peter Hansen, Vladan Cukvas og Benjamin Bach anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Benjamin Bach
Benjamin Bach

»Men når det kommer ned i Finansministeriets motorrum, og man skal forholde sig til, hvad det vil sige at føre en ansvarlig økonomisk politik, så får de her ideologiske markeringer ikke helt så meget gennemslagskraft.«

Haha, ja eller ind til saftevand på DFs gruppeværelse.

Brugerbillede for Vladan Cukvas
Vladan Cukvas

Excuse me. Are you the Judean people's front?
Fuck off! Judean People's front. We're the People's front of Judea!

Søren Andersen, Torben K L Jensen, Espen Bøgh, Uffe Illum, Hans Larsen, H.C. (Hans Christian) Ebbe, Anne Eriksen, Niels Nielsen, Karsten Aaen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Steffen Gliese
Steffen Gliese

Det har bestemt ikke været svært at se en ideologisk kurs - alle regeringer har siden midten af 90erne ført benhård liberalistisk politik med privatisering af offentlig ejendom og undergravelse af statens autoritet, f.eks. med adgang for private firmaer til data, som borgerne har givet staten i tillid til, at den ikke ville blive overgivet til andre.

Arne Lund, Torben K L Jensen, Flemming Berger, Uffe Illum, Benny Larsen, H.C. (Hans Christian) Ebbe, Anne Eriksen, Einar Carstensen, Roselille Pedersen, peter juhl petersen, Ib Christensen, Niels Nielsen, Karsten Aaen og Alan Strandbygaard anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Frede Hansen

David Budtz Pedersen kalder lidt overfladisk:
- Nedskæringer på uddannelse og forskning,
- nedskæringer på kulturlivet,
- og at sundhedssektoren sørme får tilført flere penge,

...for liberal ideologi.

David Budtz Pedersen glemte:
- beskæring af ulandsbistand
- nedskæring i bevillingerne til Arbejdstilsynet
- nedskæring i integrationsydelserne
- nedbremsning af den grønne omstilling
- forringelse af pensionisternes økonomi
- miljølovslempelser i landbruget
- naturforringelser gennem kystnært byggeri
- besparelser i folkeskolen (omprioriteringsbidrag)
- stamninger vedrørende SU og demittendsatser
- forringelser i forbindelse med det nye dagpengesystem
- Og så at Politiet godt nok har fået flere penge.

Sådan der nyliberal ideologi ud!

Og David Budtz Pedersen fortsætter:

Nyliberalismen lover befolkningen, at den kan bevare det høje niveau af velfærd, men for færre penge. Hvem vil ikke gerne have det?« ... lidt kækt.

--

Professor Jacob Torfing skriver modsat:
Bombe under 30 års styringstænkning: Hood og Dixon lægger New Public Management i graven. Hood og Dixon har studeret engelske erfaringer gennem 30 år og konklusionen er opsigtsvækkende:

Dyrere og dårligere offentlig sektor er hovedkonkonklusionen på to internationalt anerkendte forskeres evaluering af styringsmetoden New Public Management. Det er den opsigtsvækkende konklusion som to af Verdens mest anerkendte forskere i New Pulic Management kommer med i en ny bog.

Kunne Universitetet og Information ikke gøre det lidt bedre?? Lav dog en fortløbende opsummering og analyse af mindretalsregeringens førte politik. Det vil være i overensstemmelse med deres opgave som demokratiets vaghunde.

Søren Andersen, Torben K L Jensen, lars søgaard-jensen, Per Jongberg, Flemming Berger, Jan Persson, Niels Møller-Larsson, René Skov, Uffe Illum, Simon Hansen, Benny Larsen, Bent Gregersen, Hans Larsen, H.C. (Hans Christian) Ebbe, Anne Eriksen, Einar Carstensen, Roselille Pedersen, peter juhl petersen, Ib Christensen, Helene Kristensen, Mads Berg, Dorte Sørensen, Niels Nielsen, Karsten Aaen, Benjamin Bach, Steffen Gliese, Bodil Waldstrøm og Olav Bo Hessellund anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for peter fonnesbech
peter fonnesbech

Artiklen minder eksempelvis om en ernærings ekspert, som grundig beskriver de forskellige ingredienser i en given ret, men som forsømmer at fortælle at den pågældende ret faktisk er uspiselig for de allerfleste , og i øvrigt smager ad helvede til.

Søren Andersen, Espen Bøgh, Torben K L Jensen, Jan Pedersen, Flemming Berger, Karl Aage Thomsen, Uffe Illum, Simon Hansen, Hanne Ribens, Anne Eriksen, Einar Carstensen, Roselille Pedersen og Mads Berg anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Dennis Berg

Jeg anbefaler at læse op på neoliberalisme, hvis man er lidt rusten. Det er en fuld ideologi, og altså meget mere end det i artiklen beskrevede, hvor det nærmest lyder som om det er lig New Public Management.

https://en.wikipedia.org/wiki/Neoliberalism

Torben K L Jensen, Uffe Illum, Bent Gregersen, peter juhl petersen, Karsten Aaen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Holger Madsen
Holger Madsen

Det er ikke nødvendigt at læse op på noget som helst, - kig jer omkring og brug hovedet, - og se hvad der foregår.

Flemming Berger, Helene Kristensen og John Christensen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Herman Hansen
Herman Hansen

...Danmark er snart historie alt imens rød blok og Socialdemokraterne snork sover. Det bliver sjovt for DF vælgerne, når folkepensionen forsvinder ud i den blå luft og lønnen falder til 70,00 kr. i timen.

Søren Andersen, Uffe Illum, Niels Nielsen, Alan Strandbygaard, Karsten Aaen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Alan Strandbygaard
Alan Strandbygaard

Neoliberalisme + Bullshit-eliten = ? (indsæt venligst selv værdi)

Flemming Berger, Einar Carstensen og Helene Kristensen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for John Christensen
John Christensen

Siden starten af 1990' erne, har danske magthavere forsøgt at tage livet af begrebet "ideologi".
Det fulgte i kølvandet på Sovjetunionens sammenbrud, som skabte et globalt politisk vakuum.

Ideologi blev erklæret død, på linje med EU-Unionen. Begge dele viste sig at være løgn.
Markedet var GUD, og skulle løse allehånde forhold. Den usynlige hånd.

Se dig omkring - er der brug for ideologi? Det tror jeg nok at der er!

At LLR med sølle 36 mandater i regering lægger ideologi frem, når der skal mønstres minimum 90 - virker da logisk nærmest selvindlysende.

FUCK NPM - SIG FRA!
Stik en kæp i nyliberalismens hjul, og gør æraen så kort som mulig.

Vi skal videre, men husk lige at stille kurs og fart. Ellers havner vi der hvor vi er på vej hen.

Politisk kamp uden ideologi - er som praksis uden teori!

God dag der ude

lars søgaard-jensen, Jan Persson og Bent Gregersen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Henrik Brøndum
Henrik Brøndum

Politik har altid været en blanding af ideologi, interesser og kompromis'er - at kalde praktikeren Lars Løkke Rasmussen særlig ideologisk - er dog besynderligt. Er det virkelig nødvendigt hele tiden at opfinde nye begreber der kan skrives artikler om til glæde for cafediskussionerne?

Brugerbillede for Erik Jensen

"Det er ikke længere bare business as usual."

Det er sjovt, for jeg synes netop, at det heler er blevet buisness. Økonomi og effektivisering forekommer mig at være de væsentligste motiver for regeringens beslutninger. Der er meget lidt fokus på menneskelighed og livskvalitet.

Privatisering og individualisering er tydeligvis de basale liberale idealer, der skal give os allesammen bedre "value for money". Derfor er det dét, der styres sanseløst efter - desværre uden skelen til konsekvenserne. De liberale værdier er nemlig pr. definition svaret på alt, og kan således bruges overalt. Derfor rokeres der rundt med alle brikker, med stor risiko for at tabe det bedste af det, der er bygget op at tidligere generationer.

Der savnes en ansvarlig evaluering, reflektion og nuancering!

Uffe Illum, Bent Gregersen, Anne Eriksen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Rasmus Knus

Okay her kan alle vist være med, så her er mit bidrag.

Venstre-regeringen har på bare et halv år omlagt og afviklet en lang række områder, hvor Danmark ellers var langt fremme i forhold til andre lande fx klimapolitik, ulandsbistand og uddannelse. Hvis denne regression fortsætter - og alt andet lige - vil vi - på sigt - blive reduceret til amøber.

Venstre-regeringens ideologiske mål for landet er den fuldstændige regression - Amøbe-visionen.

Karsten Aaen, Flemming Berger, Karl Aage Thomsen, Uffe Illum, Simon Hansen, Bent Gregersen, Jens Kofoed, Anne Eriksen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Anne Eriksen

David Budtz Pedersen har på billedet en del besvær med at stå på et ben, samtidig med at han sparker til hjørne. Det er forståeligt med de udtalelser...

Brugerbillede for Michael Kongstad Nielsen
Michael Kongstad Nielsen

Det skulle S-SF-R også have gjort, altså ført klar rød politik, men det undlod de fuldstændig.
Nu fører Lars Løkke til gengæld klar blå politik - nærmest hæmningsløst.
David Budtz Pedersen glemmer at nævne de vigtigste ting:
1) landbruget får lov at "svine" igen.
2) miljøministeriet er nedlagt og blevet til erhvervs- og vækstministeriet samt fødevareministeriet.
3) planloven er revideret så der kan skabes vækst i det åbne land og bygges ud til vandkanten.
4) neddroslet ambitionerne på klimaområdet
5) ditto vedr. ulandsbistanden.
6) etc....

lars søgaard-jensen, Benny Larsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Jørn Petersen
Jørn Petersen

Igen et forsøg på at skjule at dette regime bruger sin position til at varetage en meget lille gruppe af velhaveres interesser, uanset omkostningerne for folket og deres interesser, altså et fascistisk regime.

Der er to hovedlinier i politik .... enten varetager man de manges interesser eller man varetager de fås interesser.

Som landet ligger lige nu er der al mulig grund til at gøre oprør og bringe danmark tilbage til en humanitær og social kurs igen og tage et retsopgør med dem som har ødelagt danmark.

Flemming Berger, Uffe Illum og Simon Hansen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Leo Nygaard

Jeg ser det centrale i emnet, at staten og den offentlige sektor som helhed bliver stadig større. De udliciterede områder skal medregnes - det er jo skatteyderne, der betaler hele gildet.
Det er rigtigt, at ideologierne er usynlige, forstået som partiernes traditionelle repræsentation af befolkningsgrupper.

Det, der skiller, er holdningen til statens rolle overfor folkets frihed og eget ansvar.
Enten ønsker den enkelte borger/vælger mest muligt - big mother - regeljungle - NPM styring - ekspertvælde, gennem den svulmende herskende klasse - eller man ønsker det modsatte.

Den førstnævnte gruppe (ideologi) elsker at betale skat og henvise til det offentlige forvaltning som ansvarlig for mest muligt. Borgere, institutioner, erhvervsliv og kommuner skal nurses, adfærdsstyres og topstyres mest muligt af centraladministrationen, som børn i børnehaven.

Den sidstnævnte gruppe vil begrænse den off. sektor og støtte den private, som vi alle lever af.
Den vil støtte borgerne størst mulige frihed og dermed ansvar for eget liv. Den vil reducere pengecirkulationen, hvor alle betaler til hinanden og til sig selv, efter at kontornusserne har taget deres part.

Jeg vil undlade at give eksempler. Det bliver simpelthen for meget.
Noget andet er fordelingspolitikken. Hvem, hvordan, betaler hvor meget.

Der er i samfundet helt klare ideologier, som vil ændre samfundet betydeligt. De har bare ingen indflydelse i folketinget, hvor levebrødspolitikerne er mest optaget af egen magt. Demokratiets svaghed.

Brugerbillede for Steffen Gliese
Steffen Gliese

Leo Nygaard, det er en fejlagtig modstilling: at overlade alle disse opgaver til fællesskabet giver vidtstrakt frihed, fordi det dels er den billigste løsning, dels frigør kræfter til at beskæftige sig med de andre interesser, man har at følge. At det skulle medføre vor tids enorme kontrolapparat er ikke en given ting, men bygger på fejlagtig disponering af uddannelserne - og selvfølgelig det paradigmatiske skift i samfundet, der gjorde det muligt for folk at vælge det overfladiske liv i overflod fremfor det mere seriøse og udviklende liv uden plads til så meget forbrug.

Brugerbillede for Frede Hansen

Leo Nygaard så du udsendelsen i Horisont om indianerreservaterne i USA?

De fleste reservater har en fælles indtægtskilde: Kasino eller naturreservat.

Der blev vist to fordelingsmetoder. En hvor indtægterne blev fordelt, som en slags borgerløn. Og en hvor en central administration brugte pengene til fælles bedste: gode skoler, universitet, hospital, tandklinikker, sociale ydelser og fælles produktionsvirksomheder.

Borgerlønsmodellen førte til forsumpning, misbrug, luksusforbrug og indre stridigheder og mange levede reelt i fattigdom. Den centrale model derimod førte til velstand, og USA's laveste arbejdsløshed.

Det så grangiveligt ud som om de indianere, der levede under en central administration følte sig langt mere fri end de der fik borgerløn.

Brugerbillede for Sune Olsen

Det var dog en himmelråbende overfladisk analyse David Budtz Pedersen disker op med her.

»I den mellemliggende lange periode har Danmark nærmest befundet sig i en post-ideologisk fase, hvor politik er blevet udfaset til fordel for forvaltning, og hvor økonomisk styring har vundet udbredelse foran alle andre styringsredskaber,« siger David Budtz Pedersen.

Som forsker og lektor i politiske ideologier synes manden at være totalt uden forudsætninger for evner til at analysere ideologier. Ovenstående "post-ideologiske økonomiske forvaltning" er jo netop en ideologi. Økonomi er ikke en eksakt videnskab, men er et resultat af ønsker og virke, altså netop kerneindholdet i ideologi, der findes ingen neutral økonomisk forvaltning, hvad enten det er "maskinmesteren i kælderen" Lars Løkke, "Sådan er det jo" Margrethe Vestager eller konkurrencestats Corydon, så er de tilhængere af en økonomisk ideologi af samme liberalistiske støbning, med privatiseringer, nedskæringer, skattelettelser, underminering af velfærdsstaten og indskrænking af borgernes rettigheder. Men det er netop en del af den såkaldte "post-ideologiske økonomiske forvaltnings" øjemed at påstå at det er neutralt og post-ideologisk, således at denne liberalistiske idé bliver en ny standard, en ny midte ("a new normal" for at citere Danske Bank). Men det er jo netop grundlaget i de fleste ideologier, at de hævder at de er det normale og at det er de andre der er unormale, ekstreme eller radikale.

Og det er kun fordi det har lykkedes tilhængerne af denne nye "post-ideologiske økonomiske forvaltnings" normalitet at bilde journalister, og åbenbart også lektorer i politisk ideologi, ind at dette liberalistiske verdensbillede er så normalt og midtpunktsagtigt, at Løkke og Venstreflokken nu tør spille med mere åbne kort og indrømme at denne politik er liberalistisk og Venstretraditionel. For nu har de ikke mere brug for at dække sig ind under at de gør noget andet, men kan åbent bekende sig til sit partis kerneideologiske termer, idet de ligger så tæt på hvad vi gang på gang har fået banket ind i hovedet er det "normale".

Torben K L Jensen, Flemming Berger, Ebbe Overbye, John Christensen, Anne Eriksen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Leo Nygaard

Frede Hansen - Nej, den så jeg ikke. Jeg vil prøve at finde den på DR1. Har du en dato.
Din fremstilling virker mærkværdigt.
De to typer samfund kan ikke være indrettet så markant forskelligt.
At der i det ene ikke har været " en central administration brugte pengene til fælles bedste" lyder usandsynlig.
At der i det andet ikke var borgere uden lønindtægt, som har fået en social ydelse at leve af, lyder også usandsynligt.
Det er under alle omstændigheder ikke et bevis på, at Basisindkomst i Danmark ikke vil gavne de ledige i form af tryghed og frihed, ved at fjerne den omfangsrige klientbehandling, der er en følge af den jungle af regler, der skal overholdes.
Men det er et udmærket eksempel på mit budskab 11.21.

Brugerbillede for lone bording

Det danske demokrati faldt ikke ned fra himmelen som en guddommelig belønning for den rette kristne adfærd. Demokratiet i Danmark baserer sig på en fredelig revolution der i 1919 pålagde godsejerne skatter og delte 25% af deres jord ud til tidligere daglejere. Enhver der tjener det danske folk og modtager støtte fra skattekassen bør aflægge ed på revolutionen 1919. Demokratiets ligheds friheds og solidaritetsprincipper er først og fremmest baseret på et velreguleret skattesystem og et loyalt embedsværk, der tilstræber størst mulig retfærdighed og oplysning om ret til borgerne. VKOs markedsgørelse af vores velfærd har først og fremmest fremelsket en skattebetalt overklasse der bruger deres tjeneste på at undergrave folkets frihed, folkets lige råderet over fælles ressourcer og folkets ret til oplysning om deres ret.

Brugerbillede for Frede Hansen

Leo Nygaard, man kan spørge sig selv om borgerløn er relevant i ovennævnte sammenhæng (Neoliberal ideologi), men hertil kan påpeges at borgerløn (individualiseret?), jo blot er et andet ord for neoliberalismens endemål i minimalstaten, nemlig god gammeldags: "Fattighjælp".

Brugerbillede for Ole Vagn Christensen
Ole Vagn Christensen

Venstre er forfaldet til ny liberalisme, som lægger meget tæt på de grundholdninger der også er grundlaget for Dansk Folkeparti, men til den kreds hører også den nuværende socialdemokratiske politik. Jeg er ikke så sikker på at vi skal bruge så stærke ord som Jens Kofoed bruger at den politik ender i fascime. Det tvivler jeg på at vælgerne lade den gøre se på den seneste Green måling i børsen. Som understreger at ved de seneste to valg har såvel venstre som har tabt stemmer, og socialdemokraterne tabt regeringsmagten. Venstre fik regeringsmagten fordi Dansk Folkeparti gav dem styrke hertil, socialdemokraterne tabte regeringsmagten fordi de radikale tabte stemmer. Socialdemokraterne kan efter green målingen genvinde regeringsmagten ikke ved egen kraft men fordi de Radikale genvinder tabte stemmer.
Men med den holdning socialdemokraterne indtager er spørgsmålet om de Radikale kan skabe andre flertalskombinationer det er set før.

Brugerbillede for Gorm Lerche

Borgerløn kan ses som en naturlig reaktion på en tiltagende uansvarlig og inkompetent politisk klasse og en tiltagende usolidarisk og selvtilstrækkelig elite.
Det er næppe tænkt som den store forkromede løsning på alle samfundets problemer, men som en måde at begrænse udbytning af de laveste klasser - nu den politiske klasse har valgt ikke længere at gøre dette.

Danmark er rigere end nogensinde før !!
Vi har fx råd til skjult statsstøtte til samfundets rigeste; de mennesker der både har viden og overskud til at opnå alle de fordele som samfundet tilbyder skal yderligere forkromes med alt fra kunstig lav boligskat, alle mulige skatte- og momsfradag selv på ting som alle ved er købt til privaten og lad os ikke glemme den skattesnyd der systematisk faciliteres af de borgerlige politikere ved beskæring af de institutioner der ellers er sat i verden for at sikre lige konkurrencevilkår og rimelig omfordeling.

Karsten Aaen, Flemming Berger og Leo Nygaard anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Leo Nygaard

Frede Hansen - Hvis du selv har være igennem maskineriet, ved du hvad jeg taler om.
Jeg har i tråden om Borgerløn beskrevet rigeligt, hvad det er og hvad den træder i stedet for - hvis du skulle være i tvivl. Jeg foretrækker betingelsesløs "fattighjælp". Det er en rettighed.
Folk på fattiggården for 140 år siden mistede både deres anseelse som borgere og deres rettigheder - nul stemmeret.

Jeg synes der tages grundigt fejl af ismerne her.
Liberalisme er frihed for borgerne - ikke frihed for statsmagten til at tyrannisere borgerne. Fascisme er total statsmagt - altså det stik modsatte af borgerrettigheder og individuel frihed.
Minimalstaten er det modsatte af fascisme - altså frihed for borgerne.

Jeg forstår godt at socialister skælder ud over liberalisme - de forveksler den jo med de grimme, grådige kapitalister, som driver samfundsskadelig virksomhed og går i skattely i Luxembourg. Dem skal vi komme efter. Men det er en anden historie.

Brugerbillede for Jørn Petersen
Jørn Petersen

Der er ingen der forveksler liberalisme med andet end hvad det er, et fupnummer som har en dagsorden, gør de rige rigere med alle midler.

Ægte frihed kæmpes der for i det daglige fællesskab med andre og i indsatsen med at få alle fællesskaber til at arbejde sammen, så alle opnår tryghed og mening i livet.

Torben K L Jensen, Anne Eriksen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Leo Nygaard

Jørn Petersen - Den utopiske melodi igen : Alle skal være ens, ens løn, uniform, hjernevask, mediestyring, statsdirigering ned til mindste detalje, ingen private virksomheder, statsbanken,og jeg kunne blive ved.
Og når så en liberal nævner frihed for den enkelt ift det kværnene bureaukrati, vendes tommelfingeren nedad. Jeg forstår det ikke.

Brugerbillede for Frede Hansen

Leo du siger: Jeg forstår godt at socialister skælder ud over liberalisme - de forveksler den jo med ...det grådige system kapitalismen.

Ja, men det er jo det vi ser. En klassekamp mod de fattigste i samfundet.

Jeg tror det er dig Leo, der forveksler liberalismen ... med den herskende neo (ny) liberalisme, som jo giver frihed for kapitalen, og frihed til udnyttelse af lønmodtagerne.

Leo du skriver: Jeg foretrækker betingelsesløs "fattighjælp"
Leo har du nogensinde i nyere historie oplevet at samfundets fattigste, selv har tilkæmpet sig en værdig fattighjælp? Nej, de har fået den sociale understøttelse "foræret" af en samlet arbejderklassen - socialisterne og fagforeningerne - der har hjertet på rette sted.

Leo, du har ingen magtmidler at gøre godt med. Borgerløn er og bliver et andet ord for afmålt fattighjælp - hop ikke på den limpind.

Brugerbillede for Jørn Petersen
Jørn Petersen

Leo Nygaard

Du læser det du vil.

Men prøv at læse det igen så vil du opdage at der intet står om de elementer du trækker ind.

Leo ... frihed er en illusion og bare at finde tryghed og mening i livet er en daglig kamp og hvis vi (du) tror den findes i en illusion om den personlige frihed så tager du fejl Leo.

Frihed er det som vi skaber for hinanden og sammen og Leo kære Leo det kræver en betydelig indsats at nå dertil og når vi når dertil har det intet med personlig frihed at gøre, ej heller de andre elementer du frygter.

Brugerbillede for Steffen Gliese
Steffen Gliese

Frede Hansen, jeg er ikke engang sikker på, at der er tale om hjertet på rette sted - men en fornuftig kalkule vedr. faren for skruebrækkeri og løntryk. - I bedste fald kombineret med forståelsen af, at det kan ske for os alle. Men for folk på arbejdsmarkedet er dagpengene en livsvigtig indretning til at imødegå modparten, og derfor har politikerne uden at sige det længe ønsket at lade den erstatte af kontanthjælpen, fordi denne ikke på samme måde kan siges at indeholde et element af selvbetalt frihed.
Men lige i øjeblikket er jeg optimist, for den nye LO-formand udtaler sig præcis på den måde, som jeg havde håbet, hun er ikke i nær samme grad ven med sin modpart.

Brugerbillede for Dorte Sørensen
Dorte Sørensen

PS: - Undskyld men jeg kan ikke lade være - Hørte i P1-morgen et længere uddrag af en Dokumentar om statsministeren - der sendes på P1 i eftermiddag - Her foltælles hvor helte modig Løkke Rasmussen var på sin rejse til Afghanistan i sin ungdom- samt en forargelse over at nogle har forsøgt at give rejsen et andet lys.
Ja sådan er der så meget - men hvorfor har Venstre ikke kommet med denne forklaring tidligere, når Løkke Rasmussen og Venstres Ungdom var sådan nogle rene helte????? Og hvorfor har Venstre selv trukket en rejse til Afghanistan, som Frank Aaen var på som rapporter ,frem i Folketinget for at mistænkeliggøre Frank Aaen???? Ja der er meget mystik til.

Brugerbillede for Leo Nygaard

Jørn - Beklager. Jeg antog at du er socialist med hud og hår. Jeg tog åbenbart fejl ?

Frede - Med din terminologi : Basisindkomsten efter min mening klassekamp FOR de fattigste i samfundet imod udnyttelse af lønmodtageren, som har RET til at gå sin vej med egen begrundelse, og fra dag 1 har den basale tryghedssikring.

I stedet for at argumentere yderligere, vil jeg gengive en historie fra det virkelige liv i Kolding Kommune :
- Job administrationen udliciteret til Falck.
- Falck begår den fejl at fjerne sygedagpenge for 200-300 borgere.
- Fejlen bekræftes helt op til højesteret.
- Tiden går og en forældelsesfrist på 3 år overskrides.
- Klienterne lever i usikkerhed i den tid og stadigvæk.
- Kommunen udnytter forældelsen og nægter at udbetale.
- Dette støttes af Ankestyrelsen.
- Et lokal valgt folketingsmedlem vil indbringe sagen for ministeren.

Dette er en avisfremstilling af sagen, som ikke skaber fuld klarhed.

Med Basisindkomst var der ingen sag. Intet af dette kunne ske.
Alle ansatte i systemet behandling af sager af denne sag og mange andre, kunne beskæftige sig med noget fornuftigt i den medgåede, vellønnede tid.

Hvis I herefter ikke forstår det sociale, retfærdige, overskuelige, entydige - det frihedsskabende - i Basisindkomsten - så er al videre oplysning spildt på jer og andre modstandere.

Brugerbillede for Jørn Petersen
Jørn Petersen

Modtaget Leo.

Det vel rimeligt fornuftigt at antage at der ikke er et enkelt menneske, ideologi eller religion som kan anvise den sande vej i livet, men at det til enhver tid optimale opnås i veludviklede fællesskaber som i det grundlæggende ønsker at samarbejde for tryghed og menig for alle.

Brugerbillede for Leo Nygaard

Jørn - Ja, og gennem benhård politisk kamp ad demokratiets veje at overbevise flest muligt.

Frede - Jeg har nu set indianer udsendelsen. Som jeg antog, er der intet deri, der kan anvendes i en sammenligning med en basisindkomst i Danmark.

Brugerbillede for Leo Nygaard

Historien fra Kolding udvikler sig.

3F blander sig og modsiger kommunens udsagn og vil ha´ retsafgørelse.
De oplyser at Ankestyrelsen ikke tager stilling til forældelsen.
Flere politikere profilerer sig på sagen.
Det ender nok med minister samråd i folketinget.
Alt det var ikke sket i Basisindkomst-samfundet.

Det er tydeligt at overDanmark snylter på og dominerer underDanmark.
Denne sag og mange andre viser tydeligt hvordan overDanmark roder rundt for skattepenge, mens underDanmark ser hjælpeløse til og er med til at betale papirnussernes tid.

Tid til forandring - på mange områder.

Brugerbillede for Jørn Petersen
Jørn Petersen

Leo - det styring og valg system som er gældende har forlængst spillet fallit.

Da det nuværende system ikke kan ændres uden at vi ændrer grundloven, er vi nødt til at forlange den bliver ændret, så vi sikrer at de ledere vi sætter til at varetage hele folkets interesser, rent faktisk også gør det, ellers er det vigtigt at de mange fælleskaber kan handle hurtigt, så vi ikke igen ender med at det er de få som bestemmer på de svageste regning.

At skabe tryghed og mening i livet gøres kun når de mange fællesskaber gør det selv, man skulle nok have udviklet de mange små enheder der engang var i danmark istedet for det meget dyrere centralistiske magtcentrerede og ødelæggende system, som har ødelagt livet for så mange danskere.

Den enkelte ville være mere tryg og føle sig mere som herre i sit eget liv i mindre enheder.

Det øverste fællesskab i et system skal kun have meget få opgaver, såsom det udenrigspolitiske, og ikke nogen indflydelse på vores hverdag.

Brugerbillede for Ole Vagn Christensen
Ole Vagn Christensen

Siden 2007 -2014 er Danmarks velstand faldet 7 % og LO arbejderne har ikke oplevet samme lønfremgang som andre lønmodtager grupper.
Årsagen heril har de i en hvidbog med navnet Danmark på vippen beskrevet skyldes en stigende centralisme som har skabt et todelt Danmark. Et Danmark bestående af Hovedstaden og de store byer, og et Danmark bestående af det øvrige Danmark som Hvidbogen kalder lokal Danmark.
Perioden omhandler en to venstreledede regeringer men også en socialdemokratisk ledede regering.
Så det er de samme partiers ledelser der nu må sætte sig sammen og erkende at centralisme fra Hovedstaden og de store byer er ikke fremtiden for det lokale Danmark. For de skrivebords besparelser de kan finde ud af i centralismens forummer kan give milliard udgifter. Hvilket kan konstateres er sket med det fald som dansk velstand har fået. Når det skyldes dansk centralisme er det fordi samme billede ser vi ikke i vores nabolande. Her er velstanden steget i den samme periode. I følge Berlinske tidende.

Brugerbillede for Leo Nygaard

Ok - hvis vi skulle bestemme - ud med centralismens vellønnede snyltere - for nu at sige det bramfrit - HVEM skulle starte det op i folketinget ?
Ikke venstrefløjen. Herfra hører man ingen tale om frihed og mindre stat. Personlig frihed er et skældsord vendt mod liberalt tænkende.
Nej - det kommer såmænd fra LA og K. Alternativet er også på sporet, f.eks gennem deres angreb på kravene til kontanthjælpsmodtagerne. (UBI !!)
For det er jo sådan, at demokratiet udøves gennem folketinget.

Brugerbillede for Jørn Petersen
Jørn Petersen

Det kræver viljen at ville afgive den magt man har ranet til sig gennem mange år, og det er ikke videre sandsynligt sker, derfor kan det blive aktuelt at folkets røst er nødt til at lyde som en, før er der nok ikke håb om at despoterne hører efter.

De skal presses ud på kanten først, der kan vi vende bøtten.

Brugerbillede for Ole Vagn Christensen
Ole Vagn Christensen

Nej det gør ikke kun et spørgsmål om vi danskere vil lade djøfisringen som har som eneste mål at indføre centralismen gennem armslængde principper så politikkerne kan som andre pontos pilatusser og ladet deres venner i de selskaber som rådgiver embedsapparatet blive ved med at opbygge et todelt Danmark hvor det lokale Danmark med sine produktionsvirksomheder, og LO arbejderne betale festen så Hovedstads og Storbyerne kan nyde godt af de skabte netto eksportindtægter. Den her kamp kræver mere Jørgen end de retoriske udfald der kommer fra LA og de konservative og alternativet. Det her kræver at socialdemokratiet og venstre vender centralismens lakajer ryggen ved at fortælle dem, at med armlængde principper skaber de kun centralisme, og det Danmark har brug for er mere decentralisme hvor det lokale Danmark får udviklingsmuligheder, ved at få lov til at beholde mere af det der skabes her. Kun det kan skabe et helt Danmark. Med en løsning for Hovedstaden og storbyerne og en anden løsning for det øvrige Danmark. Hovedstaden og storbyernes løsning,

Brugerbillede for Ole Vagn Christensen
Ole Vagn Christensen

Fortsættelse af min foregående kommentar.
Hovedstadens og storbyernes løsninger fører kun en vej mere centralisme og tabt samlet dansk velstand. Der naturligvis kun betales af det lokale Danmark, og af LO arbejderen som har sin arbejdsplads her.