Nyhed
Læsetid: 3 min.

Embedsmænd flygter fra Eva Kjer Hansens ministerium

Et stort antal fratrædelser i Miljø- og Fødevareministeriets departement bekymrer medarbejderne og ledelsen
Indland
23. februar 2016

Mens miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) er under et voldsomt politisk pres, kommer det nu frem, at hendes ministerium er ramt af medarbejderflugt. Siden sammenlægningen af Miljøministeriet og Fødevareministeriet den 28. juni 2015 er ca. 37 medarbejdere fratrådt alene i departementet, viser en opgørelse foretaget af medarbejderne selv.

Tillidsrepræsentant i ministeriets departement, fuldmægtig Cecilie Heerdegen Leth, siger: »Det, vi oplever blandt medarbejderne, er en vis bekymring for, om den personalemæssige side af sammenlægningen får tilstrækkelig opmærksomhed.«

Der er ca. 235 medarbejdere i departementet, som er det politiske niveau i organisationen, og hvor der nu begynder at ulme en vis uro. Departementet varetager sekretariatsbetjeningen af ministeren i sager, der kræver ministerens inddragelse, men medarbejderne fra de to gamle departementer savner at lære hinanden bedre at kende, at dele viden i tilstrækkelig grad på tværs af huset, og at der sikres ensartede forhold for personalet.

Læs også: Man gør et ministerium fortræd

»Noget af afgangen er forventelig, fordi folk finder nye udfordringer, men hvis afgangen fortsætter med samme hastighed, så vil jeg synes, det er bekymrende,« siger tillidsrepræsentanten.

Ministeriet har de seneste uger fået hård kritik for regeringens store natur- og landbrugspakke med øgede udledninger af kvælstof. I de første år af pakkens levetid belastes vandløbene mere end oplyst til Folketinget, har eksperter udtalt til Berlingske.

Allerede ved det nye ministeriums fødsel advarede kritikerne om, at landbrugets interesser ville trumfe miljøhensyn.

Dette har også spillet en rolle for nogen, erfarer Information. En kilde i departementet siger:

»Som embedsværk er vi vant til skiftende regeringer og politikker, som vi loyalt arbejder for, men de seneste måneders politiske arbejde har presset citronen. Vi er mange, som oplever, at den kritiske faglighed og dialog er blevet ’overrulet’ af et ensidigt fokus på at tilfredsstille regeringen.«

Kilden ønsker at være anonym.

Det samme gælder en anden kilde:

»En del af opsigelserne er drevet af en uheldig kombination af dårlig personaleledelse, og at embedsmandshåndværket er kommet under pres til fordel for politikudvikling, fordi der er kommet en minister med en bunden opgave. Du kan godt leve med en dårlig personaleleder, som kan lære dig fremragende embedsmandshåndværk. Du kan også godt leve med en fremragende personaleleder med dårligt embedsmandshåndværk. Men ingen gider at arbejde for en chef, som er dårlig en håndværker og en dårlig leder.«

Et af problemerne ved sammenlægningen af de to ministerier siges at være nogle helt grundlæggende forskelle i kulturen. Generelt har embedsmændene i Miljøministeriets departement i højere grad følt deres arbejde som et personligt kald, mens embedsmændene fra det gamle Fødevareministeriets departement mere har været generalister, har det heddet sig. De kunne arbejde mange andre steder end lige netop i det ministerium.

Samtidig har departementets ledelse i det nye ministerium været fokuseret på, at den nye minister, Eva Kjer Hansen (V), ikke skulle lide under ringere betjening som følge af sammenlægningen.

Medarbejderne ser nu frem til en trivselsundersøgelse, som er bebudet senere i år.

Afdelingschef Charlotte Ahrendt Steen bekræfter, at ca. 37 medarbejdere har forladt departementet siden sammenlægningen.

»Det er et højt tal. Også for højt. Men jeg tænker, at det skyldes efterdønningerne af sammenlægningen. Det er noget, vi i ledelsen har fokus på,« siger hun.

Afdelingschefen kan ikke genkende billedet af, at embedsmænd ’overrules’ for at tilfredsstille regeringen.

»Men det får mig til at tænke, at jeg på førstkommende samarbejdsudvalgsmøde bør tage emnet op og vende det.«

I dag tirsdag afholder Folketingets miljøudvalg en høring om sagen om natur- og landbrugspakken. Syv eksperter fra bl.a. Københavns Universitet og Aarhus Universitet deltager.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

...Meget forståeligt. Man skal beskytte sin integritet og selvværd mod overgreb som ansat - Besynderligt, at der ikke er annonceret en lignende medarbejder flugt fra de sociale ministerier.

Mona Blenstrup, Wilhelm May, Kim Houmøller, Kirsten Mindegaard, Helge Rasmussen, Torben Skov, Steffen Gliese og Bodil Waldstrøm anbefalede denne kommentar
Kurt Loftkjær

Planlagt flugt/indirekte bortvisning

Det burde efter min opfattelse ikke overraske nogen, at medarbejderne flygter. Det må være regeringens hensigt indefra at ødelægge Miljøministeriet, som det er i dag. I takt med at ministeriet tømmes for viden, hentes personer fra landzonen ind i ministeriet. Hermed opnår man at fjerne generende viden samtlig man kan ansætte uprøvet personale, som ikke opfylder armslængdeprincippet.

Det er næppe muligt at finde et regeringsmedlemmer, som føler sig beskæmmet over den beklagelige udvikling, som i øvrigt blot er sidste akt at et langt drama.

Planen giver mindelser om situationen omkring skatteministeriet.

Peder J. Pedersen , Runa Lystlund, Mona Blenstrup, Lars F. Jensen, Hanne Ribens, Anne-Marie Krogsbøll, Reka Nielsen, Wilhelm May, Anne Eriksen, Rasmus Knus, Einar Carstensen, Carsten Mortensen, Arne Lund, Kim Houmøller, Niels Engelsted, Janus Agerbo, Torben Arendal, Kirsten Kathrin, Thomas Christensen, Jørgen Steen Andersen, Ole Henriksen, Mads Berg, Dorte Sørensen, Torben Skov, Karsten Aaen og Bodil Waldstrøm anbefalede denne kommentar
lars abildgaard

Mandefald!!

Carsten Svendsen

Herman Hansen.
Lortet fra de sociale ministerier skal embedsmændene(m/k) ikke selv æde!

Helene Kristensen, Finn Lindberg, Einar Carstensen, Sabine Behrmann og Jan Kønig anbefalede denne kommentar
Henrik L Nielsen

Det kunne være interessant at vide om de søger over i andre dele af embedsapperatet eller ud i det private.
Hvis det primært er det sidste, så kan det være et forvarsel for hvad udflytningen af statslige arbejdspladser kan komme til at medføre.
Det starter her, da der er andre problemer med sammenlægning osv, men stopper det her?

Jeg anser, at dette kan være en "plantet information", der skal udgøre en form for kluntet forklaring/undskyldning for regeringens ualmindelige uheldige politik på området.

Men jeg syntes ikke, man skal acceptere den, for ud over at politikken har været dårlig, har ministeren og regeringen søgt at voldtage demokratiet, og tillige været hovne og arrogante.

Flemming Berger, Helene Kristensen, Niels Duus Nielsen, Anne Eriksen, Finn Lindberg, Kim Houmøller, Torben Arendal, Jørgen Steen Andersen og Mads Berg anbefalede denne kommentar
Jørgen Steen Andersen

Jeg har ikke insiderviden, så jeg vil citere Mogens Lykketoft:

"Profil - og talentløse politikere."

Flemming Berger, Niels Duus Nielsen, Finn Lindberg, Einar Carstensen, Arne Lund, Kim Houmøller og Kirsten Kathrin anbefalede denne kommentar
Jørgen Steen Andersen

Det er ubegribeligt, at næsten ingen politikere har en selvstændig mening, men er i lommen på storkapitalen.
Hvordan vi får hæderlige politikere har jeg ingen ide om, men vi har i desperat grad brug for politikere med viden, empati, moral, integritet og fremsynethed.
Alle lider under de nuværende politiske forhold.

Philip B. Johnsen, Torben Bruhn Andersen, Rune Stilling, Steffen Gliese, Mona Blenstrup, Flemming Berger, Helene Kristensen, Morten Andersen, Tinne Stubbe Østergaard, Anne Eriksen, Benny Larsen, Finn Lindberg, Einar Carstensen, Carsten Mortensen og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Den kilde med udtalelsen om "minister med en bunden opgave" antyder, at der kunne være tale om mandatsvig, der er i alt fald, næppe tvivl ,om at borgerne bliver berøvet naturrigdomme og fysisk på sigt bliver udsat for negativ klima påvirkning foruden, muligt forurenet grundvand der vil påføre borgerne store økonomiske tab, for at undgå kommende forgiftning og havvand vil også blive forgiftet med den helbredsmæssige risiko dette medføre.

Dette syntes, med alt mulig tydelighed påpeget af eksperterne på alle berørte områder, men denne viden er bevist forbigået, dette til fremme for et erhverv, der er økonomisk truet af sygdom i svinebesætningerne, faldende råvarepriser og voldsomt gældsætningsproblematikker.

Fra link:
"Korruption fra latin corruptio, betyder fordærvet tilstand, forfald eller beskadigelse. Den mest udbredte definition af korruption, som anvendes af fx Verdensbanken og Transparency International, er "misbrug af betroet magt for egen vindings skyld" eller "misbrug af offentligt embede til privat vinding". Korruption dækker derved over en række strafbare handlinger som bestikkelse, bedrageri, underslæb, mandatsvig, embedsmisbrug og nepotisme. Selve betegnelsen korruption anvendes ikke direkte i dansk straffelov."

Fra link: "Mandatsvig er en formueforbrydelse som består i, at man som forvalter af en andens formue giver denne et tab for at give sig selv eller andre en gevinst. Rollen som forvalter kan i princippet ligge hos enhver, som handler som fuldmægtig, men ses i denne sammenhæng hyppigst hos ledelsen for en virksomhed, forening eller fond.

Tidligere borgmester i Farum Kommune Peter Brixtofte blev i 2006 dømt for mandatsvig, i det byretten fandt, at han havde overført penge fra et byggeprojekt finansieret af skatter til Farum Boldklub som uofficiel støtte til klubben. Denne afgørelse blev i 2007 stadfæstet i Østre Landsret."

https://da.m.wikipedia.org/wiki/Korruption
Link: https://da.m.wikipedia.org/wiki/Mandatsvig

Flemming Berger, Anne Holm, Anne Eriksen, Jørgen Steen Andersen, Finn Lindberg og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar

Hvad pokker - færre off. ansatte, har jo længe været det det drejede sig om, og det uanset hvilken farve regeringen havde. Sådan har det været siden sidst i 80'erne, hvor den konservative finans-minister Palle Simonsen dengang fastsatte 10 pct. færre off. ansatte.
At den off. sektor tømmes for viden og erfaring, tager folketingets flertal sig det let. Viden er nemlig ubekvem.

Flemming Berger, Jørgen Steen Andersen, Finn Lindberg, Einar Carstensen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Kun tåber frygter ikke dansk landbrug og danske levebrødspolitikere fra venstre til højre. Vi ved, at giften er nået grundvandet. Vi ved danske drengebørn har nedsat sædkvalitet pga. giften. Vi ved dyrelivet dør af giften. Vi ved, at jo mere intensivt landbrug, des mere gødskning og gift. Og landmændene og politikerne ved det også. Og lobbyorganisationer har helt ufatteligt åbenlyst magt og indflydelse på dette vanvid. Vi ved, at giften forlader landmændenes matrikler og forgifter vores fælles eje, grundvandet og naturen, hvor er lovene, der skal beskytte os imod disse giftovergreb?

Runa Lystlund, Torben Bruhn Andersen, Per Meinertsen, Mona Blenstrup, Flemming Berger, Arne Lund, Ole Steensen, Hanne Ribens, Helene Kristensen, Carsten Svendsen, Morten Andersen, P.G. Olsen, Anne Holm, Anders Graae, Kim Houmøller, Jørgen Steen Andersen, Einar Carstensen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Undergravning af bureaukratiets stabilisering af demokratiet er en grundliggende højrepolitiske disciplin. Tilbage til fortidens minimalstat...

Mikael Nielsen

Men ingen gider at arbejde for en chef, som er dårlig en håndværker og en dårlig leder.« auch

Peter Andersen, Mona Blenstrup og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Ivan Breinholt Leth

De spiser måske ikke fredags slik?

Jeg vil klart anbefale at læse to artikler skrevet af landmand og journalist, Kjeld Hansen, og som begge er tilgængelige via Åbenhedstinget.

I den første artikel beskrives hvordan der blev fiflet braklægningsordningen under den borgerlige regering i 2002-04, og hvor Eva Kjær såmænd beklæder en af hovedrollerne.

I den anden artikel kan man læse hvordan Fødevareministeriet i 2012 med Mette Gjerskov (A) i spidsen ubegavet forsøgte at bortforklare denne braklægningsfadæse, bla. med ordene: "at vi i Danmark var for tidligt ude med at tage miljø- og naturmæssige hensyn i forbindelse med regler for landbrugsstøtte.”

Og dermed forfalder Mette Gjerskov, skønt hun klart burde vide at der var blev fiflet med braklægningsordningen, til det beskidte kneb at skylde skylden på EU, skønt EU Domstolen afsagde en korrekt dom, nemlig at den danske stat skulle tilbagebetale de 750 mio. kr. der var blevet udbetalt på et falsk grundlag. Tåkrummende pinligt, er det

http://www.aabenhedstinget.dk/nyside/synspunkt-fupbrak-for-750-mio-kr/

http://www.aabenhedstinget.dk/nyside/synspunkt-fodevareministeriet-forte...

Jørgen Steen Andersen og Klaus Flemløse anbefalede denne kommentar
john andy houbo Pedersen

Vi har de politikere vi har fortjent ! men hvorfor skal vi straffes.

Helene Kristensen

Næhh vi har de politikere storbønderne har betalt for.

Mona Blenstrup, Flemming Berger, Vibeke Hansen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
peter fonnesbech

Når en særlig hændelse/ eller et begivenhedsforløb forekommer en gang , kan man vel kalde det en engangsforteelse, og det kan med en vis rimelig undskyldes.

Sker det samme igen, er der tale om en gentagelse, og så skal der beklages dybt og loves bod og bedring. Forståeligt nok.

Men sker det samme igen, så har vi et klart mønster, og nu findes der ingen undskyldninger mere overhovedet.

Mønsteret, jeg hentyder til her, er uduelige Venstre ministre.

Løkke, gå nu af !

Jørgen Steen Andersen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Karl Aage Thomsen

Alle ministre i denne regering kører på at ødelægge demokratiet , og det bare ikke på Christiansborg, men sgu også for os vælgere. Selv om ministrene godt ved, at de har uret opføre sig som provokerende teenagere bare for at tækkes Underhyler Lars Løkkehjul,som mener ommere ligner en forstokket Buhda, der lader sig made af diciplene.

Brian Rosberg - Er der to, der IKKE står sammen i den offentlige debat, så er det viden og dansk landbrug.

Bill Atkins, Mona Blenstrup, Jørgen Steen Andersen, Flemming Berger og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

"Embedsmænd flygter fra Eva Kjer Hansens ministerium"

Det forstår man, efter at have set samrådet i dag: http://www.ft.dk/webtv/video/20151/mof/td.1300226.aspx?as=1

Mona Blenstrup

En minister kan blive gået men beholder sin privilligier. En embedsmand bliver blot fyret, hvis man laver noget forkert. Kun en tåber frytgeer ikke industrilandbruget.
Man snakker konstant om manglende næring til planterne, men de biodynamsike og økologiske landbrug dyrker fint korn til både mel, øl og dyrefolder. De andre piber konstant over manglende næring og lavt proteienindhold. Hyklere.

Steffen Gliese

Det er et mærkelig ufrit samfundssyn, der breder sig - lidt som i H. C. Branners "Legetøj".
Uffe Tang har netop siddet med Krause Kjær og talt om, at politikerne har "gjort fejl" og på andre måder talt udfra ideer om, at der bestemte måder at gøre ting på, og bestemte resultater, der betyder, at tingene er gået rigtigt til. Men sådan er det jo ikke i virkeligheden, det er en sørgelig indstilling, som breder sig: at man skal leve op til bestemte forventninger og i øvrigt passe på "ikke at tabe ansigt". Hvor kedeligt!