Baggrund
Læsetid: 5 min.

Kurt Jonas fik ændret sit pas, så fødestedet blev ’Udlandet’

Mens dansk-palæstinensere kun må skrive ’Israel’ eller ’Mellemøsten’, selv om de er født i Gaza, har 75-årige Kurt Jonas, der blev født i Stettin i 1941, mens byen var tysk, fået en ekstra valgmulighed. I stedet for ’Polen’ eller ’Europa’ står der nu ’Udlandet’ i Kurt Jonas’ pas
Kurt Jonas er født i Stettin, der lå i Tyskland, da han blev født i 1941. I dag ligger byen dog i Polen, så derfor må der ikke stå Tyskland i hans pas.

Jakob Dall

Indland
25. maj 2016

Information har tidligere omtalt, hvordan dansk-palæstinenseren Hamed El-Beltagi kun kunne vælge mellem ’Israel’ eller ’Mellemøsten’, da han fik fornyet sit pas i 2013. Andre muligheder var der ifølge myndighederne ikke, selv om Hamed El-Beltagi var født i Gaza to år før oprettelsen af staten Israel.

Nu viser det sig, at Kurt Jonas, der også er født i udlandet, har fået tre valgmuligheder. Han kunne således vælge mellem enten ’Polen’, ’Europa’ eller ’Udlandet’. I det pas, som Kurt Jonas fik udstedt i marts 2014, står der derfor nu ’Udlandet’ som fødselsregistreringsted. Det samme står der i hans kørekort fra sidste efterår.

Kurt Jonas blev født i den tyske by Stettin i 1941. Dengang var byen provinshovedstad i den tyske provins Pommern, der i dag ligger i Polen. Af samme grund hedder Stettin i dag Szczecin.

Læs også: Søren Pind skal i samråd om fødested i pas

»Jeg begræder ikke, at mit fødested i dag er polsk, og jeg har intet ønske om at skrue tiden tilbage,« siger Kurt Jonas.

»Men historiske begivenheder efter min fødsel bør ikke kunne ændre det historiske faktum, at jeg i 1941 blev født i Tyskland. Som krigsbarn og flygtning i Danmark i 1945-47 og senere indvandrer i 1949 og endelig dansk statsborger fra 1954 lægger jeg stor vægt på, at registreringer vedrørende min person er rigtige i forhold til det liv, jeg har haft,« fortsætter Kurt Jonas, der har arbejdet som skolebogsforlægger og pædagogisk lektor.

Helst ville han have, at hans fødested blev angivet som ’Tyskland’, men når det ikke kan lade sig gøre, har han så valgt ’Udlandet’ som den næstbedste løsning.

Krigsflygtning som fireårig

Som fireårig kom Kurt Jonas i marts 1945 sammen med sin mor over Østersøen til Danmark som tysk krigsflygtning fra Pommern.

Efter nogle år blev moren og Kurt Jonas sendt retur til Forbundsrepublikken Tyskland, hvor moren efter et stykke tid blev kæreste med en udsendt dansk soldat.

I 1949 indvandrede familien til Danmark, og efter fem års ventetid fik Kurt Jonas dansk statsborgerskab i maj 1954.

I hans første pas fra 1964 er ’Tyskland’ angivet som hans fødested, i de næste pas fra 1974, 1984 og 1994 er fødestedet ’Stettin’, mens det i passet fra 2004 igen er ’Tyskland’.

I hans kørekort var fødelandet Tyskland indtil sommeren 1991. Her fik Kurt Jonas et nyt kørekort, hvor Polen var anført som hans fødested. Det fik han ændret til Tyskland, men hos skattevæsenet var han registreret som født i ’Tyskland, Forb.Rep.’.

Efter en klage fik Kurt Jonas i september 1991 besked om, at »for personer født uden for Danmark angives fødestedet ved det land, hvor fødestedet i dag er beliggende. Den korrekte registrering i CPR af Deres fødested er derfor Polen«.

Alligevel besluttede Indenrigsministeriet sig for ikke at ændre registreringen og gav Kurt Jonas muligheden for alternativt at vælge ’Europa’ eller ’Udlandet’ som fødested.

Det lykkedes trods alt Kurt Jonas at få beholdt ’Tyskland’ som sit fødested de næste mange år. Men da han i november 2011 fik fornyet sit kørekort, var fødestedet angivet som ’Forbundsrepublikken Tyskland’. Det protesterede han straks imod:

»Jeg er født i 1941. Forbundsrepublikken Tyskland blev grundlagt i maj 1949. Fødestedsangivelsen er med andre ord forkert,« skrev han til Rigspolitiet, der dengang administrerede både pas og kørekort.

Dit fødested er din identitet

I løbet af foråret 2012 rykkede Kurt Jonas flere gange Holbæk Kommune for at få ændret sit kørekort. Kommunen lovede at henvende sig til Rigspolitiet, der sagde nej.

»Holbæk Kommune må desværre give dig afslag på din anmodning om at få ændret fødselsregistreringsstedet i dit kørekort til TYSKLAND, efter beslutning hos Rigspolitiet.«

I en klage til Rigspolitiet anførte Kurt Jonas derefter, at selv om han havde forståelse for Rigspolitiets administrative system og rutiner«, så måtte han som »borger i en demokratisk og humanistisk indrettet stat« insistere på, at »personlige data om min person er korrekte og dækker det samme som den personlige historie, jeg kan dokumentere. Mit fødested er – på godt og ondt – en vigtig del af min identitet.«

Knap tre måneder efter kom der afslag:

»Efter en gennemgang af sagen finder Rigspolitiet ikke anledning til at foretage ændring af angivelsen af fødested i Deres kørekort,« skrev en chefkonsulent og tilføjede, at oplysningerne kom direkte fra oplysningerne i Det Centrale Personregister:

»Ved udstedelsen af Deres kørekort er der således – ganske korrekt – maskinelt anført Tyskland, Forbundsrep. som Deres fødested.«

Ifølge Rigspolitiet havde det tidligere været muligt at få optaget et fødested i kørekortet, som var forskelligt fra oplysningen i cpr-registret, men fra januar 2012 har det ikke længere været muligt.

Forvaltningen til for borgerne

Da Kurt Jonas ønskede at klage, fik han den besked fra Rigspolitiet, at afgørelsen var endelig og uden muligheder for påklage. Men Kurt Jonas kunne henvende sig til cpr-registret, hvis han ville klage over registreringen af hans fødested.

I august 2012 skrev Kurt Jonas en længere forklaring til Folkeregistret i Holbæk Kommune. »Det er mig magtpåliggende at understrege, at mit ønske om at få ændret angivelsen af mit fødested fra Forbundsrepublikken Tyskland til Tyskland slet og ret ikke er udtryk for en politisk holdning som den, man kunne finde (og stadig finder) i Forbundsrepublikken under betegnelsen ’revanchisme’,« skrev Kurt Jonas og gjorde høfligt opmærksom på, at hans fødeby Stettin ikke var en del af Forbundsrepublikken Tyskland, men derimod under navnet Szczecin en by i Polen siden Anden Verdenskrig.

Afsluttende tilkendegav Kurt Jonas, at forvaltningspraksis i et demokratisk samfund »er til for borgerne og ikke omvendt«.

Kommunen fastholdt afgørelsen, men sendte klagen videre til Folkeregistret, der i oktober 2012 svarede, at i henhold til loven om cpr, skal det som fødselsregistreringsted registreres »det aktuelle for sogn eller fødeland, hvor registrerede oplysninger findes.«

Derfor ville det korrekte for Kurt Jonas være ’Polen’, men da Indenrigsministeriet i 1991 allerede konkret havde besluttet ’at bruge ’Tyskland, Forbundsrepublikken’, ville hans eneste alternativer være ’Polen’, ’Europa’ eller ’Udlandet’.

Selv om Kurt Jonas med det samme valgte ’Udlandet’, gik der alligevel et stykke tid, før det endelig kom på plads. Således fik han udstedt et kørekort i november 2012 med akkurat samme fødested som det kørekort fra november 2011, der havde sat sagen i gang.

Da Kurt Jonas klagede igen, fik han i januar 2013 den besked fra Rigspolitiet, at de intet havde hørt fra Holbæk Kommune, men at ændringen til ’Udlandet’ havde krævet en manuel sagsgang, »som alene kan foretages af Rigspolitiet.«

Senest har Kurt Jonas klaget til Folketingets Ombudsmand over, at han ikke kan få angivet det historisk korrekte fødested i sit pas og kørekort.

»Fødestedet kan ændre tilhør til en stat, som det bl.a. kan ske efter krige, besættelser, erobringer. Men fødestedet er et almenmenneskeligt fænomen, som ligger til grund for den enkeltes unikke identitet,« skriver Kurt Jonas, der mener i sin ’fødestedssag’ at se »et groft eksempel på, at administrativ praksis, herunder it-praksis, forholder sig til egen systemlogik frem for til individets dokumenterede virkelighed.«

Cpr-kontoret under Social- og Indenrigsministeriet oplyser, at der ganske vist er mulighed for at få ’Udlandet’ registreret som fødested i cpr, men at denne mulighed normalt kun benyttes, hvis det ikke er muligt med en mere korrekt registrering. Dette gælder uanset hvilket land eller hvilken verdensdel, borgeren er født, forklarer kontoret.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Steffen Gliese

Man skal selvfølgelig have angivet den på fødselstidspunktet korrekte betegnelse. Det kunne lade sig gøre ved manuel sagsbehandling, det er endnu lettere ved elektronisk, så der skal ske udvidelse og ikke indskrænkning i detaljeringsgraden - fordi det betyder noget for folk, og fordi det ikke burde besværliggøre noget som helst, om det er det ene eller andet sted, der angives.

Christel Gruner-Olesen, Karsten Aaen og Jesper Ørberg anbefalede denne kommentar
Jesper Ørberg

det er både et politisk og et identitets spørgsmål. Hvis Danmark havde været Sovjetisk i 1959, da jeg blev født, vil jeg da alligevel helst have, der står Danmark som fødested i dag.

Steffen Gliese

Se, Jesper Ørberg, i det tilfælde ville der jo også have stået DSSR.

Henrik Bjerre

Jeg forstår ikke logikken fra myndighedernes side. Formålet med oplysningen om fødested må vel være at skabe yderligere sikkerhed om identifikationen af personen. Når fødestedet så tilsyneladende kan ændre sig som følge af en rask lille krig - kan det da kun skabe forvirring. F.eks. når man rejser til USA lægger de ved indrejse vægt på om man har været der før - og kommer man med et pas med et nyt fødested - skal det formodentlig forklares.

Af denne debat er det klart - at der kan være følelser og politiske interesser i det ene fødested frem for det andet. Om der skal være nogen valgfrihed for borgerne - ville være generøst fra myndighedernes side, men hovedformålet med denne oplsyning - må ikke lide skade.

Steffen Gliese

Jeg ser det som et led i den igangværende krig fra samfundsvidenskabs side om betydningen af viden og historisk bevidsthed. Man får ikke skabt den åndløse konkurrencestatssoldat, hvis vedkommende dyrker affinitet for en over tid udviklet personlighed, der er andet end en såkaldt "rationel" homo oeconomicus - bortset fra, at der ikke er skygge af rationalitet i at tænke på den måde.

Thomas Widmann

Det gælder jo også folk, der er født i Danmark. Fx blev jeg født på Brædstrup Sygehus, der lå i Ring Sogn. Mit første pas angav derfor mit fødested som "Ring". Derefter gik man over til at bruge kommunenavne, så det blev til "Brædstrup". Og efter kommunalreformen blev det til "Horsens". Men jeg blev altså ikke født i Horsens, så det er noget misvisende.

Og som Henrik Brøndum skriver ovenfor, kan det altså godt skabe problemer i udlandet, når ens fødested konstant ændrer sig.

Slettet Bruger

Ord er overflødige. Støt folkebevægelsen for fødekoordinater.

Kim Folke Knudsen

Ethvert menneske hviler i sin nationale identitet og sin livshistorie. Kurt Jonas fødested i passet må være Stettin Tyskland, for Hansestaden tilhørte Tyskland i 1941 på fødselstidspunktet. Der var tale om en by med tysk historie og tysk tilhørsforhold, som ikke var blevet besat af det tredje riges despoter og indlemmet i det nationalsocialistiske Tyskland med vold og magt. Eksempelvis hvis du er født i Østrig i 1939, så vil den rette betegnelse af fødestedet i passet være Østrig og ikke Tyskland. Betegnelser som Udlandet eller Europa udvisker et menneskes ønske om et tilhørsforhold på godt og på ondt. Disse betegnelser bør kun anvendes, hvis fødselsstedet absolut ikke kan fastlægges. Betegnelsen Tyskland i passet er ikke et statement, som tager stilling til, at Hansestaden i dag er en del af Polen.

Jesper Ørberg, Christel Gruner-Olesen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar