Nyhed
Læsetid: 6 min.

Landbrugspakken skulle hastes igennem for enhver pris

Forskere blev sat under pres, høringspraksis blev bøjet, EU-advarsler ikke taget til følge, miljøtiltag henvist til fremtiden – alt sammen for at sikre landmændene ret til at bruge mere kvælstofgødning fra næste måned
Landbrugspakken skulle vedtages med hast , så landmændene kan hælde mere gødning på markerne til foråret (arkivfoto)

Landbrugspakken skulle vedtages med hast , så landmændene kan hælde mere gødning på markerne til foråret (arkivfoto)

Casper Dalhoff

Indland
25. februar 2016

Fra starten har regeringen og miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) haft blikket stift rettet mod at sikre danske landmænds adgang til at hælde mere gødning på markerne, når markarbejdet tager fart i løbet af de kommende uger.

Forskere blev presset på tid, høringssvar blev tilsidesat, advarsler fra EU-Kommissionen ikke efterlevet og håndtering af landbrugspakkens miljømæssige bivirkninger udskudt.

Det fremgår af en række interne dokumenter, nogle lækket, andre netop udleveret til Folketingets Miljø- og fødevareudvalg.

Straks fra Venstre-regeringens tiltræden i juni var det en hovedambition at få gennemført de centrale elementer i VKO’s 16-punktsplan for landbruget og det så hurtigt, at en ændret gødningsbekendtgørelse med udvidede rammer for kvælstofgødskning kunne træde i kraft inden udgangen af indeværende måned.

Det fremgår af et internt notat med overskriften ’Beredskab’ fra Naturerhvervsstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet, som Information har fået adgang til.

Læs også: Stor EU-bekymring over dansk landbrugspakke

»Af hensyn til at landbruget allerede i indeværende planperiode, der går fra 1. august 2015 til 31. juli 2016 (dyrkningsåret 2015/2016) kan få lov at gøde mere, er det vigtigt at lempe rammerne hurtigt,« hedder det i notatet.

»Ændringen af gødskningsloven ønskes vedtaget hurtigst muligt,« fastslås det med tilføjelsen, at »anden- og tredjebehandling forventes i perioden fra 9. til 11. februar 2016.«

Som bekendt har sagens politiske udvikling betydet, at tredjebehandlingen først er programsat til torsdag.

Forskere under pres

Regeringsambitionen har bl.a. været styrende for det tidspres, der af ministeriet er blevet lagt på de forskere, der har skullet levere baggrundsberegninger og analyser til landbrugspakken og forslaget til gødskningslov.

En mail fra Miljø- og Fødevareministeriet, sendt den 9. september 2015 til forskergruppen ved Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug på Aarhus Universitet, illustrerer det. Heri anmodes forskergruppen om at gennemgå og opdatere det såkaldte virkemiddelkatalog.

»Opgaven haster, og fristen den 18. september 2015 er sat for at synliggøre dette.«

Altså en signaleret frist på en uge til opgaven.

Læs også: Høringssvar dumper udskældt landbrugspakke

I en opfølgende mail to dage senere, den 11. september, præciserer ministeriet, at uanset opgavens omfang »kan vi ikke vente med at drøfte det til den 23. september. Opgaven haster desværre mere end normalt, da det skal indgå i kvælstofudvalgets arbejde.«

Allerede samme dag får forskerne på Aarhus Universitet en ny mail fra samme afsender i ministeriet med indledningen:

»Beklager, men jeg har endnu en hastebestilling.«

Stor usikkerhed

En anden forskergruppe på Aarhus Universitet, denne gang på Institut for Bioscience, bliver nogenlunde samtidig – den 18. september – sat under ministerielt pres for at levere en analyse af, hvor meget mere kvælstof, der med landbrugspakken vil kunne udledes af landmændene uden at komme i konflikt med EU’s Vandrammedirektiv.

Aarhus-forskerne siger nej til den konkrete opgaveformulering fra ministeriet, fordi tilgangen vil være behæftet med så stor usikkerhed, at »forskningsinstitutionerne ikke kan stå inde herfor«.

Der lægges markant pres på forskerne for at udføre opgaven alligevel, men da de afviser, forhandler man om en ændret opgaveformulering, som forskerne så ender med at arbejde efter.

En af de involverede, seniorforsker Karen Timmermann, Institut for Bioscience, AU, understreger over for Information, at man kan stå på mål for det, man endte med at levere til ministeriet.

»Vi afleverer ikke noget, vi ikke kan stå inde for. Men der har været et helt utroligt tidspres. Det er uden for enhver diskussion. Andre opgaver, som vi har haft i denne periode, har vi måttet aflyse eller udskyde samt undskylde, at vi ikke kunne levere,« siger Karen Timmermann.

Læs også: Minister slører landbrugspakkens klimaeffekt

Den forcerede proces fortsætter, fremgår det af de tilgængelige mails fra ministeriet.

»Jeg har en hastende forespørgsel på, om AU leverer det aftalte notat om nedre effekt for randzoner i dag,« hedder det i en mail dateret 6. november.

»Det haster ekstremt meget med at få svaret fra AU, idet det skal indgå i et beslutningsgrundlag, som skal skrives hen over denne weekend. Kontakt mig venligst hurtigst muligt, når I ser denne mail,« skriver ministeriets medarbejder til AU’s Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

Samme dag, den 6. november, går endnu en hasteforespørgsel af sted fra ministeriet, denne gang til seniorforsker Brian H. Jacobsen ved Sektion for Miljø og Naturressourcer på Københavns Universitet.

»Udfordringen er, at vi gerne vil have tallene klar allerede omkring den 10. december. Som du kan se af tidsplanen udfordrer det tiden, både Naturstyrelsen og du har til at levere tal.«

Kritik af høring

Sådan afslører en række mails til og fra ministeriet, hvordan arbejdet med at sikre det faglige beslutningsgrundlag blev forceret for at muliggøre en politisk aftale om landbrugspakken i december, en efterfølgende lovgivning og ny gødningsbekendtgørelse i februar og straks derefter et grønt lys til landmændene til at kunne gødske mere.

I denne proces er også den normale høringspraksis blevet bøjet. Ifølge loven skal der laves en såkaldt Strategisk Miljøvurdering af planen i form af en miljørapport, der skal sendes i otte ugers offentlig høring. Høringssvarene skal bruges af myndigheder og de politiske beslutningstagere til at sikre den bedst mulige, endelige udformning af den pågældende plan.

Høringen blev åbnet straks samme dag, som partierne i blå blok den 22. december var nået til enighed om Landbrugspakken. Høringsfristen var helt efter bogen sat til den 17. februar, men allerede den 4. februar skrev Folketingets Miljø- og fødevareudvalg betænkning om lovforslaget om øget gødskning og indstillede det dermed til vedtagelse med et flertal i blå blok.

Læs også: Ny tvivl om lovligheden af regeringens landbrugspakke

I betænkningen kalder alle partier i udvalget det »meget problematisk«, at man skulle skrive betænkning, før høringen var afsluttet og høringssvarene dermed tilgængelige for Folketinget.

»Udvalget mener, at det er afgørende, at lovgivningsarbejdet fra ministeriets side tilrettelægges på en sådan måde, at udvalgsarbejdet tilgodeses og giver medlemmerne mulighed for at have et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, herunder at de nødvendige høringssvar og høringsnotater er modtaget. Dette er efter udvalgets opfattelse et vigtigt element med henblik på at sikre lovkvaliteten.«

Samtidig med denne indvending fra folketingsudvalget, klagede Landsforeningen Frie Bønder – Levende Land over, at en central baggrundsrapport til selve høringsrapporten og landbrugspakken – Aarhus Universitets ’Revurdering af Baseline’ – først blev offentlig tilgængelig mere end to uger inde i høringsfasen, den 22. december.

Hverken indvendingerne fra folketingsudvalget eller klagen fra den private forening fik konsekvenser. De mange, overvejende kritiske, høringssvar blev først tilgængelige for folketingsmedlemmerne for en uge siden.

Bagvendt rækkefølge

Regeringens ambition om at komme landbruget i møde med hævede gødskningsniveauer allerede fra dette forår er også årsagen til den centrale kritik, der har mødt projektet og miljø- og fødevareministeren. Lovforslaget handler alene om at tillade mere gødskning, mens alle de tiltag, der skal skabe modvægt til de øgede udledninger, først skal på plads senere. Det gælder især den såkaldt målrettede regulering af de individuelle landbrug, der først ventes klar i 2019.

»Den målrettede regulering er vi alle sammen enige om. Problemet er bare, at vi ikke rigtig ved, hvordan vi skal lave den, når det kommer til stykket,« sagde professor Jørgen E. Olesen, Intitut for agroøkologi på Aarhus Universitet, under tirsdagens eksperthøring på Christiansborg.

Dermed pegede han på det problem, som også synes at være EU-Kommissionens hovedbekymring omkring regeringens plan. Som beskrevet i onsdagens Information har EU-Kommissionen ved flere møder med ministeriet siden september 2015 påpeget, at »det er utrygt, at Danmark arbejder på lempelser, før den kompenserende indsats er udviklet«.

Læs også: Miljøretsprofessor rejser tvivl om lovlighed af miljøvurdering

Miljø- og Fødevareministeriet har haft en løbende dialog med EU-Kommissionen – næste møde er berammet til mandag – men altså ikke imødekommet synspunktet herfra såvel som fra forskere og grønne organisationer om at vente med gødningslempelserne, indtil den målrettede regulering og diverse frivillige ordninger til fordel for vandmiljøet og grundvandet er klar.

At regeringen har været bevidst om problemet fremgår bl.a. af det interne dokument ’Beredskab’. Her hedder det:

»Der er generelt risiko for, at en udfasning af reduktionen af kvælstofnormerne vil indebære en forringelse af tilstanden i grundvandsforekomster samt stigning i trends, bl.a. idet det faglige grundlag for vurdering af behovet for kompenserende tiltag endnu ikke er tilvejebragt (GEUS-projektet forventes afsluttet i juni 2016) og på grund af efterafgrødemodellens ukendte potentiale, bl.a. fordi den beror på frivillighed.«

»Der vurderes at være størst risiko for forringelse af grundvandsforekomster og stigning i trends som følge af merbelastning i 2016,« hedder det i det interne dokument.

Hvad den forcerede proces med at få landbrugspakken realiseret vil betyde for vandmiljøet, kan kun tiden vise. For Eva Kjer Hansen og for regeringen selv har den allerede haft store omkostninger. Men hvis drejebogen følges til sidste side, og vedtagelsen af gødskningsloven torsdag finder sted som planlagt, kan de danske landmænd formentlig om en uges tid åbne gaven fra regeringen og begynde at tilføre markerne en mærkbart øget portion kvælstofgødning.

Læs også: Dårligt håndværk

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Godt, at der er kompetente mennesker, der ved hvad, de gør. Altså ikke regeringen...
Her har man naivt troet, at en superfortjeneste var i syne, bare man kunne overgøde jorden og blæse på vandmiljøet.
Det kan man ikke og enden bliver alligevel, at landbruget skal omlægges til noget reelt for dyr og mennesker.

Økologi er fremtiden - se på Brasilien med de massive forureninger fra plantager efter mange års misbrug.
Faktisk er det ikke nok at sige farvel til Eva Kjer Hansen som har båret denne "pakke" frem.
Hele V toppen er i den grad forurenet af uærlighed, taktik og snyd.

Hans Kvisgaard, Flemming Berger, Nanna Wulff M., Jens Wolff, Anders Graae, Birte Dahl, Rasmus Knus, Elisabeth Andersen, Per Meinertsen, Søren Wegner, Dana Hansen, Mona Blenstrup, John Andersen, Estermarie Mandelquist, Torben Arendal, Arne Lund, Helene Kristensen, Anne-Marie Krogsbøll, Reka Nielsen, Kirsten Mindegaard, Dorte Sørensen, Jørn Andersen, Gert Romme, Kurt Nielsen, John Johansen, Morten Andersen, Karsten Aaen, Finn Lindberg, Søren Tarp Christensen, Karen Grue, Herman Hansen, Per Jongberg, Jørgen Steen Andersen og Bernd Åke Henriksen anbefalede denne kommentar

Målet helliger som bekendt midlet......

Søren Pape har desværre nok for meget at miste ved at stå fast ved et mistillidsvotum, men jeg håber da, at jeg tager fejl.....

Ligegyldig politisk observans har vi alle et ansvar for at stoppe spirende korruption.

Flemming Berger, Per Kassow, Elisabeth Andersen, Dana Hansen, Anne Eriksen, Mona Blenstrup, Estermarie Mandelquist, Dennis Berg, Arne Lund, Helene Kristensen, Kurt Nielsen og Finn Lindberg anbefalede denne kommentar

Bare rolig, Eva trækker sig "frivilligt" en af det nærmeste dage. Ingen taber ansigt i V og K's top og alt fortsætter som planlagt. Claus kan igen tørre sveden af panden.

...Der kommer ingen udskrivning af et folketingsvalg.

Hvad sker der hvis forskerne nægter at medvirke? Er de forpligtede til noget?

Næh, de er vel ikke ligefrem forpligtet, Torben Skov.
Men måske modtagelige for overtalelse, hvis de får at vide at deres bevillinger bliver halveret, eller deres arbejdsplads bliver flyttet til den anden ende af landet?

Anne Eriksen, Arne Lund, Helene Kristensen, Anne-Marie Krogsbøll, Reka Nielsen, Dorte Sørensen, Torben Skov, Jørn Andersen, Kurt Nielsen, Sup Aya Laya og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Regeringens logik med borgerne penge er lidt underlig:
- Kornpriserne er helt nede i bund. Og jo mere men producerer, jo lavere bliver priserne, samtidig med at omkostningerne stiger voldsomt.
- Afsætningen af svin sker til nærligt kostpris. Og markedet for danske svinebønder er indskrænket voldsomt, - især efter at forbrugerne i Sverige og Norge nærmest boykotter dansk svinekød.
- Markedet for mælk er overopfyldt, og resultatet er, at priserne rasler ned.

John Andersen, Helene Kristensen, Dennis Holm, Anne Eriksen, Mona Blenstrup, Finn Lindberg, Estermarie Mandelquist, Arne Lund og Reka Nielsen anbefalede denne kommentar

Helt undgå dansk svinekød er lidt svært, da vi har lidt behov på pålæg og leverpostej. Men ferskt svinekød vil vi ikke se indenfor vore døre! Pga. manglende dyrevelfærd og pga. MRSA faren. Skidtet skal håndteres med nitrilhandsker og desinfektion af køkken. Fanme nej!
De danske svinebønder og bæredygtigt landbrug kan gå ad helvede til. De forkælede liberale røvhuller mener ikke at de bør bestræbe sig på at producere hvad markedet ønsker. Nemlig billige økologiske og bæredygtige produkter med hensyntagen til ordentlig dyrevelfærd.

Til helvede med "Bæredygt Landbrug" og deres svindlerparti. Forsvind. Gå nedenom og hjem. Gør noget.... Mon ikke vi er et flertal af danskere, som ønsker et bæredygtigt og ekstensivt landbrug med fokus på natur og grønt miljø, uden svinefabrikker, gylle og GMO.

John Andersen, Per Jongberg, Per Kassow, Elisabeth Andersen, Michal Bagger, Dana Hansen, Anne Eriksen, Mona Blenstrup, Finn Lindberg, Estermarie Mandelquist, Jesper Sano Højdal, Helene Kristensen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar

Fint, at ovenstående kommer frem, for det viser, at heller ikke denne regering gider overholde dens egne erklæringer om god regeringsførelse, og om at lovsjusk ikke må finde sted.
Godt nok utroligt, at embedsværket gladelig medvirker til det her - har de intet lært af Tamil-sagen? Eller det er måske ¨å længe siden, så de kan ikke længere huske den.

John Andersen, Torben Skov, Dana Hansen, Anne Eriksen og Mona Blenstrup anbefalede denne kommentar

Tankevækkende er den måde hvorpå EU's "henstillinger" ignoreres af regeringen. Det fortæller hvor svækket EU er blevet i kølvandet på den grasserende nationalisme, og nok synes jeg, at EU blander sig i alt for meget, og på mange måder er dybt kritisabel, men på miljøområdet, skal EU tages særdeles alvorligt. At en tidl. glødende EU-tilhænger - Venstre - i den grad skider på EU, fortæller hvilken krise EU-samarbejdet er ude i.

Det er ulækkert at se, hvordan hele apparatet, helt ned til forskerne, bare er instrumenter, som skal levere de nødvendige argumenter til en allerede fastlagt politik, istedet for at man med åbent sind gik til opgaven med vilje til at løse den, uden et foruddefineret svar.

Torben Skov, Ole Steensen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

EUs miljølovgivning er generelt et minimum af nødvendighed, selv om meget få lande p.t. har en bedre sådan. Danmark har førhen flere gange blivet stillet for retten, på grund af for streng miljølovgivning. Hvis EU kritiserer/intervenerer, så er det nok alvorligt.
EUs lovfestede politik med frihandel, økonomisk vækst, fri flyd af varer, tjenester, arbejdskraft og kapital, blokerer for en påkrevet, radikal økologisk omstilling af samfundet.

Jørgen Steen Andersen

Statsministeren gjorde et stort nummer ud af "den gordiske knude", som er en uløselig knude.
Her til morgen i DR2 mener Mette Bock ikke uventet, men fuldstændig ulogisk, at denne knude skal løses, og at de konservative stadig har misforstået det hele, fordi det er - ifølge hende - den bedste og en helt fremragende Landbrugspakke.
Ethvert nogenlunde begavet og fornuftigt menneske kan se, at der er manipuleret, fordi fire borgerlige partier har brug for landbrugserhvervets stemmer for overhovedet at have en eksistensberettigelse.
Det er tydeligt for enhver, at disse partier er konkurrencesamfundets, markedets og erhvevslivets forlængede arm.

Torben Skov, Mikael Nielsen, John Andersen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

I forlængelse af Jørgen Steen Andersens ovenstående indlæg - så var formanden for Fødevare- og miljøudvalget Rene Christensen DF i P1-morgen ude med ,at Landbrugsparken var et gode for både landbruget og MILJØET. Ligeledes tog han forskerne til indtægt for dette synspunkt .
Hvordan er det godt for grundvandet og vandmiljøet mv. at der de første år bliver udledt 8000 t. mere kvælstof som herefter ved frivillige tiltag som skovrejsning og vådområder kan blive lidt reduceret??

RC gav dog De Konservative lidt ret i at der var lidt uklarhed ved beregningerne , men her burde De Konservative ha´været gået til ministeriet og bedt om en gennemgang og aller højest ha´forslået en lillebitte næse til Kjer Hansen.

Torben Skov, Karsten Aaen, Helene Kristensen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Bjarne Falk Rangård

Søren Bro
Du glemmer at dette erhverv er nødvendigt for Lars Løkke Rasmussens regering.
Derfor kan Lars Løkke ikke fyre Eva Kjær, han har selv været med hele vejen til at presse pakken igennem og sammen med Troels godkendt alle manipulationer, misinformationer og ignorering af internationale aftaler og EU-direktiver.
Landmændene skal igen stemme på Venstre, det er første prioriteten.
Økonomi, vanskeligheder med at afsætte overflødig produktion, miljø , rent vand med videre har lavere prioritet. Når katastrofen indtræffer skal landmændene kompenseres med skatteydernes penge, og eventuelle afledte omkostninger betales af skatteyderne.
Døde fisk , forurenet drikkevand, MRSA, syge og døde mennesker tæller ikke,
kun stemmer til Venstre.
Lars Løkke har 3 prioriteter:
1 Stemmer til Venstre
2 Flere stemmer til Venstre
3 Endnu flere stemmer til Venstre

med det ene formål at bevare magten.

Alt andet er underordnet det højere formål.

Havde han taget hensyn til EU ville han ha fået problemer med den anden halvdel af Venstre/DF.

Pressemødet igår var en Lars Løkke Rasmussen demonstration af magt og arrogance.

Lad os få det valg og slippe af med den lille svindler og hans småkorrupte lejesvende før det går helt galt for Danmark.

Flemming Berger, Helene Kristensen, Mikael Nielsen, Torben Skov og Elisabeth Andersen anbefalede denne kommentar

Jeg synes vi savner en vurdering af om den tilladte overskridelse i realiteten betyder noget for miljøet, eller om der blot er tale om flueknepperi. Man skal her huske på, at det er vanskeligt at måle landbrugets udvaskning med blot nogenlunde nøjagtighed. I stedet benyttes nogle modeller, som i bedste fald er grove approximationer. Udvaskningen skal også sættes i relation til andre påvirkninger af havmiljøet, som vi accepterer uden debat.

Det er langt vigtigere og mere interessant at få disse forhold belyst end om forslaget muligvis strider mod en eller anden EU-forordning.

Måske på tide at drømme om et andet landbrug...

Videoen i linket nedenfor hedder ReDane og er godt 12 minutter lang. Den giver en fin vinkel på et muligt alternativ til fabrikslandbrug, pesticider, mrsa, manglende dyrevelfærd, affolkning af udkantsdanmark og meget mere af den damptromle, Venstre kalder for en spade.

https://vimeo.com/82118155

Hvad f.eks. landbruget angår er det et strålende eksempel på, hvordan det blå tankesæt vender situationen på hovedet - Og hvordan så det?

Op gennem de latterlig glade maniske blå 00'er, hvad skal man ellers kalde det, sprøjtede finansverdenen penge ud i samfundet. Udelukkende med den hurtige profit for øje. Og vi sprang alle på vognen, inkl. landbruget, som var glødende og hele tiden tæt på sammebrud. Det kunne ske hvert øjeblik. Men alle lukkede øjnene for at hive den sidste profit hjem. Mange fordi de var tvunget til det, da der ingen vej var tilbage - Selv om mange i finansverdenens top, langt før 2008, viste det går grueligt galt.

...Men altså for alle andre end dem selv.

Alle priser på fast ejendom, herunder landbrugsjord, eksploderede, alt imens landbruget blev rådet til at købe løs med udsigt til grænseløs eksport af landbrugsvare til det magiske Kina. Så der blev købt og lånt i vilden sky. Men på løgnagtige forudsætninger og vanvittig rådgivning i de mest risikobetonede låne muligheder, som umiddelbart på papiret så forjættende ud.

Men festen sluttede brat i 2008, som vi jo alle ved. Tilbage stod bl.a. landbruget, sammen med mange andre, med en enorm gæld uden bagvedliggende værdi. Hele 360 milliarder kr. lyd landbrugets regning på. Dertil kommer ca. 400 milliarder kr. de danske bankverden akut manglede for ikke at bryde sammen og trække hele landet med i den finansielle luftkastel.

Den danske start stillede flere såkaldte akut pakker bestående af skatte kroner til rådighed for den finansielle verden for at dække det kollosale spekulationstab på 400 milliarder kr. - Sass Larsen har kaldt det for danmarks historiens værste forbrydelse. Og hvor røg pengene hen? Thjaaa, det er der vist ingen som helt kan redegøre for. Men den økonomiske magt elite har vist ikke lidt tab, vel.

Nå, men tilbage til landbruget i dagens Danmark, som har svært ved at klare sig økonomisk. Det tro da fanden med den kunstige gæld uden værdier de slæber rundt på. Den skal betales på en eller anden led i det kapitalistiske system - Det er jo hele essensen i kapitalismen, at betale gæld. Men situationen er i en slags udtagelsestilstand p.g.a. finansverdenens vildledelse af landbruget. Derfor burde starten gå ind og overtage lånene og lade landbruget betale gælden af uden rente tilskrivning. Og i visse situationer eftergive gælden helt. Det giver mindst lige så megen mening som de akutte bankpakker gjorde det.

Men det blå tankesæt kan ikke give slip på deres fastlåste gammelmands kurs. Selvforskyldt eller ej. Gæld skal betales tilbage - Essensen i kapitalismen, ikke. Men det hvad blå blok vil gøre er at lade vores efterkommere, vores børn og børnebørn, betale regningen frem for at vi selv gør det. Blå blok og deres blå tankesæt vil lade landbruget øge deres udbytte gennem større kvælstofudledning, som vil frisætte enorme mængder af lattergas (en drivhus gas, som er 300 gange stærkere end CO2) og nedbrydning af den skrøbelige natur til følge og øge risikoen for forurening af grundvandet.

Landbruget tjener flere penge og kan betale deres gæld til finansverdenen. Tilbage står vores efterkommere med en ubetalt regning - Men hva, den tid den sorg. Da er vi jo alle døde.

...Men sådan vender det blå tankesæt verden på hovedet igen og igen. Magt, krig og penge til vi alle bliver blå i hovedet.

Flemming Berger, Karsten Aaen, Helene Kristensen, Jørgen Steen Andersen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Jørgen Steen Andersen

Eva Kjer Hansen står på Folketingets talerstol og prøver surrealistisk at fastholde sin rigide, virkelighedsfjerne mening og holdning til forholdene i det danske miljø, landbrug og sin blindhed overfor, at det er en meget dyr Landbrugspakke på det lange stræk.
Hun fortsætter med sit paradigmeskift og sin stjerne i tallene.
Der er bare ikke meget paradigmeskift ved at forringe forholdene for natur og miljø.

Jørgen Steen Andersen

Det ser ud til, at hun lader sig bevidst ydmyge.
Et interessant spørgsmål vil være, at hendes psykosexuelle personlighed indeholder en betydelig underkastelses - og dominans, med andre ord masochistisk/ sadistisk uforløst tilfredsstillelsespotentiale.
Et andet spørgsmål kunne være, i hvilken forstand hun har en speciel magt over statsministeren, som stik imod parlamentarisk god skik holder hånden over Eva Kjer Hansen.
Den dyreste dame i Danmarkshistorien!

Anne Eriksen, Herman Hansen, Helene Kristensen og Mikael Nielsen anbefalede denne kommentar
Mikael Nielsen

sidste eftermæle mokratiet i DK... det er en hån og en kraftig påmindelse om hvordan de demokrtiske virkemidler bliver sat ud af kraft når det passer ind i politikernes kram... sick of it

Flemming Berger, Ib Christensen, Helene Kristensen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Mikael Nielsen

for demokratiet

Søren Kristensen

Vi har selv stemt på regeringen, altså må vi være en flok bønder.

...Folketingsmedlemmer burde gennemfører en årlig personlighedstest, når man tænker på hvilket ansvar de har på vores alle samens vegne. I dag kan du ikke engang få et kontorjob uden årlige personlighedstets og såkaldte udviklingssamtaler.

Flemming Berger og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

Der var en del der mente at landbrugspakken var skadelig for miljøet. Og det så ud til at landets befolkning var ved at fatte interesse for miljø spørgsmålet. Men så kom Pape og siden har fokus lagt på person/minister og ikke miljø/forurening. Og landbrugspakken er nu blevet vedtaget uden yderlig miljø pjat.

Er jeg den eneste der opfatter det som at man holdes for nar, af folkevalgte?
Inden længe kan vi sikkert læse om hvor dygtig en statsmand LLR er for at få Pape til at falde på plads, nu landbrugspakken er vedtaget, og så glemmer folk jo alt om den sidste uges begivenheder.

Og om et par år kommer der en ny pakke med underskud, som bliver til overskud i 2024.- o.s.v.

Flemming Berger, Jørgen Steen Andersen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

@Herman Hansen
Jeg er ikke lige sikker på det er årligt. Men de møder du snakker om går de da til. De kaldes Bilderberg møder. Og du og jeg er ikke inviteret.

Eva Kjer må have fået en bunden opgave fra Venstre. Få det til at se nogenlunde ud for miljøet, når vi vil tilgodese landbruget. Eva siger, ja - men så skal I bakke mig op, hvis der er nogen, der opdager at vi pynter lidt på tal og grafer.

Der VAR så nogen, der opdagede det. Og tak til de Konservative for at stå fast på, at for at den demokratiske proces kan virke, så skal ministre vejlede og ikke vildlede.

køb økologisk

Løkkes blå tankesæt landbrugspakke er muligvis en dråbe i havet globalt set. Problemet er bare, at der er i tusindvis, titusindvis, ja selv millionvis af lignende blåtanke-sæt projekter på verdensplan, som sættes i gang dagligt i konkurrence med hinanden og udelukkende for profittens skyld. COP21, glem det. Det kommer ikke til at redde kloden fra undergang. At skrue lidt ned for CO2 hist og pist, stiller massevis af vindmøller op, skifte til elbiler rækker ingen vegne og er langt fra nok.

Lige nu uddør omkring en million arter hvert år. 250.000 hajer får dagligt skårret deres finner af og smidt tilbage i havet til en grusom død. Bare for at tilfredsstille efterspørgselen af hajfinne suppe. Bare for profittens skyld, blå tankesæts skyld. På 25 år er således 90% af alverdens hajer udryddet p.g.a. det blå tankesæt.

Hvis der skal være en leveværdi verden til vores efterkommere skal der helt andre og drastiske omstillinger til. Løkkes landbrugspakke synes at være en dråbe i havet. Men skaleres det op på globalt plan viser der sig et helt andet armageddon billede af vores evner til at undgå masseødelæggelse.

Det blå ignorerende tankesæt bliver klodens undergang. Løkkes ignorance viser med al synlighed, hvor menneskeligheden ustoppelig bevæger sig hen med en nærmest sindsyg virkelighedsfjern focus på kun penge, magt og profit.

Når vi en dag i en ikke så fjern fremtid indser fejlen og den bliver åbenlys for enhver er det for sent.
Vi har kun én chance - Der findes ingen plan B. Det er derfor Løkkes landbrugspakke med mere-af-det-samme blå tankesæt er så skærmende.

...Point-of-no-return kommer til at finde sted i al ubemærkethed uden nogen opdager det - Tak blå blok.

Jørgen Steen Andersen og Anders Graae anbefalede denne kommentar

...Der er ingen andre som kan gøre noget. Der er kun os.

Mikael Nielsen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar

Altså! Hende Eva Kjer Hansen - er hun DUM eller hva'?! næh, hun virker da ganske kvik og ikke mere fatsvag end vi andre amatører - er hun DØV?! måske, men hun kan vel læse indenad som vi andre amatører - er hun OND?! nejda, hun virker egentlig ganske sympatisk, og hun ligner da slet ikke en, der vil ødelægge Naturen.
Jamen, HVAD er det SÅ, der får denne begavede og skikkelige minister med både øjne, ører og hjerte og hendes "Chef" til at hærge rundt i manegen og sætte både landets Regering og Naturen under pres. Tjah, Landbruget - Landbrug & Fødevarer og Bæredygtigt Landbrug jubler. Jamen er DE da så DUMME, DØVE eller ONDE?. Dét må guderne vide - vi andre dødelige véd blot, at de har INTERESSER. Jovist, men Naturen og vi andre har vel også "interesser", ik? Og både Vi og De Kloge har VIDEN og GRUNDE - men vi har ingen PENGE!!! Og penge kan bruges til PRESSION. Så: FOLLOW THE MONEY!
Landbrug & Fødevarer og Bæredygtigt Landbrug repræsenterer jo ikke ret mange STEMMER -så det kan jo heller ikke være dérfor, at Ministerens og hende Chef reducerer sig selv til dikkende lammehaler.
HVORNÅR kan vi i vores avis læse om, at dygtige graver-journalister påviser de pengestrømme, der på trods af sund fornuft og anstændighed kan forklare, at en skikkelig minister og hendes beskikkede Chef sætter regeringens troværdighed og overlevelse på spil. FOLLOW THE MONEY!! (hvor svært kan det være?!)

Mikael Nielsen

Søren Kristensen Har sgu ikke stemt på den samling nikkedukker

Mikael Nielsen

Herman Hansen Bryder mig ikke om at anbefale den kommentar, kan kun nikke