Analyse
Læsetid: 3 min.

Svært krav om ’sømmelig adfærd’ fra imamer

Bertel Haarder vil bruge tjenestemandslovens ’værdighedskrav’ mod rabiate muslimske prædikanter. Det kan afstedkomme nye vanskeligheder
Bertel Haarder vil bruge tjenestemandslovens ’værdighedskrav’ mod rabiate muslimske prædikanter. Det kan afstedkomme nye vanskeligheder

Jonas Olufson

Indland
31. marts 2016

Intet håndgribeligt kom ud af gårsdagens møde mellem regeringen og partiernes ledere om bekæmpelse af rabiat muslimsk virksomhed. Parterne aftalte at mødes igen den 7. april. Regeringen vil søge at give en mere konkret form til mængden af forslag, der har svirret.

Et af dem er luftet af kultur- og undervisningsminister Bertel Haarder (V) og går ud på, at der for muslimske prædikanter skal være underkastet det samme ’værdighedskrav’, der i dag gælder for folkekirkens præster.

Kravet gælder faktisk for alle tjenestemænd og lyder i tjenestemandslovens § 10: »Tjenestemanden skal samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for hans stilling, og såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver.«

Nogenlunde samme krav gælder for overenskomstansatte og i en svagere form for folkevalgte i kommunale råd og menighedsråd. Kravet kan spores til romerretten og kendes under det latinske navn ’decorum officiale’. I højtideligt sprog kan det oversættes til: ’Den forventning om sømmelig adfærd, som man må have til folk i offentligt embede.’

På dansk jord har det rødder i Christian V’s Danske Lov fra 1683, der af statens tjenere fordrer, at de er »gode, uberygtede og oprigtige«. Det krav kan juridisk vanskeligt stilles til hele landets voksne befolkning og kan med mening kun rettes mod dem, der er på lønningsliste eller modtager offentligt tilskud.

Krav til alle

Her følger det til gengæld af lighedsprincipper, at det må rettes til alle personer i den pågældende rolle – altså ikke bare muslimer, som nogle politikere i iverens hede synes at forestille sig.

Bertel Haarder har udtrykt, at han gerne ser kravet forbundet med, hvad han har fået skrevet ind i friskolelovgivningen: At der er tale om virke til fordel for »frihed og folkestyre samt udvikle og styrke ... kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene«.

Hvis det krav skal stilles til alle religioner, der søger offentlig godkendelse og tilskud i Danmark, er det ikke bare rabiate muslimer, der kan komme i vanskeligheder. F.eks. den katolske kirke kan også få nogle afgrænsningsproblemer, alt efter hvor vidtgående friheds- og kønsrettighederne udlægges.

Læs også: ’Jeg kan ikke gøre noget ved Grimhøj-moskeen’

Men dér standser genvordighederne ikke. For hvis der er tale om religiøs virksomhed, der ikke nyder godkendelse fra det offentlige, men blot drives i form af forening, som f.eks. Grimhøj-moskeen i Aarhus, kan et værdighedskrav slet ikke stilles.

Med mindre det – uoverskueligt – skulle stilles til alle foreninger i landet.

Hertil kommer, at værdighedskravet i dets nugældende omfang langtfra er problemfrit. Det er, hvad fagfolk kalder »en juridisk standard«, der må gives sin mening i det enkelte tilfælde. Det sker efter en partshøringsproces, der giver både tjenestemænd og statsligt overensskomstansatte en retlig beskyttelse, og en afskedigelse kan til syvende og sidst havne for domstolene.

Det er svært at forestille sig, at ansatte i trossamfund uden for folkekirken skulle kunne dumpes på et værdighedskrav uden nærmest tilsvarende retlige garantier.

Kommunalt politi

Flere politikere var i går fremme med udtalelser om, at »kommunerne skal skærpe deres tilsyn med, hvad der foregår i muslimske miljøer«. Meget er de danske kommuner egnede til, men de er ikke på nogen måde rustet til at varetage rollen som ’religiøst politi’ for, hvad der prædikes uden for folkekirken.

At det nugældende værdighedskrav slet ikke er uproblematisk, ses af nogle af de væsentligere domme om ansatte i folkekirken:

En kirketjener blev ekskluderet af folkekirken for at tro på reinkarnation. Det var ifølge dommen ikke lovligt.

En irettesættelse af en præst, der bar sin præstekjole under en demonstration mod fri abort, var heller ikke lovlig.

Kirkeministeriet nægtede at ansætte en hjælpepræst under henvisning til ’forhold under besættelsen’. Det måtte ministeriet ikke, for det var ulovligt.

Ganske ejendommelig er en sag, som Ombudsmanden i 2011 tog stilling til. Her var to medlemmer af valgbestyrelsen ved et menighedsrådsvalg gerådet i klammeri, da den ene indleverede sin opstillingsliste, som den anden nægtede at kvittere for.

Det endte med, at den ene med flad hånd tildelte den anden et ret hårdt slag på venstre side af hovedet. Det udløste en straffedom for vold, og menighedsrådet fandt, at den voldelige var dumpet for værdighedskravet.

Det blev bakket op af biskoppen og Kirkeministeriet. Det fandt Ombudsmanden ikke anledning til at kritisere.

Der er altså tilfælde, hvor værdigheden i religiøse kredse utvivlsomt er sat over styr.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Bertel Haarder - og resten af højrefløjen i DK samt nu også Socialdemokratiet og SF - glemmer det her i deres iver for at slå ned på hvad de kalder for radikale imamer som med deres ytringer (åbenbart) undergraver den danske lovgivning, dvs. det danske demokrati:

Imamer er ikke ansatte af den danske stat! Jødiske rabbinere er ej heller ansat af den danske stat. katolske præster er ej heller ansat af den danske stat. Præster i Livets Ord, frikirken Bethel (en indre missionsk tilgang til kristendommen sikkert), samt præster i Oasen, Luthersk Missionsforerning, den indiske kristne kirke i DK, tamilske præster i tamilske templer er ej heller ansat af den danske stat. Og dermed lønnet af den danske stat. De er lønnet af de bidrag som menigheden bidrager med til f.eks. tamilske templer i DK præcis som præster i den russisk-ortodokse eller rumænsk-ortodokse kirke er det. Man kan derfor ikke, mener jeg, bare kaste et såkaldt 'sømmelighedskrav' ned og ud over dem, netop fordi de jo ikke er tjenestemænd i hverken lovens eller åndens forstand i den danske stat, i de danske regioner eller kommuner.

Og selv hvis man kunne måtte det også være sådan at disse personer juridisk er beskyttet af den danske præstelov, og har ret til at at få deres sager prøvet ved præsteretten i DK samt ved domstolene i DK. Sådan må det nødvendigvis være i en retsstat som den danske.

Jeg har mange gange, bl.a. på Facebook dokumenteret at f.eks. Jehovas Vidner, Livets Ord, Oasen samt en hel katolske præster sammen med hele den katolske kirke mener stort set samme om abort, homoseksualitet og kvindens plads i hjemmet bl.a. som den der står med hovedansvaret for børnenes opdragelse som visse (ekstreme) muslimer, muftier og imamer gør. Ikke mange synes at have taget notits af dette, fordi alle åbenbart nu er ude på at dæmonisere muslimer, og på at bruge dette her (om muslimer mm) til at indføre væsentlige indskrænkninger af den ytringsfrihed, vi har haft i DK hidtil. Jeg har også klart dokumenteret at der i min by er mindst 3 indre missionske præster, der ikke vil gifte fraskilte, er dybt homoseksuelle udlever deres homoseksualitet, er imod sex før ægteskabet og gårt ind for at Bibelen skal læses bogstaveligt. Og hvert er ord i BIbelen er Guds åbenbarede ord til os. Og skal forstås sådan som det står skrevet. Man kan ikke afskrive den hellige tekst, mener de - præcis det samme som visse muslimer mener, en hel katolske præster samt katolikker mener. Og sikkert også en del ortodokse rabbinere.

Vi er i DK i dag (generalt talt) simpelthen så opsat på få ram på, via lovgivning, måske 3-6 ekstreme muslimer, at vi slet slet ikke formår at trække vejret og indse og erkende, at de her forslag også vil ramme kristne, jødiske, buddhistiske, hinduistiske, tamilske (religiøse) minoriteter hvis holdninger i visse tilfælde ang. demokrati, abort, ligestilling, kvindens plads i hjemmet lægger endog meget tæt på visse (ekstreme)muslimers, imamers og muftiers holdninger. Kort sagt: vi risikerer at det her, når det (desværre :( ) bliver vedtaget, som det ser ud til nu :( , rammer os selv lige i nakken som en boomerang. Og at de her tiltag kun går ud over jøder, tamiler, katolikker, og kristne frikirker i DK samt den russisk-ortodokse kirke i DK...

Og den der med at kommunerne skal skærpe tilsynet med der sker i danske moskeer kan være en overtrædelse af Grundlovens 77, da der klart står at "....forebyggende foranstaltninger kan ingensinde på ny indføres.' Kontrol med og overvågning af hvad der prædikes om i moskeer i DK, eller i jødiske eller tamilske templer eller i den katolske kirke i DK mener jeg klart er en foranstaltning der kan anses for netop at være 'forebyggende'.

Anne-Marie Krogsbøll, Ivan Breinholt Leth, Klaus Lundahl Engelholt, Lars-Bo Abdullah Jensen, Dorte Sørensen, Niels Duus Nielsen, Kurt Nielsen, Gert Romme, Heidi Larsen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Tak! Tak for det lange indspark i debatten, Karsten Aaen. Du skriver så mange ting jeg selv har tænkt på efter jeg hørte om forslaget. Det er fuldstændig ude i hampen det de har gang i inde på Tinget.

Dorte Sørensen

Skal Folketingspolitikere og især minister ikke også leve op til "forventning om sømmelig adfærd" ??
Fx. ses for mange gange minister, der fifler med tal og rapporter osv.... Hvad med at lave en liste for minister og folketingsmedlemmer, der har fiflet, og lægge ud på Folketingets netsider så vælgerne kan se hvem der fifler osv inden de skal til valg næste gang. En sådan liste kan vel også virke forebyggende, så "vi" undgår fiflerier i fremtiden.

@Karsten Aaen. Jeg er ganske enig med dig i at de politiske tiltag er håbløse og vil skade mere end de gavner. Men jeg er noget overrasket over at du mener at muslimer ikke er upopulære i Danmark. Hvorfor mon DF er gået så meget frem de seneste valg?

Anne-Marie Krogsbøll

Fik vi også med, at der da vist stadig er danske præster, som mener, at kvinder ikke bør kunne blive præsteviet? Ud af landet med dem!

Og hvad med betjente og rådgivere, som man jævnligt hører råder voldtagne kvinder til ikke at anmelde, fordi det vil være for svært at bevise? Ud af landet med dem!

Og hvad med folketingspolitikere og ministre, som argumenterer med, at man skal "slå hårdt ned på" imamer, som ikke opfører sig "sømmeligt"? Man må ikke slå! Ud af landet med dem!

Og hvad med statsministre, der vildleder folketinget, og dermed ikke respekterer demokratiets spilleregler, men tvært imod undergraver det (og endda for vores egene penge)? Ud af landet med dem!

@Anne-Marie Krogsbøll. Ja, det vil da være dejligt hvis man kunne smide dem ud af landet. Jeg tror du misser at diskussionen går på udenlandske statsborgere og danske statsborgere der har fået det via en lov. Mener du at vi selvfølgelig skal invitere folk som beviseligt er mod vores nuværende indretning af samfundet til Danmark og oven i købet betale for deres underhold?

Anne-Marie Krogsbøll

Lars Hansen:
Der er ikke tale om at invitere, men om personer, der allerede er i landet, og som allerede har statsborgerskab, som nogen, som jeg har forstået det, ønsker at kunne smide ud.