Baggrund
Læsetid: 5 min.

Kommunerne ignorerer radioaktiv trussel

Kommunerne ser passivt til, mens danskerne bliver udsat for det radioaktive stof radon, kendt som ’den stille dræber’. Stoffet medvirker hvert år til 300 tilfælde af lungekræft landet over, men på trods af en ministeropfordring ignorerer mange kommuner problemet
Forældrenes Landsforening (FOLA) finder det bekymrende, at kommunerne trods ministeradvarsel er tilbageholdende med at undersøge radonniveauet i skoler og børnehaver.

Forældrenes Landsforening (FOLA) finder det bekymrende, at kommunerne trods ministeradvarsel er tilbageholdende med at undersøge radonniveauet i skoler og børnehaver.

Jacob Ehrbahn

Indland
15. februar 2016

37 ud af 45 adspurgte danske kommuner undlader at måle samtlige af deres skoler og daginstitutioner for radonforurening, selv om Sundhedsstyrelsen anslår, at det radioaktive stof findes i 350.000 huse og medvirker til 300 tilfælde af lungekræft om året. Det fremgår af en rundspørge, som Information har foretaget.

»Indsatsen har ikke været særlig stor på trods af det store forebyggelsespotentiale,« konstaterer Steffen Loft, institutleder og professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Læs også: Bornholm sikrede kommunekontor – men ikke skoler og børnehaver

At radon er farligt for mennesker er ellers veletableret viden. Senest kunne TV 2 i weekenden fortælle om den 2-årige Gabriel fra Taulov ved Fredericia, der fik konstateret leukæmi og efter lægeligt råd blev flyttet ud af sit hjem. Det skete, fordi en måling viste, at radontallet i huset var 14 gange over den anbefalede værdi.
På Christiansborg er Dansk Folkepartis boligordfører, Merete Dea Larsen, stærkt utilfreds med kommunernes negligering af radonproblemet.

»Vi forventer selvfølgelig, at politikerne ude i kommunerne gør noget ved dette problem, hvis de har kendskab til det. Det er meget useriøst, hvis der ikke bliver taget fat om problemet,« siger Merete Dea Larsen, som vil tage kommunernes inaktivitet op i Folketinget.

Ministeropfordringer

Radondebatten blussede i 2012 op i Folketinget, og det fik daværende Klima- og Bygningsminister Martin Lidegaard til at sende et brev til alle landets borgmestre for at minde dem om deres forpligtelse til at sikre kommunale bygninger mod radonforurening.

»Kommunerne har som bygningsejer, jævnfør byggeloven, pligt til at sørge for, at deres bygninger, herunder de daginstitutionsbygninger, som ejes af kommunerne, ikke frembyder fare eller er sundhedsskadelige for brugerne af bygningen,« skrev Martin Lidegaard.

Ifølge Byfornyelsesloven skal kommunerne føre tilsyn med bygninger, når det skønnes, at de kan være sundhedsskadelige at opholde sig i. Blandt forskere og jurister med dybdegående kendskab til byfornyelsesloven er der dog uenighed om, hvorvidt kommunernes manglende handling ligefrem kan udgøre et lovbrud.
Juridisk konsulent Søren Garde, der er indehaver af Søren Garde Rådgivning og har over 30 års erfaring med at fortolke Byfornyelsesloven, vurderer, at kommunerne kan have et juridisk problem. Han henviser til, at Sundhedsstyrelsen har kortlagt, hvor der er ekstra høj risiko for radonforurening, og at daværende minister Martin Lidegaard personligt har påmindet borgmestrene om deres forpligtelse til at undersøge problemet.

»Hvis kommunen ligger i et område med høj risiko for radonforurening, bygningerne er bygget før byggeregulativerne i 1998, og der er længerevarende ophold i lokalerne, så kan kommunerne komme på kant med loven, hvis de ikke undersøger det,« siger Søren Garde.

Seniorforsker i byggeri og sundhed ved Aalborg Universitet og Statens Byggeforskningsinstitut Torben Valdbjørn Rasmussen mener dog ikke, at kommunerne bryder loven.

»Det vil være en meget omfattende opgave for kommunerne, hvis de skal tjekke og sikre deres kommunale bygninger for en høj radonkoncentration. Rent politisk synes jeg dog ikke, at vi kan leve med forhøjet radonkoncentration på skoler og i daginstitutioner, hvis det er tilfældet,« siger Torben Valdbjørn Rasmussen.
Han mener, at kommunerne først er lovmæssigt forpligtet til at nedsætte radonniveauet i bygninger, hvis de bliver gjort opmærksomme på problemer i en specifik ejendom. Han forklarer dog, at man ikke kender radons fulde effekt på børn endnu, og opfordrer derfor kommunerne til at følge princippet ’better safe than sorry’.

Den stille dræber

Radon er en skadelig radioaktiv luftart, der opstår i jorden og siver op gennem sprækker i det, som Sundhedsstyrelsen anslår som 350.000 danske hjem. Luftarten er kendt som ’den stille dræber’, fordi den hverken kan ses, lugtes eller smages. Den eneste måde, hvorpå man kan finde ud af, om ens hjem er forurenet med radon, er ved at foretage en måling

’Når radon havner i en bygning, indånder vi den skadelige luftart, som sætter sig på lungerne og øger risikoen for lungekræft. Radon medvirker til, at 300 får lungekræft om året, og selvom vi har været bekendt med det længe, er det et overset problem,’« forklarer Steffen Loft fra Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet.
Forældrenes Landsforening (FOLA) finder det bekymrende, at kommunerne alligevel er tilbageholdende med at undersøge radonniveauet i skoler og børnehaver.

»Det er ikke betryggende, at vores børn kan blive udsat for en sådan sundhedsfare, når man som forældre har en forvisning om, at kommunen tilbyder ordentlige forhold. Derfor skal kommunerne selvfølgelig få undersøgt radonforureningen hurtigst muligt,« siger formanden i FOLA Dorte Boe Danbjørg.
Hedensted er en af de kommuner, der ikke har målt radonniveauet i alle sine bygninger. I 2001 anslog Sundhedsstyrelsen, at gennemsnitsværdien for radon i kommunen er 112 Becquerel per kubikmeter, hvilket overskrider den anbefalede værdi på 100 BQ/m³.

Umiddelbart efter Sundhedsstyrelsens konklusion foretog kommunen sin egen undersøgelse af radon i 20 udvalgte kommunale bygninger. En enkelt bygning overskred den daværende anbefalede grænse på 200 BQ/m³, mens syv ud af de tyve målte bygninger overskred den nuværende anbefaling på 100 BQ/m³. Målingen blev foretaget inden kommunesammenlægningen i 2007, og Hedensted Kommune rummer i dag flere kommunale bygninger end dengang.

På trods af, at Sundhedsstyrelsen anslår kommunens gennemsnitlige radonniveau til at være over de anbefalede værdier, og at kommunens egen måling viser, at 35 procent af udvalgte bygninger har et for højt radonniveau, har kommunen endnu ikke sikret sine bygninger mod den radioaktive stråling.
»Hverken i 2001 eller siden hen har vi lavet en koordineret indsats mod radonforurening i bygningerne, men nu vil vi fremover arbejde på at udbrede ventilationen i de kommunale bygninger,« siger Viceborgmester i Hedensted Kommune, Jørn Juhl Nielsen (A).

Også radon i nye bygninger

I 1998 indførte Erhverv- og Byggestyrelsen et krav om, at alle nybyggerier skal sikres mod radon ved at indlægge radonmembraner i gulvet. I 2011 udgav det rådgivende ingeniørfirma Niras så en rapport, som viste, at 8 ud af 16 radontestede nybyggerier stadig havde for høj koncentration af det radioaktive stof, selvom byggeregulativerne fra 1998 burde forhindre det.

»De foranstaltninger mod radon, der tages ved nybyggeri, er slet ikke tilstrækkelige. De kan ikke være et validt argument fra kommunerne om, at de har taget hånd om problemet, og at de ikke skal kontrollere deres bygninger for radonforurening,« siger projektlederen på undersøgelsen, Jesper Bruun.

Han anbefaler, at der også installeres såkaldte radonsug i bygningerne, da de er langt mere effektive.
Ifølge specialkonsulent i Statens Institut for Strålebeskyttelse hos Sundhedsstyrelsen David Ulfbeck informerer styrelsen om radon på lige fod med andre potentielt sundhedsskadelige strålingskilder og har ingen nye tiltag mod radonforurening på vej.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Faren ved radioaktivitet er bestemt ikke ubegrundet, men i den offentlige debat er det vildt overdrevet.
Efter at have set de forfærdelige skader efter atombombeangrebene var man naturligvis meget bange for følger af radioaktivitet.
Da man ikke havde faktuel viden om virkningen af lave doser, så blev man enige om at forudsætte at lige meget hvor lidt så er det skadeligt. (LNT eller Linearly No Threshold)
Som ved næsten alle analyser af farer ved ioniserende stråling er det tydeligt at det er denne beregningsmetode der ligger til grund for de angivne årlige dødstald: Her 300 tilfælde af lungekræft om året.
Dette tal er så lavt at det under ingen omstændigheder kan måles. Det er kun fremkommet ved beregninger på grundlag af den gamle hævdvundne forudsætning.
Efterhånden som tiden er gået og man har fået mere materiale og specielt har fulgt de overlevende fra atombombeangrebene, der efterhånden er blevet gamle. Nu kan man se at denne forudsætning bygger på en sejlivet fejltagelse.
Man har således data fra personer der var udsat for stråling hundrede gange det vi betegner som farligt.
Imod al forventning havde de IKKE kortere levetid end normalbefolkningen.
Personer, der kun lige overlevede den akutte strålesyge havde en gennemsnitlig livslængde 2,5 år mindre end normalbefolkningen.
Med hensyn til faren for radon er vi blevet halet rundt i manegen af Greenpeace, der forvrænger data for at gøre alt der bare lugter af radioaktivitet til en stor fare.
Der er så mange false myter at jeg ikke kan komme ind på det hele, men prøv at se på http://wp.me/p1RKWc-Ty

Niels Ole Nielsen

@Thorkild Søe: Fint indlæg, men apropos myter, skubber du så ikke også selv på en myte om, at Greenpeace overdriver alting mht. radioaktive stoffer? Nu har jeg søgt på Radon på deres hjemmeside, og det eneste resultat af GPs interesse i stoffet har med skifergasboringer at gøre: http://www.greenpeace.org/denmark/da/System-templates/Search-results/?al...

Dertil kommer, at du kommenterer på en artikel, som overhovedet ikke nævner Greenpeace.

@ Niels Ole Nielsen
Du har på en måde ret, når du antyder at jeg er lidt paranoid med hensyn til Greenpeace.
For at forsvare mig bliver jeg nok nødt til at skrive lidt mere:
Forretningsgrundlaget for de ”grønne organisationer” bygger på at de kan fremstå som dem, der beskytter verden mod noget farligt.
Hvis man ikke kan finde en reel fare at beskytte imod, så kan man altid beskytte mod selvopfundne spøgelser.
Et af disse spøgelser er at forvrænge alt, der indeholder ordet radioaktivitet eller stråling til en stor fare.
Det ses også på den side du henviser til.
I lange tider har man gjort det så systematisk og så dygtigt at næsten alle vore journalister og politikere ikke kan drømme om at det kan være anerledes. Her følte jeg at dagens artikel var et godt eksempel.
Måske har man gentaget det så mange gange at man selv tror på det.
Men, lige meget hvad, så ville det være en økonomisk katastrofe hvis fx Greenpeace gik tilbage og forklarer at frygten for radioaktivitet og radon mangler hold i virkeligheden.
Og så: I hvert fald i et tilfælde er man kommet for langt ud af tangenten, således at den opmærksomme læser siger:
”Hov – tror du at jeg er så dum at jeg ikke kan gennemskue”.
Ikke bare det, men også kan påpege faktuelt vildledende ”oplysninger”.
Således bliver konklusionen at Greenpeaces troværdighed er en myte.
OK prøv at se på http://wp.me/p1RKWc-p2

@ Niels Ole Nielsen
Du har på en måde ret, når du antyder at jeg er lidt paranoid med hensyn til Greenpeace.
For at forsvare mig bliver jeg nok nødt til at skrive lidt mere:
Forretningsgrundlaget for de ”grønne organisationer” bygger på at de kan fremstå som dem, der beskytter verden mod noget farligt.
Hvis man ikke kan finde en reel fare at beskytte imod, så kan man altid beskytte mod selvopfundne spøgelser.
Et af disse spøgelser er at forvrænge alt, der indeholder ordet radioaktivitet eller stråling til en stor fare.
Det ses også på den side du henviser til.
I lange tider har man gjort det så systematisk og så dygtigt at næsten alle vore journalister og politikere ikke kan drømme om at det kan være anerledes. Her følte jeg at dagens artikel var et godt eksempel.
Måske har man gentaget det så mange gange at man selv tror på det.
Men, lige meget hvad, så ville det være en økonomisk katastrofe hvis fx Greenpeace gik tilbage og forklarer at frygten for radioaktivitet og radon mangler hold i virkeligheden.
Og så: I hvert fald i et tilfælde er man kommet for langt ud af tangenten, således at den opmærksomme læser siger:
”Hov – tror du at jeg er så dum at jeg ikke kan gennemskue”.
Ikke bare det, men også kan påpege faktuelt vildledende ”oplysninger”.
Således bliver konklusionen at Greenpeaces troværdighed er en myte.
OK prøv at se på http://wp.me/p1RKWc-p2

Radon opstår ved henfald af andre grundstoffer. Disse findes fotrinsvis i granit og lign. stenarter.
Hvor meget af Danmark, udover Bornholm, har store mængder granit i undergrunden?
Radon er en gas, tungere end luft. Den vil derfor samle sig i kældre. Enkelste middel imod denne ophobning: en simpel ventilator der sørger for konstant udluftning.