Baggrund
Læsetid: 8 min.

’Enten er du med os, eller også er du imod os’

Det kan have konsekvenser for læger at forholde sig kritisk til vacciner, selvom de forsøger at balancere deres støtte til vacciner med behovet for forskning i bivirkninger. For hvem har egentligt ansvaret, når antallet af HPV-vacciner falder drastisk i kølvandet på kritiske spørgsmål?
Den danske læge Louise Brinth  stod frem og fortalte om en mistanke, hun og kolleger havde, om en mulig sammenhæng mellem HPV-vaccinen og et stort og voksende antal meget syge piger, de behandlede på klinikken på Frederiksberg. Lægerne mente, de så et mønster, som de gerne ville have undersøgt nærmere. Siden har Louise Brinth modtaget sønderlemmende – men fejlagtig – kritik, mener flere, for sin forskning.

Jakob Dall

Indland
9. maj 2016

Læge Rebecca Chandler var ikke i tvivl. Hvis den svenske sundhedsstyrelse Läkemedelsverket, hvor hun i en årrække havde været ansat til at sikkerhedsvurdere Gardasil-vaccinen mod livmoderhalskræft, afviste at undersøge, hvorvidt der var en sammenhæng mellem vaccinen og det alvorlige trætheds- og svimmelhedssyndrom POTS, ville hun have sit navn fjernet fra det besluttende dokument.

Läkemedelsverket afviste, og på et møde i vinteren 2014 fik Rebecca Chandler nedskrevet i referatet, at hun tog beslutningen til efterretning, men at hun forlangte sit navn fjernet. Den 1. december samme år begyndte hun i et nyt job.

»Det epidemiologiske studie, jeg dengang forsøgte at få sat i gang, er stadig ikke gennemført. Det er jeg meget frustreret over. Jeg ved ikke, om der er en sammenhæng, men jeg ved, at vi mangler den undersøgelse,« siger den amerikanskfødte læge til Information

Læs også: Eksperter frygter, læger vil afholde sig fra at kritisere vacciner

En lignende historie gentog sig i Danmark året efter. Den danske læge Louise Brinth fra Synkopecentret stod frem i en TV2-dokumentar og fortalte om en mistanke, hun og kolleger havde, om en mulig sammenhæng mellem HPV-vaccinen og et stort og voksende antal meget syge piger, de behandlede på klinikken på Frederiksberg. Lægerne mente, de så et mønster, som de gerne ville have undersøgt nærmere. Siden har Louise Brinth modtaget sønderlemmende – men fejlagtig – kritik, mener flere, for sin forskning.

Næstformand i Lægeforeningen, Michael Dupont ønsker ikke at tage stilling til Brinths resultater, men siger: »Jeg mener slet ikke, der er belæg for at tillægge hende uakademiske motiver og beskylde hende for at ville opnå et bestemt resultat.«

I dag arbejder Louise Brinth på en anden afdeling og beskæftiger sig ikke længere med de syge piger. Hun fik nok, og ønsker i dag ikke at stille op til interview om HPV-vaccinen.

Paradokset er, at de fleste lægefaglige personer er enige om, at der er bivirkninger ved al medicin, men også at der skal forskes mere i sammenhængen mellem bivirkninger og vacciner. F.eks. sagde afdelingschef Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut i en debat med Synkopecentrets professor Jesper Mehlsen i Deadline 1. maj: »Vi er enige i, at den tvivl, der er, skal der dykkes dybere ned i. Og vi er også enige i, at der er bivirkninger ved vaccinen. Men jeg mener ikke, man skal drage nogen konsekvens af de bivirkninger, før der faktisk er en evidens for, at der er sammenhæng.«

Uetisk

At der skal forskes mere har også været Synkopecentret og læge Louise Brinths pointe hele vejen igennem forløbet, samtidig med at hun og andre kritikere har understreget, at de ikke er imod vacciner.

Gang på gang har de gentaget, at de ikke ved, om der er en sammenhæng mellem vaccine og bivirkninger. Som hun udtalte til Information i marts sidste år: »En del af mig har det forfærdeligt med at skabe debat om sikkerheden af vaccinen, fordi det vil gøre nogle mennesker bekymrede og måske afholde dem fra at tage en vaccine, som kan forhindre, at de udvikler en dødelig sygdom. Men skulle jeg tie stille på den baggrund, skulle jeg forudsætte, at der ikke var en sammenhæng mellem bivirkninger og vaccinen. Og det ved vi jo ikke. Hvis vi lukker øjnene for at beskytte vaccineprogrammet og for at få en høj vaccinationsdækning, så bliver de unge kvinder et middel til at opnå en uimodsagt tillid til vaccinen. Det, mener jeg, er højst uetisk.«

Men i december modtog Louise Brinth en hård dom fra Den Europæiske Lægemiddelstyrelse (EMA), der anklagede hendes forskning for at være subjektiv: »de rapporterede tilfælde af POTS, som Brinth og dennes kollegaer har indberettet, repræsenterer et yderst selektivt udsnit af patienter, tilsyneladende valgt for at passe ind i en forhåndsbestemt konklusion om vaccinerelaterede skader,« hed det i en rapport, der konkluderede, at der ikke er nogen påviselig sammenhæng mellem HPV-vaccinen og POTS.

Oven på den dom fra Europas mest magtfulde sundhedsinstitution, som ganske vist er blevet undsagt af flere andre forskere inklusiv Brinth selv, frygter sikkerhedsforsker Rebecca Chandler på linje med en række eksperter, at andre læger, der måtte sidde med en lignende viden, fremover vil være meget tilbageholdende med at stå frem med kritiske indberetninger om deres patienters bivirkninger. Hvilket de ellers er forpligtede til ifølge loven.

Konsekvensen er, at grundlaget for den forskning, som skal bidrage med ny vigtig indsigt og genskabe tilliden samt styrke udbredelsen af HPV-vaccinen, der i kølvandet på debatten er styrtdykket, bliver forringet.

»Lægerne på Synkopecentret har gjort, hvad de skulle, når de ser noget, de er bekymrede over. Og de var faktisk ikke de første, der rapporterede om denne type symptomer. Jeg er meget bekymret for, at den helt uhørte måde, Brinth og hendes forskning er blevet omtalt på af EMA, vil skræmme andre læger fra i fremtiden at rapportere bivirkninger,« siger Rebecca Chandler og understreger, at patienters og lægers indberetninger er den primære kilde til at identificere sikkerhedsproblemer, når engang et lægemiddel er på markedet.

Forskningschef på UC Syd, sundhedsfilosof Keld Thorgård advarer mod en ny »form for neoautoritær medicin«. Desuden peger han på, at det er afgørende at forstå, hvad evidens betyder i sundhedsforskningen: »Det forhold, at der ikke er evidens for en mulig sammenhæng mellem vaccine og bivirkning, er jo ikke et endeligt bevis for det modsatte. Spørgsmålet kan være utilstrækkeligt undersøgt.«

Også næstformand i Lægeforeningen Michael Dupont anerkender problemet: »Der kan godt være nogen, der vil være mindre tilbøjelige til at lægge hovedet på blokken. Men jeg er ikke for alvor bekymret.«

Rebecca Chandler er også kritisk over for EMA’s undersøgelse, der ifølge styrelsen frikender vaccinen.

»EMA har ikke lavet en epidemiologisk undersøgelse. De har trukket konklusioner fra data, der kun var baseret på patienters bivirkningsrapporter. Disse rapporter bruges traditionelt til at generere hypoteser, der derefter skal testes. De bør ikke bruges til at drage konklusioner om, hvorvidt et lægemiddel forårsager bivirkninger,« siger hun og fortsætter: »Vi kunne have sat et epidemiologisk studie i gang allerede for tre år siden. Det er ikke sket, og det er jeg meget frustreret over. I stedet er mistilliden til vaccinen eskaleret. Jeg er meget optaget af, at vi har en sikker vaccine. Hvis man ikke gør noget for at sikre tilliden til den, fordi dette bliver ved og ved med at køre, og man ikke tager pigernes symptomer alvorligt, så vil flere og flere holde op med at tage vaccinen. Det er en tragedie.«

Mediekritik

I vinteren 2015 stod Rebecca Chandler frem i en dokumentar på svensk P1’s Kaliber om de svenske lægemyndigheders afvisning af at undersøge mistænkte bivirkninger. Afvisningen skete blandt andet med henvisning til et studie foretaget af Lisen Arnheim-Dahlström, docent ved Karolinska Instituttet. Men Arnheim-Dahlström forklarede over for Kaliber, at hendes undersøgelse var for begrænset til, at den kan bruges til at drage denne form for konklusion.

Det mediekritiske program Medierna på svensk P1 gik senere i rette med Kaliber, fordi man mente, udsendelsen uden videnskabeligt belæg havde skabt frygt for vaccinen blandt forældre og piger ved hjælp af uimodsagte casehistorier om syge piger, skrev tre journalister fra Medierna i en kommentar i de svenske journalisters fagblad.

En lignende kritik blev rettet mod den Cavling-indstillede TV2-dokumentar ’De vaccinerede piger.’ Kristian Lund, tidligere chefredaktør på BT og Dagens Medicin og nu chefredaktør for lægepublikationen Onkologisk Tidsskrift, sagde til Politiken: »Den journalistik, som komiteen har nomineret, kan laves om alle lægemidler. Alt har bivirkninger, også HPV-vaccinen. Det afgørende bevis for sammenhængen mellem vaccinen og bivirkningerne mangler, og grunden til, at mange lande tilbyder vaccinerne, er, at der er bred lægefaglig enighed om, at fordelene ved, at raske unge piger undgår den dødelige kræftsygdom, langt overstiger ulemperne.« Men som Lund fortsatte: »Ved at fokusere på piger med oplevede bivirkninger har den nominerede journalistik skræmt piger og kvinder i stort antal væk fra vaccinationsprogrammet.«

Og ganske rigtigt. Efter dokumentaren faldt tilslutningen, og en opgørelse fra Statens Serum Institut i januar i år viste, at antallet af HPV-vacciner yderligere er styrtdykket. Indtil medio november 2015 havde kun 24 procent af piger født i 2003 fået den første HPV-vaccination. En tilsvarende opgørelse for samme periode i 2014 for piger født i 2002 viste, at 49 procent havde fået det første stik i vaccinen.

Men er det uetisk af lægerne at stille spørgsmålet, om der er en sammenhæng mellem HPV-vaccinerne og det voksende antal syge piger i offentligheden, selvom de ikke på nuværende tidspunkt har videnskabelig evidens? Det mener formanden for Lægeforeningen Michael Dypont ikke.

For det havde betydet, at lægerne skulle have forbeholdt deres advarsler til lægefaglige kredse i stedet for at gå til offentligheden med deres bekymringer: »Det ville da være mærkeligt, hvis lægerne ikke ville udtale sig. De har jo fået penge af det offentlige til den forskning, de laver. Så kan det godt være, dokumentaren var lidt fordrejet. Men jeg har ikke set, at lægerne har sagt noget, de ikke efterfølgende har kunnet stå på mål for,« siger han. Specialist i sundhedspsykologi og leder af Videnscenter for funktionelle lidelser, Peter la Cour, er enig.

»De gik jo den slagne vej og sendte utallige breve til Sundhedsstyrelsen, men der skete bare ikke noget,« siger han og betegner lægernes faglighed som polariseret i en ’enten er du med os, eller også er du imod os’-kultur.

Husk Pandemrix

Rebecca Chandler mener desuden, at EMA burde være mere opmærksomme på, at indberetninger af bivirkninger muligvis ligner et mønster, de har set før med Pandemrix-vaccinen mod svineinfluenza. Pandemrix viste sig, som også Information for nylig har beskrevet, at kunne ’trigge’ narkolepsi hos nogle personer.

»Da man begyndte at give Pandemrix-vaccinen mod svineinfluenza, var der tale om én læge, der pludselig fik henvist langt flere patienter end tidligere, som mente, de havde narkolepsi. Han ringede med alarmklokken. Jeg mener, det er det samme, lægerne har gjort på Frederiksberg. De ser noget, som de normalt ikke ser. Og selvom Gardasil-vaccinen er blevet givet til hundrede-tusindvis af mennesker, før man overhovedet begyndte at give den i Danmark, er der i de nordiske lande et meget fintmasket registreringssystem af vacciner. Så hvis noget er galt, så burde man kunne fange det her,« siger hun.

Samtidig peger Chandler på ny medicinsk forskning, der måske kan forklare, hvorfor vacciner trigger bivirkninger i nogle mennesker. Det kan tilsyneladende være en persons gener, der afgør, hvordan de reagerer eller ikke reagerer på forskellige typer lægemidler. Det kan ifølge Chandler muligvis også forklare, hvorfor et nyt registerstudie foretaget af Statens Serum Institut viser, at seks ud af ti af de såkaldte HPV-piger oftere har været i kontakt med egen læge, henvist til psykolog, psykiater, kiropraktor eller fysioterapeut eller har været på hospitalet – før de fik vaccinen.

»Nogle piger kan have symptomer, før de får vaccinen, men vaccinen er så triggeren, der får symptomerne til at manifestere sig endnu mere. Der er studier, der begynder at vise, at genetisk disponering kan være ansvarlig for, hvorfor nogle mennesker kan have bivirkninger af vacciner. For mig som læge er det lidt skørt at forestille sig, at noget er godt for alle. Så hvorfor er det ikke tilladt for os at sige, at nogle mennesker måske får bivirkninger af vacciner,« siger Rebecca Chandler, der mener, at potentialet for genetisk modtagelighed over for bivirkningerne bør undersøges nærmere.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Steffen Gliese

Nej, man kan ikke have et sådant organ, der skal bestemme over forskningen. Det kan kun ske lokalt og ud fra de patienter, man har ansvar for.
Det er nok det grelleste eksempel på, hvad der er sket, efter at vi har inviteret den ondeste ånd: begærligheden, indenfor i de bestemmende lag i samfundet.
Det er også en hovedårsag til den voksende modstand imod EU: at man har været kapitalens lakajer i stedet for dens herre, at man har inviteret den til at deltage i beslutninger i stedet for at leve med de vilkår, som samfundet sætter op til borgernes bedste.
HPV-vaccinen er det tåbeligste eksempel af alle, fordi det handler om så ringe en udbredelse af sygdommen - som med nye kræftbehandlingsformer formodentlig meget lettere og mere smertefrit vil kunne fjernes fremfor at forebygges med midler, der giver utallige aldrig sygdomstruede sundhedsproblemer, de ikke havde. Der er åbenbart allerede en helbredsprognose på 2/3: 100 dødsfald om året ud af godt 300 diagnosticerede.

Jørn Andersen, Sup Aya Laya, Hanne Victoria Robinson, Lars Hareskov, Anne Eriksen, Estermarie Mandelquist og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Når man kun kan sige: luk EMA, er det jo pga. bl.a. Kaare Mølbaks logik: at man skal behandle, fordi man har et middel, og man så må bevise, at midlet er problematisk.
Vi har situationen i frihandelsaftalen i øjeblikket: vi forbyder stoffer, der er under mistanke, og først når mistanken er afvist eller forsket væk, tillades det.
Der er bivirkninger ved alt, siger læger og lægemiddelindustri. Javist, men disse er nødt til at være klarlagt, hvilket simulerede forsøg burde kunne foranledige - eller også ikke, fordi computeres regnekraft jo immervæk er afhængige af de forudsætninger, vi kender og kan kode dem med.

Jørn Andersen, Sup Aya Laya, Lars Hareskov, Anne Eriksen, Estermarie Mandelquist og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Thomas Holm

Steffen,

"ringe udbredelse af sygdommen" ...?

Der findes 170 forskellige HPV-arter. Hvis du er sexuel aktiv så har du en 70-80% chance for at få en infektion dermed. Helt efter hvem du spørger så er til en hver tid 12-25% af befolkningen smittet med mindst én form for HPV.

Den er endda fundet i seksuel abstinente, fordi den som hudvirus kan overføres ved hudkontakt, som i meget sjældne tilfælde kan betyde at give hånd er nok til at smitte.

Steffen Gliese

Det er jo et meget håndgribeligt eksempel på den ufejlbarlighedstro, der breder sig i naturvidenskabelige kredse i disse år, som vel er videnskabens største fjende. Vi har været der så mange gange før med diverse reduktive tankesystemer, der ophøjer én sandhed til svaret på alle trængsler ved at guddommeliggøre mennesker i hvide kitler.
Foreløbig har vi set, at samfundet trods alt stadig har midlerne til at skride ind, at hovmod stadig står for fald, som vi har set det med års mellemrum i Sundhedsstyrelsen, hvor engang fornuftige og sagtmodige læger gribes af megalomane forestillinger og forlader patientens perspektiv til fordel for et imaginært og illusorisk "en større sags tjeneste." Ønsket om at hæve sig op over de andre med fuld rygdækning slumrer aldrig, og kun vores indretning af samfundet på demokratisk vis kan holde dem nede på jorden, i øjenhøjde.

Svend Høg, Karen Grue, Lars Hareskov, Niels Duus Nielsen, Anne Eriksen, Estermarie Mandelquist og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Men, Thomas Holm, det ændrer ikke på, hvor mange der bliver syge. Udbredelsen i forhold til antallet af syge fortæller jo, at der åbenbart for langt de fleste opbygges en form for resistens, som der jo gør med de fleste sygdomme. Vores krop er under konstant bombardement, foruden at den jo ikke er andet end en biotop med et styresystem.

Torben Selch

Det er enorme penge-kræfter de er oppe imod - og læger der er købt og betalt. Hvor stort problemet er herhjemme, synes at lægge i artiklen her. Men især USA er problemet katastrofalt stor - hvor også dokumentarfilmen Vaxxed blev fjernet fra filmfestivaller af industriens sorte bagmænd.

Vaccine undersøgelser fra virksomheden Sanofi fra 2005, som tilkendegav at vaccinen kunne give autisme, var blevet undertrykt på FDA's hjemmeside - men først lige lagt ind. Man har altså vidst det i over 10 år.
(FDA = Food and Drug Administration er USA's føderale fødevare- og lægemiddelmyndighed)

En industri - som så mange andre - pilrådden.

Sup Aya Laya, Karen Grue, Lars Hareskov, Hans Kvisgaard, Carsten Mortensen, Nanna Wulff M., Anne Eriksen, Estermarie Mandelquist, Anne-Marie Krogsbøll og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

jeg kan ikke andet, Thomas Holm, end læse dit indlæg som endnu et slør over en infektion, der kun i de færreste tilfælde er farlig - og som vil kunne behandles ved udbrud, hvis den opdages i tide, hvilket det screeningsprogram, som vaccinen under ingen omstændigheder erstatter, skulle kunne klare.
http://www.netdoktor.dk/centre/cancer/hpv.htm

Sup Aya Laya, Anne Eriksen og Estermarie Mandelquist anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det minder om hit-or-miss strategien influenza-vaccineringen, hvor man hvert år må krydse fingre for, at en eventuel epidemi nu også svarer til det, folk har fået.

Eigil Thomassen

Som Torben Selch siger det så fint:
Hvis man går imod medicinalindustrien, så risikerer man virkelig, at der falder brænde ned !
Eigil Thomassen, læge.

Jørn Andersen, Sup Aya Laya, Karen Grue, Torben Selch, Steffen Gliese, Hans Kvisgaard, Carsten Mortensen, Nanna Wulff M., Estermarie Mandelquist, Anne-Marie Krogsbøll og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

"Forskningschef på UC Syd, sundhedsfilosof Keld Thorgård advarer mod en ny »form for neoautoritær medicin«. Desuden peger han på, at det er afgørende at forstå, hvad evidens betyder i sundhedsforskningen: »Det forhold, at der ikke er evidens for en mulig sammenhæng mellem vaccine og bivirkning, er jo ikke et endeligt bevis for det modsatte. Spørgsmålet kan være utilstrækkeligt undersøgt.«"

Det er jo netop den misforståelse, mange læger ser ud til at ligge under for: At det, at noget ikke er bevist farligt, er et bevis for, at det IKKE er farligt. Tåbeligt argument, når sagen ikke er undersøgt.
Det svarer til at mene, at jorden i virkeligheden var flad, indtil Gallilei (eller hvem det nu var), foretog de nødvendige forsøg, og beviste, at den var rund.

"Det afgørende bevis for sammenhængen mellem vaccinen og bivirkningerne mangler, og grunden til, at mange lande tilbyder vaccinerne, er, at der er bred lægefaglig enighed om, at fordelene ved, at raske unge piger undgår den dødelige kræftsygdom, langt overstiger ulemperne.« "
"Bred lægefaglig enighed"? Baseret på hvad? Personlige erfaringer - ganske som hos alternative behandlere, som man altid håner? Så meget for det højt besungne "evidens"-baserede danske sundhedssystem - evidens gælder kun, når den ikke er for besværlig for medicinalindustrien og dens lakajer. I andre tilfælde kan den erstattes af "bred faglige enighed" - dvs. ren overtro, indtil sagen faktisk er undersøgt videnskabeligt.

Jørn Andersen, Sup Aya Laya, lars søgaard-jensen, Hanne Victoria Robinson, Lars Hareskov, Hans Kvisgaard, Steffen Gliese, Estermarie Mandelquist og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

"Som Torben Selch siger det så fint:
Hvis man går imod medicinalindustrien, så risikerer man virkelig, at der falder brænde ned !
Eigil Thomassen, læge."

Tak, Eigil Olsen, du er en modig mand. Vi har brug for flere af din slags, men det er jo op ad bakke, når EMA og andre misbruger deres magt til at kue de kritiske læger.

Sup Aya Laya, Karen Grue, Hanne Victoria Robinson, Anne Eriksen, Hans Kvisgaard, Steffen Gliese og Estermarie Mandelquist anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Rettelse til mig selv kl. 9:00:
"Som Torben Selch siger det så fint:
Hvis man går imod medicinalindustrien, så risikerer man virkelig, at der falder brænde ned !
Eigil Thomassen, læge."
Tak, Eigil Thomassen!!!!, du er en modig mand. Vi har brug for flere af din slags, men det er jo op ad bakke, når EMA og andre misbruger deres magt til at kue de kritiske læger."

-- skulle der selvfølgelig have stået.

Viggo Okholm

Jeg synes det må være et utroligt dilemma som forældre at skulle råde ens datter omkring en forebyggende vaccination. Man vil gerne beskytte ens datter mod en frygtelig sygdom, som kan medføre døden for tidligt, men samtidig risikerer man at lukke op for en bivirkning, som kan medføre en voldsom nedsat livskvalitet. Så hvad er værst? under alle omstændigheder må forskning fortsættes og lægerne skal før en vaccination fremføre begge spektre og ingen forældre bør tvinge eller overtale en ung pige til at blive vaccineret.

Hanne Koplev

Bemærk venligst, at chefen for EMA har en interessekonflikt, idet hun kommer fra flere års stilling i vaccineindustrien, som faktisk lige netop producerer HPV-vaccine!
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2012/07/WC500...

Estermarie Mandelquist, Sup Aya Laya, Karen Grue, Torben Selch, lars søgaard-jensen, Hanne Victoria Robinson, Holger Madsen, Anne Eriksen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Hanne Koplev.
Grimt! Man kunne efterhånden få den kætterske tanke, at "evidensen" for den uafhængige vurdering af evidensen indenfor medicinsk forskning, kan ligge på et meget lille sted.

Estermarie Mandelquist, Sup Aya Laya og Karen Grue anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det går ikke uden vandtætte skotter imellem offentlig og privat: man skal godt kunne gå fra offentligt til privat, men ikke den anden vej, når det gælder forskning og ledelse.

Anne-Marie Krogsbøll

Hvis denne forskningsartikels konklusioner holder vand, så virker det paradoksalt, at man sætter alle unge piger i vaccinationsbehandling med risiko for bivirkninger, samtidig med at man tillader anvendelse af hormonel prævention, som muligvis nedsætter modstandskraften mod virus, herunder vel sagtens HPV-virus? I så fald tjener medicinalindustrien på både gyngerne g karrusellen, mens pigerne betaler prisen:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27007679

Estermarie Mandelquist, Jørn Andersen, Sup Aya Laya, Anne Eriksen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Thomas Holm

Steffen,

så snart du har en HPV-infektion, er du HPV-syg.

Det er mere om den i sig selv ret harmløse HPV-infektion udvikler sig til vorter, celleforandringer eller kræft.

Og at anbefale at vente på en screening svarer groft sagt til at anbefale at droppe kondomerne og vente på en HIV-test i stedet for.

Steffen Gliese

Thomas Holm, er vi enige om, at du udnævner udbredelsen til at være enorm i samfundet - men at det reelle antal syge er ekstremt lavt, langt under folk, der rammes af og dør af influenza i løbet af en vinter?

Thomas Holm

Steffen,

det kommer an på hvad du definerer som syg. Enhver der har en HPV-infektion er syg med HPV, kan sprede HPV, kan smitte med HPV.

Så er der de følgesygdomme som kan tage udgangspunkt i en HPV-infektion. Kønsvorter, celleforandringer, kræft.

Og man bruger ikke længere mortalitet som mål, dødeligheden, men morbiditet, udvikling af lige nøjagtig disse følgesygdomme.

For ærligt sagt, hvis du var en ung kvinde der fik at vide at hun ville få et keglesnit der vil gøre det umuligt for hende at få børn, eller en ung mand der fik at vide at hans peniskræft skulle amputeres, ville du så ikke føle dig syg? Men godt nyt! De to er jo i live, og dermed er den sygdom jo ufarlig.

Steffen Gliese

Det er bureaukratens synspunkt, Thomas, hvor man hellere vil udsætte alle for en cocktail af de mere end 500 mulige bivirkninger midt en permanent epidemi end at bruge midlerne fornuftigt på en målrettet og tidlig diagnosticering og virkningsfuld behandling, f.eks. ved at finde frem til dem, der har den største risiko.

Estermarie Mandelquist og Sup Aya Laya anbefalede denne kommentar
Thomas Holm

Hvor har du den med de 500 mulige bivirkninger fra?

Og vaccine ER virkningsfuld forbyggelse der målrettet bekæmper de farligste sygdomme.

Den største risiko for at få HPV er at have sex. Selv med kondom smitter det da der er hudkontakt, ikke væskeoverførsel der er vektor.

Så du kan jo lave en spirituel-holistisk behandling i hvilken du forbyder alt seksuel omgang med andre inkl. masturbation og forbud imod at give eller tage hænder eller kram. Efter 3 år med det de fleste HPV i ens krop sandsynligvis i dvale. Indtil det næste stress-event muligvis vækker dem igen.

Steffen Gliese

Fra det link, jeg lagde, Thomas Holm.

Steffen Gliese

Jeg tror dog, at der er tale om en kluntet formulering: at der i realiteten af tale om anmeldte tilfælde af fra vaccinerede, ikke bivirkningstyper. Men det er ikke til at se af kontekst.

Steffen Gliese

Ifølge Lægemiddelstyrelsens opgørelse VAR det en kluntet formulering: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin... - den nyeste statistik. Det er interessant, at det åbenbart har øget antallet af indberetninger meget, at der har været omtale i pressen - herunder at halvdelen af alvorlige bivirkninger er indgivet i løbet af 2015. Det kunne jo tyde på, at folk tidligere ikke har været opmærksomme - eller at produktet, som det jo som regel går med alle kommercielle varer, er blevet forringet for at øge profitten.

Estermarie Mandelquist, Sup Aya Laya, Anne Eriksen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Thomas Holm

Steffen,

for at lige lukke det det 'profit'-argument ned en gang for alle.

En vaccine koster en brøkdel af hvad en sygdomsbehandling koster. Eksempel fra USA: alle 49 vacciner tilsammen: US$1700. Behandling af et tilfælde mæslinger med komplikationer: US$17'000-32'000. Nok lign. tal her i Danmark. Hvis det såkaldte eller 'medicinsk-industrielle kompleks' virkeligt ville tjene penge, så ville de fuldt ud sabotere alle vacciner og lade sygdommene rasere frit og vildt omkring.

Så ved at tale imod vacciner, så taler man faktisk for mere profit i medicinvirksomheder.

Et medicinfirma kan ikke forringe kvaliteten da deres produkter til enhver tid bliver overvåget at Sundhedsstyrelsen. Som farmaceut bliver du faktisk uddannet i at teste lægemidler du sælger for deres efficiens. Alle lægemidler bliver regelmæssigt og hårdt kontrolleret. Nok et af de mest testede og kontrollerede markeder overhovedet.

En anden forklaring: Salem-effekt, Munchhausen-effekt, 'Læs-en-hjemmestrikket-anti-vaccine-website-med-alverdens-symptomer'-effekt. Psyken er en vild og vidunderlig ting.

Jakob Krogsager og Tina Guldmann Gustavsen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Jeg vil sætte pris på, hvis du undlader at bruge amerikanske priser, der absolut ikke kan sammenlignes med nogle andre i hele verden. Det er i sig selv en manipulation. Det er overhovedet ikke lignende tal - og i øvrigt ikke sammenlignelige, da et offentligt finansieret sundhedsvæsen jo handler om allokering af midler, .
I gamle dage blev en farmaceut først og fremmest uddannet i at fremstille medicin selv. Det var tider.

Estermarie Mandelquist og Sup Aya Laya anbefalede denne kommentar
Thomas Holm

Tja, i de gamle dage brugte man så også pulveriserede bænkebidere og afkogte hundehvalpe som medicin. Uden nogensomhelst evidens for virksomhed. *Og man kunne gå til barberen for at blive blødt.

Med hensyn af test af medicin, så finder du de første af dem beskrevet i Bibeln, Daniel 1:12-15. Det samme i de ægyptiske lægemiddelpapyri der har overlevet. I middelalderen pålagde kongen apotekerne kvalitetskontrol med prisgaranti på pestmedicin i København. I 1740'erne kom den britiske flåde med test- og kvalitetsbestemmelser for skorbut-medicin. I samtlige lægemiddelbøger er der kvalitetstest for alle lægemidler op igennem historien. Så nej, en apoteker skulle ikke bare lave ny medicin. Han stod også til ansvar for at det indeholdt det der stod på og at det virkede efter tidens forståen. Jeg har selv en Bac.pharm., så jeg har en kvalificeret idé hvad jeg taler om.

Mht. tal, så er behandling altid dyrere end vaccinen. Og det i alle lande. At du så har et dogmatisk holdning imod USA er en anden sag. Det ændrer ikke noget ved tallenes forhold. Det ændrer ikke noget ved at en holdning imod vacciner er en holdning imod den billigere behandling og for medicinalindustriens profitter.

Steffen Gliese

Thomas Holm, du ved ikke, hvad du taler om. Det må skyldes din ungdom.

Thomas Holm

48 ung? Tre forskellige uddannelser indenfor sundhed, naturvidenskab og pædagogik og jeg ved ikke hvad jeg taler om?

Jeg står ved at en holdning imod vacciner er en holdning imod den billigere behandling og for medicinalindustriens profitter. På samme måde som jeg står imod evidensløst woo-woo som Bach blomster, Hahnemanns miasmer eller Reichs Orgone terapi.

Jakob Krogsager og Tina Guldmann Gustavsen anbefalede denne kommentar
Anne Eriksen

Det er rart at vide, at de alternative metoder har været brugt i så lang tid, så må de have været virkningsfulde.

Lidt mere fra USA:
http://therefusers.com/refusers-newsroom/is-us-health-really-the-best-in...

Estermarie Mandelquist og Sup Aya Laya anbefalede denne kommentar
Thomas Holm

Længe i brug? Det siger ikke noget om deres effektivitet, kun at der er mennesker der tror på det.

Der er jo stadigt mennesker der tror, ligesom det var kotyme i tusinder af år, at kvinder i alle henseender er mænd underlegne.

Bare fordi folk uden evidens eller bevis for sandhed eller effektivitet tror på noget, gør det de tror på hverken ægte, sandt eller effektivt.

Jakob Krogsager og Tina Guldmann Gustavsen anbefalede denne kommentar
Anne Eriksen

Nej, den med kvinder tror vi ikke på, vel?
Men helt alvorligt, så vil der jo være nogle, der om 200 år tager sig til hovedet over de ting, vi bruger - både vacciner og medicin. Sådan er fremskridtet jo.

Steffen Gliese

Thomas Holm, nej, alderen undskylder dig ikke så. Men jeg går ud fra, at du er bekendt med de forringelser, der tog den basisfaglighed ud af farmaceutuddannelsen, der gik ud på at kunne fremstille behandlingsspecifik medicin til en patient, sådan som det var almindeligt på sygehusapotekerne. Den slags praksis er grundlæggende for et frit sundhedsvæsen.
Men det blev altså til, at man skulle kontrollere de standardprodukter, medicinindustrien leverede.
Nå, lad mig bare gentage fra artiklen, at evidens altid kun bygger på det, der er undersøgt.

Niels Peter Jensen

Nogle læger har har opstillet hypotesen, at ekstrem sportsudøvelse og HPV-vaccine var en dårlig cocktail. Men man har valgt slet ikke at undersøge, om der skulle være nogen sammenhæng, så det ved vi endnu ikke. Et simpelt spørgsmål: Er alle dem der er blevet vaccineret for HPV, og har fået POTS, ekstreme sportsudøvere? Det burde være ret let at finde ud af.

Mine døtre er vaccineret mod MFR, men mod HPV bliver de ikke, på nuværende tidspunkt. Det er som om lægerne ser på at 1000 bliver vaccineret, og så én bliver syg for resten af livet, ikke er et alvorligt problem for den der bliver det. For den ene, er statistikken ligegyldig, vedkommende blev syg.

Anne Eriksen, Hanne Koplev, Estermarie Mandelquist og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Sup Aya Laya

I min optik er mange vaccinationer udelukkende opfundet af to hensyn: medicinal-drengenes økonomi, samt varigheden af arbejdsstyrkens fravær i hamsterhjulet pga ynglens sygdomme ( f.eks. har også sundhedsindustriens anbefalinger af hvor længe kvinder i Danmark skal amme deres børn, har altid flugtet længden på barsels-ordningerne). Fortalerne / sælgerne / formidlerne af disse vacciner bruger den endog meget vægtige pression: er I villige til at miste jeres barn? Værsgo tag den! Frygtmanipulation for åbent tæppe.

At industrien har så stor magt, at den sætter den politiske dagsorden, ses allerede nu hvor der er tvungne vaccinationer i USA ( en del af den såkaldte Frie Verden): http://www.theguardian.com/us-news/2015/jun/25/california-approves-manda...

Et par timer om influenza, WHO korruption og vacciner fra programmet Forfra med Jeppesen med Søren Ventegodt :
http://www.radio24syv.dk/programmer/forfra-med-jeppesen/10546406/forfra-...

http://www.radio24syv.dk/programmer/forfra-med-jeppesen/10546640/forfra-...

Og så gentager jeg lige mig selv med et par links til to gode dokumentar film om sygdom, medicinalindustrien, patenter, diagnoser, forsikringsbranchen osv:
The Truth about Cancer, a Global Quest
https://www.youtube.com/watch?v=KqJAzQe7_0g
I filmen redegøres for grundlæggelsen af den allopatiske medicins universitetsuddannelse, der blev iværksat af Andrew Carnegie og John D. Rockefeller ( med det formål at udvide d'herres forretningsområder ), hvilket er beskrevet i The Flexner Report: http://archive.carnegiefoundation.org/pdfs/elibrary/Carnegie_Flexner_Rep...

Med samme temaer, bare om borrelia:
https://www.youtube.com/watch?v=RWFFiIZgr6U
I filmen redegøres for, at 9 medlemmer af det nationale råd i sundhedsspørgsmål i USA - der har 14 medlemmer - også arbejder for forsikrings- og patentindustrien...

Anne Eriksen og Estermarie Mandelquist anbefalede denne kommentar
Sup Aya Laya

Den sidstnævnte film har titlen: Under our Skin

Thomas Holm

Steffen,

enten lyver du om eller du er blevet misinformeret om sygehusapotekerne.

De fremstiller stadigt i dag patientspecifik medicin.

Det gør langt de fleste apoteker, især dem når hudlæger.

Men kontrollen med al medicin er også en vigtig del af deres arbejde.

Steffen Gliese

Tak, Thomas, det var mit indtryk, at det ikke var tilfældet - og ikke havde været det temmelig længe. Så er jeg da beroliget på det punkt.

Anne-Marie Krogsbøll

Så er der nok kommet røre i andedammen igen! Nu er Gøtzsche (heldigvis) gået ind i HPV-sagen, på kritikernes side:
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/ECE3223873/hpv-rapport-...

Det er dagens gode nyhed, hurra!!