Nyhed
Læsetid: 3 min.

Nej til arbejde i krigsindustrien skal koste dagpengene

Arbejdernes historiske ret til at kunne afvise at arbejde i krigsindustrien uden at miste dagpengene forsvinder. Engang var rettigheden ellers en afgørende forudsætning for liberaliseringen af den danske våbenproduktion. Men ingen har alligevel brugt den, lyder forklaringen fra fagbevægelsen
Indland
2. februar 2016

Oprindeligt var retten til at sige nej til at arbejde i krigsindustrien en krigsskadeserstatning til Radikale Venstre i forbindelse med Folketingets vedtagelse i 1989 af den såkaldte lov om krigsmateriel. Loven skulle lette vilkårene for danske virksomheder, der producerede krigsmateriel, og gjorde det lettere for dem at eksportere dette materiel.

Men fremover vil det ikke længere være muligt at sige nej tak til at arbejde i krigsindustrien, hvis man ellers vil bevare retten til dagpenge.

Ifølge beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) medfører den nye dagpengeform, der træder i kraft fra næste årsskifte, nemlig, at en række såkaldte gyldige grunde eller forklaringer, der gør det acceptabelt at sige sit arbejde op, eller afvise at tage et nyt, forsvinder. Og én af disse grunde er retten til at nægte at »medvirke til udvikling og produktion af krigsmateriel«.

»Aftalepartierne har besluttet at reducere i omfanget af gyldige grunde for selvforskyldt ledighed med henblik på regelforenkling og afbureaukratisering. Med afskaffelsen tilslutter regeringen og aftalepartierne sig anbefalingen fra Dagpengekommissionen, som fandt, at den gyldige grund omhandlende produktion af krigsmateriel mangler relevans. Jeg kan oplyse, at Dagpengekommissionen bestod af både repræsentanter fra arbejdstagerorganisationerne, arbejdsgiverorganisationerne og eksperter,« skriver beskæftigelsesminister Jørn Neergard Larsen (V) til Folketingets beskæftigelsesudvalg.

Dagpengekommissionen foreslår i rapporten »Et mere enkelt dagpengesystem« at reducere de nuværende 25 gyldige grunde til kun 11 med en kort henvisning til, at de resterende – som for eksempel netop produktion af krigsmateriel – mangler »relevans«, som det kortfattet hedder.

Arbejdere reduceres

Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, Christian Juhl, kritiserer beslutningen og sammenligner rettigheden med retten til at nægte at gøre militærtjeneste. Aftjening af værnepligt er en af de 11 gyldige grunde, som bevares.

»Det er jo en hævdvunden ret, som samvittighedsmæssigt er hamrende vigtig. De der tendenser til at fjerne sådanne rettigheder – som dybest set ikke har nogen økonomiske konsekvenser – er tegn på, at vi, som arbejdere, skal reduceres til at være dem, der står til rådighed i enhver situation som villig og billig arbejdskraft for arbejdsgiveren – i stedet for at blive opfattet som hele mennesker, med samvittighed og holdninger,« siger Enhedslistens arbejdsmiljøordfører.

Bag »Aftale om et tryggere dagpengesystem« står regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, mens Radikale Venstre efterfølgende har valgt at tilslutte sig aftalen. Socialdemokraternes beskæftigelsesordfører, Leif Lahn Jensen, understreger, at partiet ganske vist insisterede på – og var med til at gennemtrumfe – at der blev tilført flere penge til de ledige i dagpengeaftalen, men i »detaljerne« valgte det at følge Dagpengekommissionens anbefalinger.

»Hvis arbejdsmarkedets parter kunne blive enige om detaljerne og de her tiltag, var jeg mere rolig og tænkte, at det har fagbevægelsen mere styr på end jeg, og hvis de kan sige god for det, så kan jeg også. Men når det er sagt, så er lige netop de her gyldighedsgrunde noget, jeg vil følge nøje som part i forliget, og hvis der begynder at blive problemer, så vil jeg tage fat i ministeren og de andre forligspartier for at se, om det nu er det rigtige, vi har gjort,« siger Leif Lahn Jensen.

Bliver sjældent brugt

Kort forinden Folketinget vedtog retten til at sige nej til at arbejde i krigsindustrien i 1989, var Radikale Venstre – der sammen med Socialdemokraterne og SF i årene forinden havde udgjort det såkaldte alternative sikkerhedspolitiske flertal – indtrådt i Schlüter-regeringen. Under debatten i Folketinget blev partiet kritiseret af de tidligere politiske allierede for at have kapituleret betingelsesløst i forbindelse med lovforslaget om krigsmateriel.

Men det afviste Radikale Venstres retsordfører, Kirsten Lee, som fremhævede den nyvundne rettighed som et resultat af det nye regeringspartis indflydelse. Forinden havde Dansk Arbejdsgiverforening kritiseret rettigheden for at stride mod det grundlæggende princip i arbejdsløshedsforsikringen.

»Vi finder det meget vigtigt, at mennesker, som ikke ønsker at medvirke til produktion af krigsmateriel, kan nægte at gøre det, uden at de dermed mister retten til dagpenge. Vi støtter forslaget, som det er fremsat af justitsministeren, men vi vil naturligvis ikke undlade at sige, at det fornuftigste, denne verden i øvrigt kunne foretage sig, ville være omgående at ophøre med al produktion af krigsmateriel. Der er imidlertid et stykke vej endnu, før menneskenes børn er så fornuftige,« forklarede Kirsten Lee.

I dag forklarer LO’s næstformand, Ejner K. Holst, at fagbevægelsen er gået med til at fjerne rettigheden, fordi den sjældent er blevet brugt.

»Dagpengekommissionen havde blandt andet til formål at afbureaukratisere i de ’gyldige grunde’ til, at man som arbejdsløs ikke ønsker at tage et stykke arbejde. Her viste det sig, at produktion af krigsmateriel som gyldig grund næsten ikke blev anvendt. Derfor vurderede vi, at det gik an at fjerne den,« siger Ejner K. Holst.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

I dag forklarer LO’s næstformand, Ejner K. Holst, at fagbevægelsen er gået med til at fjerne rettigheden, fordi den sjældent er blevet brugt.

Er det ikke netop et argument for ikke at fjerne bestemmelsen?

Janus Agerbo, Martin Madsen, Keld Albrektsen, Torben Selch, Hanne Ribens, Jan Pedersen, Carsten Wienholtz, Kim Houmøller, Gorm Lerche, Anne-Marie Krogsbøll, Karen Grue, Hans Larsen, Lise Lotte Rahbek, Jens Kofoed, Gert Romme, Steffen Gliese, Mads Berg, Dorte Sørensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Hvorfor fjerne den, hvis den alligevel ikke bliver brugt? Grunden til, at den ikke bliver brugt er nok, at vi ikke har så forfærdelig mange våbenfabrikker i Danmark. Men det kunne vi jo få, hvem kan spå om fremtiuden?.

Har man så også afskaffet hensynet til "liv, ære og velfærd" som gyldig grund til at nægte at arbejde?

Bortset fra det, er det ikke noget stort problem i praksis. Skulle man blive anvist et job i våbenindustrien, skal man bare sige, at man altid har været meget aktiv i fagbevægelsen, så bliver man ikke ansat. Og hvis det mod forventning ikke er nok, skal man bare sige Allahu Akbar, så skulle den ged vist være barberet.

:-)

Janus Agerbo, Kurt Nielsen, Jan Pedersen, Gorm Lerche, Anne-Marie Krogsbøll, Karen Grue, Hans Larsen, Lise Lotte Rahbek, Erik Karlsen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Man er nærmest målløs overfor en sådan selvdestruktion.

Flemming Berger, Torben Selch, Hanne Ribens, Jan Pedersen, Carsten Wienholtz, Anne-Marie Krogsbøll, Hans Larsen, Steffen Gliese og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Mage til transparent pseudo-argumentation, som LO’s næstformand, Ejner K. Holst, her benytter sig af, er en af de mere tragikomiske bortforklaringer, der er set i nyere tid.

Med den nuværende konkurrence er det en præstation i sig selv. Med sådan en fagforening i ryggen, behøver vi ingen arbejdsgiverforeninger.

Fy' fan, som de siger i Bofors' hjemland - hvor er det inderligt patetisk og illoyalt.

Janus Agerbo, Torben Selch, Hanne Ribens, Carsten Wienholtz, Jan Pedersen, Ebbe Overbye, Anne-Marie Krogsbøll og Bill Atkins anbefalede denne kommentar
Jørn Petersen

Er der noget tilbage som man kan have en holdning til uden at blive straffet. Det kaldes fascisme/nazisme.

Janus Agerbo, Ebbe Overbye, Anne-Marie Krogsbøll og Bill Atkins anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

"Her viste det sig, at produktion af krigsmateriel som gyldig grund næsten ikke blev anvendt. Derfor vurderede vi, at det gik an at fjerne den,"

Hvad er det for en fjollet og ulogisk logik?

Hanne Ribens, Jan Pedersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Pligten til at tage arbejde bør igen hænge snævert sammen med den faglighed, man har.

Helene Kristensen

Det er slet ikke nødvendig med så mange krumspring. Med den clearing man skal have for at arbejde i våbenindustriern, vil enhver der står ved sine meninger og slet ikke har et ønske om at arbejde i våbenindustrien, og ytrer det offentlig - slet ikke få en clearing.

Karsten Aaen, Steffen Gliese og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

Jeg mener at have hørt (fra venstre politikere) at i et land med fri konkurrence, der virker den fri konkurrence selvfølgelig, fordi borgerne fravælger de ukvalificerede.

Når folk straffes for at fravælge, virker den fri konkurrence så?
Når man vil straffe folk for at fravælge, går man så ind for eller imod fri konference?

Når man vil straffe folk for at træffe et frit valg, er man så liberal?

Her er aftaleteksten fra oktober 2015. Heri står der bl.a. også at det ikke længere fra 1.januar 2017 er muligt, ved gyldig grund, at sige sit job, uden at få karantæne, hvis man har været udsat for fysisk vold på sit arbejde, se her:

"Reduktion i omfanget af gyldige grunde for selvforskyldt ledighed med henblik på regelforenkling
og afbureaukratisering. Følgende 6 gyldige grunde afskaffes helt: Passiv rygning,
produktion af krigsmateriel, fysisk vold, flere arbejdsforhold, sammenfald mellem arbejde og
bolig, arbejde, som efter sin art normalt ikke udbydes som hovedbeskæftigelse."
kilde: http://bm.dk/da/Aktuelt/Politiske%20aftaler/Tryggere%20dagpengesystem.aspx#
Klik på aftale om et tryggere beskæftigelsessystem og læs side side 5.

For mig at se lyder dette mere voldsomt end det der med krigsmateriel; det betyder nemlig at folk der har været ude for fysisk vold på deres arbejde ikke kan sige deres job op uden en stor risiko for at få karantæne, altså miste retten til dagpenge i tre uger (eller mere).

En helt anden ting er det her:

"Optjening af dagpengeret
Aftalepartierne er enige om, at optjening af dagpengeret skal baseres på indkomst for personer, der
ikke er i berøring med dagpengesystemet. Med nuværende regler optjenes og genoptjenes dagpengeretten på baggrund af et års fuldtidsbeskæftigelse(1.924 timer inden for tre år).
Dagpengeretten skal fremover optjenes på baggrund af indkomst svarende til 212.400 kr. (2014-
niveau) inden for de seneste tre år. Beløbet reguleres årligt med udviklingen i den årsløn (to år
forud), der ligeledes ligger til grund for opgørelsen af satsreguleringsprocenten mv. Al A- og Bindkomstfra ustøttet beskæftigelse, hvor der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, indgår i opgørelsen.
Der vil højest kunne medregnes 17.700 kr. pr. måned. Det betyder at ingen kan optjene dagpengeret
på mindre end 12 måneder, uanset indkomstniveau. Beskæftigelse i 12 måneder med en må-
nedlig indkomst på 17.700 kr. giver ret til dagpenge efter ét år (12 x 17.700 kr. = 212.400 kr.). Beskæftigelsetil lavere løn vil betyde, at det kan tage mere end 12 måneder at opnå dagpengeret.
Optjeningsperioden kan forlænges på baggrund af perioder med sygedagpenge, barselsdagpenge,
støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn, og pasning af døende i eget hjem.
Den indkomstbaserede optjening gælder, når en person første gang indplaceres i dagpengesystem."
(side 2)

Jeg ved godt, at det ikke er det vi taler om her, men for mig at se bliver dette system en del mere byrokratisk end det nuværende system.

Anne-Marie Krogsbøll, Janus Agerbo og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Her er aftaleteksten fra oktober 2015. Heri står der bl.a. også at det ikke længere fra 1.januar 2017 er muligt, ved gyldig grund, at sige sit job, uden at få karantæne, hvis man har været udsat for fysisk vold på sit arbejde, se her:

"Reduktion i omfanget af gyldige grunde for selvforskyldt ledighed med henblik på regelforenkling
og afbureaukratisering. Følgende 6 gyldige grunde afskaffes helt: Passiv rygning,
produktion af krigsmateriel, fysisk vold, flere arbejdsforhold, sammenfald mellem arbejde og
bolig, arbejde, som efter sin art normalt ikke udbydes som hovedbeskæftigelse."
kilde: http://bm.dk/da/Aktuelt/Politiske%20aftaler/Tryggere%20dagpengesystem.aspx#
Klik på aftale om et tryggere beskæftigelsessystem og læs side side 5.

For mig at se lyder dette mere voldsomt end det der med krigsmateriel; det betyder nemlig at folk der har været ude for fysisk vold på deres arbejde ikke kan sige deres job op uden en stor risiko for at få karantæne, altså miste retten til dagpenge i tre uger (eller mere).

En helt anden ting er det her:

"Optjening af dagpengeret
Aftalepartierne er enige om, at optjening af dagpengeret skal baseres på indkomst for personer, der
ikke er i berøring med dagpengesystemet. Med nuværende regler optjenes og genoptjenes dagpengeretten på baggrund af et års fuldtidsbeskæftigelse(1.924 timer inden for tre år).
Dagpengeretten skal fremover optjenes på baggrund af indkomst svarende til 212.400 kr. (2014-
niveau) inden for de seneste tre år. Beløbet reguleres årligt med udviklingen i den årsløn (to år
forud), der ligeledes ligger til grund for opgørelsen af satsreguleringsprocenten mv. Al A- og Bindkomstfra ustøttet beskæftigelse, hvor der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, indgår i opgørelsen.
Der vil højest kunne medregnes 17.700 kr. pr. måned. Det betyder at ingen kan optjene dagpengeret
på mindre end 12 måneder, uanset indkomstniveau. Beskæftigelse i 12 måneder med en må-
nedlig indkomst på 17.700 kr. giver ret til dagpenge efter ét år (12 x 17.700 kr. = 212.400 kr.). Beskæftigelsetil lavere løn vil betyde, at det kan tage mere end 12 måneder at opnå dagpengeret.
Optjeningsperioden kan forlænges på baggrund af perioder med sygedagpenge, barselsdagpenge,
støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn, og pasning af døende i eget hjem.
Den indkomstbaserede optjening gælder, når en person første gang indplaceres i dagpengesystem."
(side 2)

Jeg ved godt, at det ikke er det vi taler om her, men for mig at se bliver dette system en del mere byrokratisk end det nuværende system.

Bill Atkins, Keld Albrektsen, Ebbe Overbye og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Kristian Jensen

Svært, for ikke at sige umuligt at forestille sig, hvad eller hvem en afskaffelse af folks ret til at nægte sig meddelagtige i produktion af materiel de ikke med deres samvittighed kan stå inde for, skal godt for?

Der er ikke ret mange sager der ender i højesteret. Så det går nok an at afskaffe den.

Der er ikke ret mange politikere der stemmer efter samvittigheden. Så det går nok an at afskaffe samvittigheden.

Anne-Marie Krogsbøll og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Når det ikke er nødvendigt at bruge noget ofte, er det tilsyneladende det samme som at det er ubrugeligt. Det åbner en lang række spændende spørgsmål. Hvor ofte bruger vi kongehuset ? hvor ofte bruger vi vores kampvogne ? Hvor ofte bruger vi strejkeretten ? Hvor ofte bruger vi vores livsforsikring ? Der er godt nok mange ting der kan afskaffes uden det savnes i hverdagen :-)

Anne-Marie Krogsbøll, Janus Agerbo, Bill Atkins, Karsten Aaen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Tak til Karsten Aaen for henvisningen til "Aftale mellem regeringen (Venstre), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem 22. oktober 2015". Det er virkelig en gyser - bemærk newspeaken "et tryggere dagpengesystem" !!!!

Karsten Aaen har helt ret i, at indførelse af karantæne til folk, der ikke vil medvirke til fremstilling af våben, blot er en lille ting, sammenlignet med, at man nu ikke længere kan sige sit job op, hvis man bliver udsat for vold på arbejdspladsen.

Mit tidligere spørgsmål, om "hensynet til liv, ære og velfærd" er blevet afskaffet, er hermed besvaret med et ja, i hvert fald hvad angår "liv" og "ære", som almindeligvis fortolkes som retten til at nedlægge arbejdet, hvis man bliver udsat for fare eller ærekrænkelser.

Nu er problemet så, at hensynet til liv, ære og velfærd er en standardvedtægt, som gælder, hvad enten den er nedfældet i en overenskomst eller ej, jf. Lov om Arbejdsret §22.

Så den/de voldsramte står nu i den interessante situation, at det efter reglerne er tilladt at nedlægge arbejdet øjeblikkeligt, uden først at søge en faglig voldgift, men det er ikke længere tilladt at sige sit arbejde op.

Således undergraves hævdvundne rettigheder under påskud af "forenkling af lovgivningen" og "et tryggere dagpengesystem". Andetsteds i avisen kan vi så læse om forenkling af miljølovgivningen.

Det er virkelig betryggende læsning :(

Lise Lotte Rahbek, Anne-Marie Krogsbøll, Janus Agerbo, Bill Atkins og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Grimt, grimt, grimt - suk. Det er Karsten Aaens glimrende henvisning til aftaleteksten, jeg tænker på. Er det mon en trykfejl, at S har været med på dette? Nej, det er det nok ikke.

Mette F hænger sig meget i "ret og pligt" - eller er det efterhånden ikke mest "pligt", hun hænger sig i? Især de mest udsattes pligter? Hvordan gik det lige med at rydde op i eksministres rettigheder?

Kan nogen uddybe for mig, hvad "arbejde, som efter sin art normalt ikke udbydes som hovedbeskæftigelse" dækker over? Hvis det er deltidsarbejde, så er det et lidt mærkeligt ordvalg - "sin art". Men i givet fald, hvor lidt er man så nu tvunget til at lade sig nøje med? For efterfølgende oveni købet måske ikke at være dagpengeberettiget (pga. lav indtægt), hvis man skulle miste det?

Der er mange ting, jeg ville ønske, at Clement Kjærsgaard fik mulighed for at riste grundigt Mette for - hun har allerede meget på samvittigheden. Men hun tør nok ikke stille op mere....