Nyhed
Læsetid: 5 min.

Høringssvar dumper udskældt landbrugspakke

Kun en uge før den planlagte vedtagelse af loven om øget kvælstofgødskning kritiserer forskere, organisationer og kommuner grundlaget for at være for tyndt. Pakken vil få negative konsekvenser for miljøet, advarer mange af svarene. Landbrug & Fødevarer er ’særdeles tilfredse’
Den såkaldte landbrugspakke får kritik af høringsparter, der bl.a. advarer om, at vandmiljøet vil lide skade, hvis forslaget vedtages.

Den såkaldte landbrugspakke får kritik af høringsparter, der bl.a. advarer om, at vandmiljøet vil lide skade, hvis forslaget vedtages.

Astrid Dalum

Indland
18. februar 2016

Regeringens forslag i landbrugspakken om adgang for landmændene til at gøde mere med kvælstof får en hård medfart i den strategiske miljøhøring, som Miljø- og Fødevareministeriet slutter med udgangen af onsdag.

Bl.a. Biologisk Institut på Københavns Universitet, Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA, Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri vender tommelfingeren nedad for forslaget og anmoder regeringen om at udskyde eller revurdere landbrugspakkens forslag om bl.a. at tillade øget gødskning. Også flere kommuner forholder sig kritisk.

Læs også: Redningen af vandmiljøet er udsat på ubestemt tid

»Landbrugspakken vil få negative miljøeffekter,« skriver professor Kaj Sand-Jensen, lektor Jens Borum og lektor Hans Henrik Bruun i høringssvaret fra Biologisk Institut.

»Det er vores klare opfattelse, at landbrugspakken vil øge udledningerne af såvel kvælstof som fosfor i perioden fra 2016 til 2021. Den øgede udledning vil have negative konsekvenser for især vandmiljøet, men også for sårbare naturtyper på land.«

Høringen er en lovpligtig del af processen forud for den politiske stillingtagen til pakken, som er planlagt til torsdag i næste uge, hvor lovforslaget om de ændrede gødskningsnormer er sat til afstemning i Folketinget.

Miljø- og fødevareudvalget kaldte det i starten af februar i sin betænkning om lovforslaget »meget problematisk«, at man skulle skrive betænkning, før høringen var afsluttet, og høringssvarene dermed tilgængelige for Folketinget. Samtidig har landbrugsorganisationen Frie Bønder – Levende Land klaget over, at en teknisk rapport fra Aarhus Universitet, som ligger til grund for landbrugspakken og lovforslaget, først blev offentliggjort to uger inde i høringsfasen. På den baggrund har Frie Bønder – Levende Land anmodet Miljø- og Fødevareministeriet om at lade høringen gå om.

Læs også: OVERBLIK: Her er beskyldningerne mod Eva Kjer Hansen

Klagen er blevet afvist af Natur- og Miljøklagenævnet, og derfor slutter høringen onsdag ved midnat. Endnu onsdag eftermiddag lå kun fire af angiveligt 16 indkomne høringssvar tilgængelige for Folketingets medlemmer. Ifølge miljøvurderingsloven skal ministeriet inden Folketingets stillingtagen – som sagt planlagt til torsdag den 25. februar – udarbejde en samlet redegørelse for, hvordan bl.a. høringssvarene er taget i betragtning i forbindelse med forslaget.

Merbelastningen

I sit høringssvar skriver forskerne ved Biologisk Institut, at den af forskerne beregnede »merbelastning af grundvand, søer, fjorde og kystnære farvande med kvælstof i hele perioden 2016-2021 (...) vil forringe miljøtilstanden og bringe den endnu længere væk fra målene om god økologisk tilstand, som Danmark har forpligtet sig til via Vandrammedirektivet«.

»Landbrugspakken vil endvidere være en overtrædelse af beskyttelsen af Natura 2000 områder, idet der vil være risiko for negative effekter på adskillige Natura 2000 områder.«

Læs også: Konservative kræver kvælstofs-forklaring

Selve den miljørapport om landbrugspakken, som ligger til grund for høringen, beskriver forskerne som »løst formuleret, præget af teknikaliteter, svært læselig, og tallene er svære at gennemskue«.

»Selv om vi er trænede i at læse tal, har det været svært at tjekke det faglige grundlag og deres validitet,« skriver forskerne.

I deres gennemregning af landbrugspakken når de frem til, at pakkens lempelser – øget gødskning, færre efterafgrøder, ophævelse af randzoner m.m. – i 2021 vil øge havmiljøets belastning med 6.800-9.000 ton kvælstof. En merbelastning skal ifølge landbrugspakken neutraliseres ved bl.a. en række frivillige tiltag og målrettet regulering fra 2019, men det kan ifølge Biologisk Institut ikke opveje merbelastningen.

»Netto-effekten af landbrugspakken vil være en forøget udledning på 700-3.900 ton kvælstof i 2021. Det bemærkes samtidig, at merudledningen i perioden 2016-2020 vil være markant højere,« konkluderer forskerne.

Læs også: Leder: Regeringen fupper om forureningen

I sit høringssvar påpeger Danmarks Naturfredningsforening (DN), at landbrugspakkens frivillige indsatser ikke vil give tilstrækkelig effekt, at den licitationsmodel, der skal sikre arealer med efterafgrøder, er juridisk usikker, at antagelserne bag pakkens beregninger over udvaskning er »meget optimistiske« samt at en del af de i landbrugspakken angivne positive effekter på kvælstofudvaskningen ikke skyldes den politiske aftale, men andre årsager.

DN »ønsker derfor, at ændringen af de nuværende kvælstofnormer udskydes, indtil der er tilvejebragt tilstrækkelige virkemidler til at reducere kvælstofudledningen«.

Astrid Dalum

Bekymring for grundvandet

Foreningen Frie Bønder – Levende Land, der ser sig som arvtager efter husmandsforeningerne, skriver i et høringssvar, at »det giver anledning til bekymring, at mange områder kan se frem til at have mindre regulering end i dag, da 90 pct. af vores fjorde og nære kystområder allerede er overbelastet af kvælstoftilførsel i forhold til at kunne leve op til miljømålet om god økologisk tilstand«.

Tilsvarende ser Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri »med stor alvor på forslaget om, at landmændene skal kunne øge gødningstildelingen på markerne, idet den bebudede øgning af næringsstoftilførslen til de marine områder risikerer at stoppe den positive udvikling i vores havområder, inden den overhovedet er kommet ordentligt i gang«.

Læs også: Leder: I lommen på landbrugslobbyen

DANVA mener, at ministeriets »miljørapport ikke lever op til kravene i Lov om Miljøvurdering«.

»Først og fremmest foreligger der ingen vurdering af effekten på grundvandet, og der opstilles ikke et sammenligneligt nulscenarie,« skriver organisationen.

Også Aalborg Kommune er bekymret for landbrugspakkens indflydelse på grundvandet samt for de omkostninger, forbrugerne vil blive påført, hvis en ekstra indsats for at friholde grundvandet skal foretages. Samme bekymring fremfører Randers Kommune i sit høringssvar.

Horsens Kommune skriver, at »det er klart i modstrid med den gældende vejledning om miljøvurdering«, når landbrugspakkens miljørapport medregner nogle kvælstofdæmpende effekter, som ikke har noget med pakken at gøre, for at få det samlede kvælstofregnskab til at se pænere ud samt at andre af de nævnte miljøforbedrende tiltag »alene er ukonkrete ideer«.

Læs også: Leder: Naturen har tabt i Danmark

»Det betyder, at i det samlede regnestykke bliver ulemperne i form af øget belastning af vore vandområder langt større, end det fremgår af miljørapporten. Rapporten bør derfor ændres, så dette klart fremgår,« skriver Randers Kommune.

Også Landbrug & Fødevarer (L&F) har afleveret et høringssvar, hvori man erklærer sig »særdeles tilfredse med det paradigmeskift, som miljø- og fødevareministeren har taget initiativ til med ophævelse af undergødskningen«.

L&F mener, at landbrugspakken faktisk vil give »en betydelig reduktion af kvælstofudledningen«, men samtidig påpeger man, »at der ikke nødvendigvis er lighedstegn mellem kvælstofudledning og miljøpåvirkning, således at en lille merudledning svarer til en lille miljøforringelse«.

Som eksempel nævner man, at »kvælstofudledningen (blev) halveret fra 1989 til nu, men vandet er ikke blevet klarere«.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Der er åbenbart så mange slemme overraskelser i den landbrugspakke at den fortjener en folkeafstemning. F.eks. at landbruget skal belønnes med milliarder fra en ny vandskat for IKKE at forurene grundvandet. Det vil få mange op af sofaen. Det kræver bare 60 underskrifter fra folketinget.

Elisabeth Andersen, Flemming Berger, Keld Albrektsen, Svend Erik Sokkelund, Torben Bruhn Andersen, Jens Kofoed, Anders Graae, Estermarie Mandelquist, Rasmus With, Anna Lønne Sørensen, Michael Ryberg, Carsten Mortensen, Kirsten Mindegaard, Torben Arendal, Kirsten Kathrin, Mads Berg, Søren Johannesen, Erik Jensen , Morten Andersen, Ejvind Larsen, Steffen Gliese, Lars Dahl, Helene Kristensen, Elise Berg, Michael Kongstad Nielsen, Birte Dahl, Dorte Sørensen, Per Meinertsen, Tue Romanow, Palle Yndal-Olsen og Hanne Koplev anbefalede denne kommentar

Pakken er simpelthen en skandale. Jeg mindes ikke, hvornår vi tidligere har været så langt ude, som vi er nu med Lars Løkke & Co. - til dels hjulpet godt på vej af Socialdemokraterne.

Elisabeth Andersen, Torben Bruhn Andersen, Karsten Aaen, Flemming Berger, Sven Dall, Peter Knap, Jens Kofoed, Estermarie Mandelquist, Rasmus With, Anna Lønne Sørensen, Kirsten Mindegaard, Finn Lindberg, Torben Arendal, Kirsten Kathrin, Mads Berg, Erik Jensen , Morten Andersen, Ejvind Larsen, Lars Dahl, Elise Berg, Thomas Frisendal og Michael Kongstad Nielsen anbefalede denne kommentar
Jørgen Steen Andersen

Og så vil regeringen undersøge skaderne på grundvandet efter forureningen er sket.
Ingen kender regningens størrelse.
Det er en skandale, at borgerne skal betale for at andre IKKE skal forurene grundvandet!
Det er også en skandale, at borgerne skal betale for at få renset grundvand, som andre har forurenet.

Elisabeth Andersen, Torben Bruhn Andersen, Karsten Aaen, Peter Knap, Estermarie Mandelquist, Rasmus With, Anna Lønne Sørensen, Kirsten Mindegaard, Finn Lindberg, Torben Arendal, Kirsten Kathrin, Erik Jensen , Per falk Hansen, Ejvind Larsen, Steffen Gliese, Tue Romanow og Lars Dahl anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

Gå ind på fb-gruppen, Bevar de forhadte vandløb, og støt der. Der er allerede mange tusinde medlemmer, og der bliver stadig flere. Det er en meget seriøs gruppe, og rummer virkelig mange vidende folk med viden om vand, miljø, landbrug, og de er allerede nu ved at være en pressiongruppe der lyttes til.

https://www.facebook.com/groups/bevardeforhadtevandloeb/?ref=ts&fref=ts

Elisabeth Andersen, Karsten Aaen, Estermarie Mandelquist, Anna Lønne Sørensen og peter fonnesbech anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

"I deres gennemregning af landbrugspakken når de frem til, at pakkens lempelser – øget gødskning, færre efterafgrøder, ophævelse af randzoner m.m. – i 2021 vil øge havmiljøets belastning med 6.800-9.000 ton kvælstof. En merbelastning skal ifølge landbrugspakken neutraliseres ved bl.a. en række frivillige tiltag og målrettet regulering fra 2019, men det kan ifølge Biologisk Institut ikke opveje merbelastningen".

De frivillige tiltag vil sige, at når øko-landmænd bruger færre gødnings- og giftstoffer, kan det konventionelle landbrug bruge det mere. Logik for landmænd.

Elisabeth Andersen, Karsten Aaen, Tue Romanow, Estermarie Mandelquist, Anna Lønne Sørensen, Finn Lindberg, Bill Atkins, Erik Jensen , Anne Eriksen og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Helene Kristensen - vi er nogle, der ikke støtter fb.

Jens Kofoed, Jørgen Steen Andersen, Torben Arendal, Erik Jensen , Ejvind Larsen, Per Meinertsen og Carsten Svendsen anbefalede denne kommentar

...Eva Kjer Hansens talgymnastik blotlægger hele Venstres politiske strategi.

Estermarie Mandelquist, Anna Lønne Sørensen, Finn Lindberg, Kirsten Kathrin, Erik Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Rasmussens & Frederiksens seneste kup ... og et stort flertal af befolkningen jubler, mon ikke ?

Hun har da en sikker fremtid i Venstre, har hun ikke ?

Estermarie Mandelquist, Finn Lindberg og Erik Jensen anbefalede denne kommentar

Måske er det bedst for helbredet og samfundets fælles statskasse, hvis alle kun spiser økologiske fødemidler, der ikke er behandlet med pesticider.

INRIKES PUBLICERAD 18 FEBRUARI

Bekämpningsmedel kopplas till demens

Det verkar finnas ett samband mellan minnesstörningar och demens och bekämpningsmedel, enligt en ny studie som forskare vid Uppsala universitet gjort tillsammans med amerikanska och
koreanska forskare.

I studien har halterna av DDE, en nedbrytningsprodukt av miljögifterna DDT, transnonaklor och hexaklorbensen, från nästan 1.000 personer i 70-årsåldern i Uppsala undersökts.

Ingen hade minnesstörningar när proverna togs, men under tio år utvecklade 75 av dem någon form av demens, skriver Upsala Nya Tidning.

www.nyhetsdatabasen.se/senaste-nytt-om/uppsala+nya+tidning.htm

Flemming Berger, Karsten Aaen, Sven Dall, Torben Bruhn Andersen, Estermarie Mandelquist, Jørgen Steen Andersen og Anna Lønne Sørensen anbefalede denne kommentar
Bjarne Falk Rangård

Ja sådan går det når godsejerne sidder i regering.
Der bruges mange ord, manipulation , uigennemsigtigt, misinformation med videre.
Et ord dækker hele affæren : Venstre !!
Selvfølgelig er tallene vanskelige at læse. sådan er det når man skal regne bagud fra den i forvejen af "bæredygtigt landbrug" forventede konklusion.
Bæredygtigt landbrug dækker over "økonomisk bæredygtig".
Og lad så være med at kalde det "konventionelt landbrug". Industrielt landbrug dækker bedre da det er mindre end 50 år denne ekstreme form for udpining af jorden og forurening af omgivelserne har fundet sted.
Jordspekulation, massive investeringer i kvantitet fremfor kvalitet, landbrugsstøtte der er anvendt til valutaspekulation med videre har bragt det industrielle landbrug i en situation hvor de må have lov til yderligere skatteyderbetalt forurening for at overleve.
Selvfølgelig skal disse industri virksomheder som alle andre selv betale for de afledte konsekvenser af deres produktionsformer.
Det vil være en katastrofe såfremt et snævert flertal i folketinget, 90 mod 89 spiller hasard med det fremtidige miljø og kvaliteten af vores drikkevand, med udgangspunkt i en information og beregninger givet og udført med Venstre-troværdighed.

Torben Bruhn Andersen, Helene Kristensen, Flemming Berger, Karsten Aaen, Ole Steensen, Tue Romanow, Kim Houmøller, Bent Gregersen, Peter Knap, Anders Graae, Estermarie Mandelquist, Birte Dahl, Anne Eriksen, Niels Duus Nielsen, Jørgen Steen Andersen og Anna Lønne Sørensen anbefalede denne kommentar

PANIK OG MAFIAMETODER
Tak til Inf. fordi I får en masse eksperter til at udtale sig.
Men emnet gøres mere kompliceret end det er, så den ene ekspert misser at indregne den anden eksperts argumenter.
Hovedbudskabet drukner i alt for mange ord.
Viden og fagudtryk om emnet må gøres folkeligt.
For den af panik fornufts-amputerede landbrug-venstre-mafia udnytter uvidenhed og splittede eksperter i sit tarvelige, naturskadelige og åndsforladte politiske mål.

Sikkert er det, at et naturligt, sundheds og forureningsneutralt gødskningsniveau er 40 kg.N/ha.
(40 kg ren kvælstof pr. hektar). Som i 1950-erne. Nu er 200 kg/N/ha lovligt. Kæden er hoppet af for 40 år siden.

Alle fornuftige argumenter er sådan set kommet frem.
Medierne måtte gerne opliste dem i fagsprog og oversætte til twitter-kortfattet dagligsprog, så borgerne sættes i stand til stillingtagen på det politiske niveau.

Venstre skal have landbefolkningen til at stemme på sig igen, hvilket er det overordnede mål. Så man danser uansvarligt efter forgældede (360. mia. kr.) landmænd, der lider af kollektivt storhedvanvid og panikangst.

Helene Kristensen, Flemming Berger, Karsten Aaen, Torben Bruhn Andersen, Bent Gregersen, Jens Kofoed, Estermarie Mandelquist, Anne Eriksen, Niels Duus Nielsen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Anna Lønne Sørensen

Det er så let at skjule og manipulere, når de store tal kommer i spil. Gå nu ud i naturen og se med egne øjne! ;o) Den er helt gal med naturen, det går den forkerte vej, kloden lider, der er tale om et stort fællesskab, som Venstre-regeringen totalt overser. De har travlt med at 'redde skuden', men glemmer at også synkende skuder kræver vand for at kunne sejle ;o) ;o)
Hele snakken om vores vandløb handler om at se på et vandløb og bruge vandløbs egne metoder til at være et vandløb, til at være mangfoldig natur, til at 'afvande' / regulere vandstanden året rundt. Skal vand være en 'kanal', skal det ligge i et rør, for vand vil altid være vand og dermed forsøge at slynge sig ;o). Udretter man et stykke vandløb, kommer der bare mere vand længere nede, se senest Holstedbro's store oversvømmelser. Det har altid været forkert at rette ud, og med øget regnmængde ser vi nu tydeligere hvilke voldsomme følger udretninger får!

Helene Kristensen, Karsten Aaen, Trond Meiring, Kim Houmøller, Estermarie Mandelquist, Niels Duus Nielsen, Jørgen Steen Andersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Hørte lige, at man også må leje sommerhusene ud i længere tid - fordi før skulle naturen rette sig op efter roderiet - det er ikke nødvendigt nu mere - Venstre cementerer det hele - undtagen markerne...

Karsten Aaen og Estermarie Mandelquist anbefalede denne kommentar
Bjarne Falk Rangård

Her er formål og visioner for Bæredygtigt Landbrug

Formålsparagraf:
Gennem en aktiv indsats med faglig og saglig argumentation, påpegning af urimeligheder og begrænsninger i produktionsforhold, at forbedre et bæredygtigt Dansk Landbrugs indtjening.

Målsætning:
Vi skal have afskaffet de økonomisk belastende dele af Grøn Vækst.
Vi skal sikre os mod nye indgreb.
Vi skal have afskaffet skatter og afgifter, der belaster erhvervet økonomi i forhold til vore konkurrenter.

Stærke visioner for landbruget:
Foreningen for Bæredygtigt Landbrug vil være en stor og slagkraftig organisation som vil:

Bekæmpe byrderne i Grøn Vækst.
Arbejde for fjernelse af danske særafgifter og begrænsninger.
Kræve at samfundet selv løser sin del af forureningen.
Bekæmpe den uretfærdige særlovgivning.
Kæmpe for balanceregnskaber på ejendomsniveau.

Mange ord om økonomi og meget lidt om miljø.

Samfundet skal betale deres del af forureningen, mærkværdigvis ikke landbrugene !

Det er denne organisation som har størst indflydelse på regeringens politik.

Bjarne Falk Rangård

Aftalen Grøn vækst blev indgået 2009 af den daværende VK-regering sammen med Dansk Folkeparti.
Men i mellem tiden er der jo sket det, at Venstre har mistet stemmer hos bønderne og de skal tilbage koste hvad det koste vil.
Hvem taler om politiker lede ?

Helene Kristensen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Jørgen Steen Andersen

Med få omskrivninger af "Kammerat Napoleon" af George Orwell kan den historie passe på dramaet om vores natur, miljø og drikkevand, som er en stor politisk kamp om retten til Danmarks naturværdier.
Oprindelig er historien skrevet som en kritik af Sovjetunionen under Stalin, men magtpolitiken er den samme som til alle tider.

Et berømt citat fra romanen kan være på sin plads her:

"Alle er lige, men nogle er mere lige end andre."

Michael Kongstanke Nielsen. Du og nogle andre støtter ikke FB. Fint for jer, men hvad pokker har det med sagen at gøre?
Tak for oplysningen Helene. Er flux på vej ind for at støtte og håber det får samme effekt som gruppen mod skiffergas havde.

Jørgen Steen Andersen

Peter Knap 12:16
Det har ikke noget med sagen at gøre, rigtigt, men det er kun til almindelig oplysning, at vi er nogle der synes, at de sociale medier ikke er specielt sociale, men igen kun fungerer som brød og skuespil for magthaverne.
Kan I ikke lave en underskriftsindsamling i f. eks Information til alle os fodslæbere.

Jørgen Steen Andersen

Rettelse:
Selvfølgelig i alle trykte medier, hvad tænker jeg dog på.

Svend Erik Sokkelund

Forskerne skriver: »Selv om vi er trænede i at læse tal, har det været svært at tjekke det faglige grundlag og deres validitet.« .

Der er noget, der lugter af fup, manipulation & røgslør langt væk.

Torben Bruhn Andersen, Kim Houmøller, Jørgen Steen Andersen og Peter Knap anbefalede denne kommentar

FB gruppen er så vidt jeg kan se ikke en underskriftindsamling, men snarer et forum.
Hvis nogen tager initiativ til en underskriftindsamling støtter jeg den med største glæde, men skal det nåes før sidste behandling, skal det gå stærkt.
Igen, jeg kan ikke indse, hvorfor det er vigtigt at meddele omverdenen at man ikke går ind for Facebook, uanset hvad diskussion ellers handler om.
Det betyder sikkert i er bedre mennesker end os andre, men det er til at leve med.
Hvad du tænker på er en glimrende gåde, og jeg er desuden glad for vendingen "Brød og skuespil for magthaverne."
Den må kunne bruges i en anden tråd.

Helene Kristensen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Jørgen Steen Andersen

Vi er helt sikkert bedre mennesker end jer andre, det kan jeg godt gå ind for:)

Ib Christensen

Hvem sælger egentlig mest kunstgødning her i landet?

Kom bare til at tænke på jeg tit oplever tingene som om, nogen råber se den vej, og imens foregår det interessante den anden vej.
Måske er bønderne selv, bare nyttige idioter der bliver brugt af "de kloge".

Jørgen Steen Andersen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Jørgen Steen Andersen

Vi er alle nyttige idioter for politikerne!

Helene Kristensen

I behøver ikke have en fb-profil eller gå ind for fb- for at læse opslagene på den fb-side jeg linker til. Grunden til at jeg linkede til den er, at der er mange meget vidende mennesker der forklarer og analyserer de oplysninger, som politikerne kommer med - så selv os der ikke er vandløbs- eller gødningseksperter forstår hvad der tales om.

Der er en del underskiftsindsamlinger i gang, hvilket også kan findes på gruppen "Bevar de forhadte vandløb". Der er dog intet der tyder at det har nogen effekt på landbrugsministeren.

Nej, landbrugsministeren tænker som de øvrige Venstrefolk, går den, så går den...
Hvor længe siden er det egentlig, at vi har haft strejke og protester, der virker?

Til Helene Kristensen 18. februar, 2016 - 19:42
https://www.facebook.com/groups/bevardeforhadtevandloeb/?ref=ts&fref=ts
- Når jeg klikker på dit link, mødes jeg af dette krav:
"Du skal logge på for at fortsætte."

Det kan næppe være af hensyn til antallet af beskæftigede i landbruget, at regeringen vil tillade mere forurening:

http://www.statistikbanken.dk/10203
Antal beskæftigede i landbruget:
1-8 t./uge 23.458
9-18 t./uge 8.939
19-26 t./uge 5.421
27-36 t./uge 4.400
37t./uge eller derover 38.754

Men hvorfor så?

(Jeg er dog uenig i antagelsen om, at uden ret til forurening, er landbrug ikke økonomisk muligt)