Læsetid 3 min.

FN-komitéer dumper Danmark i flygtningesager

»Det er selvfølgelig ikke ønskværdigt, at FN-komitéer udtaler kritik af afgørelser truffet af de danske myndigheder,« lyder det fra Inger Støjberg efter voldsom stigning i antallet af sager, hvor Flygtningenævnets afgørelser kritiseres. Flygtningenævnet vil nu drøfte kritikken med FN
5. februar 2016

Danmark får stadig oftere kritik af FN, når det gælder flygtninges menneskerettigheder. Ifølge en opgørelse fra integrationsminister Inger Støjberg (V) har de forskellige FN-komitéer på menneskerettighedsområdet alene i andet halvår af 2015 afgjort 15 klagesager og udtalt kritik i de otte, hvori de danske asylmyndigheders øverste instans, Flygtningenævnet, har truffet afgørelse.

Til sammenligning udtalte FN-komitéerne kun kritik i fire af i alt 15 sager i hele perioden fra 2004 og til med første halvår af 2015.  

Selv om Inger Støjberg understreger, at Flygtningenævnet er et uafhængigt nævn – hvorfor hun af »principielle grunde« ikke ønsker at udtale sig om nævnets verserende sager – gør kritikken indtryk: »Det er selvfølgelig ikke ønskværdigt, at FN-komitéer udtaler kritik af afgørelser truffet af de danske myndigheder,« skriver Inger Støjberg til Folketingets Integrationsudvalg.

Flygtningenævnet behandler klager over asylafgørelser fra Udlændingestyrelsen. Flygtningenævnets afgørelser er endelige, og bevisførelsen kan ikke ankes til domstolene, hvilket forstærker vigtigheden af, at nævnets afgørelser er uangribelige.

FN-komitéerne er ikke domstole som for eksempel Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvorfor afgørelserne ikke er retligt bindende for Flygtningenævnet.

Stig Torp Henriksen, sekretariatschef i Flygtningenævnet, understreger dog, at nævnet tager kritikken alvorligt,  og at det hver gang har ført til drøftelser i dets øverste bestemmende organ, nemlig koordinationsudvalget. I alle de otte tilfælde, hvor FN i andet halvår af 2015 har udtalt kritik, er sagerne blevet genoptaget.

»Men det er selvfølgelig ikke sådan, at Flygtningenævnet bare forholder sig til kritikken fra sag til sag. Det er alvorligt, og Flygtningenævnet ser på kritikken med stor alvor. Derfor har vi taget initiativ til at få et møde med repræsentanter for FN’s komitéer her i foråret,« siger Stig Torp Henriksen.

Ifølge monitoreringschef ved Institut for Menneskerettigheder, Christoffer Badse, skyldes de mange klagesager ved de forskellige FN-komitéer, at asylansøgernes advokater er blevet bedre til at anvende FN-systemet til at få deres klienters sag genbehandlet af de danske myndigheder: »Det må de danske myndigheder finde sig i. Men det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende for myndighederne, at de taber så mange sager. Det afslører i hvert fald, at det tit er værd at få prøvet sin sag ved FN’s komitéer, hvilket også er tanken – de skal sikre et potentielt offer en mulighed for at få prøvet sin sag uden for det nationale system i forhold de internationale forpligtelser, Danmark er juridisk bundet af,« siger Christoffer Badse.

I alt verserede der ved årsskiftet 128 klagesager over Danmark ved de forskellige FN-komitéer på menneskerettighedsområdet.

Enhedslistens integrationsordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, er ikke overrasket over, at Danmark stadig oftere bliver kritiseret af FN:

»Når Danmark indskrænker flygtninge og asylansøgeres rettigheder, er der ikke noget mærkeligt i, at FN-komitéerne i flere sager kritiserer os. I den forbindelse er det bekymrende, at regeringen  med lovforslaget L 97, som Folketinget behandler for øjeblikket, vil indskrænke klagernes adgang til retshjælp i klagesager i FN-systemet«.  En henvisning til, at justitsminister Søren Pind (V) netop har fremlagt et lovforslag, der skal begrænse retshjælpen med den begrundelse, at »der er sket en stigning i antallet af klagesager, som bliver rejst uden rimelig grund ved internationale klageorganer«.

FN skal ikke blande sig

Dansk Folkepartis integrationsordfører, Martin Henriksen, mener, at det slet ikke bør være muligt for afviste asylansøgere at klage til FN over Flygtningenævnets afgørelser.

»Det er problematisk, at vi både har Flygtningenævnet – der fungerer som en stat i staten – og derudover så også FN til at bestemme over den danske udlændingepolitik. Jeg siger ikke, at vi som politikere skal sidde og afgøre, at han skal have en opholdstilladelse - og han skal ikke – men vi kan godt have et system, der er mindre uafhængigt af det politiske system. Det  har vi ikke i dag, og det er i særdeleshed et problem, når det er internationale organer, som dikterer, hvem der skal have opholdstilladelse i Danmark,« siger Martin Henriksen.

Flygtningenævnet har indtil videre afvist FN’s kritik i en enkelt af sagerne. Denne sag drejede sig om en handlet nigeriansk kvinde, som i Danmark var blevet tvunget ud i prostitution. Ved en tilbagevenden til Nigeria frygtede hun at blive udsat for overgreb af bagmændene eller disses slægtninge.

Flygtningenævnet fastholdt, at en udsendelse af kvinden hverken ville være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller FN’s konvention om civile og politiske rettigheder. 

Bliv opdateret med nyt om disse emner

Prøv en gratis måned med uafhængig kvalitetsjournalistik

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Brugerbillede for Pia Qu
    Pia Qu
Pia Qu anbefalede denne artikel

Kommentarer

Brugerbillede for Herman Hansen

...Gad vist hvad FN mon siger om de rige arabiske oliestater om deres bidrag.

Randi Christiansen, Kaj Spangenberg og Anders Barfod anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Bjarne Falk Rangård
Bjarne Falk Rangård

" En henvisning til, at justitsminister Søren Pind (V) netop har fremlagt et lovforslag, der skal begrænse retshjælpen med den begrundelse, at »der er sket en stigning i antallet af klagesager, som bliver rejst uden rimelig grund ved internationale klageorganer«."
Gad vide hvilken verden han lever i ?
Politikerne skal lave reglerne, men selvfølgelig skal de myndigheder der vurderer om de overholdes være så uafhængige som muligt. Det er fundamentet for en retsstat.

connie brask, Toke Karstens, Kurt Nielsen, Gert Romme, Per Klüver og Finn Lindberg anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Britta Hansen

Herman Hansen:

1. Hvad har det med sagen at gøre?

2. Er det virkelig de lande, du ønsker, DK skal måle sig med?

Hans Larsen, connie brask, Bjarne Andersen, Kurt Nielsen, Gert Romme, Per Klüver, Erik Karlsen og Bruger 200861 anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Claus Madsen

»der er sket en stigning i antallet af klagesager, som bliver rejst uden rimelig grund ved internationale klageorganer«." SE det er embedsmands snak par exelence. Man ønsker klagemulighederne begrænsede fordi det er irriterende at så mange afgørelser i FN går Danmark i mod. Derfor sætter mand sine folk i flygtningenævnet til at lave en rapport med det ønskede resultat. Man lægger derfor ikke vægt på at der er en stigning af afgørelser der går Danmark i mod. Man skriver heller ikke at der i naturlig forlængelse af de mange stramninger er sket en markant stigning i antallet af klager. Man skriver udelukkende at der er sket en stigning i antallet af klager der viser sig at være u begrundede. Dette er helt naturligt i kraft af den store stigning i det samlede antal klager, men det skriver man heller ikke! Intet af det man skriver er løgn. Det er faktisk sandt isoleret set. Men det er misindformativt og på grænsen til manipulation af offentligheden såvel som af Folketinget. Flygtninge nævnet uafhængigt...... My foot.

Torben R. Jensen, Hans Larsen, Toke Karstens, Niels Møller-Larsson, Kurt Nielsen, Per Klüver, Finn Lindberg, Britta Hansen og Niels Nielsen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Kaj Spangenberg
Kaj Spangenberg

Gad vide hvilken verden, FN-komiteerne lever i?
Men de skal selvfølgelig mene, hvad de her giver udtryk for.
Det er vel det, de får løn for.

Brugerbillede for Randi Christiansen
Randi Christiansen

Hvis alle asylansøgere har ret til retshjælp og at til få prøvet deres sag - hvilket naturligvis i den idelle verden er det rigtige at gøre - kan jeg ikke se, at det danske retssystem kan magte opgaven?
Alle gode hensigter falder på økonomien. Hvem betaler? Statskassen eller de private formuer, som den ene procent ved vold, bedrag og alskens udspekulerede metoder og i ly af de indfødtes naivitet lænser fællesejet=statskassen for?

Brugerbillede for Britta Hansen

Men skal vi villigt acceptere, at statskassen bliver tømt af de riges penge i skattely og hellere beskære menneskenes mulighed for at få deres rettigheder?

Jeg mener, nej.

Brugerbillede for Randi Christiansen
Randi Christiansen

Britta - pt bliver statskassen på nærmest samtlige mulige måder tømt af den ene procent. De er ved deres uansvarlige omgang med deres uretmæssigt erhvervede portefølje ansvarlige for samtlige kollektivets problemer i den fysiske verden, fx flygtningeproblematikken. Statsledere, som ikke varetager deres befolkningers basale behov, er skyldige i krig, som i fx syrien. Det skaber flygtningestrømme, som er med til at tømme den danske statskasse og underminere vores i forvejen skrøbelige husholdning. Sålænge regningen skal betales af statskassen og ikke af den ene procent, som har skabt problemet, så fodrer man hunden med dens egen hale samtidig med, at man sviner samtlige danskere til på det groveste - som fx carsten jensen gør det.

Det er dumhed, forførelse, angsten for at være politisk ukorrekt og biive kaldt ikke stueren i en uhellig alliance. Det er ubegribeligt at ellers intelligente mennesker falder for det bedrageriske spin og dermed sanktioner den fortsatte kannibalisering af fællesejet, hvilket i særlig grad rammer de underpriviligerede. Det giver vækst til højrefløjen, df og andre utroværdige typer.

Venstrefløjens tåbelige halalhippier tør, kan eller vil ikke forstå denne magtanalyse og er derfor impotente ifht at forsvare de 99% mod den 1%'s overgreb. Derfor kan regningen bare fortsætte med at blive tørret af på statskassen=kollektivet=de underpriviligerede=dem, som den 1% kannibaliserer på og lokker andre til at deltage i deres festmåltid. Forhåbentlig er der snart nogen flere - udover de økologiske økonomer, tech nørder for borgerløn m.fl. - der vågner op til dåd. Ellers er det virkelig - med sos' ernes forræderiske hjælp - lykkedes at omstyrte det skandinaviske forsøg på en retfærdig fordelingsnøgle. Et problem er selvfølgelig, at begrebet retfærdighed ikke forstås, som det faste parameter det er men betragtes som en relativ størrelse, som skiftende justitsministre og deres embedsstand i vidt omfang kan justere efter politisk forgodtbefindende, ref. mette frederiksen hos clement.

Brugerbillede for Randi Christiansen
Randi Christiansen

Når carsten jensen i sin kronik skriver :

"Vi er i problemets kerne: Den Europæiske Unions ødelæggende indre modsætning mellem Menneskepagt og Finanspagt. Da finanskrisen ramte i 2008, blev den himmelråbende løgn knæsat, at krisen skyldtes statsligt overforbrug og ikke et uansvarligt finansmarked, og derfor måtte kontinentets fattigste betale for bankernes selvpåførte krise med en massakre på de sociale ydelser. På engelsk hedder det austerity, på dansk ’nødvendighedens politik’, men hvad denne neoliberale strategi end kalder sig, er den ikke andet end de riges krig mod de fattige, en krig, som EU ulykkeligvis har gjort sig til redskab for, og som har påført unionen et omfattende legitimitetstab.
Nødvendighedens politik er højrepopulismens bedste grobund. Mellem neoliberalisme og populisme består der en uhellig alliance, hvor der i stedet burde være en skånselsløs konfrontation, for det er markedskræfternes amokløb, der skaber marginaliseringen af hele befolkningsgrupper.
I stedet for at vende sig mod deres plageånder i finanscentrene, slutter de nye nationale underklasser op bag det ekstreme højre, hvor de ophidses til at vende sig mod den globale underklasse, der udgøres af indvandrere og flygtninge. Underklasse mod underklasse, det er opskriften på fremtidens slagsmål, mens astronomiske summer uanfægtet flyttes rundt på finanscentrenes computerskærme."

så har han jo fuldstændig ret.

Jeg forstår godt, at det er nemt at lade sig rive med af sin egen retorik, men når cj glemmer at sætte adresse på regningen : er det statskassen=kollektivet eller er det de illegitime, private røverformuer, han jo her så dygtigt lobhudler, der må til lommerne, så skaber han med sin velformulerede galde vrede og polarisering i stedet for samarbejde og præcision.

Brugerbillede for Britta Hansen

Randi:

Bortset fra, at jeg har svært ved at kæmpe mig igennem din tirade af vrede og nærmest hadske skriverier, som er lange og tidskrævende, lige ét spørgsmål her:

Hvem præcist hentyder du til, når du siger: 'Statsledere, som ikke varetager deres befolkningers basale behov, er skyldige i krig, som i fx syrien (sic.).'

Brugerbillede for Randi Christiansen
Randi Christiansen

Britta - tak for opsangen, jeg skal bestræbe mig på fremover at formulere mig høfligt, kort og præcist. (I mit seneste indlæg udgør et citat af carsten jensen nu den største del af teksten. Har du bemærket det?)

Og mht at være krigansvarlig statsleder, må syrien som nævnt være eet af de pt mest iøjnefalende eksempler.

Brugerbillede for Randi Christiansen
Randi Christiansen

Ok britta, det forrige indlæg var pænt langt og vredt - fordi jeg syns, det skal siges, sålænge mennesker lider pga inkompetent ledelse

Brugerbillede for Torben R. Jensen
Torben R. Jensen

Randi Christiansen:
Jeg gik ud fra, at det var en fejl med dit copy/paste af dit indlæg under Carsten Jensens artikel: Er vi danskere virkelig sådan?
Det er lidt træls med genbrug af lange identiske kommentarer.

Hvis du læser denne artikel, så drejer det sig om, som Claus Madsen beskriver det længere oppe i tråden, at regeringen (og et flertal i Folketinget) vil begrænse adgangen til at klage over Flygtningenævnets afgørelser, hvilket kunne være ganske fornuftigt, hvis folk kom med helt uberettigede klager. Men klagerne får medhold, så de er i høj grad berettigede og udstiller en dansk praksis, der ikke alene går til kanten af internationale konventioner, men også overskrider dem.

Citat fra artiklen:”FN-komitéer på menneskerettighedsområdet [har] alene i andet halvår af 2015 afgjort 15 klagesager og udtalt kritik i de otte …
Til sammenligning udtalte FN-komitéerne kun kritik i fire af i alt 15 sager i hele perioden fra 2004 og til med første halvår af 2015.”

De internationale konventioner, EU-aftaler m.v., som Venstre og flere andre partier er så stærkt imod, er primært lavet for at beskytte befolkningerne mod despotiske regeringer, og de lægger en væsentlig begrænsning for Venstre (og flere andre partier) i forhold til overgreb på befolkning og ikke mindst minoriteter, de svageste og miljø. Jeg har derfor lidt svært ved at se, at du støtter det igangværende forsøg på at sætte den internationale kontrol ud af drift.
hvilket netop kan åbne sluserne for et totalitært nyliberalt paradis for den ene procent - Men jeg kan naturligvis have misforstået dine indlæg.

Brugerbillede for Randi Christiansen
Randi Christiansen

Torben r jensen - du har ret, jeg ramte ved siden af skiven her - og iøvrigt kan 128 klagesager ikke siges at overbelaste det danske system.
De folkelige institutioner er under pres fra alle sider pga den underliggende dysfunktionelle forretningsmodel, som konkurrencestaten udgør. Hvordan beskytte sig? Jeg mener, at det kan være nødvendigt med et formindsket pres på statens udgifter, men det er jo en politisk diskussion, hvor man mener, at det er hensigtsmæssigt at spare. Og jeg er faktisk enig med dig i, at det nok ikke er på klageadgangen, vi bør spare - selvom det i nuværende politiske praksis betyder, at pengene tages fra andre nødlidende. Hvilket ikke kan understreges ofte nok, hvorfor jeg tillod mig at finde det relevant med en copypaste af carsten jensens velformulerede opsang desangående.